Ondersteuning communicatie eHealth

of 2 /2
1 MyHealth Online is technisch bij u geïmplementeerd. Maar hoe vertaalt u deze technische implementatie naar een succesvolle organisatorische implementatie? Met andere woorden hoe vergroot u het rendement voor zowel uw organisatie als uw cliënten door de inzet van MyHealth Online. ‘Key’ voor een succesvolle implementatie is goede communicatie. Het gaat hierbij om zowel communicatie binnen uw organisatie (opleiding, instructies, ervaringen etc.) alsmede communicatie met cliënten/patiënten en andere externe betrokkenen (instructies, toelichting nut etc.). Ervaring leert dat juiste en continue communicatie rond de inzet van MyHealth Online essentieel is voor de succesvolle inzet van MyHealth Online. Met deze dienst ondersteunen wij u in het waarborgen van effectieve communicatie rondom e-health en MyHealthOnline. Gedurende de dienst ondersteuning communicatie e-health onderzoeken we eerst de organisatorisch inbedding van e-health in uw organisatie en vervolgens wordt ingezoomd op het opstellen van een communicatieplan. Desgewenst ondersteunen wij ook in de uitvoering daarvan. Bij deze dienst speelt co-creatie een rol, in nauwe afstemming wordt de te kiezen weg afgestemd. Doel/Noodzaak van de dienst Als uw organisatie het rendement van het gebruik van e-health wil vergroten is deze dienst een effectieve manier om in kaart te brengen hoe e-health in de organisatie wordt gedragen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze mogelijke verbeteringen worden tot uitdrukking gebracht in een actiegericht communicatieplan. Doelgroep Beleidsmedewerkers, behandelaren, communicatiemedewerker en functioneel beheerders leveren hoofdzakelijk de input voor het communicatieplan. Resultaat van de dienst Aan het eind van de dienst heeft u de beschikking over: • Communicatie plan • Communicatieplanning • Afspraken voor een maandelijkse evaluatie gedurende 3 maanden Voortraject Deze dienst kan worden uitgevoerd na afronding van een technische implementatie. Inhoud van de dienst Deze dienst bestaat uit: • 6 interviews om de organisatorische inbedding van e-health te bepalen • 2 workshops om het communicatieplan vorm te geven • communicatieplan • Ondersteuning bij het uitvoeren van het communicatieplan door middel van 3 evaluatie gesprekken en eventuele nader af te spreken communicatieactiviteiten Urenindicatie van de dienst • 6 interviews inclusief verslaglegging: 36 uur • 2 workshops inclusief voorbereiding en afhandeling: 32 uur • Schrijven communicatieplan en afstemming: 40 uur • 3 maandelijkse evaluaties + verslaglegging 24 uur • Eindverslag met aanbevelingen 24 uur Totaal: 156 – 200 uur Aanspreekpunt voor de dienst Hendrien van der Gaag Business Consultant GGZ T 06-4339 2618 E [email protected] ONDERSTEUNING COMMUNICATIE E-HEALTH

Embed Size (px)

description

Beschrijving van de dienst Ondersteuning communicatie eHealth

Transcript of Ondersteuning communicatie eHealth

 • 1MyHealth Online is technisch bij u gemplementeerd. Maar hoe vertaalt u deze technische implementatie naar een succesvolle organisatorische implementatie? Met andere woorden hoe vergroot u het rendement voor zowel uw organisatie als uw clinten door de inzet van MyHealth Online. Key voor een succesvolle implementatie is goede communicatie. Het gaat hierbij om zowel communicatie binnen uw organisatie (opleiding, instructies, ervaringen etc.) alsmede communicatie met clinten/patinten en andere externe betrokkenen (instructies, toelichting nut etc.). Ervaring leert dat juiste en continue communicatie rond de inzet van MyHealth Online essentieel is voor de succesvolle inzet van MyHealth Online.

  Met deze dienst ondersteunen wij u in het waarborgen van effectieve communicatie rondom e-health en MyHealthOnline.

  Gedurende de dienst ondersteuning communicatie e-health onderzoeken we eerst de organisatorisch inbedding van e-health in uw organisatie en vervolgens wordt ingezoomd op het opstellen van een communicatieplan. Desgewenst ondersteunen wij ook in de uitvoering daarvan. Bij deze dienst speelt co-creatie een rol, in nauwe afstemming wordt de te kiezen weg afgestemd.

  Doel/Noodzaak van de dienstAls uw organisatie het rendement van het gebruik van e-health wil vergroten is deze dienst een effectieve manier om in kaart te brengen hoe e-health in de organisatie wordt gedragen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze mogelijke verbeteringen worden tot uitdrukking gebracht in een actiegericht communicatieplan.

  Doelgroep Beleidsmedewerkers, behandelaren, communicatiemedewerker en functioneel beheerders leveren hoofdzakelijk de input voor het communicatieplan.

  Resultaat van de dienstAan het eind van de dienst heeft u de beschikking over: Communicatie plan Communicatieplanning Afspraken voor een maandelijkse evaluatie

  gedurende 3 maanden

  Voortraject Deze dienst kan worden uitgevoerd na afronding van een technische implementatie.

  Inhoud van de dienst Deze dienst bestaat uit: 6 interviews om de organisatorische inbedding

  van e-health te bepalen 2 workshops om het communicatieplan vorm te

  geven communicatieplan Ondersteuning bij het uitvoeren van het

  communicatieplan door middel van 3 evaluatie gesprekken en eventuele nader af te spreken communicatieactiviteiten

  Urenindicatie van de dienst 6 interviews inclusief verslaglegging: 36 uur 2 workshops inclusief voorbereiding en

  afhandeling: 32 uur Schrijven communicatieplan

  en afstemming: 40 uur 3 maandelijkse evaluaties

  + verslaglegging 24 uur Eindverslag met aanbevelingen 24 uur Totaal: 156 200 uur

  Aanspreekpunt voor de dienst Hendrien van der Gaag Business Consultant GGZT 06-4339 2618 E [email protected]

  ONDERSTEUNING COMMUNICATIE E-HEALTH

 • 2Wat valt binnen de scope?Opstellen van communicatieplan inclusief een overzicht van de organisatorische inbedding.

  Wat valt buiten de scope?Uitvoering van het communicatieplan, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. Buiten de scope valt ook de daadwerkelijke aanschaf van promotiematerialen, zoals visitekaartjes, posters, pennen etc.

  Wat wordt er verwacht van uw organisatie?Zowel voor de interviews om de organisatorische inbedding te bepalen als voor de workshops die resulteren in een communicatieplan is de inzet van medewerkers van uw organisatie noodzakelijk. Om de organisatorische inbedding te bepalen, is ons voorstel de volgende personen te interviewen:

  1 raad van bestuur 2 behandelaren 1 beleidsmedewerkers 1 functioneel beheerder 1 clint

  Elk interview vergt 2 uur de tijd. Dit bestaat uit een interview van 1,5 uur en de beoordeling van het interviewverslag in 0,5 uur. Samen met u wordt de definitieve lijst van genterviewden opgesteld.

  Voor het opstellen van het communicatieplan worden 2 workshops georganiseerd. Ook deze deelnemers worden samen met u bepaald. Ons voorstel is dat de 6-8 deelnemers uit de volgende organisatieonderdelen afkomstig zijn:

  Marketing & communicatie Behandelaren Beleidsmedewerkers Functioneel beheerders

  Voor elke workshop moet rekening gehouden worden met 3 uur inzet.

  Wat is de doorlooptijd?Bij aanvang van het Ondersteuning communicatie e-health traject wordt een concrete planning voor de oplevering van het communicatieplan afgegeven op basis van de voor u beschikbaar geplande inzet. In de regel moet u rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 6 weken en drie maanden voor de evaluatie. Graag maken wij deze planning concreet met u.

  ONDERSTEUNING COMMUNICATIE E-HEALTH