Onderzoek 'inzet social media bij Nederlandse ziekenhuizen' - 2011

of 50/50
Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen Anne van der Heyden Partner BMC Ruud Kessels Kessels [communicatie | media]

Embed Size (px)

description

HAGA ziekenhuis is het actiefste ziekenhuis op social media In veel markten is door klanten en professionals gezocht naar alternatieve vormen van informatie uitwisseling. Enerzijds vanwege een krimpende arbeidsmarkt anderzijds wegens verminderende financiële mogelijkheden. De Nederlandse patiënt verwacht vanuit zijn rol van ‘zorgvrager’, patiënt of familielid van een ‘zorgaanbieder’ dezelfde communicatieve en 'informatielogistieke' mogelijkheden. Anne van der Heyden, partner bij BMC zorg, en Ruud Kessels, communicatieadviseur van Kessels [communicatie | media], zochten naar de mogelijkheden vanuit de ziekenhuizen. De onderzoeksvraag Bij een eerste voorzichtige rondgang langs de ons bekende relaties merkten wij dat nog niet alle ziekenhuizen in staat zijn haar klanten te bedienen op een manier zoals deze klanten dat gewend zijn van hun garage, supermarkt of bank. Twee principes werden daardoor voor ons leidend: 1. Wie het één niet op niveau heeft, kan het ander ook niet op niveau hebben. 2. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom hebben wij gemeend nader onderzoek te moeten doen naar het gebruik van sociale media door curatieve instellingen. We stelden onszelf de open vraag: "In hoeverre communiceren de Nederlandse ziekenhuisorganisaties met hun klanten via sociale media." Deze presentatie bevat de verantwoording van de onderzoeksaanpak, alsmede de resultaten en aanbevelingen.

Transcript of Onderzoek 'inzet social media bij Nederlandse ziekenhuizen' - 2011

 • 1. Inzet van social mediabij de Nederlandse ziekenhuizen Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]
 • 2. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding In veel markten is door klanten en professionals gezocht naar alternatieve vormen van informatie uitwisseling. Enerzijds vanwege een krimpende arbeidsmarkt anderzijds wegens verminderende financile mogelijkheden. Zo zijn het maken van afspraken, het kopen van toegangsbewijzen voor theater, film en vervoer, het regelen van bankzaken, het managen van contracten, het handelen in aandelen, het kopen van schoenen tot autos, het aangaan en verbreken van relaties, het belasting betalen of ontvangen, het vinden van je vrienden, het uiten van je emoties, het tonen van je aanwezigheid in een gebied wel digitaal en mobiel te realiseren.
 • 3. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding De Nederlandse burgers verwacht vanuit zijn rol van zorgvrager, patint of familielid van een zorgaanbieder dezelfde communicatieve en informatielogistieke mogelijkheden. De burger is er klaar voor: Nederland telt 11,5 miljoen unieke gebruikers van social media (Bron: Comscore Media maart 2011). In 2010 waren er meer dan 3,3 miljoen smart phones. In 2011 meer dan 1 miljoen iPads in 2011 (Bron: GfK). En 84% van de zorgvragers bezoekt eerst DR Google alvorens zijn naar hun eigen dokter gaan (Bron; Lucien Engelen RUNMC). Uitgaande van deze feiten, zochten wij naar de mogelijkheden vanuit de ziekenhuizen.
 • 4. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding Bij een eerste voorzichtige rondgang langs de ons bekende relaties merkten wij dat nog niet alle ziekenhuizen in staat zijn haar klanten te bedienen op een manier zoals deze klanten dat gewend zijn van hun garage, supermarkt of bank. Twee principes werden daardoor voor ons leidend: 1. Wie het n niet op niveau heeft, kan het ander ook niet op niveau hebben. 2. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom hebben wij gemeend nader onderzoek te moeten doen naar het gebruik van sociale media door curatieve instellingen.
 • 5. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding Vaak is ons verweten dat wat wij willen - een vrije, mobiele en snelle informatie uitwisseling tussen zorgaanbieder en zorgvrager, iets is dat pas over 20 jaar opportuun is. Dit omdat de volgende en de huidige generatie (waartoe de makers van dit onderzoek overigens ook toe behoren) daar niet aan toe zijn. Wij zijn zo vrij daar een andere mening tegen over te zetten. Van een generatie die door preventie haar curekosten wil verminderen. Een generatie die de meest optimale en kwalitatief beste cure wil vinden. en een die zelf willen bepalen wat nu wel en niet ernstig is aan hun gestegen leverenzymen. Voor hen groeit de medisch professional meer en meer in de rol van second opinion, van consultant. Deze dient makkelijk benaderbaar te zijn en informatie op een goede wijze in te schatten en te beoordelen samen met de klant. Overigens iets dat veel zorgaanbieders ook wensen om overvolle en vertragende spreekkameruren te vermijden en een kwalitatievere informatiewisseling te realiseren.
 • 6. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Vraagstelling In hoeverre communiceren de Nederlandse ziekenhuisorganisaties met hun klanten via sociale media.
 • 7. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gekeken naar*:92 Nederlandse ziekenhuizen Aantal leden Linkedin groupSoort ziekenhuis: SAZ, STZ, FF, CWZ, MCH, NFU Is de Linkedin group voor in- of extern gebruikAantal specialisten Aanwezigheid actieve Facebook paginaAantal medewerkers Aantal leden Facebook paginaAantal bedden Mate van activiteit op FacebookpaginaVerwijzing op de website naar social media kanalen Aanwezigheid TwitteraccountInteractie mogelijkheid anders dan contact Aantal tweetsAanwezigheid Linkedin company profile FollowingAantal medewerkers op Linkedin Aantal followersAanwezigheid Linkedin group Mate van activiteit op Twitteraccount* Omwille van overzichtelijkheid en begrijpelijkheid is gekeken naar drie meest relevante kanalen. Daarbij is gekeken naar de big three: Linkedin, Facebook, Twitter.
 • 8. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Onderzoeksmethodiek De gegevens zijn opgehaald in de periode van juni en juli. Alle homepages van de ziekenhuis websites zijn bekeken. Per onderzocht social media kanaal is vervolgens gekeken naar de kwantiteit (massa) en de kwaliteit (de mate van interactie).
 • 9. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]De onderzoeksresultaten
 • 10. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Verwijzing op de websitenaar social media kanalenVan de 92 onderzochteziekenhuizen verwijzen er 34actief naar hun socialinteractiekanalen.
 • 11. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]Interactiemogelijkheid, anders dan contact Van deze 34 ziekenhuizen hebben er: 4 een verwijzing naar hun Linkedin account; 11 een verwijzing naar hun Facebook pagina; 31 een verwijzing naar hun Twitter account; 9 een verwijzing naar hun Hyves account; 13 een verwijzing naar hun Youtube account; 2 een email adres op hun homepage staan; 1 een verwijzing naar hun Picasa account.
 • 12. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]Interactiemogelijkheid, anders dan contact
 • 13. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]
 • 14. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal medewerkers op Linkedin Van de 192.566 in 2010 geregistreerde medewerkers in de zorg zitten 32.339 mensen op Linkedin. Dat is 16,7%. Daarmee blijft de zorg ietwat achter op het Landelijke gemiddelde* van 20%. Mogelijke verklaringen hiervoor: Het culturele aspect: Linkedin is voor zakelijk gebruik; Overdag niet op internet kunnen (mogen). * = bron: http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/23075?utm_source=Dutchcowboys&utm_medium=Twitter
 • 15. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal company profiles Van de 92 onderzochte ziekenhuizen hebben 8 ziekenhuizen gn company profile.
 • 16. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal followers op het company profile De 84 company profiles hebben in totaal 37.924 followers. Dat komt neer op 0,0023% van de Nederlandse bevolking.
 • 17. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal followers op het company profile Per company profile is dat gemiddeld 451 followers.
 • 18. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Linkedin groups Van de 92 onderzochte ziekenhuizen hebben er 40 een Linkedin group.
 • 19. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Linkedin groups 11 Ziekenhuizen hebben mr dan 1 group. En ziekenhuis heeft op het onderzoeksmoment 12 (!) Linkedin groups.
 • 20. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Linkedin groups Van de 40 gevonden Linkedin groups worden er 13 gebruikt voor externe communicatie.
 • 21. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Linkedin groups Van de 40 gevonden Linkedin groups worden er 23 gebruikt voor interne communicatie.
 • 22. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Linkedin groups 4 Linkedin groups combineren de interne en externe communicatie in n group.
 • 23. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]
 • 24. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op Facebook 9 Ziekenhuizen zijn helemaal niet vindbaar op Facebook.
 • 25. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages De andere ziekenhuizen (83) hebben weliswaar Facebook paginas... ...maar daarvan zijn 48 paginas niet geactiveerd*. 58% van de paginas worden dus niet door het ziekenhuis zelf beheerd.* = Door het ziekenhuis zelf opgezet.
 • 26. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages Er is sprake van enige wildgroei. Bij 75 ziekenhuizen zijn meer dan n pagina gevonden.
 • 27. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages Bij 5 ziekenhuizen zijn tot meer dan 10 paginas per ziekenhuis gevonden.
 • 28. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages In n geval waren dat zelfs 20 paginas.
 • 29. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages De gevonden paginas trekken in totaal 4.874 fans.
 • 30. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal Facebook pages Dat komt per ziekenhuis dat aanwezig is op Facebook neer op 58 fans.
 • 31. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Laatste posting binnen 7 dagen? 2. Likes? 3. Reacties? 4. Interactie? 5. Check ins? In totaal kunnen er 5 punten gegeven worden.
 • 32. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit Van de 92 onderzochte ziekenhuizen hebben er slechts 3 het maximaal aantal te behalen punten gekregen. 30 Ziekenhuizen ontvingen een 0. 23 Ziekenhuizen weten met hun berichtgeving likes te genereren bij hun fans.
 • 33. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit Slechts 8 van de 35 op Facebook actief zijnde ziekenhuizen reageren daadwerkelijk op achtergelaten berichten. Dat is bijna 22,8% van de actieve ziekenhuizen. Het OVLG en Haga ziekenhuis hebben overigens ook de maximale score gehaald voor hun Twitteraccounts (!). Zes van deze ziekenhuizen verwijzen actief via hun website naar het bestaan van deze interactiekanalen. Bij 5 ziekenhuizen was echt sprake van (pro)actieve interactie op Facebook.
 • 34. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit Bij 55 ziekenhuizen laten patinten het ziekenhuis actief weten dat ze aanwezig zijn door middel van check ins.
 • 35. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]
 • 36. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op Twitter Van de 92 onderzochte ziekenhuizen hebben 21 ziekenhuizen gn Twitteraccount. Dat is 22,8% van het totaal.
 • 37. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op Twitter 11 Ziekenhuizen hanteren zelfs meerdere Twitteraccounts.
 • 38. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op Twitter Het hoogste aantal twitteraccounts dat bij een ziekenhuis werd gevonden is vier. Er zijn 4 ziekenhuizen gevonden die met dit aantal communiceren.
 • 39. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts Er werden 27.079 tweets verstuurd via de gemeten accounts.
 • 40. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts Per actief ziekenhuis op Twitter, dat zijn er 71, is dat 381.
 • 41. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts Er zijn 6 accounts gevonden met nul tweets.
 • 42. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts Er zijn 1 account gevonden dat ten tijde van dit onderzoek maar liefst 9.201 tweets verzonden had.
 • 43. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts De gevonden accounts volgde (following) zelf 17.205 accounts.
 • 44. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts De gevonden accounts telden 53.002 volgers (followers).
 • 45. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Over de accounts De gevonden accounts tellen bijna 3 keer meer followers dan dat ze zelf accounts volgen. Dat impliceert een sterkere zendingsdrang dan interactiebehoefte.
 • 46. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Meer dan 200 followers? 2. Laatste posting binnen 7 dagen? 3. RSS van website (autotweet)? 4. Retweets/mentions? 5. Replyss? In totaal kunnen er 5 punten gegeven worden.
 • 47. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Mate van activiteit Slechts 32% van de op Twitter actief zijnde ziekenhuizen (23 ziekenhuizen) replyen actief op de op hun profiel geplaatste tweets. 18 Ziekenhuizen weten retweets/ mentions te genereren. Van de 71 actief op Twitter zijnde ziekenhuizen hebben 16 ziekenhuizen het maximaal aantal van 5 punten behaald.
 • 48. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]Conclusies & aanbevelingen [1 - 2]1. De top-5 ziekenhuizen die het op social media het beste doen zijn resp: HAGA, OLVG, Maxima, Tweesteden en het Rijnstate ziekenhuis.2. Twaalf ziekenhuizen scoorden een nul.3. De top-5 ziekenhuizen scoorden ook hoger op de landelijke ranglijst van meest klantvriendelijke ziekenhuis, hoewel we geen statistische relatie kunnen leggen tussen de inzet van social media en klanttevredenheid.4. Onbekendheid met social media bij de ziekenhuizen is over het algemeen erg groot.5. Het ontbreekt aan een duidelijke visie, strategie en interactietactiek met de patint.
 • 49. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media]Conclusies & aanbevelingen [2 - 2]6. Het hebben van een account is n ding, het onderhouden ervan blijkt voor velen toch nog te lastig.7. De patint lijkt er echter klaar voor te zijn, gezien het feit dat ze het ziekenhuis expliciet laten weten dat ze aanwezig zijn (Facebook check ins).8. Het is daardoor niet duidelijk wie nu precies achter de accounts zit en met welke reden dit kanaal er is (anders dan het doorplaatsen van persberichten). Men laat teveel kansen liggen op het gebied van (actuele) informatie-uitwisseling en interactie.9. Social media staat nog te veel op zichzelf als middel in de mix. Het ontbreekt nog aan een goede complementaire invulling van dit kanaal op wat er reeds gebeurd.10.Er wordt over het algemeen te veel gezonden. Echte (pro)actieve interactie met patinten is er nog maar weinig.
 • 50. Behoefte aan contact? Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]