Opleiding en ontwikkeling insight

18
1 Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013 Opleiding en Ontwikkeling Insight
 • date post

  22-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  573
 • download

  5

description

De toenemende behoefte aan zelfontwikkeling door opleiding en training.

Transcript of Opleiding en ontwikkeling insight

Page 1: Opleiding en ontwikkeling insight

1

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Op

leid

ing

en

On

twik

kel

ing

Insi

ght

Page 2: Opleiding en ontwikkeling insight

2

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie NRC Media

Alles start met contact maken en mensen proberen te (be)raken.Met het nieuws in de breedste zin van het woord.Dat is tegenwoordig een stuk makkelijker als je respect hebt voor een ieder waarmee je graag de dialoog aangaat.Ja, dialoog. Want de tijd van alleen zenden is verleden tijd.Het is een samenspel. Ook voor adverteerders op zoek naar de ISP: de inspiration selling point. Want NRC-lezers kopen graag zonder dat je ze iets hoeft te verkopen. Daarin zit het verschil.Verkoop je? Of word je gekocht? Gekocht worden is een kunst. Gelukkig is NRC daarbij steeds meer een rots in de woelige mediabranding.Waar online en offline feilloos in elkaar overvloeien. Rationele kantoortijd in emotionele privétijd.Daarom hebben wij besloten alle know-how te bundelen in vijf insights.Motivaction heeft voor NRC Media data van o.a. NOM, STIR en DMS gebundeld en samengesteld.En daar blijft het niet bij. Wij verrijken ze met ideeën die het verschil maken. Om zo een nog betere business case te kunnen bouwen voor u.Lees maar en bel ons vooral om de case van uw dromen samen te bouwen.

Met vriendelijke groet,

Jan van der MarelDirecteur/Uitgever

‘NRC Media Insights met IQ , EQ en vooral de

spirit om te beraken.’

Page 3: Opleiding en ontwikkeling insight

3

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie Opleiding en Ontwikkeling

Door vergrijzing verandert Nederland in een steeds sneller tempo. Veel babyboomers zullen de komende jaren met pensioen gaan en worden opgevolgd door de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe lichting is ambitieus, bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. Status, netwerken en ongegeneerd carrière maken bepalen het imago van de twintigers van nu. Voor twijfel en onzekerheid is geen ruimte. Wat telt is ‘de BV IK’.1

Deze aanstormende generatie zal Nederland veranderen door haar snel groeiende invloed op organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Hun behoefte aan vrijheid en prestatiegerichtheid vraagt om een toekomstbestendige invulling van onderwijs en werkgeverschap. Waar gaan de ontwikkelingen op het gebied van opleiding en ontwikkeling naartoe?

De druk om te presteren en om je te onderscheiden is hoog. Niet alleen van jongeren, maar juist ook van ervaren arbeidskrachten wordt verlangd dat zij zich continu bijscholen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen en gekwalificeerd te blijven op hun vakgebied. In het kader van het Europese subsidieprogramma ‘Een Leven Lang Leren’ wordt continue bijscholing door de overheid gestimuleerd en in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld. Er zijn ook fiscale

stimuli: zo kunnen werkgevers die investeren in opleiding van hun personeel rekenen op belastingvermindering en zijn opleidingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. In het geval van ontslag kan aanspraak gemaakt worden op het Van-Werk-Naar-Werk budget. Dit persoonsgebonden budget kan besteed worden aan bij- of omscholing en dient langdurige werkloosheid te voorkomen.2

Niet alleen vanuit de overheid, maar ook bij consumenten is er een toenemende behoefte aan zelfontwikkeling waarneembaar. Uit opinieonderzoek blijkt dat zelfbeschikking de afgelopen tien jaar steeds belangrijker is geworden voor Nederlanders. De huidige westerse samenleving kenmerkt zich door individualiteit, keuzevrijheid en een sterke behoefte aan zelfbepaling. Meer dan ooit willen Nederlanders het lot in eigen handen nemen en op geheel eigen wijze invulling geven aan het leven. Een andere sterk opkomende sociaal-culturele trend is het aangaan van zelfverkozen uitdagingen waarbij men de lat steeds hoger legt voor zichzelf. Steeds meer Nederlanders willen in zichzelf investeren, onafhankelijk zijn van een werkgever en verder komen in het leven.3

‘Er is een toenemende behoefte aan zelfontwikkeling bij consumenten.’

1. www.motivaction.nl 2. www.na-lll.nl; www.rijksoverheid.nl 3. Motivaction Mentality-meting (1997-2011)

Page 4: Opleiding en ontwikkeling insight

4

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Introductie Opleiding en Ontwikkeling

Commerciële partijen spelen hierop in. Voor vrijwel elke denkbare doelgroep is er een uitgebreid aanbod beschikbaar: van korte deeltijdcursus tot en met volledig erkende hbo-opleiding, voor zowel lager- als hogeropgeleiden, jongeren als ouderen, particulieren als professionals. Het wordt consumenten ook steeds gemakkelijker gemaakt: online leerplatforms maken flexibel en op afstand studeren mogelijk. Vooral beroepsmatig is het aanbod zeer omvangrijk: de drie grootste en meest bekende aanbieders van Nederland bieden meer dan 2.500 beroepsgerichte cursussen aan.1

Zakelijke cursussen zijn dan ook het meest populair onder de Nederlanders. Een op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder volgt minstens jaarlijks een cursus, meestal werkgerelateerd. In 13% van de gevallen het gaat om een cursus in het kader van hobby, interesse of vrije tijd. 2

Ook op het gebied van persoonlijke groei is er een wijdvertakt alternatief circuit van particuliere aanbieders: een cursus mindfullness, effectief plannen of personal coaching leert mensen dichter bij zichzelf te komen, om te gaan met stresssituaties op het werk en het beste uit zichzelf te halen. Naast opleiding en training worden de meeste niet-wettelijk erkende private opleidingen aangeboden in de sectoren communicatie en

techniek. Uit recent onderzoek blijkt dat er in de private markt van training en opleiding ruim drie miljard euro omgaat. 3

Kortom: de markt voor opleiding en ontwikkeling is booming. Op zowel persoonlijk als professioneel vlak is er een ruimschoots aanbod van opleidingen en cursussen om de kans op een realisatie van de ambities te vergroten. Het potentieel is ook aanzienlijk: twee van de vijf Nederlanders (van 13 jaar en ouder) vindt ambities hebben in het leven belangrijk en 12% is van plan om in de komende twaalf maanden een cursus te volgen. Maar hoe kun je als marketeer in deze concurrentiegevoelige markt opvallen? Een eerste vereiste is om een goed beeld te hebben van het profiel van deze kennisgedreven doelgroep. Wat houdt haar bezig, naast het nastreven van succes en zelfontwikkeling? En hoe kun je deze Nederlanders het beste bereiken en ook echt beraken? Het hier geschetste profiel van de doelgroep is onder andere gebaseerd op de meest recente NOM Print & Doelgroep Monitor 2011-II/2012-I en Motivaction-onderzoek.

1 www.loi.nl; www.nha.nl; www.ncoi.nl2 Motivaction leerstijlenonderzoek (2008)3 www.nrto.nl

Page 5: Opleiding en ontwikkeling insight

5

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Management summary

Twee van de vijf Nederlanders van 13 jaar en ouder vinden het hebben van ambities belangrijk. Een van de acht Nederlanders is van plan om de komende 12 maanden een cursus te gaan volgen. Vooral voor jongeren (tot 35 jaar) is het hebben van ambities van belang. Het volgen van cursussen is populair in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 50 jaar.

Er is een duidelijke relatie tussen het hebben van ambities en een hoog opleidingsniveau. Ambitieuze Nederlanders zijn graag onafhankelijk van een werkgever, en daarom ook vaker zelfstandig ondernemer. Het zijn harde werkers: werkweken van meer dan 40 uur zijn voor hen eerder gewoonte dan uitzondering. Toekomstig cursisten maken ook lange werkdagen, maar werken vaker in loondienst en bij de overheid.

Hoewel ze eigenlijk vinden dat ze te weinig tijd hebben om alles te kunnen doen wat ze zouden willen, ondernemen ambitieuze Nederlanders in hun vrije tijd graag actieve buitenshuisactiviteiten. Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, hebben veel hobby’s, een zeer breed interesseveld en zijn ook ondernemend in de schaarse vrije tijd die nog overblijft.

De waardenoriëntatie van ambitieuze Nederlanders wordt vooral gekenmerkt door de onderstroom ‘prestatiemotivatie’. Uit het realiseren van doelen en het aangaan van zelfgekozen uitdagingen halen zij veel bevrediging. De behoefte aan hogerop komen en zelfontwikkeling houdt nooit op: er worden

steeds weer nieuwe uitdagingen gevonden. Het verwerven van materiële rijkdom is voor hen ook een doel, maar uiteindelijk is intellectuele verrijking voor hen het belangrijkst. Ambitieuze Nederlanders hebben een sterkere voorkeur voor rechtse partijen. Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, zijn over het algemeen juist wat linkser georiënteerd. Onder ambitieuze Nederlanders, maar vooral ook onder toekomstige cursisten, hebben de meeste dagbladen een hoog bereik. Onder Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen is het bereik van tijdschriften en maandbladen ook hoog. Het televisiegebruik is lager dan gemiddeld, met name onder toekomstige cursisten. Ambitieuze Nederlanders kijken vooral naar commerciële en buitenlandse zenders.

Beide groepen zijn vaker dan de gemiddelde Nederlander online en hebben ook vaker toegang tot mobiel internet door het gebruik van mobiele devices. Zij gebruiken internet voor zakelijke en persoonlijke doeleinden: om op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, vacaturesites te raadplegen, zakelijke en persoonlijke contacten te onderhouden, het nieuws te volgen of zomaar te surfen zonder specifiek naar iets op zoek te zijn.

Ambitieuze Nederlanders en de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, staan positief tegenover reclame en gebruiken reclame ook vaker dan gemiddeld als informatiebron voor het nemen van aankoopbeslissingen. Dit geldt voor vrijwel alle mediakanalen.

voor

5.704.000personen is het hebben van ambities belangrijk

dat is

41%van alle Nederlanders

13 jaar en ouder

35% is 15-34 jaar

11.704.000Nederlanders zijn van plan de

komende 12 maanden een cursus te volgen

77% is 15-49 jaar

44%heeft een HBO of

WO opleiding gevolgd

17% van beide groepen stemt VVD

Page 6: Opleiding en ontwikkeling insight

6

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Voor twee van de vijf (41%) Nederlanders van 13 jaar en ouder is het hebben van ambities belangrijk (een score van 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10). Dat is een aanzienlijke doelgroep van 5.704.000 personen in absolute aantallen. Als we inzoomen op de doelgroep die van plan is om in de komende twaalf maanden een cursus te gaan volgen (werk- dan wel hobby gerelateerd) dan hebben we het over een selecte groep van 1.704.000 personen in absolute aantallen, dat is 12% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder.

SamenstellingHet hebben van ambities is even sterk bij mannen als bij vrouwen. De verhouding is gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de groep die van plan is om een cursus te volgen. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de doelgroep, bijna twee van de vijf ambitieuze Nederlanders zijn tussen de 15 en 35 jaar. Daarna

zijn de ambities minder sterk: de groep 35- tot 65-jarigen is ondervertegenwoordigd. Het percentage 65-plussers wijkt niet significant af van gemiddeld Nederland. Het volgen van cursussen is populair in een bredere leeftijdscategorie: 77% van de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen is tussen de 15 en 50 jaar (tegenover 56% gemiddeld). Jongere en oudere leeftijdsklassen zijn minder vaak van plan om de komende 12 maanden een cursus te gaan volgen dan de gemiddelde Nederlander.

De 50-plusser wordt dan ook niet over het hoofd gezien: veel hogescholen en universiteiten in Nederland bieden cursussen voor 50-plussers aan onder de naam HOVO. Deze zijn gericht op zelfontplooiing en intellectuele uitdaging en meer theoretisch van aard. Er zijn ruim 1.000 verschillende cursussen, van (kunst)geschiedenis tot wiskunde en van Frans tot filosofie of psychologie.

Profiel

‘De ambitieuze Nederlander is vaak hoger opgeleid en jonger dan 35,

met een eigen onderneming.’

Page 7: Opleiding en ontwikkeling insight

7

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Er is een duidelijke relatie tussen het hebben van ambities en een hoog opleidingsniveau: ruim eenderde heeft een hbo- of wo-opleiding gevolgd. Onder Nederlanders die van plan zijn om een cursus te gaan volgen, zijn hoger opgeleiden nog sterker oververtegenwoordigd: ruim 44% heeft een hbo- of wo-opleiding gevolgd (versus 30% gemiddeld).

Samenhangend met de jongere leeftijd, wijkt de woon- en gezinssituatie van Nederlanders voor wie ambities belangrijk zijn af van gemiddeld Nederland. Dit uit zich in een oververtegenwoordiging van ongehuwden bij de groep ambitieuzen (24%) en aankomende cursisten (28%). In de provincie Utrecht zijn aankomend cursisten oververtegenwoordigd. In Utrecht bevinden zich veel studenten en heeft een groot aanbod aan opleidingsinstituten en onderwijsinstellingen. Utrecht profileert zichzelf ook nadrukkelijk als kennisstad.1

ArbeidsmarktDe ambitieuze Nederlander is vaker zelfstandig ondernemer en heeft vaker een eigen bedrijf of een vrij beroep dan de gemiddelde Nederlander. Het zijn dus onafhankelijk types. Daarnaast werken ambitieuze Nederlanders vaker in commerciële functies.

Toekomstige cursisten zijn vaker werkzaam in loondienst en bij de overheid. Sectoren waar ze vaker dan gemiddeld werken lopen uiteen van de gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap tot aan de ICT-sector en de financiële en zakelijke dienstverlening. Het functieprofiel is eveneens divers en varieert van personeelswerk, administratieve, financiële en technische functies tot sociaal, medisch- en onderwijsgerelateerde functies.

Voor beide doelgroepen geldt dat zij vaker een hoger beroepsniveau hebben en een leidinggevende functie bekleden dan de gemiddelde Nederlander. Ambitieuze Nederlanders hebben vaker dan de gemiddelde Nederlander een bovengemiddeld inkomen.

Van de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen werkt bijna een derde (30%) 40 of meer uur per week. Het zijn dus harde werkers, die naast hun drukke baan ook nog tijd vrijmaken om cursussen te volgen. Bijna een derde (32%) geeft aan eigenlijk te weinig vrije tijd te hebben (ten opzichte van 26% gemiddeld).

Profiel

1.www.utrecht.nl

Page 8: Opleiding en ontwikkeling insight

8

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Om een volledig beeld te krijgen van de doelgroep, is het nodig om te kijken welke overige interesses er bij de doelgroep leven. Waar lezen zij graag over? Wat vinden zijn leuk om te doen en hoe ver gaat hun culturele belangstelling?

Ambitieuze Nederlanders hebben een bovenmatige interesse in sport, waarbij presteren ook centraal staat. Ook winkelen ze graag en zijn ze actief in tal van buitenshuisactiviteiten (een dagje strand, naar het pretpark, de discotheek en popfestivals). In de schaarse tijd die zij thuis doorbrengen, ondernemen ze graag ontspannende activiteiten zoals surfen op internet, films downloaden en games spelen op de mobiele telefoon. Omdat ze graag hun financiële zaken goed regelen, hebben ze veel interesse in economisch nieuws, personal finance, sparen en de beursberichten. Ongeveer een op de vijf ambitieuze Nederlanders zou daarover graag informatie ontvangen.

Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, hebben een zeer breed interesseveld. Naast hobbymatige interesses en activiteiten, zoals creatief bezig

zijn, aan de auto sleutelen en uitgebreid koken, spreken intellectuele en culturele onderwerpen en activiteiten hen bovenmatig aan waaronder literatuur, wetenschap en techniek, psychologie, medische onderwerpen, toneel en ballet.

Toekomstige cursisten tonen ook een sterke mate van betrokkenheid bij maatschappelijke en samenlevingsproblemen, milieuvraagstukken en politieke en economische kwesties. Naast werken en het volgen van cursussen, houdt deze doelgroep nog tijd over voor de meest uiteenlopende activiteiten. Het zijn sportieve types, ze zijn vaak te vinden in de sportschool en bij sportwedstrijden, maar de sportkantine spreekt ook aan. Niet alleen koken ze graag zelf, ze gaan ook vaker dan gemiddeld naar een restaurant of eten bij vrienden.

Op cultureel gebied zijn ze ook ondernemend: filmfestivals, dance-events of popconcerten zijn geliefd onder Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen. Verder gaan ze graag een dagje uit, bijvoorbeeld naar een dierentuin of pretpark.

Activiteiten en interessegebieden

‘Ambitieuze Nederlanders hebben een zeer breed activiteitenveld en een bovenmatige interesse in sport.’

Page 9: Opleiding en ontwikkeling insight

9

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Politieke voorkeur en waardenoriëntatie

‘Prestatie, autonomie en flexibiliteit zijn belangrijke waarden.’

9

De waardenoriëntatie en politieke voorkeur zeggen veel over de manier waarop de doelgroepen in het leven staan en kunnen vaak goed verklaren waarom zij bepaalde keuzes maken.

De waardenoriëntatie van ambitieuze Nederlanders wordt sterk gekenmerkt door de onderstroom ‘prestatiemotivatie’. De doelgroep heeft een sterke drive om zichzelf steeds weer nieuwe uitdagingen op te leggen en gunt zichzelf weinig rust voordat deze zijn verwezenlijkt. Zij is daarbij in staat om strategisch te navigeren: ze is gericht op het benutten van mogelijkheden en kansen, en weet welke informatie ze moet aangrijpen om haar doelen te realiseren.

Ambitieuze Nederlanders zijn autonoom en flexibel en beschikken over de vaardigheden en capaciteiten om snel in te spelen op nieuwe situaties. Ook zijn zij in staat om op verschillende momenten verschillende rollen aan te nemen, zonder dat dit een bedreiging vormt voor of afbreuk doet aan de eigen identiteit. Ze staan open

voor verschillende facetten van het ‘zelf’ en voelen zich snel thuis in uiteenlopende situaties.1

Qua politieke voorkeur is de VVD oververtegenwoordigd bij ambitieuze Nederlanders. Het bestrijden van misdaad en het handhaven van orde is voor hen meer dan gemiddeld van belang en ze zijn er bovengemiddeld trots op om Nederlander te zijn. Ook houden zij ervan om zichzelf te verwennen met mooie dingen en het kopen van nieuwe kleren. Luxe en comfort zijn voor deze groep Nederlanders bovengemiddeld belangrijk, maar uiteindelijk vinden ambitieuze Nederlanders ideeën belangrijker dan geld.

Voor Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen geldt hetzelfde waardenprofiel, maar zij zijn iets meer maatschappelijk betrokken en milieubewust. Dit uit zich ook in het feit dat zij een sterkere voorkeur hebben voor partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum. 1. Motivaction Mentality-meting (1997-2011)

Page 10: Opleiding en ontwikkeling insight

10

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Mediagebruik

Het profiel van de ambitieuze Nederlanders en toekomstige cursisten wordt op basis van de interessegebieden, activiteiten, waardenoriëntatie en politieke voorkeur al redelijk duidelijk. Maar waar halen zij hun informatie precies vandaan? Waarin onderscheiden deze groepen zich van de gemiddelde Nederlander als het gaat om mediagebruik? En hoe kun je als marketeer deze groepen bereiken?

Het dagbladgebruik is hoog. Oververtegen-woordigd bij de ambitieuze Nederlanders zijn de Volkskrant, NRC Handelsblad, nrc.next en Het Financieele Dagblad. Toekomstige cursisten lezen naast deze dagbladen ook vaker het Algemeen Dagblad, Trouw en de gratis dagbladen.

Het tijdschriftengebruik is eveneens boven-gemiddeld onder ambitieuze Nederlanders. Opiniebladen als Elsevier en HP/De Tijd hebben een hoog bereik, maar ook special-interestbladen over eten/ koken (Delicious, ELLE eten), tuinieren (Home & Garden, VT Wonen, 101 Woonideeën, Eigen Huis en Interieur), mannenbladen (Quote, Men’s Health, Playboy) en glossy’s (LINDA, JAN, Glamour, Glossy, Grazia). Bij Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen is het bereik van tijdschriften zelfs nog hoger en zijn titels als Opzij, de VPRO Gids en

specifieke vrouwenbladen zoals Viva en de Flair bovengemiddeld populair.

Daarentegen is het televisiegebruik laag onder Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen: 33% kijkt minder dan 14 uur per week (ten opzichte van 27% gemiddeld). Dat is logisch, gezien het feit dat zij veel tijd investeren in hobby’s en cursussen. Onder ambitieuze Nederlanders is het televisiegebruik, net als het radiogebruik, niet afwijkend ten opzichte van gemiddeld Nederland. Als ambitieuze Nederlanders kijken, dan is dat vaker naar RTL5, MTV, Animal Planet en Eurosport. Beide doelgroepen kijken vaker dan de gemiddelde Nederlander naar Discovery Channel en National Geographic Channel.

Het gebruik van internet is hoog: 36% van de ambitieuze Nederlanders en 41% van de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, surfen meer dan 8 uur per week. Ook hebben zij vaker toegang tot mobiel internet en gebruiken zij mobiele devices. Zij gebruiken internet om specifieke informatie te zoeken, te chatten, reizen te boeken, muziek, films en software te downloaden, banen- en huizensites te bezoeken en zomaar te surfen zonder specifiek naar iets op zoek te zijn.

‘Ambitieuze Nederlanders zijn grootverbruikers in dagbladen,

tijdschriften en (mobiel) internet.’

Ambitieuze Nederlanders

Nederland gemiddeld

35%

33%

leest meerdere dagbladtitels

35%

33%

leest meerdere tijdschrifttitels

36%

28%

kijkt minder dan 14 uur per week TV

33%

27%

gebruikt mobiel internet

Bereikbaarheid via media

Page 11: Opleiding en ontwikkeling insight

11

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Mediagebruik

Ambitieuze Nederlanders, maar vooral de doelgroep die van plan is om de komende 12 maanden een cursus te volgen, staan positief tegenover reclame en zij gebruiken die vaker dan gemiddeld als informatiebron bij aankoopbeslissingen. Dit geldt voor vrijwel alle mediakanalen: televisie-, radio-, tijdschriften-, internet-, bioscoop- en buitenreclame. Maar hoe kun je, nu je weet via welke kanalen je deze doelgroepen het beste kunt bereiken, ze ook daadwerkelijk bereiken en beraken?

Voor ambitieuze Nederlanders geldt dat zij in sterke mate strategisch zijn ingesteld en goed in staat om mogelijkheden voor het realiseren van persoonlijke doelen te herkennen en te benutten. Ze kunnen strategisch omgaan met de complexiteit van informatiestromen en zullen kansen die zich voordoen aangrijpen zonder de algemene oriëntatie uit het oog te verliezen. Aan de ene kant zijn ze voyeuristisch ingesteld en geïnteresseerd in (de levens van) andere mensen. Aan de andere kant hebben ze ook exhibitionistische trekken en laten ze graag aan anderen zien wat zij bereikt hebben. Deze doelgroep is relatief snel en gemakkelijk te bereiken via sociale media. Sterke en extreme prikkels zijn effectief om de aandacht te trekken van deze doelgroep. Om aan de dagelijkse routine te ontsnappen zoekt zij naar opwinding, spanning, sensatie en kicks. Maar let op: deze doelgroep raakt gemakkelijk afgeleid of verveeld. Het is dan ook zaak om op te vallen en de aandacht vast te houden met vernieuwende en uitdagende concepten.1

1. Motivaction Mentality-meting (1997-2011)

Page 12: Opleiding en ontwikkeling insight

12

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Tot slot

Opleiding & Ontwikkeling Insight

Voor beide groepen geldt:

Beide groepen hebben een voorkeur voor VVD.

BEREIKBAARHEID

INTERESSES

legenda

aantal Nederlanders, in procenten, dat behoort totde doelgroep Opleiding en Ontwikkeling

deel van doelgroep met specifiek kenmerk

Nederlandse bevolking vanaf 13 jaar

overige Nederlanders

POLITIEKE VOORKEUR

Waaraan kun je de ambitieuzen aan herkennen?

Waaraan kun je de toekomstige cursistenaan herkennen?

WIE

52%

35%

29% NL

56% NL

30% NL

30% NL

14% NL

is man48%is vrouw

is 15-34 jaar

77%is 15-49 jaar

ARBEIDSMARKTDe ambitieuzen zijn veelal werkzaam in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap, ICT, fananciële en zakelijke dienstverlening. Toekomstige cursisten werken veelal in loondienst of bij de overheid.

De ambitieuzen hebben een bovenmatige interesse in sport, waarbij presteren ook centraal staat.

De toekomstige cursisten hebben een zeer breed interesseveld. Naast hobbymatige interesses zijn ze vooral ook creatief.

53%is man

47%is vrouw

35%heeft opleiding op HBO-

of WO-niveau gevolgd

44%heeft opleiding op HBO-

of WO-niveau gevolgd17%

sport

tijdschriften

werkt 40 uur ofmeer per week

mobiel internetstaan positieft.o.v. reclame

downloadenvan films

games op mobiel

personal finance

toneel en ballet

cultuur

sparen

economisch nieuwsen beursberichten

wetenschap en Techniek

sleutelen aan auto’s

uitgebreid koken

leidinggevende functie

5.704.000Ambitieuzen

oftewel 12% van de Nederlanders is van plan in de komende 12 maanden en cursus te gaan volgen.

1.704.000Toekomstigecursisten

1.704.000

oftewel voor 41%van de Nederlanders

is het hebben vanambities belangrijk.

Download de volledige Insight (PDF) met achtergronden via nrcmedia.nl/insights

VVD

Page 13: Opleiding en ontwikkeling insight

13

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Colofon 13

Colofon

Opleiding en OntwikkelingAnita [email protected] 1507 8494

nrcmedia.nl/opleidingontwikkeling

Research:

Design:Zo Fraai

Vraag ook onze andere Insights aan!

AutomotiveCharitatiefConsumentenelektronica, ICT en TelecomEnergieFilms en BoekenFinanciële dienstverleningFMCGHorecaKunst en CultuurLuxury & Lifestyle Overheden en Non-profitRetailToerisme Zakelijke dienstverlening

Page 14: Opleiding en ontwikkeling insight

14

Opleiding en Ontwikkeling Insight - NRC Media - 2013

Aantekeningen

Page 15: Opleiding en ontwikkeling insight

Factsheet

Opleiding & Ontwikkeling

versie: december 2012

Page 16: Opleiding en ontwikkeling insight

beslisser van vandaag en van morgen

NRC-profiel

1) NOM Print Monitor 2011-I / 2011-II, gemiddeld absoluut bereik op basis van NRC Weekend (zaterdag) en nrc.next (doordeweeks) 2) Google Analytics maandgemiddelde Q1 2012 3) NOM Print Monitor 2011-I / 2011-II

Lezers en gebruikers

Print: bereik 944.0001)

nrc.nl: 3,5 mln bezoekers/ maand2)

Hoge welstandsklasse

Sociale klasse A

Leeftijd NRC Handelsblad 35+

Leeftijd nrc.next 20 - 34

Kwalitatief contact

NRC Handelsblad3): Leesduur 36 minuten doordeweeks, 57 minuten in het weekend;

nrc.next3): Leesduur 26 minuten per dag;

nrc.nl2): Ruim 7 minuten per bezoek; 3,1 pagina’s per bezoek

Relevant umfeld

In NRC Handelsblad: Dagelijkse Cultuur-pagina; Wekelijks Cultureel Supplement; Wekelijkse Boeken-bijlage; Wekelijkse Film-bijlage; Economie ‘Carrière’ op zaterdag

In nrc.next: Wekelijkse Carrière-bijlage

Vaste sectie cultuur op nrc.nl

Factsheet / Opleiding & Ontwikkeling

NRC Media biedt een crossmediaal platform dat bestaat uit verschillende mediatypes. Met onder andere NRC Handelsblad, nrc.next, de bijbehorende websites, en onze nieuws-apps zijn wij beter dan welk ander mediamerk in staat de beslisser van vandaag en morgen te bereiken. Zo vindt de helft van al onze lezers het belangrijk om ambities te hebben en zijn daarom bovengemiddeld vaak van plan in het komende jaar een cursus te volgen. Onze media voorzien de doelgroep

van kwaliteitsjournalistiek, zodat lezers en gebruikers hun beslissingen steeds in de juiste context kunnen plaatsen. Zo kunt ook u de voor u interessante doelgroepen bereiken. Met advertenties natuurlijk, maar ook met events en in het verleden al via onze tablet-apps en ons in 2011 geïntroduceerde high-end luxury & lifestyle glossy DeLUXE. Zo slagen wij er altijd in om de beslisser van vandaag en morgen aan ons te binden.

Wie de ambitieuze beslisser van vandaag en morgen wil bereiken, kiest voor NRC

Page 17: Opleiding en ontwikkeling insight

* Gemiddeld absoluut bereik op basis van NRC Weekend (zaterdag) en nrc.next (doordeweeks) ** Google Analytics maandgemiddelde Q1 2012 Bronnen: NOM Print & Doelgroep Monitor 2011-I / 2011-II, STIR Q1 2012, NOM-STIR 2011

Algemene kenmerken (profiel van de lezers)

NRC Handelsblad nrc.nl nrc.next Gemiddeld Nederland 13+

Bruto jaarinkomen inkomen onder werkzame beroepsbevolking

Werk/functieniveau 35% 28% 39% 19%

Directeur, eigenaar, hoger beroepsniveau

Geslacht

58% 57% 57% 49%

42% 43% 43% 51%

Man

Vrouw37% 61% tot 48.000,-

14% 16% van 48.000,- tot 61.000,-

24% 16% van 61.000,- tot 97.000,-

26% 7% meer dan 97.000,-

NRC Handelsblad

61%40% tot 48.000,-

16%18% van 48.000,- tot 61.000,-

16%24% van 61.000,- tot 97.000,-

7%18% meer dan 97.000,-

nrc.next

Leeftijd

Opleiding 74% 46% 70% 30%

HBO+

NRCH nrc.nl nrc.next gem. Ned. 13+

65 jaar en ouder50 - 64 jaar35 - 49 jaar20 - 34 jaar13 - 19 jaar

23%

9% 9%17%

33%

24% 24%

24%

23%

27%27%

11%

26% 31%22%

6% 11% 9% 10%

43%36% tot 36.500,-

35%33% van 36.500,- tot 61.000,-

11%15% van 61.000,- tot 73.000,-

10%16% meer dan 73.000,-

nrc.nl

Absoluut bereikPrint: 944.000*)Online: 3.500.000**)

29%

Factsheet / Opleiding & Ontwikkeling

Opleiding & Ontwikkeling kenmerken

NRC Handelsblad nrc.nl nrc.next Gemiddeld Nederland 13+

48% 48% 41%

73% 67% 63%Heeft interesse in medische onderwerpen

61% 66% 48%Heeft interesse in psychologie

34% 29% 23%Heeft interesse in economie en bedrijfsleven

33% 32% 33%Heeft interesse in techniek/technologische ontwikkelingen

37% 31% 20%Koopt geregeld boeken

17% 20% 14%Is van plan om binnen een jaar een cursus te gaan volgen

26% 32% 25%Let op reclame voor opleidingen en cursussen

27%

63%

17%

47%

12%

17%

25%

Vindt het belangrijk om ambities te hebben 41%

Page 18: Opleiding en ontwikkeling insight

High-end luxury & lifestyle magazine vol stijl, aspiratie en internationale namen. Elke editie komt tot stand met een gastredacteur van naam.

6 keer per jaar

Bereik: 717.000 lezers1)

Oplage: 287.9303)

Landelijke kwaliteitskrant voor nieuwe generatie nieuwsconsumenten, brutaal en eigenzinnig, met kort nieuws en achtergronden.

5x per week maandag t/m vrijdag

Bereik: 316.000 lezers1)

Oplage: 83.0372)

Weekenduitgave van NRC Handelsblad en nrc.next met katernen Economie, Opinie & Debat, Wetenschap en Lux.

Iedere zaterdag

Bereik: 717.000 lezers1)

Oplage: 287.9303)

Landelijke onafhankelijke kwaliteitskrant met nuancering en duiding van het binnen- en buitenlandse nieuws.

5x per week maandag t/m vrijdag

Bereik : 491.000 lezers1)

Oplage: 201.6192)

NRC Handelsblad NRC Weekendnrc.next DeLUXE

Maandag 4 juni 2012 Jaargang 42 no.207 Algemeen Handelsblad (1828) en Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) Prijs € 2,–

Inhoud 44 pagina’s

x(7B0BB4*KKLKKT( +=!$!$!=!$

BE

LG

IË &

LU

XE

MB

UR

G €

2,5

0

Mali onthaaltextremisten uitde hele wereld De Wereld

Morgen droog, wolkenvelden en soms zon. Maximum-temperaturen 14 tot 16 graden. Vooruitzichten tot enmet zaterdag: overwegend wisselvallig, met af en toezon. Minder koud. Weeroverzicht: pagina 35

Binnenland 6-8 B u i te n l a n d 9 - 11Het Grote Verhaal 12-13 Opinie 14-15 We te n s ch a p 16C u l tu u r 17-19 S p o rt 21-27 Economie 28-29 Beurs 31Fa m i l i e b e ri ch te n 30 Media 32-35 De Wereld 1- 8

16°C Droge dag

49%Bespaar tot

Ga naar nrc.nl/abo

„...Kus, Hugo”

Camps schrijft aan zijn

vriend Bert van Marwijk

sport 21

De cold case na

Peter R. de Vries

binnenland 8

JoshuaFoer

Nu in de boekhandel

Train uw geheugenmet

Het geheugen-paleis

De internationalebestseller van

De Britten zijn trotsop hun taaie ElizabethDoor onze correspondentTitia Ketelaar

Londen. Alles wat typisch Brits was,kwam gisteren samen langs deT h e e m s.

Natuurlijk, de indrukwekkende,aan de schilderijen van Canalettoherinnerende vlootschouw drukte inde eerste plaats de genegenheid uitvan het Britse volk voor zijn konin-gin. Zij is een koningin die plichtsge-trouw al zestig jaar haar rol vervult,ook al was ze niet voorbestemd omhem op zich te nemen; haar oom Ed-ward zou immers koning worden,niet haar vader. Een koningin die on-verminderd populair is. Een konin-gin die zich aanpaste aan grote ver-anderingen: ze doorstond socialis-me, thatcherisme, New Labour en de

woede na de dood van prinses Dianain 1997.

Dat alles werd gisteren onder-streept door de Britten, die massaalde regen en de kou trotseerden. Zewaren met meer dan op die zonnigeaprildag vorig jaar, toen Elizabeth’skleinzoon William in het huwelijktrad. Dat de meesten uren in de rijmoesten staan en niets konden zien,gaf niet. Net zomin was het slechteweer reden om straatfeesten en pick-nicks af te gelasten Zoals columnistCharles Moore vanochtend in TheDaily Telegraph concludeerde: „Er isniets wat wij Britten leuker vindendan een kans om onze taaiheid te la-ten zien.” Symbool daarvoor was hetkoor dat druipend van de regen vro-lijk Rule Britannia, Britannia rule the

waves inzette.De Britten worden er liever niet

aan herinnerd dat zij die wereld-zeeën allang niet meer beheersen. Devloot van de Royal Navy telt na bezui-nigingen nog slechts 75 schepen. BijElizabeth’s kroning waren dat er300. Onlangs waarschuwde de mari-ne dat een oorlog om de Falklandsniet meer gewonnen zou kunnenworden, wegens gebrek aan materi-eel. En van het rijk dat koningin Vic-toria in 1897 bij haar diamanten ju-bileum nog bezat, is weinig over. Opde Theems voeren gisteren schepenmee die de 53 landen in het Gemene-best vertegenwoordigden, waaron-der een Maori-kano.

De vlootschouw was een toon-beeld van de historische pracht en

praal. Een dergelijke parade op deTheems was sinds 1662 niet meer ge-houden. De vloot werd voorafgegaandoor een sloep met klokken, die dekomst van het staatshoofd aankon-digde. Daarop volgden onder meerde Gloriana, een replica van een18de-eeuwse sloep die door Irak- enAfghanistan-veteranen werd ge-roeid, en de Papillon, die in 1940Britse troepen evacueerde uit Duin-kerken.

Elizabeth aanschouwde alles metdezelfde vorstelijke beheersingwaarmee ze al zestig jaar officiëleplechtigheden bekijkt. Het enthou-siast zwaaien liet ze over aan haar fa-milie en aan haar volk.

Commentaar: pagina 2

Regen verhindert de Britten niet om uitbundig

het zestigjarige jubileum van koningin

Elizabeth II te vieren. Gisteren aanschouwde

zij een vlootschouw op de Theems. Vandaag

volgt een popconcert bij Buckingham Palace.

A d v e rt e n t i e

Veel Britten volgden de botenparade vanuit de gebouwen langs de Theems.Ook op andere plaatsen in Londen werd gisteren het zestigjarig jubileumvan de koningin gevierd. Fo t o ’s AFP, Reuters

De weekendeditie van NRC Handelsblad en nrc.next Zaterdag 16 juni & Zondag 17 juni 2012

Jaargang 42 no.2 18 Algemeen Handelsblad (1828) en Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) B e zo rg i n fo rm a t i e : www.nrc.nl/service of 088 5720 555 ma t/m vr 07.00-12.00 uur en 17.00-19.45 u u r, zat 11.00-16.45 uur Prijs € 3,20 w w w. n r c . n l

Nederlandvolgens André Kuipers

Een land in honderd tinten blauw – de Afsluitdijk een haarlijn, het Veluwemeer een spiegeltje. Astronaut André

Kuipers maakte deze foto van Nederland vanuit het internationale ruimtestation ISS, dat op 400 kilometer hoogte

om de aarde cirkelt. Bij NRC Weekend vandaag een speciale bijlage met Kuipers als gastredacteur vanuit het ISS.

BE

LG

IË &

LU

XE

MB

UR

G €

3,5

0

x(7B0BB4*KKLKQL( +]!?!%!#!$

A d v e rt e n t i e s

Leiderschap in Evenwicht

www.galangroep.nl

Flexibele inzet van juristen

Tel: 020-612 55 22 www.legalpeople.nl

Interim Solutions en Web Working Women

EXECUTIVE SEARCH CONSULTANCY

49%Bespaar tot

neem nu een abonnementen bespaar tot 49% t.o.v. losse nummers

Ga naar nrc.nl/abo

n rc�nextDonderdag 7 juni 2 012 n r c n ex t . n l prijs 1,30 euro Jaargang 7 No.58

+ Vanafprijs inclusief vlucht, toeslagen,

3 hotelovernachtingen en ontbijt.REYKJAVIKVLUCHT + HOTEL € 349 p.p.

WWW.ICELANDAIR.NL

Die zon is vanons allemaalDe Nederlandse zonne-energiesector hapertdoor subsidiechaos en aardgasverslaving.De Duitsers doen dat beter. � pagina 4&5

neem nu eenabonnementen bespaar tot45% t.o.v lossenummersnrcnext.nl/abo

x(7B0BB4*QK

KKNP( +[!$!?!#

!$

Misschien is hetwel pienèlty, wijmogen nietoordelen.

� pagina 19

FOTO'S NASA,

BEELDBEWERKING FOTODIENST NRC

A d v e rt e n t i e

Magazine #5, mei 2012

DeL

UX

E Magazine #6, juni 2012

gastredacteur auto-ontwerper Adrian van Hooydonk

1) NOM Print Monitor 2011-I / 2011-II 2) HOI gecertificeerde jaarcijfers 2011 3) Eigen opgave Q2 2011 t/m Q1 2012 4) Google Analytics maandgemiddelde Q1 20125) Eigen opgave weekgemiddelde Q1 2012 6) Eigen opgave maandgemiddelde Q1 2012

nrc.nl Nieuws-apps InBeeld app NRC Carrière

Website met al het relevante nieuws uit binnen- en buitenland.

Pageviews p/m: 24,7 mln4)

Bezoekers p/m: 3,5 mln4)

NRC Handelsblad app 65.020 downloads per week5)

nrc.next app 12.864 downloads per week5)

Actuele nieuwsfoto’s geselecteerd door NRC-redactie.

26.833 actieve gebruikers per maand6)

Crossmediaal carrièreplatform met het meest recente banenaanbod en arbeidsmarktnieuws voor hoogopgeleid Nederland.

Adverteren bij NRC Uw accountmanager adviseert u graag over de mogelijkheden.

NRC Media T +31 (0) 20 755 3049 E [email protected] W nrcmedia.nl

Factsheet / Opleiding & Ontwikkeling