Opbouw college 3

download Opbouw college 3

of 24

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Opbouw college 3. Stand van zaken Presentie PWA: 1e versie inleveren IOP: 1e versie inleveren Vooruitblik komende week Tips voor het commentaar geven op de PWA´s Theorie operationalisatie van de hoofdvraag. Vooruitblik komende week. Lezen: paragraaf 3.7 en 3.8 Doen: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Opbouw college 3

 • Opbouw college 3Stand van zakenPresentiePWA: 1e versie inleverenIOP: 1e versie inleverenVooruitblik komende weekTips voor het commentaar geven op de PWAsTheorie operationalisatie van de hoofdvraag

 • Vooruitblik komende weekLezen: paragraaf 3.7 en 3.8Doen: PWAs van twee medestudenten becommentarirenOperationalisering van IOP schrijvenBeginnen met duo-onderzoeksplanMeenemen naar college: Commentaar op PWAs in tweevoudOperationalisering IOP

 • PWA beoordelen (1)Zijn de acht populariserings-tips toegepast?verbind de stof met wat bekend isbestrijd populaire misvattingen leg uit met vergelijkingen gebruik anekdotes, citatenstap als schrijver uit de coulissengebruik zo min mogelijk vaktaalkies een overzichtelijke structuur gebruik illustraties

 • PWA beoordelen (2)Denk bij het nakijken van het PWA aan:

  Leesbaarheid

  Stijl en grammatica

  Extras

 • PWA beoordelen (3)Leesbaarheid:

  Artikel gericht op publiek zonder voorkennis?Geen overbodige informatie?Geen ontbrekende informatie?Niet te grote gedachtesprongen?Invalshoek/grote lijn duidelijk?Goede samenhang?

 • PWA beoordelen (4)Stijl en grammatica:

  Toon goed gekozen (niet te wetenschappelijk/ niet te populair)?Niet meer dan 3 spelfouten?!Geen lange zinnen?Geen stijlbreuken?Goede paragraaf- en alinea-indeling?

 • PWA beoordelen (5)Denk ook aan extras als:

  OriginaliteitExtra zorg voor lay-out, plaatjes, kadersArtikel leuk gemaakt door citaten, voorbeelden

 • PWA beoordelen (6)Algemene tips:

  Verplaats je in de doelgroep: lees het stuk alsof je iemand uit de doelgroep bentWees niet te aardig: geef zo veel mogelijk commentaarWees niet te onaardig: formuleer kritiek op een positieve manier

 • PWA beoordelen (7)Tips voor het verwoorden van feedback:Formuleer de feedback taakgericht Jij bakt er qua spelling helemaal niets van versus Er staan erg veel spelfouten in dit artikelFormuleer de feedback positief De inleiding is waardeloos versus In deze inleiding mag je de lezer nog meer motiverenWees concreet en bondig

 • Onderzoek ijzerfabriek (1)Mini-onderzoek in deze groepWat moet je doen?Brief geconcentreerd lezen in 2 minutenBrief daarna ondersteboven neerleggenVragen beantwoorden (op een apart blaadje)

 • Onderzoek ijzerfabriek (2)Goede antwoorden:1c2b3a4b5d6c7c

 • Onderzoek ijzerfabriek (3)Wat kan de oorzaak zijn van het verschil in aantal goede antwoorden?Wat kan de hoofdvraag zijn geweest?Wat is er gemanipuleerd?Vind je dit een goede manipulatie?Welke conclusie kun je op basis van dit onderzoek trekken?

 • OperationaliserenOperationaliseren = de onderzoeksvraag operationeel (onderzoekbaar, hanteerbaar) maken Drie vragen:WAT ga je onderzoeken?HOE ga je dat onderzoeken?WAARAAN of AAN WIE ga je dat onderzoeken?

 • Wat ga je onderzoeken? (1)Definiren = Van begrippen in vraagstelling de preciese betekenis vastleggenKenmerken van een goede definitie:Geen nadere definities nodigNiet zelfde begrip of synoniem AlomvattendUitsluitendNiet te zeer afwijkend van alledaags gebruikNiet normatief

 • Wat ga je onderzoeken? (2)Vraagstelling:leidt verbetering van een tekststructuur tot snellere en efficintere verwerking van een tekst?Aanscherping 1: Onderzoeksvraag: Deelvraag 1: wordt een tekst met een duidelijke indeling, zoals gedefinieerd volgens theorie X, sneller gelezen? Deelvraag 2: en worden meer teksteenheden (gedefinieerd als y) onthouden dan van een tekst met een onduidelijke indeling?

 • Wat ga je onderzoeken? (3)Aanscherping 2: Waarnemingsvragen: Deelvraag 1: wat is de snelheid waarmee de tekst gelezen wordt? Deelvraag 2: wat is de reproductiescore?

 • Wat ga je onderzoeken? (4)Definier de begrippen uit de volgende onderzoeksvragen:In hoeverre heeft de begrijpelijkheid van een reclametekst invloed op de aantrekkelijkheid van een product?Hebben verschillen in opvoeding invloed op communicatiegedrag van personen?Kennen pubers meer scheldwoorden dan volwassenen?

  Vraagstellingen in IOP en DOV? Definities van begrippen in de WAT-vraag?

 • Hoe ga je dat onderzoeken?Soorten van onderzoek:LiteratuuronderzoekEmpirisch onderzoek (systematisch observeren in de werkelijkheid)Enqute kennis en houdingen van mensen achterhalenObserveren: veldstudie(onbewuste) gedragingen en houdingen achterhalenExperimentcausale relatie tussen twee verschijnselen achterhalenBestaand materiaal (corpusstudie)Frequenties (en contexten) van verschijnselen achterhalen

 • Hoe ga je dat onderzoeken? Experimenteel onderzoekOnafhankelijke variabele: Conditie: datgene wat je als onderzoeker variert tussen verschillende groepen: bijv. wel/geen schrijftraining volgenPredictor: datgene waarvan de onderzoeker invloed verwacht, maar wat hij/zij niet zelf kan manipuleren, bijv. sekse, leeftijd Afhankelijke variabele: datgene wat je meet, waarvan je de waarde wilt vaststellen: bijv. de verbetering van schrijfprestaties

 • Hoe ga je dat onderzoeken? Experimenteel onderzoekWat is de onafhankelijke /afhankelijke variabele (en: hoe te manipuleren/hoe te meten?)Heeft het plaatsen van flitspalen effect op het aantal snelheidsovertredingen?Leidt het oefenen van CITO-toetsen tot een hogere score?Leidt Methode A tot hogere cijfers dan Methode B?Bevordert grammatica-onderwijs de schrijfvaardigheid?

 • Waaraan of aan wie ga je dat onderzoeken?Representativiteit vanbronnen proefpersonenpopulatie te grootselectie van representatieve steekproef

  Steekproef moet de populatie zo goed mogelijk weerspiegelen op de relevante kenmerkenKans op representatieve steekproef groot indien aan toeval overgelaten (aselect/ random): ieder element van populatie evenveel kans om in steekproef betrokken te worden

 • Waaraan of aan wie ga je dat onderzoeken? Steekproef

  Representatieve steekproeven?peiling voor de verkiezingen houden d.m.v. een enqute op de markthet leesgedrag van scholieren onderzoeken d.m.v. een enqute op een middelbare school in het centrum van Utrechtveranderingen in de aandacht van de media voor film onderzoeken d.m.v. een aantal jaargangen van de Volkskrant te bestuderen

 • OperationaliserenOperationaliseer de volgende onderzoeksvragen:In hoeverre is het gebruik van argumenten in discussies seksegebonden?In hoeverre benvloedt het gebruik van buitenlandse taal de geloofwaardigheid van een reclameboodschap?Hoe groot is de waardering voor Nederlandse televisiereclames bij de consument?In hoeverre zijn studenten tevreden over de titel die zij met de invoering van het nieuwe BaMa-systeem zullen ontvangen?

 • Dank voor je bijdrageen tot volgende week