Onderdelen pensioenakkoord

of 24/24
Onderdelen pensioenakkoord Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen In samenhang beoordelen !
 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onderdelen pensioenakkoord. Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen. In samenhang beoordelen !. Visie StvdA - arbeidsmarktbeleid. Cultuuromslag + beeldvorming Employability en scholing Vitaliteit, gezondheid en arbo Arbeidskosten en productiviteit - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Onderdelen pensioenakkoord

 • Onderdelen pensioenakkoordFlankerend arbeidsmarktbeleidAOWAanvullende pensioenenIn samenhang beoordelen !

 • Visie StvdA - arbeidsmarktbeleidCultuuromslag + beeldvormingEmployability en scholingVitaliteit, gezondheid en arboArbeidskosten en productiviteitPreventiebeleid + werkhervattingskansFlankerend overheidsbeleidMonitoren

 • EmployabilityLoopbaanbeleidInzetbaarheid- en scholingsbudgetIntersectorale scholingEVC voor oudere werknemersOpleiding tijdens werkloosheidArrangementen sociale plannenNB: niet tornen aan ontslagvergoedingen kantonrechter !

 • Vitaliteit en gezondheidLoopbaan- en inzetbaarheidsscanStrengere naleving arboDeeltijdpensioen verankeren in caosVitaliteitsregeling (ook voor vroegpensioen!)

 • Kosten en productiviteitGenerieke ontziemaatregelen die niet bijdragen aan productiviteit, ombouwen t.b.v. vitaliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarde !)

 • WerkhervattingskansenSectoraal mogelijkheden uitwerken brengen; eigen personeelsamenstelling in beeld brengenActieplannen uitwerken om oudere werknemers in dienst te nemenVWNW: sluitende afspraken decentraalEvenredige werving en selectie HRMLangdurige opleiding tijdens WW

 • Flankerend overheidsbeleidVersoepeling compensatieregelingGedeeltelijke omvorming doorwerkbonus en hogere arbeidskorting in mobiliteitsbonusGedeeltelijke omvorming premiekorting werkgevers in mobiliteitsbonusVoorzetting IOWVroegpensioen in levensloopregeling

 • MonitorenJaarlijks, met zo nodig intensiveringStvdA jaarlijks bekijkenMeldingen maandelijks op agenda StvdACommissies op cao-niveau

  NB: avv-beleid kabinet

 • AOW StvdA:Indexeren koppelen aan verdiende lonenVervroegen en verlaten tegen 6,5% per jaar2020: 66 jaar (en elke vijf jaar opnieuw bekijken)Kabinet:Indexeren contractlonen +0,5% tot 2030Vervroegen 6,7%, verlaten 5,3%2020: 66 jaar (en elke vijf jaar opnieuw bekijken)

 • Internationale vergelijking

  Grafiek1

  0.920.040.04

  0.850.050.1

  0.790.060.15

  0.740.010.25

  0.650.250.1

  0.50.40.1

  0.420.320.26

  eerste pijler

  tweede pijler

  derde pijler

  Sheet1

  SpamjeDuitslandFrankrijkItaliEngelandNederlandZwitserland

  eerste pijler0.920.850.790.740.650.50.42

  tweede pijler0.040.050.060.010.250.40.32

  derde pijler0.040.10.150.250.10.10.26

 • Pensioenen: drie grote problemenVerlies op beurzen

  Lage rentestand

  Stijging levensverwachting

 • Rele rendementen pensioenfondsen

 • RentestandWaardering toekomstige beleggings-opbrengsten op (beweeglijke) marktrente. Lage rente zet dekkingsgraad pensioenfondsen onder druk.

 • LevensverwachtingWe leven steeds langer Langer dan verwacht Betekent langer pensioen uitkeren Is echter geen geld voor gereserveerd

 • Levenverwachting 65-jarige

  Grafiek1

  79.2

  80.1

  81.6

  82.2

  85.5

  Kolom1

  Blad1

  Kolom1

  195079.2

  197080.1

  199081.6

  200082.2

  201085.5

  Als u de afmetingen van het gegevensbereik van de grafiek wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek van het bereik.

 • PensioenakkoordAkkoord sociale partners juni 2010 Twee hoofdproblemen: - stijgende levensverwachting - schokbestendigheid stelsel

 • Voorwaarden DNBdekkingsgraad > 130 (volledige indexatie)

  dekkingsgraad < 125 = reservetekort (herstelplan 15 jaar, gedeeltelijke indexatie)

  dekkingsgraad < 105 = dekkingstekort (herstelplan 5 jaar, geen indexatie)dekkingsgraad langere tijd < 105(herstelplan wordt niet gehaald, afstempelen)

  NB: indexatie in beginsel geen geld voor gereserveerd, maar gefinancierd uit meevallers

 • Scherpere voorwaarden overheidFinancieel toetsingskader onvoorwaardelijke toezeggingen (nominaal):Hogere buffers aanhoudenMeer vastrentende waardengevolg: dekkingssaldi moeten met 10-15% omhoog

  Witteveenkader:Pensioenleeftijd omhoogOpbouwpercentage naar benedengevolg: neerwaartse druk op pensioenpremies

 • Nieuw pensioencontract(nog op te bouwen rechten)

  Grafiek1

  10025

  1250

  Kolom1

  Kolom2

  Blad1

  Kolom1Kolom2

  onvoorwaardelijk nominaal10025

  voorwaardelijk reel1250

  Als u de afmetingen van het gegevensbereik van de grafiek wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek van het bereik.

 • Soepelere voorwaarden FTK2100% rele dekkingsgraad toereikendvrijheid beleggingsmix gevolg: indexatie eerder mogelijk en minder hoge buffereisen

  Witteveenkader:alleen pensioenleeftijd omhoogopbouwpercentage blijft intactafspraak: premiestabilisatie for worse and for better

 • Er komt keuze:FTK1 met:Lagere kans op indexatie door hogere buffers en strengere eisen beleggingsmixOnvoorwaardelijke rechten nominaal, met ultimum remedium van afstempelen

  FTK2:Indexatie eerder in beeld (geen indexatie heet formeel korten op rele ambitie, dus waardevastheid)Meer beleggingsvrijheid (dus ook puur vastrentende waarden mogelijk)Voorwaardelijke rechten reele ambitie

 • Opgebouwde rechten

 • Laatste stand van zakenInzet StvdA nog steeds FTK2

  Keuzemogelijkheid invaren oude rechten:Wettelijk: problemen met eigendomsrecht EUFondsniveau: wetswijziging noodzakelijkIndividueel: mogelijk

 • wel akkoordgeen akkoordAOW--verdiende lonenflexibilisering--contractlonenflexibilisering ?Witteveenkader-

  --handhaving opbouwpercentagesverhoging leeftijdborging dat vrijval binnen pensioenen blijft-

  ---verlaging opbouwpercentagesverhoging leeftijdgeen premiestabilisatie Witteveenkader gaat eerder knellenPensioencontract-meer ruimte FTK:- discontovoet- zekerheid- beleggingsmix-aangescherpt FTKPensioenfondsbestuur-continuering sociale partners in besturen-sociale partners uit besturenAVV-beleid-niet selectief-selectiefOuderenparticipatie-afspraken met werkgever-geen gebondenheid werkgevers aan beleidsagenda

  ************************