Ontdek Koksijde in 2012

of 36 /36
Ontdek Koksijde in 2012 Een fascinerende blik op de toekomst

Embed Size (px)

description

Koksijde heeft de voorbije 16 jaar al een ernstige gedaanteverwisseling ondergaan op het vlak van openbaar domein, gemeentelijke diensten en gebouwen. Maar volledig is de facelift nog niet. In de komende jaren worden de kersen op de taart gezet, de parels op de kroon. Het gaat om liefst 13 grote projecten die het gelaat van onze gemeente in de komende decennia zullen veranderen. Over die projecten stelde dienst Communicatie een stijlvolle brochure klaar: Ontdek Koksijde in 2012!

Transcript of Ontdek Koksijde in 2012

Page 1: Ontdek Koksijde in 2012

Ontdek Koksijde in 2012Een fascinerende blik op de toekomst

Page 2: Ontdek Koksijde in 2012

Colofon

Einddredactie: Ilse Chamon, diensthoofd Communicatie, Onthaal en Protocol

Hoofdredactie: Jan Huyghe, dienst Communicatie, Onthaal en Protocol

Werkten mee aan deze publicatie:Ann-Sofi e Beun, Désirée Declercq, Jadrana Demoen, Steven Maes,Siska Stockelynck, Soetkin Terras, Stephan Wydooghe

Fotografi e en bewerking: Dirk Van Hove, dienst Communicatie, Onthaal en Protocol; tenzij anders bij de foto vermeld

Grafi sche vormgeving: Maarten Vandenbroucke, dienst Communicatie, Onthaal en Protocol

Druk: Pattyn Printing, Veurne

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

2de druk, september 2011D/2011/10425/06

Page 3: Ontdek Koksijde in 2012

Ontdek Koksijde in 2012Beste gemeentegenoot, geachte lezer,

Ontdek Koksijde in 2012! is de veelbetekende titel van deze unieke brochure die een prachtig beeld geeft van de vele projecten die in de nabije toekomst in onze dierbare gemeente op stapel staan.Koksijde beweegt, zoveel is duidelijk…

In de voorbije zestien jaar heeft onze gemeente een echte gedaanteverwisseling doorgemaakt. Zowel op het vlak van openbare dienstverlening en voorzieningen, als op het vlak van materiële infrastructuur. De lijst is lang, daarom slechts één sprekend voorbeeld uit hartje Koksijde: het klavertje vier Theaterplein, gemeentehuis, c.c. CasinoKoksijde, bibliotheek. In het eerste decennium van deze 21ste eeuw is Koksijde inder -daad een moderne en toonaangevende badplaats geworden.

Het werk is evenwel nog niet af! In de komende jaren wordt de dienstverlening verder uitgebreid wat met nieuwe accom-modaties gepaard gaat. Ook deze lijst is lang! Een goed overzicht biedt houvast. Daarom vond ons bestuur het nuttig deze handige brochure samen te stellen met concrete info over alle nabije projecten: van Golf Hof Ter Hille tot Sociaal Huis, van het museum George Grard tot het nieuwe station…

Bewaar deze stijlvolle brochure, het biedt een continu antwoord op nieuwsgierigheid en vragen.

Samen verder op het goede spoor…

Marc Vanden BusscheBurgemeester

Page 4: Ontdek Koksijde in 2012

Gemeenteraad

Luc Deltombe, voorzitter Sophie Dewulf

Christophe Bakeroot Katrien D’Haveloose

Freddy Beun Rita Gantois

Jozef Boons Alain Saubain

Paul Casselman Albert Serpieters

Charlotte Castelein Rik Stekelorum

Bieke Dalle Ivan Vancayseele

Guido Decorte Herman Vandenberghe

Elie Depotter Chris Vanheule

Henri Dewulf Dany Verlinden

Raad voor maatschappelijk welzijn

Greta Suber-Delie, voorzitter Rosaline Mouton

Greta Cambier Roland Vanbillemont

André Cavyn Lander Van Hove

Marie Claire Fagoo Annie Vandekeere

Dorine Geersens Céline Vanden Broecke

Carol Gunst Pascale Feys, secretaris

Page 5: Ontdek Koksijde in 2012

3

SCHEPEN

Jan LoonesCultuur - Erfgoed en archiefwezen

Musea en monumentenzorg Internationale samenwerking

Groendienst

BURGEMEESTER

Marc Vanden BusscheBurgerlijke stand en bevolking - Politie en veiligheid - Brandweer - Verkeer en mobiliteit

Landbouw - Financiën - Openbare werken - Kerkfabrieken - Coördinatie Vrije Tijd

SCHEPEN

Daniel Van HerckLeefmilieu - Jeugd - Huisvesting

Openbaar vervoerReddingsdiensten

SCHEPEN

Stéphanie AnseeuwToerisme - Personeel en tewerkstelling

Andersvalidenbeleid - PatrimoniumGemeentelijk zalenbeheer

SCHEPEN

Herwig VollonGezinszorg - Gezondheidszorg

Kinderopvanginitiatieven(Kunst)Onderwijs - Dierenwelzijn

Inspraak en burgerparticipatie

SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

Greta Suber-DelieSeniorenbeleid

GEMEENTESECRETARIS

Joeri Stekelorum

SCHEPEN

Dirk DawyndtSport en ontspanning

Ruimtelijke ordening & stedenbouw Landschapszorg - Rechtszaken

Project golf Hof Ter Hille

SCHEPEN

Frederic DevosCommunicatie - Informatisering en administratieve vereenvoudiging Middenstand en lokale economie Sociale zaken - Welzijnsbeleid

Contacten met de strijdkrachten

College van burgemeester en schepenen

Page 6: Ontdek Koksijde in 2012

15

1 Golf Hof Ter Hille – p 6-9 2 Koninklijke West Aviation Club (WAC) – p 10-11 3 Tennishal Koksijde – p 12-13 4 Openluchtzwembad Oostduinkerke – p 14 5 Yachthaven Wulpen – p 15 6 Tribune en kunstgras KVVC – p 27 7 Petanque- en duivenaccomodatie – p 18-19 8 Museum George Grard – p 20-21

9 Station Koksijde – p 22-23 10 Sociaal Huis – p 24-25 11 c.c. Taf Wallet – p 26 12 Huisje Nys-Vermoote – p 16-17 13 Kleuterafdeling Oostduinkerke – p 28-29 14 Gemeenschapszaal Wulpen – p 30 15 WK cyclocross 2012 – p 31-33

Overzicht

2

3 6

8

10

11

12

Page 7: Ontdek Koksijde in 2012

1

7

4

5

13

14

Page 8: Ontdek Koksijde in 2012

6

Golfterrein Hof Ter Hille:een must aan de Westkust!De golfsport is in de voorbij twee decennia sterk gedemocratiseerd. Naar schatting zijn er vandaag zeker drie tot bijna vier maal zoveel golfspelers dan twintig jaar geleden. Een behoeftestudie toonde aan dat er aan de Westkust plaats is voor een volwaardige golf. Ruim tien jaar geleden nam het gemeentebestuur van Koksijde het initiatief: de Westkust verdient zijn golfterrein! Thans, tien jaarlater, begint de aanleg.

Als locatie opteerde het gemeentebestuur voor een 85-tal ha velden en weiden in Oostduinkerke. De betrokken zone is gelegen tussen de Hof Ter Hilleweg (oostelijk), het kanaal Nieuwpoort-Veurne (zuidelijk), de

Toekomstlaan (westelijk) en de Nieuwpoort-steenweg (noordelijk, tot aan het sportpark Hazebeek). In het noordoosten van dat gebied ligt het Hof Ter Hille, eertijds een uithoeve van de Duinenabdij. Die voormaligehoeve gaf meteen haar naam aan het toekomstig golfterrein.

Eco-golfFundamenteel aan het project is de keuze voor een eco-golf. De gemeente wil een golf-terrein dat ook aantrekkelijk is voor andere recreanten. Wandelaars, fi etsers, ruiters en vissers zullen ook hun plekje krijgen in deze grote groene zone. Er zullen dus niet alleen golfbanen worden aangelegd, maar ook wandel-, fi ets- en ruiterpaden, en vijvers.Het geheel wordt ingepast in de ecologische omgeving van het kustgebied.

Ontwerp: Antea Group, Waregem i.s.m. golfarchitect Jeremy Pern en X. Donck & Partners Architecten

Aannemers golfterrein: T.H.V. Aclagro, Wondelgem - AHA de Man, Dordrecht

Prijs: golf en clubhuis:15 miljoen euro

Subsidies: 265.000 euro (driving range) en 250.000 euro (9 holes) - Impulsfonds Kust (Toerisme Vlaanderen)

Timing:Streefjaar voltooiing: 2013

Page 9: Ontdek Koksijde in 2012

7

Een hoger niveauAnderzijds wordt het golfterrein gelinkt aan de al bestaande sportinfrastructuur van het sportpark Hazebeek en aan de recreatieve as langs het kanaal Nieuwpoort-Veurne met pleziervaart, fi etspad en jaagpad.Zo probeert de gemeente de drempel zo laag mogelijk te houden. Met deze visie sluit de Koksijdse golf naadloos aan op de richtlijnen van het Vlaams Golfmemorandum.Dankzij deze multifunctie zal het golfterrein Hof Ter Hille de toeristische infrastructuur van de Westhoek en van de gemeente Koksijde zeker naar een hoger niveau tillen!

Wist je dat..?Wat weinigen weten is dat een van de meest gerenommeerde golfbanen van Europa in de jaren ‘20 in Koksijde lag! De populaire linksbaan “Sint André” bevond zich immers in de Doornpanne, in de duinen vlak bij de zee. De bekende Britse golfarchitect Harry Shapland Colt stond in voor het ontwerp. Hij noemde de Koksijdse golf zijn meest geslaagde project. Niet mis als je weet dat de man overal ter wereld in totaal meer dan 100 golfbanen heeft ontworpen en gerestaureerd…

Hof Ter Hille: bewogen verleden!De geschiedenis van het hof gaat terug tot de vroege middeleeuwen. In de 10de en 11de eeuw stonden hier 2 boerderijen van gegoede burgers. Ook tussen de 13de en de 17de eeuw werd het gebied constant door diverse boerenfamilies bewoond. Een deel van de slag rond Nieuwpoort speelde zich op dit domein af. De zigzagvorm van de Hazebeek die uit die tijd stamt en het golfterrein in haar originele vorm doorkruist, doet vermoeden dat ze rond 1600 als loopgracht dienstdeed. Ook resten van de Eerste Wereldoorlog werden gevonden. De explosieven werden deskundig verwijderd voor de aanvang van de werken d.m.v. bodemscans.

De Duivelsput…De legendarische Duivelsput bevindt zich ook op het domein van Golf Hof Ter Hille! Voor archeologen vormt ze een heel erg interessante bron. Maar op de streek is de diepe veenput vooral bekend voor de geheimzinnige legende over een godslasterende pachter die er door de grond werd verzwolgen… Hole 18 wordt dan ook naar deze Duivelsput genoemd.

Page 10: Ontdek Koksijde in 2012

8

Drie gedeeltenHet project wordt in 3 delen opgesplitst:

de golfacademie de short course met 9 holes (par 31) de championship course met 18 holes (par 72)

Dat betekent in totaal 27 volwaardige holes naast de voorzieningen van de golfacademie.

Golftechnische kenmerkenNaast een short course met 9 holes en de championship course met 18 holes, voorziet golfarchitect Jeremy Perm ook een goed uitgeruste Golfacademy! De golfspeler in opleiding leert hier de kneepjes van het vak op de driving range, de oefenbunker en de zone met 4 holes voor het oefenen van putting greens. De driving range is 2,5 ha groot en telt 25 afslagplaatsen (13 overdekte en 12 in

openlucht). Daar kunnen zowel nieuwe als getrainde spelers trainen op hun techniek. Als de werkzaamheden goed vorderen zal deze eerste zone wellicht in het voorjaar 2012 in gebruik kunnen worden genomen!

De short course sluit direct aan bij de driving range. Deze short course bestaat uit 9 holes par 31. De leerling golfer kan hier zijn aangeleerde technieken uitproberen op een echte baan. De “championship course” is een baan met 18 holes par 72. De course is zo opgebouwd dat ze eigenlijk bestaat uit 2 lussen van 9 holes. Doordat de eerste en de laatste holes van deze lussen zich in de buurt van het clubhuis bevinden, kunnen die ook afzonderlijk kunnen worden gespeeld.

De golfacademie, de short course,championship course en het clubhuis

Page 11: Ontdek Koksijde in 2012

9

Het volledige parcours meet 6360 meter. Er worden telkens verschillende afslagplaatsen voorzien afhankelijk van de handicap van de speler. Het ontwerp van de fairways en de diverse hindernissen zoals zandbunkers en deep roughs is van die aard dat elke golfspeler de moeilijkheidsgraad zal appreciëren. De vele wateroppervlaktes of “water hazards” defi niëren de bijzondere identiteit van Golf Hof Ter Hille. Water is een belangrijk historisch element op de site. Bovendien hebben ze ook een technische functie: ze draineren het golfterrein én staan in voor het beregenen van de grasoppervlakten in droge periodes.

ClubhuisHet clubhuis zal gebouwd worden op de site van de hoeve Hof Ter Hille. Het bevat: sanitair, secretariaat met golfshop, een publiek toegankelijke bar en restaurant met zongericht terras.

De vroegere walgrachten rond het Hof Ter Hille worden opnieuw uitgegraven.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, de bouwheer voor dit project verwacht de algehele voltooiing tegen 2013.

meer infoop de websitewww.golfhofterhille.be

© P

olyg

on G

raph

ics

Page 12: Ontdek Koksijde in 2012

10

Ontwerp:PT Architecten, Brussel

Budget: 2 miljoen euro

Een groot deel van de terreinen van de Luchtmachtbasis Koksijde zal in de komende jaren een andere bestem-ming krijgen. Daarover is momenteel een masterplan in opmaak. Een belangrijke optie in dat plan is de

herlokalisatie en meteen ook nieuw clubgebouw voor de burgerlijke vlieg-vereniging Koninklijke West Aviation Club (WAC).

De vzw WAC is nu gelegen langs de Ten Bogaerdelaan rechtover de toegangsweg naar de Abdijhoeve Ten Bogaerde. De vereniging is een erkende vliegschool die opleidingen tot Internationaal Privaat Piloot (PPL) en Ultralight Piloot (ULM) aanbiedt. De club werd kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, opgericht. In het begin vlogen er

enkel militairen en personen die over een eigen toestel beschikten. Doel van de WAC is nog steeds het vliegen voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Daar is de club dan ook aardig in geslaagd.

Op de kop van piste 2Door de nieuwe locatie aan de andere kant van de luchtmachtbasis te voorzien, meer bepaald ter hoogte van de “kop” van de 2de piste, de noord-zuid piste, zal het clubhuis buiten de toekomstige luchtmachtbasis liggen. De club zal dus autonomer kunnen opereren van de militaire activiteiten.’s Nachts zullen de toestellen kunnen blijven staan. Ook voor het Koksijds toerisme is dit een pluspunt.Het ontwerp toont de bouw van een clubhuis in een opvallende architectuur en vormgeving,

Nieuwe locatie en clubgebouwvoor de Koninklijke West Aviation Club

Page 13: Ontdek Koksijde in 2012

11

maar niettemin volledig geïntegreerd in het typische open landschap van een lucht-machtbasis.

IndelingOp de begane grond bevindt zich het onthaal met een fi etsuitleenpunt. Daarnaast is er hier ook een onderhoudsloods met bergingen. De onderhoudsloods speelt uiteraard een pertinente rol in het clubgebeuren.Vervolgens op de eerste verdieping: een leslokaal, het secretariaat, sanitaire voor-zieningen en een ruimte waar piloten hun vluchtschema’s kunnen invullen.De vliegoverste heeft zijn kantoor op de tweede verdieping. Verder een bar met zongericht terras dat een prachtig zicht biedt op de aankomende toestellen en de landingsbaan.

Vanop zowel de eerste als de tweede verdieping is er een visuele relatie met de onderhoudsloods.Naast het clubhuis bevinden zich ook enkele loodsen voor het stationeren van de toestellen.

Page 14: Ontdek Koksijde in 2012

12

Onze gemeente bouwt een nieuwe tennishal. Ook dankzij de tennissport klinkt de naam Koksijde als een klok!

Niet voor niets behoort het 25 jaar jonge tornooi Flanders Ladies Trophy tot de sterkst bezette damestornooien van het land. Wie won ooit FLT-Koksijde? Kim Clijsters! Justine Henin! Yanina Wickmayer! Absolute wereldtop, vroeger en vandaag!

De nieuwe accommodatie verrijst op het sportdomein Koksijde-dorp, op een “tennisopslag” van de Hoge Blekker, Vlaanderens hoogste kustduin.

De bouw begon op 2 mei.De overdekte tennishal telt vier binnenbanen met een meerlagige kunststof. Dat is een onderhoudsarme materie waarop de bal zowat even hard stuit en even snel vliegt

als op gravel. Er komen bovendien ook twee buitenbanen in gravel, met verlichting en automatische besproeiing.Andere voorzieningen in het project zijn:

op de benedenverdieping: een stookplaats, berging voor clubhuis, berging voor trainersmateriaal, lokaal voor lesgevers (camera), kleedkamers voor dames en voor heren, sanitair, EHBO-lokaal.

op de eerste verdieping: clubhuis met keukentje, bar, gezellige zongerichte buitenterrassen, lokaal voor secretariaat en twee leslokalen

Voor tennissend Koksijde wordt deze nieuwe accommodatie vast en zeker een uitgelezentennisparadijs. Het beheer wordt toevertrouwd aan Tennis Club Koksijde (TCK). Uiteraard blijven de internationale zomertornooien voor dames en heren (Ricoh Men’s Trophy) wel plaatsvinden op de Central Court, Theaterplein bij het gemeentehuis in Koksijde-bad.

Nieuw tenniscomplex in Koksijde-dorp

Ontwerp: TV ir.-architect Alain Bossuyt en architecten Van de Walle-Bossuyt, Roeselare

Aannemers: ruwbouw en voltooiing: Alheembouw Roeselareaanleg terreinen: Scheerlinck & Co, Merchtem

Prijs: 3,3 miljoen euro

Bouwtermijn: ± één jaar

Opening: april-juni 2012

Page 15: Ontdek Koksijde in 2012

13

Het Koksijdse tennisland…De gemeente Koksijde telt onder zijn honderd (!)sportverenigingen drie bloeiende tennisclubs: Tennisclub Koksijde (TCK, terreinen in Koksijde-dorp), Tennis Minigolf Tip Top (6 terreinen langs de Leopold II-laan in Oostduinkerke) en Tennisclub WETEG (ook in Tip Top). Samen vertegenwoordigen ze 600 spelers.Ook individuele spelers uit de omliggende gemeen-ten, tweede residenten en vakantiegangers komen graag in Koksijde tennissen.Onze gemeente wordt meer en meer dé gemeente met recreatieve centrumfunctie aan de Westkust.Koksijde verdient dus wel een nieuw, eigentijds tenniscentrum!

De eerstesteenlegging vindt plaats op kermis-zaterdag 11 juni 2011.

Page 16: Ontdek Koksijde in 2012

14

Ontwerp: Architectenbureau Van Acker en Partners uit Gent

Budget: 2,9 miljoen euro

Subsidie: 300.000 euro restauratiepremie voor het stranddienstengebouw(Ruimte & Erfgoed en Provincie West-Vlaanderen)

Start werken: 1 sept. 2012

Openluchtzwembad OostduinkerkeOp de gezellige Zeedijk van Oostduin-kerke vormen het stranddienstencentrum en het openluchtzwembad één geheel.

Het gemeente bestuur plant de restauratie van het diensten-gebouw en de constructie van een nieuw openluchtzwembad.

Het stranddienstencentrum werd in september 2008 een beschermd monument. Het is immers één van de zeldzaam bewaarde voorbeelden van dienstgebouwen die in het 2de en 3de kwart van de 20ste eeuw in de badplaatsen opgericht werden.

Dergelijke accommodatie bood in die tijd een antwoord op de modernere vrijetijdsactivi-teiten en op de toenemende comforteisen van de toerist.Dit unieke bouwwerk aan de Vlaamse kust zal gerenoveerd worden volgens het uitzicht

uit zijn beginperiode met herstel van het oorspronkelijk metselwerk, tegels en ook de klokkentoren op het dak.Het gerestaureerde dienstencentrum zal vooral de bestaande functies huisvesten: kleedhokjes met bergingen, grotere kleed kamers, sanitair (ook apart voor de strandgangers), ruimte voor de redders en een EHBO-lokaal. Het ontwerp houdt maximaal rekening met de toegankelijkheid voor andersvaliden, andere toepasselijke regelgeving en moderne comfortverlangens.Het andere deel van het project is de facelift van het openluchtzwembad in een iets gewijzigde confi guratie, maar vooral met een apart gelegen ploeter- en peuterbad.

Na voltooiing van het project wordt de exploitatie ervan aan het autonoom gemeente bedrijf toevertrouwd.

Page 17: Ontdek Koksijde in 2012

15

Ontwerp:TV Cobe – MOP uit Jabbeke

Budget: 2 miljoen euro

Yachthaven in WulpenDe recreatievaart op de Vlaamse water-lopen en kanalen heeft de voorbije tienjaar aanzienlijke vooruitgang geboekt. Ook het gemeentebestuur van Koksijde wil voor deze bijzondere vorm van toerisme inspanningen leveren. Daarom plant het bestuur de aanleg van een yachthaven langs het kanaal Nieuwpoort-Veurne ter hoogte van het pittoreske dorp Wulpen.

Dit project past uiteraard volledig binnen de verdere recreatieve ontwikkeling van de pleziervaart en het kanaal Nieuwpoort-Veurne. Het is ook een unieke kans om het toekomstig golfterrein Hof Ter Hille aan zijn zuidelijke zijde te ontsluiten.Wulpen onderging een paar jaar geleden een heuse gedaanteverwisseling: de Dorpsplaats werd heraangelegd, de Dijk en de Conterdijk werden in een nieuw kleedje gestoken en er

kwam een nieuw brugje, de Florizoonebrug. Onmiddellijk aansluitend bij die brug werden aanlegsteigers gebouwd, waar in 2010 de Koksijde01, het gemeentelijk fl uister-bootje, zijn vaste ligplaats kreeg. Dit bootje kan overigens gehuurd worden voor een tochtje op het water.

Door de beperkte vaarbreedte van het kanaal kunnen grotere plezierboten er echter niet lang liggen. Met de komst van de golf is de Conterdijk zeker de aangewezen plaats voor de inplanting van een yacht haven met een 50-tal ligplaatsen. Buiten het seizoen zal deze yachthaven ook door hengelaars gebruikt kunnen worden.

Page 18: Ontdek Koksijde in 2012

16

Ontwerp: Monument in Ontwikkeling, Nieuwpoort

Aannemer: A2Z, Zedelgem

Prijs: 333.401 euro

Subsidies: 100.000 euro via KAP III (Toerisme Vlaanderen) en restauratiepremies: 98.380 euro (Ruimte & Erfgoed) en 32.793 euro (Provincie West-Vlaanderen)

Ingebruikneming: 1 juli 2011

Jommeke komt thuis in Huisje Nys-VermooteAchter de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen-kerk, in de Tulpenlaan 46 op de wijk Maartenoom, staat een typisch vissers-

huisje. Daar is wel iets bijzonders mee! Carolus Nys woonde er immers en Hendrik Nys werd er geboren… Zij zijn respectievelijk de grootvader en vader van wijlen Jef Nys, grote Vlaamse striptekenaar en geestelijke pa van het stripventje Jommeke met het vlaskopje.

Vóór de Tweede Wereldoorlog, toen Jef als kind in Koksijde op vakantie was, werd het huisje bewoond door zijn tante Mathilde Nys en zijn oom

Isidoor Vermoote, net zoals grootvader Carolus een gewezen IJslandvaarder. Het beeld van “nonkel Door” die op een muilezel gezeten garnalen ging vangen, maakte een

diepe indruk op Jef. Hij was getuige van het hard labeur van de keuterboer-visser, de steeds meer toestromende toeristen en de ambiance toen grootvader Carolus rijkelijk jenevers schonk voor zijn gasten.

ErfgoedhuisHet vissershuisje Nys-Vermoote is beschermd als monument (12 juni 2001). Het gemeente bestuur kocht het in oktober 2003 om er een intiem erfgoedhuis van te maken. Bij het verschijnen van deze brochure is het knusse museum zo goed als klaar.

Jommeke gidstAan de hand van authentieke tekeningen vanJef Nys en zijn kleindochter Sarina Ahmad, incombinatie met oude postkaartzichten van Koksijde, dompelen stripfi guur Jommeke enzijn vriend Flip de bezoeker helemaal onderin de tijd van toen. Ze tonen de bezoeker

Page 19: Ontdek Koksijde in 2012

17

de historische ontwikkeling van Koksijde alskleine vissersgemeente tot de fl orerendetoeristische badplaats van vandaag.In het doe-atelier ondergaan de allerjongste fans van Jommeke een ware ontdekkingstocht. Leuke afsluiter is een fotoshoot met een levensechte Jommekespop, terwijl de ouders zich te goed doen aan een jenever!

Karel LoppensVoor de inrichting van het huisje koos het gemeentebestuur bewust voor de door haar in 2008 aangekochte authentieke meubels van Karel Loppens (1875-1962). Deze heem-kundige leverde baanbrekend werk in het kadervan de lokalisatie van de abdijsite Ten Duinen.Niettegenstaande deze meubels aan een rijke burgerfamilie toebehoorden en bijgevolg een stijlbreuk met het armoedige interieur van het vissershuisje Nys-Vermoote betekenen, houdt het gemeentebestuur eraan ze hier

tentoon te stellen. Zo wordt de wisselwerking aangegeven tussen enerzijds heemkundige Karel Loppens die als een der eersten de wetenschappelijke waarde van de ruïnes van de Duinenabdij in herinnering bracht, en de vissersbevolking anderzijds die sinds eeuwen in de nabijheid van deze ruïnes leefde en voor wie ze een dagelijkse realiteit waren.

EreburgerJef Nys was overigens ereburger van Koksijde (aug. 1992). Hij kreeg die titel omwille van zijn afkomst, zijn verdiensten voor het stripverhaal in het algemeen en de uitstraling voor Koksijde en Westhoek. Hij overleed, 82 jaar oud, op 20 oktober 2009. Jammer dat hij deze verwezenlijking niet meer zelf kon beleven. Maar zijn afkomst als telg van echte Koksijdse voorouders en zijn artistiek testa-ment worden in dit nieuwe erfgoedpareltje in elk geval met veel eer bewaard!

foto

© F

erna

nd S

chre

el

Page 20: Ontdek Koksijde in 2012

18

Ontwerp: Studiebureau Plantec NV uit Oostende

Aannemer: NV Chris Vuylsteke uit Meulebeke

Prijs: 1,21 miljoen euro

Bouwtermijn: 160 werkdagen

Ingebruikneming:17 januari 2011

Petanquetempel en duivenparadijsSedert 17 januari 2011 beschikt Koksijde over een heuse petanquetempel! Die dag gooiden burgemeester Marc Vanden

Bussche en zijn schepenen inder-daad de eerste balletjes op de nieuwe banen. Petanquespelers die het kunnen weten noemen deze nieuwe realisatie nu al een unicum in België. Verder vinden ook de duivenliefhebbers en de scrabbleclub Xanthippe nieuw onderdak in dit gebouw.

Na een wedstrijd onder de lezers van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen

kregen de beide volkssportplaatsen een eigentypische naam. De petanquehal heet voortaan De Bolledroom, en het duiven lokaal ‘t Duvekot.Het petanquespel wordt in Koksijde druk beoefend, niet alleen door medioren en senioren, maar ook door jongeren.

Er is vooreerst de Oostduinkerkse petanque-vereniging Vlops (Vlijtige Lustige Oostduin-kerkse Petanquespelers) met een honderdtal leden in zijn rangen, maar daarnaast hebben ook veel seniorenclubs een groep petanque-spelers. Sinds kort is er dan ook nog de Petanque Club Koksijde.

Nieuwe locatie was nodigDe petanquespelers konden hun geliefde sport een decennium lang beoefenen in het gebouw Ameubla in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Ook de duivenliefhebbers hadden daar hun lokaal. Beide groepen konden er echter niet langer terecht.Omdat de renovatiekosten voor het Ameubla gebouw te hoog opliepen, opteerde het gemeentebestuur meteen voor nieuw-bouw achter de sporthal op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke.

Page 21: Ontdek Koksijde in 2012

19

IndelingDeze nieuwe accommodatie telt elf overdekte en twintig buitenbanen in dolomietgruis.Dankzij de binnenbanen kunnen de liefhebbers nu ook ’s winters petanquen! En bij mooi weer wordt alles open gegooid zodat men meteen in de deugddoende zon en in de openlucht kan spelen.

Alle clubs zijn het er over eens dat de petanquesport in onze gemeente nog popu-lairder zal worden dankzij deze realisatie! Het spreekt vanzelf dat alle petanqueclubs en –spelers van deze nieuwe accommodatie gebruik zullen kunnen maken.

Verenigingen ontmoeten elkaarDe Koninklijke Duivenmaatschappij De Verbroedering heeft ook een ruimte in hetgebouw. Op 1 april werden de eerste duivener gekorfd. Er is ook plaats om de constateurs

te lezen. Verder beschikt ook de scrabbleclub Xanthippe er over een lokaal. Gemeenschap-pelijk zijn de sanitaire voorzieningen, bar, cafetaria en berging.De Bolledroom en ‘t Duvekot zijn niet alleen mooie technische verwezen lijkingen. De investering is ook belangrijk op sociaal vlak,want hier zullen veel mensen elkaar ontmoeten.Dat haalt hen weg uit een mogelijk isolement op latere leeftijd.

U zegt: petanque..?Weet u waar het woord “petanque” vandaan komt? Het verwijst naar een bepaalde manier van spelen, nl. met de voeten mooi naast elkaar geplaatst binnen een gemarkeerde cirkel. In het Provençaals (Provence, Zuidoost-Frankrijk) noemt men dit “les pieds tanqués” Vandaar de samenvoeging “petanque”..!

Page 22: Ontdek Koksijde in 2012

20

Ontwerp: bvba Architectuur-buro Govaert en Vanhoutte, Brugge

Budget: 2,2 miljoen euro

Subsidies: Impulsfonds Kust (Toerisme Vlaanderen) en restauratiepremies (Ruimte & Erfgoed en Provincie West-Vlaanderen)

Museum George GrardIn de monumentale schuur van de abdij-hoeve Ten Bogaerde zal het gemeente-bestuur een nieuw prestigieus museum

starten: Het museum George Grard! Koksijde koestert zijn kunstenaars. Dit grootse project is meteen het levende bewijs van deze visie.

CurriculumGeorge Grard (°Doornik 1901 - †Brussel 1984) is een belangrijk Belgisch beeld-houwer. Sinds 1931 leefde en werkte de grootmeester bijna doorlopend in zijn vissershuisje in Sint-Idesbald.

Zijn bijdrage aan de hedendaagse beeld-houwkunst bewaart diepe banden met de grote tradities van de Franse en Belgische beeldhouwkunst. Zijn werken stralen een natuurlijke schoonheid uit, goed doordachte studies van volumes en verhoudingen.Grard bleef zijn hele leven trouw aan één

thema: de liefde voor het vrouwelijk naakt.Na zijn overlijden werd Koksijde zijn laatste rustplaats.

Grard komt terug thuisDe familie en de Stichting Grard vonden in 1994 een onderkomen voor zijn oeuvre in een oude hoeve langs de Ekestraat in Gijverinkhove (Alveringem). Jammer genoeg zag zijn weduwe, Francine Van Mieghem, zich genoodzaakt dat museum eind 2009 te sluiten.Omdat George Grard zo nauw verbonden was met Sint-Idesbald, polste mevrouw Van Mieghem naar de interesse van de gemeente Koksijde om de collectie over te nemen en een museum George Grard in Koksijde te openen. Het gemeentebestuur nam zijn verantwoordelijkheid en toonde zich onmid-dellijk een erg geïnteresseerde partner.

Page 23: Ontdek Koksijde in 2012

21

De besprekingen resulteerden in een schenking onder bepaalde voorwaarden. De voornaamste daarvan is dat de gemeente zich ertoe verbindt het werk van de beeldhouwer zo goed mogelijk tentoon te stellen en te bewaren.De schenking omvat 146 originele gipsen beelden en 14 monumentale bronzen beelden. Voor één ervan, het beeld De zeemeermin, geldt de voorwaarde dat het op een wateroppervlakte wordt opgesteld. De schenking omvat verder ook 40 penseel-tekeningen met Chinese inkt op Japans papier, een reeks lineaire tekeningen en een reeks ‘licht en schaduw’-tekeningen.

In de historische schuurHet gemeentebestuur start binnenkort de verbouwing van de grote, historische schuur. Dit moet uiteraard resulteren in een volwaardig,kwaliteitsvol en hedendaags museum.

Een bijzondere adviesraad zal zich daarom buigen over de omvang en de indeling van het museum, de wijze van tentoonstellen van de bronzen en gipsen beelden en van de tekeningen, de openingsuren en –dagen, transport, noodzakelijke restauraties, het in bruikleen stellen van werken enz.Het gemeentebestuur voorziet ook op de sitede opstelling van het monumentale bronzen beeld La Caille (de Kwartel) van de kunstenaar. Dit beeld zal zeker een opvallende verwijzing zijn naar het nieuwe museum.

De fi guur George Grard en zijn werk zijn belangrijk voor de culturele uitstraling van Koksijde, gelet ook op de band tussen George Grard en Paul Delvaux. Meteen zal het museum George Grard ook de site van Ten Bogaerde op een nog hoger niveau tillen.

Beelden van GrardOp het openbaar domein in Koksijde staan verscheidene beelden van George Grard: De Fluitspeelster op het George Gardplein en Le Printemps bij de Kerkepanne-zaal in de Strandlaan.

Page 24: Ontdek Koksijde in 2012

22

Ontwerp: architecten Geldhof–Decoene, Koksijde (station); Studiebureau Plantec nv, Oostende (omgeving)

Aannemers: Bouwbedrijf Furnibo nv, Veurne (station); Aannemingen B. Vanden Broecke, Wulpen (perron en omgeving)

Prijs: station: 1,15 miljoen euroomgeving: 1,3 miljoen euro

Subsidie: 275.000 euro via Interreg IVB-NWE: Sintropher

Ingebruikneming:eind december 2011

Aan de Sint-Idesbaldusstraat is momen-teel de bouw van een nieuw station en

aanleg van de nieuwe omgeving volop aan de gang. Het gemeente-bestuur investeert in dit belangrijk project omdat het inmiddels gesloopte station (vanaf half maart) achterhaald was op het vlak van dienstverlening.

Comfortabel en makkelijkHet station van Koksijde is een buiten -beentje. Het is geen eigendom van deNMBS, maar wel van de gemeente Koksijde. Anderzijds is de grond noch van de NMBS noch van Koksijde, maar wel van Veurne waarmee onze gemeente voor dat stukje domein een erfpachtovereenkomst heeft.Het is hoog tijd dat er een nieuw stations gebouw komt. Het perron was

zo laag dat heel veel reizigers het onderste uit de kan moesten halen om zichzelf en hun bagage op de trein te hijsen… Het perron verhogen was eerder ook niet mogelijk, want het station stond te dicht bij de sporen. Daar wordt nu allemaal resoluut komaf meegemaakt. Na realisatie zal het op- en afstappenverlopen zoals het hoort: comfortabel en gemakkelijk! Een gedeelte van het perron wordt overdekt met een luifel.

IndelingHet nieuwe gebouw wordt opgericht volgens de principes van een laagenergiegebouw of droogbouw.De diverse onderdelen van het nieuw station zijn de ticketverkoop, sanitair, wachtzaal, verbruikersruimte vooral gericht naar de reizigers, fi etsenstalling met fi etsverhuur.De wachtzaal en verbruikersruimte zullen in elkaar overlopen, zoals in grotere stations.

Nieuw station tegen januari 2012

Page 25: Ontdek Koksijde in 2012

23

OmgevingDe omgevingswerken zijn ook belangrijk. Bij het station komt er een plein waar alle vervoersmodi op aansluiten, als het ware één groot perron waar de reiziger duidelijk kanzien waar hij/zij naartoe moet. De parking wordtnatuurlijk ook volledig vernieuwd. Op vraagvan stad Veurne blijft de parking achter het af-gebroken stationsgebouw voorlopig behouden.Voor de doortrekking van de kusttram worden momenteel diverse tracés bestu-deerd. Eén ervan loopt via station Koksijde. Het ontwerp van de nieuwe stationsom-geving laat zonder grote moeilijkheden of aanpassingen ook de toekomstige tram toe.De inplanting houdt zeker ook rekening met een mogelijke ringweg tussen het Veurnse sportpark en de Ten Bogaerdelaan.

Tijdens de werken gebeurt de ticketverkoop vanuit een containerkantoor.

Paul Delvaux als muzeHet artistieke aspect wordt zeker niet uit het oog verloren. Er komen twee afdrukken van schilderijen van Paul Delvaux. Binnen het schilderij La gare forestière (3,2 x 4 m), en buiten het schilderij Le tunnel (3 x 5 m).Verder zal ook het gedicht La Gare van Paule Cottigny uit Alveringem in kalligrafi e uitgehangen worden, in hetNederlands en het Frans.

Page 26: Ontdek Koksijde in 2012

24

Ontwerp: ArchitectenassociatieRing Partners, Antwerpen

Aannemer: Braet nv uit Nieuwpoort

Prijs: 4 miljoen euroPrefi nanciering met project-beheer via Dexia Bank

Opening: juni 2011

In nieuw Sociaal Huis is welzijn thuisBij het verschijnen van deze brochure is de opening van het nieuwe Sociaal Huis op het Koksijdse Marktplein heel nabij!

Het nieuw Sociaal Huis wordt in de komende decennia hét kloppend hart van de sociale dienstverlening in onze gemeente.

Sociale clusterHet Marktplein ondergaat een echte gedaanteverwisseling. Er is immers een “sociale cluster” verrezen, een groepering van diensten en gebouwendie zich bekommeren om het welzijn vanmedeburgers uit alle lagen van de

bevolking.In september 1994 opende op die plaats het servicefl atgebouw Maartenoom als eerste sociale kern. In de voorbije drie jaar zijn er evenwel twee belangrijke sociale eenheden bijgekomen: het nieuwe woon- en

zorgcentrum Dunecluze van het Koningin Elisabeth Instituut (KEI), en op de hoek van de Tulpenlaan en Begonialaan het nieuwe administratief centrum van het OCMW (dat thans meer en meer Sociaal Huis wordt genoemd). In het Sociaal Huis kunnen inwoners terecht met al hun vragen omtrent welzijn, voor informatie en advies over hun rechten en sociale voordelen. Het wordt dé wegwijzer in de sociale dienstverlening. Met de toenemende vergrijzing van de Koksijdse bevolking is dit geen overbodige luxe.De OCMW-raad hoopt bovendien deze cluster de komende jaren nog uit te breiden met nieuwe servicefl ats op de grond naast het Sociaal Huis. Dat zou dan een vierde sociale kern op die plaats zijn.

Nieuwbouw bleek noodzaakHet Sociaal Huis had zeker nood aan nieuw onderdak voor zijn groeiend personeels-

Page 27: Ontdek Koksijde in 2012

25

bestand, momenteel zo’n 110 personen. Het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke voldeed allang niet meer aan de hedendaagse normen. In het voorjaar 2007 kreeg het gebouw wel een kleine facelift met de installatie van een nieuwe onthaalbalie. Maar het kostenplaatje voor integrale renovatie was hoog, en zelfs die ingreep had geen antwoord kunnen bieden aan de noden en verzuchtingen van vandaag. Organisatorisch was het ultieme moment voor vernieuwing aangebroken. Daarom werd uiteindelijk voor nieuwbouw gekozen.

IndelingHet nieuw administratief centrum is een strak, modern en ecologisch gebouw van drie niveaus. Het is opgericht op grond van de gemeente die de betrokken percelen via de formule van erfpacht aan het OCMW ter beschikking stelde.

Het Sociaal Huis biedt volgende diensten aan.Een onthaalbalie waar u terecht kan met al uwvragen, thuiszorgdiensten, sociale dienst van het OCMW, werkwinkel i.s.m. de VDAB, dienst Sociale Zaken i.s.m. de gemeente.Daarnaast zijn er kantoren voor o.m. de voorzitter, secretaris, ontvanger, de admini-stratie, vergaderzalen, landschapburelen, aparte spreekkamers en de raadzaal.In de kelderverdieping is er plaats voor hetarchief en de werkruimte voor de klusjesmannen.Bij het Sociaal Huis is er ook een gemeen-schapszaal, nuttig voor de bewoners van de servicefl ats. Het gebouw is natuurlijk perfect toegankelijk voor andersvaliden. Buiten is er voldoende parkeer gelegenheid en aandacht voor veel groen.

Met dit project toont Koksijde dat het wil inves-teren in welzijn. Het Sociaal Huis is dus zekereen belangrijke meerwaarde voor de toekomst.

Page 28: Ontdek Koksijde in 2012

26

Ontwerp: architect Dries Vanhove, Krombeke

Budget: 5,5 miljoen euro

Subsidie: restauratiepremies (Ruimte & Erfgoed en Provincie West-Vlaanderen)

Timing: gefaseerde uitvoering start 1ste fase: voorjaar 2013

Renovatie van c.c. Taf WalletHet c.c. Taf Wallet aan de Veurnelaanin Sint-Idesbald is het voormalig vakantiehome Edouard Pêcher. Door

de gemeente aangekocht in 1996 en op 6 september 1997 omgedoopt tot c.c. Taf Wallet naar de befaamde kunstschilder die jaren woonde en werkte in het nabijgelegen huis Cantegril. Dit imposante gebouw wordt in de nabije toekomst grondig gerenoveerd.

Het vroegere Home Pêcher werd in 1937 als kinderhome gebouwd en in 1948 uitgebreid. Het kenmerkt zich door zakelijke, functionele stijl die bij de interbellum-architectuur aansluit.

Later passeerden nog tal van andere verbouwingen de revue, de ene al passender dan de andere. Sinds 2008 is het gebouw beschermd als monument.

Architect Dries Vanhove heeft een restauratie-dossier opgesteld dat rekening houdt met de historische context, die aan de hand van oude plannen, foto’s, en postkaarten werd gereconstrueerd. Zo zal o.m. de ingang naar de oorspronkelijke plaats langs de Veurnelaan verplaatst worden.

De restauratie houdt ook maximaal rekening met de huidige functie. C.c. Taf Wallet is immers hoofdzetel van de gemeentelijke Westhoekacademie en biedt ook onderdak aan een aantal verenigingen.

Page 29: Ontdek Koksijde in 2012

27

Ontwerp: Plantec NV,Oostende (tribune); studiebu-reau Lobelle, Brugge(voetbalveld)

Aannemer: Verhelst Frans bvba, Koekelare (ruwbouw tribunes)

Budget: 1,5 miljoen euro (subsidie van de gemeente aan KVVC)

Timing: in uitvoering, eind-datum eind 2011-begin 2012

Voetballend Koksijde viert al enkele jaren hoogtij! In twee jaar tijd promo-veerde blauwwit van 1ste provinciale naar 3de nationale waar het na twee seizoenen een gevreesde subtopper is. Het gemeentebestuur twijfelt er niet aan dat KVV Coxyde dit niveau kan aanhouden. Daarom wordt ook in voetbalaccommodatie geïnvesteerd: tribunes en kunstgras.

De bouwwerken in het Henri Houtsaeger-stadion beogen in eerste instantie de toevloed aan supporters op een veilige en comfortabele wijze op te vangen. Anderzijds zijn er ook meer voorzieningen nodig voor de spelers want de voetbalbond legt voor de hogere klassen strengere eisen op.Het project omvat enerzijds de bouw van een nieuwe tribune, grenzend aan de nieuwe verkaveling.

Deze nieuwe tribune, 100 m lang en 5 m hoog, telt 576 zitplaatsen en 220 staan-plaatsen. Aan weerszijden zijn er sanitaire voorzieningen.Anderzijds worden aan de bestaande tribune 2 vleugels toegevoegd. De noordelijke vleugel omvat een keuken, berging, vipruimte, ingang en sanitair. De zuidelijke vleugel een cafetaria voor bezoekers, kinéruimte en sanitair. Bij de ingang van het stadion komt er een gebouwtje voor ticketverkoop.

Om het bestaande veld maximaal te kunnen bespelen, wordt de grasmat van het hoofdterrein ook door een veld in kunstgras vervangen. Op kunstgras kan de hele dag door worden gespeeld, het is onverslijtbaar.

Nieuwe tribune en kunstgras voor KVV Coxyde

K V VCOXYDE

1934

Page 30: Ontdek Koksijde in 2012

28

Ontwerp:BURO II & ARCHI+I, Roeselare

Aannemer: Algemene Onder-nemingen Robert Wyckaert, Gent

Prijs: 2,5 miljoen euro

Subsidies: 1,75 miljoen euro Agion (aangevraagd)

Start werken: juni 2011

Leer- en speelparadijs voor kleutersgemeenteschool Oostduinkerke Voor de gemeenteschool van Oostduin-kerke wordt een nieuwe droom weldra

werkelijkheid! Uiterlijk begin 2013 zal de school prat kunnen gaan op een nieuwe kleuterafde-ling. Het is nodig want de school barst uit zijn voegen. Het wordt een zogeheten “passief” gebouw volgens de moderne ecologische en energiebesparende visie.

De Oostduinkerkse gemeenteschool kende de voorbije jaren een gestadige toename van het aantal kinderen. In

tien jaar tijd groeide het leerlingenaantal tot 370, waaronder 155 kleuters.Alle klassen zijn ontdubbeld maar dat lost natuurlijk het probleem van het plaatsgebrek niet op. Destijds zochten de directies tijdelijk

heil in prefab-lokalen die inmiddels ook hun beste tijd hebben gehad.

IndelingDe nieuwe afdeling, 1.216 m², wordt opgericht op de plaats waar nu de prefab-lokalen staan. Tijdens de uitvoering van het project kunnen de kinderen terecht in weer andere prefab-lokalen die op de parking naast de school zullen geplaatst worden.In totaal komen er zeven klassen, allemaal op de begane grond wat de toegankelijkheid alleen maar verhoogt. In elke klas is er plaats voor 25 kleuters, in de peuterklas kunnen er 40. De klassen zijn 2 aan 2 gebouwd en hebben samen een sanitair blok en bergruimte. Een aparte snoezelruimte is voorzien voor de jongste kinderen die na demiddag een extra dutje doen.

Page 31: Ontdek Koksijde in 2012

29

Voor de zorgcoördinator komt er een afzon-derlijk lokaal en ook de zorgleerkracht van de kleuterafdeling krijgt er haar eigen stek. Er wordt ook nog een ingerichte keuken en een bergruimte voorzien.

Half ingegraven gebouwMerkwaardig is dat het project voor de helft onder het normale grondniveau wordt gebouwd, met andere woorden half ingegraven en er komt een dikke laag aarde bovenop het dak. Deze optie zal bijdragen tot energiezuinig verbruik. Een en ander betekent ook dat de kinderen op het dak zullen kunnen spelen, te bereiken via een zachte helling. Overigens zullen de bodems van zowel die helling als het dak uit gras bestaan zodat de “speelplaats” een “speelweide” wordt. Er zal ook ruimte zijn voor speeltoestellen. Het spreekt vanzelf dat alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zoals hoge leuningen, relingen e.a. geïnstalleerd zullen worden.Er komt ook een terras in hout en bij minder goed weer kunnen de kinderen uiteraard

terecht in de polyvalente ruimte beneden. Daar zorgen lichtkoepels en lichttunnels voor een overvloedige instroom van natuurlijk licht.Andere interessante aspecten zijn de indeling inkleurenzones en een tuintje aansluitend bij elke klas.Het ontwerp voorziet geen zonnepanelen. Er komen wel luifels voor optimale opwarming door de winterzon, en afscherming van de zomerzon. Het gebouw beschikt over luchtver-versing met warmterecuperatie om het comfort te verhogen.

Illustraties:© BURO II & ARCHI+I

Page 32: Ontdek Koksijde in 2012

30

Ontwerp: TV SO-IL Offi ce LTD (Brooklyn, VS) & Bureau Bouwtechniek (Antwerpen)

Budget: 1 miljoen euro

Timing: uitvoering 2012-2013

Gemeenschapscentrum WulpenSinds enkele jaren is de oude gemeente-school van Wulpen niet meer in gebruik. Op die plaats verrijst voor het bruisende

verenigingsleven van Wulpen weldra een gemeenschapscentrum.

In overleg met de diensten van de Vlaams Bouwmeester is gekozen voor een ontwerp dat de bestaande gebouwen (woonhuis en school) en de beeldbepalende boom op de

speelplaats behoudt, maar dat toch een hedendaagse toets geeft.

Rond de gebouwen komt een gebogen wand, die enerzijds een ‘frame’ vormt rond het landschap (een tuin met boom voor diverse activiteiten) en die anderzijds net een uitkijk biedt op het omgevende landschap.In de gebouwen komt een polyvalente zaal met alle nodige uitrusting (sanitair, berging, bar, …) en twee vergaderzalen. De jeugd-vereniging krijgt een eigen lokaaltje, dat geïntegreerd wordt in de gebogen wand en dat de vereniging volledig vrij kan gebruiken.

Page 33: Ontdek Koksijde in 2012

www.koksijde.be

Zin om het WK als VIP te beleven?U kan kiezen tussen 2 soorten arrangementen: de Paul Herygersbusinesstafel (stijlvolle VIP met fi jne gerechten, gelegen net aan de aankomst) of de Marcel Houvenaeghel hospitality unit (buffet met Vlaamse volksgerechten). Voor meer info mail [email protected]

Tickets aan gunsttarief voor inwonersen tweede residenten!Daar u als Koksijdenaar of eigenaar van een tweede verblijf in Koksijde onrechtstreeks mee investeert in dit topsportevenement, kan u aan het gunsttarief van € 5 per dag komen supporteren.Uiteraard mits voorlegging van de nodige bewijzen. Deze bijzondere voorverkoop zal alleen plaatsvinden in het gemeentehuis tussen 12 september 2011 en6 januari 2012.

www.koksijde2012.beNeem zeker af en toe een kijkje op de bijzondere WK-website. U kan er steeds terecht voor de meest actuele en praktische info over de wereldkampioen-schappen. De liefhebber kan er zelfs het parcours beleven alsof hij zélf op de fi ets door de duinbosjes en over de zandheuvels crosst! De ticketverkoop begon op 30 maart. Alle info daarover uiteraard ook op de site!

WK-shop: unieke gadgets! Bent u helemaal cyclo? Bezoek zeker de WK-shop. Naast tickets kan u er allerlei WK-gadgets aanschaffen. De shop bevindt zich in het toerismekantoor (gemeentehuis), Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Ze zijn ook online verkrijg-baar via www.koksijde2012.be.

Deze coole gadgets: USB-stick (€ 15), notablok en balpen (€ 1,50), wielershirt en -broek e.a. zijn te koop in de WK-shop.

www. k o k s i j d e 2 0 1 2 . b e

Page 34: Ontdek Koksijde in 2012

32

WK cyclocross 2012 in de duinen!Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012 staan nu al met gouden letters geboekstaafd in de spor-tieve agenda van onze gemeente. In dat weekend vinden in Koksijde immers de Wereldkampioen-schappen Cyclocross plaats. Een internationale mega-gebeurtenis waarop zo’n 40.000 wieler-liefhebbers verwacht worden. De voorbereiding is geen sinecure, maar Koksijde is niet aan z’n proefstuk toe!

Tienduizenden supporters uit binnen- en buitenlandzullen hun wielercoryfeeën op 28 en 29 januari 2012 op defl anken van de duinen naar de overwinning schreeuwen. In Koksijde is de omloop uniek. Die kronkelt als een snelle hagedis tussen helm- en struikgewas over zandtopjes en graspartijtjes, heuvel op, helling af…De toeschouwers kunnen het spektakel bovendien goed volgen want de duinen vormen natuurlijke tribunes.Jazeker, de cyclocross-omloop van Koksijde is een van de mooiste en moeilijkste van Vlaanderen.

Ervaring en vernieuwing!Koksijde kan bogen op een rijke cyclocrosstraditie en–ervaring. Dat is de verdienste van de Veloclub De Verenigde Vrienden die zijn eerste sportief zandspektakel organiseerde op 27 december 1969. Sindsdien vindt er in de duinen van het domein Liefoord elk jaar een zandcross plaats. In 1994 was dat zelfs het Wereldkam-pioenschap, in 2002 het Belgisch Kampioenschap en sinds 2006 elk jaar een manche van de Wereldbeker.

De organisatie van het WK 2012 is toevertrouwd aan de gemeente, maar het spreekt vanzelf dat die daarvoor een overvloedig beroep doet op de expertise van de Veloclub De Verenigde Vrienden. Anderzijds is de enthousiaste medewerking van een lange rij andere partners onontbeerlijk om de organisatie van dit internationale supergebeuren tot een goed einde te brengen.Het zandparcours werd speciaal voor het WK volledig vernieuwd.

Page 35: Ontdek Koksijde in 2012

33

Peter Paul aan het woordPeter van het WK, ereburger Paul Herygers vindt de vernieuwing van het parcours een meerwaarde:

“De Internationale Duinencross heeft haar naam niet gestolen en blijft staan voor hard labeur in het mulle zand. De Herygers duin, sinds 1994 naar mij vernoemd, blijft in de kuiten van de renners bijten.Daarnaast werd ook de X-duin aan het parcours toegevoegd. Deze niet te onder-schatten zandklim betekent een extra uitdaging voor de deelnemers. Het is een waardevolle toevoeging aan het parcours, een wereldkampioenschap waardig! Ik ben zeer nieuwsgierig wie zijn naam zal geven aan de X-duin. Na het WK wordt de X immers vervangen door de naam van de wereldkampioen 2012!”

Op 30 maart 2011 werden de offi ciële troffee, het WK-promowielershirt (te koop in de WK-shop!) en de offi ciële WK-trui voorgesteld aan de pers.

Page 36: Ontdek Koksijde in 2012

Gemeente KoksijdeZeelaan 303, 8670 Koksijde

Tel. 058 53 30 30

Fax 058 53 30 31

E-mail [email protected]

www.koksijde.be