Ontdek Jona/Joenoes (0672)

of 12 /12
Ineke Clijnk Samenleesverhalen S a m e n - l e e s - v e r h a l e n O n t d e k J o n a / J o e n o e s

Embed Size (px)

description

Ontdek met jonge kinderen de overeenkomsten en de verschillen tussen de grote verhalen over Joenoes uit de Koran en Jona uit de Bijbel. Pakket met onder meer prentenboek en spelmateriaal.

Transcript of Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Page 1: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Ineke Clijnk

Samenleesverhalen

Sa

men-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o es

ISBN 978 90 5788 319-4

bestelnummer 0672

Heeft u kinderen op school met verschillende religieuze achtergronden? Met behulp van de omkeerboeken uit de serie Samenleesverhalen leren kleuters dat er verhalen zijn die in de Bijbel en de Koran worden verteld. Ontdek samen met jonge kinderen aan de hand van heldere illustraties en een mooie verteltekst de overeenkomsten en verschillen tussen deze verhalen. Het pakket Samenleesverhalen Jona / Joenoes bestaat uit:• een omkeerprentenboek• een leskatern waarmee de leraar een eenvoudig programma

rond de verhalen kan samenstellen• verhaalplaten voor in de klas en voor op het digibord• dagritmekaartjes• een memory-spelletje • een domino-spel• een cd-rom met daarop een paar bijpassende liederen, een

memoryspelletje, een puzzel en de verhaalplaten voor het digibord.

Jon

a In

eke Clijn

k Joen

oes

Sam

en

leesv

erh

ale

n

10066_Spellendoos.indd 2 5-1-11 21:38

Page 2: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Ineke Clijnk

Jon

a In

eke Clijn

k

Joen

oes

Ineke Clijnk

Sa

men-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o es

Samen-lees-verhal

en

On

tdek Jona/Joenoes

Page 3: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Ineke Clijnk

Jon

a

In

eke

Clij

nk

Joen

oes

Ineke Clijnk

Samen-lees-verhalen

On

td

ek Jona/Joenoes

Samen-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o e s

Page 4: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Jona vindt een schip dat naar Tarsis vaart. Hij betaalt zijn reis en gaat aan boord. Hij is moe en gaat beneden in het schip liggen. Jona slaapt. Hij merkt niet dat het schip de haven uitvaart. Als ze op zee zijn, gaat het heel hard stormen. Hoge golven slaan tegen het schip. De matrozen zijn bang dat het schip kapot gaat.Ze gooien alle spullen overboord, ze hopen dat het schip lichter wordt en niet kapot gaat.Jona ligt nog steeds beneden in de boot te slapen en hij hoort niets. Maar de kapitein vindt Jona. Hij maakt hem wakker. Boos zegt hij tegen Jona: ‘Iedereen vraagt de goden om te helpen. Jij moet óók jouw God vragen of hij ons kan redden!’

6

Page 5: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

7

Page 6: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

5

Les 1 Jona

Tijdsduur:30 tot 45 minuten.

Materiaal:dagritmekaart met afbeelding van een kaarsje, kartonnen kaarsje voor op tafel in de kring, prentenboek, verhaalplaten.

Doel:Dekinderen komen in aanraking met het verhaal van Jona, zoals dat verteld wordt in de joodse en christelijke traditie.

Inleiding

Ritueel en aansluiting bij de eigen leefwereld van het kind.

Materiaal:dagritmekaartje en kartonnen kaarsje.Hang het dagritmekaartje op en laat de kinderen in een kring zitten. Zet het kartonnen kaarsje (dezelfde afbeelding) op tafel in de kring.Suggestie: U kunt op een mooie doek de Bijbel neerleggen.Leg de kinderen uit dat het verhaal over Jona niet zomaar een gewoon verhaal is. We zetten het kartonnen kaarsje in het midden (of gebruiken een ander ritueel) om aan te geven dat het om een speciaal verhaal gaat.Laat een afbeelding van een boom met bladeren zien. Vertel na een kort gesprekje over bomen, dat er een mooi verhaal is over een wonderboom die Jona schaduw geeft.

Kern

Het verhaal Jona voorlezen.Lees in de kring het verhaal over Jona voor.

Werkwijze:Het verhaal wordt interactief voorgelezen. U kunt het verhaal visueel ondersteunen door de verhaalplaten te gebruiken.

Leg de verhaalplaten op volgorde. Onderbreek het voorlezen met vragen om de kinderen bij het verhaal te betrekken en de tekst te laten begrijpen.

Door het verhaal interactief voor te lezen stimuleert u het verhaalbegrip. Het verhaal wordt voor de kinderen begrijpelijk doordat u bij de verhaalplaten zoveel mogelijk verschillende soorten vragen stelt, zoals:

• aanwijsvragen• wie-/wat-/waar-vragen• waarom-vragen, hoe-vragen • ja/nee-vragen • vragen naar eigen ervaringen

Page 7: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

6

Een paar voorbeelden vindt u hieronder:

Wat gaat Jona doen?Waar gaat Jona slapen?Waarom gooien de matrozen Jona in zee?Wie vraagt Jona om hulp als hij in de buik van de vis zit?Waar gaat Jona naar toe als hij uitgespuwd is door de vis?Wat doet de koning als hij van Jona hoort dat de mensen in de stad gestraft worden omdat ze alleen maar slechte dingen doen?Hebben de mensen spijt? Wat vragen ze?Wat doet God als Hij ziet dat de mensen spijt hebben?Waarom is Jona boos?Wat doet God zodat Jona niet meer boos is?Wie heeft de bladeren opgegeten?

De interactie stimuleert niet alleen het verhaalbegrip maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.

Afronding

Leg samen met de kinderen de verhaalplaten in volgorde op tafel of op de grond.

Werkwijze:De verhaalplaten van Jona liggen door elkaar op tafel. Lees de tekst uit het prentenboek nog een keer voor. Vraag na iedere bladzijde aan één van de kinderen om de bijbehorende afbeelding te zoeken.

Page 8: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Sa

men-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o es

Verhaalplaat 4

Jona

Page 9: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Sa

men-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o es

Verhaalplaat 12

Joenoes

Page 10: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

10066_domino_Jona_joenoes.indd 23 8-12-10 10:1510066_domino_Jona_joenoes.indd 51 8-12-10 10:16

Page 11: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

10066_memory_Jona_joenoes.indd 37 8-12-10 10:26

Page 12: Ontdek Jona/Joenoes (0672)

Ineke Clijnk

Samenleesverhalen

Sa

men-lees-verhalen

On

t d ek Jona/Joe n o es

ISBN 978 90 5788 319-4

bestelnummer 0672

Heeft u kinderen op school met verschillende religieuze achtergronden? Met behulp van de omkeerboeken uit de serie Samenleesverhalen leren kleuters dat er verhalen zijn die in de Bijbel en de Koran worden verteld. Ontdek samen met jonge kinderen aan de hand van heldere illustraties en een mooie verteltekst de overeenkomsten en verschillen tussen deze verhalen. Het pakket Samenleesverhalen Jona / Joenoes bestaat uit:• een omkeerprentenboek• een leskatern waarmee de leraar een eenvoudig programma

rond de verhalen kan samenstellen• verhaalplaten voor in de klas en voor op het digibord• dagritmekaartjes• een memory-spelletje • een domino-spel• een cd-rom met daarop een paar bijpassende liederen, een

memoryspelletje, een puzzel en de verhaalplaten voor het digibord.

Jon

a In

eke Clijn

k Joen

oes

Sam

en

leesv

erh

ale

n

10066_Spellendoos.indd 2 5-1-11 21:38