OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case...

of 13 /13
http://www.openims.com Pagina 1 NIN Seminar : e-content 2007 “Integratie van content- en document management voor een betere informatieuitwisseling binnen en buiten uw organisatie.” 13 september 2007 Nico de Vries Eric van Korven OpenSesame ICT Pagina 2 Agenda Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting

Embed Size (px)

Transcript of OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case...

Page 1: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 1

NIN Seminar : e-content 2007

“Integratie van content- en document

management voor een betere

informatieuitwisseling binnen en buiten uw

organisatie.”

13 september 2007

Nico de Vries

Eric van Korven

OpenSesame ICT

Pagina 2

Agenda

� Introductie

� Uitdagingen

� Oplossingen

� Case GTI Zuidoost bv

� Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland

� Case Deventer Ziekenhuis

� Demonstratie OpenIMS

� Afsluiting

Page 2: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 3

Uitdagingen rond informatie-uitwisseling

� Algemeen

� Samenwerken (creatie van documenten, kennis, informatie)

� Distributie, de (voor de doelgroep, zowel intern als extern) juiste informatie op het juiste moment toegankelijk maken

� Het terugvinden van de juiste informatie (documenten, hergebruik, kennismanagement, juridische overwegingen, archivering)

Pagina 4

Uitdagingen rond informatie-uitwisseling

� Ondersteuning en standaardisatie

� Afdwingen/ondersteunen van standaardsjablonen en (project)structuren

� Wie is op welk moment verantwoordelijkvoor een document

Page 3: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 5

Uitdagingen rond informatie-uitwisseling

� Juridisch en organisatorisch

� Traceerbaarheid, hoe is een document precies tot stand gekomen (ISO 9000, EN 50158, HKZ, …)

� Wat zijn de afspraken, workflows, processen, procedures etc.

Pagina 6

(Hulp)middelen

� Werken aan documenten: DMS

� Werken aan informatie: Internet (CMS)

� Distributie van informatie: m.n. Internet

� Zaken als workflow, audit trails, correctie distributie e.d. zo veel mogelijk achter de schermen

� Bij voorkeur zo veel mogelijk integratie tussen de (hulp)middelen middels open standaarden

Page 4: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 7

Aandachtspunten

� Draagvlak van het management

� Het daadwerkelijk in gebruik nemen

� Voldoende betrekken (toekomstige) gebruikers

� Wat bewaar je nog op papier (wet en regelgeving)

� Problemen in bedrijfsprocessen worden blootgelegd

� Koppelingen met andere systemen

Pagina 8

OpenIMS (Informatie Management)

� Eenvoudig gebruikersinterface (webbrowser, taak gebaseerd)

� Krachtige functionaliteit (waar mogelijk verborgen)

� Open standaarden aan de voorkant (Internet)

� Open standaarden aan de achterkant (XML, SOAP)

Page 5: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 9

Enkele OpenIMS referenties

Pagina 10

OpenIMS Document Management

� Gestructureerd werken (binnen de huisstijl)

� Versiebeheer / check-in check-out

� Digitalisering

� Rolgebaseerde beveiliging

� Workflow beheer

� Replicatie

Page 6: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 11

OpenIMS Document Management (DMS)

Pagina 12

Voorbeeldtoepassingen DMS

� Postkamer

� Contractmanagement

� Dossier / case / projectmanagement

� Personeelszaken

� Kwaliteitsmanagement (ISO, INK, HKZ e.a.)

� Archivering

� Kennismanagement / integratie met intranet

� Afhandeling facturen / autorisatie

� Huisstijl automatisering

Page 7: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 13

OpenIMS Content Management (CMS)

Pagina 14

OpenIMS Content Management (CMS)

� Site beheren vanuit de webbrowser (volledig plaats onafhankelijk)

� Inhoud (content) met

� Microsoft Word (volledig vrij)

� Microsoft Word (strak stramien)

� Inline Editors (XML, XHMTL, …)

� Vormgeving (templates) met Dreamweaver, Microsoft Frontpage, …

� Zelfstandig webformulieren maken en gebruiken

� Taakverdeling / werkstromen

� Volledig meertalig (inclusief talen als Japans)

Page 8: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 15

Case GTI Zuidoost bv

� “de marktleider in technische

dienstverlening”

� Digitalisering project dossiers

� Standardisering

� Hergebruik van informatie

� Koppeling met Baan VI

� Bibliotheek met tekeningen

Pagina 16

Case GTI Zuidoost bv

Page 9: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 17

Case BJZ Noord Holland

� Digitalisering dossiers (personeel / klachten/ contract / beschikkingen)

� Post verwerking

� Huisstijl

� Contactenbeheer

� Intranet en Internet

� Document distributie via het Intranet

� Koppelingen met Outlook, HRM, EPD, etc.

Pagina 18

Case BJZ Noord Holland

Page 10: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 19

Case BJZ Noord Holland

Pagina 20

Case BJZ Noord Holland

Page 11: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 21

Case BJZ Noord Holland

Pagina 22

Case BJZ Noord Holland

Page 12: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 23

Case Deventer Ziekenhuis

� Document management directie uitvoering� Dossiervorming

� Documentsjablonen

� Post en e-mail registratie

� Intranet� Algemene informatie

� Distributie directie besluiten

� Zoeken

� Kwaliteitshandboeken� Generiek model wat zowel NIAZ als ISO ondersteund

� Werken met kwaliteitskoppen

� Automatische distributie (HTML en PDF)

Pagina 24

Case Deventer Ziekenhuis

Page 13: OpenSesame ICT - openims.com€¦ · Introductie Uitdagingen Oplossingen Case GTI Zuidoost bv Case Bureau Jeugdzorg Noord Holland Case Deventer Ziekenhuis Demonstratie OpenIMS Afsluiting.

http://www.openims.com

Pagina 25

Demonstratie OpenIMS

Pagina 26

Vragen ?

� www.osict.com (bedrijf)

� www.openims.com (product)

� www.openims.com/nin (presentatie)

[email protected]

[email protected]

OpenSesame ICT BV

Meerwal 13

3432 ZV Nieuwegein

+31 (0)30 60 35 640