Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders

Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders
Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders
Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders
Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders
download Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders

of 4

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Steeds meer computergebruikers ontdekken de voordelen van het maken van een online backup. De afgelopen tijd is het aantal aanbieders gegroeid en de prijzen voor deze diensten zijn omlaag gegaan. Hoog tijd voor een inventarisatie!

Transcript of Online opslag. Overzicht van de beste en goedkoopste aanbieders

 • www.pcmweb.nl/internetPersonal ComPuter magazine april 200954

  merkt dagelijks een backup maken van uw belangrijkste bestanden. Vandaag de dag heeft iedereen een breedbandverbinding, dus het uploaden van enkele tientallen gigabytes is nu geen probleem meer. Houd er rekening mee dat u per dag gemiddeld tussen de 2 en 4 gigabyte naar online op-slagdiensten kunt uploaden. Dit betekent in de praktijk dat de eerste backup best wel een paar weken kan duren. Dit klusje kunt u de pc in de nachtelijke uren laten uitvoeren of overdag als u naar uw werk bent. Als dit achter de rug is, zult u bij de online opslagdiensten alleen maar muta-ties hoeven doorvoeren. Denk hierbij aan nieuwe, gewijzigde en verwijderde bestan-den. Doordat u vrijwel altijd synchronisa-tiesoftware moet downloaden, gebeurt het

  komt hier in de praktijk vaak weinig van terecht. Veel gebruikers hebben niet de discipline of de tijd ontbreekt om regelma-tig een backup te maken. Daarnaast hebt u ook een goed synchronisatieprogramma, zoals GoodSync, nodig om het backuppen in goede banen te leiden. Een synchroni-satieprogramma kijkt welke bestanden op de bronschijf zijn veranderd en voert deze veranderingen door op de doelschijf. Hier-mee bespaart u tijd, want zo hoeft u geen bestaande bestanden te overschrijven op de doelschijf. Ten slotte is een externe harde schijf gevoelig voor verlies en dief-stal. U zult niet de eerste zijn die op deze manier een belangrijke backup kwijtraakt.

  Gelukkig hebben we tegenwoordig onli-ne opslag. Hiermee kunt u vrijwel onge-

  ongemerkt verzamelen we steeds meer digitale informatie, denk aan tekstbestanden, fotos of videos. Vaak gaat het hierbij om informa-tie die ons zeer dierbaar is. Een paar jaar geleden maakten we onze backups op beschrijfbare dvds. Hoewel deze schijven vandaag de dag erg goedkoop zijn, is dat bijna niet meer te doen. We hebben vaak vele tientallen gigabytes aan informatie en daar valt bijna niet tegenop te branden. Bovendien hebben beschrijfbare media als nadeel dat deze na een paar jaar niet meer goed leesbaar zijn, waardoor u uw back- ups alsnog kwijt bent.

  Een alternatief is het gebruik van een externe harde schijf, waarop u een backup van uw belangrijke bestanden zet. Toch

  Overzicht van de beste en gOedkOOpste aanbieders

  Steeds meer computergebrui-

  kers ontdekken de voordelen

  van het maken van een online

  backup. De afgelopen tijd is

  het aantal aanbieders gegroeid

  en de prijzen voor deze dien-

  sten zijn omlaag gegaan. Hoog

  tijd voor een inventarisatie!

  081 Online opslag.indd 1 10-03-2009 09:30:28

 • 55

  /internet

  april 2009 Personal ComPuter magazinewww.pcmweb.nl/internet

  slaan, dan betaalt u maar liefst 131,95 per maand. De betaalde versies hebben wel een aantal voordelen. Zo worden uw data versleuteld opgeslagen, worden uw data in verschillende datacentra dubbel opgeslagen en kunt u gebruikmaken van de Webdav, een applicatie waarmee u zonder in te loggen op de website, uw bestanden kunt uploaden. www.adrive.com.

  BackBlazeVoordat u kunt beginnen, moet u een be-stand downloaden van 1,5 MB. Het online backuppen gebeurt op de achtergrond en u merkt hier bijna niets van. U hebt veel instelmogelijkheden als het gaat om wel-ke bestanden u wanneer wilt backuppen. De applicatie van Backblaze werkt stabiel en de dienst maakt een goede indruk tij-dens onze test. U kunt Backblaze vijftien dagen uitproberen. Ze bieden onbeperkte opslag per maand. De maximale omvang van een individueel bestand is 4 GB. Backblaze kost $ 5 per maand. Uw gege-vens worden vanzelfsprekend versleuteld opgeslagen. De dienst bewaart vorige ver-sies van bestanden en u kunt maar liefst vier weken teruggaan in de tijd. Zo kunt u

  plaatsvinden. Sterk punt van Allmydata is dat van bestanden waaraan u op dat moment werkt, bijvoorbeeld tekstdocu-menten, ook automatisch online backups worden gemaakt. De omvang van een in-dividueel bestand dat u wilt uploaden, kan maximaal 8 GB groot zijn. Via een website hebt u toegang tot uw bestanden. Dat is handig, want dan kunt u ze down-loaden vanaf elke pc met internetaanslui-ting. Als u lokaal bestanden wist, worden deze ook bij Allmydata van de server ver-wijderd, op voorwaarde dat hiervan een online backup bestond. Als dat verwijde-ren per ongeluk is gebeurd, bent u het be-stand vrijwel definitief kwijt. Allmydata werkt wel aan een oplossing waarbij ge-wiste bestanden nog een tijdje bewaard blijven. Vanzelfsprekend wordt alles ver-sleuteld opgeslagen, zodat derden nooit uw vertrouwelijke bestanden kunnen be-kijken. www.allmydata.com

  adriveAdrive biedt de abonnementen Basic, Signature en Premium. Bij Basic krijgt u maar liefst 50 GB gratis online schijf-ruimte. Nadeel is wel dat de bestanden

  doorvoeren hiervan automatisch en in de meeste gevallen ongemerkt. Het online synchroniseren heeft wel een nadeel: als u per ongeluk op uw pc een belangrijk be-stand hebt verwijderd, zal dat ook bij de online opslagdienst gebeuren en dan bent u het kwijt. Gelukkig worden bij de mees-te online opslagdiensten lokaal verwijder-de bestanden een maand bewaard, dus als u er tijdig achterkomt dat iets per ongeluk is gewist, kunt u het bestand altijd terug-halen.

  Bij een crash of diefstal van uw pc zult u dus uw bestanden (documenten, fotos, videobestanden, et cetera) moeten terug-zetten via de online dienst. Als het gaat om enkele bestanden, kunt u deze down-loaden via een internetpagina, waarop u moet inloggen met uw eigen gebruikers-naam en wachtwoord. Als het gaat om veel bestanden, dan downloadt u de soft-ware van de aanbieder waarmee u de be-standen naar uw pc downloadt. Houd er rekening mee dat dit wel even kan duren als het om enkele tientallen of wellicht honderden gigabytes gaat. Als u enkele bestanden via de online opslagdienst te-rugzet op uw pc, is het belangrijk om dan niet per ongeluk nieuwere versies van de-zelfde bestanden te overschrijven.

  Er zijn twee soorten online opslagdien-sten. Bij de eerste neemt u een vaste hoe-veelheid schijfruimte af. Bij de meeste diensten krijgt u daar tegenwoordig al 100 GB of meer. Bij de tweede variant krijgt u voor een vast bedrag per maand onbe-perkte opslagruimte. De maandelijkse kosten hiervoor zijn overigens zeer betaal-baar: er zijn aanbieders waarbij u voor een paar euro per maand onbeperkte opslag-ruimte krijgt.

  allmydata.comAllmydata.com biedt onbeperkte opslag-ruimte voor $ 9,95 per maand. Het back- uppen gebeurt automatisch op de achter-grond, maar u kunt er ook voor kiezen om dit op vooraf bepaalde tijdstippen te laten

  niet versleuteld worden opgeslagen. Het terughalen van online opgeslagen bestan-den gaat via een webinterface en is gratis. Wilt u echter een vorige versie van een opgeslagen bestand hebben, denk aan een Word-bestand van drie weken geleden, dan moet u daarvoor wel betalen. Hier-voor betaalt u maar liefst $ 25. Bij de be-taalde abonnementen (Signature en Pre-mium) is deze service gratis. U hebt overal via internet toegang tot uw bestan-den. U logt in via de website van Adrive.com en dan kunt u bestanden selecteren en die downloaden. Bij Signature krijgt u 50 GB en daarvoor betaalt u $ 6,55 per maand. Het Premium-abonnement begint bij 100 GB en dat kost $ 13,95 per maand. Als u echter 1 terabyte online wilt op-

  een vorige versie van een bepaald docu-ment terughalen. Bestanden terugzetten naar uw eigen pc kan ook via eeninternetpagina. U selecteert de bestanden die u wilt terugzetten en even later krijgt u een e-mail met de link van de down-loadlocatie. Het is overigens ook mogelijk om uw backups door Backblaze op dvd te laten branden. Deze service is wel belachelijk duur. U betaalt per dvd maar liefst $ 99. Als u minder dan 160 GB onli-ne opslagruimte gebruikt, dan kunt u uw bestanden ook op een usb harde schijf la-ten zetten. Daarvoor betaalt u eenmalig $ 189 en dat is best een pittig bedrag. www.backblaze.com

  voor nog geen tien dollar per maand krijgt u bij allmydata onbeperkte schijfruimte.

  Blackblaze biedt onbeperkte online opslagruimte voor vijf dollar per maand.

  081 Online opslag.indd 2 10-03-2009 09:30:31

 • www.pcmweb.nl/internetPersonal ComPuter magazine april 200956

  kunt gebruiken om op de server van iDrive te zoeken naar een bepaald be-stand. Van elk bestand worden de dertig laatste versies bewaard. Wilt u de dienst gratis uitproberen? Dan kan, want ze heb-ben ook de iDrive Basic, waarbij u 2 GB opslagruimte krijgt.www.idrive.com

  JamByDe Nederlandse aanbieder Jamby biedt voor een vast bedrag per maand onbe-perkte opslag. De kosten hiervoor bedra-gen $ 4,95 per maand. Wel jammer is dat u alleen per creditcard kunt betalen, maar wellicht komt hier in de toekomst veran-dering in. Net als bij de andere diensten moet u ook hier een client downloaden. Met deze client kunt u uw backups hele-maal naar wens instellen. U moet zelf een encryptiesleutel ingeven. Deze sleutel be-staat uit een aantal karakters. Als u deze sleutel kwijt bent, kunt u de bestanden niet meer terughalen. De gehele site is beschikbaar in het Nederlands. Als u nog

  specifieke vragen hebt, kunt u ook de handleiding downloaden. Sterk punt van Jamby is dat uw backups in twee verschil-lende datacentra worden opgeslagen. Deze datacentra zijn enkele tientallen kilometers van elkaar verwijderd en dit biedt extra zekerheid. www.jamby.com

  kPN BackuP Deze dienst is voor onbeperkte opslag. Hoewel de dienst primair bedoeld is voor bedrijven, kunt u er ook gebruik van ma-ken als particulier. Het kost 4,95 per maand en daar komen nog wel de kosten voor btw bij. Voordat u aan de slag gaat,

  HumyoBij Humyo krijgt u bij het Premium- account 100 GB opslagruimte en daarvoor betaalt u $ 5,74 per maand. Voordat u aan de slag kunt, moet u de Humyo- client ter grootte van 1,87 MB downloaden. Het programma heeft vanzelfsprekend