Ondernemend Noordoost Friesland - editie Achtkarspelen - maart 2013

Click here to load reader

download Ondernemend Noordoost Friesland - editie Achtkarspelen - maart 2013

of 40

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

OF verzorgd in samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Sudwest-Fryslân. De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine was een logisch vervolg. Per gemeente verschijnt een eigen editie. Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadeel en de gemeente Kollumerland ca zijn deelnemer in het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân. Zo wel in de Sudwest- als Noordoost Fryslân editie worden de diverse businessclubs en lokale ondernemers een uitgebreid communicatie podium geboden. Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden kunt u contact zoeken met onze adviseurs via 0512-366326.

Transcript of Ondernemend Noordoost Friesland - editie Achtkarspelen - maart 2013

 • Initiatiefrijk en vooruitstrevendQGERBEN GERBRANDY: BOEGBEELD, NETWERKER EN VERBINDERQWERKGEVERSTEAM DE WLDENQTECHNIEKDAGQ OOK JONGEREN WILLEN MEER VAT OP HUN TOEKOMST

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE ACHTKARSPELEN NR 5, APRIL 2013

 • Q V O L G O N S N U O O K V I A E N

  2 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN ACHTKARSPELEN

  INHOUD

  3 Voorwoord

  4 De open houding van de nieuwe burgemeester van Achtkarspelen

  7 Werkgeversteam De Wlden

  9 Technische bedrijven ontvangen 250 jongeren tijdens Techniekdag

  11 Kort nieuws en Column Auke Piet van der Meulen

  NO 1 Ondernemersprijs en speerpunten Dwaande bepalen

  NO 2 Ron van Gent,voormalige regiodirecteur MKB-Noord:

  NO 5 De 5 van

  NO 6 Netwerk Noordoost Dwaande

  NO 9 Sleuteloverdacht Dwaande veegauto en Starters avonden in Noordoost

  NO 10 De Spin off van Esonstad

  NO 13 Wad Oars

  NO 15 Innovatiehuis Lauwersdelta of cieel van start

  14 Ook jongeren willen meer vat op hun toekomst

  17 Kuipers schoonmaakbedrijf bv in het bezit van het OSB-keurmerk

  19 BUVO motor van kloppend hart ondernemend Buitenpost

  22 Kort nieuws

  Gemeente AchtkarspelenStationsstraat 18 9285 NH BuitenpostTelefoon: 14 05 11E-mail: gemeente@achtkarspelen.nlTwitter: @achtkarspelen

  W W W. A C H T K A R S P E L E N . N L

  04 14 17

  Initiatiefrijk en vooruitstrevendQGERBEN GERBRANDY: BOEGBEELD, NETWERKER EN VER

  BINDER

  QWERKGEVERSTEAM DE WLDENQTECHNIEKDAGQ OOK JONGEREN WILLEN MEER VAT OP HUN TOEKOMS

  T

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE ACHTKARSPELEN NR 5, APRIL 2013

  Het is nooit onze ambQHERINRICHTING WINKELGEBIED DE WESTEREEN VAN STARTQOP BEDRIJFSBEZOEKQ[TECHNISCH HOOGSTANDJEQKANSEN EN MOGELIJKHEDEN VOOR REGIONALE ONDERN

  OndernemendNOORDOO

 • ColofonUitgeverijOF BV / NOVEMA BV i.s.m.Gemeente Achtkarspelen BladmanagementOF BV / NOVEMA BVEd Klijnman Advertentie-exploitatieAdministratie Novema BVTussendiepen 219206 AA DrachtenTel. 0512-366326Contactpers.: Andr Landman RedactiemedewerkersGemeente AchtkarspelenIlona BoekhorstAuke Piet van derMeulen (accountmanagersbedrijven)Ymca de Graaf(communicatieadviseur) RedactieNarvic Media & CommunicatieMenno Bakker (hoofdredactie)Ingrid van Damme (eindredactie) FotografieEd Klijnman. Frans FazziBinne-Louw Katsma

  VormgevingSprog | strategie + communicatie Sneek DrukDrukkerij van der Eems

  Initiatiefrijk en vooruitstrevendQGERBEN GERBRANDY: BOEGBEELD, NETWERKER EN VERBINDERQWERKGEVERSTEAM DE WLDENQTECHNIEKDAGQ OOK JONGEREN WILLEN MEER VAT OP HUN TOEKOMST

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE ACHTKARSPELEN NR 5, APRIL 2013

  Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

  3 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN ACHTKARSPELEN

  Ondernemen is netwerken

  Het sociaal economische masterplan van de regio Noordoost Friesland heeft als titel meegekregen werken

  in netwerken. Dat deze netwerken en de samenwerking binnen deze netwerken steeds belangrijker wordt

  is duidelijk. In dit magazine hier diverse voorbeelden van. Zo vertelt Ron van Gent, voormalig regiodirecteur

  MKB-Noord, over de regionale samenwerking van ondernemers in de ONOF. Om deze regionale samenwerking

  kracht bij te zetten worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Zo heeft in het voorjaar een

  bijeenkomst plaats gevonden waar ondernemers in Noordoost Friesland kennis hebben kunnen nemen van

  het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook is er iedere laatste donderdag van de maand een Kafee NOF

  waarbij ondernemers en overheid elkaar op een informele wijze kunnen ontmoeten.

  Op lokale schaal is bijvoorbeeld de BUVO bezig de krachten van ondernemers in Buitenpost te bundelen en

  zo samen de aantrekkingskracht van Buitenpost te behouden. Hierbij is het noodzakelijk om initiatiefrijk en

  vooruitstrevend te zijn. De voorzitter Pieter-Jan Schouwstra vertelt in dit magazine op welke wijze de BUVO dit

  tracht te bewerkstellingen.

  Een functie binnen de gemeente waarbij de competenties bruggenbouwer en netwerker bij uitstek passen is

  natuurlijk de functie van burgemeester. Sinds korte tijd hebben we in Achtkarspelen een nieuwe burgemeester.

  In dit nummer stelt Gerben Gerbrandy zich voor. Hij is een man die niet wil besturen vanuit een ivoren toren,

  maar midden in de gemeenschap staat en hij wil dan ook een netwerker voor Achtkarspelen zijn.

  Naast deze netwerknieuwtjes is er natuurlijk ook een aantal bedrijven die dit podium graag aangrijpen om

  iets over hun bedrijf te vertellen. Zo vertelt Sjoerd Jousma op welke manier Esonstad van betekenis is voor

  de regionale economie. Esonstad realiseert namelijk een enorme spin off . Dit was zelfs n van de redenen

  dat Johannes en Marieke van Assen de stap hebben gezet in Anjum het hotel-restaurant Wad Oars te gaan

  exploiteren. Ook hun verhaal is te lezen in deze editie van Ondernemend Achtkarspelen.

  Jan Lammers

  Wethouder Economische Zaken

  Voorwoord

  itie geweest om te groeienT

  EMERS

  OST FRYSLNEDITIE DANTUMADIEL NR 5, MAART 2013

  +HULQULFKWLQJ2RVWHUVLQ

  JHO

  %RPHQ(QULFKWLQJVYHUNHHU

  9XLOF

  (QULFKWLQJVYH9RHWJDQJHUVGRRUJDQJ

  Op zoek naar het mysterie van Dokkum

  Q HERINRICHTING OOSTERSINGEL DOKKUMQ ONDERNEMER STEEDS AFHANKELIJKERQ AMBACHTELIJKE BOUWER MET MODERNE VISIEQSIGN PROJEX NIEUWE TREND

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE DONGERADEEL NR 5, MAART 2013

  Passie voor mensen als drijfveerQONTWIKKELING KOLLUM WATERSPORTDORPQ DORPSHUIS NIEUWE STIJLQFRIESE KAMPIOENSCHAPPEN DRAKENBOOTRACEQDE VEELZIJDIGHEID VAN BOUWBEDRIJF D. ADEMA

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE KOLLUMERLAND C.A. NR 5, MAART 2013

  Specialist in alternatieve energievoorziening

  Q'DAAG ONS MAAR UIT!'QKOPLOPERPROJECT DUURZAAM ONDERNEMEN

  QHET AVONTUUR VAN DE HUISHOUDDOEK

  Q ZELFSTANDIG, MAAR TOCH EEN EENHEID

  OndernemendNOORDOOST FRYSLN

  EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 5, MAART 2013

 • DE OPEN HOUDING VAN DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN ACHTKARSPELEN

  Gerben Gerbrandy: boegbeeld, netwerker en verbinder

  Sinds januari van dit jaar is Gerben Gerbrandy burgemeester van Achtkarspelen. Door de wol geverfd in de gemeentelijke politiek als wethouder van de voormalige gemeente Wymbritseradiel en als voorzitter van de FNP-fractie in de fusiegemeente Sdwest Frysln trekt hij nu als eerste burger de kar vanuit het gemeentehuis in Buitenpost. Een taak waar hij vol passie zijn schouders onder zet en waar hij alle inwoners van Achtkarspelen bij wil betrekken.

  Q V O L G O N S N U O O K V I A E N

  4 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLN ACHTKARSPELEN

 • ProfielGERBEN GERBRANDY

  Burgemeester van de gemeente

  Achtkarspelen

  GEBOREN

  27 juli 1952 in De Hommerts.

  BURGERLIJKE STAAT

  Gehuwd, drie kinderen.

  LOOPBAAN:

  Na zijn loopbaan als leraar biologie,

  natuurkunde en scheikunde is hij

  in de gemeentelijke politiek terecht

  gekomen. Van 1998 tot 2010 was hij

  wethouder in de voormalige gemeente

  Wymbritseradiel. In 2011 werd hij

  voorzitter van de FNP fractie in de

  fusiegemeente Sdwest Frysln. Sinds

  januari van dit jaar is hij eerste burger

  van Achtkarspelen.

  HOBBYS:

  Kaatsen, schaatsen, golfen en zeilen.

  De nu 60-jarige Gerben Gerbrandy heeft nooit

  onder stoelen of banken gestoken dat het zijn

  ambitie was om ooit burgemeester te worden.

  Van 1998 tot 2010 was hij wethouder van

  de voormalige gemeente Wymbritseradiel.

  Nadat die gemeente was opgegaan in de

  nieuwe fusiegemeente Sdwest Frysln

  werd hij voorzitter van de FNP-fractie en de

  oppositieleider van de nieuwe gemeenteraad.

  Mooi werk, totdat hij de kans kreeg om zijn

  ambitie waar te maken. Doet Achtkarspelen

  foarby kaam hie ik direkt it gefoel: dat is in

  gemeente dy my past. Dizze gelegenheid mocht

  ik net foarby gean litte. Ik ha foar it oare nea fan

  plan west om boargemaster bten Frysln te

  wurde.

  Positief verrast

  De eerste paar weken op zijn nieuwe post

  zijn hem uitstekend bevallen. Sterker nog:

  hij is positief verrast. Bijvoorbeeld door

  de gemeentelijke organisatie. It is hjir sa

  organisearre dat de ferantwurdlikheid leech

  yn de organisaasje leit en dus elkenien syn

  eigen ferantwurdlikheid hat. Dat fergruttet de

  belutsenens en makket minsken kreatyf yn it

  meitinken. Dat wurket hiel nofl ik.

  De gemeente heeft haar zaakjes ook goed voor

  elkaar, heeft hij gemerkt. Zelfs het Grondbedrijf

  schrijft in zwarte cijfers. Een uitzondering in

  deze tijden van economische crisis waarbij

  onverkoopbare bedrijfsgrond veel gemeenten

  als molenstenen om de nek hangen. De

  gemeente is yn balns. Tagelyk sitte wy net stil en

  binne wy dwaande om te soargen dat dit ek sa

  bliuwt. Dus stimulearje wy it ndernimmerskip

  en inisjatyf t de mienskip, mar wurkje wy ek

  tegearre mei de buorgemeenten omt wy each

  hawwe foar it belang fan de regio.

  Open en direct

  De wijze waarop hij in de gemeenschap is

  opgenomen doet hem deugd. De openheid

  gekoppeld aan een eerlijke directheid van de

  inwoners spreekt Gerbrandy erg aan