OpNieuw #1 2013

download OpNieuw #1 2013

of 40

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Eerste nummer van 2013

Transcript of OpNieuw #1 2013

 • BLAD VOOR DE AMSTERDAMSE NIEUWMARKTBUURT - 31ste JAARGANG NR 1 MAART 2013

 • macbike_fc.pdf 26-02-2013 12:15:50

  colofonOpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, door en voor buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis huis aan huis verspreid in het gebied dat begrensd wordt door Geldersekade, Oosterdok, Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, en s Gravelandseveer, Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg.Stadsdeel Centrum financiert mede het blad met middelen die met dit doel ter beschikking gesteld zijn aan Wijkcentrum DOude Stadt. Het blad ontvangt sponsorbijdragen van o.a. Ymere, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en Rabobank Amsterdam.Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie instemt met de inhoud.

  RedactieTherese van Beeck, Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Jan van Goor, Roos Hendriks, Martijn van der Molen, Henk Oldeman, Evert van Voskuilen en Gerrit Wijnhoud.

  Medewerkers aan dit nummerPieter Bol, Peter Commandeur, Erika de Stercke, Carl Everaert, Barbara Heetman, Maarten Henket, Dick Jansen, Mieke Lokkerbol, Misha Nauman, Noortje Spanjer, Herman Vuijsje, Hea Wels.

  omslag: Tom Blits

  BezorgersPietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, Tom Blits, Jorge Bolle, Paula Bosch, Cocky de Graaf, Inge de Haan, Marcel Gutz, Juul Hymans, George Janszens, Femke Koens, Jaap Kroeger, Machiel Limburg, Mieke Lokkerbol, Henk Oldeman, Cor Portasse, Antje Postma, Piet Seysener, Johan Suttorp, Sjaak van der Leden, Hans van der Sluis, Tonnie van Gils-Neeling, Evelien van Os, Pieternel van Tongeren, Barbara Wichers Hoeth, Nico Wijnbeek, Dunya Willeman.

  Bestuur Stichting opnieuwOpNieuw is een uitgave van de Stichting OpNieuw. Het bestuur wordt gevormd door Adriaan Brouwer, Carl Everaert, Gerda Kievit en Sandra Rottenberg.

  AnBIOpNieuw is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam K.v.K.: 41209382Redactieadres: Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam Fax: 6201096 email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl website: www.opnieuw.nu Giro: 6037046 t.n.v. Stichting OpNieuw, Amsterdam Redactiecontact: Henk Oldeman, tel. 6245559Advertenties De advertentieprijs voor 2012 is vastgesteld op e0,90 per vierkante centimeter. Inlichtingen en contact: Carl Everaert Tel mobiel + 31(0)621807998 Tel vast + 31(0)206242245 E-mail everaert@everaert.nlDeadline volgende OpNieuw: 27 mei 2013 Alle rechten voorbehouden

  Dr. Li helpt u bij o.a: slapeloosheid, spanning, migraine, maagklachten, gewrichtsklachten, rugpijn,

  jicht, schouderpijn, stijve nek, sportblessures, verstuiking, tennisarm, muisarm, beroerte,

  reuma, zenuwpijn, neurose.U krijgt een behandeling volgens de Chinese

  traditionele geneeswijze: afhankelijk van uw klachten massage, kruidenbehandeling, acupunctuur, enz.

  Behandelingen komen eventueel in aanmerking voor terugbetaling door de ziekteverzekering

  Zoekt u de echte traditionele Chinese massage en geneeswijze?

  Voor reserveringen: 020-7723536 of 06-42850388Dr. Zhi Xiong LiGevestigd in Chinatown van AmsterdamSint Antoniesbreestraat 741011 HB Amsterdam

 • 3 3

  OpNieuw 30 jaar OpNieuw!Dit is niet zomaar een nummer van OpNieuw, dit is ons 30-ja-rig jubileumnummer! Weet u nog wat u deed en waar u was in 1983? Was u er al? Vier derti-gers allen geboren en getogen in de Nieuwmarktbuurt - komen aan het woord in dit nummer. Zij belichamen de jaren waarin ons prachtige buurtblad is verschenen. Toen ik Riet Paasman onze tot ons verdriet vorig jaar overleden eindredacteur - eens om een slo-gan vroeg, antwoordde zij prompt: Opnieuw 30 jaar OpNieuw!. Nu zult u het weten ook als lezer, als adverteerder en als sponsor. Op woensdag 24 april vieren we met een groot benefietfeest, tijdens de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt ons jubileum. Zorg dat je erbij bent, we hebben er allemaal wat bij te winnen. Haal de middenpa-gina voorzichtig uit dit nummer, hang hem voor uw raam: zo opval-lend mogelijk. Koop het prachtige jubileumboek met 30 jaar kunst-zinnige voorplaten van OpNieuw, koop loten en maak kans op prach-tige prijzen. De trekking vindt plaats tijdens het zondagse buurt-ontbijt op 28 april, sowieso niet te missen. Of bestel snel een couvert voor het 3-gangen verrassings-menu en kom luisteren naar de muzikale optredens van klassieke en hippe talenten uit onze buurt. Bestel een drankje aan onze jubi-leumbar en geef gelijk een rondje. Of kom ons een handje helpen, met bedienen, tappen of boek-verkoop. Dan kunnen we er zeker weer dertig jaar tegenaan.Hebt u daar geen zin in, of zit u nu te balen dat u die week toeval-lig de stad uit bent? Geen nood! U kunt natuurlijk ook gewoon een jubileumbijdrage overmaken op ons rekeningnummer: 6037046 tnv Stichting OpNieuw.OpNieuw 30 jaar OpNieuw!

  Namens redactie, medewerkers, bezorgers en bestuur,

  Sandra Rottenberg

  Donaties kregen we de afgelopen maanden van E.M.A. W.-v. W 50,-, M.F.W. K. 20,-.

  Benefietfeest!

  Dertig jaar Opnieuw - tijD is geen rechte streep

  huis De pintO: het Blijft (iets te) spannenD!

  er is veel meer cOntinuiteit Dan men zOu Denken en Dan OOk De wetgever heeft geDacht. ieDereen heeft tijD en rust nODig Om in zijn huis en zijn Buurt en zijn staD thuis te raken

  maarten henket heft het glas

  nOOr spanjer sprak met vier rasechte, Dertigjarige nieuwmarkters

  De steDen zullen DOrpsgewijs BewOOnD gaan wOrDen

  Op De hOek van De nieuwe uilenBurgerstraat en De hOutkOpersBurgwal staat een klein maar OpvallenD geBOuw

  valt er nOg iets te Beleven in De nieuwmarktBuurt? een nieuwe vaste ruBriek in Opnieuw

  30jaar OpNieuw

  l33l39l15

  l16

  l6

  l4

  l19l8

  l26

 • 4

  OpNieuw bestaat dertig jaar, en daar past een opgewekt stukje bij. Dus geen geklaag over bijvoorbeeld de toene-mende fietsbandeloosheid, maar hoera! het is feest en trouwens, de lente komt eraan. De mensen komen uit hun huizen, de terrassen stromen vol. Opwaaiende paraplu's maken plaats voor dito zomerjurken. Ook de natuur kruipt uit haar schulp. Binnenkort gaan de iepen weer bloeien, en zullen hun gevleugelde zaadjes zich over de buurt uitstorten. Zonder voor iets of iemand opzij te gaan, zonder te letten op waar ze terecht komen (het lijken wel fietsers). Gelukkig kun je tegenwoordig rustig de zaadjes uit je geveltuintje rapen en ze desnoods in de gracht gooien zonder vrees voor een bekeuring. Een paar jaar geleden werden daar nog boetes voor uitgedeeld (de Waterwet verbiedt 'stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam'). De weledelge-strenge officier van justitie heeft inmiddels aan zijn handha-vers uitgelegd dat hun taak niet moet worden opgevat als 'Ik moet en zal handhaven', maar dat edelmoedigheid soms de voorkeur verdient boven gestrengheid. Dus geen zero tole-rance maar handhaving met een menselijk gezicht en met gevoel voor de situatie.Er zijn meer goede ontwikkelingen. De geluidsoverlast door de pleziervaart neemt de laatste jaren duidelijk af. En dat terwijl

  varen door de grachten steeds popu-lairder wordt, vooral onder jongeren. Wijst dit op een toenemende bescha-ving? Onwaarschijnlijk, want de meeste jongeren zijn tevens fietser. Een belang-rijke oorzaak is ongetwijfeld het onlangs ingestelde verbod op versterkte muziek in open boten, en de handhaving daarvan. Op dit terrein is gestrengheid zeker op z'n plaats, en dat zal zo blijven

  zolang het inzicht nog niet is doorgebroken dat plezier heel goed zonder lawaai kan.Tenslotte een gemengd bericht van het poepfront. Gemengd, want enerzijds neemt het aantal niet opgeruimde honden-drollen sinds een paar jaar weer toe, anderzijds wordt deze vorm van overlast toch minder. Dat komt doordat de honden steeds kleiner worden, en hun drollen dus ook. Men ziet op straat steeds meer viervoeters van bijna cavia-achtig formaat. Een teken van afnemende dierenliefde hoeft dat niet te zijn. Viooltjeskwekers zijn immers ook niet per se minder plant-aardig dan liefhebbers van zonnebloemen. Misschien is het wel een vorm van bezuiniging. Hoe dan ook, deze ontwikke-ling is goed voor het milieu en prettig voor de wandelaar.Heffen wij dus het glas. Op de buurt, op de fatsoenlijke fietsers die er natuurlijk k zijn, en niet in de laatste plaats op OpNieuw.

  Op OpNieuwMaarten Henket

  Al jaren repeteren veel koren in de Boomsspijker. Koren van zeer uit-eenlopend karakter. Reden voor de Boomsspijker om al die prachtige ko-ren op 10 februari jongstleden voor het voetlicht te brengen. In de zoektocht naar de essenties van het zingen een niet te missen zangfeest. Onder meer was er het optreden van het Kamerkoor Scala. Een prachtig koor met een kleine twintig zangers en zangeressen onder leiding van Jetze Dubbeldam. Het ge-varieerde repertoire bevat onder meer werken van Elgar, Britten en Lauridzen. In een van de komende nummers van OpNieuw wordt daar zeker aandacht aan besteed. Kamerkoor Scala heeft behoefte uitbrei-ding met sopranen, tenoren en bassen. Onder meer vanwege een gepland op-treden. Heeft u een goede stem en kunt u noten lezen, neem dan contact op met Bram Elsenaar. Telefoon 020 6270 988 en of e-mail bram.elsenaar@xs4all.nl Op de website van het koor www.scala-kamerkoor.nl kunt meer informatie vin-den. Evert van Voskuilen

  Op zaterdag 11 mei van 11.00 -16.00 uur wordt voor de zevende keer de Geveltui-nendag georganiseerd op het J.W. Sieb-beleshof. De start van de markt is traditiegetrouw om 11.00 uur en wordt opgeluisterd door draaiorgel De Domino.U kunt daarna terecht bij vooral biologi-sche kwekers en verkopers van vaste en eenjarige planten, potgrond, diverse bi-ologische artikelen en allerlei tuinbeno-digdheden. Ook zijn er weer deskundi-gen die u kunnen adviseren over aanleg

  en onderhoud