Omgaan met probleemgedrag

of 37 /37
Begeleiding van professionaliseringstraj ecten Workshop: Weerstanden

Embed Size (px)

description

Sheets ter ondersteuning van een workshop "Omgaan met probleemgedrag in lastige groepen".

Transcript of Omgaan met probleemgedrag

Page 1: Omgaan met probleemgedrag

Begeleiding van professionaliseringstrajectenBegeleiding van professionaliseringstrajecten

Workshop: WeerstandenWorkshop: Weerstanden

Page 2: Omgaan met probleemgedrag

LeerdoelenLeerdoelen

Na het volgen van deze workshop kun je:

Weerstand binnen een groep herkennen.

Verschillende oorzaken van weerstand binnen een groep benoemen.

Verschillende interventies om met weerstand om te gaan en de voor- en nadelen van deze interventies benoemen.

Na het volgen van deze workshop kun je:

Weerstand binnen een groep herkennen.

Verschillende oorzaken van weerstand binnen een groep benoemen.

Verschillende interventies om met weerstand om te gaan en de voor- en nadelen van deze interventies benoemen.

Page 3: Omgaan met probleemgedrag

Opzet van de WorkshopOpzet van de Workshop

Brainstorm sessie I; Oorzaken van weerstand (Renske)

Brainstorm sessie II; Omgaan met weerstand (Renske)

Uitleg theorie weerstand (Jeroen) Pauze Rollenspel;

De grote weerstanden training (Irene)

Samenvatting (Irene) Evaluatie (Renske)

Brainstorm sessie I; Oorzaken van weerstand (Renske)

Brainstorm sessie II; Omgaan met weerstand (Renske)

Uitleg theorie weerstand (Jeroen) Pauze Rollenspel;

De grote weerstanden training (Irene)

Samenvatting (Irene) Evaluatie (Renske)

Page 4: Omgaan met probleemgedrag

Brainstormsessie IBrainstormsessie IOorzaken van weerstandOorzaken van weerstand

Page 5: Omgaan met probleemgedrag

Brainstormsessie IIBrainstormsessie IIOmgaan met weerstandOmgaan met weerstand

Page 6: Omgaan met probleemgedrag

Theoretisch kaderTheoretisch kader

Page 7: Omgaan met probleemgedrag

Oorzaken van weerstandenOorzaken van weerstanden

1. Samenstelling van de groep.2. De persoon van de docent.3. De inhoud van de cursus.4. De vorm van de cursus.5. Weerstand tegen veranderingen.6. Moeilijke situaties.

1. Samenstelling van de groep.2. De persoon van de docent.3. De inhoud van de cursus.4. De vorm van de cursus.5. Weerstand tegen veranderingen.6. Moeilijke situaties.

Page 8: Omgaan met probleemgedrag

Omgaan met weerstandenOmgaan met weerstanden

3 Belangrijke vaardigheden:1. Aanvoelen wat er binnen de groep

leeft.2. Afstand kunnen nemen van de

situatie.3. Toepassen van (verschillende)

interventietechnieken.

3 Belangrijke vaardigheden:1. Aanvoelen wat er binnen de groep

leeft.2. Afstand kunnen nemen van de

situatie.3. Toepassen van (verschillende)

interventietechnieken.

Page 9: Omgaan met probleemgedrag

InterventietechniekenInterventietechnieken

Vijftal benaderingen om met conflicten of incidenten om te gaan:

Competitieve stijlVermijdenAanpassenSamenwerkenCompromis

Vijftal benaderingen om met conflicten of incidenten om te gaan:

Competitieve stijlVermijdenAanpassenSamenwerkenCompromis

Page 10: Omgaan met probleemgedrag

PauzePauze

Page 11: Omgaan met probleemgedrag

RollenspelRollenspelHet grote weerstanden trainingHet grote weerstanden training

Page 12: Omgaan met probleemgedrag

8.18.1

Actief luisterenGeïnteresseerd knikken en

hummenParafraseren

Samenvatten wat een cursist zegt.Reflecteren

Naast het samenvatten van wat een cursist zegt, ook zijn gevoel proberen te omschrijven.

Actief luisterenGeïnteresseerd knikken en

hummenParafraseren

Samenvatten wat een cursist zegt.Reflecteren

Naast het samenvatten van wat een cursist zegt, ook zijn gevoel proberen te omschrijven.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 13: Omgaan met probleemgedrag

8.28.2

De ik-boodschap, ik wil, ik voel

Is een beschrijving van het gedrag waaraan een persoon zich stoort. Gevolgd door het gevoel dat dit bij een persoon wordt opgeroepen en het effect hiervan.

Een ik-boodschap is minder beschuldigend dan een jullie-, of jij-boodschap.

De ik-boodschap, ik wil, ik voel

Is een beschrijving van het gedrag waaraan een persoon zich stoort. Gevolgd door het gevoel dat dit bij een persoon wordt opgeroepen en het effect hiervan.

Een ik-boodschap is minder beschuldigend dan een jullie-, of jij-boodschap.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 14: Omgaan met probleemgedrag

8.38.3

Metacommunicatie

Communiceer over het communiceren. Om het proces tijdens het lesgeven bij te sturen.

b.v.: Docent “Ik merk dat er bij jullie heel veel vragen leven en ik merk dat ik het heel leuk vind om hier verder op in te gaan, maar dit betekent wel dat we ons programma niet afkrijgen. Willen jullie de tijd liever geven aan de vraagbehandeling of willen jullie het programma afmaken?”

Metacommunicatie

Communiceer over het communiceren. Om het proces tijdens het lesgeven bij te sturen.

b.v.: Docent “Ik merk dat er bij jullie heel veel vragen leven en ik merk dat ik het heel leuk vind om hier verder op in te gaan, maar dit betekent wel dat we ons programma niet afkrijgen. Willen jullie de tijd liever geven aan de vraagbehandeling of willen jullie het programma afmaken?”

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 15: Omgaan met probleemgedrag

8.48.4

Onderhandelen

Als het probleem bekend is en beide partijen weten elkaars wensen, dan kan men gaan onderhandelen

Mogelijke volgorde onderhandelen:1. Inventariseren alternatieven.2. Voor- en tegenargumenten aanhoren.3. Gemeenschappelijk aanvaardbare oplossing formuleren.

Onderhandelen

Als het probleem bekend is en beide partijen weten elkaars wensen, dan kan men gaan onderhandelen

Mogelijke volgorde onderhandelen:1. Inventariseren alternatieven.2. Voor- en tegenargumenten aanhoren.3. Gemeenschappelijk aanvaardbare oplossing formuleren.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 16: Omgaan met probleemgedrag

8.58.5

Vragen om informatie & suggesties

Om tot een oplossing te komen moet men weten waar prioriteiten liggen.

Deze kan men achterhalen door informatie en suggesties aan de groep te vragen.

Vragen om informatie & suggesties

Om tot een oplossing te komen moet men weten waar prioriteiten liggen.

Deze kan men achterhalen door informatie en suggesties aan de groep te vragen.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 17: Omgaan met probleemgedrag

8.68.6

Doelverduidelijking

Door nog eens aandacht te besteden aan het doel van de bijeenkomst, kan men samen met de groep een veel betere oplossing bedenken voor eventuele probleemsituaties.

Doelverduidelijking

Door nog eens aandacht te besteden aan het doel van de bijeenkomst, kan men samen met de groep een veel betere oplossing bedenken voor eventuele probleemsituaties.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 18: Omgaan met probleemgedrag

8.78.7

Zoeken naar gemeenschappelijke

Bij deze techniek gaat men op zoek naar een gemeenschappelijk doel waar naar gestreefd kan worden.

b.v.: “We investeren toch allemaal twee dagen in deze cursus; we staan straks toch allemaal voor het extra werk dat de reorganisatie veroorzaakt; we zouden deze dagen toch zoveel mogelijk moeten uitbuiten”

Zoeken naar gemeenschappelijke

Bij deze techniek gaat men op zoek naar een gemeenschappelijk doel waar naar gestreefd kan worden.

b.v.: “We investeren toch allemaal twee dagen in deze cursus; we staan straks toch allemaal voor het extra werk dat de reorganisatie veroorzaakt; we zouden deze dagen toch zoveel mogelijk moeten uitbuiten”

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 19: Omgaan met probleemgedrag

8.88.8

Positief coderen

Door een in eerste instantie negatieve ervaring positief te brengen (coderen) kan een docent een dreigend incident omvormen tot een waardevolle ervaring.

Positief coderen

Door een in eerste instantie negatieve ervaring positief te brengen (coderen) kan een docent een dreigend incident omvormen tot een waardevolle ervaring.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 20: Omgaan met probleemgedrag

9.19.1

Negeren

Gedrag wordt genegeerd zodat het op den duur uitdooft.

Voornamelijk toepasbaar in situaties waarin het storende gedrag de werksfeer niet hindert.

Negeren

Gedrag wordt genegeerd zodat het op den duur uitdooft.

Voornamelijk toepasbaar in situaties waarin het storende gedrag de werksfeer niet hindert.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 21: Omgaan met probleemgedrag

9.29.2

Belonen

Belonen van goed gedrag.

Een goede beloning voor deelnemers aan opleidingen zijn succeservaringen bij het leren.

Door deelnemers goed in hun leerproces te ondersteunen / begeleiden, kan de leersituatie zelfbelonend werken.

Belonen

Belonen van goed gedrag.

Een goede beloning voor deelnemers aan opleidingen zijn succeservaringen bij het leren.

Door deelnemers goed in hun leerproces te ondersteunen / begeleiden, kan de leersituatie zelfbelonend werken.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 22: Omgaan met probleemgedrag

9.39.3

Humor

Humor kan ontspannend werken en de verstandhouding verbeteren. Doormiddel van een grapje kan een dreigend conflict wegsmelten.

Humor

Humor kan ontspannend werken en de verstandhouding verbeteren. Doormiddel van een grapje kan een dreigend conflict wegsmelten.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 23: Omgaan met probleemgedrag

9.49.4

Misten

In plaats van ingaan op een opmerking, geeft men een mistige boodschap die kant nog wal raakt.

b.v. door veel spreekwoorden, zegswijzen, tegeltjeswijsheden e.d. te gebruiken.

Misten

In plaats van ingaan op een opmerking, geeft men een mistige boodschap die kant nog wal raakt.

b.v. door veel spreekwoorden, zegswijzen, tegeltjeswijsheden e.d. te gebruiken.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 24: Omgaan met probleemgedrag

10.110.1

Meegaan of toegeven

Voor de hand liggend: De deelnemers krijgen hun zin.

Meegaan of toegeven

Voor de hand liggend: De deelnemers krijgen hun zin.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 25: Omgaan met probleemgedrag

10.210.2

Aanpassing aan de situatie

In plaats van een voorgesteld programma langslopen kan een docent de geplande activiteiten aanpassen aan de sfeer en het energieniveau van een groep.

Aanpassing aan de situatie

In plaats van een voorgesteld programma langslopen kan een docent de geplande activiteiten aanpassen aan de sfeer en het energieniveau van een groep.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 26: Omgaan met probleemgedrag

10.310.3

Coöptatie

Van een tegenstander een medestander maken. Het opnemen van een deelnemer waarvan je veel last hebt in je eigen kamp.

Coöptatie

Van een tegenstander een medestander maken. Het opnemen van een deelnemer waarvan je veel last hebt in je eigen kamp.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 27: Omgaan met probleemgedrag

10.410.4

Gedeeltelijk gelijk geven

Discussie afkappen door deelnemers gedeeltelijk gelijk te geven.

Gedeeltelijk gelijk geven

Discussie afkappen door deelnemers gedeeltelijk gelijk te geven.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 28: Omgaan met probleemgedrag

11.111.1

Confrontatie

Als docent openlijk de strijd aangaan. (de handschoen oppakken)

Confrontatie

Als docent openlijk de strijd aangaan. (de handschoen oppakken)

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 29: Omgaan met probleemgedrag

11.211.2

Beurten geven

Deelnemer die even niet oplet uitkiezen voor een beurt.

Beurten geven

Deelnemer die even niet oplet uitkiezen voor een beurt.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 30: Omgaan met probleemgedrag

11.311.3

De groep inschakelen

De docent corrigeert het storende gedrag van een deelnemer niet, maar wacht totdat de groep zich er zelf ook aan gaat ergeren en de deelnemer zelf corrigeren.

De groep inschakelen

De docent corrigeert het storende gedrag van een deelnemer niet, maar wacht totdat de groep zich er zelf ook aan gaat ergeren en de deelnemer zelf corrigeren.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 31: Omgaan met probleemgedrag

11.411.4

Veralgemeniseren

Bij een opmerking van een deelnemer aan de groep vragen of zij het hiermee eens zijn.

Veralgemeniseren

Bij een opmerking van een deelnemer aan de groep vragen of zij het hiermee eens zijn.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 32: Omgaan met probleemgedrag

11.511.5

Wegsturen, weglopen

Een deelnemer vragen om weg te gaan.Zelf weg gaan.

Wegsturen, weglopen

Een deelnemer vragen om weg te gaan.Zelf weg gaan.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 33: Omgaan met probleemgedrag

11.611.6

Regels stellen

Regels op stellen om ongewenst gedrag te stoppen.

Regels stellen

Regels op stellen om ongewenst gedrag te stoppen.

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 34: Omgaan met probleemgedrag

1212

Compromissen

Een compromis sluiten met de deelnemers

Compromissen

Een compromis sluiten met de deelnemers

8.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.39.410.110.210.310.411.111.211.311.411.511.612

Page 35: Omgaan met probleemgedrag

SamenvattingSamenvattingEen model voor een aanpakEen model voor een aanpak

Page 36: Omgaan met probleemgedrag

StappenplanStappenplan

Het stellen van de diagnose1 Aanvoelen.2 Waarnemen.3 Probleem aankaarten.

Zoeken naar een oplossing4 Actief luisteren.5 eigen mening en gevoelens weergeven.6 Onderhandelen over oplossing.

Toepassen van de oplossing7 Oplossen, beslissen.

Het stellen van de diagnose1 Aanvoelen.2 Waarnemen.3 Probleem aankaarten.

Zoeken naar een oplossing4 Actief luisteren.5 eigen mening en gevoelens weergeven.6 Onderhandelen over oplossing.

Toepassen van de oplossing7 Oplossen, beslissen.

Page 37: Omgaan met probleemgedrag

EvaluatieEvaluatieVragen, feedback, commentaar, ideeën etc…Vragen, feedback, commentaar, ideeën etc…