Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex ... Het (nieuwe) digitale verslag 1 d.d. 12...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex ... Het (nieuwe) digitale verslag 1 d.d. 12...

 • Algemeen

  Gegevens onderneming

  Terraplus B.V.

  In verband met de digitalisering van de verslaglegging is een nieuwe nummering ingevoerd. Het (nieuwe) digitale verslag 1 d.d. 12 augustus 2015 volgde op het oude verslag 15 d.d. 13 april 2015.

  Door een storing in het digitale systeem wordt aan de bovenzijde van elke bladzijde niet altijd het juiste nummer weergegeven. Het correcte nummer van het verslag d.d. 11 januari 2018 is: nummer 11.

  Activiteiten onderneming

  De onderneming verrichtte feitelijk geen activiteiten meer. Voordat de activiteiten waren gestaakt dreef de vennootschap een detailhandel in exotische dieren zoals reptielen en al wat daar bij komt kijken. De onderneming werd voorheen gedreven vanuit een huurpand aan de

  2011 heeft de failliet de winkel gedreven vanuit een pand aan de Marowijnestraat te Leeuwarden. Dit pand was op datum faillissement ook reeds verlaten.

  Omzetgegevens

  niet bekend

  Personeel gemiddeld aantal

  0 (ten tijde van faillissement)

  Saldo einde verslagperiode

  € 17.085,28

  € 17.104,94

  € 17.117,87

  Toezichtzaaknummer:

  Datum uitspraak:

  R-C:

  NL:TZ:0000000593:F001

  09-08-2011

  mr. H.J. Idzenga

  Curator: Mr. R.J.L. Gustenhoven

  Insolventienummer: F.17/11/156

  Pagina 1 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • €17.130,81

  € 17.143,59

  € 17.188,04

  € 19.879,68

  € 19.904,70

  € 19.928,98 (verslag 9)

  € 19.954,10 (verslag 10)

  € 19.987,46 (verslag 11)

  Verslagperiode

  3 maart tot en met 2 juni 2015 (betreft verslag XVI)

  3 juni tot en met 2 september 2015 (betreft verslag XVII)

  3 september tot en met 2 december 2015 (betreft verslag XVIII)

  3 december 2015 tot en met 2 maart 2016

  3 maart tot en met 2 juni 2016

  3 juni 2016 tot en met 2 september 2016

  3 september tot en met 2 december 2016

  3 december 2016 tot en met 2 maart 2017

  3 maart 2017 tot en met 2 juni 2017 (verslag 9)

  3 juni 2017 t/m 2 september 2017 (verslag 10)

  Pagina 2 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 3 september 2017 t/m 2 december 2017 (verslag 11)

  Bestede uren in verslagperiode

  2,6 uur

  2,3 uur

  26,3 uur

  4,4 uur

  8,0 uur

  4,8 uur

  33,5 uur

  30,6 uur

  3,9 uur (verslagperiode 9)

  36,5 uur (verslagperiode 10)

  18,6 uur (verslagperiode 11)

  Bestede uren totaal

  83,9 uur

  86,2

  112,5 uur

  116,9 uur

  124,9 uur

  129,7 uur

  Pagina 3 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 163,2 uur

  193,8 uur

  197,4 (tot en met verslagperiode 9)

  233,9 (tot en met verslagperiode 10)

  252,5 uur (tot en met verslagperiode 11)

  Toelichting

  Inleidende opmerkingen:

  1. Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn cursief weergegeven. 2. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 3. Aan dit verslag en/of vorige of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

  of als een afstand van enig recht.

  1 Inventarisatie

  1.1 Directie en organisatie

  Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is N.F. Dijkstra Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van N.F. Dijkstra Holding B.V. is mevrouw N.F. Dijkstra.

  1.2 Winst en verlies

  Niet bekend.

  1.3 Balanstotaal

  Niet bekend.

  1.4 Lopende procedures

  Geen, dan wel niet bekend.

  1.5 Verzekeringen

  N.v.t.

  Pagina 4 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 1.6 Huur

  Het pand aan de Marowijnestraat te Leeuwarden zou in januari 2011 reeds zijn ontruimd; het pand is thans nagenoeg leeg. Voor wat betreft het huurpand aan de Voorstreek te Leeuwarden zou de huurovereenkomst volgens de bestuurder in juni 2010 zijn ontbonden.

  1.7 Oorzaak faillissement

  De jaren voorafgaand aan het faillissement lieten volgens de bestuurder grote fluctuaties in omzet en resultaat zien hetgeen zou worden veroorzaakt door de marktwerking. Sedert 2009 is er een dalende lijn te zien in omzet en resultaat veroorzaakt door de economische crisis waardoor particulieren minder geld te besteden zouden hebben voor het uitoefenen van hun hobby. Daarnaast is er sprake van concurrentie vanuit met name Polen, waardoor de markt zware klappen te verduren heeft gekregen. In januari 2011 zou de financier van de failliet de kredietrelatie hebben opgezegd en over zijn gegaan tot het te gelde maken van haar pandrecht. De levende have zou toen zijn verkocht en de winkel zou zijn ontruimd. Nadat de jaarcijfers 2010 gereed waren, heeft de bestuurder het faillissement aangevraagd.

  2 Personeel

  2.1 Aantal ten tijde van faillissement

  Geen.

  2.2 Aantal in jaar voor faillissement

  1

  2.3 Datum ontslagaanzegging

  N.v.t.

  2.4 Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  0,0 uur

  3 Activa

  3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

  De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

  Pagina 5 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

  N.v.t.

  3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

  N.v.t.

  3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

  N.v.t.

  3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  0,0 uur

  3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

  De inventaris van de winkel is opgeslagen in een pand dat in eigendom toekomt aan de bestuurder van de failliet. Het betreft diverse terraria, kasten e.d. Onder verwijzing naar alinea 7.1 is het contact met de bestuurder slecht. Bestuurder blijft gebrekkig met het voorzien van de curator van informatie. De verkoop van bedoelde zaken komt derhalve niet op gang. Voorts speelt mee dat de zaken incourant zijn en nauwelijks waarde hebben; het betreffen zaken die resteerden nadat de bank als pandhouder opdracht had gegeven tot verkoop van het ondernemingsactief. Top op heden is het nog steeds niet gelukt om tot verkoop van de beperkte hoeveelheid (incourante) bedrijfsinventaris over te gaan. In dezen is relevant dat die bedrijfsinventaris is verpand aan ING Bank en ING Bank nog steeds niet reageert op verzoeken van de curator tot contact. Problematisch is voorts dat de curator geen contact kan krijgen met mevrouw Dijkstra: de verpande zaken staan in opslag in een ruimte die wordt gecontracteerd door mevrouw Dijkstra. De curator heeft bovendien via derden begrepen dat de bedoelde inventaris inmiddels door of namens mevrouw Dijkstra buiten medeweten van de curator te koop wordt aangeboden. Omdat de betreffende zaken slechts een uiterst geringe (of wellicht negatieve) waarde hebben, zal de curator uit een oogpunt van kosten/batenafweging geen verdere aanspraak op de betreffende zaken maken.

  3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

  N.v.t.

  3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

  N.v.t.

  Pagina 6 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

  N.v.t.

  3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

  Van voorraden of onderhanden werk is geen sprake.

  3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

  N.v.t.

  3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

  N.v.t.

  3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  3.15 Andere activa: Beschrijving

  In het verhuurpand aan de Marowijnestraat staat nog een diepvrieskist en een koelkast en een koelcombinatie die oorspronkelijk afkomstig is van Coca Cola, maar in eigendom toebehoort aan de failliet. Omdat de betreffende zaken slechts een uiterst geringe (of wellicht negatieve) waarde hebben, zal de curator uit een oogpunt van kosten/batenafweging geen verdere aanspraak op de betreffende zaken maken.

  3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

  N.v.t.

  3.17 Andere activa: Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  0,2 uur (verslag 11)

  Pagina 7 van 21

  Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

  12-01-2018Datum:Nummer: 6

 • 4 Debiteuren

  4.1 Omvang debiteuren

  Van debiteuren is geen sprake. De omzet werd contact of per pin betaald.

  4.2 Opbrengst

  N.v.t.

  4.3 Boedelbijdrage

  N.v.t.

  4.4 Werkzaamheden

  0,0 uur

  0,0 uur

  0,0 uur

  5 Bank / Zekerheden

  5.1 Vordering van bank(en)

  Ca. € 200.000.

  5.2 Leasecontracten

  N.v.t.

  5.3 Beschrijving zekerheden

  Na veel aandringen heeft de curator van de bank informatie over haar zekerhedenpositie ontvangen. Hieruit bleek dat de bank zoals de bestuurder tijdens het eerste gespr