Ongediagnosticeerde diabetes bij patiënten met een trigger ... · PDF file in trigger...

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ongediagnosticeerde diabetes bij patiënten met een trigger ... · PDF file in trigger...

 • 1

  Ongediagnosticeerde diabetes bij patiënten met een

  trigger finger

  Naam: Dorien de Vocht

  Studentnummer: 1721658

  Facultair begeleider: Dr. I.M. Nijholt

  Extern begeleider: Prof. Dr. M.J.P.F. Ritt

  Locatie onderzoek: VUmc, Amsterdam

  Afdeling: Plastische-, reconstructieve- en handchirurgie

 • 2

  Inhoudsopgave

  Pagina

  Summary 4

  Samenvatting 5

  1. Introductie 6 1.1. Trigger finger 6

  1.1.1. Wat is een trigger finger? 6 1.1.2. Presentatie 6 1.1.3. Etiologie 7 1.1.4. Incidentie en prevalentie 7 1.1.5. Behandeling 7

  1.2. Diabetes 8 1.2.1. Wat is diabetes dan wel prediabetes? 8 1.2.2. Incidentie en prevalentie 8 1.2.3. Complicaties 8 1.2.4. Voorkomen van complicaties 9

  1.3. Trigger finger en diabetes 10 1.3.1. De relatie tussen trigger finger en diabetes 10 1.3.2. Trigger finger en diabetes behandeling 10

  1.4. Onderzoeksvragen 11

  2. Materiaal en Methode 12 2.1. Studie design 12 2.2. Studie populatie 12

  2.2.1. Inclusie criteria 12 2.2.2. Exclusie criteria 12 2.2.3. Patiënten 12

  2.3. Methoden 13 2.3.1. Uitkomstmaten 13 2.3.2. Metingen 13 2.3.3. Studie procedures 14

  2.4. Statistische analyses 15

  3. Resultaten 16 3.1. Basis karakteristieken 16 3.2. Prevalentie onbekende en bekende diabetes en prediabetes 17 3.3. Behandelresultaten 18

  3.3.1. Behandelresultaten van non diabetici, prediabetici 18 en diabetici

  3.3.2. Behandelresultaten van non diabetici, prediabetici 19 en diabetici naar therapie

  3.3.3. Behandelresultaten van injectie, operatie en combinatie 19 naar diabetes status

 • 3

  3.3.1 Behandelresultaten naar BMI 22 3.3.2 Behandelresultaten naar diabetes status 24

  en BMI- klasse

  4 Discussie 25 4.1 Belangrijkste resultaten 25

  4.1.1 Prevalentie 25 4.1.2 Behandelresultaten 27

  4.2 Limitaties van het onderzoek 28 4.3 Vervolg onderzoek 29 4.4 Conclusie 29

  5 Referenties 30

  6 Appendices 33 6.1 Appendix 1 – QuickDASH 33

  6.2 Appendix 2 – Patient Satisfaction 35

  6.3 Appendix 3 – Visual Analogue Scale voor pijn 36

 • 4

  Summary

  Introduction It is well known that in patients with diabetes there is a higher prevalence of trigger finger. On

  the other hand, it is also known that in the average population there is a certain prevalence of

  unknown and undetected (pre-)diabetes. It was our hypothesis that in a general population of

  patients presenting with a trigger finger and no known diabetes, a higher prevalence of

  undetected (pre-)diabetes would be present. If so, it might be advisable to screen all trigger finger

  patients for the possible existence of unknown and undetected (pre-)diabetes. In this pilot study

  we determined the prevalence of unknown (pre-)diabetes in patients previously treated for trigger

  finger. The secondary aim was to determine whether there was a relationship between the

  existence of diabetes and treatment outcome.

  Methods

  In this retrospective case-control study, 144 patients were included who had been treated for

  trigger finger in 2012. Patients were asked if they were known with having diabetes and those

  patients with no known diabetes were visited in order to determine fasting blood glucose, after

  which the prevalence of unknown diabetes and prediabetes could be calculated. In order to

  determine treatment the outcome of steroid injection, surgical release and a combination of these

  therapies, all patients were asked to fill out questionnaires: the QuickDASH, patient satisfaction,

  a visual analog scale for pain, the presence of a click and whether the pulp to palm distance was

  more than 0 mm.

  Results

  The prevalence of unknown diabetes in this group of patients with trigger finger was not higher

  than in the general population. As expected, the prevalence of known diabetes was much higher

  in trigger finger patients (p < 0,001) than in the general population and for men this was also

  higher than previously reported in trigger finger patients. When comparing non-diabetics and

  diabetics, the former group had a significant better outcome on overall treatment (P

 • 5

  Samenvatting

  Introductie

  Het is bekend dat de prevalentie van trigger finger hoger is bij patiënten met diabetes dan in de

  algemene populatie. Aan de andere kant weten we ook dat onbekende, ongediagnosticeerde

  diabetes en veel voorkomt. Onze hypothese was dan ook dat de prevalentie ongediagnosticeerde

  diabetes en prediabetes, in een populatie patiënten met een trigger finger, hoger was dan in de

  algemene populatie. Als dat zo is, zou geadviseerd kunnen worden alle patiënten die zich

  presenteren met een trigger finger te screenen voor diabetes. In deze pilot studie was het eerste

  doel het bepalen van de prevalentie van onbekende diabetes bij patiënten die zijn behandeld aan

  een trigger finger. Het tweede doel was om te onderzoeken of er een relatie was tussen het

  hebben van diabetes en de behandeluitkomst.

  Methoden

  In deze retrospectieve case-control studie, werden 144 patiënten geïncludeerd die in 2012 zijn

  behandeld aan een trigger finger. Patiënten werden gevraagd of zij bekend waren met diabetes.

  Wanneer dit niet zo was, werden zij bezocht om een nuchtere bloed glucose bepaling te doen.

  Vervolgens kon de prevalentie van onbekende diabetes worden berekend. Om de

  behandeluitkomsten van corticosteroïd injectie, operatie en een combinatie hiervan te bepalen,

  werden patiënten gevraagd vragenlijsten in te vullen. Dit waren de QuickDASH, Patiënt

  Satisfaction en visual analogue score voor pijn. Ook werd gevraagd of de ‘klik’ nog aanwezig

  was en of een gesloten vuist gemaakt kon worden.

  Resultaten

  De prevalentie van onbekende diabetes in de groep patiënten met trigger finger was niet hoger

  dan in de algemene populatie. Zoals verwacht was de prevalentie van bekende diabetes

  aanzienlijk hoger bij patiënten met een trigger finger (p < 0,001) dan in de algemene populatie en

  voor mannen was de prevalentie zelfs hoger dan eerder gerapporteerd. Wanneer de

  behandelresultaten van non diabetici en diabetici met elkaar werden vergeleken, had de eerste

  groep een significant betere uitkomst (P < 0,036). Wanneer onderscheid werd gemaakt in

  therapieën, werden alleen significante verschillen gezien in de injectie groep. Non diabetici

  hadden na deze therapie een betere functie (P < 0,040) en waren meer tevreden met de

  behandeling (p < 0,045).

  Conclusie

  De prevalentie van onbekende, ongediagnosticeerde diabetes of prediabetes is niet hoger bij

  patiënten met een trigger finger in vergelijking met de algemene populatie. Hoewel de

  behandeluitkomsten van diabetici slechter leken dan die van non diabetici, zijn enkel een paar

  verschillen significant.

 • 6

  1. Introductie

  1.1 Trigger finger

  1.1.1 Wat is een trigger finger

  De hand is een interessant onderdeel van het lichaam. Men gebruikt de handen de gehele dag

  door, meestal zonder zich te realiseren hoe indrukwekkend de structuren aan de binnenkant zijn.

  De anatomie zit zo in elkaar dat bewegingen probleemloos en pijnloos gemaakt kunnen worden.

  Soepele flexie van de vingers wordt mogelijk gemaakt door flexor pezen die door de peesschede

  glijden en pulleys die voor stabiliteit zorgen. Elke vinger bevat twee flexoren; de m. flexor

  digitorum superficialis die aanhecht aan de midden falanx en de m. flexor digitorum profundus,

  die aanhecht aan de distale falanx. Hierdoor worden respectievelijk flexie van het proximaal

  interfalangeale (PIP-) gewricht en het distale interfalangeale (DIP-) gewricht verzorgd. Alleen de

  duim heeft één flexor pees, de m. flexor pollicis longus.

  De pezen zitten als het ware in een tunnel van bindweefsel waar ze gemakkelijk doorheen kunnen

  glijden, de peesschede. De peesschede wordt van proximaal naar distaal verstevigd door vijf

  annulaire pulleys (figuur 1). Dit zijn de A1-pulley proximaal van het metacarpofalangeale (MCP-

  ) gewricht tot de A5-pulley distaal van het DIP- gewricht. Voor een stabiele buigfunctie zijn de

  A2- en de A4-pulleys het belangrijkst.

  Wanneer echter het evenwicht in dit flexiesysteem verandert, kan het zijn dat de beweging niet

  meer probleemloos en pijnloos uitgevoerd kan worden. Dit is ook het geval bij een trigger finger,

  ook wel tendovaginitis stenosans (TVS), stenoserende flexor tenosynovitis, snapping finger of

  haperende vinger genoemd. Door inflammatie of hypertrofie verdikt de peesschede, waardoor de

  pezen hier moeilijker doorheen glijden. Als resultaat van frictie in de tunnel ontstaat er ook

  zwelling in de pees, de zogenoemde nodus van Notta. Hierdoor wordt beweging va