Open Overheid

download Open Overheid

of 47

 • date post

  17-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  212
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Presentatie over transparantie in het politieke en wetgevingsproces. Netwerk Democratie tijdens de oploop Open Overheid op 4 maart, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

Transcript of Open Overheid

 • 1. 4 maart 2013Oploop Open OverheidMinisterie van Binnenlandse Zaken TextTextWORKSHOPTRANSPARANTIE & POLITIEKTRANSPARANTIE & POLITIEK51

2. @miekevh 3. 4. Netwerk Democratie wil mensen werkelijk medeontwerper maken van het democatisch procesdoor middel van een kritische analyse van hetproces en een gezamenlijke zoektocht naar eenpassend resultaat voor zoveel mogelijk mensenAANPAK:1. Verbinden van stakeholders2. Maatschappelijk debat3. Tools for society 5. Wie wij zijnAGILE DEMOCRACY 6. 7 7. WIJ MAATSCHAPPIJ OPEN AGENDA 8. Voorjebuurt.nl 9. Appsvoordemocratie 11 10. Urgentie?Nog maar 1,9 % is lid van een politieke partijOpkomst bij de Tweede Kamer verkiezingen loopt terug80,4 % 200674,6% 2012Steeds vaker verkiezingenSteeds meer zwevende kiezersUiteenvallen van het maatschappelijk middenveld 11. TRANSPARANTIE VERGROOT VERTROUWENINNOVATIEVE OPLOSSINGEN 12. TRANSPARANTIEOMDAT HET KAN14 13. TRANSPARANTIEOMDAT HET KAN 14. politieke besluitvormingfinancile transparantietransparantie in wetgeving 5 15. Parallellement 5 16. Politwoops.nlpolitwoops.sunlightfoundation.com 17. Toeval of niet5 18. Kamersortire5 19. Vriendenpolitiek5 20. ngramviewer5 21. Attackogram | political mashupAlgemene beschouwingen5 22. Influence Tracker 5 23. Lobbying tracker5 24. Financile transparantie5 25. Open Spending5 26. Open Spending5 27. Open Spending5 28. Openlylocal5 29. BuurtbegrotingAmsterdam Oost5 30. Participatory budgetting5 31. Transparantie beloningen endeclaraties5 32. Meer transparantie in het wetgevingsproces: resulteert in een betere wetgeving meer betrokken burgers een beter begrip van hoe het systeem werkt 33. wetgeving United States 34. wetgeving United Kingdom 35. wetgeving5 36. Lawcat.nlTextLawcat is de wettenbundel van de 21e eeuw.Het gratis platform bevat de volledige Nederlandse wet- en regelgeving en biedtiedere gebruiker de mogelijkheid om kennis toe te voegen en te delen. 5 37. wetgeving in Github5 38. nieuwe grondwet Ijsland via crowdsourcing 39. Parlementaire MonitorText 5 40. Volgdewet.nl 5 42 41. wetgevingPublieksbijeenkomst Gij zult openbaar maken25 april 2013, 13.00-17.00 uurNetwerk Democratie organiseert in samenwerking met de Raad voor Openbaar Bestuur en deUniversiteit Leiden de bijeenkomst Gij zult openbaar maken over transparantie in openbaarbestuur en wetgeving.Recent publiceerde de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het rapport Gij zult openbaarmaken. Het rapport heeft als belangrijkste conclusie dat actieve openbaarheid vanuit de overheidhet vertrouwen van de burgers in de overheid bevordert. Het vergelijkend WODC-rapport dat deUniversiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoerde, laat zien dathet wetgevingsproces in Nederland transparanter kan.Prof. Drs. Jacques Wallage en Dr. Hans-Martien ten Napel zullen in deze bijeenkomst ingaan opdeze rapporten.Netwerk Democratie sluit deze dag af met de lancering van Volgdewet.nl. Een website waarmeehet wetgevingsproces gevolgd kan worden en aangeeft op welk moment je invloed kuntuitoefenen. 5 42. Draagt transparantie in het politieke proces bij aanbetere, snellere besluitvorming en tot meer vertrouwen bij de burger? Hoe moet dat gerealiseerd worden? Wat zijn de kansen? Wat zijn de randvoorwaarden? 5 43. Draagt financile transparantie bij tot beter beleiden tot meer vertrouwen bij de burger? Hoe moet dat gerealiseerd worden? Wat zijn de kansen? Wat zijn de randvoorwaarden?5 44. Draagt transparantie in het wetgevingsproces bij tot meer vertrouwen bij de burger en tot beter beleid? Hoe moet dat gerealiseerd worden? Wat zijn de kansen? Wat zijn de randvoorwaarden? 5 45. dank u voor uw aandacht5