Ordina Open

of 80 /80
GAME, SET & MATCH ORDINA Terugblik op acht jaar Ordina Open

Embed Size (px)

description

Terugblik op acht jaar Ordina Open

Transcript of Ordina Open

Page 1: Ordina Open

GAME, SET & MATCH ORDINA

Dit boek is een terugblik op onze Ordina Open, een mooie periode voor Ordina. We willen u hiermee nog één keer laten genieten van de vele hoogtepunten. Van de toptennissers die we hebben zien spelen, van de ambiance die elk jaar mooier werd, van de inhoudelijke programma’s en de internationale sprekers die ons inspireerden. De jaarlijkse radiospot moet u er helaas bij denken, omdat die niet op papier is te vangen. Wij wensen u veel plezier met dit aandenken.

Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.

www.ordina.nl

TERU

GB

LIK O

P AC

HT JA

AR

OR

DIN

A O

PEN

Terugblikop acht jaar Ordina Open

Page 2: Ordina Open
Page 3: Ordina Open
Page 4: Ordina Open

ColofonRedactie: Ordina: Enrico de Boer, Tony Bosma, Erik de Kooter, Robert de Snoo, Michiel van Lopik, Jos de Haas, Art Ligthart, Onno FrankenFixFactory: Sonja Vroling, Marcia VisserEindredactie:

Bondt Communicatie: Jos de BondtConcept, ontwerp, realisatie: Ordina, afdeling Corporate CommunicatieFotografie: Alberto Heras, Edwin Verhoef en Vincent BaslerDruk, lithografie: Thieme GrafiMedia Groep

Dit boek is uitgegeven door FixFactory te Baarn in opdracht van Ordina.

© Ordina, 2010

Page 5: Ordina Open
Page 6: Ordina Open
Page 7: Ordina Open

Inhoud

Voorwoord 62002Ordinaspeeltzichbijiedereenindekijker 92003Wedstrijdspanninggekoppeldaaninnovatie 172004Vooriedereeneentrofee 252005Sportvoormazzelaarsénvoorpechvogels 332006HetjaarvanMichaëlla 412007Ballonneneneenhaviksoog 492008OpnieuwkansomtesnuffelenaanOrdina 572009Nogéénkeeraanservice 65

Page 8: Ordina Open

Herinnering aan acht jaar Ordina Open

ij hebben niet lang hoeven

nadenken of wij onze be-

trokkenheid bij het toernooi moesten

verstevigen. De toenmalige hoofd-

sponsor Heineken had veel publici-

teit getrokken in deze rol. Ordina

stond op het punt toe te treden tot

de top 3 van Nederlandse ICT-

ondernemingen. Wij zagen dan ook

goede kansen voor het vergroten van

onze naamsbekendheid door het

hoofdsponsorschap over te nemen.

Achteraf gezien hebben wij dat

goed ingeschat. Tijdens de acht jaar

Ordina Open heeft de naam Ordina

betekenis gekregen bij een groot deel

van het Nederlandse publiek. Wij

kijken tevreden terug. We hebben de

Ordina Open zien uitgroeien tot een

absoluut toptennistoernooi in Neder-

land én we hebben onze doelen als

hoofdsponsor ruimschoots bereikt.

Veel belangstelling voor de

sportieve prestaties

De Ordina Open draaide uiteraard

vooral om sportieve prestaties. Ruim

350.000 bezoekers en zo’n 6.000

relaties hebben genoten van tennis op

topniveau in een prachtige ambiance.

Tennissterren als Roger Federer,

Justine Henin, Kim Clijsters, Leyton

Hewitt en Sjeng Schalken bereidden

zich in Rosmalen voor op Wimbledon.

Richard Krajicek nam afscheid tijdens

de Ordina Open en die beelden

gingen de hele wereld over. Het toer-

nooi groeide elk jaar, net als Ordina.

Vlak voor een gedenkwaardige finale

stond er zo veel verkeer vast op de A2

dat zelfs de radiopresentator sprak

over de file voor de Ordina Open. »

Achtjaaralweer!Watvliegtdetijd…AlsdedagvangisterenherinnerikmedatMarcelHunze,dedirecteurvanhetenigeinternationalegrastennistoernooiinNederland,onshethoofd-sponsorschapaanbood.Wijkendenelkaaraleentijdje,wantOrdinanodigdealjarenrelatiesuitomhetevenementbijtewonen.Eensportieveomgevingmettennisoptopniveau.Indietijdgenotenwijeralvan.

W

Voorwoord

Page 9: Ordina Open

���

Page 10: Ordina Open

Toptennis gecombineerd met

topprogramma’s

Elk jaar opnieuw boden we voor onze

relaties een aantrekkelijke combinatie

van toptennis en inhoudelijke pro-

gramma’s aan. Zo verrasten we onze

gasten in 2003 op Ordina’s toekomst-

visie op 2020. En we nodigden boei-

ende en beroemde gastsprekers uit,

zoals Jeff Howe en Joe Pine. En dat

allemaal in een inspirerende omge-

ving met heerlijke culinaire verras-

singen. Het toernooi was een relatie-

evenement waarbij ook iedereen in

ons bedrijf zich betrokken voelde.

Heel Ordina leefde mee. Op de

medewerkersdagen dompelden vele

Ordinezen zich trots onder in de

Ordina-sfeer die het toernooi

uitstraalde. Natuurlijk beperkte het

hoofdsponsorschap zich niet tot die

ene toernooiweek. Om alles op tijd

geregeld te krijgen, werden in de

aanloop ernaartoe bergen werk

verzet. En zo kon het dat de Ordina

Open-geluiden al in januari voorzich-

tig begonnen te gonzen in de gangen

van Ordina.

Geniet nog één keer met ons mee

Ons sponsorcontract liep in 2009 af.

Ik ben verheugd over onze opvolger:

de toernooiorganisatie is een unieke

samenwerking met UNICEF aange-

gaan. De UNICEF Open verbindt

topsport met maatschappelijk verant-

woord ondernemen, een combinatie

die ik van harte ondersteun.

Dit boek is een terugblik op onze

Ordina Open, een mooie periode

voor Ordina. We willen u hiermee nog

één keer laten genieten van de vele

hoogtepunten. Van de toptennissers

die we hebben zien spelen, van de

ambiance die elk jaar mooier werd,

van de inhoudelijke programma’s en

de internationale sprekers die ons

inspireerden. De jaarlijkse radiospot

moet u er helaas bij denken, omdat

die niet op papier is te vangen.

Wij wensen u veel plezier met dit

aandenken.

Ronald Kasteel,

CEO Ordina N.V.

Page 11: Ordina Open

2002Ordinaspeeltzichbijiedereenindekijker

Page 12: Ordina Open

10

atuurlijk moest het publiek

weten dat Ordina het toernooi

van Heineken overnam. Als sluitstuk

van het toernooi in 2001 strooide een

helikopter flyers uit boven het centre

court waarop stond dat Ordina in

2002 hoofdsponsor werd. Bezoekers

die het parkeerterrein verlieten, zagen

op een grote boog boven de weg: “Tot

ziens bij de Ordina Open in 2002”.

BNR en SkyRadio maakten er mel-

ding van en er stonden advertenties in

kranten en artikelen gekoppeld aan

acties in sportmagazines. Het mega-

bord langs de A2 bij Zaltbommel was

niet te missen, evenmin als de grote

banner aan ons pand in Nieuwegein

langs de A12. En dagelijks viel onze

naam bij de sportuitzendingen van de

NOS en Eurosport in de samenvat-

tingen en de live-uitzendingen van de

finales. Exposure genoeg, precies wat

zo’n toernooi met internationale allure

verdient.

Een nieuwe naam voor een

bekend toernooi

In 2002 gingen we van start. Uit alle

hoeken en gaten van Ordina hebben

medewerkers de handen uit de mou-

wen gestoken voor het toernooi: tech-

nici, consultants, vormgevers, account-

managers, directie en stafafdelingen

als HRM en Corporate Communicatie.

Zij, en de toernooiorganisatie Libéma

Events, maakten er een unieke week

van. Ordinezen konden voor half geld

kaarten kopen voor de wedstrijden.

In ons pand in Nieuwegein werd de

dagelijkse toernooikrant de Daily

News verspreid en in de lunchpauze

waren de wedstrijden op het centre

court via livestream te zien. De Ordina

Open: je kon er niet omheen en je

werd met open armen ontvangen.

In het VIP-dorp in Rosmalen konden

we tijdens de Ordina Open dagelijks

“ DE OPEN PASTE

ORDINA VANAF

DAG ÉÉN ALS

EEN MAATPAK.”

OrdinaOpen2002

OrdinaOpen.Eenmooierealliteratieisnietdenkbaar.DeOpenpasteOrdinavanafdagéénalseenmaatpak.Alssubsponsorhaddenwegeproefdaandeuniekeambiance.Datsmaaktenaarmeer!Hethoofdsponsorschapkonin2002danooknietuitblijven.WegingenhardaandeslagmetwatwewildenbereikenmethetenigeNederlandsegrastennistoernooi:natuurlijkonzenaams-bekendheidversterken,maarookeenbronvantrotszijnvooronzeOrdinezeneneengeliefdplatformvormenvoorrelatiemanagement.

N

Page 13: Ordina Open

11

zo’n honderd relaties ontvangen in de

Hospitality Unit. ’s Ochtends werden

ze getrakteerd op presentaties en

discussies, en daarna zaten ze met

hun neus boven op de wedstrijden. Elk

jaar gaf tennisprofessor en voormalig

Davis Cup-coach Stanley Franker een

voorbeschouwing op de wedstrijden

en interviewde hij de tennissers in

onze VIP-unit. Dit gebeurde voordat

de wedstrijden begonnen, zodat

iedereen goed geïnformeerd van het

spel kon genieten. Tijdens de finales

versloeg Stanley zelf live de acties op

het centre court via Radio Ordina.

De uitzending was via een oortele-

foontje te volgen. En Stanley begeleid-

de onze clinics met relaties die graag

een balletje wilden slaan met een

toptennisser uit het deelnemersveld

van dat jaar.

Kidsday een hoogtepunt

De kinderen waren onze eregasten.

Al in 2002 was woensdag Kidsday:

relaties konden met hun kroost naar

de Ordina Open komen. De kinderen

deden mee aan prijsvragen, knut-

selopdrachten, een persconferentie

en een clinic onder leiding van een

Nederlandse tennistopper. Kidsday

groeide uit tot een legendarisch hoog-

tepunt van de Ordina Open. De sfeer

was elk jaar opnieuw bijzonder.

Op het gras gebeurden in 2002

prachtige dingen. Schalken won tegen

de Fransman Arnaud Clement. Bij de

vrouwen schreef de fel spelende Eleni

Daniilidou geschiedenis voor Grieken-

land, een land dat nooit eerder een

zege op het hoogste tennisniveau had

behaald.

Page 14: Ordina Open

12

“In 2002 was uitbesteden van de

dienstverlening in vele sectoren not

done; nu is dat vanzelfsprekend.

In die tijd begonnen klanten met het

uitbesteden van het beheer van de

infrastructuur. De kosten moesten

omlaag. Nu zie je veel meer multi-

vendorsourcing: ook andere onder-

delen van ICT worden uitbesteed.

Klanten gaan daar nu veel bewuster

mee om, zijn goed op de hoogte

en hebben al veel leergeld betaald.

Belangrijk is dat de regie door de

klant wordt gevoerd: van selectie van

de leverancier tot begeleiding bij de

uitvoering. De klant, zowel de ICT-

afdeling als ‘de business’, moet

betrokken worden in het gehele

traject. Alleen samen met de klant

kan het outsourcingstraject een

succes worden.”

Continuïteit staat voorop

“Bedrijven gaan bij outsourcing niet

over één nacht ijs. Kostenbesparing

OrdinaOpen2002

“ Alleen samen met de klant kan het out- sourcingstraject een succes worden!”

Enrico de Boer

Sales Director

Sinds april 2008 werkt Enrico de Boer bij Ordina als Sales Director.

Dat hebben we mede te danken aan de Ordina Open, omdat hij dat als

fanatiek tennisser een schitterend toernooi vond. Als professional die al

sinds 1987 in de IT zit, richt hij voor ons de schijnwerpers op hoe sourcing

er in 2002 uitzag en wat het in de komende jaren gaat betekenen.

blijft een belangrijk doel, maar

klanten streven tegenwoordig ook

naar meer executievermogen en een

hogere wendbaarheid. Ze leggen

meer resultaatverplichting neer bij

hun leverancier, willen zekerheid over

de continuïteit van de dienstverlening

en verwachten dat de leverancier grip

heeft op de complexiteit van het

ICT-landschap.

Veel outsourcingscontracten worden

afgesloten met een service level

agreement. Een overeenkomst waarin

onze diensten en prestatienormen

meetbaar en voor een aantal jaar

zijn vastgelegd. Het is niet gezegd dat

wanneer de SLA gehaald is, de klant

ook tevreden is. Daarom toetsen wij

continu de klanttevredenheid in ons

Service Excellence-programma, waar-

bij we ook de ‘zachtere’ kant mee-

nemen. Zo krijgen we meer transpa-

rantie en kunnen we gerichter inspe-

len op de wensen van de klanten.

Page 15: Ordina Open

13

Outsourcing moet ontzorgen en

tegelijk zorgen voor wendbaarheid.

Specifieke kennis wordt belangrijker,

evenals focussen op een aantal

thema’s. Als dienstverlener willen we

nóg meer inspelen op de markt en

samenwerkingsverbanden aangaan

met andere specialistische partijen,

waardoor we de klant het allerbeste

kunnen bieden.”

“ WIJ TOETSEN CONSTANT DE KLANT- TEVREDENHEID IN ONS SERVICE EXCELLENCE- PROGRAMMA.”

13

Page 16: Ordina Open

14

OrdinaOpen2002

14

Page 17: Ordina Open

1�

Page 18: Ordina Open

1�

Winnaars 2002

Enkel heren: Sjeng Schalken

Enkel dames: Eleni Danillidou (foto)

Dubbel heren: Damm/Suk

Dubbel dames: Barclay/Muller

Page 19: Ordina Open

1�1�

2003Wedstrijd-spanninggekoppeldaaninnovatie

Page 20: Ordina Open

1�

n de Hospitality Unit zat de vaart

er weer goed in. Ordina liet hier

kersverse staaltjes van interactieve

communicatie zien. Zo kregen de

honderden gasten van Ordina een HP

iPaq tot hun beschikking. Deze kleine

personal computer was via wireless

LAN verbonden met het Ordina-

netwerk dat voor de gelegenheid was

aangelegd. Zo kon je de site van de

Ordina Open bezoeken, waar alles

over het toernooi en de tennissers

te vinden was, tot en met de laatste

uitslagen en standen, en natuurlijk het

wedstrijdschema. In één oogopslag

was te zien of je al naar het centre

court moest gaan voor die ene span-

nende partij of nog een drankje in het

VIP-dorp kon nemen. Nog leuker was

dat onze gasten via hun iPaq de chat-

sessies met tennissers konden volgen.

Bovendien waren de tv-opnames van

de NOB met streaming video op het

beeldscherm te volgen.

Deze nieuwe snufjes waren niet alleen

voorbehouden aan onze VIP-gasten.

Ook voor de veertig- tot vijftigduizend

andere tennisliefhebbers die op de

Ordina Open afkwamen dat jaar

OrdinaOpen2003

InonstweedesponsorjaarzettedeOrdinaOpenalsbelangrijksportevenementzichzelfnogmeeropdekaart.DeBelgischedamesleverdeneenfraaiestrijdopdebanen,totgrootgenoegenvanderelatiesvanOrdinaBelgië.IneenBelgischonderonsjetussenHeninenClijstersgingdelaatstemetdetrofeeaandehaal.Beidedamesstoptenenkelejarenlatermettennissen,maarhebbeninmiddelshunnietonverdienstelijkerentreegemaakt.NogmeerprachtigesportieveresultatentekendendeOrdinaOpenvan2003,wantbijdeherenwonSjengSchalkenvoordetweedekeerdefinale. De Ordina Open had ook een primeur, want nadat Richard Krajicekzichindeeersterondegewonnenmoestgeven,maaktehijbekenddathijgingstoppenalsproftennisservanwegeeenslependeelleboogblessure.

I

Page 21: Ordina Open

1�

hadden we iets nieuws bedacht.

In het promodorp konden zij in ons

‘internetcafé’ gratis chatten, surfen

en spelletjes spelen. Het bleek een

groot succes. Ook bijzonder was de

loterij: bezoekers kregen een lot en

een kaart voor een prijsvraag. In het

internetcafé kon je kijken of je in de

prijzen was gevallen. Zo wist Ordina

wedstrijdspanning te koppelen aan

innovatie!

VIP-programma 2003 uitgelicht:

‘Ordina met inhoud’ was de rode

draad van het VIP-programma in

2003. Naast zaken als Veiligheid

en Metamorfoses van organisaties

stonden we vooral stil bij het belang

van communicatie binnen de infor-

matietechnologie. IT zonder C is als

een café zonder tap. Zonder C geen

internet, mobieltjes en waar anno

2010 veel over te doen is: social

media. Over die zaken hadden wij

het al in 2003. Onder het motto

‘Communicatie: van rooksignalen

naar internet en verder…’ Communi-

catie is niet pas begonnen in ons

hoogtechnologische tijdperk; rook-

signalen, gebarentaal en schrift heb-

ben hun werk door de eeuwen heen

gedaan. Nog steeds komt de bood-

schap op vele manieren bij ons bin-

nen. Aan de hand van een beeldende

presentatie lieten we die evolutie van

communicatiemiddelen zien.

“ KERSVERSE

INTERACTIEVE

MOGELIJKHEDEN

VOOR DE RELATIES

IN PETTO.”

Page 22: Ordina Open

20

“De fysieke en virtuele wereld

versmelten in een razendsnel tempo.

Het uiteindelijke resultaat is zelfs dat

ons virtuele leven net zo belangrijk

of misschien zelfs belangrijker wordt

dan ons fysieke leven. Kenmerkend

is bijvoorbeeld hoe nu al de fysieke

dialoog digitaliseert door de opkomst

van diensten als Twitter. Sociale

media ondersteunen ons natuurlijke

menselijke gedrag om ons te kunnen

uiten. Dit maakt het zo succesvol.

Technologie en diensten worden nu

eindelijk ondersteunend aan de mens

en dat versnelt het allemaal. Ik had

niet gedacht dat het zich zo snel zou

ontwikkelen als nu blijkt.

De ontwikkelingen in de technologie

volgen elkaar snel op. Maar ik zie een

groot gat ontstaan tussen enerzijds de

revolutionair voortschrijdende techno-

logie, communicatie en het gedrag

van de mens en anderzijds organisa-

OrdinaOpen2003

“ EEN SUCCES- VOLLE ONDER- NEMING IS NIET PER SE EEN ONDERNEMING MET VEEL WINST, MAAR EEN MET TEVREDEN KLANTEN.”

“ 2010 wordt het jaar van de waarheid voor organi- saties”

Tony Bosma

Partner bij Ordina

Een van de sprekers in 2003 was Tony Bosma, inmiddels al weer tien jaar

werkzaam bij Ordina. Hij startte als junior consultant en begon in 2006 in

zijn huidige functie van partner futurist/trendwatcher binnen klantcontact

en technologie. En met succes: hij is genomineerd voor ‘Trendwatcher of

the Year 2010’ en behoort tot de top van Nederland. In 2003 deed hij al

een paar opmerkelijke voorspellingen, die hij nu aanscherpt.

ties, marketing en management, die

zich meer evolutionair ontwikkelen.

Ik denk dat 2010 het jaar van de

waarheid wordt: hoe gaan organisa-

ties inspelen op de ontwikkelingen die

zich in rap tempo manifesteren?”

Naar een meer sociale,

menselijke maat

“We gaan toe naar een bidconomy

waarin de consument bepaalt en

niet de markt. Bedrijven moeten over

Page 23: Ordina Open

21

hun branchegrenzen heen kijken

om te zien wat de consument wil.

Technologie wordt steeds humaner

en daarmee onzichtbaarder, Natu-

ral User Interfaces ofwel NUI zijn in

opkomst. Daarmee hangt dataporta-

biliteit samen, maar ook privacy – wat

stelt dat nog voor? We gaan op zoek

naar een meer sociale, menselijke

maat. Naar welzijn in plaats van wel-

vaart. Een succesvolle onderneming is

niet per se een onderneming met veel

winst, maar een met tevreden klanten.

Succes is niet langer in geld uit te

drukken. De maatschappij maakt een

groeistuip door waar we over twintig

jaar van zeggen dat we in het begin

van de 21e eeuw een nieuwe revolutie

hebben meegemaakt vergelijkbaar

met de Industriële Revolutie.

En hoewel dat nu crisis en onrust met

zich meebrengt, zijn we wel op weg

naar een mooiere, menselijkere

toekomst.”

Page 24: Ordina Open

22

OrdinaOpen2003

Page 25: Ordina Open

2323

Page 26: Ordina Open

24

Winnaars 2003

Enkel heren: Sjeng Schalken (foto)

Enkel dames: Kim Clijsters (foto)

Heren dubbel: Damm/Suk

Dames dubbel: Dementieva/

Krasnoroutskaya

Page 27: Ordina Open

2�2�

2004Vooriedereeneentrofee

Page 28: Ordina Open

2�

nze gasten konden met deze

trofee voor een blauwe wand op

de foto, waar het centre court achter

werd gemonteerd. De persoonlijke

foto’s ontvingen zij later als ansicht-

kaart. In de Hospitality Unit stond een

beeldtelefoon – toen nog een splin-

ternieuwe ontwikkeling – waarmee

gebeld kon worden naar eenzelfde

toestel in het vernieuwde internetcafé,

ofwel het ‘Ordina Matchpoint’.

Stanley Franker was hier gastheer,

spelers werden hier geïnterviewd

en er was een prijsvraag. Wie verse

wedstrijduitslagen wilde weten, kon

zich abonneren op de sms-service.

Actuele snufjes anno 2004.

Typisch Ordina!

“ DE GROOTSTE

PRESTATIES OP DE

BAAN LEVERDEN

MICHAEL LLODRA

EN MARY PIERCE –

EEN FRANS ONDER-

ONSJE DUS.”

OrdinaOpen2004

Delatsteedseenstukjehoger.Voordesfeer,deprestatiesenookvoordeinhoud.Datwasdeinzetin2004,endatlukte.Deambiancewassuper,wantnietalleendespelersopdeOrdinaOpengingenvoortopprestaties,ookonzejongensvanOranjededenindezelfdeweekhunuiterstebesttegenPortugal.Ophetgrotescherminhet´dorp warendeverrichtingenophetgras van Rosmalen te zien, plus die op de EK-grasmat. Niemand hoefdeietstemissen.DegrootsteprestatiesopdebaanleverdenMichaelLlodraenMaryPierce–eenFransonderonsjedus.Blijposeerdendezewinnaarsvoordecameramethuntrofee,eenin brons gegoten beeldje van een tennissende figuur, gemaakt doorkunstenaresMirjamJansen.

O

Page 29: Ordina Open

2�2�

Page 30: Ordina Open

2�

“Mijn eerste Ordina Open maakte ik

mee in 2004. Heel bijzonder vanwege

de sfeer en de sport, en natuurlijk de

inhoudelijke programma’s. Daarop

terugkijkend zie je welke trends en

ontwikkelingen in opkomst waren,

zoals in besturing en technologie. Die

hebben veel gedaan, ook in de zorg.

In 2006 introduceerde Hans Hooger-

vorst het nieuwe zorgstelsel. De geld-

pot verschoof naar de verzekeraars

en de zorgketen ontstond, met als

doel: meer kwaliteit en lagere kosten.

Een aantal schakels in de zorgketen

hebben direct te maken met de relatie

tussen klant en leverancier. Daarbij

zijn kennis en beschikbaarheid van de

juiste informatie van belang. Dat valt

nog niet mee gezien de steeds veran-

derende regelgeving en de nieuwe

behandelmethoden. De dynamiek

van het zorgdomein is prachtig, maar

minder fraai waren de problemen met

OrdinaOpen2004

“ KENNISONDER- STEUNING IN DE ZORGKETEN MET ZORGKOMPAS.”

“ Ordina’s oplossingen waren een kolfje naar de hand van de zorg”

Erik de Kooter

Marktdirecteur Zorg

Een van de programma’s in de Hospitality Unit draaide om keten-

management. Tot dan toe was dit vooral bekend uit het bedrijfsleven.

In de zorg lagen op dat gebied nog veel kansen op verbetering.

Erik de Kooter kan erover meepraten. Hij werkte bij The Vision Web toen

Ordina het in 2004 overnam. Energie, telecom en industrie waren zijn

werkgebieden. Nu is hij marktdirecteur Zorg.

verwerking en de vertraging in het

traject tussen behandelaars en

verzekeraars.”

Sprong voorwaarts voor

zorgmarkt

“Ordina analyseerde de zorgmarkt en

kwam met oplossingen. Wetten, con-

tracten, polissen en afspraken lenen

zich uitstekend voor geautomatiseerde

verwerking. Het resultaat: een snellere

doorvoer van wijzigingen, minder

fouten, meer klanttevredenheid en

lagere kosten. Automatisering en

proactief management zijn voor hen

Page 31: Ordina Open

2�

een sprong voorwaarts in service-

verlening en operational excellence.

Uit onze expertise en marktkennis

kwam het Ordina ZorgKompas voort:

een oplossing volgens de principes

van Business Intelligence, op basis

van bouwstenen die samen snel een

goede, schaalbare en uit te breiden

managementinformatie-oplossing

bieden.

Ik ben trots op onze projecten op het

gebied van besturing en bedrijfs-

voering voor het Flevoziekenhuis,

St. Anna Zorggroep, het Antoni van

Leeuwenhoek Ziekenhuis, ‘s Heeren

Loo en vooral het Erasmus MC.

Na een aanbestedingstraject werd

deze opdracht in januari 2009 aan

Ordina en Oracle gegund. Binnen

een jaar is daar een systeem voor

logistiek, HR, payroll en finance

ingericht en opgeleverd.

Technologie kan transparantie be-

werkstelligen, maar de gevoelige rela-

tie tussen zorgverzekeraar en zorg-

aanbieder maakt dat dit stapje voor

stapje verloopt. ZorgKompas is mooi:

het kan bijdragen aan de omslag

van budgetgedreven naar prestatie-

gedreven werken. Zorg wordt steeds

belangrijker vanwege de vergrijzing,

maar mag niet duurder worden.

Verzorging, chronische ziekten en

geestelijke gezondheidszorg zijn de

speerpunten van de toekomst en die

moeten beheersbaar blijven.

Dat vraagt om meer preventief

denken in plaats van alleen

oplossingen bieden voor bestaande

problemen. Ordina helpt daarbij.”

Page 32: Ordina Open

30

OrdinaOpen2004

Page 33: Ordina Open

31

Page 34: Ordina Open

32

Winnaars 2004

Enkel heren: Michael Llodra (foto)

Enkel dames: Mary Pierce (foto)

Heren dubbel: Damm/Suk

Dames dubbel: McShea/Sequera

Page 35: Ordina Open

3333

2005Sportvoormazzelaarsénvoorpechvogels

Page 36: Ordina Open

34

oor de gasten breidden we het

interessante programma-aanbod

nog verder uit. Nieuw was de Club

Marquise, een netwerkclub om de top

van het Nederlandse bedrijfsleven

bij elkaar te brengen in een sportieve

ambiance. Van tevoren konden de

genodigden en deelnemers kennis-

maken via een website waar iedereen

berichten kon posten. Op de dag zelf

werd de post afgeleverd in fysieke

postvakjes in de unit. Ordina nam

natuurlijk deel, maar ook een paar

vaste toernooisponsors zoals ATP,

Audi, Achmea en Nashuatec/NRG.

We ontvingen relaties van netwerk-

organisaties als het NCD, American

Express, SMA, de Nederlandse

Federatie Zakenvrouwen en de Amstel

Club. Dat deden we natuurlijk in stijl:

OrdinaOpen2005

Ordinezenkondenin2005tijdenshunmiddagsoepjevanuitdekantineinonspandinNieuwegeinlivemeegenietenvandeOrdinaOpen.DatkonopdeOrdina-manier:heelvernieuwenddankzijeenlivestreamverbinding.Waterzoalophetgrasgebeurde?Heel wat. Koukalova bereikte vorig jaar al de finale, maar dit jaar gingzenogeenstapjeverderdoormetdetrofeenaarhuistegaan.Endatterwijlzenogmaarampergrastoernooienhadgespeeld.BijdeherenwonAncic,aliasSuperMario,dieopzijnzestiendedejuniorenfinale van Wimbledon bereikte.

V Club Marquise kreeg een eigen unit

op één hoog met zicht op baan 1.

Ook waren er inhoudelijke program-

ma’s over ‘Leiderschap’ en ‘The

Experience Economy’.

Page 37: Ordina Open

3�

Ook nieuw was de langdurige verbin-

tenis die Ordina aanging met Right To

Play (RTP), een stichting van oud-

schaatskampioen Johan Olav Koss

die wordt gedragen door vrijwilligers

en topsporters. RTP ontwikkelt

sport- en spelprogramma’s voor

kinderen in achtergestelde gebieden,

omdat sport en spel een essentiële

bijdrage leveren aan de emotionele

en sociale ontwikkeling. Het motto

van RTP is dan ook: “Ieder kind heeft

het recht om te spelen”. Tijdens de

Ordina Open zamelden we geld in

voor één specifiek RTP-project voor

kinderen in Mali. Op zondag startte

het toernooi met ‘Celebrities of the

Game’, met demonstratiewedstrijden.

Karin Bloemen, Antonie Kamerling en

Peter Heerschop waren erbij, evenals

Raemon Sluiter, Tjerk Bogtstra en

John van Lottum. Tijdens een gala-

avond in het Autotron – dress code:

wit – werden tennisreizen, clinics door

Sjeng Schalken in Monte Carlo en een

golfclinic met Niels Kraay geveild. Een

spetterend optreden van Do besloot

de avond, die ruim 178.000 euro

opbracht.

Page 38: Ordina Open

3�

“ Wil je innovatief

zijn en de klant

echt centraal

stellen, dan moet

je beginnen met

luisteren.”

“Ik herinner mij de Ordina Open 2005

vooral omdat we voor het eerst een

‘social media’-oefening deden met

het virtuele netwerk Club Marquise.

Daar hebben we veel van opgesto-

ken. Bijvoorbeeld dat mensen op

directieniveau hier nog wel de meeste

moeite mee hebben. Het zijn geen

echte voortrekkers bij dit soort inno-

vatieve ontwikkelingen. We kwamen

erachter dat zo’n platform heel basaal

moet zijn, zonder te veel tierelan-

tijntjes. Dat zie je ook bij de iPhone.

Die is plat en functioneel uitgevoerd.

Apple heeft duidelijke keuzes gemaakt

in applicaties. Dat hebben we geleerd.

Tegenwoordig organiseren we een

‘Social Media Lunch’. In het eerste

gedeelte presenteren we tijdens een

broodje onze kennis op dit gebied.

Daarna gaan onze relaties zelf aan de

slag met een interactief spel, waar-

bij ze zelf de beste oplossing uit alle

mogelijkheden moeten selecteren.

In 2005 presenteerden we de moge-

lijkheden van RFID, ofwel radio-

frequency identification. Een mobiele

applicatie in een kleine chip met een

“ De eerste vingeroefeningen met social media”

Robert de Snoo

Manager Emerging Services

Robert de Snoo is manager Emerging Services bij Ordina. In zijn terug-

blik op de editie 2005 komen we te weten dat er dat jaar veel te leren was

waar we nu nog steeds veel aan hebben.

radiozendertje op concrete producten.

Daarmee kun je niet alleen het lo-

gistieke proces veranderen, maar ook

het klantproces. Nu, na vijf jaar, zie je

de eerste tekenen van een ‘semantisch

web’ ontstaan waarbij alles een online

identiteit krijgt en de verwevenheid

met de fysieke wereld steeds groter

wordt. RFID kan ook werken als een

sensor. Die mogelijkheid testen we

nu uit met Philips en Agis binnen

DirectLife, een persoonlijk en interac-

tief beweegprogramma via de Philips

Activiteit Monitor. Dit is een kleine

sensor die je bij je draagt. Koppel je

die aan je pc, dan krijg je inzicht in

je dagelijkse bewegingspatroon. Via

e-mail krijg je ondersteuning van een

personal trainer.”

OrdinaOpen2005

Page 39: Ordina Open

3�

Alles draait om personificatie

“In 2005 hebben we samengewerkt

met Jempi Moens van Fresh Forward.

Moens predikte toen al dat marke-

teers de link met de klanten zijn

kwijtgeraakt. Zij zijn zo hard bezig met

het identificeren van de klant, dat ze

continu achter de feiten aan lopen.

De klant is intussen zeer zelfredzaam

geworden dankzij allerlei online dien-

sten en manifesteert zich ook steeds

anders. Wil je innovatief zijn en de

klant echt centraal stellen? Dan moet

je beginnen met luisteren. En dan

ontdek je al snel dat alles draait om

personificatie: het hele bedienings-

concept gaat naar één op één en

organisaties moeten zich naar buiten

richten. Bij Ordina doen we dat steeds

meer. Op de Ordina Open 2005

waren er inspirerende presentaties en

was er veel persoonlijk klantcontact

mogelijk. Maar wetende wat ik nu

weet, denk ik dat we het nóg per-

soonlijker hadden kunnen maken als

we van tevoren aan klanten hadden

gevraagd wat zij wilden horen.

Page 40: Ordina Open

3�

OrdinaOpen2005

Page 41: Ordina Open

3�3�

Page 42: Ordina Open

40

Winnaars 2005

Enkel heren: Mario Ancic (foto)

Enkel dames: Klara Koukalova (foto)

Heren dubbel: Suk/Vizner

Dames dubbel: Medina Garrigues/

Safina

Page 43: Ordina Open

4141

2006HetjaarvanMichaëlla

Page 44: Ordina Open

42

ok Right To Play (RTP) hoorde

in 2006 weer van ons. Ronald

Kasteel had toegezegd dat we drie ton

zouden inzamelen voor dit hartver-

warmende initiatief. En we maakten

het waar. Wederom met een stijlvol

feest – dress code: jawel, wit. Ditmaal

in het restaurant van Maison van den

Boer, aan het water. Presentatrice

Sylvana Simons leidde de gasten op

charmante wijze door het program-

ma. Christie’s veilde een aantal top-

stukken. Hans Klok bracht de avond

tot een spectaculair slot, waarna RTP-

initiatiefnemer Johan Olav Koss uit

handen van Ronald Kasteel de cheque

met de drie en al die nullen ontving.

Maar 2006 was vooral het jaar van

Michaëlla Krajicek. Tot ieders verras-

sing – misschien nog het meest die

OrdinaOpen2006

Eendagjevroegerbeginnen.DatleekonswelzolekkervoordespelersdiedaarnanaarWimbledondoorreizen.DaaromstarttedeOrdinaOpenmetingangvan2006nietmeeropmaandag,maaropzondag.Nogmeernieuws:Ordinakreegeennieuwehuisstijl.Dusookdelook&feelvandeOrdinaOpenwerdenvernieuwd.Hetcentrecourtisnietlangeringepaktinfoto’svanOrdinezen,maarstraaltfrisheidenbeweginguitmetsportieveblauwe,groeneenoranjesilhouetten.Datwasnognietalles:deindelingvanhetterreingingopdeschop.HetVIP-dorpmetontvangstunitsvangroteresponsorenverhuisdenaardewaterkant.Eentoplocatie!DeBusinessClubisophetwatergelegd.Daarkwamenookhethelikopterplatformeneenaantalluxesloepenteliggen.Eenwarevooruitgang.

O“ Misschien nog

het meest tot

haar eigen

verrassing sleepte

ze de titel in

de wacht!”

Page 45: Ordina Open

43

van haarzelf – drong ze door tot de

finale van de Ordina Open en sleepte

ook nog de titel in de wacht. ‘Onze’

Michaëlla wist niet wat haar over-

kwam en kon haar emoties nauwelijks

de baas toen toernooidirecteur Marcel

Hunze en haar broer Richard haar bij

de prijsuitreiking toespraken.

Onvergetelijk, deze Ordina Open.

43

Page 46: Ordina Open

44

“ We coachen

en verbinden,

en maken het

gemeenschappe-

lijke doel trans-

parant en

expliciet.”

“Klantintimiteit is onmisbaar. De

Ordina Open bevestigt voor mij hoe

we met relaties in de publieke sector

omgaan. De verbinding met de klant

komt bij het toernooi nadrukkelijk tot

uiting. Een vaste groep relaties kwam

jaar in jaar uit terug. Die groep is

steeds groter geworden en de relaties

keken elk jaar weer uit naar het toer-

nooi. De gemoedelijke, ongedwongen

sfeer is uniek. Die maakt het mogelijk

dat verschillende klanten met elkaar

in gesprek gaan. Waar de meeste

business-to-business-events zich puur

op het inhoudelijke richten, bood de

Ordina Open iets extra’s. De intimiteit

beperkte zich overigens niet alleen tot

de klant, maar ook tot businesspart-

ners zoals Accenture en Deloitte en

ook technology-partners als Oracle.”

“ De verbinding met de klant kwam tijdens de Ordina Open nadrukkelijk tot uiting”

Michiel van Lopik

Marktdirecteur Public

Wat wil de klant? En hoe pas ik mijn organisatie daarop aan? Dat kun je

gerust vragen aan Michiel van Lopik. Hij is al weer tien jaar bij Ordina,

inmiddels als marktdirecteur Public. Hij kent het beeld van klantbediening

in het algemeen en weet hoe Ordina dit met het hoofdsponsorschap van

de Ordina Open aanpakt. En dankzij zijn werk voor de overheid weet hij

ook hoe die dat organiseert.

Toprelaties uit de overheid

aanwezig

“Onze klantrelaties zijn de afgelo-

pen jaren verbeterd. Gedurende ons

sponsorschap van de Ordina Open

zijn we steeds professioneler met onze

klanten omgegaan. De klantgroep

vanuit de publieke sector is ook groter

geworden. Dat heeft veel met klant-

intimiteit te maken en daar heeft de

Ordina Open zeker aan bijgedragen.

Ik verwacht dat de overheid in de

toekomst zakelijker wordt.

OrdinaOpen2006

Page 47: Ordina Open

4�

Ambtelijk ondernemerschap is in

opmars. We staan pas aan het begin,

maar de wil om geholpen te worden

wordt steeds groter. Daarvoor is een

uitstekende klantrelatie nodig.

De vragen worden steeds complexer,

maar achter een vraag ligt altijd een

belangrijkere vraag. Die moeten we

boven tafel zien te krijgen.

We schuiven steeds meer op naar

inhoudelijk adviseren.

We coachen en verbinden, en

maken het gemeenschappelijke doel

transparant en expliciet. Dat is echt

inhoudelijk werken en de klant iets

extra’s meegeven. De hersens uit de

mouwen dus.”

4�4�

Page 48: Ordina Open

4�

OrdinaOpen2006

Page 49: Ordina Open

4�4�

Page 50: Ordina Open

4�

Winnaars 2006

Enkel heren: Mario Ancic (foto)

Enkel dames: Michaëlla Krajicek (foto)

Heren dubbel: Damm/Paes

Dames dubbel: Yen/Zheng

Page 51: Ordina Open

4�4�

2007Ballonneneneenhaviksoog

Page 52: Ordina Open

�0

atuurlijk was er op de baan veel

spannends te zien. Een grote

verrassing was dat Peter Wessels wist

door te stoten tot de finale. Daar

moest hij het afleggen tegen Ljubi-

cic, maar desondanks was het een

enorme prestatie. De dames moesten

hun finalepartij een paar keer

afbreken vanwege het weer, maar

dat deed niets af aan de boeiende

match tussen Jancovic en winnares

Chakvetadze. Voor de editie 2007

werd een speciaal clinicprogramma

begeleid door Stanley Franker, Kristie

Boogert, Tjerk Bogtstra, Jan Sie-

merink, Miriam Oremans en Sjeng

Schalken. Een avontuurlijke editie

dus, met het ene hoogtepunt na het

andere.

Kennismaken met Ordina

In 2007 bleek het lastig te zijn om

nieuwe mensen te werven. De Ordina

Open bracht uitkomst. In het pro-

modorp stond een stand waar we

mensen aanspraken. En tijdens een

speciale middag en avond konden

Ordinezen een potentiële collega

OrdinaOpen2007

Hetjaar2007werdevengetekenddoorduizendenballonnen.PubliekslievelingSjengSchalkengingnamelijkstoppenmetzijntenniscarrière.DathijafscheidnamtijdensonzeOrdinaOpenwasniettoevallig:hiervierdehijtriomfen,hiervoeldehijzichthuis,inhetwarmebadvanzijneigenpubliek.WezijnertrotsopdatSjengambassadeurvanhettoernooienvanOrdinawas.Hijwerdluidtoegezongenenergingenduizendenballonnendeluchtin,terwijlhoogdaarbovenopeenbanneraaneenvliegtuigjetelezenwas:“Sjeng,bedankt!”

N meebrengen om kennis te maken met

ons bedrijf. Aan het pand van Ordina

in Nieuwegein hing bovendien een

‘baanbrekend’ doek om iedereen op

de A12 te attenderen op het toer-

nooi en onze zoektocht naar nieuwe

medewerkers.

Technologische innovatie en Ordina

zijn zo goed als synoniem. In 2007

grepen we de kans om de nieuwste

systemen in te zetten bij de omrin-

gende programma’s én tijdens de

wedstrijden. Een waar genoegen,

Page 53: Ordina Open

�1

zowel voor de spelers als voor de

kijkers. Wat we zoal introduceerden?

Hawk-Eye bijvoorbeeld, een computer-

systeem dat de bal volgt. Hawk-Eye

gebruikt minstens zes televisieca-

mera’s rond het tennisveld die gelinkt

zijn aan een computer. Die computer

leest de beelden in real-time en volgt

de baan van de bal op elke camera.

Deze zes invalshoeken worden ge-

combineerd, wat een accurate driedi-

mensionale weergave van het pad van

de bal oplevert. Die is te zien in een

virtual reality-simulatie. Zo werd in de

halve finale tussen Safina en Jancovic

een onduidelijke situatie glashelder

dankzij Hawk-Eye. De Ordina Open

is het eerste grastennistoernooi dat

Hawk-Eye heeft ingezet. Inmiddels is

het een ingeburgerde techniek die ook

bij de grand slams als Wimbledon

wordt benut.

Ook gebruikten we voor het eerst een

barcode (Evite) voor de ontvangst van

onze gasten. Iedere relatie kreeg na

aanmelding een bevestigingsbrief met

barcode toegestuurd. Bij aankomst

bij het toernooi werd die simpelweg

gescand. Geen gezoek meer op

lijstjes, geen vinkjes meer met pen.

Opgelost. Gebruiksvriendelijk en

snel, zowel voor onze relaties als

onze medewerkers.

Inhoudelijk was er veel te beleven,

met onderwerpen als Sourcing en

Customer Experience. Uit het buiten-

land ingevlogen experts praatten

de vips bij. Zo mochten we Joe Pine

verwelkomen, de auteur van The

Experience Economy. Hij legde uit

hoe je van alledaagse diensten een

beleving maakt.

En Jonas Ridderstrale, de schrijver

van Karaoke Capitalism, stelde ons

voor de keuze: verdien je geld door

anderen te imiteren of durf je een

oorspronkelijk product of bedienings-

concept neer te zetten?

“ Dat Sjeng Schalken

tijdens de Ordina

Open afscheid van

zijn tenniscarrière

nam, was niet

toevallig.”

Page 54: Ordina Open

�2

“ Rabobank

had redenen

genoeg om de

OBT-afdeling

te outsourcen.”

“Rabobank had redenen genoeg

om de OBT-afdeling te outsourcen.

De IT-kennis werd steeds schaarser.

Ook wilde de bank marktconforme

tarieven voor de ICT-activiteiten

betalen. Bovendien wilde de bank

een interessante loopbaan voor haar

medewerkers continueren, zowel voor

het management als voor mede-

werkers aan systemen die kwamen te

vervallen of waarvan het werk naar

India ging.

Verschillende ICT-dienstverleners

kwamen in aanmerking. Welke moest

het worden? Daarvoor gaan we even

terug naar de drie selectiecriteria.

Ten eerste de dienstverlening. Had

de kandidaat de capaciteiten en

kennis in huis om de klus te klaren?

Ten tweede de financiën: wat ging het

Rabobank kosten? En ten derde: hoe

zag de toekomst voor het personeel

van Rabobank eruit? Die drie criteria

wogen even zwaar.

“ Game, set en match”

Jos de Haas

Directeur Outsourcing

In 2006 besloot de Rabobank Groep om de centrale softwareafdeling OBT

– kortweg Ontwikkel, Bouw & Test – uit te besteden aan Ordina.

Jos de Haas was voorheen Senior Vice President van Rabobank en is nu

directeur Outsourcing bij Ordina. In 2007 gaf hij op de Ordina Open een

presentatie over deze deal, die vlak voor het toernooi een feit werd.

Rabobank deed een intern onderzoek

onder de betrokken medewerkers.

‘Wat vind jij belangrijk?’ luidde de

vraag. Ook werd met een Harrison-

cultuuronderzoek de cultuur van

Rabobank bepaald. De ICT-dienstver-

leners die de deal interessant vonden,

brachten een voorstel uit. Opvallend

in het voorstel van Ordina was dat er

over de toekomst van het Rabo-per-

soneel heel serieus was nagedacht.

Alle partijen die een voorstel hadden

gedaan, kregen ook een Harrison-

cultuuronderzoek. Op dat moment

waren er nog drie partijen in de race.

OrdinaOpen2007

Page 55: Ordina Open

�3

Op basis van de voorstellen, het

onderzoek en het medewerkersonder-

zoek koos Rabobank voor Ordina.

Uiteindelijk was het voorstel van

Ordina het beste: game, set en match.”

Overeenkomsten maken de match

“Tijdens de Ordina Open kwam

partnerbemiddelaar Annelies Penning

vertellen over de geheimen van een

langdurige relatie. Ze illustreerde hoe

lastig het is om twee mensen op basis

van feiten aan elkaar te koppelen.

Er moet ook een klik zijn. Die ontstaat

als er overeenkomsten zijn in de

achtergrond en in de normen en

waarden – noem het cultuur. Dit is

wezenlijk voor de perfecte match.

Het verbaasde dus niemand dat de

Rabo-Ordina-deal ook qua cultuur

een goede match was en is.

Anno 2010 is het contract drie jaar

oud. De Rabo-deal is in alle opzichten

Ordina’s grootste outsourcingscon-

tract. En het is een succes. Het cultuur-

onderzoek is van waarde gebleken:

de resultaten kloppen in de praktijk.

Net als Ordina is Rabobank een echte

Hollandse onderneming, en dit zorgt

voor een goede match. Het verloop

bij deze medewerkers is lager dan

gemiddeld: je kunt dus voorzichtig

stellen dat de mensen het naar hun

zin hebben.”

Page 56: Ordina Open

�4

OrdinaOpen2007

Page 57: Ordina Open

��

Page 58: Ordina Open

��

Winnaars 2007

Enkel heren: Ivan Ljubicic (foto)

Enkel dames: Anna Chakvetadze (foto)

Heren dubbel: Coetzee/Wassen

Dames dubbel: Chan/Chuang

Page 59: Ordina Open

����

2008OpnieuwkansomtesnuffelenaanOrdina

Page 60: Ordina Open

��

as 2007 voor Ordina al een

spetterend jaar, in 2008

bouwden we voort op die successen.

Recruitment was nog actiever dan

vorig jaar. Opnieuw brachten Ordi-

nezen een mogelijke collega mee om

aan Ordina te snuffelen. We gingen

nog een stapje verder door nog

tijdens het toernooi gesprekken met

kandidaten in de tweede ronde te

voeren. Zeer onderscheidend, want

wie kan er nou zeggen dat hij een

sollicitatiegesprek heeft gehad tijdens

de Ordina Open?

Familiedag voor Ordinezen

Natuurlijk blijven we trots en zuinig op

onze trouwe medewerkers, dus wilden

we ook hen tijdens de 2008-editie in

het zonnetje zetten. Op een speciale

familiedag konden ze met hun gezin

een dag Ordina Open meemaken in

OrdinaOpen2008

Waarhetprogrammain2007helemaalintennissferenplaatsvond,kwamerin2008eenoranjetintjebij:indetoernooiweekwerdookhetEKvoetbalinOostenrijkenZwitserlandgespeeld.NadebarbecuegenootiedereenvaneenpresentatievandoelmanHans van Breukelen en was Nederland-Roemenië (2-0) op groot schermtevolgen.Destemmingzatertijdensdetenniswedstrijdennatuurlijkalstevigin,maardezetoegifthaddenweooknietwillenmissen.Detennissers–daarginghettenslotteom–zorgdenvoorspannendepotjesophetgras.Ferrerhaaldenatweesetsdetrofeebinnen,enbijdedamesversloegdeThaiseTanasugarneerstonzeMichaëlla en tot ieders verrassing sloeg zij zich in de finale tegen Safina naar de trofee.

W VIP-sferen. Een hapje en een drankje,

vermaak voor de kinderen en tennis

kijken vanuit de skybox. En het werd

gewaardeerd.

Het promodorp op het Autotron-terrein

kreeg een make-over: het werd groter

en er kwam een deel bij met luxe

artikelen voor echte levensgenieters.

Onze skybox gonsde in 2008 dus als

een bijenkorf, ook al omdat RTL-Z

Page 61: Ordina Open

��

van daaruit uitzond. De gesprekken

gingen niet alleen over tennis, maar

ook over bijvoorbeeld maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. Dat

belijden we niet alleen met de mond,

maar daar ligt ook het ware Ordina-

hart. Uiteraard waren onze Raad van

Bestuurleden Ronald Kasteel en Hans

den Hartog achter de microfoon te

vinden om erover te praten.

Na het enthousiasme over de inter-

nationale sprekers bij de VIP-pro-

gramma’s van 2007 waren onze

relaties in 2008 wederom geestdriftig.

En terecht. Eregast Jeff Howe ont-

hulde bijvoorbeeld de geheimen

van ‘Crowdsourcing’ oftewel: “Why

the power of the crowd is driving the

future of business.” Ook datamigratie,

ICT Outsourcing, BPM en SOA werden

uit de doeken gedaan. Opnieuw een

boeiende reeks die mooie reacties

opleverde.

“ Wie kan er nou

zeggen dat hij

een sollicitatie-

gesprek heeft

gehad tijdens de

Ordina Open?”

��

Page 62: Ordina Open

�0

“De Ordina-

kwaliteit:

oplossings-

gericht en

sturend op

minder com-

plexiteit.”

“De Ordina Open was voor mij een

unieke manier om met klanten in

contact te komen. De Kidsday-formule

was écht onderscheidend. Je kon je

relatie in een ongedwongen sfeer op

een andere manier leren kennen.

En onvergetelijk vond ik de helikopter-

vlucht die ik boven de Ordina Open

mocht maken. Geweldig.

Deze editie van de Ordina Open

markeert voor mij het begin van mijn

bemoeienis bij een groot verander-

programma van de Immigratie- en

Naturalisatiedienst (IND), waar ik nog

steeds namens Ordina werk.

Tijdens de Ordina Open hebben we

kennis over SOA kunnen uitwisselen

met onze relaties. Met SOA kun je op

een gemakkelijke manier software

bouwen en systemen onderling laten

communiceren. Door het gebruik van

open standaarden kunnen systemen

“ Elke service is een ace!”

Art Ligthart

Partner bij Ordina

Art Ligthart kwam mee met Panfox, dat Ordina in 1999 overnam.

Inmiddels is Art partner op het gebied van ICT Architecture en is hij de

laatste jaren met name bezig met Service Oriented Architecture, kortweg

SOA. Geheel in tennissferen gaf hij zijn VIP-programma de titel:

‘Elke service is een ace!’ Art doet de achtergronden van SOA uit de

doeken en geniet nog even na van de Ordina Open 2008.

sneller worden aangepast. In 2003

was SOA een nieuwe architectuurstijl,

maar nu is die mainstream. Je kunt er

snel wijzigingen in bedrijfsprocessen

mee doorvoeren en zelfs complete

bedrijfsmodellen mee aanpassen.

Inmiddels is de ontwikkeling

volwassener.”

Oplossingsgericht, minder

complexiteit

“Ik ben gek op innovaties. Ik hoop

alleen dat we de komende jaren

niet weer nieuwe standaarden gaan

OrdinaOpen2008

Page 63: Ordina Open

�1

ontwikkelen, maar juist met de

bestaande technieken efficiëntie en

effectiviteit gaan behalen. Met de

huidige standaarden en architectuur-

stijlen moet je zeker jaren vooruit

kunnen. Ik voorzie dat Ordina zich

als transformatiepartner op proces en

inhoud gaat opstellen. En dan met de

Ordina-kwaliteit: oplossingsgericht

en sturend op minder complexiteit.

SOA wordt technisch gezien steeds

gewoner, dus nu is het zaak meer op

businesstoepassingen te focussen.

Door de techniek simpeler, inzichte-

lijker en logischer te maken, krijgen

de mensen met de domeinkennis het

heft in handen en heeft de organisa-

tie meer grip op kennis. En dáár kan

Ordina de klant bij helpen.”

�1�1

Page 64: Ordina Open

�2

OrdinaOpen2008

Page 65: Ordina Open

�3

Page 66: Ordina Open

�4

Winnaars 2008

Enkel heren: David Ferrer (foto)

Enkel dames: Tamarine Tanasugarn (foto)

Heren dubbel: Ancic/Melzer

Dames dubbel: Erakovic/Krajicek

Page 67: Ordina Open

����

2009Nogéénkeeraanservice

Page 68: Ordina Open

��

oor de spelers was de Ordina

Open top. Niet alleen als per-

fecte voorbereiding op Wimbledon

vanwege de klei onder het Rosmalen-

se gras, maar ook vanwege de

faciliteiten en service. Die werden

geroemd. Door Kim Clijsters bijvoor-

beeld, die in 2003 het toernooi won.

Later gaf ze het proftennis op voor

het moederschap. Toen het weer ging

kriebelen, koos ze de Ordina Open

2009 voor haar publieke rentree en

speelde ze een demonstratiewed-

strijd tegen Michaëlla Krajicek op het

centre court. Clijsters bleek in topvorm

te zijn: in september won ze de US

Open!

Dat was niet de enige gedroomde

tennisrentree: onze eigen Raemon

Sluiter kwam op de Ordina Open

weer terug in Nederland na zestien

maanden eerder te zijn gestopt.

Hij maakte furore door wedstrijd na

wedstrijd sterker te gaan spelen.

Met het enthousiaste publiek aan zijn

zijde verbaasde Raemon aanvankelijk

vooral zichzelf, maar algauw kreeg

het zelfvertrouwen de overhand en

werden vriend en vijand verrast door

Sluiters kracht. Uiteindelijk moest hij

zich gewonnen geven tegen Benjamin

Becker.

OrdinaOpen2009

Editie2009kondigdeopwaardigewijzedeafsluitingvanonshoofdsponsorschapaan.OveralwastezienhoedeOrdinaOpenzichsinds2002heeftontwikkeldtoteentoptoernooiquauitstraling,ambiance,faciliteitenenprofessionaliteit.Wezijndespelersenhetpublieksteedsbetergaanbedienen,getuigedewereldtoppers,dealmaargroeiendebezoekersaantallen,deNederlandsespelersenaanstormende talenten die dolgraag naar Rosmalen kwamen.

V

“ Ordina deelt

opgedane

kennis natuurlijk

graag met de

buitenwereld.”

Page 69: Ordina Open

��

Een editie met veel inhoud

De medewerkers van Ordina werden

deze laatste editie extra in het zon-

netje gezet. Op de eerste zondag van

het toernooi werden er via een interne

actie 1000 kaartjes vergeven. In het

VIP-dorp was dit jaar plaats voor Jong

Ordina, het sociale, sportieve en

inhoudelijke netwerk van meer dan

500 Ordinezen jonger dan 35 jaar.

Zij leerden van Kees Nederstigt hoe

je in één uur MBA wordt.

De groei en ontwikkeling van Ordina

was vooral te zien in de Hospitality

Unit. Grote inhoudelijke thema’s

werden aangesneden, zoals de visie

van Ordina als transformatiepartner

en de ontwikkelingen in de maat-

schappij vanwege de crisis. ZorgKom-

pas, Overheid 3.0 en Architectuur 3.0

kwamen aan de orde. De crisis als

motor voor innovatie en het nieuwe

evenwicht binnen de financiële sector

passeerden de revue. Onze relaties

hoorden de sprekers ter plekke aan en

twee bloggers van Ordina brachten

verslag uit van de inhoud, want

Ordina deelt opgedane kennis

natuurlijk graag met de buitenwereld.

����

Page 70: Ordina Open

��

OrdinaOpen2009

“Ordina is trans-

formatiepartner:

we kijken verder

dan alleen naar

techniek.”

“Daar waar de overheid vroeger

automatisch gezag had, staan nu

steeds meer kritische burgers op.

Iedereen heeft een mening: ‘de over-

heid stuurt burgers van het kastje naar

de muur, is log en traag en te bureau-

cratisch’. Nu weet je vaak niet wat er

met een vraag gebeurt en met wie je

contact kunt opnemen. Met Overheid

3.0 moet het contact van de over-

heid met de burger eenvoudiger en

soepeler verlopen. Je krijgt als burger

sneller inzicht in waar je met je vraag

terechtkunt en je krijgt snel een ‘voor-

lopig’ antwoord voorafgaand aan een

uitspraak. Overheid 3.0 is een totaal-

concept voor organisatievernieuwing,

en vooral voor een gerichte, proac-

tieve, op maat gesneden interactie

met de klant.

Met trots kijk ik naar Overheid 3.0 en

de manier waarop het programma tot

stand is gekomen. Bij de ontwikkeling

hebben we voortgebouwd op de in-

zichten van de ‘elektronische overheid’

“ Overheid 3.0 heeft veel mogelijkheden”

Onno Franken

Directeur Solution Sales

Onno Franken, directeur Solution Sales, was eerdere jaargangen ook

al gastheer voor onze relaties. Dit jaar drukte hij zijn stempel op het

VIP-programma als kartrekker van Overheid 3.0. Daar is hij erg

enthousiast over. En terecht, want de mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

en de ervaringen in de wereld van

e-business. Deze kennis is gebundeld

in het INDIGO-traject bij de Immigra-

tie- en Naturalisatiedienst, kortweg

IND. Daar hebben we in de praktijk

gezien welke toepassingen waardevol

zijn en waar de kansen liggen voor

optimalisatie, en dat heeft geleid tot

Overheid 3.0.

Zo’n 25 mensen uit verschillende

disciplines binnen de organisatie

hebben in ongeveer elf maanden het

concept ontwikkeld. Uit die bijzon-

dere samenwerking kwam een uniek

programma voort met conceptueel

‘foldermateriaal’: een ingerichte

demo-omgeving die eenvoudig aan te

passen is aan de uitgangspunten van

Page 71: Ordina Open

��

elke potentiële klant. Zo kunnen we

laten zien hoe een transformatietraject

eruit gaat zien.

Bij het traject hoorde natuurlijk ook

het toetsen aan de bevindingen in de

praktijk. Het concept is kritisch beoor-

deeld door zo’n twintig ambtenaren

en ambtelijk bestuurders uit diverse

overheidsorganen en in verschillende

rollen. Ordina is tenslotte transforma-

tiepartner: we kijken verder dan alleen

naar techniek.”

Supersimpel en zeer doeltreffend

“Overheid 3.0 maakt alles transpa-

ranter en kan burgers ook proactief

benaderen. Neem de student uit het

buitenland die ieder jaar opnieuw zijn

verblijfsvergunning moet aanvragen.

Zijn de omstandigheden niet veran-

derd? Dan is het niet nodig om de

hele procedure opnieuw te doorlopen.

De bekende gegevens zijn gewoon te

gebruiken voor verlenging. Het lijkt

supersimpel en dat wordt het nu ook.

Overheid 3.0 heeft veel mogelijk-

heden. Bij de IND hebben we het al

bewezen en we zijn in gesprek met

andere partijen binnen de overheid.

Ook in de zorg zou het veel kunnen

bijdragen. Kijk alleen al naar de

parallel met het aanspraak maken

op en verstrekken van zorgpremies.

Er is nog veel werk aan de winkel.

We implementeren Overheid 3.0 nu

per uitvoeringsinstantie, maar ik zou

graag zien dat de gegevens ook

tussen verschillende instanties worden

uitgewisseld. Zeker als die onder

dezelfde wetgeving vallen. Kennis

beschikbaar stellen aan ketenpartners

en centralisatie van functies dus.

Bestuurlijk is het lastig. Maar wie

weet vormt het de basis voor

Overheid 4.0…?”

Centraal in Overheid 3.0 staat het

sneller doorvoeren van wettelijke

taken en regels. Daarmee heeft het

programma impact op diverse facetten

van de organisatie: de besturing, de

primaire procesgang, het bedienings-

concept richting de klanten, de rollen

en profielen van de medewerkers,

de samenwerking met ketenpartners

en de ICT-voorzieningen. Ook de

interactie tussen opdrachtgever en

uitvoeringsinstantie legt Overheid 3.0

onder de loep. Meer samenwerking

moet leiden tot meer effectiviteit en

efficiency van beleid. Met technologie

en procedures zorgen we ervoor dat

kennis slimmer wordt georganiseerd

en ontsloten.

Page 72: Ordina Open

�0

OrdinaOpen2009

Page 73: Ordina Open

�1

Page 74: Ordina Open

�2

Winnaars 2009

Enkel heren: Benjamin Becker (foto)

Enkel dames: Tamarine Tanasugarn (foto)

Heren dubbel: Moodie/Norman

Dames dubbel: Errani/Pennetta

Page 75: Ordina Open

�3�3

Page 76: Ordina Open

�4�4

Page 77: Ordina Open

����

Page 78: Ordina Open

����

Page 79: Ordina Open
Page 80: Ordina Open

GAME, SET & MATCH ORDINA

Dit boek is een terugblik op onze Ordina Open, een mooie periode voor Ordina. We willen u hiermee nog één keer laten genieten van de vele hoogtepunten. Van de toptennissers die we hebben zien spelen, van de ambiance die elk jaar mooier werd, van de inhoudelijke programma’s en de internationale sprekers die ons inspireerden. De jaarlijkse radiospot moet u er helaas bij denken, omdat die niet op papier is te vangen. Wij wensen u veel plezier met dit aandenken.

Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.

www.ordina.nl

TERU

GB

LIK O

P AC

HT JA

AR

OR

DIN

A O

PEN

Terugblikop acht jaar Ordina Open