Ons Eiland Goeree-Overflakk week44

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Ons Eiland Goeree-Overflakk

Transcript of Ons Eiland Goeree-Overflakk week44

 • www.onseiland.nlDonderdag 29 oktober 2015

  Tramweg 9 Oude TongeT (0187) - 643 031Openingstijden Ma t/m vr: 900 - 2000 uur Za: 900 - 1700 uur

  Kinderdienst op DankdagSTELLENDAM - Ds. D. Hool-werf houdt woensdag 4 no-vember om 14.00 uur een kinderdienst in de Hervorm-de kerk te Stellendam, Bos-schieterstraat 2. Het thema van deze dienst is Vooruit, blik terug! Dit naar aanlei-ding van Genesis 35: 1-15. In dit Bijbelgedeelte lezen we hoe God Jakob oproept om zijn gelofte na te komen en terug te keren naar Bethel. God is Jakob trouw gebleven en is al Zijn beloften nage-komen, terwijl Jakob er nog niet toe is gekomen om zijn belofte waar te maken en

  de Heere te danken. U en jij worden gevraagd om naar deze dienst houdbare pro-ducten mee te nemen. Deze worden speciaal verdeeld onder de vluchtelingen die sinds kort woonachtig zijn in Stellendam. Neemt u/jij gerust belangstellenden en vriendjes of vriendinnetjes mee. U/jij bent van harte welkom. Na afloop van de dienst kan men met elkaar koffie, thee of frisdrank nuttigen in het gebouw De Rank naast de Hervormde kerk en kunnen de kinderen nog wat knutselen.

  Lezing door Jennifer HolikMIDDELHARNIS - De Ameri-kaanse historica en schrijf-ster Jennifer Holk houdt een lezing in het Engels op vrijdag 30 oktober in de aula van het Edudelta Col-lege, Schoolstraat 9A. Aan-sluitend is het mogelijk tot vragen en koop van boeken van de schrijfster duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur met de inloop vanaf 19.00 uur. Holik, afkomstig uit Chicago, studeerde ge-schiedenis aan de Missouri University of Science and Technology en publiceerde een groot aantal boeken en

  mag gezien worden als een expert op het gebied van historisch onderzoek naar Amerikaanse militairen en hun eenheden op het land, lucht en water. De Ameri-kaanse bezoekt deze dag Dennis Notenboom van de stichting WO2GO om erva-ringen te delen en bekend te raken met de rol van de Amerikaanse militairen op Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Wereldoorlog. Entree is gratis, maar reser-veren is gewenst. Dit kan via info@wo2go.nl of telefo-nisch 06-5185 9641, Dennis.

  Oliebollen in ziekenhuisDIRKSLAND - De afdeling Chi-rurgie/Oncologie van Het Van Weel-Bethesda Zieken-huis houdt een oliebollenac-tie voor de Stichting Ambu-lance Wens. Op 30 oktober kunt u in het winkeltje van het ziekenhuis in de cen-trale hal en in de polikli-niekhal oliebollen kopen. Ambulance Wens vervult de laatste wens van termi-nale patinten. Met ruim 200 ervaren en speciaal hiervoor opgeleide vrijwil-ligers worden allerlei wen-sen vervuld. Van een laatste bezoek aan het museum tot

  het vieren van een verjaar-dag met familie. De afdeling Chirurgie/Oncologie en Stichting Ambulance Wens werken regelmatig samen om laatste wensen van ter-minale patinten uit te laten komen. Daarom willen zij graag wat terug doen voor de stichting. Door op 30 ok-tober oliebollen te kopen in het ziekenhuis, steunt u de stichting. De oliebollen zijn gesponsord en de verkoop van de oliebollen gebeurt in vrije tijd. De opbrengst van deze actie gaat geheel naar St. Ambulance Wens.

  Nieuw rioleringsplan FlakkeeREGIO - Vanuit de Wet Milieu-beheer en de Waterwet heb-ben gemeenten wettelijke zorgplichten voor afvalwa-ter, hemelwater en grondwa-ter. Hoe een gemeente deze zorgplichten invult en be-kostigt, staat opgenomen in het gemeentelijk riolerings-plan. De gemeenteraad heeft het plan, dat geldig is van 2015 tot 2020, vastgesteld en is in nauwe samenwerking met waterschap Hollandse Delta tot stand gekomen. In 2020 moet de gemeente het plan opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er zijn maatre-

  gelen opgenomen, die in de komende jaren worden op-gepakt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hui-dige wateroverlastlocaties, wordt rekening gehouden met de verwachte klimaats-veranderingen en wordt aangesloten bij nieuwbouw-ontwikkelingen. De gemeen-te en het waterschap hebben zes afzonderlijke produc-ten van de afvalwaterketen vormgegeven, de eerste keer in Nederland. Ook zijn het Afvalwaterplan, het Basis-rioleringsplan, het Toekom-stig Basisrioleringsplan, het Basis Zuiveringsplan en het Afvalwaterketen-Inciden-

  tenplan opgesteld. Water-schap, DCMR Milieudienst Rotterdam en de gemeente GO hebben dit laatste plan samen opgesteld. Naast het behalen van effi cintiewinst in de beleidsformulering was het proces gericht op het bereiken van kwaliteits-verbetering door het uit-wisselen van kennis, leren van elkaars ervaringen en gebruik maken van elkaars deskundigheid. Uitgangs-punt bij dit plan was om minder meerkosten voor de inwoners van Flakkee met daarnaast een kwaliteits-verbetering te krijgen. Zie www.goeree-overfl akkee.nl

  Catherine van Vliet-Saivres (foto) reed 26 oktober door de Herman Heijermanssingel in Middelharnis en zag deze fraaie rij herfstbomen. Cees de Baare maakte diezelfde dag een gedicht. Het mooie pad in de kleuren van het najaar. Opent overgangsdeuren naar het kille weer. Verliezende zomergedachten die ik spaar. Verdwijnen elk herfstseizoen

  keer op keer. Bij het zien van scharkering in de kleuren. Van de bomen en de struiken in de natuur. Bladeren verkleuren tijdens herfstgeuren. Van groen naar rood gelijk het herfstvuur. Langs de paden, op de dijken. Genietend van schoonheid van de kleuren. Die de overgang van het seizoen verrijken. Openen van de seizoenen overgangsdeuren.

  Een bijna lyrische beschrijving van prachtige herfstkleuren in de regio

  Voorstelling Jong en Veelbelovend

  Door de redactieMIDDELHARNIS - Ah, die jaren zeventig, van Toppop, Abba en de dood van Elvis. Toen beginnend fotograaf Anton Corbijn nog gewoon een dag voor Jan uittrok, idool Her-man Brood ineens bij hm in de kleedkamer stond, en iedereen dacht dat Jan zijn naam van Johnny Rotten

  had gejat, terwijl het toch echt andersom was. Ter ver-hoging van de feestvreugde heeft Rot een stel krakers uit die tijd vertaald zoals alleen hij dat kan, van Gol-den Years en Sex & Drugs & Rock & Roll tot de zwoele disco van Rock your baby,

  de malle zomerhit Borri-quito en haatplaat Living next door to Alice. En zo blijft in Jong & Veelbelovend ook veel Oud & Vertrouwd: mooie liedjes, sterke verha-len en droge humor van een rasartiest die zich een jong veulen voelt in de wei als hij op het podium staat.

  Dineren Bij deze voorstelling is het mogelijk vooraf in de gezel-lige foyer van het Diekhuus te dineren. Het eetarrange-ment wordt verzorgd door Bij Elles, kosten 26 euro per persoon. Aanvang met eetarrangement 18.00 uur. De voorstelling van Jan Rot begint om 20.15 uur. Entree 16,50 euro en met eetarran-gement 42,50 euro. Kassa-kaart 17,50 euro, zonder eet-arrangement. Reserveren: www.hetdiekhuus.nl

  STEL KRAKERS UIT DE JAREN ZEVENTIG VERTAALD ZOALS ALLEEN ROT DAT KAN

  Vrijdag 30 oktober is hij er weer! Jan Rot speelt zijn voorstelling Jong en Veelbelovend - Mijn jaren 70 in de Rabobankzaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Ik ben pas zeventien, er kan nog zoveel komen, het leven lacht naar mij... In een serie nieuwe liedjes keert zanger terug naar zijn jeugd.

  Jan Rot in Diekhuus

  Denk aan welzijn dieren!MIDDELHARNIS - Het gebeurt steeds vaker: Op de kinder-boerderij van Hernesseroord aan de Oosthavendijk wor-den zomaar dieren over het hek gegooid, omdat mensen er niet meer voor willen zor-gen. Dat is afgrijselijk, vin-den verzorgers van de kin-derboerderij. Denk aan het

  welzijn van dieren. Wij kun-nen geen dieren van buiten-af opnemen. Dit in verband met eventuele ziektes en er zijn bijvoorbeeld voldoende kippen op de boerderij. Ook voederen van dieren is niet goed, hoe goed bedoeld ook. Het komt de gezondheid van de dieren niet ten goede.

  TROMPET UIT DE KAST GEHAALDBruidegom (92!) speelt op zijn feestje mee met Kon. Fanfare Apollo Goedereede

  24

  KANSHEBBER VOOR AWARDtbp electronics uit Dirksland dingt met anderen mee naar Femme Tech Bedrijven Award

  26

  Autosleutels niet bij voordeur neerleggenREGIO - De Politie waar-schuwt inwoners van Goe-ree-Overfl akkee de autosleu-tels niet vlakbij de voordeur neer te leggen op een kastje of plank, maar op een an-dere plaats in huis. Dieven hebben namelijk geprobeerd om met een draad door brie-venbussen te hengelen om autosleutels te kunnen be-machtigen. In n geval is dat niet gelukt, maar op een andere plaats wel. Daar is de auto weggenomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, luidt het spreek-woord, dus wees alert.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win twee kaarten voor ApassionataGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • * Rozijnenbrood met spijs .................................nu voor 2,00* Rozijnenbrood ..................................................nu voor 1,55* 6 Muesli of beschuitbollen halen...............................5 betalen* Appelflap van 1,55..................................................voor 1,35

  Bakkerij de VisserReclame Reclame Reclame

  A.S. donderdag 29 oktober t/m zaterdag 31 oktober

  Gevuld roomboter speculaas staafRoomboter AmandelstavenPepernotenPeperbollenTaai taai poppenSpeculaas pannetje

  SpeculaasblokkenGevuld speculaasKruidnoten

  Chocolade lettersvan Droste en Verkade

  Ons overheerlijke Sinterklaas assortiment o.a.:

  Koekje van de week: Vanillenootjes200 gram van 3,50 voor 2,80

  Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag hebben we weer Oliebollen

  Dit alles bij uw warme Bakker de Visser!

  Dirksland | Voorstraat 5 | T: 0187 601417Zierikzee | Appelmarkt/ passage | T: 0111 416264

  Reclamemaandag 2 november t/mwoensdag 4 november* Frikandel broodje ...................................................................... nu voor 1,55* Roombroodje...............................................................................nu voor 1,10

  www.onseiland