Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

download Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

of 25

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Opleidingsplan KFC Lentezon Beerse

KFC LENTEZON BEERSE VZWKBVBstamnummer0599steven.couwenberg1@telenet.bewww.kfclentezon.be rudi.bols@telenet.beAlgemeensecretariaatMaatschappelijke ZetelAdministratieveZetelCouwenberg StevenTerreinHoutseweg153 -2340 BeerseMolenvloed 17Stadionlaan-2340 BeerseBNP Paribas BE85 2300 5278 60062340 Beerse Tel.: 014 / 61 11 73 KBC BE88 4189 0158 5141Tel.: 0474 / 25 25 44KBO 0416.457.523BTW: BE. 416.457.523

Opleidingsvisie K.F.C. Lentezon

Draaiboek

Voetbaltraining geven aan jongeren is geen gemakkelijke opdracht.

Inhoudstafel

1. Inleiding2. Visie3. Ambitie4. Het FUN aspect en het opvoedende aspect5. Doelstellingen jeugdafdeling KFC Lentezon6. Belangrijke info bij trainingen en wedstrijden 6.1. Taakomschrijving van de trainer6.2. Afspraken trainers6.3. Het KFC Lentezon trainerscharter - gedragscode7. Het opleidingsplan7.1. Algemene verduidelijkingen7.2. Het opleidingsplan per wedstrijdvorm7.3. Specifieke bepalingen voor categorien vanaf U137.4. Spelersevaluaties en persoonlijk opleidingsplan8. Verwachtingen t.o.v. de ouders9. Sportieve principes10. Het samenstellen van de selecties11. Herplaatsen van een speler12. Vervroegde overgang naar een andere leeftijdscategorie13. De verschillende posities13.1. De posities, benaming, afkorting en nummering13.2. Basisopstelling 1-4-3-314. Doelmannen15. Coaching

1. Inleiding

Als jeugdtrainer moet je over morele, pedagogische en technische kwaliteiten beschikken. Een jeugdtrainer moet echter bovenal een idealist zijn.

Indien hij op idealistische wijze met groot optimisme en een positieve benadering de jeugd tegemoet treedt, dan zullen zijn trainingen zeker als positief ervaren worden door de spelertjes.De opdracht van een jeugdtrainer van KFC Lentezon bestaat er niet alleen in trainingen te leiden: Hij moet ook een opvoeder zijn die er over waakt dat zijn spelers zich door hun sportief en correct gedrag tijdens de trainingen en de wedstrijden laten opmerken.

Bovendien - en dit zal het moeilijkste zijn - moet het eerste objectief opleiden zijn en niet het resultaat. Dit laatste mag en moet, maar niet ten koste van de opleiding.

Dit draaiboek is een dynamisch document. In overleg met trainers, jeugdbestuur, TVJO s kan dit draaiboek ten allen tijde uitgebreid en/of aangepast worden.

Doel van dit draaiboek is een duidelijk beeld scheppen van het opleidingsplan van KFC Lentezon, uniformiteit te scheppen in de opleiding en een houvast te bieden voor de trainers en al wie de jeugdopleiding aanbelangt.

2. Visie

KFC Lentezon probeert alle jeugdploegen welke in een 11vs11 systeem voetballen met dezelfde spelopvatting i.e. zonevoetbal - op te leiden en dit in een 1-4-3-3 systeem waarbij fun, formation (opvoeding) en vooral het kind centraal moet staan. De opleiding in de 2vs2, 5vs5 en 8vs8 systemen staan in functie van het latere 11vs11 systeem.

Het doel van dit opleidingsplan is te komen tot een uniforme aanpak op het gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak en dat voor alle jeugdploegen. Het opleidingsplan geeft alleen de grote lijnen aan (eindtermen), zodat iedere trainer de vrijheid behoudt om zijn persoonlijke voorkeuren in de trainingen te leggen. De bedoeling is wel dat deze rode draad van de debutantjes tot en met het eerste elftal wordt gevolgd. Het werken in blokken is hierbij van groot belang: deze aanpak is doelgericht en waarborgt variatie. Er is een vooropgesteld trainingsschema en zo komen alle voornaamste facetten van het voetbalspel aan bod en dat voor de verschillende niveaus.

Onze trainers en begeleiders zijn op de hoogte van het leerplan en zorgen ervoor dat er feedback komt zodat wij, indien nodig, het leerplan kunnen aanpassen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is tussen de sportief verantwoordelijke en de jeugdtrainers. Wij hopen dan ook dat de rode draad die wij hiermee in onze trainingen willen bewerkstelligen zal leiden tot een constructieve opleiding van onze jeugdspelers.

3. Ambitie

KFC Lentezon ambieert een kwalitatieve jeugdopleiding welke openstaat voor spelers van elk niveau en waarbij een gezond evenwicht wordt gezocht tussen de sociale en sportieve rol die de club vervult.

Onze betrachting is onze talentvolle spelers bij de club te houden en deze via een kwalitatieve opleiding alle kansen te geven om door te stoten naar het eerste elftal.

Hiertoe wensen wij ten allen tijde minimaal te beantwoorden aan de voorwaarden welke vereist zijn om een 2-sterren kwaliteitslabel Foot Pass te bekomen en op deze manier zowel gewestelijk als provinciaal voetbal te kunnen aanbieden aan onze jeugdspelers. Op deze manier kan en mag elkeen steeds op zijn of haar niveau voetballen en kan de club haar bovenvermelde rollen vervullen.

4. Het FUN aspect en het opvoedende aspect

KFC Lentezon wenst te benadrukken dat fun - het spelplezier - hetallerbelangrijkste is tijdens de opleiding van de jeugdspeler. In de opleiding dienen veel leuke leermomenten aangeboden te worden: van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. KFC Lentezon wil plezier voor iedereen: van debutantje tot onze toekomstige profspelers, fun voor iedere speler, ook voor de mindere goden. Ervaren van het plezier om te spelen en het plezier om te leren, leidt tot voetbal spelen.

Daarom opteert KFC Lentezon ervoor dat iedere speler bijna de gehele tijd voetbal speelt, vaak aan de bal komt, veel scoringskansen krijgt, vrij mag spelen, aangemoedigd wordt door de coach en gesteund wordt door de ouders. Niet vergeten dat het hebben van plezier in voetbal het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen is en leidt tot goed presteren.

Daarnaast hecht KFC Lentezon enorm veel belang aan het opvoedende aspect van de voetbalopleiding. KFC Lentezon wil de jeugdspeler via hun opleiding de menselijke waarden zoals respect voor anderen, respect voor zichzelf, respect voor materiaal en infrastructuur bij brengen.Via het voetbalspel wil KFC Lentezon neen leren zeggen tegen corruptie, druggebruik, racisme en geweld in het voetbal. Onze jeugdspelers spelen om te winnen, maar leren verliezenDe jeugdspeler leert de spelregels van het voetbal na te leven. (=fair-play)De jeugdspeler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwervenDe jeugdspeler leert samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven.

5. Doelstellingen jeugdafdeling KFC Lentezon

De doelstellingen van KFC Lentezon voor de jeugdafdeling zijn:

invullen van sociale en sportieve functie binnen de lokale gemeenschap opleiding bieden aangepast aan het niveau van de voetbalspelers waarbij elke jeugdspeler:- op zijn niveau gelijke kansen krijgt op ontplooiing- maximale speelgelegenheid bekomt en - recht heeft op minstens 50% speeltijd een maximaal aantal jeugdspelers opleiden die via minimaal 1 jaar junior inzetbaar worden voor het senioren voetbal van de club persoonlijke voetbalontwikkeling, zowel voetbaltechnisch als tactisch het ontwikkelen van complete voetballers (niet alleen aanvallen) plezier beleven aan het voetballen bij KFC Lentezon het behouden van de jeugd voor de vereniging het bijbrengen van discipline en regels het tonen van respect voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek eenheid in het voetbalbeleid creren betere aansluiting verkrijgen vanaf duiveltjes tot de eerste ploeg het verbeteren van de samenwerking tussen spelers onderling het vergroten van de gehele jeugdafdeling grotere betrokkenheid verkrijgen van spelers en ouders

Van eenieder die betrokken is bij het jeugdvoetbal van Lentezon zal inzet gevraagd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Dit dus van zowel bestuur, cordinatoren, trainers, leiders, clubscheidsrechters, spelers als ook ouders.

6. Belangrijke info bij trainingen en wedstrijden

Voetbal spelen is geen rondjes lopen, maar dribbelen, passen, passeren, schijnbewegingen maken en op doel schieten.Kortom een aaneenschakeling van verschillende voetbaltechnieken en -tactieken.

Techniektraining verhoogt het zelfvertrouwen, lef en plezier in voetballen.Bovendien zorgt techniektraining voor een betere cordinatie en behendigheid en verbetert zo de souplesse en beweeglijkheid.

De trainingen moeten volledig met bal zijn.

Trap- en stoptechnieken zijn in eerste plaats balgevoel en dat verkrijgt men pas door het afwerken van basistechnieken.Het is zinloos om technisch beperkte spelers tijdens de training in 1 of 2 tijden te laten spelen, omdat ze de bal niet beheersen.

6.1. Taakomschrijving van de trainer

De jeugdtrainer heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Verzorgt de trainingen Staat garant voor een positieve coaching = must, treedt stimulerend en vormend op, wijst het kind niet af maar het gedrag indien nodig Goede voorbereiding treffen Ruim op tijd aanwezig zijn Goede opbouw van de training: opwarming, tussenvorm en partijvorm.(1-1,2-2,3-3,4-4,) Zorg voor de juiste uitstraling (voorbeeldfunctie naar spelers) Zorg voor de juiste leertoon/taalgebruik (afgestemd op groep) Past de training aan op het niveau en leeftijd van de spelers(duiveltjes vooral basistechniek). Woont vergaderingen bij voor trainers. Sporta formulieren steeds in de buurt hebben bij een kwetsuur. Kleine kwetsuren verzorgen in het EHBO lokaal. (ontsmetten,ijs. enz. ) Niet met vaste ploegjes spelen, maar roteren (U6 U9) Doorschuiven van spelers: als er ploegen spelers te kort hebben worden in overleg spelers afstaan. Tweevoetigheid moet speels gentroduceerd worden vanaf de jongste duiveltjes

Richtlijnen bij wedstrijden

De doelman trapt de bal niet uit, maar tracht een medespeler aan te spelen om zo van achteruit te leren voetballen (duivels & preminiemen)De trainer kan best vooraf aan de tegenstander vragen om hierbij op eigen helft te staan (v