Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are...

of 13 /13
7. Muscarine of nico/ne Aangrijpingspunt voor behandelen met psychose Onderzoeken behandeling psychosen via de muscarine weg Nico/ne weg (Par/ele alpha zeven agonisten) Varenicline bij cogni/eve of nega/eve symptomen. Waarom is het zo las/g interven/es te ontwerpen?

Embed Size (px)

Transcript of Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are...

Page 1: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

7.  Muscarine  of  nico/ne    Aangrijpingspunt  voor  behandelen  met  psychose  

 •  Onderzoeken  behandeling  psychosen  via    – de  muscarine  weg    – Nico/ne  weg  (Par/ele  alpha  zeven  agonisten)      

•  Varenicline  bij  cogni/eve  of  nega/eve  symptomen.    

•  Waarom  is  het  zo  las/g  interven/es  te  ontwerpen?  

Page 2: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple
Page 3: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

Verklaart  mede  lage  frequen/e  EPS  Ola/Clz!  

Page 4: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

Verhoogde  afgi,e  acetylcholine  in  hippocampus  

Page 5: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

Cholinerge  Medica8e  strategie  in  SCZ      -­‐Cholinesterase  remmers  (AChEIs)  -­‐Nico/ne  receptor  agonist/modulator  -­‐Muscarine  receptor  agonist/modulator  

Page 6: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

Probleem:    -­‐(perifere)  bijwerkingen    -­‐gebrek  aan  selec/viteit  

Page 7: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

AChEIs  -­‐galantamine  -­‐rivas/gmine  -­‐donepezil      Zorgen  voor  langere  beschikbaarheid  ACh  in  synaps    Geregistreerd  voor  AD    

Page 8: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple
Page 9: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

• α7    nico/ne  receptor  agonist    (SSR-­‐180711,  PNU-­‐282987,  GTS-­‐21,  DMXB-­‐A,  TC5619,  EVP-­‐6124)  -­‐presynap/sch  -­‐  Reguleert  Glutamaat  &  DA  release  -­‐CHRNA7  gen  –  chromosoom  15q13-­‐14  -­‐clinical  trials  tot  12  weken  kunnen  nega/eve  en  cogni/eve  symptomen  verbeteren      • α4β2  nico/ne  receptor  agonist    -­‐varenicline  -­‐reguleert  DA  release  van  nucleus  accumbens  (reward  systeem),    -­‐hoogste  affiniteit  voor  nico/ne                

 nico8nic  receptor  agonist  

Page 10: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

α  7  agonist  

Page 11: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple
Page 12: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple

Muscarinic  agonists      -­‐M1  (xanomeline)  -­‐M4  LY2033298  -­‐NMDC  –  ac/eve  metaboliet  van  clozapine                                      M1  agonist  

Page 13: Onderzoeken#behandeling#psychosen#via# - rgoc.nl Acetylcholine Nicotine en...These data are summarized from a profile of functional activity at human monoaminergic G-protein couple