Open Vlacc Workflow catalogiseren rubriceren

of 26 /26
Workflow catalogiseren - rubriceren Open Vlacc medewerkers Brussel, 27 november 2014 Rosa Matthys Gwenny Vlaemynck

Embed Size (px)

description

Presentatie voor Open Vlacc medewerkers, 27/11/2014

Transcript of Open Vlacc Workflow catalogiseren rubriceren

  • 1. Workflow catalogiseren - rubricerenOpen Vlacc medewerkersRosa MatthysGwenny VlaemynckBrussel, 27 november 2014

2. Doel van de afspraken Verhogen efficintie Verhogen consistentie Verhogen snelheid2 3. Waarom ?Open Vlacc is bibliografisch bestand voor Copycataloging naar provinciale of lokale database Presentatie aan publiek Collectieverwerking (standaardetiket) Bestelproces3 4. Precat Gegevens van Boekenbank, Boek.be-ISBN-bureau Vlaanderen Dagelijks nieuwe titels in VLC02 Selectie naar VLC01 door Bibliografisch Bureau/Vlabin Status PRECAT Status ETIKET. Bij herdruk/andere editie > alle velden voor999-etiketveld zijn aanwezig 2015 databank DANTE ipv Boekenbank meer titels en meer gegevens updates van titel, verschijningsdatum, jaar van uitgave4 5. Fullcat catalogiseren5expressieVan bottom up naar Topdown denken Wat is het werk? Zijn er al edities beschreven? Ja > basis voor nieuwe beschrijving manifestatie Neen > werk beschrijven via manifestatie Oorspronkelijke titel? Hoofdauteur? Oorspronkelijke taal? Literair type? Doelgroep? Onderwerpen? Classificatie?werkmanifestatie 6. Belang 1ste LOW-tag bibliotheek 1ste LOW-tag = 1ste bib die beschrijft op basis vanpublicatie 1 bib beschrijft het werk = basis voor alle volgendeedities/manifestaties De tweede bib controleert / vult aan De volgende bibliotheken voegen LOW-tag toe Aandachtspunten6 Precat met onderwerpsontsluiting (op basis vanandere edities in Vlacc) Fullcat zonder LOW-tagskunnen zondermeer aangepast worden, tenzijer meerdere edities in Open Vlacc zijn 7. Vijf catalogiseerniveaus met verschillende snelheden1. Publicatie bestellen: ruwe data, isbn2. Inhoud rubriceren voor plaatsing3. Formele beschrijving en verdereonderwerpsontsluiting4. Inhoudelijke verrijking: samenvatting, bekroning,extra onderwerp/vormaanduiding, 5. Onderhoud databank: authoritybeheer, updatesclassificatieschemas, Eenmalig procesContinuproces7 8. Workflow catalogiseren8Zoeken ISBN? Titel? Oorspronkelijke titel? Auteur? Reeks? Workflow 3 opties1. Manifestatie is beschreven2. Een editie is beschreven3. Het werk is niet beschreven 9. 1) Workflow record aanvullen/controleren9Manifestatie in handen gevonden? Ja Precat of fullcat met 1 low of geen LOW-tag> check alle velden- Formele velden- Inhoudelijke ontsluiting- FRBR-velden of FRBR-key in ZBB(helpdesk!) 2 low-tags: ok? + LOW-tag 10. 2) Workflow nieuwe editie catalogiseren10Geen manifestatie gevonden?Andere expressie/manifestatie gevonden? ja Check FRBR-velden of FRBR-key in ZBB (helpdesk!) Aleph record editor: Split screen Haal 1 record over Op 2de scherm > template openen Kopieer de attributen van het werk naar template Vul aan met attributen van expressie en manifestatie 11. 3) Workflow nieuw werk catalogiseren11Noteer ISBNCheck VLC02: Alt+Z (Nederlandstalig werk)Gevonden? Niet gevonden?Selecteer recordExpandeer naar template Ctrl+EOntsluit het werk en vervolledigde beschrijving formeel eninhoudelijkOntsluit het werk en vervolledigde beschrijving formeel eninhoudelijk 12. Rubriceren12Wat is rubriceren?Toekennen van alle velden die de plaats bepalen van een publicatie binnen eencollectie.Een juiste rubricering is o.a. belangrijk voor de creatie van het etiketveld 999 13. Etiketveld 99913Etiketveld 999 voor: Volwassenen fictie: boek + audio Volwassenen non-fictie: boek + audio Jeugd fictie: 0-14 jaar Jeugd non-fictie: 0-5 jaar Jeugd non-fictie: 6-14 jaar > 2015(Nog) geen etiketveld voor: Stripverhalen Dvd-video muziek 14. Aandachtspunten bij het rubriceren14 008 keuze fictie/non-fictie, taal 15. Aandachtspunten bij het rubriceren15 008 keuze fictie/non-fictie, taal 16. Aandachtspunten bij het rubriceren16 084 SISO 17. Aandachtspunten bij het rubriceren17 090 AVI 18. Aandachtspunten bij het rubriceren18 100/110 of 245|a als hoofdwoord 19. Aandachtspunten bij het rubriceren19 490 reeksveld met indicator 9Welindicator 9Geenindicator 9 20. Aandachtspunten bij het rubriceren20 521 doelgroep 21. Aandachtspunten bij het rubriceren 650 genre met indicator 9 + 650 vormgenre Makkelijk lezen en21Groteletterboeken 22. Aandachtspunten bij het rubriceren 650 genre met indicator 9 + 650 vormgenre Makkelijk lezen en22Groteletterboeken=> Zie regelgeving 23. Aandachtspunten bij het rubriceren23 69X ZIZO + 1XX, 7XX, 6XX met indicator 9 24. Aandachtspunten bij het rubriceren24 69X ZIZO + 1XX, 7XX, 6XX met indicator 9=> Zie regelgeving 25. Documentatie Aleph veld 001 Taginfo Invoerwerkwijzen 26. 26Vragen?