Ook raadsleden bereiden zich voor op 3 D’s

of 20 /20
Ook raadsleden bereiden zich voor op 3 D’s ‘Belangrijkste gemeente- raadsperiode sinds 1945 vraagt om heldenmoed’ ‘Dit is té belangrijk voor politieke spelletjes’ Information overload? ‘Je kunt niet alles weten’

Embed Size (px)

description

250 gemeenteraadsleden uit het hele land kwamen op 28 mei bij elkaar om geïnspireerd en geïnformeerd te raken over de komende decentralisaties van zorg, jeugd en werk. Verslag om nog eens na te bladeren, ook voor collega's die er niet bij waren.

Transcript of Ook raadsleden bereiden zich voor op 3 D’s

 • Ook raadsleden bereiden zich voor op 3 Ds

  Belangrijkste gemeente-raadsperiode sinds 1945 vraagt om heldenmoed

  Dit is t belangrijk voor politieke spelletjes

  Information overload? Je kunt niet alles

  weten

 • InhoudsopgavePag 3 Voorwoord

  Pag 4 #DDD2014 Wat twitterden de raadsleden?

  Pag 5 Klaar voor de start? Met welke verwachtingen klop-

  ten de harten van de raadsleden?

  Pag 6 From The Hague with love! Haagse sprekers ont-

  moeten 250 raadsleden

  Pag 9 Gelukkig hebben we de fotos nog

  Pag 10 De experts

  Pag 13 Kruisbestuiving en andere goede goede gesprekken.

  Pag 14 Wat deden de wethouders en beleidsambtenaren?

  Pag 16 Wat deden de wethouders

  Pag 18 Wat deden de beleidsambtenaren?

  Pag 20 Af! Wat vonden de raadsleden van pagina 5 van de

  dag?

  ColofonConcept en redactie:

  Maters & Hermsen Journalistiek, Leiden

  Art direction & opmaak:

  Pankra, Den Haag

  Fotografie:

  Marc de Haan en Arno Massee, Leiden

  In opdracht van het Ministerie van BZK en de VNG

  www.matershermsen.nlwww.pankra.comwww.marcdehaanfotografie.nlwww.arnomassee.nlwww.rijksoverheid.nl/ministeries/bzkwww.vng.nl
 • In het hele land zijn gemeenten voortvarend aan de slag om de

  decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk te laten slagen.

  Er zit veel positieve energie bij gemeenten! Er wordt enthousiast en

  proactief gewerkt met de implementatie van de 3 Decentralisaties.

  De Decentralisaties Dag in Den Bosch was bedoeld om even terug te gaan

  naar de praktijk en een kijkje te nemen achter de voordeur in uw gemeente.

  En vervolgens om goede voorbeelden te delen met collegas, en inspiratie op

  te doen om zo de omvangrijke operatie te ondersteunen.

  In nauwe samenwerking tussen het Rijk en de VNG is deze Decentralisaties

  Dag georganiseerd. Het programma is ontworpen met alle betrokken

  ministeries, de VNG en individuele gemeenten. Uiteindelijk lieten meer

  dan 1000 beleidsambtenaren, 250 gemeenteraadsleden en 150 wethouders

  zich inspireren in verschillende programmaonderdelen. In deze uitgave

  kunt u terug zien hoe dat er uit zag.

  Uit de vele positieve reacties die we die dag hebben gehoord blijkt dat

  veel deelnemers het een nuttige dag hebben gevonden. Daar zijn wij blij

  mee. Want ook wij weten dat de invoering van de decentralisaties geen

  makkelijke opgave is. We hopen daarom dat dit digitale magazine helpt

  om de inspiratie en de energie van De Decentralisaties Dag opnieuw te

  beleven en verder te verspreiden, ook bij uw collegas die niet in Den Bosch

  aanwezig waren.

  Wij wensen u de komende maanden veel succes met de verdere invoering

  van de decentralisaties.

  Karin Sleeking (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

  Laurette Spoelman (ministerie van Binnenlandse Zaken en

  Koninkrijksrelaties)

  De inspiratie opnieuw beleven

  Ronald Plasterk Martin van Rijn Jetta Klijnsma Fred Teeven Annemarie Jorritsma

  Op woensdag 28 mei vond De Decentralisaties Dag plaats in s-Hertogenbosch. Een dag vol inspiratie en informatie die gemeenten

  helpt om de drie decentralisaties zo goed mogelijk in te voeren.

  Wethouders-programma

  Raadsleden-programma

  Ambtenaren-programma

  Er waren deze dag drie speciale programmas opgesteld n voor ambtenaren n voor wethouders en n voor raadsleden.

  Bedankt voor uw aanwezigheid

 • Wat twitterden raadsleden over De Decentralisaties Dag?

  #DDD2014Helma Pluk @Helma_PlukAanwezig op transitiedag, inspirerende discussies over zorg en participatie. Goede voorbeelden uit gemeenten #DDD2014 #raadcuijk

  Peter Flohr @pflohrSETA-wonen in #loonopzand gelan-ceerd als voorbeeld van een nieuwe woonwijk zorgneutraal EN energieneu-traal www.setawonen.nl #DDD2014

  Marianne vd Watering @NLmarianneInteressant 3D raadsledenprogramma decentralisatiedag #DDD2014 #tafel24

  Leo Stehouwer @leostehouwerWeer wat geleerd: professionaliteit geeft geen beter product. Politiek moet tegenwicht bieden aan de professional. #DDD2014

  Han Vonk @hanvonkProfessioneler is niet altijd beter de kosten bij brandweer drie keer ho-ger en toch zelfde aantal branden. #IraHelsloot #DDD2014

  Ingrid van Dillen @ingridvandillen#DDD2014 Pas op voor incidentenpoli-tiek, volg niet de pers, maar de burger, anders gaan we straks vanzelf weer centraliseren @irahelsloot

  Jeroen v/d Heuvel @jeroenLuxBedankt voor de #DDD2014! Leuke in-zichten en aanwinst voor het netwerk! #raadsleden

  Actieprogramma (ALB) @actieprogrammaTip van raadslid Marieke Witzel: je hoeft niet het wiel zelf uit te vinden #DDD2014

  D66 Heusden @D66HeusdenKaderstellende rol raad versterken door bij een voorstel keuzemogelijkheden aan te bieden op hoofdlijnen. #DDD2014 Regionaal platform raad

  Raadslid.nu @RaadslidNuOproep @VNGemeenten voorzitter @alebbink aan gemeenteraad: niet al-leen controleren maar meedenken met de wethouder #DDD2014

  4 5

 • Wat twitterden raadsleden over De Decentralisaties Dag?

  Iets nieuws horenWat hoopt u te horen vandaag?De laatste stand van zaken. De

  decentralisaties rollen in hoog

  tempo op gemeenten af en ik hoop

  meer details te horen over de voortgang.

  Hoop onze koffer te vullenMag ik u wat vragen?Nou, met uw welnemen betrek ik deze heren er graag bij. Ik ben

  gezamenlijk op pad met collega Chrit Achten van D66 en Jos

  de Kunder van Groen Links. Dat is tekenend. Op deze dossiers

  vinden we samen onze weg!

  In meervoud dan. Wanneer is deze dag voor jullie geslaagd?Ik nodig u graag uit voor onze persconferentie in Hotel Centraal

  om 22.00 uur. Nee, dat is een grapje. Ik hoop dat we met een

  koffer gevuld met goede ideen terugkeren naar Limburg. Zelf

  hoop ik vooral op voorbeelden over financile voorzieningen

  die gemeenten kunnen treffen rond onvoorziene transitiekos-

  ten. De veranderingen zijn mooi, maar ook in de overgangsfase

  moeten risicos beheersbaar blijven.

  Raadslid: Jan Puper (midden, Liberale Volkspartij,

  Roermond)

  Raadslid: Wil van Soest

  (Partij voor de Ouderen,

  Amsterdam)

  Harde toezeggingen graagWat hoopt u vandaag te horen? Cijfers! Duidelijkheid. Hoe gaan geldstromen verlopen? Hoe moeten gemeenten

  begrotingen inrichten?

  Wat zou deze dag geslaagd maken?Toezeggingen. Ik hoop dat mevrouw Jorritsma het voortouw neemt om bewindslieden

  harde garanties te laten geven. Daar acht ik haar zeker toe in staat. In Amsterdam praten we

  over grote getallen en bedragen en de belangen zijn groot. Zeker voor onze achterban.

  Klaar voor de start?Op De Decentralisaties Dag volgden raadsleden in de avonduren

  hun eigen programma. Met welke verwachtingen arriveerden de raadsleden op 28 mei in Den Bosch?

  Raadslid: Jenny Assink-Van den

  Bogert (CDA, Werkendam)

  Wat hoort u liever niet?Dat we nog verder moeten bezuinigen. Natuurlijk moeten we

  de zorg betaalbaar houden en bezuinigingen zijn onvermijde-

  lijk, maar de botte bijl moet in de kast blijven staan.

  Wanneer is deze dag geslaagd?Als ik nieuws heb gehoord. En als ik interessante contacten heb

  gelegd met collega-raadsleden die me inspirerende praktijk-

  voorbeelden aan de hand doen.

  Tip! Kijk op pagina 16 of de verwachtingen

  uitkwamen!

  5

 • Loslaten is een kunst

  Op De Decentralisaties Dag maakten sprekers van-

  uit het landelijk perspectief een rondgang langs

  drie zalen gevuld met drie soorten toehoorders.

  Tussen de beleidsambtenaren en de wethouders

  in, wisselden minister Plasterk en staatssecretaris

  Van Rijn van gedachten met raadsleden. Namens de

  VNG namen Jantine Kriens en Annemarie Jorrits-

  ma deel aan de sessie. Staatssecretaris Klijnsma

  kon het door files niet op tijd halen.

  Op twee manieren maakten de raadsleden kennis

  met de bewindslieden en de VNGers. Op het podi-

  um spraken de hoogwaardigheidsbekleders om de

  beurt met spreekstalmeester Bart Eigeman. Tussen

  de interviews door schoven de bewindslieden en

  VNGers aan bij raadsleden aan ronde tafels. Daar

  ontmoetten zij telkens negen of tien raadsleden in

  een gesprek van tien minuten. Bart Eigeman: Tien

  minuten? Is dat niet een beetje kort? Ja misschien,

  maar onthoud: niet het Rijk maar de gemeenten

  zijn aan zet. Het Rijk en VNG ondersteunen waar

  nodig, maar zijn geen tafelgenoten! Decentralise-

  ren, weet je wel?

  Raadsleden konden in de gesprekken lokale situa-

  ties in de etalage zetten en daaraan, eventueel, een

  Tijdens De Decentralisaties Dag gingen Haagse bewindslieden en topbestuurders het gesprek aan met 250 raadsleden. Wat was hun

  boodschap aan de raadsleden? Staar je niet blind op 01 01 15. Dan begint het pas.

  DEN HAAG ZOEKT DIALOOG MET RAADSLEDEN

  6 7

 • hulpvraag koppelen. Vanaf het podium

  nam cordinerend minister Plasterk

  (Binnenlandse Zaken) alvast een voor-

  schot. Het Rijk moet loslaten. Niet door

  te deconcentreren, maar door te decen-

  traliseren. We hebben altijd de neiging

  om vanuit het kabinet en het parlement

  te bekijken of we geld uitgeven aan

  de juiste dingen, maar dat moeten we

  leren loslaten. Maar we moeten als Rijk

  ook niet zeggen: hier heb je het hele

  bedrag in handen, bekijk het maar. We

  moeten, in goede samenspraak tussen

  het Rijk en gemeenten, de vinger aan

  de pols houden. Want dit wordt een

  kwestie van jaren. Staar je niet blind op

  01 01 15. Dan begint het pas.

  Actieve rol raadsledenOok Annemarie Jorritsma bood de

  helpende hand. We willen vanuit de

  VNG met name de nieuwe raadsleden

  snel op vlieghoogte brengen. Daar or-

  ganiseren we van alles voor. Jorritsma

  pleitte voor een actieve rol van raadsle-

  den in het proces van decentralisaties.

  Normaal gesproken voeren wethou-

  ders uit en controleert de raad. Maar in

  deze fase doen raadsleden er verstandig

  aan om nauw bij de decentralisaties

  betrokken te zijn. Dan heb je het

  HeldenmoedBart Eigeman, tot voor kort wethouder

  in Den Bosch en 3D-expert, toonde zich

  in het raadsledenprogramma een be-

  vlogen spreekstalmeester die behendig

  door de zaal laveerde, interactie bevor-

  derde en niet te beroerd was om ook

  zijn eigen enthousiasme over de de-

  centralisaties te etaleren. Zo vergeleek

  hij de decentralisaties met energie-op-

  wekking. Dat kan centraal en onzicht-

  baar (een energiecentrale) of lokaal,

  goedkoop en slim (met zonnepanelen).

  Een andere quote: We zoeken geen

  organisaties die netwerken, maar een

  netwerk dat zich organiseert. En pas-

  sant rekende hij af met tv-interviewer

  Sven Kockelmann die onlangs enigs-

  zins bezorgd vroeg of zoiets belangrijks

  als de 3Ds wel aan gemeenteraden kon

  worden overgelaten. Met jullie hel-

  denmoed gaat het goedkomen!, hield

  Eigeman de raadsleden voor.

  over vragen als: hoe gaan we nou met

  clintenraden om? Hoe gaan we met

  incidenten om? Zeker in de eerste fase

  van de transitie, want reken er maar op:

  die incidenten gn er komen.

  Staatssecretaris Van Rijn werd positief

  verrast door de plannen en projecten

  die raadsleden inbrachten tijdens

  de rondetafelgesprekken. Ik hoorde

  bijvoorbeeld net over een gezamenlijk

  forum waar raadsleden, ambtenaren

  en het college samen informatie delen.

  Van Rijn vindt het belangrijk om oog

  te hebben voor zulke best practices. In

  alle discussies die ik voer over de decen-

  tralisaties, word ik vaak geconfronteerd

  met voorbeelden die mis dreigen te

  gaan. Zeker ook in de media. Ik voel in

  hoge mate de noodzaak om juist in deze

  fase naar goede voorbeelden te kijken.

  Om te leren van elkaar. Dat belang

  werd gedeeld door Jantine Kriens. De

  voorzitter van de directieraad van de

  VNG gaf aan nog eens goed te gaan

  kijken naar haar middelen die het delen

  van kennis bevorderen.

  7

 • Chips, helemaal vergeten te vragen aan de minister!We kennen het gevoel allemaal. Je rijdt naar huis

  na een intensieve vergadering en pas in de auto

  bedenk je wat je eigenlijk had moeten zeggen.

  Dat gevoel bespeurt de verslaggever bij

  Anne van de Klundert uit Tilburg. We gaan naast

  haar zitten, op een stoel die nog warm is van

  minister Plasterk. Anne, namens Groen Links in de

  raad gekozen, heeft duidelijke ideen.

  over de decentralisaties in het sociale domein.

  Ze is een warm voorstander en vindt het hoog

  tijd dat de zorg de omslag maakt van wantrou-

  wen, naar vertrouwen. Dat wantrouwen rond

  indicatie-stellingen is duur want het vraagt om

  bureaucratie. Als je stopt met de wantrouwige

  controle of mensen echt wel recht op hebben op

  een voorziening levert dat geld op. Hoe het wel

  moet? Vraag gewoon: wat heb je nodig.

  Dan valt onze blik op Nozem, waarschijnlijk de

  guitigste geleidehond van het land. Om de nek

  van Nozem hangt een bordje met Niet aaien

  en dat is niets minder dan een Tantaluskwelling.

  Anne heeft een visuele handicap. Ik zit in de

  Wajong. Maar nu ik ben gekozen in de raad word

  ik enorm gekort. Ik houd me dus bezig met de

  herstructurering van het sociale domein, maar

  daardoor trap ik zelf in een klassieke armoedeval.

  Zou daar niet wat voor te regelen zijn? We vragen

  Anne waarom ze dt niet heeft aangekaart bij

  Plasterk, de minister die zojuist tien minuten lang

  pal naast haar zat. Ja chips, floept Anne eruit.

  Het ging best snel en het is natuurlijk een par-

  ticuliere kwestie. Ik vond het ook niet netjes ten

  opzichte van die andere raadsleden. Maar ik had

  het eigenlijk moeten doen h?

  8

 • De simulatie: Bij de slager

  Voor de nagebootste gesprekken tekenden verander-acteurs van Het Consulaat. In de eerste simulatie pro-beert raadslid Jack met holle frases vol jargon zijn verantwoordelijkheid af te wentelen. Jack: De zaak met het PGB zit zo, dat het geld nu gerealloceerd wordt voor andere doeleinden. Bezorgde moe-der: Gerealloceerd? U bent er toch voor ons? Ik heb op u gestemd!. Uiteindelijk wordt het raadslid gered door de bel van de slager. Mag ik vijf hertenbiefstukjes?

  Na die eerste aanzet is het de beurt aan de zaal. Raadsleden mogen zelf beden-ken hoe Jack beter kan reageren. De suggesties uit de zaal worden daad-werkelijk uitgespeeld. Zo kopt Jack een voorzet in uit de zaal. Misschien moet u een afspraak maken met jeugdzorg!. Bezorgde moeder: Jeugdzorg? Die halen mijn kinderen uit huis. Zo ontdekken de raadsleden -vrij letterlijk- spelender-wijs wat wl en wat niet werkt.

  Interessant experiment in het raadsledenprogramma was het onderdeel Bij de Slager In een simulatie wordt Jack, een fictief

  raadslid van de lokale partij Burgerbelangen, bij de slager aangesproken door bezorgde bewoonsters uit zijn gemeente.

  5 tips: Bij de slager Wat werkt: Blijf in uw rol. U bent

  raadslid! Geen professionele hulpver-lener. En evenmin een beleidsambte-naar. En u bent ook geen werkgever van zorgprofessionals.

  Wat werkt: Nodig mensen uit om hun verhaal te doen in een persoonlijk gesprek. Bij de slager ga je toch wat ongemakkelijk de diepte in.

  Wat werkt: Doorverwijzen. Het raads-lid als reisleider. Maar let op: dan moet het raadslid wel de weg weten.

  Wat soms werkt: bezorgde bewoners uitnodigen om hun verhaal te vertellen op partijbijeenkomsten of in een burgerforum.

  Wat niet werkt: Uw rol bagatelliseren en verantwoordelijkheden afschuiven. Het daar ga ik niet over en deze trein is niet meer te stoppen.

  8 9

 • DE EX P E RTS

  Albert-Jan Kruiter: Gemeenten worden ontwikkelorganisaties

  Albert Jan Kruiter, van het Instituut voor Publieke Waarden, begon met een felicitatie aan de raadsleden. Jullie waren

  op 19 maart allemaal winnaars op de belangrijkste gemeenteraadsverkiezingen ooit gehouden.

  Vervolgens confronteerde Kruiter zijn gehoor met het

  torenhoge belang van de komende vier jaar. Jullie krijgen de

  kans om de verzorgingsstaat van de toekomst mede vorm te

  geven. En misschien wel een nieuwe fase in de democratie.

  De noodzaak van die transitie is evident, aldus Kruiter. Het

  CPB becijfert dat als we op de oude voet doorgaan in 2040

  een gemiddeld opgeleide Nederlander veertig procent van

  zijn inkomen kwijt is aan de verzorgingsstaat. En dat is nog

  exclusief de reguliere belastingen. Kruiter roemt dan ook de

  kansen van decentralisatie. Kijk naar de WMO: een daverend

  succesverhaal.

  Nederland heeft volgens Kruiter n van de meest gecentra-

  liseerde overheden ter wereld. Tijd om dat te veranderen. De

  voordelen schetst Kruiter aan de hand van cijfers. Op 1.000

  huishoudens telt Nederland 25 probleemgezinnen die te

  maken hebben met meer dan 25 instanties. Deze gezinnen

  kosten minstens 100 duizend euro per jaar. En de gemeente

  gaat straks 80 procent van die kosten voor zijn rekening

  nemen.

  Veel plezier op uw nieuwe BMW

  Kruiter: Wat voor soort raadsleden heeft die belangrijke

  omslag nodig? Raadsleden die het gemeentebestuur in staat

  stellen om te ontwikkelen. De gemeente ws een uitvoe-

  ringsorganisatie en wordt een ontwikkelorganisatie. Hoe

  raadsleden daarmee om moeten gaan, schetst Kruiter aan

  de hand van een metafoor. Kruiter houdt het boek Zen en de

  Kunst van het Motoronderhoud van Robert Pirsig omhoog.

  Daarin maken een vader en een zoon een motortocht door

  Amerika. De n rijdt op een Yamaha. Perfect afgesteld, een

  blauwdruk van een motor, weinig onderhoud. De ander rijdt

  op een BMW. De berijder zegt te houden van de dynamische

  kwaliteit. De BMW vraagt om accommoderen, om bijsturen.

  Gemeenten waren een Yamaha, maar ik wens u veel plezier

  op uw nieuwe BMW!

  In de vragenronde had Kruiter nog een tip voor de raadsle-

  den. Ga niet mee in de gekte om je te richten op 1 januari

  2015. U heeft een informatie-achterstand die u voor die da-

  tum niet inloopt. Richt uw focus op 2018. Vraag uzelf af: wat

  voor verzorgingssamenleving willen we dan zijn?

  10

 • Marieke Witzel: Je kunt niet alles weten

  Spreekster Marieke Witzel gaf collegiale tips. Als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente West Maas en Waal vertegenwoordigt ze FD Maasdorpen, een lokale lijstverbinding van vijf dorpslijsten. Daarnaast ondersteunt Witzel als VNG-trainee de directeur Sociale Pijler.

  Marieke relativeerde de information overload die op

  raadsleden afkomt. Vooral tegen nieuwe raadsleden wil ik

  zeggen: gun jezelf de tijd. Neem het jezelf niet kwalijk dat je

  het niet allemaal weet. Witzel adviseert raadsleden om niet

  alle bijeenkomsten af te gaan. Een valkuil waar ze zelf tijdens

  haar eerste raadsperiode wel in stapte. Ik ging ik alle sessies,

  congressen en meetings af, maar daar heb je een dagtaak aan

  en tijd is beperkt. Witzel hield haar gehoor voor om het leuk

  te houden, te focussen en om waar mogelijk werk te verde-

  len. Helaas, dit geldt niet voor de eenmansfracties.

  Dat betekent niet dat Witzel het niet belangrijk vindt om

  goed genformeerd te zijn. Integendeel. Maar je moet het

  slim aanpakken. De decentralisaties worden bij ons regio-

  naal opgepakt in de regio Rivierenland. Ik heb ontdekt dat

  regionale voorstellen in de gemeente Culemborg twee weken

  eerder op de agenda staan dan bij ons. Die vergaderingen

  worden uitgezonden op internet en die kijk ik altijd. Heel

  handig.

  Ik gun u een goede griffier

  Verder gunt Witzel haar collegas net zon goede griffier als

  in haar eigen gemeenteraad. De leidende rol van de griffier

  is belangrijk. Zo gaat in West Maas en Waal elk raadsvoor-

  stel gepaard met keuzemogelijkheden. Witzel: We maken

  verschillende modellen en geven consequenties. Dat helpt

  enorm om de kaderstellende rol te kunnen vervullen. Aan

  gemeenten die decentralisaties in regionaal verband oppak-

  ken, gaf Witzel de tip om informeel overleg te bevorderen.

  Wij hebben een informeel platform waarin raadsleden uit

  alle tien deelnemende gemeenten elkaar ontmoeten, zodat

  we kunnen afstemmen. In antwoord op een vraag uit de zaal,

  zei ze hierover: Tien amendementen bij tien deelnemende

  wethouders maken meer indruk dan n. Over die gemeen-

  schappelijke regelingen gaf Witzel verder de tip om uitstap-

  momenten vast te leggen. Dat doen we bijvoorbeeld in de

  gemeenschappelijke regeling rond de Participatiewet. Dat

  voorkomt dat we ons voor veel geld uit moeten kopen als het

  verkeerd loopt.

  Tenslotte gaf Witzel aan om het contact met de samenleving

  intensief te houden. Er zit meer kracht in burgers dan je vaak

  denkt. Bij organen als de WMO-adviesraad, een vertegen-

  woordigingsorgaan van de WWB, maar zeker ook bij vereni-

  gingen in dorpen en wijken. En last but not least: Keep calm

  and enjoy. Houd het leuk voor jezelf.

  Tip: Witzel kan raadsleden de uitgave De raad in Stelling: het

  spoorboekje (van de gemeenten

  Westerveld, De Wolden en Mep-

  pel) warm aanbevelen. Ik heb

  daar heel veel aan gehad.

  11

 • Frank Rozenberg: Gooi geen olie op het vuur

  Frank Rozenberg ging in zijn voordracht in op de rol die raadsleden kunnen spelen de grote decentralisaties in het sociale domein. Rozenberg was zelf raadslid voor Gemeentenbelangen in Leidschendam-Voorburg en is in die

  gemeente sinds kort wethouder (Financin, Jeugd, Sport en Cultuur). Ook geeft hij masterclasses namens de VNG.

  De opgave waar u voor staat is balan-

  ceren, hield Rozenberg de raadsleden

  in de zaal voor. Balanceren tussen

  het budget, de kwaliteit van de zorg

  die je als gemeente wilt leveren, de

  hoeveelheid zorg en de organisatie

  daarvan. Vervolgens ging Rozenberg

  in op die onderwerpen op de balans.

  Samengevat: het budget wordt hoe dan

  ook minder en de kwaliteit moet gelijk

  blijven. Rozenburg: Dus blijven er twee

  sturingsmogelijkheden over. Door

  mensen in hun eigen kracht te zetten

  en minder dure voorzieningen in stand

  te houden, daalt de zorghoeveelheid.

  En dan is er de organisatie die anders

  moet. Als raadslid weet u dus waarop u

  wel en niet moet sturen.

  Rozenburg pleitte voor rolzuiverheid.

  Waar bent u van? Van de kaderstelling,

  van de controle en de volksvertegen-

  woordiging. U bent niet de wethouder,

  geen ambtenaar en geen hulpverlener.

  Houd u zichzelf aan die rol. Daarnaast

  raadde hij raadsleden aan om bij de de-

  centralisaties een leidende rol te nemen

  en om te sturen op hoofdlijnen.

  Rozenberg reikte als tip aan om te let-

  ten op consistentie. Volgt de beleidsno-

  ta de kadernota? En volgt de verorde-

  ning op logische wijze de beleidsnota?

  Ook dat is een wapen tegen de vaker

  benoemde information overload. Bij

  Rozenberg kwam ook de regionale

  samenwerking kwam ter sprake.

  Rozenberg adviseerde raadsleden van

  harte om zelf ook regionaal te gaan sa-

  menwerken. Investeer in overleg. Hoe?

  Simpel. Vraag griffiers om bijeenkom-

  sten te organiseren.

  Tenslotte ging Rozenberg in op de

  politieke verhoudingen. Bent u in

  harmonie met uw college of staat u

  in de vechtstand. Ik raad u het eerste

  aan: harmonie. En niet alleen omdat

  ik hier nu als wethouder sta. Ga geen

  robbertjes politiek uitvechten over 3Ds.

  Natuurlijk, er zullen fouten worden

  gemaakt. Er gaan schrijnende situaties

  komen. Hoe ga je daarmee om? Bent u

  olie op het vuur of pakt u het als raad

  verantwoordelijk op om zaken in het

  juiste vaarwater te krijgen? Mijn advies:

  trek samen op.

  Ga geen robbertjes politiek uitvechten over 3Ds

 • Ik ga problemen schetsen, kondigde

  Helsloot maar meteen aan. En u heeft

  regentenmoed nodig om die transitie

  tot een succes te maken. De hoogleraar,

  die in het verleden een hoge ambte-

  naar was voor het brandweerkorps in

  Amsterdam, pleit voor gezond verstand.

  Als voorbeeld noemt hij het vier ogen

  principe (alleen zorg verlenen als een

  ander meekijkt). Dat is mooi, maar als

  het budget voor de zorg wordt gehal-

  veerd wordt het lastig. Wel vinden we

  het belangrijk. We leggen budgetnor-

  men en protocollen op waarvan we

  stiekem hopen dat zorgprofessionals ze

  negeren.

  Met een verwijzing naar, volgens

  Helsloot, het onzinnige bordje met

  nooduitgang erop, kregen raadsleden

  het beeld geschetst dat zij risicos niet

  kunnen dichtregelen. Helsloot: Al-

  thans, niet zonder een bak ellende qua

  financin, uitvoeringsproblemen en

  ethische grenzen.

  En zo rekende Helsloot in hoog tempo

  en doorspekt met humorvolle oneliners

  af met schijnveiligheid. Na elk incident

  hebben we de neiging om te zeggen: dit

  nooit weer. Die put gaan we dempen!

  Maar de wereld is een gatenkaas van

  putten waar kalveren in verdrinken.

  Het dempen van die ene put is zinloos.

  Daar wordt zo veel geld over de balk

  gegooid.

  Hoe het wel moet? Raadsleden moeten

  zinvol omgaan met risicobeheersing.

  Helsloot gaf tips. Bijvoorbeeld over de

  angst voor uitvergrote incidenten in

  de media. Gewone mensen lezen de

  krant heel anders hoor. U kunt zich

  beter orinteren op wat de samenleving

  vindt. In burgerpanels. Kijk naar de in-

  dicatiestelling in Engeland. Die worden

  in Engeland beoordeeld door werkgroe-

  pen waarin professionals zitten n bur-

  gers. Ook nuanceert de hoogleraar de

  inzet van adviseurs. Wij adviseurs, wij

  zijn gevaarlijk. Die dienen hun eigen

  belangen. Vraag een adviseur blauwe

  boskabouters naar blauwe boskabou-

  ters, nou dan weet je het wel.

  Wij adviseurs zijn gevaarlijk.

  Ook waarschuwt Helsloot met nadruk

  voor doorgeschoten professionalise-

  ringsdrang. Elke professional wil ver-

  der professionaliseren. Maar dat dient

  niet altijd het maatschappelijk belang.

  Ik kom uit de brandweer en daar zijn

  we het sinds 2000 veel professioneler

  gaan doen. Het is ook drie keer zo duur

  geworden. En we blussen niet meer

  branden. Kansrijk vindt Helsloot het

  dat gemeenten letten op hun eigen cen-

  ten. Dat werkt aantoonbaar. Het is goed

  dat de 3Ds uit het eigen gemeentefonds

  worden betaald. En pas op als iemand

  uit Den Haag met de beste bedoelingen

  zegt dat-ie de vinger aan de pols wil

  houden. Tenslotte gaf de hoogleraar

  aanbevelingen over het heikele onder-

  werp van regionale samenwerking.

  Echte samenwerking bestaat niet. Jullie

  moeten wel de druk erop houden rond

  de 3Ds.

  Het verhaal van Helsloot sloeg aan en

  leidde tot levendige discussies aan de

  ronde tafels. Een raadslid vanuit de zaal:

  Ja, dt spreekt me aan. Aandacht voor

  veiligheid leidt tot een groter gevoel

  van onveiligheid. Misschien moeten

  wij er ook aan leren wennen dat er af en

  toe Enschede is.

  IRA HELSLOOT OVER SCHIJNVEILIGHEID EN INCIDENTENPOLITIEK

  U kunt niet alle risicos dichtregelen.De meeste respons uit de zaal kreeg Ira Helsloot. De hoogleraar

  Besturen van veiligheid aan de Radbouduniversiteit prentte de raadsleden in om zich niet blind te staren op risicos en de

  overdadige beheersing daarvan. Fout gaat het toch.

  13

 • KRUISBESTUIV IN G EN ANDERE GOEDE TAFELGESPREKKEN

  Raadsleden leren van raadsledenAfgaand op de reacties na afloop werden de meeste raadsleden ook zeer genspireerd door hun soortgenoten. Vooral tijdens het buffet was er volop ruimte voor uitwisseling van praktijkvoorbeelden en inzichten.

  Tijdens de plenaire sessie werkten raads-leden onderling aan ronde tafels ideen uit. Daar zaten hele opvallende tussen (denk eens aan de eettafels van Geer & Goor in hun tv-programma met een-zame ouderen), licht cynische (laat de vertrokken Rabobank-directeur als vrij-williger gaan werken in de schuldsane-ring) maar ook zeer bruikbare ideen. Zo vallen we in een ontspannen onderhoud tussen Oost en West. Bert Terlouw

  (raadslid n statenlid namens D66) vertelt geanimeerd over een schoolvoor-beeld uit zijn eigen gemeente Raalte. Ozo Verbindzorg heet het, heel bottom up ontstaan in een buurtdorp waar het verzorgingshuis werd gesloten. Ouderen kunnen thuis blijven wonen dankzij een simpel maar effectief netwerk van mantelzorgers en professionals die slim monitoren. Bert vindt een dankbaar gehoor bij Ans Schrijver, van de lokale

  14

 • partij ONS uit Voorschoten. Ans: Dit is fantastisch. Op haar beurt vertelt Ans over de manier waarop haar raad overlegt met ambtenaren rond de decen-tralisaties. De decentralisaties worden opgepakt in een bestuurlijk netwerk met Wassenaar, Voorburg, Leidschendam en wij. Als participant heb je al snel het gevoel dat je op afstand staat en daarom hebben we een informeel platform opgericht waarin beleidsambtenaren en raadsleden elkaar bijpraten. Samen. Nu is het de beurt aan Bert om bewon-derend te fluiten. Wij zitten ook in zon samenwerkingsverband, met Deventer en Olst-Wijhe, en dit is precies wat er bij ons aan schort. Informeel overleg, samen optrekken met beleidsambtena-ren. Dit ga ik aankaarten.

  Ontbrekende kennisWaren het allemaal raadsleden aan de ronde tafels? Nee! Aan tafel 26 heeft een dappere burger geheel zelfstandig zijn weg naar Den Bosch gevonden. Ik ben een infiltrant, zegt Johan Wolters met een glimlach. De Arnhemmer is gehandicapt en las in een nieuwsbrief over deze bijeenkomst. Ik meldde me aan en mocht gewoon komen. In een vragenronde geeft Bart Eigeman hem wat spreektijd. Johan is uitgesproken kritisch. Als ik eerlijk ben, ben ik blij dat ik niet in de gemeenten woon van alle raadsleden die ik hier hoor praten. Het gebrek aan kennis is schrijnend! Het leidt tot geroezemoes in de zaal. Aan ta-fel 26 zeggen enkele tafelgenoten diplo-matiek zichzelf niet te herkennen in de woorden. Johan, onverstoorbaar: Als de

  VNG een ervaringsdeskundige zoekt om de kant van de zorgbehoevende burger te belichten, dan doe ik dat met liefde. Ze mogen me altijd bellen.

  Bijval voor de kritische Johan is er ook. Johan heeft best een punt, erkent Loes van Zwieten, raadslid in Drimmelen. Loes is een nieuwkomer in de raad voor de lokale Lijst Harry Bakker. Ik heb best moeite om de decentralisaties bij te be-nen, erkent ze. De inhoudelijke kennis van structuren doe ik stapje bij stapje op. Ik was laatst bij de Raad op Zaterdag en dat was echt super. Maar feit is: als lid van een lokale partij is het best moeilijk. Ik ga graag naar praktijkdagen waar ik instrumenten krijg aangereikt.

  14 15

 • Wethouders: We willen duidelijkheid en drgaan

  Zon 150 wethouders van Bellingwolde tot Brunssum schuiven aan bij het 3D Diner waar ze met elkaar ervaringen uitwisselen

  over de decentralisaties. Tussen de gangen door spreken bewinds-lieden om daarna aan tafel verder te discussiren.

  De tiende stoel aan elke ronde tafel is gereser-

  veerd: bewindslieden en Kim Putters, directeur

  van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bren-

  gen de avond roulerend door om zoveel mogelijk

  wethouders te spreken.

  Plasterk trapt af. Dit is het grootste verandertra-

  ject in het binnenlands bestuur van de afgelopen

  decennia. U bent bestuurder, maar ook onderdeel

  van het democratisch proces. Hoe gaat u de raads-

  leden erbij betrekken? Zowel de minister als de

  wethouders beseffen dat de raad in korte tijd veel

  informatie tot zich moeten nemen en het drukke

  maanden worden. Volgens staatssecretaris Van

  Rijn is een rustige landing van de decentralisaties

  mogelijk, als we allemaal normaal blijven doen.

  AannamesHet SCP bestudeert de sociale staat van Neder-

  land. Putters: Het gaat goed met veel Neder-

  landers, maar bij 6 7 procent stapelen de

  problemen zich op, zoals bij bijstandsmoeders en

  niet-Westerse allochtonen. Putters waarschuwt:

  Onder het beleid liggen veel aannames. Zijn

  mantelzorgers inderdaad bereid om zorg te ver-

  lenen? En kunnen mensen op verschillende ter-

  reinen echt meer zelf doen? Er zijn ook mensen

  die niet kunnen participeren. Ook vraagt Putters

  zich af of de gemeente weet wat burgers willen.

  Het lokale bestuur moet meer doen, maar niet

  voor de burgers denken. Voor je het weet ga je

  voor mensen bepalen wat participatie is, terwijl

  je juist oproept tot zelfredzaamheid. Putters

  vraagt de wethouders of ze voldoende kennis in

  huis hebben. Laat ons weten wat u nodig van de

  landelijke kennisinstituten.

  Aan tafel praat Putters verder over de keukenta-

  felgesprekken. Elke gemeente moet daar zijn

  eigen weg in vinden, want elke politieke partij

  zal de rol van de overheid anders zien. Streef je

  als gemeente een bevoogdende rol na, of moeten

  mensen een appel doen op hun buren? De wet-

  16 17

 • houders merken dat raadsleden door de

  bomen het bos niet meer zien. Wethou-

  der Evers uit Onderbanken: We ne-

  men ze zelf niet genoeg bij de hand. Als

  er een regionaal overleg gepland staat

  over de Participatiewet, dan moet je

  vraf om tafel gaan met de raden om

  de kaders af te spreken. Nu informeren

  we de raad pas na afloop.

  Aan tafel veel wethouders uit klei-

  ne gemeenten. Allemaal kunnen ze

  nauwelijks iets zelf doen, omdat het

  ontbreekt aan expertise en mankracht.

  Kleine gemeenten moeten de handen

  ineen slaan. Putters voorspelt dat het de

  komende jaren veel interessanter wordt

  om bij een gemeente te werken dan in

  Den Haag. De tv staat bij jullie.

  Medicijn Desespereer niet, ga vrolijk door.

  Staatssecretaris Klijnsma spreekt. Er

  mag best eens iets misgaan. Aan het

  einde van de rit zijn mensen beter af

  met het concrete van de gemeente dan

  met het abstracte van de rijksoverheid.

  Ze roept de wethouders op om ook aan-

  dacht te schenken aan mensen met een

  psychische of psychiatrische aandoe-

  ning. Zij komen moeilijk aan de bak,

  terwijl werk voor hen vaak cht een

  medicijn is. Werk is de beste zorg.

  Aan tafel gaat het gesprek verder. Wet-

  houder Balk uit Waalre vindt het een

  goede zaak dat er op dit moment zoveel

  zaken tegelijkertijd gebeuren, zoals

  de ontwikkeling naar passend onder-

  wijs. Als je vanuit je vroegere jeugd in

  aanraking komt met mensen met een

  beperking, is het later ook vanzelfspre-

  kender om iemand met een beperking

  aan te nemen.

  Best practicesAnnemarie Jorritsma sluit de avond af.

  Om te voorkomen dat elke gemeente

  opnieuw het wiel moet uitvinden,

  willen we de best practices toegankelijk

  maken. D methode is: ga met elkaar

  in gesprek. Ook beleidsambtenaren

  hebben behoefte om ervaringen uit

  te wisselen. Bij raadsleden proef ik de

  grootste onzekerheid. Mensen, denk

  om die Raad! Betrek zowel de coali-

  tie als de oppositie bij het proces. De

  verschillen tussen politieke partijen

  komen later wel tot uiting.

  Plasterk, tot slot: We hebben overwo-

  gen om een toetsmoment in te bouwen,

  maar gemeenten willen weten waar ze

  aan toe zijn. Het is beter om nu door te

  gaan. Wel wordt er in samenspraak met

  de VNG een transitiecommissie aan-

  gesteld. Tot slot roept de minister de

  wethouders op om de ruimte te zoeken.

  Heeft u toch veel last van regeltjes,

  zoek dan de marge op. Ga er relaxed

  mee om.

  16 17

 • Inspiratie en informatie in dagprogramma voor beleidsambtenaren

  Decentraliseren is niet per se makkelijk, maar op vele plaatsen in het land wer-ken mensen hard om er een succes van te maken. Die boodschap bleef hangen na het dagprogramma op de Decentralisaties Dag. Meer dan duizend beleids-ambtenaren, dienstverleners in de vakgebieden werk, zorg en jeugd, rijksamb-

  tenaren en gemeenteraadsleden lieten zich inspireren en informeren.

  De bezoekers woonden allemaal een centrale in-

  spiratiesessie bij, keken aan de hand van acteurs

  mee aan de keukentafel, wisselden aan ronde ta-

  fels ervaringen en best practices uit en konden in

  twee ronden kiezen uit 31 presentaties over aan

  de werk, zorg en jeugd gelieerde onderwerpen.

  In de inspiratiesessie gaat het over kansen en

  mogelijkheden om de decentralisaties te laten

  slagen. Dat het niet makkelijk is en dat er nog

  veel onzekerheid is op verschillende niveaus

  gaan de presentatoren en sprekers niet uit de

  weg. Maar cultuurpsycholoog, oud Eerste-Kamer-

  lid en co-presentator Jos van der Lans laat zich in

  de inspiratiesessie niet voor niets een optimist

  noemen. Nu is er een kans om eindelijk iets te

  doen aan de bureaucratie van de verzorgingsstaat

  , stelt hij. Trendwatcher Philip Idenburg doet

  in de sessie uit de doeken dat de overheid een

  enorme transformatie staat te wachten: van de

  top-down geregelde verzorgingsstaat werd de

  overheid al meer toezichthouder in de periode

  van marktwerking in de jaren 90 van de vorige

  eeuw. De decentralisaties kunnen alleen slagen,

  betoogde Idenburg, wanneer overheid en burger

  erin slagen om duurzaam als partners samen te

  werken. De mate waarin die transformatie lukt,

  bepaalt volgens Idenburg het slagen van de de-

  centralisaties. Als snapte hij best dat de aandacht

  van gemeenten en Rijk nu vooral uitgaan naar

  de transitie, naar het overdragen van regels en

  budgetten.

  Inspiratie uit het landAan de keukentafel op het podium kwamen

  daarna inspirerende voorbeelden uit het hele

  land voorbij die tonen dat de decentralisaties

  kunnen slagen. Zo schrapte de Drentse gemeen-

  te Noordenveld onnodige processen uit de

  Wmo-dienstverlening. De klanttevredenheid

  ging omhoog, het aantal aanvragen dat wacht op

  behandeling drastisch omlaag en de antwoordpe-

  18 19

 • riode is gemiddeld twee weken, terwijl

  zes weken is toegestaan. Laat de decen-

  tralisatie maar komen, blaakte Greta

  Hoving uit de noordelijke gemeente

  van het zelfvertrouwen. Verpleegkundi-

  ge Emile de Roy van Zuydewijn richtte

  in 2005 zijn eigen thuiszorgorganisa-

  tie op in Amsterdam. Hij bedacht de

  wijkverpleeghulp, iemand die clinten

  meerdere soorten persoonlijke zorg

  biedt, zodat er niet dagelijks zeven

  verschillende mensen over de vloer

  komen, bij wijze van spreken. Inmid-

  dels heeft emile.nu vijf teams van

  zorgverleners en poetshulpen actief

  in Amsterdam. Doordat de teams uit

  studenten bestaan, is de zorg niet alleen

  persoonlijk, maar ook nog goedkoop.

  Blik op de keukentafelIn nagespeelde cases kwamen alle

  ambtenaren in aanraking met de

  werkelijkheid van de keukentafel. Nou

  ja, werkelijkheid: acteurs speelden

  waargebeurde cases na achter de voor-

  deuren van het 3D Dorp. Want regels

  bedenken en uitvoeren op het stadhuis

  moet gebeuren, maar wat zeg je precies

  als je aan de keukentafel zit tegenover

  een mens van vlees en bloed? Belang-

  rijkste les/tip uit de cases: vraag ook

  naar zaken die je niet hoort maar wel

  ziet, want zonder dat kader te kennen,

  is de kans op een geslaagd resultaat erg

  klein.

  UitwisselenAan ronde tafels ontmoetten de

  congresgangers elkaar om geconcen-

  treerd concrete ervaringen en tips uit

  te wisselen. Een greep uit de gehoorde

  adviezen: ga in een gemeente na welke

  vormen van hulp en zorg al worden ge-

  boden, bijvoorbeeld door de kerk. Sluit

  daarbij aan, dat is beter en efficinter

  dan dezelfde hulp vanuit de gemeente

  te organiseren. En misschien een voor

  de hand liggende: Verlies niet uit het

  oog voor wie we het doen. Het gaat

  om de burgers, stelt een ronde-tafel-

  voorzitter. In tijden van onzekerheid

  en verandering hebben organisaties

  de neiging zich naar binnen te keren.

  Maar het is de bedoeling om de burger

  te blijven informeren en ondersteu-

  nen.

  In 31 verschillende presentaties

  kwamen zeer uiteenlopende aspecten

  van de komende decentralisaties nog

  een aan de orde. Hoe ga je om met de

  gemeenteraad was een onderwerp, De

  rol van de wijkverpleegkundige in so-

  ciale teams kwam aan de orde, er was

  aandacht voor de Top 10 valkuilen van

  transitiemanagement, maar het ging

  ook over de decentralisaties in relatie

  tot mensenrechtenverplichtingen.

  BeginnenPas toen VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, minister Ronald Plasterk, staatssecretaris Martin van Rijn en top-ambtenaar Bernard ter Haar aan het eind van het dagprogramma op het podium verschenen, bleek dat de decentrali-saties wat gemeenten betreft nog niet helemaal in kannen en kruiken zijn. Een vraag aan minister Plasterk luidde wat hij van plan was te doen met het advies van de Algemene Rekenkamer om een time-outmoment in te bouwen. Daar voelt Plasterk niets voor. We houden voortdurend de vinger aan de pols, niet op n peilmoment in het najaar, antwoordde hij. En op 1 januari is het natuurlijk niet klaar, dan gaat het pas beginnen.

  18 19

 • Wat deden de wethouders en beleidsambtenaren?

  Volgt nog via Ellen en Eus.

  Geen politiek bedrijvenSamen met mijn collegas kregen we onze opvatting bevestigd

  dat de raad in haar voorbereiding op de transities, geen politiek

  moet bedrijven. Samen met het collegas en het ambtelijk

  apparaat moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn. Later

  zal de uitvoering zeker politieke accenten krijgen. Opvallend

  was dat onze tafelgenoten nog totaal geen idee hadden van

  transitiekosten.

  Raadslid: Jan Puper (midden, Liberale Volkspartij,

  Roermond)

  Raadslid: Wil van Soest

  (Partij voor de Ouderen,

  Amsterdam)

  Viel tegenHet viel mij tegen. Sommige voordrachten vond ik lastig te verstaan. Ik vroeg

  concreet naar liften die nu uit de AWBZ worden betaald, maar kreeg geen

  antwoord. Mijn hoop dat wij meer informatie zouden krijgen kwam niet uit. Ik

  heb geen cijfers of toezeggingen gehoord, dus veel wijzer ben ik niet geworden.

  Nog voor het eten zijn mijn collega en ik vertrokken

  En, kwamen de verwachtingen van raadsleden (zie pagina 5) uit?

  Raadslid: Jenny Assink-Van den

  Bogert (CDA, Werkendam)

  Nuttige adviezen Het was een waardevolle bijeenkomst, zeker voor

  nieuwe raadsleden. Hoewel ik geen nieuwe feiten

  hoorde, kreeg ik wel de bevestiging dat mijn gemeente

  op de goede weg is. En ik een paar nuttige adviezen

  gehoord. En het netwerken was belangrijk. Ik voerde

  goede gesprek met raadsleden uit Oss en Schijndel.

  20