Opleiding en ontwikkeling insight

Click here to load reader

 • date post

  22-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  558
 • download

  5

Embed Size (px)

description

De toenemende behoefte aan zelfontwikkeling door opleiding en training.

Transcript of Opleiding en ontwikkeling insight

1

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Op

leid

ing

en

On

twik

kel

ing

Insi

ght

2

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie NRC Media

Alles start met contact maken en mensen proberen te (be)raken.Met het nieuws in de breedste zin van het woord.Dat is tegenwoordig een stuk makkelijker als je respect hebt voor een ieder waarmee je graag de dialoog aangaat.Ja, dialoog. Want de tijd van alleen zenden is verleden tijd.Het is een samenspel. Ook voor adverteerders op zoek naar de ISP: de inspiration selling point. Want NRC-lezers kopen graag zonder dat je ze iets hoeft te verkopen. Daarin zit het verschil.Verkoop je? Of word je gekocht? Gekocht worden is een kunst. Gelukkig is NRC daarbij steeds meer een rots in de woelige mediabranding.Waar online en offline feilloos in elkaar overvloeien. Rationele kantoortijd in emotionele privtijd.Daarom hebben wij besloten alle know-how te bundelen in vijf insights.Motivaction heeft voor NRC Media data van o.a. NOM, STIR en DMS gebundeld en samengesteld.En daar blijft het niet bij. Wij verrijken ze met ideen die het verschil maken. Om zo een nog betere business case te kunnen bouwen voor u.Lees maar en bel ons vooral om de case van uw dromen samen te bouwen.

Met vriendelijke groet,

Jan van der MarelDirecteur/Uitgever

NRC Media Insights met IQ , EQ en vooral de

spirit om te beraken.

3

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie Opleiding en Ontwikkeling

Door vergrijzing verandert Nederland in een steeds sneller tempo. Veel babyboomers zullen de komende jaren met pensioen gaan en worden opgevolgd door de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe lichting is ambitieus, bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. Status, netwerken en ongegeneerd carrire maken bepalen het imago van de twintigers van nu. Voor twijfel en onzekerheid is geen ruimte. Wat telt is de BV IK.1

Deze aanstormende generatie zal Nederland veranderen door haar snel groeiende invloed op organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Hun behoefte aan vrijheid en prestatiegerichtheid vraagt om een toekomstbestendige invulling van onderwijs en werkgeverschap. Waar gaan de ontwikkelingen op het gebied van opleiding en ontwikkeling naartoe?

De druk om te presteren en om je te onderscheiden is hoog. Niet alleen van jongeren, maar juist ook van ervaren arbeidskrachten wordt verlangd dat zij zich continu bijscholen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen en gekwalificeerd te blijven op hun vakgebied. In het kader van het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren wordt continue bijscholing door de overheid gestimuleerd en in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld. Er zijn ook fiscale

stimuli: zo kunnen werkgevers die investeren in opleiding van hun personeel rekenen op belastingvermindering en zijn opleidingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. In het geval van ontslag kan aanspraak gemaakt worden op het Van-Werk-Naar-Werk budget. Dit persoonsgebonden budget kan besteed worden aan bij- of omscholing en dient langdurige werkloosheid te voorkomen.2

Niet alleen vanuit de overheid, maar ook bij consumenten is er een toenemende behoefte aan zelfontwikkeling waarneembaar. Uit opinieonderzoek blijkt dat zelfbeschikking de afgelopen tien jaar steeds belangrijker is geworden voor Nederlanders. De huidige westerse samenleving kenmerkt zich door individualiteit, keuzevrijheid en een sterke behoefte aan zelfbepaling. Meer dan ooit willen Nederlanders het lot in eigen handen nemen en op geheel eigen wijze invulling geven aan het leven. Een andere sterk opkomende sociaal-culturele trend is het aangaan van zelfverkozen uitdagingen waarbij men de lat steeds hoger legt voor zichzelf. Steeds meer Nederlanders willen in zichzelf investeren, onafhankelijk zijn van een werkgever en verder komen in het leven.3

Er is een toenemende behoefte aan zelfontwikkeling bij consumenten.

1. www.motivaction.nl 2. www.na-lll.nl; www.rijksoverheid.nl 3. Motivaction Mentality-meting (1997-2011)

4

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie Opleiding en Ontwikkeling

Commercile partijen spelen hierop in. Voor vrijwel elke denkbare doelgroep is er een uitgebreid aanbod beschikbaar: van korte deeltijdcursus tot en met volledig erkende hbo-opleiding, voor zowel lager- als hogeropgeleiden, jongeren als ouderen, particulieren als professionals. Het wordt consumenten ook steeds gemakkelijker gemaakt: online leerplatforms maken flexibel en op afstand studeren mogelijk. Vooral beroepsmatig is het aanbod zeer omvangrijk: de drie grootste en meest bekende aanbieders van Nederland bieden meer dan 2.500 beroepsgerichte cursussen aan.1

Zakelijke cursussen zijn dan ook het meest populair onder de Nederlanders. Een op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder volgt minstens jaarlijks een cursus, meestal werkgerelateerd. In 13% van de gevallen het gaat om een cursus in het kader van hobby, interesse of vrije tijd. 2

Ook op het gebied van persoonlijke groei is er een wijdvertakt alternatief circuit van particuliere aanbieders: een cursus mindfullness, effectief plannen of personal coaching leert mensen dichter bij zichzelf te komen, om te gaan met stresssituaties op het werk en het beste uit zichzelf te halen. Naast opleiding en training worden de meeste niet-wettelijk erkende private opleidingen aangeboden in de sectoren communicatie en

techniek. Uit recent onderzoek blijkt dat er in de private markt van training en opleiding ruim drie miljard euro omgaat. 3

Kortom: de markt voor opleiding en ontwikkeling is booming. Op zowel persoonlijk als professioneel vlak is er een ruimschoots aanbod van opleidingen en cursussen om de kans op een realisatie van de ambities te vergroten. Het potentieel is ook aanzienlijk: twee van de vijf Nederlanders (van 13 jaar en ouder) vindt ambities hebben in het leven belangrijk en 12% is van plan om in de komende twaalf maanden een cursus te volgen. Maar hoe kun je als marketeer in deze concurrentiegevoelige markt opvallen? Een eerste vereiste is om een goed beeld te hebben van het profiel van deze kennisgedreven doelgroep. Wat houdt haar bezig, naast het nastreven van succes en zelfontwikkeling? En hoe kun je deze Nederlanders het beste bereiken en ook echt beraken? Het hier geschetste profiel van de doelgroep is onder andere gebaseerd op de meest recente NOM Print & Doelgroep Monitor 2011-II/2012-I en Motivaction-onderzoek.

1 www.loi.nl; www.nha.nl; www.ncoi.nl2 Motivaction leerstijlenonderzoek (2008)3 www.nrto.nl

5

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Management summary

Twee van de vijf Nederlanders van 13 jaar en ouder vinden het hebben van ambities belangrijk. Een van de acht Nederlanders is van plan om de komende 12 maanden een cursus te gaan volgen. Vooral voor jongeren (tot 35 jaar) is het hebben van ambities van belang. Het volgen van cursussen is populair in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 50 jaar.

Er is een duidelijke relatie tussen het hebben van ambities en een hoog opleidingsniveau. Ambitieuze Nederlanders zijn graag onafhankelijk van een werkgever, en daarom ook vaker zelfstandig ondernemer. Het zijn harde werkers: werkweken van meer dan 40 uur zijn voor hen eerder gewoonte dan uitzondering. Toekomstig cursisten maken ook lange werkdagen, maar werken vaker in loondienst en bij de overheid.

Hoewel ze eigenlijk vinden dat ze te weinig tijd hebben om alles te kunnen doen wat ze zouden willen, ondernemen ambitieuze Nederlanders in hun vrije tijd graag actieve buitenshuisactiviteiten. Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, hebben veel hobbys, een zeer breed interesseveld en zijn ook ondernemend in de schaarse vrije tijd die nog overblijft.

De waardenorintatie van ambitieuze Nederlanders wordt vooral gekenmerkt door de onderstroom prestatiemotivatie. Uit het realiseren van doelen en het aangaan van zelfgekozen uitdagingen halen zij veel bevrediging. De behoefte aan hogerop komen en zelfontwikkeling houdt nooit op: er worden

steeds weer nieuwe uitdagingen gevonden. Het verwerven van materile rijkdom is voor hen ook een doel, maar uiteindelijk is intellectuele verrijking voor hen het belangrijkst. Ambitieuze Nederlanders hebben een sterkere voorkeur voor rechtse partijen. Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, zijn over het algemeen juist wat linkser georinteerd. Onder ambitieuze Nederlanders, maar vooral ook onder toekomstige cursisten, hebben de meeste dagbladen een hoog bereik. Onder Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen is het bereik van tijdschriften en maandbladen ook hoog. Het televisiegebruik is lager dan gemiddeld, met name onder toekomstige cursisten. Ambitieuze Nederlanders kijken vooral naar commercile en buitenlandse zenders.

Beide groepen zijn vaker dan de gemiddelde Nederlander online en hebben ook vaker toegang tot mobiel internet door het gebruik van mobiele devices. Zij gebruiken internet voor zakelijke en persoonlijke doeleinden: om op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, vacaturesites te raadplegen, zakelijke en persoonlijke contacten te onderhouden, het nieuws te volgen of zomaar te surfen zonder specifiek naar iets op zoek te zijn.

Ambitieuze Nederlanders en de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, staan positief tegenover reclame en gebruiken reclame ook vaker dan gemiddeld als informatiebron voor het nemen van