Ons Eiland Tholen week48

download Ons Eiland Tholen week48

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Ons Eiland Tholen

Transcript of Ons Eiland Tholen week48

 • Donderdag 10 oktober 2013 www.onseilandschouwen.nlTholen

  www.onseilandtholen.nlWoensdag 25 november 2015

  Met onze weekkranten, dagblad n site bereikt u liefst 78% van de consumenten in Zeeland

  Vrouwen maken kaarsenPoortvliet - Achttien leden van de Vrouwen van Nu af-deling Poortvliet hebben op 16 november in Sint-Anna-land kaarsen gemaakt. Door Marie-Christien van der Moere van kaarsenma-kerij Ambachtelijk Kaars-licht werd onder het genot van koffie of thee met iets lekkers de werkwijze uitge-

  legd om kaarsen te maken. In de kaarsenmakerij werd een sterkaars gemaakt van allerlei kleurtjes kaars, die werd afgegoten met hete pa-raffine. Met veel geduld en plezier hebben de vrouwen twee kaarsen gegoten, waarna de avond met een drankje werd afgesloten.

  Badminton in HaestingeSint-MaartenSdijk - Bad-mintonvereniging de Space Shuttle speelt elke maandag van 20.00 tot 22.00 uur in De Haestinge. De vereniging telt nu een kleine twintig leden, maar kan vers bloed zeker gebruiken. Aspirant-leden kunnen de eerste drie avon-den vrijblijvend mee spelen op de maandagavond. Bad-

  minton is een ideale manier om na een drukke dag te ontspannen, maar spelen in wedstrijdverband is wat an-ders dan proberen de shuttle zolang mogelijk in de lucht te houden. Nieuwe leden worden uiteraard wegwijs gemaakt in de spelregels. Voor meer informatie: Cor-rie Lindhout 0166-663948.

  Opbrengst collecte Alzheimertholen - De collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Tholen-stad en Poortvliet 739,23 euro opgebracht. De ziekte van Alzheimer treft inmiddels honderdduizen-den Nederlanders. Het geld is bestemd voor onderzoek. Nieuwe collectanten kun-nen zich melden bij Jeanne Meeus: 06-48630787.

  Je bent intensief bezig ben met muziek maken en het is echt een uitdaging om met zoveel muzikanten een goed eindresultaat neer te zetten. Foto: Paula Czechovski

  OVM bestaat 90 jaar

  door Paula Czechovski

  oud-voSSeMeer - Vroeger werden play-ins jaarlijks georganiseerd maar organi-satorisch is dit in deze tijd niet meer haalbaar, vertelt Anouschka van Treijen van OVM. Alle deelnemende muziekverenigingen, OVM Oud Vossemeer, Concordia

  St. Philipsland, Acceleran-do St. Annaland, Euterpe St. Maartensdijk en Concordia Tholen organiseerden de play-in per toerbeurt, maar op een gegeven moment ver-waterde het jammer genoeg totdat Concordia St. Philips-land drie jaar geleden hun

  jubileum vierde en zij de play-in weer nieuw leven in hebben geblazen. Er was zoveel animo voor dat wij dachten dat gaan wij ook doen. Nu hopen wij dat we in samenwerking met de andere orkesten, om de vijf jaar bijvoorbeeld, dit gewel-dige evenement te kunnen blijven organiseren.Het leuke van het spelen met de andere verenigin-gen is volgens van Treijen dat je nader tot elkaar komt. Je bent intensief bezig ben met muziek maken en het is echt een uitdaging om met zoveel muzikanten een goed eindresultaat neer te zetten. Je tilt elkaar echt naar een hoger niveau.De muziek wordt uitgezocht door iemand van de orga-niserende vereniging maar ook hun eigen muzikanten weten tot op de dag zelf niet

  wat voor muziekstukken er uitgezocht zijn. Van Treijen: Je kunt je voorstellen dat we hard zullen moeten oefenen met zijn allen om aan het eind van die dag iets gewel-digs neer te zetten. De rond de honderd muzikanten

  worden tijdens de repetitie ingedeeld per instrument. Zo zullen de slagwerkers met een eigen dirigent gaan repeteren bijvoorbeeld. Iede-re groep krijgt een dirigent uit een van de verenigingen. Het niveau van de muziek

  moet niet te hoog zijn, waar-door het voor iedereen haal-baar en leuk is. De muziek moet vrij recent uitgegeven zijn, zodat niemand het nog kent.

  lees verder op pagina 3

  Je tilt elkaar echt naar een hoger niveau

  Muziekvereniging OVM organiseert vanwege haar 90-jarig bestaan op 28 november een play-in in dorpshuis de Vossekuil voor alle muziekverenigingen in de gemeente Tholen en blaast zo een traditie nieuw leven in. Hopelijk zetten de andere muziekverenigingen deze traditie weer voort.

  Grote Play-in verenigingen

  volg onS ook oP FacebookOp de hoogte blijven leuke nieuwtjes en filmpjes? Like ons op Facebook!

  www.facebook.com/OnsEilandTholen

  ietS te verkoPen?Ons Eiland Tholen heeft een nieuwe website met vraag en aanbod. Kijk en plaats!

  www.onseilandtholen.nl

  Lezing Fietsen met Godtholen - Vrijzinnigen Ne-derland afdeling Tholen organiseert vanavond een lezing door Monic Slin-gerland. Zij is bekend als journalist en columnist van Trouw. Titel van haar lezing luidt: Nooit zijn de psalmen me dierbaarder dan bij de beklimming van een berg. Op een zondag stappen drie Nederlandse vrouwen in het Engelse Canterbury op de fiets om in vijf weken naar Rome te rijden. Anglicaans, Gereformeerd, Rooms-ka-tholiek; stof genoeg voor on-derweg. De tocht gaat via de banlieues van Parijs, Taiz, Genve en het kapelletje van de madonna di Ghisal-lo, door een Europa dat aan kerk en christendom min-der belang toekent, terwijl de islam groeit. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Oudeland-sestraat 11 Tholen.

  JOTH aan de slag met veiligheidtholen - Een paar weken geleden vroeg de crew van jongerenorganisatie Jij Op Tholen (JOTH) met een film-pje op Facebook om ideen in de categorie Jij en Veilig-heid. Er is een goed idee in-gestuurd, waarna een nieu-we oproep is gedaan met de vraag welke jongeren hier-mee aan de slag wilden. Vier jongeren hebben zich aangemeld: Chantal Wal-hout (17) uit Stavenisse, Ro-zalie Hage (16) uit Sint-An-naland, Niek Ridderhof (20) uit Tholen en Leonard van Voorst (20), eveneens uit Tholen. Onder begeleiding van crewleden Simon van Lit en Annet van der Reest gaan zij het idee vormge-ven. Dinsdag 10 november was de eerste sessie, waarin flink gebrainstormd is over veiligheid en hoe dit bij jongeren onder de aandacht kan worden gebracht.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de cd met 10 jaar hits van Frans Duijts

  KLIK & WIN ACTIE

  www.onseilandtholen.nl

  Mamacaf in De RieburchSint-MaartenSdijk - Vrijdag 27 november is er van 9.30 tot 11.30 uur een Mamacaf. Het thema is Knutselen voor Sint. Het Mamacaf vindt plaats in OBS de Rie-burch in Sint-Maartensdijk. Deze ochtend komt Karin van Haaften belangstellen-den kort informeren over Zo Kinderopvang. Hierna wor-den onder haar leiding pie-tenmutsen geknutseld. Het Mamacaf is voor kinderen tot vier jaar oud en hun ma-mas, papas, opas en omas.

  Regimentsfanfare op schoolTholen - Vrijdag 27 novem-ber worden op Thoolse ba-sisscholen schoolconcerten gehouden. Het ministerie van Defensie en de regi-mentsfanfare Garde Grena-diers en Jagers organiseren die en hebben een speciaal programma voor kinde-ren. Er zijn twee concerten van 9.30 tot 10.30 uur en van 11.00 tot 12.00 uur. De RFGGJ is n van de drie professionele orkesten van de Koninklijke Landmacht en bestaat uit 21 muzikan-ten. Het staat onder leiding van dirigent kapitein Harry

  van Bruggen. Doorgaans spelen de werkzaamheden van het orkest zich af tij-dens militaire ceremonies binnen kazernemuren, maar toch treedt het orkest ook met enige regelmaat naar buiten voor het geven van concerten, of verleent het haar medewerking aan in het oog springend cere-monieel, zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag. De RFGGJ is specialist in muzikaal edu-catieve producten voor kin-deren en jongeren, waarin kennismaking met defensie centraal staat.

  Tafeltennisclub houdt actie banketlettersSint-AnnAlAnd - Evenals vorige jaren zijn bij tafel-tennisvereniging Smash76 verse roomboter amandel-letters of -staven te bestel-len. Op 4 of op 5 december worden de bestelling door leden gratis thuisbezorgd op Sint-Annaland. Bestel-lingen vanaf tien stuks worden ook op de rest van het eiland Tholen bezorgd. De letters n staven worden gebakken door bakkerij W. Slager. Door deel te nemen aan deze actie steun je de

  tafeltennisvereniging. De prijs van n letter bedraagt 9,50 euro en een room-boteramandelstaaf 4,95 euro. Bestellingen kunnen worden opgegeven tot ui-terlijk zaterdag 28 novem-ber via banketletteractie@smash76.nl f het bestel-formulier in de brieven-bus bij de bestuursleden C. Hage: Raiffeisenstraat 14 of C.J. Vroegop: Ooststraat 30. Inleveren kan ook bij Bakkerij W. Slager, Nieuw-straat 10.

  Kaarten voor de ijsbaanOud VOssemeer - In de ko-mende weken komen de bestuursleden van ijsclub De Eendracht uit Oud Vos-semeer weer langs de deur met de lidmaatschapskaar-ten.Ondanks de nu nog zachte winter geven de voorspel-lingen een strenge winter af, zegt Gab Havermans, secretaris van de ijsclub. Dus hopen we op een mooi schaatsseizoen. Het bestuur en de ijsbaan zijn er klaar voor, het wachten is op een vorstperiode.

 • door Rachel van Westen

  vlissingen-OOst - Snelle transportverbindingen, een open verbinding met het water, een zee aan ruimte voor overslag van contai-ners, autos en andere goe-deren. Het havengebied is in geen enkel opzicht te verge-lijken met andere delen van Zeeland. Maar is ook ons Zeeuwse havengebied een broedplaats voor crimine-len? En wie houdt dat in de

  gaten? Natuurlijk wordt er voor-namelijk keihard gewerkt in onze havens, maar we kunnen er niet omheen. Het is ook een aantrekkelijke locatie voor criminaliteit. Net zoals het gebied zelf zich onderscheidt van de rest van Zeeland, is ook de criminaliteit van een ander kaliber. Hier spelen zich zaken af die je niet of nau-welijks tegenkomt in een doorsnee woonwijk. Smok-kel van gestolen goederen, drugs, wapens of zelfs men-sen. Om een beter zicht te krijgen op alles wat zich in de haven afspeelt is er vijf-tien jaar geleden een speci-

  aal team van politiemensen in het leven geroepen, die zich hebben gespecialiseerd in het reilen en zeilen in de havens. Dit haventeam is specifiek getraind op het werken in het havengebied en werkt nauw samen met andere disciplines zoals de Landelijke Eenheid (voor-heen de waterpolitie)