Ordina Newspaper 2007

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ordina newspaper 2007

Transcript of Ordina Newspaper 2007

 • 1goeie_morgen

  RICHTINGGEVEN AAN DE TOEKOMST

  KOMACHTERDATBUREAUVANDAAN! SOCIAALMOTIEF BIJ UITBESTEDENRabobank Nederland besteedde de ontwikkeling van een groot aantal bedrijfs applicaties uit aan Ordina. 150 Rabo-professionals met grote kennis van legacysyste-men zijn bij Ordina in dienst getreden om zo hun kennis en kunde voor de Nederlandse markt te behouden. Kennis die Rabobank langzaam aan het uitfaseren is. Rabobank-top man Piet van Schijndel benadrukt dat behoud van werkgelegenheid een belangrijk motief is geweest voor uitbesteding. Hij zegt in het Ordina Jaarmagazine dat hij het succes van de samen-werking met Ordina beoordeelt op relationele gronden: Ik ben pas tevreden als de bank het gevoel heeft dat deze oud-collegas nog steeds bij ons in dienst zijn.

  RECORDJAARORDINA

  Zo luidt de campagne slogan van Ordina om medewerkers in beweging te krijgen. En dat lukt heel goed met de Wii. Deze interactieve spelcomputer staat in een aantal kanto-ren van Ordina naast de koffi e automaat.

  Medewerkers spelen een virtueel potje tennis, golf of honkbal, alleen of met een collega. Na een beetje oefenen, speelt ieder-een de sterren van de hemel en voelt zich een toptalent. Ordina introduceerde de Wii in het kader van haar succesvolle vitaliteitsprogramma.

  Fun, bewegen en sociaal ontspannen horen daar bij. Het resultaat? Meer plezier in het werk en minder uitval door verzuim. Het ziekteverzuim bij Ordina is gedaald naar net boven de 3%.

  PRACHTIGECIJFERS,HOOGSTEOMZET OOIT2007: RECORD-JAAR ORDINApagina 1

  WERKEN BIJ EEN GEWILDE WERKGEVERVANAF DAG 1 ZIT JE GOED BIJ ORDINApagina 4

  ORDINASUCCESSEN2007Belangrijke opdrachten binnen ons kernportfolio en in onze markten.

  Finance

  Fraude detectiesysteemvoor Delta Lloyd

  Effectuering nieuwe BPO-contracten met Robeco Direct, BNG en Reaal Verzekeringen

  Start contract met Rabobank en integratie mede werkers in onze organisatie

  Public

  Bekostigingssysteem van scholen voor het Ministerievan OCW (het CFI)

  Subsidiring boeren gestroomlijnd voor Ministerie van LNV

  Inrichting sourcing organisatie Rijkswaterstaat

  SAP-sourcingcontract Ministerie van OCW

  Sourcing primaire processystemen van het Openbaar Ministerie

  SAP-sourcingcontract KLPD

  Verbetering samenwerking Inspecties in de Jeugdzorg

  Industry

  SAP-sourcingcontract Havenbedrijf Rotterdam

  Uitwerking Business Intelligence-strategie voor Essent Netwerk

  Co-sourcingovereenkomst Ricoh

  Systeemontwikkeling enbeheer TNT

  GEZONDCOMPUTEREN KANMUISWIJS! NIET ALLEEN VOOR KINDERENpagina 4

  Ordina N.V. heeft haar jaarresultaten over 2007gepubliceerd. De omzetkwam uit op een bedrag van EUR 665,4 miljoen, de hoogste omzet in de 35-jarige historie van Ordina.Ten opzichte van 2006 steeg de omzet in Consulting, ICT en Outsourcing met 27%. Dit is sneller dan de gemiddelde marktgroei in de Benelux van circa 7%. Het omzetaandeel

  dat gebaseerd is op meerjarige contracten nam daarbij toe van 15% in 2006 naar 18% in 2007. Het omzetaandeel van Ordinas meest strategische markten, Finance en Public, groeide naar 64% (2006: 60%). Met deze ontwik kelingen heeft Ordina niet alleen marktaandeel in generie-ke zin gewonnen, maar werd ook op strategisch gebied zicht-bare vooruitgang geboekt. Ook de EBITA bereikte in 2007 een absolute recordhoogte met een

  bedrag van EUR 62,1 miljoen. Een stijging ten opzichte van 2006 met 44%. De operationele marge steeg naar 9,3%. Op de omzet in Consulting, ICT en Application Outsourcing werd zelfs een operationele marge gerealiseerd van 10,6%.

  Tot slot boekte Ordina een groei van 14% in het aantal medewerkers naar 5.702 per eind 2007. Daarmee werd ook qua personeelsaantallen een historisch record bereikt.

  1

  goeie_morgen_

  KOMACHTERDATBUREAUVANDAAN! SOCIAALMOTIEF BIJ UITBESTEDENRabobank Nederland besteedde de ontwikkeling van een groot aantal bedrijfs applicaties uit aan Ordina. 150 Rabo-professionals met grote kennis van legacysyste-men zijn bij Ordina in dienst getreden om zo hun kennis en kunde voor de Nederlandse markt te behouden. Kennis die Rabobank langzaam aan het uitfaseren is. Rabobank-top man Piet van Schijndel benadrukt dat behoud van werkgelegenheid een belangrijk motief is geweest voor uitbesteding. Hij zegt in het Ordina Jaarmagazine dat hij het succes van de samen-werking met Ordina beoordeelt op relationele gronden: Ik ben pas tevreden als de bank het gevoel heeft dat deze oud-collegas nog steeds bij ons in dienst zijn.

  RECORDJAARORDINA

  Zo luidt de campagne slogan van Ordina om medewerkers in beweging te krijgen. En dat lukt heel goed met de Wii. Deze interactieve spelcomputer staat in een aantal kanto-ren van Ordina naast de koffi e automaat.

  Medewerkers spelen een virtueel potje tennis, golf of honkbal, alleen of met een collega. Na een beetje oefenen, speelt ieder-een de sterren van de hemel en voelt zich een toptalent. Ordina introduceerde de Wii in het kader van haar succesvolle vitaliteitsprogramma.

  Fun, bewegen en sociaal ontspannen horen daar bij. Het resultaat? Meer plezier in het werk en minder uitval door verzuim. Het ziekteverzuim bij Ordina is gedaald naar net boven de 3%.

  PRACHTIGECIJFERS,HOOGSTEOMZET OOIT2007: RECORD-JAAR ORDINApagina 1

  WERKEN BIJ EEN GEWILDE WERKGEVERVANAF DAG 1 ZIT JE GOED BIJ ORDINApagina 4

  ORDINASUCCESSEN2007Belangrijke opdrachten binnen ons kernportfolio en in onze markten.

  Finance

  Fraude detectiesysteemvoor Delta Lloyd

  Effectuering nieuwe BPO-contracten met Robeco Direct, BNG en Reaal Verzekeringen

  Start contract met Rabobank en integratie mede werkers in onze organisatie

  Public

  Bekostigingssysteem van scholen voor het Ministerievan OCW (het CFI)

  Subsidiring boeren gestroomlijnd voor Ministerie van LNV

  Inrichting sourcing organisatie Rijkswaterstaat

  SAP-sourcingcontract Ministerie van OCW

  Sourcing primaire processystemen van het Openbaar Ministerie

  SAP-sourcingcontract KLPD

  Verbetering samenwerking Inspecties in de Jeugdzorg

  Industry

  SAP-sourcingcontract Havenbedrijf Rotterdam

  Uitwerking Business Intelligence-strategie voor Essent Netwerk

  Co-sourcingovereenkomst Ricoh

  Systeemontwikkeling enbeheer TNT

  GEZONDCOMPUTEREN KANMUISWIJS! NIET ALLEEN VOOR KINDERENpagina 4

  Ordina N.V. heeft haar jaarresultaten over 2007gepubliceerd. De omzetkwam uit op een bedrag van EUR 665,4 miljoen, de hoogste omzet in de 35-jarige historie van Ordina.Ten opzichte van 2006 steeg de omzet in Consulting, ICT en Outsourcing met 27%. Dit is sneller dan de gemiddeldemarktgroei in de Benelux van circa 7%. Het omzetaandeel

  dat gebaseerd is op meerjarige contracten nam daarbij toe van 15% in 2006 naar 18% in 2007. Het omzetaandeel van Ordinas meest strategische markten, Finance en Public, groeide naar 64% (2006: 60%). Met deze ontwik kelingen heeft Ordina niet alleen marktaandeel in generie-ke zin gewonnen, maar werd ook op strategisch gebied zicht-bare vooruitgang geboekt. Ook de EBITA bereikte in 2007 een absolute recordhoogte met een

  bedrag van EUR 62,1 miljoen. Een stijging ten opzichte van 2006 met 44%. De operationele marge steeg naar 9,3%. Op de omzet in Consulting, ICT en Application Outsourcing werd zelfs een operationele marge gerealiseerd van 10,6%.

  Tot slot boekte Ordina een groei van 14% in het aantal medewerkers naar 5.702 per eind 2007. Daarmee werd ookqua personeelsaantallen een historisch record bereikt.

 • 2ORDINAVOORJOU

  In een informele open sfeer. Elkaar ontmoeten, ervaringen en ideen uitwisselen, kennis delen n plezier hebben. Dat is in essentie waarom Ordinezen het naar hun zin hebben. Bij Ordina krijgen veelzijdige en ambitieuze mensen alle kansen. Iedereen voegt op zijn of haar manier iets toe aan het succes van klanten. Dat we daar goede resultaten mee bereiken, werkt inspirerend en versterkt de saamhorigheid. Ordina geeft je werk betekenis.

  2

  In een informele open sfeer. Elkaar ontmoeten, ervaringen en ideen uitwisselen, kennis delen n plezier hebben. Dat is in essentie waarom Ordinezen het naar hun zin hebben. Bij Ordina krijgen veelzijdige en ambitieuze mensen alle kansen. Iedereen voegt op zijn of haar manier iets toe aan het succes van klanten. Dat we daar goede resultaten mee bereiken, werkt inspirerend en versterkt de saamhorigheid. Ordina geeft je werk betekenis.

 • 33

 • 4KERNGEGEVENS 2007

  2007 2006

  Omzet 665,4 530,4

  EBITA 62,1 43,2*

  Stijging EBITA in % 44 22

  EBITA in % van de omzet 9,3 8,1

  Nettowinst 30,4 25,8

  Stijging nettowinst in % 18 -11

  Nettowinst in % van de omzet 4,6 4,9

  Operationele cashfl ow 61,3 47,7

  Nettoschuld ten opzichte van EBITDA 0,8 0,9

  Eigen vermogen 254,6 194,0

  Eigen vermogen in % van het totale vermogen 48 42

  Immaterile vaste activa 292,6 242,1

  Materile vaste activa 29,1 21,8

  Handelsdebiteuren(excl. BTW) in % vande omzet 17 19

  Gemiddelde debiteuren-termijn (in dagen) 61 64

  Gemiddeld aantalmedewerkers (FTE) 5.388 4.641

  Aantal medewerkers(FTE) ultimo 5.702 5.009

  Aantal uitstaande aandelen ultimo(in miljoenen) 41,2 39,0

  (in miljoenen euros tenzij anders aangegeven)

  2007 2006

  Cijfers per aandeel

  Eigen vermogen 6,27 5,13

  Cashfl ow 1,51 1,26

  Nettowinst voor afschrijving immaterile vaste activa ingevolge acquisities 1,15 0,86*

  Nettowinst na afschrijving immaterilevaste activa ingevolge acquisities 0,75 0,60*

  Nettowinst na afschrij ving immaterile vaste activa ingevolge acquisities na verwatering 0,74 0,67

  (in euros)

  * De cijfers over 2006 zijn na aftrek van de eenmalige bate als gevolg van harmonisatie van pensioenen.

  Niet altijd achter