Open Source Software & Open Standaarden (en hun rol in het onderwijs)

of 87 /87
Conferentie Onderwijsvernieuwing en ICT Veldhoven, 15 april 2010 Fabrice Mous [email protected] +31 648585162

Embed Size (px)

description

Deze presentatie werd gegeven op de Conferentie Onderwijsvernieuwing en ICT te Veldhoven op 15 april 2010. De presentatie gaat in gaat in op de begrippen open source software, open standaarden en interoperabiliteit. Tevens geeft de presentatie enige (politiek) context van deze begrippen binnen de Nederlandse publieke sector. De lezing belicht het belang van open source software voor het onderwijs en het gewenste profiel van de IT-professional. Tevens wordt in deze presentatie ook de karakteristieken van open source software besproken.

Transcript of Open Source Software & Open Standaarden (en hun rol in het onderwijs)

  • 1. Conferentie Onderwijsvernieuwing en ICT Veldhoven, 15 april 2010 Fabrice Mous [email protected] +31 648585162

2. [email protected]://www.linkedin.com/in/fabricemous http://twitter.com/fabricemous 3. 1.Free Redistribution 2.Source Code 3.Derived Works 4.Integrity of The Author's Source Code 5.No Discrimination Against Persons or Groups 6.No Discrimination Against Fields of Endeavor 7.Distribution of License 8.License Must Not Be Specific to a Product 9.License Must Not Restrict Other Software 10.License Must Be Technology-Neutralhttp://www.opensource.org/docs/definition.php 4. Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007 5. Ruimte voor verbeelding 9 april 29 6. Wetgevende interoperabiliteitInteroperabiliteitInteroperabiliteitstelt eisen aanOrganisatorische interoperabiliteitfaciliteertSemantische interoperabiliteitTechnische interoperabiliteit 7. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publiekesector gebruikte software aan open standaarden voldoet; verzoekt voorts deregering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een openbroncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoorconcrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de ordevan de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 8. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publiekesector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts deregering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een openbroncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoorconcrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de ordevan de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 9. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen;verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door depublieke sector gebruikte software aan openstandaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief deverspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open sourcesoftware) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuzedoelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, HesselsTweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 10. 17-09-2007 (1 dag voor Prinsjesdag) 11. http://www.noiv.nl 12. goedkoper meer aanbieders van capex naar opex geen instap- en exitkosten geen licentiekosten 13. flexibele processen leverancierskeuze oplossingskeuzeinkoopfunctie 14. flexibele technologie ondersteuning open standaardenhergebruik componenten koppelbaar 15. schaalbaar technisch organisatorisch financieel 16. kwaliteit controle broncode meer dienstverleners community 17. community ervaringen & suggesties faciliteert samenwerking gebruikersbehoefte 18. Een IT-professional ...... heeft voldoende basiskennis van (open source) softwarecomponenten... kan werken met online (software) communities... kan werken in omgevingen met gemengde technologien 19. Begrippen Politieke Context Open Source Karakteristieken Belang voor het Onderwijs Profiel van de Professional Vragen 20. Waarom Johannes Kepler?(15711630) 21. Wetenschapper aan hetbegin van de renaissancevan de wetenschap Ontworstelen aan de dogma's v/d Kerk Door de boekdrukkunst eenvoudig verspreiden van ideen Voortbouwen op ideen van voorgangers (translatio, imitatio, aemulatio) 22. Wetenschapper aan het Open source software enbegin van de renaissanceopen standaarden alsvan de wetenschap software renaissance Ontworstelen aan de Door open model afbreken dogma's v/d Kerkv/h primaat van gesloten softwareomgevingen Door de boekdrukkunst Internet als het 'enabling' eenvoudig verspreiden van communicatiemiddel ideen Voortbouwen op ideen van Vrij (her)gebruik van voorgangers (translatio,software en standaarden imitatio, aemulatio)zorgt voor continue evolutionaire verbetering van softwareomgevingen 23. Conferentie Onderwijsvernieuwing en ICT Veldhoven, 15 april 2010 Fabrice Mous [email protected] +31 648585162