Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

14
Executive Education Winkelmarkt De strategische visie op winkelvastgoed 9 december 2014 t/m 3 februari 2015 Gaat gegarandeerd van start!

description

Opleiding Winkelmarkt van de ASRE en NRW 9 december 2014 t/m 3 februari 2015 | 7 dinsdagmiddagen van 13.00 – 19.00uur De strategische visie op winkelvastgoed We bevinden ons in een revolutionair retailtijdperk. Winkelen is een belevenis en de grenzen tussen on- en offline winkels vervagen. In de opleiding Winkelmarkt gaan we in op deze veranderingen en de gevolgen voor winkelvastgoed, met als doel te komen tot een strategische visie op winkelvastgoed. Hiertoe kijken we naar de oorzaken van het (dis)functioneren van de winkelmarkt, de (ruimtelijk-)economische theorieën die het gedrag van actoren beïnvloeden en de factoren die bijdragen aan een gedeelde visie tussen actoren, zowel op korte én lange termijn. Om de waarde van winkelvastgoed positief te beïnvloeden, is het voor marktpartijen meer dan ooit van belang om de klantwaarde van winkelgebieden te verhogen en het ondernemersklimaat voor winkeliers te versterken. Kennis van factoren die de winkelvastgoedmarkt beïnvloeden, zoals behoeften en gedrag van de consument, de vastgoedmarkt in relatie tot andere markten en de rol van de overheid, zijn hiervoor vereist. Maar ook samenwerking om te komen tot een gedeelde visie op winkelgebieden is een belangrijke succesfactor. In de opleiding leert u hoe de verschillende partijen inspelen op de actuele dynamiek in de veranderende stad en de rol van het winkelvastgoed daarin. Door de belangen, investeringsstrategieën en instrumenten van andere partijen te kennen, bent u beter in staat een strategische visie op het winkelvastgoed op te stellen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Maud Weide, Onderwijsmanager Executive Education, 06 391 129 42, [email protected]

Transcript of Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Page 1: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Executive EducationWinkelmarkt

De strategische visie op winkelvastgoed

9 december 2014 t/m 3 februari 2015Gaat gegarandeerd van start!

Page 2: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Samenwerking

Samenwerking met NRW

“De maatschappij verandert voortdurend en de dynamiek rondom de winkelmarkt verandert mee. Samen met alle belanghebbenden werkt NRW continu aan een attractief en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument. De opleiding Winkelmarkt past volgens ons perfect in dit streven.”

Brigit Gerritse, directeur NRW

Page 3: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

8 belangrijke stappen!

De veranderende focus op het retail(vastgoed) vraagt van professionals om up-to-date kennis. In de opleiding Winkelmarkt staan acht thema’s centraal die u in staat stellen om na afronding van de opleiding een gedegen strategische visie te formuleren voor uw winkelvastgoed.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 4: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 1

E-MODULE

Centraal staan de ruimtelijk-economische dynamiek en de locatiewaarde voor de winkelvastgoedmarkt. Deze theoretische basis wordt in de opleiding vertaald tot toegepaste oplossingen middels colleges, discussie en casussen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 5: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 2

VERNIEUWEN & INNOVEREN

We bevinden ons in een revolutionair retailtijdperk. Door veranderingen in het marktfunctioneren en de winkelstructuur, waarbij klantwaarde centraal staat, wordt gezocht naar passende business models.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 6: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 3

BELEVING

Winkelen is een 'belevenis', de rol die vastgoedpartijen hierin spelen wordt steeds belangrijker. Er moet rekening worden gehouden met place marketing, cognitie & emotie en de verschillende actoren in een gebiedsopgave.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 7: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 4

VITALITEIT VAN DE WINKELSTRUCTUUR

Vitaliteit ontstaat door de maatschappelijke agendering en samenwerking tussen overheid, retailer en vastgoedbeheerder. Van retailinnovaties en glocalising tot regionale afstemming.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 8: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 5DE TOEKOMST VAN DE WINKELMARKT

In het vernieuwde retailtijdperk waarbij on– en offline winkelen de standaard is bij de meervoudige consumenten, wordt opnieuw gekeken naar locatiemanagement, clustering en concurrentiekrachten. Welke invloed heeft de multichannel en category killer retailer op de toekomst van winkelmarkt?

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 9: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 6

HUURRECHT

De huurwetgeving heeft grote invloed op de methodiek van huurbepaling door retailers en beleggers. Naast de juridische mogelijkheden en beperkingen komen in een debat tussen belegger en retailer ook kansen voor flexibilisering aan de orde.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 10: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 7

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Door Big Data, supply chain management en het customer loyalty system kan het retailvastgoed beter afgestemd worden op de vraag. Daarbij kijken we verder dan de Nederlandse markt: internationale voorbeelden leren ons anders te denken.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 11: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Stap 8

TOEPASSEN & REFLECTEREN

De beleving en toepassing van opgedane kennis van de deelnemers wordt door middel van een casus en groepspresentaties gereflecteerd.

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 12: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Voor wie?

Professionals die vastgoedbeslissingen nemen of adviseren over retail, zoals:

• Beleggers

• Managers strategie en beleid

• (Beleids)medewerkers overheidsinstellingen

• Consultants

• Retailers

• Ontwikkelaars

Page 13: Opleiding Winkelmarkt ASRE NRW 2014-II

Facts & FiguresCollegedata en tijden:Van 09-12-2014 t/m 03-02-2015 | Colleges op dinsdag van 13.00 - 19.00 uur | NB eerste collegedag start om 12.00 uur

Investering:€ 3.525,- (vrijgesteld van btw) | Bedrag is inclusief deelnamekosten, studiemateriaal & catering

Toelatingseisen:Ten minste 2 jaar relevante werkervaring in of voor de sector | Wo/hbo werk- en denkniveau | Indien u afwijkt van de toelatingseisen, kunt u contact opnemen met onderwijsmanager Maud Weide

Resultaat:Deelnemers die minimaal 80% van de collegedagen aanwezig zijn en de casusopdracht met een voldoende hebben afgerond, ontvangen een certificaat van de Amsterdam School of Real Estate

MSRE-Keuzemodule:De opleiding Winkelmarkt is een keuzemodule van de MSRE-opleiding Marktanalyse | Na afronding krijgt u een gedeeltelijke vrijstelling binnen het MSRE-programma (zie MSRE-toelatingseisen) | Voor MSRE-studenten geldt een verzwaard programma, door extra literatuur & toetsing

Locatie: Amsterdam School of Real Estate, Jollemanhof 5, 1019 GW Amsterdam