Ondernemer Live arnhem

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Ondernemer Live arnhem

 1. 1. T E C H N O L O G I S C H E O N T W I K K E L I N G E N E N O R G A N I S AT O R I S C H E I M PA C T F I T F O R T H E D I G I TA L F U T U R E
 2. 2. R AY M O N D W I T V O E T T R E N D S , O R G A N I S AT I E - , T E A M - E N P E R S O O N L I J K E O N T W I K K E L I N G
 3. 3. T E C H N O L O G I S C H E O N T W I K K E L I N G E N
 4. 4. I N T E L L I G E N T E R E I C T
 5. 5. T R E N D 1 , B I G D ATA elke twee dagen wordt er momenteel net zo veel informatie gegenereerd als we van het begin van de beschaving tot 2003 in totaal hebben gedaan
 6. 6. D E B A S I S ( B I G ) D ATA
 7. 7. DATA INFORMATIEKENNIS
 8. 8. P E R S O N A L ( H E A LT H ) D ATA Q U A N T I F I E D S E L F
 9. 9. A R T I F I C I A L I N T E L L I G E N C E ( A I ) E N M A C H I N E L E A R N I N G ( M L )
 10. 10. D E S L E U T E L ? A L G O R I T M E S Een algoritme (van het Perzische woord Gaarazmi : naar de naam van de Perzische wiskundige - Gaarazmi ) is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.
 11. 11. G E Z I C H T S H E R K E N N I N G
 12. 12. B E E L D H E R K E N N I N G
 13. 13. TA A L H E R K E N N I N G
 14. 14. PAT R O O N H E R K E N N I N G
 15. 15. E I N D D O E L ?
 16. 16. O P L O S S I N G M AT C H I N G V R A A G S T U K O P V E E L P L E K K E N
 17. 17. B I G D ATA E N D E P I Z Z A H U T M E E R O M Z E T D O O R L O K A A L A A N G E PA S T E T O P 5
 18. 18. G E M A K S T E C H N O L O G I E
 19. 19. I N T E R N E T O F T H I N G S ( I O T ) S L I M M E A P PA R AT E N V O O R S P E L L I N G : 1 0 0 M I L J A R D I N 2 0 2 5
 20. 20. IoT, slimme deurbellen etc..
 21. 21. IoT, PHILIPS HUE LICHT IN HUIS INSTELLEN
 22. 22. COWMANAGER/SENSOOR VRUCHTBAARHEID, GEZONDHEID, VOEDING
 23. 23. R O B O T I S E R I N G
 24. 24. D R O N E S
 25. 25. Z E L F R I J D E N D E A L L E S
 26. 26. D E ( Z E L F ) M A A K R E V O L U T I E
 27. 27. 3 D P R I N T I N G
 28. 28. 3D MULTICOLOR
 29. 29. 3D XILLOC SCHEDELIMPLANTATEN
 30. 30. 3D STEEDS SNELLER
 31. 31. 3D COMPLETE HUIZEN
 32. 32. MAKER MOVEMENT
 33. 33. RASPBERRY PI VANAF 11 EURO
 34. 34. S O F T WA R E E N A L L E D A G
 35. 35. A L L E S S O F T WA R E
 36. 36. V I R T U A L R E A L I T Y / A U G M E N T E D R E A L I T Y
 37. 37. B L O C K C H A I N
 38. 38. MOBILE FIRST
 39. 39. VIDEO
 40. 40. Z E L F O R G A N I S AT I E
 41. 41. C O M B I N E R E N S E R V I C E S
 42. 42. D E T R E N D D E R T R E N D S ?
 43. 43. V E R S N E L L I N G D O O R V E R S M E LT I N G
 44. 44. WAT V R A A G T D I T VA N O R G A N I S AT I E S ?
 45. 45. O N V E R WA C H T E R U I M T E S O P I N K U N N E N S P R I N G E N
 46. 46. WENBAARDER, SNELLER VAN RICHTING VERANDEREN
 47. 47. VERTROUWEN ALS DE SLEUTEL
 48. 48. VERSCHIL BINNEN EN BUITEN ORGANISATIE STEEDS KLEINER
 49. 49. VERTRAGEN OM BETEKENIS TE GEVEN
 50. 50. VAN EXTERN SYSTEEM NAAR INTRINSIEK BEWEGEN MET VERTROUWEN, VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
 51. 51. VEEL SNELLER LEREN
 52. 52. ONDERSTEUNING DOOR BETERE ICT GEEFT MEER RUIMTE VOOR ZELFSTURING EN ZELFORGANISATIE
 53. 53. CONTINUE INTERNE EN EXTERNE AFSTEMMING
 54. 54. ANDERS ORGANISEREN
 55. 55. VAN FUNCTIES NAAR ROLLEN
 56. 56. NIEUWE STERKE CULTUUR, VERBINDING OP ZINGEVING EN WAARDEN
 57. 57. NATUURLIJK EN SOCIAAL INNOVATIEF LEIDERSCHAP
 58. 58. VAN KENNIS NAAR WIJSHEID
 59. 59. C O N C L U S I E ?
 60. 60. VAN TECHNOLOGIE PUSH NAAR ORGANISATIE PUSH
 61. 61. O P E E N R I J T J E Bouw op vertrouwen Bouw aan je mensen Zorg voor verbinding Blijf leren Haal buiten naar binnen en vice versa Skip functieprofielen Kijk naar diversiteit Durf te vertragen Ontwikkel wijsheid
 62. 62. V E E L S Y S T E M E N S TA A N O F K O M E N O N D E R D R U K , B E N J I J E R K L A A R V O O R ?
 63. 63. Raymond Witvoet @raymondwitvoet [email protected] www.teamperformers.nl +31 624398567