Opening CAPS-symposium 6/11/2014

of 7 /7
We need CAPS…….. Fred Wouters Directeur Vogelbescherming Nederland

Embed Size (px)

Transcript of Opening CAPS-symposium 6/11/2014

PowerPoint Presentation

We need CAPS..Fred WoutersDirecteurVogelbescherming Nederland

Waarom is VBN blij met CAPS?Het valt niet mee vogels te beschermen:

1. Steeds weer onverwachte zakenVeldleeuwerik verdwijnt in no time

Grote Zilverreiger verschijnt in no time..

2. Mechanisme vaak onbekend

Waarom is VBN blij met CAPS?VBN wil werken vanuit de wetenschap:

1. Science based conservation

2. Vertaling wetenschap naar grote publiek

Waaronder de benutting van de info van amateur vogelaars/beschermers (waaronder opruimen data-kerkhoven.)

Experiment verkeersveiligheid voor uilen samenwerking tussen rijkswaterstaat en de Kerkuilenwerkgroep

Waarom is VBN blij met CAPS?VBN wil denken vanuit populaties

Kwaliteit van leefgebied

Nationaal en internationaal

Rode lijst: 38 van 78 soorten overwinteren in AfrikaWaarom is VBN blij met CAPS?VBN wil vooruit kunnen denken

voorspellen van populatieontwikkelingen

toetsen van beschermingswerk

PersberichtBroedvogels Waddenzee in de problemenZEIST / WAGENINGEN / NIJMEGEN Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd. Door een nieuwe onderzoeksmethode is het nu mogelijk scherper in beeld te brengen hoe het met vogelpopulaties gaat. Er kan zelfs in de toekomst worden gekeken. Morgen presenteren onderzoekers het rapport over de toestand van de vogels van het waddengebied op het startsymposium van het nieuwe Centre for Avian Population Studies.Dus: We need CAPS..!

Samenwerking tussen onderzoekers/beschermers

Multidisciplinair

Binding met vrijwilligers

Vertaling naar beschermingspraktijk en beleid

Meenemen van het grote publiek

rol VBN