OKRA-Magazine november 2009

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  6

Embed Size (px)

description

OKRA-Magazine november 2009

Transcript of OKRA-Magazine november 2009

 • magazinenovember 2009

  Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145

  maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 42 nr. 9

  blz. 22

  Hang me aan je raam!

  Filosoof over diversiteit

  www.okra.be www.okrasport.be

  blz. 28

 • 2ITEM

  Je groeit met

  OKRA verwent haar nieuwe leden. Bel 02 246 44 41 of surf naar www.okra.be.

  Groei jij ook met OKRA?

  Nodig je vrienden uit!

 • 2ITEM

  Omringd

  VOORWOORD

  Het valt me moeilijker dan anders om te schrijven. Omdat het onderwerp veertien dagen geleden zo plots en koud op me viel. Een ziekenwagen scheurt laat en luid door de straat. En stopt vlakbij. Ik ben er niet zo eentje dat dan meteen naar buiten holt. Mijn buurvrouw wel. Een uur later belt ze aan. Ze vertelt een onwaarschijnlijk verhaal. Op de derde verdieping van een klein appartementsblok is een jonge man van nauwe-lijks vijfendertig gestorven. De oorzaak is onduidelijk. Het zal wel iets met het hart of de hersenen te maken hebben. Luc, je weet wel, altijd met zijn voetbaltas op stap.

  Intussen weten we dat een hevige hersenbloeding Luc fataal werd. Op de uitvaart was de kerk te klein. Een grote familie, vrienden en collegas, de voetbalclub. En de buren natuurlijk. Het verdriet van zijn ouders benam me de adem. Je voelt je zo machteloos. Toch lijkt het alsof de vele meevoelende mensen het verlies minder kolossaal maken. Ik was ontroerd toen de broer van Luc hun kindertijd beschreef, eenvoudig zoals het leven van twee broertjes is. En dacht: stel dat ik vooraan in de kerk zit om een van mijn geliefden uitgeleide te doen.

  Een uitvaart heeft die zeldzaam ingetogen sfeer waarbij je je bijna lijfelijk bewust wordt van je sterfelijkheid. Het leven is kort. En de dood kent dag noch uur. Misschien vreemd om dan goede voornemens te maken. Ik zal proberen er te zijn voor de mensen die ik graag zie en nog veel meer van elk moment genieten. Wat later gaan vreemde vragen door mijn hoofd. Waar, wanneer en hoe zou ik sterven? En dan besluit ik in stilte: goed dat je het niet weet, goed dat je het niet kiest. Geboren worden en sterven doe je in de grootste onzekerheid en eenzaamheid. Alleen. Zelfs al ben je omringd door mensen voor wie jij alles betekent en die voor jou alles betekenen.

  Als de dood onverwacht komt, kan niemand met warmte omringen. Misschien is dit het zwaarst om te dragen. We waren er niet. We konden niet doen wat we zo vurig wens-ten. Ouders van een verongelukt kind, de vrouw van een man die aan een hartader-breuk overleed. Maar als dat wel kan, is het een zegen. Ook al is de stervende jong, ook al lijkt de dood onrechtvaardig. Het verlies en het gemis worden er niet minder door maar je kon een eind mee op weg naar de overkant. Misschien werd je ondersteund en begeleid door de engelen van de palliatieve zorg.

  Tijdens de koffietafel of maaltijd na de uitvaart gaat het omringen van de overledene over in het omringen van wie achterblijft. Ik kom elke dag langs als ik de kinde-ren op school ga halen. Je komt toch supporteren h als de ploeg speelt? Als we met OKRA gaan fietsen, kom ik je halen. Dan moet je niet alleen vertrekken.

  Een ingetogen feest van Allerheiligen en Allerzielen gewenst, omringd door wie je dierbaar is.

  Lieve Demeester

 • ITEM

  OKRA november 2009

  4

  ITEM

  42

  OKRA-magazine Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

  inhoud

  november 2009

  OKRA november 2009

  30

  Te oud om een auto te hurenSommige ouderen hebben al eens de indruk

  dat ze gediscrimineerd worden omwille van

  hun leeftijd. De Belgische wetgeving biedt

  hiertegen nochtans bescherming. Wat je kan

  doen als je het gevoel hebt gediscrimineerd te

  worden, legt Huib Hinnekint uit.

  De stille rebelPriester, kapucijn, echtgenoot, vormingswer-

  ker en echtscheidingsbemiddelaar. Het levens-

  verhaal van Luc Hessel is allesbehalve alle-

  daags. Wat deze gengageerde zeventiger

  bezielt en bezighoudt, vertelde hij aan OKRA-

  magazine.

  Parels in het MeetjeslandHet Meetjesland herbergt enkele onbekende

  maar boeiende musea. Fiets door het mooie

  landschap en ontdek het jeneverhuis Van

  Hoorebeke, de Huysmanshoeve en het Canada

  War Museum. Alle drie meer dan de moeite!

  14

  20

  42

  7

 • ITEM

  OKRA november 2009

  4

  ITEM

  In je volgende OKRA-magazine

  48 40

  Op stap in Troyes.

  6 STANDPUNT Waardeer inzet van ouderen

  7 GEZONDHEID Goed horen: doe de test!

  10 PRIKKERTJES

  12 ZINGEVING Iedere rol betekenisvol

  14 INFO Te oud om een auto te huren

  16 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Brief uit Frankrijk

  18 VRAAG EN AANBOD

  20 ANDERS OUD De stille rebel

  22 SAMEN HET LEVEN KLEUREN Maak het verschil zichtbaar

  26 RECHTSINFO Is schenking goede oplossing?

  27 IN JE PORTEMONNEE Mijn energiefactuur, een beetje minder

  graag

  28 OKRA LEEFT Hangt je affiche al voor je raam?

  30 OKRA-SPORT En wat als het regent?

  31 OVER WAT TELT Een huisdokter die droomt van India

  37 MENU Vegetarisch

  40 GROEN Een notenboom in je tuin

  42 TENTOONSTELLING Parels in het Meetjesland

  44 BOEKEN Onbekend en onterecht onbemind

  46 GEDICHT Futurum

  47 UITJES

  48 UIT Laat je verrassen langs de Samber

  51 58 WINNAARS!

  52 SPEEL EN WIN

  54 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

 • OKRA november 2009

  6

  STANDPUNT

  Iedere rol betekenisvol is het thema van de oude-renweek dit jaar. Die loopt van 16 tot 22 november en is een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad waarvan ook OKRA deel uitmaakt. Met deze slogan wil de raad duidelijk maken dat ouderen nog steeds meerdere rollen op zich nemen in onze maatschap-pij. Van leesouder in de lagere school tot vrijwilli-ger in het ziekenhuis. Van begeleider van jonge voetballertjes tot mantelzorger voor hun kind met een chronische ziekte. Ouderen engageren zich her en der en vervullen allerlei opdrachten. Eigenaardig toch dat een campagne in het kader van de ouderenweek nog moet aantonen dat oude-ren zich maatschappelijk inzetten en daarvoor de nodige waardering willen.

  Politieke rol?Het zou interessant zijn voor een student economie om eens te berekenen hoe groot de economische waarde is van het vrijwilligerswerk van alle Vlaamse ouderen gedurende n jaar. Wie dacht dat deze inzet gehonoreerd wordt door de volwaardige rol die ouderen op politiek vlak vervullen, heeft het verkeerd voor. En op de drie kiezers is gepen-sioneerd. Dan zou je ook mogen verwachten dat gepensioneerden een derde van de lijsten invullen. En dat de plaats die zij krijgen garant staat voor een evenredig aantal ouderen dat verko-zen wordt en een mandaat kan opnemen. Maar wat blijkt? Na de Vlaamse verkiezingen zetelen slechts vier 60-plussers in het Vlaams Parlement. Ieder rol is betekenisvol behalve de politieke.

  Het wordt hoog tijd dat de samenleving zich bezint over de rol en de waardering die ze aan ouderen willen geven. Ouderen willen volwaar-dig opgenomen worden in de samenleving en vol-ledig betrokken worden bij de opbouw ervan. Deze eis staat met evenveel woorden in het recente memorandum van OKRA.

  Waardeer inzet van ouderen

  Ouderen zijn onontbeerlijk als babysitter, mantelzorger, klusjesman of

  -vrouw, hulp bij kinderen, kleinkinderen, buren en familieleden. Als

  vrijwilliger zetten ze zich in bij allerlei verenigingen en sportieve en

  feestelijke activiteiten. Voor al de taken die ouderen op zich nemen,

  vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht tijdens de ouderenweek.

  Geen halve maatregelen bekendmakenWe vroegen in ons memorandum ook om maatre-gelen pas bekend te maken als er zekerheid is dat ze ook uitgevoerd worden. Nu worden er al te vaak proefballonnetjes opgelaten die mensen aan het schrikken brengen waarna het ballonnetje door-prikt en de maatregel afgevoerd wordt. Wij vra-gen dat aan deze praktijk een einde wordt gemaakt en maatregelen pas bekend worden gemaakt als er een politiek akkoord is dat voor iedereen klaar en duidelijk is.

  Bij het schrijven van dit standpunt kenden we enkel de inhoud van de proefballonnetjes over de begroting. Bij het verschijnen van dit nummer weten we wellicht meer. We hopen dat de regering de moed had om geen bijkomende lasten op te leg-gen aan iedereen die leeft van een vervangingsin-komen, die chronisch ziek of werkloos is of die een klein bedragje gespaard heeft.

  Jan Vandecasteele

  Algemeen secretaris

 • 7GEZONDHEID

  Je gaat veiliger door het leven als je goed hoort. Een daveren-de vrachtwagen, een spurtende mountainbiker of een tractor kan je moeilijk ontwijken wanneer je het obstakel achter jou niet hoort aankomen. Gehoorverlies vermindert ook je sociale con-tacten. Niet kunnen deelnemen aan een gesprek werkt een-zaamheid en isolement in de hand. Goed horen is daarom belang-rijk. Maar met het ouder worden gaat het gehoor achteruit. Vanaf je dertigste vang je hoge tonen geleidelijk minder goed op. Net die tonen zijn belangrijk om goed te verstaan wat er wordt gezegd. Wist je echter dat we de grootste gehoorschade zelf toe-brengen? Slechthorendheid kan aangeboren zijn of veroorzaakt worden door bepaalde genees-middelen. De voornaamste oor-zaken zijn echter het natuurlijke verouderingsproces en een lang-durige blootstelling aan lawaai. De laatste jaren is het aantal

  Goed horen: doe de