Onderzoeksresultaten studio 100 def

35
Presentatie & brainstormsessie proefproject Studio 100 - CC Zwaneberg - CultuurNet Vlaanderen 15/06/2012

Transcript of Onderzoeksresultaten studio 100 def

Page 1: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Presentatie & brainstormsessie proefproject Studio 100 - CC Zwaneberg - CultuurNet Vlaanderen

15/06/2012

Page 2: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Inhoud

• Voorgeschiedenis• Concrete actie in CC Zwaneberg• Onderzoeksresultaten

Het proefproject

• Groep 1: collectieve communicatie• Groep 2: programmatie• Groep 3: artistiek (…)

Brainstormsessie

Page 3: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Voorgeschiedenis Peter Bary

Page 4: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Beste collega’s uit de culturele sector,

De organisatie CultuurNet Vlaanderen benaderde ons enige tijd geleden met een wild plan dat ons meteen sympathiek in de oren klonk. Het kan nog het best omschreven worden als een “publieksexperiment”, waarbij we samen een loopbrug aanleggen tussen de bezoekers van Studio 100 producties en producenten/promotoren van artistiek aanbod voor kinderen en families. Langs deze weg willen we graag toelichten wat we spannend vinden aan het voorstel en waarom we het initiatief een warm hart toedragen.

De producties en evenementen van Studio 100 bereiken vandaag een uitgebreid familiepubliek ( in het seizoen 2008‐2009 kregen onze shows 800.000 bezoekers en onze films 1.300.000 bezoekers in de Benelux) Wat de bezoekers van onze producties – kinderen, ouders en grootouders ‐ met elkaar gemeen hebben is dat ze er tijdens hun schaarse vrije tijd samen op uit trekken. Geen evidentie want het aanbod aan family entertainment en mediaproducten voor thuisconsumptie is anno 2009 bijzonder omvangrijk. We zijn er dan ook fier op dat we met Studio 100 toch aan duizenden kinderen in Vlaanderen vaak een eerste “podiumervaring” of zelfs bioscoopervaring kunnen aanbieden.

Gezien de sterke aanwezigheid van Studio 100‐producten en producties in de Vlaamse media bekleden wij vandaag een belangrijke positie in de familiale vrijetijdsmarkt. Die positie brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee: reden waarom we met veel overtuiging onze shows toegankelijk maken voor kinderen uit kwetsbare groepen.

Het is vanuit diezelfde verantwoordelijkheid dat we vandaag de mogelijkheden willen onderzoeken om een experiment op te zetten in samenwerking met CultuurNet Vlaanderen. Ons uitgangspunt is dat we grote voorstanders zijn van een gevarieerd cultuurmenu voor kinderen. In dat menu moet uiteraard plaats zijn voor evenementen van Studio 100 zelf. Maar in dat menu horen beslist ook andere activiteiten uit de brede cultuursector thuis: van boeiende expo’s op maat van kinderen tot prachtige – maar vaak onbekende ‐ theatervoorstellingen in het cultuurcentrum om de hoek.

Studiedag “10 in 2010”

Page 5: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Concrete actie in CC ZwanebergVeerle Boesmans

Page 6: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Flyer

Page 7: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Actiepagina UiTmetVlieg.be

Page 8: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Respons op promotieactie: 1,7%.

15 bestellingen - 54 tickets

Totaal bereik: 893 bestellingen - 3.247 tickets

Plop: 358 bestellingen – 1.354 tickets

Piet Piraat: 534 bestellingen - 1.893 tickets

Page 9: Onderzoeksresultaten studio 100  def

OnderzoeksresultatenVera Carlier

Page 10: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Actiemailing had hogere openingsrate dan andere Studio100- mails.

Actiemailing: 651 e-mailadressen• Openingsrate 37 - 41%• Unieke doorkliks naar actiepagina: 48% - 55%

Bron: iab belgium, cijfers 2010. 2009: 28%

Page 11: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Respons e-mail enquête: 7/10(1 op 3 van totale bezoekersaantal)

• Twee versies enquête: wellers en nieters• 651 e-mailadressen -> 275 geopende mails (42%)

Respons: 68%

194 ingevulde enquêtes = 29% van totaal bezoekers

184 nieters = 21% van bezoekers

10 wellers = 67% van bezoekers

Page 12: Onderzoeksresultaten studio 100  def

De actie werd opgemerkt, trok de aandacht.

Neen16%

Ja84%

Vraag: Herinnert u zich de actie?

Page 13: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Studio100 is de voornaamste informatiebron.Bij de wellers ook via het cultuurcentrum.

Vraag: Hoe vernam u dat er een Studio100-show was in CC Zwaneberg? (multiple choice)

Page 14: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Organisaties belangrijkste informatiebron.TV bijkomend informatiekanaal bij Studio100-publiek. *

- Publiek Ans en Wilma:- HETPALEIS (seizoensbrochure, website)- Vrienden en familie- TV: niemand

- Publiek Piet Piraat:- Studio100 (website, andere dragers)- TV

* Bron: Bachelorproef VUB ‘Het familiepubliek van kinderpodiumkunsten belicht’, Marijke Boudeweel, 2012

Page 15: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Niemand wenst info over acties niet te ontvangen.Liefst per e-mail (nieters), ook per flyer (wellers).

18%

69%

12%

flyer e-mail

allebei liever niets

Nieters Wellers

4

4

2

Vraag: Wat verkiest u: flyer of email?

Page 16: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Meerderheid bekeek de actie-webpagina.Wellers verkennen UiTmetVlieg.be verder.

29%

34%

37%Ja, ook andere pag-ina’s bekekenJa, maar website niet verder verkendNeen, ik heb niet naar de actiepagina gesurft

5

1

4

Nieters Wellers

Vraag: Heeft u naar de actiepagina gesurft?

Page 17: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Meer nieters hebben Vlieg leren kennen.Wellers kenden Vlieg al beter.

30%

38%

32%Ik kende Vlieg alIk heb Vlieg leren kennen door de actieIk ken Vlieg niet

61

3

Nieters Wellers

Vraag: Kent u Vlieg?

Page 18: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Voor 4/10 was het het eerste bezoek aan het CC.Geen verschil tussen wellers en nieters.

61%11%

28%

62

2

Ja, ik was er al eerder

Ik kende het wel, maar was er nog nooit geweest

Eerste keer dat ik er kwam

Nieters Wellers

Vraag: Was u al eerder in CC Zwaneberg geweest?

Page 19: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Ligt niet zozeer aan: Aanbod, afstand en prijs.Ligt eerder aan: leeftijd & interesse kind en data.Reden 1: Ik wou wel, maar… 

Het is er niet van gekomen

Niet geschikt voor leeftijd

Sloot niet aan bij interesses kind

Verwachtte meer stijl Studio 100

Data kwamen niet goed uit

Liever activiteiten die ik of kind al kennen

Liever ander voordeel dan korting

Afstand naar CC was te ver

Activiteiten niet aantrekkelijk

0 10 20 30 40 50 60

Vraag: Waarom bent u NIET ingegaan op de actie?(eerder eens)

Page 20: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Wel: aantrekkelijke activiteit, leeftijd en afstand. Niet: Prijs en (soort) aanbod

Aanbod klonk aantrekkelijk

leeftijd kind

woon niet ver

interesse kind

data kwamen uit

Studio 100 én CC-activiteiten

kende het niet

prijskorting

0 2 4 6 8 10 12

Vraag: Waarom bent u WEL ingegaan op de actie?(eerder eens)

Page 21: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Iedereen van de wellers zegt nog eens terug te komen naar CC Zwaneberg.

Ja, omdat8

Misschien, dat hangt af van

2

Vraag: Denkt u nog eens terug te gaan?

Page 22: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Misschien omdat… Ja, omdat…

Page 23: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Studio100- publiek is geïnteresseerd in ander aanbod. Liefst gecombineerde nieuwsbrief.

Vraag: Welke nieuwsbrieven interesseren u?

Page 24: Onderzoeksresultaten studio 100  def

De bezoekers komen van ‘dichtbij’ (zone 30)

2220

2200

2590

2230

2860

2460

3120

1850

2280

2801

3040

3201

3945

0

5

10

15

20

25

2220: Heist-op-den-Berg

Vraag: Postcode woonplaats

Page 25: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Profiel publiek vergelijkbaar: pretpark/zoo & film. Podium scoort vrij laag, ook bij wellers.Wellers vaker muziek en museum.

pret

park

/die

rent

uin

bios

coop

even

emen

tbi

b

mus

ical

podi

um

mon

umen

t

muz

iek

mus

eum

klas

siek

020406080

100120140160

NietersWellers

Vraag: naar welke activiteit(en) ging u de laatste 12 maanden met uw kind(eren)?

Page 26: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Cultureel profiel publiek Studio100 en HETPALEIS niet significant verschillend. *

• Publiek Ans en Wilma ging vaker naar culturele activiteiten (8,8% en 4%). Verschil: opera.

• Toch cultureel profiel ‘laag’ tot ‘zeer laag’

• Hoogopgeleid (66,7% en 54%)

(gem. Vlaamse bevolking: 30%)

• Hoog gezinsinkomen (18% en 15,4%)

• Publiek Ans en Wilma ging meer naar kunstacademie (38% to 15%)

* Bron: Bachelorproef VUB ‘Het familiepubliek van kinderpodiumkunsten belicht’, Marijke Boudeweel, 2012

Page 27: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Nieters-publiek heeft opvallend positief gevoel over de actie.Nood aan aanbod voor kleine kinderen in CC.Afstand.

Vraag: Wil u nog iets kwijt over de actie? (vrij veld)

Page 28: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Vraag: Wil u nog iets kwijt over de actie? (vrij veld)

Ook wellers-publiek heeft na afloop positief gevoel.

Page 29: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Conclusie: AIDA- model

Aandacht

Interesse

Desire

Gevoel

Action

Page 30: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Brainstormsessie: voorstel 1Katelijne Morreel

Page 31: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Brainstormsessie: voorstel 2Veerle Boesmans

Page 32: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Brainstormsessie: voorstel 3Helaas… Katia Segers

Page 33: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Brainstormsessie: round up

Page 34: Onderzoeksresultaten studio 100  def

SlotwoordPeter Bary

Page 35: Onderzoeksresultaten studio 100  def

Eten en drinken!