Op Koers 4

download Op Koers 4

of 28

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  20

Embed Size (px)

description

Patiëntenmagazine van het Havenziekenhuis.

Transcript of Op Koers 4

 • Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van

  GRATIS

  MEE TE NE

  MEN

  Op Koers

  Aandacht voor uw omgevingblz. 5

  Polikliniek hartfalen bestaat 10 jaarblz 8

  Veel mensen lijden onnodig pijnblz 18

  OP KOERS, DECEMBER 2010

  Aandacht voor uw omgevingblz. 5

  Polikliniek hartfalen bestaat 10 jaarblz 8

  Veel mensen lijden onnodig pijnblz 18

 • Multicultureel thuiszorgbureau MOB(maatschappelijk ondersteuningsbureau)

  We zijn een erkend en gecertificeerd bureau.Wij werken in geheel Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

  Onze diensten bestaan uit huishoudelijke verzorging,persoonlijke verzorging, verpleging en maatschappe-lijk werk. Op basis van Zorg in Natura.

  Sterke kanten van MOB:1. Wij verlenen zorg aan clienten van diverse

  culturen, o.a. turks, marokkaans, chinees,kaapverdiaans, hindoestaans, etc.

  2. Maatschappelijke/verzorgende ondersteuning voor psychiatrische en psychogeriatrische clienten/familie.

  3. Wij hebben HBO en MBO medewerkers van dezelfde culturele afkomst als onze clinten,die rekening houden met leefgewoontes, geloof en rituelen van de clint.

  4. Wij bieden 5 dagen per week multiculturele dagverzorging voor zowel vrouwen als mannen.

  Adres: Jacob Catsstraat 94, 3035PS Rotterdam,telefoon 010-4674222

  Adres: Huishoudelijke verzorging,Riebeekstraat 65, 3072VT Rotterdam.telefoon 010-4760818

  Web: www.mob.nu info@mob.nu

  www.physiomotion.nl Open s avonds en in het weekend Tel.: 010 - 217 9340

  Physical therapie & sports training

  Fysiotherapie Manueel therapie Bekkenfysiotherapie Medische trainings-

  programmas (COPD, Diabetes, Obesitas, Vaat- problematiek)

  Particuliere programmas voor sporters

  Rotterdam topsport Sportfysiotherapie Echografie

  Mothers in Motion / Zwangerfit en zwangerschaps-cursussen voor pre en post natale moeders.

  Senior Motion / fitness programmas voor senioren

  Manuele Lymfe Drainage

  Meer dan fysiotherapie

  Uw fysiotherapiepraktijk dichtbij!

  Kaart Rotterdamrood = locatie Physiomotiongroen = locatie bij Havenziekenhuis

 • DECEMBER 2010 NUMMER 4 Op Koers 1

  ColofonNummer 4, december 2010

  Op Koers is het blad voor patinten,

  bezoekers en relaties van het Havenziekenhuis

  Rotterdam en zal in het vervolg drie keer per

  jaar verschijnen.

  Redactieadres

  Havenziekenhuis

  Afdeling Communicatie & Marketing

  Postbus 70031

  3000 LN Rotterdam

  E-mail: communicatie@havenziekenhuis.nl

  Telefoon: 010 - 404 34 47

  Hoofdredactie

  Karin Alberda

  Eindredactie

  Angelique van der Sterren

  Redactie

  Karin Alberda

  Angelique van der Sterren

  Tekstschrijvers.nl

  Fotografie

  Rick Keus

  Met dank aan

  Aad van Bruchem

  Meneer Gernaat

  Jolijn Stornebrink

  Uitgever

  Business Communications Uitgevers

  Postbus 416, 8600 AK Sneek

  Telefoon: 0515 - 429 429

  Fax: 0515 - 429 422

  E-mail: bcuitgevers@planet.nl

  Bladmanager & advertentieverkoop

  Digna Schoonen / Barbara Verschoor

  Telefoon: 0515 - 429 429

  Druk: Agropers, Sneek

  De op Koers zal in het vervolg drie keer per

  jaar verschijnen. Het volgende nummer komt

  uit in april 2011.

  VoorwoordHet was de afgelopen tijd feest in het Havenziekenhuis. Zo vierden we in november het tienjarig bestaan van de polikliniek Hartfalen. Het was een gezelligedrukte met ruim 200 patinten, waar de hartfalenverpleegkundigen en cardiologen in die tien jaar een goede band mee hebben opgebouwd. Iedereenwas zichtbaar trots op het jubileum. Dankzij de polikliniek Hartfalen zit ik er nog,sprak een 93-jarige patinte dankbaar. Ook wij zijn erg trots op deze bijzonderepolikliniek, die de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Met dank aan de polikliniekHartfalen zijn we in staat om vele patinten goede begeleiding en een betere kwaliteit van leven te bieden.

  Feest was het ook toen Loes Luca spontaan ons ziekenhuis bezocht ter ere vande afronding van de renovatie van de verpleegafdelingen van het Havenzieken-huis. Samen met zanger en accordeonist Pierre van Duijl nam ze een kijkje op delaatst gerenoveerde verpleegafdeling van Cardiologie/Longziekten & Tuberculose.De patinten waren blij verrast toen de eerste noten van gezellige Hollandse enRotterdamse liedjes vanuit het grand caf op de afdeling hoorbaar waren. Aarzelend en niet veel later vol overgave zongen patinten en medewerkers dealom bekende deuntjes mee. Het was een groot succes en we zijn onze vriendinvan het Havenziekenhuis Loes Luca dan ook erg dankbaar voor deze aangenameverrassing.

  Tijdens het 23e Havensymposium van onze Travel Clinic op 26 november was hetnog een keer feest. Het Havenziekenhuis is beroemd vanwege de uitstekendekennis en activiteiten op het gebied van reizigersgeneeskunde. Dr. David Overbosch, internist en directeur van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis,mocht een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen voor zijn bijzondereverdiensten in de gezondheidszorg en is benoemd tot Ofcier in de Orde vanOranje-Nassau. Dr. Overbosch staat zowel nationaal als internationaal hoog aangeschreven als expert op het gebied van tropische infectieziekten en reizigers-ziekten.

  Deze onderwerpen en meer vindt u in deze Op Koers. We wensen u veel leesplezier toe.

  Johan Dorresteijn Ineke LeendersDirecteur Voorzitter Vereniging Medische Staf

 • Zorggroep Rijnmond is, met 11 locaties verspreid over Rotterdam e.o., d protestants christelijke zorgaanbieder inde regio. Zorgdragen voor Elkaar is ons motto.

  In Rotterdam-Noord gaat het om de volgende locaties:

  Atrium, zorgcentrum in hartje centrum biedt: ondersteuning, verzorging en verpleging op maat; aanvullende verpleeghuiszorg - kan verhuizing naar een

  verpleeghuis voorkomen of uitstellen; dagverzorging en kort verblijf.

  De Burcht, centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg,wonen en welzijn in Rotterdam - Alexanderpolder biedt: kleinschalige verpleeghuiszorg zoals het hoort -in eigen

  appartement (30m2) met sanitair; spil in de wijk - met een breed zorg- en dienstenaanbod

  op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

  Verpleeghuis Pnil in Rotterdam - Kralingen biedt: zorg aan mensen met somatische en psychogeriatrische

  problemen; bijzondere zorg -voor mensen die beademd worden,

  revalideren of palliatieve zorg nodig hebben; haar deskundigheid ook aan aan senioren in de buurt.

  De Regenboog, palliatief centrum, in Kralingen biedt: intensieve zorg en behandeling in een huiselijke omgeving

  aan mensen voor wie het levenseinde nadert;

  ook inloophuis - kennis - en -begeleidingscentrum voor clinten, betrokkenen en hulpverleners uit de wijk. Mensen die nog thuis verblijven, kunnen elkaar hier ontmoeten.

  Tiendhove, een kleinschalig en daardoor een gemoedelijk envertrouwd woonzorgcentrum in Krimpen a/d IJssel biedt: verzorgingshuiszorg, aanvullende verpleeghuiszorg en

  Zorg Thuis; dagverzorging -voor wanneer u behoefte heeft aan

  gezelschap, structuur, begeleiding of bezig wilt zijn; dagelijks warme maaltijden in het seniorenrestaurant

  of thuis; het Havenziekenhuis heeft er een steunpunt.Tiendhove staat aan de vooravond van vervangende nieuwbouw en wordt een kleinschalig verpleeghuis.

  Voor alle bovengenoemde zorgvormen is een indicatie vanhet CIZ nodig. Maatschappelijk werk van het ziekenhuis kanu hier informatie over geven. Voor meer informatie: kijk oponze site: www.zorggroeprijnmond.nlOf bel: 010 - 25 10 100

  In Rotterdam Zuid hebben wij de volgende locaties: Slingedael -centrum voor Korsakov en PG-, Oranjehof enWesterstein - centra voor kleinschalige verpleeghuiszorg,wonen en welzijn-, Koningshof woonzorgcentrum, Siloam -somatisch verpleeghuis en woonzorgcentrum en Waelestein -woon- en zorgcentrum.

  2 Op Koers DECEMBER 2010 NUMMER 4

  Particuliere verpleging en verzorging Er kan in uw leven een moment komen dat u niet meer in staat bentom helemaal voor uzelf te zorgen. Dit kan diverse oorzaken hebben:uw leeftijd, een plotselinge ziekenhuisopname of de achteruitgangvan uw gezondheid.Het is dan geen gemakkelijke beslissing om hulp in huis te halen.Wij begrijpen dat en wij proberen door onze inzet en betrokkenheiddie stap een stuk gemakkelijker te maken.

  Thuis in ZorgWij zijn een bureau voor particuliere thuiszorg. Onze professionelezorgverleners staan dag en nacht voor u klaar.Wij willen er samen met u voor zorgen dat u zolang mogelijk in uweigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

  Welke zorgWij kunnen u het volgende bieden:verzorging en verpleging in uw eigen vertrouwde omgevingadvies aan en ondersteuning van familie en andere betrokkenenoverleg met uw huisarts en andere (para-)medicibegeleiding van terminale zorg

  Voor meer informatie:Ons adres: Thuis in Zorg BV

  Kortekade 58-603062 GT Rotterdam

  Telefonische bereikbaarheid:Tijdens kantooruren 010 213 25 11Buiten kantooruren 06 55 888 771Bereikbaarheid via fax of internet:Fax: 010 231 64 70e-mail: info@thuisinzorg.nlwebsite: www.thuisinzorg.nl

 • Meneer Gernaat is sinds opening patint bij Hartfalenpoli

  blz. 8

  Loes Luca zingt tussen pyjamasblz. 13

  DECEMBER 2010 NUMMER 4 Op Koers 3

  Kort nieuws blz. 4

  Aandacht voor uw omgeving blz. 5

  Poli Hartfalen bestaat tien jaar blz. 6

  Meneer Gernaat is sinds opening

  patint bij Hartfalenpoli blz. 8

  Aad van Bruchem:

  Ik voel me nu duizend procent beter blz. 10

  Loes Luca zingt tussen pyjamas blz. 13

  Niet storen, medicijn m/v blz. 15

  Dagbehandeling in beeld blz. 16

  Prof. dr. Frank Huygen:

  Veel mensen lijden onnodig pijn blz. 18