Ondernemend Sudwest-Fryslân | Editie 2 | Juli 2014

download Ondernemend Sudwest-Fryslân | Editie 2 | Juli 2014

of 28

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

OF verzorgd in samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Sudwest-Fryslân. De inhoud bestaat uit nieuws van de gemeente Sudwest-Fryslân bestemd voor de ondernemers in de gemeente. Daarnaast wordt het podium gebruikt door de diverse business clubs binnen de gemeente Sudwest-Fryslân als communicatiemiddel voor hun leden. Interessante bedrijfsreportages en prikkelende columns complementeren het geheel tot een breed regionaal ondernemersorgaan.Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden kunt u contact zoeken met Gert de Lange via 06-10556784.

Transcript of Ondernemend Sudwest-Fryslân | Editie 2 | Juli 2014

 • Verder in dit nummer:10 Dream it... Do it ZUIDWEST

  FRIESLAND On Stage16 Zeilscholen nemen voortouw

  in reddingsactie24 Rooth Multiservice:

  Verandering vergt tijd en inspanning

  Wethouder Maarten O nga

  Uit de comfortzone

  OswfOndernemend Sdwest-Frysln

  Zomer 2014

  We willen jonge ondernemers triggeren om baandoorbrekendte denken.

 • Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dearsum Dedgum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Gonga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Longa Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland O ngawier Oosthem Oppenhuizen Oudega Parrega Piaam Pingjum Poppenwier Raerd Sandfi rden Scharnegoutum Schettens Schraard Sibrandabuorren Smallebrugge Sneek Stavoren Tersoal Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Ypecolsga Ysbrechtum Zurich

  www.sudwestfryslan.nl

  Ervaar de 68 dorpen en zes van de elf Friese steden

  181751128_GemeenteSWF_Adv_Corporate_215x270_fc.indd 1 26-06-14 14:43

 • 3Zomer 2014

  Inhoudsopgave

  UitgeverijOF BV i.s.m. Gemeente SWF

  BladmanagementEd Klijnman

  edklijnman@of.nl

  Advertentie-exploitatie AdministratieOF BV

  Tussendiepen 21, 9206 AA DrachtenTel.: 0512-366326

  Contactpersoon: Gert de Lange 06-10556784

  RedactieMenno Bakker (hoofdredacteur), Ingrid van Damme, Wim Walda en Henk van der Veer

  Fotogra eEd Klijnman, Wim Walda

  OpmaakSprog | strategie + communicatie

  DrukDrukkerij van der Eems

  Copyright 2014. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van

  informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of

  beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

  04 Wethouder Maarten O nga: Uit de comfortzone

  08 Kort nieuws

  10 Dream it... Do it ZUIDWEST FRIESLAND On Stage

  13 L&B bv: Ongewone oplossingen

  15 Het Ir. D.F. Woudagemaal: Levend werelderfgoed op stoom

  16 Voor veel MKBers schiet reclame er bij in

  17 Bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-B.V.s- column Bentacera

  18 Zeilscholen nemen voortouw in reddingsactie

  20 Handel en Industrie Sneek e.o.

  22 Vereniging Sneeker Zakenlieden

  24 Rooth Multiservice: Verandering vergt tijd en inspanning

  26 Wat een pech, pensioenpot weg! - column Rientjes Notariaat

  Colofon

  04 15 24

 • 4Jagen op kansen, de wei in, niet blijven hangen tussen de muren van het gemeentehuis. Dat is de inzet van wethouder Maarten O nga. In zijn vorige leven was hij ondernemer, in 2011 betrad hij het politieke domein. Hij heeft stevige ambities. Zo wil hij bedrijven verleiden om zich te vestigen in Sdwest-Frysln, de economische kracht van de binnensteden versterken, ketensamenwerking stimuleren en bruggen slaan tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ik doe dat nu niet als ondernemer, maar nadrukkelijk als bestuurder.Als gemeente kunnen en moeten wij faciliteren, maar de invulling en kleur moeten van de ondernemers komen. Ik wil ondernemers stimuleren nieuwe concepten te ontwikkelen, nieuwe innovatieve bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven koesteren.

  Wethouder Maarten O nga

  Uit de comfortzone

 • 5Zomer 2014

  In 2011 wisselde Maarten Offinga het onder-nemerschap in voor de politiek. In zijn vorige termijn had hij onder meer het kernenbeleid en toerisme & recreatie in zijn portefeuille. Sinds begin mei zijn dat naast toerisme & recreatie ook de grondexploitatie, financin en economische zaken. Trots is hij op de winst die het CDA bij de afgelopen gemeen-teraadsverkiezingen boekte. Met hart en ziel voerde hij campagne. Sporten doet hij, als het even kan, elke dag: zwemmen, fietsen en hardlopen: Een marathon zit er voor mij helaas niet meer in, mijn meniscus is er al twee keer uitgehaald, en ik zou verstandig zijn wanneer ik zou stoppen. Maar daar-voor geeft het lopen hem te veel energie en levensvreugde: Ik merkte het ook tijdens de campagne. Door elke dag te sporten bleef ik energiek, ondanks de wissel die zon campagne toch trekt op je gestel.

  KetensamenwerkingDe nieuwe coalitie is breed: naast CDA en PvdA schoven nieuwkomers D66 en FNP aan. We hebben nadrukkelijk gekozen om het hele proces rondom coalitievorming, onder leiding van Sander de Rouwe, heel open en vrij te voeren. Alle gesprekken die plaatsgevonden hebben, zijn openbaar en voor iedereen in te zien. We hebben bijdragen gevraagd van het maatschappelijk middenveld, waaronder de ondernemersvereniging. In het coalitie-akkoord springt naast werkgelegenheid ook innovatie er als speerpunt uit. Zo wil Offinga jaarlijks een startersbijdrage beschikbaar stellen voor vijf innoverende startups. We willen daarmee jonge ondernemers triggeren om baandoorbrekend te denken. Wanneer er drie van de vijf blijven voortbestaan hebben we al heel veel bereikt. Daarnaast wil hij bestaande innoverende bedrijven verleiden om zich in

  Sdwest-Frysln te vestigen. Maar op welke manier? Je ziet trends ontstaan. Neem bijvoor-beeld de elektrificatie van batterijtechniek in schepen en andere vervoersmiddelen. Welke expertises missen we hier nog? We gaan kijken welke bedrijven hier nog ontbreken en een rol kunnen spelen binnen die transitie. Wanneer je ketensamenwerking in die technologie van de grond krijgt kun je als gemeente een voor-trekkersrol gaan vervullen. Dat zou prachtig zijn. Maar dat lukt niet zonder de ondernemers, zij zijn onze ambassadeurs. We hebben hun netwerk nodig.

  De wei inEen ander voorbeeld: kaas en hoogwaardige techniek. Prachtige ontwikkeling, de opkomst van zuivel- en kaasfabrieken, stelt Offinga. Maar welke nevenproducten kunnen wij hier gaan maken? Kaas, zuivel: wat kunnen we daar

  We willen jonge ondernemers triggeren om baandoorbrekend te denken.

 • www.personeelsned.nl

  Wij zijn gespecialiseerd in...

  Re-integratieEen nieuwe koers...

  LoopbaanadviesDe sprong wagen...

  OutplacementOversteken naar een nieuwe baan...

  Vestigingen in

  Sneek

  Leeuwarden

  Heerenveen

  UitzendenWerken aan werk...

  wij zijn

  op weg

  voor mensen

  en werk...

  Wij zijn specialist in:

  in- en uitstroom personeel

 • Maarten O ngaFunctieWethouder Sdwest-Frysln, portefeuille: Financin, Economische zaken, Toerisme & Recreatie en Grondexploitatie

  Geboren28 maart 1963 in Heerlen

  LoopbaanWerkzaam als projectmedewerker bij HAM Brewaba (1986-1987), Grontmij n.v. De Bilt (1987-1993), statuair directeur bij WETPRO BV, statutair directeur/bestuurder bij Aquario watermanage-ment BV (2001-2008), statutair directeur/bestuurder bij LEGYON BV (2008-2011). Wethouder bij Sdwest-Frysln sinds 2011

  HobbysHardlopen / zwemmen / fi etsen / koken

  Boek op het nachtkastjeSucces door groot denken, door David J. Schwartz

  Beste advies dat ik ooit kreegVolg je hart, het klopt altijd!

  Zomer 2014 7

  nog meer mee? Dat vraagt creativiteit van onderne-mers. Die moeten nieuwe dingen bedenken, en daar-voor moet je uit je comfortzone komen. Dat laatste geldt ook voor het bestuur, aldus Offi nga: Ideen zijn mooi, maar het komt aan op de uitvoering. Een netwerk onderhoud je niet zo maar. Niks doen helpt niet, zeg ik altijd. Dus moet je naar buiten, in gesprek gaan met ondernemers, jagen op kansen. Het credo om de wei in te gaan was en is ook een belangrijk uitgangspunt bij het dorpskernenbeleid. Offi nga: En dat heeft vruchten afgeworpen. Een paar jaar geleden vroegen velen zich nog af: zon grote gemeente met zoveel dorpskernen en steden, is dat wel mogelijk? Ja, dat is dus mogelijk! Het schrikbeeld van een overheid en een bevolking die steeds verder van elkaar af komen te staan, is niet bewaarheid. Dat hebben we te danken aan onze stads-, dorps- en wijkcordinatoren. Maar we zijn er nog niet, aldus Offi nga: Er is meer nodig, we moeten nog nog veel meer laten zien buiten de deuren van het gemeentehuis. Je kunt als ambtenaar ook met je laptop in het dorpshuis gaan zitten. Natuurlijk, dat is wennen. Maar dat geldt voor elke verandering.

  EnergieVijf jaar geleden was hij nog n van die onderne-mers die vanuit een zaaltje riep dat er meer onder-nemers de politiek in moeten. Nu zit hij zelf op de stoel van bestuurder. Hoe bevalt dat? Wie voor de politiek kiest, moet dat voor 100% doen, dat heb ik wel geleerd. Toen ik net begon had ik de illusie dat ik mijn bedrijf er nog wel een paar maanden bij kon doen. Dat bleek dus een vergissing! Ook was het even wennen aan het politieke proces: Je kunt niet altijd je zin krijgen in de politiek. Het kan nu eenmaal gebeuren dat een project waar jij heel hard aan hebt gewerkt, zomaar de kelder in wordt geschoten. Dat moet je je niet persoonlijk aantrekken. En, hij ergert zich ook liever niet meer aan de stroperigheid van bestuurlijke processen: Ik verwonder me liever. Ergernis zorgt voor nega-tieve energie. Wie zich verwondert is positiever en productiever, en dat werkt weer door naar je omgeving.

  ...dat vraagt creativiteit van ondernemers. Die moeten nieuwe dingen bedenken, en daarvoor moet je uit je

  comfortzone komen.

 • Pastiel is een samenwerking tussen 11 gemeenten en Empatec met als doel uitkerings-gerechtigden zo snel en duurzaam mogelijk aan het werk helpen, vanuit de wens van de werk-gever. De sleutel is dat Pastiel de bedrijven kent en van daaruit maatwerk in personeel levert: dankzij een persoonlijke benadering weten de coaches en accountmanagers