Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan...

download Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis.

of 10

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan...

 • Dia 1
 • Op weg naar de Omgevingswet Studiedag Kienhuis & Hoving 25 april 2013 Eenvoudig Beter Arjan Nijenhuis
 • Dia 2
 • Doelen vernieuwing omgevingsrecht Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering Bestuurlijke afwegingsruimte (flexibiliteit) Versnellen en verbeteren van besluitvorming Eenvoudig Beter
 • Dia 3
 • Centrale doelstelling Omgevingswet Art. 1.3: Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit Beleidscyclus Omgevingswaarden programma instructieregels Zorgplicht Milieugebruiksruimte Experimenteerbepaling Eenvoudig Beter
 • Dia 4
 • Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak En wet zes instrumenten lokale regels bijeen Omgevingsvergunning En loket, n vergunning Verder loslaten onlosmakelijke samenhang Overdracht bevoegd gezag Hoofdregel is reguliere procedure (26 8 weken) Digitale toegankelijkheid 4 Eenvoudig Beter
 • Dia 5
 • Samenhangende benadering Omgevingsvisie Integraal Omgevingsplan Verbreding naar milieu, natuur, water e.d. Bundeling plannen en verordeningen Betere afstemming van regels Geen actualiseringsplicht: uitnodigingsplanologie Globaal bestemmen (bestuurscultuur) Projectbesluit (multi)sectoraal, brede participatie 5 Eenvoudig Beter
 • Dia 6
 • Bestuurlijke afwegingsruimte Omgevingsvisie Omgevingswaarden Programmatische aanpak Omgevingsplan (meer dan alleen r.o.) Gebiedsontwikkelingsplan Lokaal en regionaal maatwerk Experimenteerartikel 6 Eenvoudig Beter
 • Dia 7
 • Versnellen en verbeteren Vermindering onderzoekslasten Fasering mogelijk Vereenvoudiging m.e.r. Meer mogelijkheden bevoegd gezag voor maatwerk Hergebruik bestaande gegevens (2 jaar) Geen actualiseringsplicht Gegevensautoriteit Eenvoudig Beter
 • Dia 8
 • Versnellen en verbeteren (2) Projectbesluit En instrument voor Rijk, provincies en waterschappen voor complexe projecten Brede participatie aan de voorkant Bevat direct alle vergunningen; fasering mogelijk Werkt door in het omgevingsplan Beslistermijn RvS verkort tot 6 maanden Eenvoudig Beter
 • Dia 9
 • Tot 1 mei formele consultatie toetsversie: VNG, IPO, UvW, SKVV, OIM en toetsende instanties als Actal Voor de zomer naar Raad van State Eind 2013 wetsvoorstel naar Tweede Kamer Onderliggende regelgeving, invoeringswetgeving, implementatietraject (w.o. digitalisering) Afstemming hoofdlijnen amvb-spoor Vervolgproces Eenvoudig Beter
 • Dia 10
 • Omgevingswet ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit twitter:#EenvoudigBeter LinkedIn groep Eenvoudig Beter site: rijksoverheid.nl en https://omgevingswet.pleio.nl