Open Source COINS API server

of 27 /27
COINS API Drempel verlagen voor COINS gebruik Léon van Berlo

Embed Size (px)

description

presentatie van het COINS API 1.1 project.

Transcript of Open Source COINS API server

  • 1. COINS APIDrempel verlagen voor COINS gebruikLon van Berlo

2. De opdrachtSituatie:COINS gaat voorgeschreven worden door opdrachtgevers in NLMomenteel alleen specifieke tools voor gebruik van COINSIedereen ontwikkeld eigen tools (ook dingen die generiek kunnen)Drempel is hoog om met COINS te beginnen als het niet moetMogelijke oplossing:Generiek onderdeel van tooling ontwikkelen en beschikbaar stellenReferentie implementatieOpstapje bieden voor de marktCommunity creren voor de tools die iedereen sowieso moet maken 3. UitganspuntenDoelstelling vn het projectHet verlagen van de drempel om in de praktijk de COINS standaardwerkmethodiek toe te kunnen passen.Doelstelling n het projectHet ontwikkelen van een softwaretool welke programmeursondersteunt tijdens de implementatie van de COINS standaardwerkmethodiek in hun eigen software.ContextFinanciering van de BIRPlanning gedreven door SAA voortgang 4. AanpakData(in willekeurig format)Dezelfde data(in COINS container)Tool + API voor maken 5. OnderwerpenWelke API calls zijn van toegevoegde?Wat zijn toekomstige scenarios voor deze COINS tool om nu alrekening mee te houden?Wat is een typisch use-case scenario waar programmeurs de COINStool voor (zouden) gebruiken?Waaraan moet de COINS tool voldoen om zoveel mogelijkprogrammeurs te ondersteunen?Op wat voor manier kan de tool worden gepubliceerd om zo breedmogelijk gedragen te worden?Hoe benvloed de ontwikkeling van de COINS tool de inhoud van hetCOINS 2.0 model? 6. Welke API calls zijn van toegevoegde?Wat zijn toekomstige scenarios voor deze COINS tool om nu alrekening mee te houden?Wat is een typisch use-case scenario waar programmeurs deCOINS tool voor (zouden) gebruiken?Waaraan moet de COINS tool voldoen om zoveel mogelijkprogrammeurs te ondersteunen?Op wat voor manier kan de tool worden gepubliceerd om zobreed mogelijk gedragen te worden?Hoe benvloed de ontwikkeling van de COINS tool de inhoud van hetCOINS 2.0 model? 7. Markt consultatieBouwvakAantal bedrijven/ontwikkelaars gesproken2 soorten reacties:COINS zelfTooling 8. COINS zelf: algemeeneindelijk marktconsultatieMeer focus op use-casesOndoorzichtig proces / beslissingenInvloed op COINS 2.0? 9. COINS zelf: inhoudelijkDeltas te complex (veranderingen van model)Geen duidelijke use-case voor deltasGeen duidelijke use-case voor (window of) AuthorisationLiever XML/XSDVisie op uitwisseling versus linked data ontbreektOnduidelijkheid COINS 2.0Vreemde constructie catalog parts 10. Ongenuanceerde conclusiesCommunity bouwen rond tools = community bouwen rond standaardBetrekken van de markt betekent open staan voor de marktCOINS is perfecte oplossing voor een zelf bedacht probleemVeel eigen oplossingen die ook al in bredere context zijn opgelostSpecifieke oplossingen werken (proof of concept)Brede oplossingen worden gebruikt (implementatie) 11. Marktconsultatie: COINS toolingControle niet door toolsreferentiekadersAansluiting interne processenCoins 2.0?projectIDOTLPerformancemacrosDatabase ipv fat clientMulti userTriple storeaanleveren bestanden via aparte interfaceencodingGeneriek ipv specifiek 12. Beoogde oplossing2 doelgroepen:Bestaande COINS gebruikersBestaande OWL/LinkedData gebruikers(Meer) focus op linked data / webTool bruikbaar in interne processen (niet alleen cointainers maken)Open source toolAPI calls voor alle objecten in kernmodelDatabase tool met service layer en interface layerCaching (performance)Geen GUI (of alleen een technische tbv documentatie)Gebruik van generieke standaarden (Autorisation, versioning, caching) 13. Beoogde oplossing 14. Gerealiseerde oplossing 15. Zelf proberen? 16. PlanningConstant resultaat te volgen op github.com/opensourceCOINSEerste formele release eind augustus (tool + API + documentatie)Dan 2 weken testen en use-case voorbeeld uitwerken(samen met de markt!)Update half september (tool + API + documentatie + rapport)Event half oktober (presentatie + event)