Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen 1

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen 1

 • Dia 1
 • Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht handelen 1
 • Dia 2
 • Voorstellen O.G. Heldringschool heeft 17 groepen Aantal leerkrachten: >32 Aantal leerlingen: 430 We zijn een traditionele, klassikale vernieuwingsschool De school wordt strak, overzichtelijk geleid 2
 • Dia 3
 • Studiedag Opbrengstgericht werken - Ad Kappen3
 • Dia 4
 • organisatie We onderhouden nauwe contacten met alle collegas 4 ICTerIBer Fin. desk. IBer Boco BB Boco MB Boco OB Directeur
 • Dia 5
 • Onze school, onze leerlingen, onze prestaties Geen eiland maar een WIJ-land 5
 • Dia 6
 • Doel workshop Inzage geven in het OGH proces Wat betekent opbrengstgericht en handelingsgericht werken? Wat is onze visie? Wat zijn de consequenties? Wat betekent dit voor de praktijk van de OGH? 6
 • Dia 7
 • Wat is opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken In een ambitieus leerklimaat moet je doelen stellen, meten of leerlingen die doelen hebben gehaald en het onderwijs daarop aanpassen. hoge doelen, hoge verwachtingen meten onderwijs aanpassen 7
 • Dia 8
 • Wat is onze visie? De visie van de O.G. Heldringschool: Zoals je bent, ben je goed Iedereen kan leren, als je maar goed onderwijs krijgt Ottho Gerhard Heldring 8
 • Dia 9
 • Visie op leren en ontwikkeling het is niet de achtergrond van je ouders, die bepaalt of je goed kunt leren lezen Kees Vernooy Vygotsky: ontwikkeling krijg je door leren : voordoen-samen doen-zelfstandig doen. Dat vraagt om ontwikkelingstimulerend onderwijs 9
 • Dia 10
 • Conclusie: Niet de verschillen tussen leerlingen, maar verschillen in instructiebehoeften zijn belangrijk 10
 • Dia 11
 • Wat zijn dan de consequenties? Doel- en resultaat gerichtheid. => Wat streef ik na? Nadruk ligt op aanbodgericht onderwijs. => Pro-actief Leerkrachtgestuurd lesgeven =>Wat gaan we doen => Hoe gaan we het doen => Welke tijd staat er voor => Wat moet de opbrengst zijn => Wat kun je doen als je eerder klaar bent 11
 • Dia 12
 • - consequenties- Koppelen van leerstof en activiteiten aan doelen. Overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de instructie. Maximaliseren van leertijd Stimuleren van actieve uitdagende leerhouding 12
 • Dia 13
 • Veranderingsproces: Doelen en de leerstof staan centraal Focus op kwaliteit en effectiviteit van het onderwijzen aanbodgericht werken, aanbieden van n oplossingsstrategie werken met groepsplan. geen individuele handelingsplannen, geen eigen leerweg t/m groep 5. 13
 • Dia 14
 • - Veranderingsproces - Convergente differentiatie Op basis van instructiebehoeften (tijd) 14
 • Dia 15
 • De leerkracht!, die is belangrijk !!! Robert J. Marzano: Leraren zijn de belangrijkste en meest invloedrijke factor van een effectieve school
 • Dia 16
 • Het belang van de ketenbenadering voor hogere opbrengsten Wat doet het bestuur om de kwaliteiten van het onderwijs te verbeteren? Wat doet de school(leiding) om de leerlingresultaten te verbeteren? Wat doen effectieve leerkrachten? Hoe leren leerlingen effectief?
 • Dia 17
 • Wat doet het bestuur ? aanleveren format Jos Swiers twee keer per jaar een voortgangsgesprek extern onderzoek naar OGW binnen SCOH
 • Dia 18
 • Wat doet de schoolleider? Zorgen voor een professionele cultuur Leiderschap tonen Inzetten op leerkrachtvaardigheden Leertijd effectief gebruiken Kwaliteitszorg leveren Hoge eisen stellen aan leerstofaanbod Data analyseren, denk ook aan trendanalyses Onderwijsvisie uitdragen Herontwerpen onderwijs 18
 • Dia 19
 • Format Jos Swiers 19
 • Dia 20
 • Probleem Het format van Jos Swiers schrikt de leerkrachten af, al die cijfertjes, aversie ontstaat .. Ik wil doen waar ik goed in ben: lesgeven!!
 • Dia 21
 • Samen met onze IBer (gr. 1 t/m 3) 21
 • Dia 22
 • en onze IBer (gr. 4 t/m 8)..
 • Dia 23
 • worden leerprestatie geanalyseerd Het Cito LVS wordt optimaal benut Leerprestaties worden goed gevolgd Overzicht individueel leerlingenniveau, groepsniveau, schoolniveau is voorhanden De leerlingbesprekingen (3x per jaar) zijn gedegen en effectief Plichtsmatig verloopt alles uitstekend, maar er wordt geen vuur ontstoken..totdat..
 • Dia 24
 • De aanpak la Ad Kappen
 • Dia 25
 • het vak weer terug bij de leraar! De leraar is verantwoordelijk voor: kwaliteit en effectiviteit van de instructie tijd Als wordt voldaan aan deze twee essentile voorwaarden kan elke leerling de doelen behorend bij de basisstof halen.
 • Dia 26
 • Ons OGH-doel: wij geven onze leerlingen: onderwijs van de bovenste plank Wij weten de resultaten van onze leerling: te inventariseren te analyseren te interpreteren en nu aan de slag ! Steek je handen uit je mouwen! H kom aan blijf niet staan
 • Dia 27
 • HOE gaan we opbrengstgericht handelen? Klassenmanagement Regels en routines Afspraken over zelfstandig werken Werken met datamuur Opstellen van groepsplan Toepassen gedifferentieerde directe instructie-model Convergente differentiatie 27
 • Dia 28
 • Wat doet een effectieve leraar? De resultaten van de leerlingen: inventariseren analyseren interpreteren Opbrengstgericht handelen met gebruikmaking van: Datamuur en groepsplan Lesgeven volgens het Directe Instructie Model 28
 • Dia 29
 • naarDatamuur naar Datamuur
 • Dia 30
 • 30 Datamuur Hulpmiddel om leerlingen met vergelijkbare instructiebehoefte te clusteren Drie subgroepen: Instructieafhankelijk : verlengd en intensief Instructiegevoelig : basis Instructieonafhankelijk : verkort en verdiept Tussenstap tussen groepsoverzicht en groepsplan
 • Dia 31
 • Overzicht Cito scores => omzetten in de datamuur
 • Dia 32
 • Groep DATAMUUR Schooljaar: Vakgebied/toetsVerkorte instructie Basis instructie Verlengde instructie NIVEAU A/BC D/E Welke leerlingen (namen) Aime Peter Anneke Irma Julius Daan Charlotte Hans Ine Wil Kees-Jan Martijn Suzanne enz Martine Arjan Carla Maritte Bianca Emile Instructie gevoelig Janneke Desire Maurits Kees Instructie- afhankelijk 32
 • Dia 33
 • Waartoe deze kleurtjes? Laag 1: algemeen Laag 2: specifiek Laag 3: Passend
 • Dia 34
 • Directe Instructie Model 34 Voorbereiding Start van de les: terugblik - doel van de les -verwachtingen Verkorte instructie Zelfstandige verwerking Feedup, feedback en feedforward Basis instructie en begeleide inoefening Basis instructie Zelfstandige verwerking Feedup, feedback en feedforward Verlengde instructie Zelfstandige verwerking Feedup, feedback en feedforward Gezamenlijke afsluiting
 • Dia 35
 • geen resultaat ! Bron: kwaliteitskaart opbrengst gericht werken- Kappen, Frrer 2010
 • Dia 36
 • 1. Voorbereiding 2. Dagelijkse terugblik doel - verwachtingen 3. Instructie 4. Begeleide in-oefening => n oplossingsstrategie => modelen!* 5. Zelfstandige verwerking 6. Afronding 7. Terugkoppeling * 16 oktober2008obds Europa - gerard regeling - steunpunt onderwijszorg enschede36
 • Dia 37
 • Ik doe het hardop- voor Wij doen het jij doet het Bron: kwaliteitskaart opbrengst gericht werken- Kappen, Frrer 2010
 • Dia 38
 • Verantwoordelijkheid leerkracht Verantwoordelijkheid leerling Introductie/uitleg/modeling Begeleide inoefening Ik doe het Wij doen het Jullie doen het samen Samenwerken Risicoleerlingen: Verlengde instructie De rest: werkt zelfstandig Je doet het alleen Een succesvol instructiemodel voor alle leerlingen Fisher, D., & Frey, N. (2008). Better learning through structured teaching
 • Dia 39
 • Wanneer: de Datamuur is samengesteld besloten is volgens het directe instructie model les te geven Dan: Starten met: Het opstellen van een groepsplan
 • Dia 40
 • Dia 41
 • Groepsplan Beschrijving van het onderwijsaanbod in een bepaalde periode: Wat is het doel? Welke inhouden/ activiteiten bied ik aan om dat doel te bereiken? Hoe moet ik handelen? Hoeveel tijd besteed ik daaraan en hoe organiseer ik dat? Hoe volg ik de ontwikkeling van de kinderen? Hoe ga ik na of het doel aan het eind van de periode bereikt is? De drie subgroepen maken de differentiatie zichtbaar Alle leerlingen doen mee met het groepsplan
 • Dia 42
 • Groep GROEPSPLAN Schooljaar: Vakgebied/toetsVerkorte instructie Basis instructie Verlengde instructie NIVEAU A/BCD/E DOEL WAT (inhoud) Materiaal HOE (instructie) tijd Leerkracht (monitoring) leerstofplanning Welke leerlingen (namen) 42
 • Dia 43
 • de OGH - datamuur: A+ Begaafde en talentvolle leerlingen Verdiepte instructie A - B Verkorte instructie C Basis- instructie D-E Verlengde instructie Eigen leerlijn Zeer intensieve instructie Basisstof Afname van DHH voor: Compacten versnellen Leerlijnen Basisstof Verrijken Verdiepen BasisstofKern van de basisstof Extra leertijd intensivering Aanpassingen in het HOE. Ontwikkelings- perspectief. Leerrendements verwachting Uitstroom bestemming Aanpassingen HOE Veranderingen WAT
 • Dia 44
 • Reken-groepsplan 44
 • Dia 45
 • op schoolni