Omgekeerde integratie

Omgekeerde integratie
Omgekeerde integratie
Omgekeerde integratie
Omgekeerde integratie
Omgekeerde integratie
download Omgekeerde integratie

of 5

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Severinus tracht nu binnen de gedachte van (omgekeerde) integratie de cliënten binnen een wijksituatie te situeren zonder aan kwaliteit van zorg in te boeten

Transcript of Omgekeerde integratie

 • BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

  omgekeerde integratie

  Severinus, Veldhoven

 • BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

  zorglandSchap stedenbouwkundige inpassing - groepswonen - dagbesteding - ondersteundende voorzieningen

  2000

  2602 - stedenbouwkundige analyse -

  plan van aanpak

  2003

  2766 - nieuwbouw 2 gebouwunits t.b.v.

  dagbesteding

  2005

  2861 - uitbreiding dagbesteding

  2862 - renovatie behandelgebouw

  de Berkt

  2007

  3023 - nieuwbouw 4 groepswoningen

  2008

  3109 - uitbreiding dagbesteding

  2009

  3142 - nieuwbouw 2 groepswoningen

  2010

  3155 - uitbreiding groeps woningen

  fase 1

  3156 - nieuwbouw 2 groepswoningen

  de Berktvoorzieningen: behandeling, dagbestedingfase 1, groepswoningenfase 2, groepswoningenfase 3. groepswoningen

  reguliere woningbouw

  situatie de Berktwonen

  verblijvenwonen

  regulier instelling

 • BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

  Severinus te Veldhoven verzorgt de huisvesting

  voor 400 verstandelijk gehandicapte bewoners.

  Aanvankelijk gebeurde dat in woon- en

  verblijfsgebouwen op locaties die volledig waren

  afgesloten van de buitenwereld. Binnen de gedachte

  van (omgekeerde) integratie wordt nu getracht de

  clinten binnen een wijksituatie te situeren zonder aan

  kwaliteit van zorg in te boeten.

  De verschillende zorgcomponenten uit de grote

  instelling worden fysiek losgekoppeld en verspreid over

  de wijk. Instellingsgangen worden straten en pleinen.

  Wonen, dagbesteding, leren, vrije tijd en behandeling

  vormen (nog steeds) nadrukkelijk n project, maar

  nu afgestemd op de schaal van de wijk. Deze vorm

  van omgekeerde integratie biedt mensen met een

  verstandelijk handicap de kans en uitdaging te leven

  mt, en zoals anderen, n de samenleving zonder aan

  kwaliteit van zorg in te leveren.

  De kerntaken zijn het bieden van een passende

  leefomgeving waarin wonen, dagbesteding, leren, vrije

  tijd en behandeling een plaats hebben.

  Belangrijk is dat alle vormen van ondersteuning

  aansluiten bij de behoeften en wensen van de

  clint. Op de schaal van de wijk betekent dit een

  2602 - Severinus Veldhoven

  status: in uitvoering

  Strategie voor gefaseerde nieuwbouw

  groepswoningen en aanpassing ondersteunende

  faciliteiten binnen de integrale wijkgedachte

  gymzaalzwembadartsenpraktijkapotheek / pedicure

  fysio

  behandelgebouw de Berkt

 • BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

  groepSwoningen bewonerswensen - flexibiliteit - personeelsefficiency

  fase 3: groepswoning

 • BEZOEKADRES: GEBOUW SILVERPOINT, BEEMDSTRAAT 7, POSTBUS 8840, 5605 LV EINDHOVEN, TEL 040 - 2812782, FAX 040 - 2813745, WWW.PAUWERT.NL, E-MAIL: INFO@PAUWERT.NL

  goede afstemming tussen de positie van facilitaire

  voorzieningen en de groepswoningen. Op het niveau

  van de woningen het benadrukken van de eigen plek

  door het ontwerpen van kleinschalige woonunits waarin

  de bewoner weer centraal staat.

  De omgeving, zowel natuur als de reguliere

  woningbouw speelt daarin een grote rol door de

  afstemming van de zorgcomponenten hierop. De

  omgeving wordt nadrukkelijk ingezet als positieve

  invloed op de gesteldheid van de bewoner, o.a. door

  lichte contrastrijke woningen, terrassen als intermediair

  tussen eigen kamer en gemeenschappelijke tuin.

  Routing door de wijk tussen eigen plek en dag- en

  leerbesteding: de healthy and healing environment.

  Het huisvestingsvraagstuk wordt geknipt in een

  drietal opeenvolgende fasen. Per fase is een flexibel

  basisconcept woning ontwikkeld waarop diverse

  varianten kunnen worden gemaakt in afstemming op

  specifieke bewonerswensen (fysiek of mentaal).

  Door gefaseerde realisatie in drie hoofdfasen wordt

  tussentijdse toetsing van de opgave mogelijk en

  kunnen uitgangspunten tezamen met opdrachtgever

  en gebruiker worden bijgesteld aan nieuwe inzichten,

  verwachtingen en wensen.

  2602 - Severinus Veldhoven

  status:

  ontwikkelen van basisconcept voor

  nieuwbouw fase 1, 2 en 3 groepswoningen

  conform plan van aanpakfase 1: groepswoning fase 2: groepswoning fase 3: groepswoning