OKRA-magazine maart 2014

56
MAART 2014 maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 47 nr. 2 2 magazine okra.be Afgiftekantoor Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - Antwerpen X - BC 1145 10 29 44 Zorg voor mens en landschap Kleine ingrepen in je interieur Van snoep tot taart Dominique Monami: ‘Tennis was de universiteit van het leven’ blz. 18 Win een weekendje in Limburg blz. 50

description

OKRA-magazine maart 2014

Transcript of OKRA-magazine maart 2014

Page 1: OKRA-magazine maart 2014

MAART 2014

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 47 nr. 2

2magazine

okra.beAfgiftekantoor Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - Antwerpen X - BC 1145

102944

Zorg voor mens en landschapKleine ingrepen in je interieur Van snoep tot taart

Dominique Monami:‘Tennis was de universiteit van het leven’blz. 18

Win een weekendje

in Limburgblz. 50

Page 2: OKRA-magazine maart 2014

NIEUW

De vernieuwde TENA Pants: 30% dunner - met de zekerheid van TENA.

TENA Pants zijn verkrijgbaar bij de supermarkt, apotheek, medisch speciaalzaak en bandagist. Voor meer informatie ga naar TENA.be of bel gratis de TENA advieslijn op telefoonnummer 0800-945 45 (gratis).

De vernieuwde TENA Pants met Confi oFit™vormen zich naar uw lichaam. Dat maaktze extra discreet en comfortabel. Ze zijn30% dunner en beschermen zoals alleenTENA dat kan.

Probeer het zelf en ervaar de vrijheid vanConfi oFit™.

SCAB14-001 VL ORKA 210X297.indd 1 29-01-14 10:04

Page 3: OKRA-magazine maart 2014

3

Plaats voor een kinderbedje is er niet. Dus slapen de twee oudsten, van vier en drie jaar, in een reisbedje in een piepklein kamertje. De jongste slaapt bij mama op de kamer. De living is al niet veel groter, de plaats waar ze eten, leven, spelen. Het leefgeld gaat grotendeels op aan de huishuur en de vaste kosten. Als alleenstaande moeder heeft Leen het niet makkelijk. De vader is uit het beeld verdwenen. Bezoek komt er nooit. De familie woont ver weg en om vriendschap aan te knopen met anderen, heeft Leen de energie niet. Al van bij de geboorte lopen de drie kinderen een aantal kansen mis: gewoon even buiten spelen, een verjaardagsfeestje thuis, verhaaltjes voorgelezen krijgen, ze weten niet wat het is.

Een keer per week gaat Tine langs. Ze is vrijwilliger bij Domo, een orga-nisatie die aan opvoedingsondersteuning doet. Dan blijft ze enkele uren in het gezin: ze speelt met de kinderen, gaat met hen naar de speeltuin, leert de kinderen fietsen, luistert naar het verhaal van Leen. Kortom, Tine is als een goede buurvrouw of een (zeer jonge) oma die regelmatig eens binnenspringt. Ze doet dit helemaal vrijwillig. Omdat ze er van over-tuigd is dat ze op deze manier de kinderen meer kansen geeft.

Angela is zes en komt uit Servië. Een vrolijk en aanhankelijk kind. Op school kan ze niet zo goed mee. Een keer per week gaat ze naar de bij-lesklas waar Chris haar helpt. Huiswerk opvragen, rekensommetjes uit-leggen en haar helpen bij het Nederlands. Maar Chris doet tegelijk nog zoveel meer. Angela vertrouwt haar. Chris geeft haar geloof in zichzelf, laat haar talenten ontwikkelen en leert haar wat grenzen zijn. Chris doet dit helemaal vrijwillig. Omdat ze gelooft dat ze zo Angela een toekomst kan geven.

Niets wat zo door het hart snijdt als kinderen die in armoede moeten opgroeien. Gedoemd om de rest van hun leven hard te moeten knokken voor wat voor andere kinderen vanzelfsprekend is. De Vlaamse regering voorziet extra geld om kinderarmoede te bestrijden. Een druppel op een hete plaat, zeggen sommige burgemeesters. Daar kunnen we amper personeel mee aannemen, zeggen anderen. Een goed begin maar ik droom van een regering die wel genoeg geld ter beschikking stelt om armoede te bestrijden. Maar tot zolang: dankjewel aan Tine, Chris en zovele anderen die aan vrijwilligerswerk doen omdat ze geloven dat ze samen aan een betere wereld werken.

Katrien Vandeveegaete

ZorgeloosNIEUW

De vernieuwde TENA Pants: 30% dunner - met de zekerheid van TENA.

TENA Pants zijn verkrijgbaar bij de supermarkt, apotheek, medisch speciaalzaak en bandagist. Voor meer informatie ga naar TENA.be of bel gratis de TENA advieslijn op telefoonnummer 0800-945 45 (gratis).

De vernieuwde TENA Pants met Confi oFit™vormen zich naar uw lichaam. Dat maaktze extra discreet en comfortabel. Ze zijn30% dunner en beschermen zoals alleenTENA dat kan.

Probeer het zelf en ervaar de vrijheid vanConfi oFit™.

SCAB14-001 VL ORKA 210X297.indd 1 29-01-14 10:04

Niets wat zo door het hart

snijdt als kinderen die in

armoede moeten opgroeien.

spelen

Page 4: OKRA-magazine maart 2014

okramagazine maart 2013

OKRA-magazine Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, leden-voordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, [email protected].

inhoud 29

6 OKRA-ZINGEVING Een open plek vol woorden

8 STANDPUNT Vrijwilligers verzoeten de

samenleving en verrijken hun leven

10 IK VIND DE AARDE LEUK Zorgen voor mens en landschap

12 WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

‘OKRA is een drug’

14 OKRA-REIZEN Op vakantie? Met OKRA natuurlijk!

16 PRIKKERTJES

18 OVER WAT TELT ‘In moeilijke periodes leer je het meest’

22 BOEKEN Afghanistan

23 FILM Halfweg: nieuwe Vlaamse film

24 TENTOONSTELLING Barmhartigheid naar lichaam en geest

26 MUZIEK Liedjes voor het hart

29 INTERIEUR Kleine ingreep, groot effect

34 INFO Je bankcode is je grootste geheim

36 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Fracken

40 IK WEET NOG HOE HET WAS ‘Wij werden als Jezuskinderen in de wieg gelegd’

42 MENU Culinair genot in één pot

44 MET DE KLEINKINDEREN Van snoep tot taart

47 UIT Op zoek naar de abdijschat

50 KRUISWOORDRAADSEL

52 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

53 EEN GREEP UIT DE REGIONALE ACTIVITEITEN

Page 5: OKRA-magazine maart 2014

5

okra

mag

azin

e m

aart

2011

42

44

okra.beJe kan OKRA-magazine ook lezen via

6 Een open plek vol woordenZe wil straf leven, zinvol leven. Sofie Verscheure wil genie-

ten maar alles moet betekenis hebben. Daarom startte ze

een woordwinkel. Mensen kunnen er binnenwaaien en wat

praten. Maar je kan er ook terecht voor mooie woorden

voor een speciale dag, een bijzondere persoon of zomaar,

voor elke dag.

12 ‘OKRA is een drug’Sinds hij met pensioen is, is Jozef Van Oost een vrijwil-

liger pur sang. Vroeger bestond zijn leven uit werken

en zijn gezin, vandaag is hij elke dag de hort op voor

OKRA of voor wie het moeilijker heeft. Tijdens de

week van de vrijwilliger die loopt van 1 tot 9 maart,

zetten we hem graag in de bloemetjes.

42 Culinair genot in één potEenpansgerechten zijn ideaal voor wie niet graag

afwast. Maar ook voor wie houdt van smaakvolle

maaltijden. OKRA-magazine serveert enkele top-

pers onder de eenpansgerechten: kleurrijk, mak-

kelijk en bijzonder lekker.

Van snoep tot taart

Page 6: OKRA-magazine maart 2014

6

okra

mag

azin

e m

aart

2014

OKRA-ZINGEVING

“Mijn moeder is gestorven toen ik veertien was, zij was veertig. Ik heb altijd gedacht: als het leven zo kort kan zijn, wil ik straf leven. Zinvol leven. Zin: het moet bete-kenis hebben. En vol: ik wil genie-ten, doen waar ik goesting in heb. Op zoek naar wie ik ben en wat ik wou, sprak ik altijd mensen aan en stelde vragen. Het klooster is nooit mijn plek geworden maar ik ontmoette steeds religieuzen die vrij en open dachten. Als ik zei ‘dat hoort zo’, was er iemand die zei ‘wie zegt dat?’ Geloven en spi-ritualiteit bevrijden, zijn er niet om in vast te raken. Toen ik dertig was, leefde ik een jaar bij de zus-ters van Sint Lioba in Nederland. Ik wou iets met mijn handen doen en vanuit een passie voor woor-den en poëzie ging ik mij verdie-pen in kalligrafie.Eens terug in Brugge schreef ik enkele wenskaartjes en zette die voor mijn raam. Mensen reageer-den heel positief. Zo ontstond het idee om een woordwinkel Symposion te starten als plaats, net als een café, waar mensen konden binnenwaaien en wat pra-ten. Nu, twintig jaar later, zijn we er nog. Ik werk er met vijf mede-werkers.”

Hart van het heelal“Een mevrouw kwam binnen en zei: ‘Mijn zoontje wil zijn vormsel doen en ik wil een kaartje maar het mag geen gebed zijn en niets over God bevatten. Ik ben gevoe-lig voor zo’n vragen. Ik stelde volgend tekstje van Liselore Gerritsen voor: ‘Laat me nu mijn eigen weg maar gaan, ook al zijn er heel wat betere wegen, jagend achter de liefde aan, en God, wie weet, kom ik jou tegen.’ ‘Schitterend,’ zei die mevrouw. Wat schrijf je op een geboorte-, een trouw- of een rouwkaartje? ‘Liefde is het hart van het heelal’, past overal bij. Een kleinkind zei:

Sofie Verscheure (50) is een bezige bij. Ze heeft een woordwinkel in Brugge en is perspectiefontwikkelaar. Een zoeker. Zinzoeker. Dat haar moeder vroeg stierf, had voor Sofie een grote impact op haar keuzes in het leven. “Ik ben nu tien jaar ouder dan mijn moeder is geworden, en elke dag die erbij komt, verwelkom ik.”

Een open plek vol woorden

Page 7: OKRA-magazine maart 2014

7

okra

mag

azin

e m

aart

2014

‘We zoeken een cadeau voor oma die negentig wordt maar ze hoeft niets, ze is tevreden met een lege doos.’ Ik zei: ‘Geef me vijf tref-woorden’. We vulden een lege doos met vijf dingen: een zakdoek met een knoop in, een bakje okkernoten (ze had harde noten moeten kraken in haar leven), enz.”

Woordenwinkel, perspectiefontwikkelaar“Ik heb een woordenwinkel en ik ben een perspectiefontwikkelaar. Een perspectiefontwikkelaar is een brononderzoeker, een ont-dekkingsreiziger, een levenskun-stenaar en een tuinaanlegger. Van een rabbi, een boeiende man, leerde ik dat het uitgangspunt niet is hoe je God bij iemand kan bin-nenbrengen. Joden tellen alle let-ters van de Tora, van vooraan en

van achteraan, tot ze in het mid-den komen. Daar staat niets. Het is een open, lege plek. En jij moet de verhalen uit de Tora vanuit die leegte, vanuit je eigen gevoel, interpreteren. Jij, in dialoog met anderen. Gastvrijheid is open-staan voor wat vreemd is, een gastvrije parochie oordeelt niet maar opent perspectieven. Laat los. In Brugge hebben we de Magdalenakerk ingericht als sacrale ruimte, als een nieuw spoor, een nieuwe methodiek rond spiritualiteit. Heel veel organisa-ties, scholen, ziekenhuizen en parochies zijn al komen kijken, zij zouden ook zoiets willen.”

Geluk gehad“Ik leerde al vroeg wat loslaten is, toen mijn moeder stierf. Soms

laat je bewust iets los. Soms laat iemand, iets je niet los. Soms laat je te moeilijk los, geef je een ander onvoldoende ruimte. Ik heb schrik om te vliegen, ben een con-trolefreak: geef ik mijn medewer-kers voldoende kansen? Ik kan moeilijk loslaten wat anderen over me denken, kan moeilijk nee zeg-gen. Maar ik weet wel dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.”“Perspectief geven als een situatie uitzichtloos is, is heel moeilijk. Ik ben een ‘luxemadam’. Ik heb veel geluk gehad, ben gezond, heb talenten, mijn omgeving heeft me uitgedaagd. Deze winter ontdekte ik twee Roemenen in een schuil-hokje langs de Brugse vesten. Die sliepen daar al vier maanden, ter-wijl we thuis een logeerkamer hebben. Een man kwam in het winkeltje en zocht een kaartje. Zijn vrouw was weggegaan en hij wou haar terug. Ik vind dat onge-looflijk moeilijk. Vroeger had je de pastoor, stond elke pastorij open. Vandaag hebben we in de stad weer plekken nodig waar je op verhaal kan komen.”

“Ik zou mijn woordenwinkel graag nog tien jaar open houden. Perspectiefontwikkelaar blijven. Dingen doorgeven. Vertragen en verdiepen. Mensen ontmoeten. Wijze mensen. In Wenen had je van die koffiesalons waar kunste-naars en filosofen koffie dronken en discussieerden. Daar wil ik bij zijn, om nieuwe dingen te ontdek-ken.”“Over de dood leerde ik het meest van een meisje van zestien. ‘We gaan allemaal dood’, zei ze, ‘dat zal dus bij mij ook wel gaan zeker?’ De dood hoort bij het leven. Niet dat ik geen schrik heb. Mijn moeder had borstkanker. De man die twintig jaar mijn boek-houder was, werd in augustus ziek en stierf in november. Hoe kon dat nu? Toen mijn moeder stierf, was

ik veertien, de dood was nog heel veraf. Toen mijn grootmoeder stierf, ’t was op een lenteochtend, zag de hemel rood. Ik dacht: ze zijn pannenkoeken aan het bak-ken. Als ik dood ga, stel ik me voor, zullen mijn vrienden me ver-welkomen. Ik ben blij dat ik geloof, dat brengt rust.”

Melk bewaar je in de frigo“Ik bid. Bidden is bewust ruimte maken om te zeggen: wie ben ik? Waarom? En dan toelaten. Ik heb niets met Jezus, ik bid recht-streeks. Ken je het San Marcoplein in Venetië, dat grote plein met daarachter de zee? Bidden is je hart op zo’n plein ontvouwen en toelaten dat Iemand buiten jou je impulsen geeft. Ik heb deugd aan een mooie tekst, aan dit gesprek hier. Maar bidden is intiemer, is één op één. Een pater kapucijn zei me: ‘Bidden? Ga zitten, doe je ogen en oren dicht, en sluit je af. Lukt het niet - soms krijg ik mijn ogen niet eens dicht - maak dan je gebed van de gedachten die voortdurend terugkeren’. Ik gaf bezinningsdagen aan leerling-bakkers, vroeg wie van hen ’s avonds nog een kruisje voor het slapen kreeg. Eén jongen stak zijn hand op, ze lachten hem uit. Ik zei: wat betekent dat kruisje? Hij zei: als je wil dat de melk bewaart, moet je hem in de frigo steken. Mijn moeder zegt altijd: ‘’t Zegent joe en bewaart joe, God zegene en beware u’. Ze zegt: ik kan nu niet voor jou zorgen, ik ga je een kruisje geven, zodat je bewaard blijft tot morgen.’ En het werd muisstil in de klas.”

Tekst Dominique CoopmanFoto Violet Corbett Brock

Ik ben blij dat ik geloof, dat brengt rust.

Page 8: OKRA-magazine maart 2014

STANDPUNT

De vrijwilligers zijn bestuurder of lesgever, reisbegeleider of dansle-rares. Ze zetten koffie en smeren broodjes. Ze zetten hun schouders onder de sportwerking of begelei-den crea-activiteiten. Ze brengen maandelijks een huisbezoek bij de leden van hun wijk. Ze bezoeken leden in woonzorgcentra. Ze orga-niseren voordrachten of uitstap-pen. Ze begeleiden Lourdes- of andere bedevaarten. Ze zijn ver-trouwenspersoon voor mensen met kleine of grote zorgen of zijn lid van lokale of provinciale advies-raden. Ze verzorgen een maande-lijks krantje of een website. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor zingevingsactiviteiten. Het zijn deze geëngageerde en loyale mannen en vrouwen die OKRA vorm geven. Ze zijn het onmisbare menselijke kapitaal van de vereniging. Het is dankzij hen dat OKRA meebouwt aan een zorgzame, solidaire en warme samenleving.

Inzet maakt gelukkigNiet alleen in OKRA zijn vrijwilli-gers actief. In Vlaanderen zijn er meer dan een miljoen mensen die zich met groot enthousiasme voor anderen inzetten. Zelf beleven zij daar veel voldoening aan. Ze genieten van het sociaal contact. Ze leren veel bij en ontplooien zich. Ze leren omgaan met maat-schappelijke verschillen. Door hun engagement voelen ze zich ver-bonden met anderen en met de maatschappij. Ze voelen zich min-der onveilig en hebben minder last

Vrijwilligers verzoeten de samenleving en verrijken hun levenMet 14 000 zijn ze, de vrouwen en mannen die dag in dag uit in de weer zijn voor de leden van hun OKRA-trefpunt of regio. Ze doen dat vrijwillig en belangeloos.

van racistische gevoelens. Ze staan optimistischer in het leven en voelen zich gelukkiger. Kortom: hun inzet verrijkt hun leven.

Zoete samenlevingOok de maatschappij heeft veel deugd van het engagement van de vrijwilligers. Door te investeren in contact, ontmoeting en belangen-behartiging dragen ze bij aan de verzoeting van de samenleving en bieden ze tegengewicht aan de toenemende verzuring en verkil-ling, aan de groeiende onverschil-ligheid en onverdraagzaamheid. In een samenleving waar banken hun loketten sluiten, waar diensten enkel bereikbaar zijn via elektro-nische stemmen en mensen voort-durend naar hun tablet of smart-phone zitten te staren, is grote nood aan contacten die niet virtu-eel maar warm en betrokken zijn. Vrijwilligers zorgen voor dat con-tact en maken het samenleven aangenamer en warmer. En bovenal zijn ze een unieke schakel in onze democratische samenle-ving.

DankjewelOKRA is een organisatie waar vrij-willigers en vrijwilligsters een hoofdrol spelen en daarvoor oprecht gewaardeerd worden, in woord en daad. De week van de vrijwilliger, van 1 tot 9 maart, is een goede gelegenheid om extra dank te zeggen voor de zichtbare of onzichtbare verantwoordelijk-heid die deze duizenden mensen dagelijks opnemen. Het is ook een

goede gelegenheid om mensen die iets voelen voor een vrijwillig engagement maar er nog niet toe kwamen, uit te nodigen om die stap te zetten. In 2015 vernieuwt en verruimt OKRA opnieuw de bestuursploegen. Daarom wordt nu al uitgekeken naar nieuwe talenten. Aarzel niet en laat weten dat ook jij graag verantwoordelijk-heid wil opnemen in een OKRA-trefpunt of regio, voor welke acti-viteit dan ook. Weet dat je er zelf veel deugd van zal hebben en dat de wereld rondom je er zoeter van wordt.

Mieke PeetersAlgemeen voorzitter OKRA

Lees ook blz. 12.

8

okra

mag

azin

e m

aart

2014

© Frank Bahnmüller

Page 9: OKRA-magazine maart 2014

S P E C I A L E A A N B I E D I N G

3403

8015

-BN

L

JA, ik profi teer graag van deze AANBIEDING voor € 29.90 in plaats van € 43.-

• In vijf zomerse kleuren• Ook in korte maten• Dubbele glitterknopenlijst • Met korte mouwen• Met polokraag• 75% katoen, 25% polyester• Wasbaar

Prachtige polo van € 43.-

€ 29.90voor

+ gratis catalogus

Ik bestel het poloshirt graag in kleur en maat:

MAAT LENGTENormaalLengte polo 68 cm. U bent groter dan 1.65 m

KortLengte polo 64 cm. U bent kleiner dan 1.65 m

KLEUR

Ecru bestelnr. 3288-406

Azuurblauw bestelnr. 3293-006

Geel bestelnr. 3291-906

Terracotta bestelnr. 3290-800

Donkerblauw bestelnr. 4474-700

Geel

Azuurblauw

Ecru

Donkerblauw

Terracotta

Best-seller nu in nog meer k le

uren

!

* Niet in korte maten.

Bestel telefonisch via:070 – 22 28 28

via www.ateliergs.beof vul de bon in

en stuur hem op.

1 9

Voornaam

Postcode

Tel.

Woonplaats

Geboortedatum

Straat en huis-/busnr.

Naam

Ja, houdt u mij per e-mail op de hoogte van de laatste informatie en actuele aanbiedingen.

Mijn e-mailadres is:

Ik wil niet bestellen maar wil wel graag DE NIEUWE CATALOGUS GRATIS ontvangen.

Handtekening:

Code catalogus: 0857 Code bestelling: 0856

Stuur de bestelling op naar: AtelierGS, Z.5 Mollem 390, B-1730 ASSE

Ik bestel volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op www.ateliergs.be. Aanbieding geldig tot 15-04-2014. Geldig zolang de voorraad strekt. Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaren van uw kant, in een verwerking opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van toekomstige aanbiedingen van Atelier Goldner Schnitt, houder van het bestand. U heeft het recht om deze gegevens in te kijken en ze aan te passen. Wet verwerking persoonsgegevens 8/12/1992. Als u niet gecontacteerd wenst te worden voor onze commerciële acties, kunt u dit schriftelijk aan ons meedelen.

GRATIS

CATALOGUS!

40 42 44 46 48

50 52 54* 56*

Page 10: OKRA-magazine maart 2014

10

okra

mag

azin

e m

aart

2014

IK VIND DE AARDE LEUK

Mooi gerestaureerde panden, een indrukwekkende stal met honder-den geiten, een moderne kaasma-kerij, een leuk winkeltje, een moderne keuken én een sociaal restaurant. Je komt hier ogen tekort. Bovendien ligt het hele domein te midden van weiden, houtkanten en ook de Maas is niet veraf. “Nochtans was hier niets tot 2000, enkel een vervallen kasteel en twee bijhorende boerderijen die ook in slechte staat waren”, zegt coördinator Jos Steyvers.

Biologische geiten“Ondernemer Jos Vaessen kocht het volledige domein en reno-veerde alles grondig. Hij had hier grote plannen, op sociaal vlak maar ook op ecologisch en toeris-tisch vlak. Daarom richtte hij de Stichting Ommersteyn op. In de eerste plaats wilde hij de land-

bouw hier in ere herstellen. We bouwden stallen en zorgden voor ideale omstandigheden om geiten te houden. Nu zijn er hier onge-veer 450 geiten. In de zomer heb-ben ze veel ruimte buiten, in de winter blijven ze uiteraard op stal. Ook hun voeder telen we zelf. We beheren hier ongeveer 45 ha land-bouwgrond. Zo kunnen we de gei-tenmelk volledig biologisch produ-ceren. Tweemaal per week komt een opkoper de melk ophalen. Een klein gedeelte houden we zelf, dat verwerken we in onze kaasmake-rij. De kaas verkopen we in onze hoevewinkel en gaat ook naar enkele horeca-adressen hier in de buurt en naar de Voedselteams. Maar dat is eerder kleinschalig.”

Wonen op Ommersteyn“Jos Vaessen wilde met Stichting Ommersteyn ook een zorgfunctie

opnemen. Daartoe werden in de boerderijen enkele studio’s voor begeleid wonen ondergebracht. Er kunnen hier vijf mensen met een mentale of motorische beperking terecht en vier voormalige psychi-atrische patiënten. Zij worden tel-kens begeleid vanuit de voorzie-ning waar ze vandaan komen. Er is ook een studio voor kortopvang. Daar kunnen vrouwen tijdelijk ver-blijven. Na relationele moeilijkhe-den zoeken ze dringend een tijde-lijke woongelegenheid. Die kunnen wij bieden. Voor deze studio en een gezinswoning werken we samen met het OCMW van Dilsen-Stokkem.”

Zorgen voor mens en landschapEen ecologische boerderij die ook kijk- en zorgboerderij is. Stichting Ommersteyn in Dilsen-Stokkem is niet onder een hoedje te vangen.

Page 11: OKRA-magazine maart 2014

11

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Waardering“De bewoners kunnen hier niet enkel wonen, we voorzien ook in een aangepaste dagtaak voor hen. Samen met externe mensen die moeilijk aan de slag kunnen in het gewone arbeidscircuit, werken ze op de boerderij, in de tuin, de keu-ken, de hoevewinkel, de kaasma-kerij, de boomgaard of ze staan in voor de landschapszorg. Hun opdracht is telkens op maat van hun mogelijkheden én met de nodige begeleiding. Sommigen werken hier maar een halve dag per week, anderen veel meer. Het is voor hen heel belangrijk dat ze gewaardeerd worden om de din-gen die ze kunnen. Uiteraard ont-vangen ze ook een vergoeding voor hun arbeid. In totaal werken hier momenteel 35 mensen op min of meer regelmatige basis.”

“We hebben hier nog enkele soci-ale initiatieven. Zo runnen we een vakantiewoning in samenwerking met Similes. Dat is een vereniging die steun biedt aan familieleden en vrienden van personen met psychische problemen. Zij kunnen hier op vakantie tegen een beperkte prijs om alle zorgen even te vergeten. En dan is er nog het sociale restaurant. Elke middag koken we voor de bewoners en iedereen die hier aan de slag is. Ook wijkbewoners met een laag inkomen kunnen een warme maal-tijd genieten. Uiteraard gebruiken we zo veel mogelijk producten uit de eigen moestuin. Wat we niet gebruiken, gaat trouwens naar de voedselteams hier in de buurt.”

Enthousiaste vrijwilligers“Uiteraard willen we ook tonen aan iedereen die erin geïnteres-seerd is wat we hier doen. Je kan Stichting Ommersteyn bezoeken, onze producten kopen in de hoe-vewinkel of een ruimte huren voor een studiedag. Enthousiaste vrij-willigers geven rondleidingen en leggen alles van naaldje tot draad-je uit. Vorig jaar ontvingen we

ongeveer tweeduizend bezoekers. Dat zijn allerhande groepen, ook van OKRA. Maar we vinden het ook belangrijk dat hier veel kinde-ren langs komen. Vaak staan zij zo ver af van de natuur en van de productie van voedsel. Hier kun-nen ze zien waar melk vandaan komt en hoe kaas gemaakt wordt.We vinden het belangrijk om niet op ons eilandje te blijven zitten en zo veel mogelijk verbindingen te hebben met de maatschappij. Met de gidsbeurten maar ook met de composteringsplaats van de gemeente bijvoorbeeld. Die bevindt zich in onze moestuin, er komen dus regelmatig compost-meesters langs of leden van Velt. We houden ook een keer per jaar een open deur. En we werken dan samen met de plaatselijke Landelijke Gilde, het stadsbestuur of met Toerisme Limburg. Het fietsroutenetwerk passeert trou-wens aan onze deur.”

Uiterwaarden“Naast de biologische landbouw, willen we ook het landschap bin-nen ons domein zo goed mogelijk conserveren. Het totale domein bedraagt 90 ha. De weilanden, akkers en bossen zijn gelegen in een Maasuiterwaard die onder-houd vergt. Het gaat om een

geklasseerd landschap. Om het te onderhouden, plegen we regelma-tig overleg met de Limburgse Bosgroep. De bomen in onze boomgaard werden ook aange-plant in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting. Het is een stuk erfgoed met enke-le zeldzame streekeigen hoog-stammen. We verwerken alle fruit trouwens tot fruitsap.”

Het domein geeft alles behalve een vervallen indruk. Alles is piek-fijn gerestaureerd, overal zijn mensen aan de slag, bezoekers rijden af en aan. De Stichting Ommersteyn plantte zich duidelijk in het landschap en het leven van vele mensen.

Tekst Nele JoostensFoto’s Mine Dalemans

Page 12: OKRA-magazine maart 2014

12

okra

mag

azin

e m

aart

2014

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

‘OKRA is een drug’

“Ik zie de ouderen graag. Daarom doe ik dit. Ik ga dan ook heel graag op huisbezoek. Elke maand bezoeken we de leden die in het woonzorgcentrum verblijven. We brengen dan koekjes mee en doen een babbeltje. Als zo iemand mij dan vastpakt en zegt ‘ik ben zo blij dat ik je zie’ dan krijg ik daarvan de tranen in mijn ogen. Het doet me pijn als ik zie dat sommige van die oudjes aan hun lot worden overgelaten. Of dat ze zelf hun lid-geld niet mogen betalen maar daarvoor afhankelijk zijn van de kinderen of van het rusthuis.En regelmatig ga ik op bezoek bij Bjorn. Dat is een jongeman van in

Het lijstje van vrijwilligerswerk van Jozef Van Oost lijkt eindeloos: voorzitter van OKRA-trefpunt Oostwinkel, gewestvoorzitter Eeklo, voorzitter van OKRA-SPORT in regio Eeklo en nog zoveel meer.

de dertig die verlamd is aan zijn onderbenen. Niemand van de ver-enigingen in de buurt neemt hem op. Maar bij ons is hij lid en fietst hij mee met zijn ligfiets. Al is er steeds iemand van ons bij hem.”

Remedie tegen burn-out“In mijn beroepsleven was ik pro-ductie-overste in een groot bedrijf. Ik had de leiding over zo’n drie-honderd mensen. Mijn leven bestond uit mijn werk en mijn gezin. Mijn buren kende ik niet. Nochtans ben ik een sociaal mens. Dankzij OKRA heb ik veel mensen leren kennen. Ik geef graag lei-ding. En dat kan ik in OKRA doen. Zo heb ik nooit schrik gehad voor het fameuze zwarte gat. En wat me elke keer weer opvalt: hoe aimabel mensen wel zijn.”

Page 13: OKRA-magazine maart 2014

13

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Supporter en scheidsrechter“Vroeger was ik niet zo sportief. Als student speelde ik wel volley-bal maar door een ziekte in mijn rug moest ik daarmee stoppen. Je bent geen kuddeloper als je met die ziekte wordt geconfronteerd. Ik heb alle dagen pijn maar daar valt mee te leven. Sporten, vooral wandelen en fietsen, helpt om de pijn draaglijker te houden. En

daarom supporter ik voor alle sporters in ons trefpunt.”

Zorgen voor elkaar“Soms kan ik genieten van de rust achter de computer. En dan laat ik mijn creativiteit de vrije loop. Zo heb ik deze kaartjes gemaakt die we bij een overlijden aan de familie kunnen geven. Zaterdag ga ik naar een begrafenis, niet van een lid maar ik zal toch het OKRA-kaartje gebruiken om innige deelneming te zeggen. Ik merk dat soms maan-den na het overlijden dit kaartje nog op de schouw staat bij men-sen. Dat doet me dan veel plezier.”

Tekst Katrien VandeveegaeteFoto’s Lieven Van Assche,

Katrien Vandeveegaete, Jozef Van Oost

Page 14: OKRA-magazine maart 2014

14

okra

mag

azin

e m

aart

2014

OKRA-REIZEN

▶Wandelen in Sankt-MoritzDeze vakantie biedt een unieke combinatie van acht rustige wandel-tochten met het comfort van een uitstekend hotel. Overdag ga je op stap in het prachtige Oberengadin en ’s avonds geniet je van de uitste-kende keuken en het zachte bed. Periode: 13 tot 22 juni 2014.Prijs: 898 euro in volpension, toe-slag eenpersoonskamer 117 euro.

▶Macedonië, meer van OhridOmwille van haar schoonheid, het reliëf en het klimaat, wordt Macedonië wel eens vergeleken met Zwitserland. Deze vakantie brengt je naar de middelgrote stad Ohrid aan het gelijknamige meer. Daar staat het antieke theater dat op de Unesco-werelderfgoedlijst prijkt. Meer dan de moeite voor een mooie vakantie.Periode: 8 tot 17 juni en 7 tot 16 september 2014.Prijs: 1 085 euro in all inclusive, toeslag eenpersoonskamer 71 euro.

▶Ontdek de AzorenKleurrijke kratermeren, groene wei-den, geurige bloemen en culturele bezienswaardigheden. Sao Miguel is het meest gevarieerde eiland van de Azoren. In Ponta Delgada, het toeristische hart van het eiland,

Hoog tijd om aan je vakantie te denken. OKRA helpt je alvast op weg. Vakanties op jouw maat, samen met leeftijdgenoten én begeleid door leef-tijdsgenoten. Enkele aanraders.

vind je musea, kerken en paleizen. Meer dan genoeg te ontdekken hier!Periode: 5 tot 15 september 2014.Prijs: 1 285 euro in halfpension, toe-slag eenpersoonskamer 185 euro.

▶BaskenlandEen van de beste keukens ter wereld, stranden omringd door prachtige natuur, avant-gardistische architectuur, Baskenland heeft het allemaal. Je moet zeker de beroem-de pinxtos of tapas proeven: heer-lijke lekkernijen uit de haute cuisine in miniatuur. In Baskenland kan je genieten met al je zintuigen.Periode: 3 tot 9 augustus 2014.Prijs: 1 395 euro in volpension, toe-slag eenpersoonskamer 205 euro.

▶Bosnië-Herzegovina en MontenegroNiet enkel in de Westhoek leeft de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog dit jaar heel erg. Ook in Bosnië-Herzegovina, waar het allemaal begon, is de Groote Oorlog sterk aanwezig. Het jonge land ademt geschiedenis en cultuur. In dit land waar het Oosten en het Westen elkaar ontmoeten valt veel te ontdekken. Periode: 11 tot 22 september 2014.Prijs: 1 585 euro in volpension, toe-slag eenpersoonskamer 85 euro.

Op vakantie? Met OKRA natuurlijk!

Meer info en het volledige aanbod via Lucie Van Hemelrijk, 02 246 39 44 (niet op vrijdag), [email protected], www.okra.be (activiteiten, reizen).

Reisvergunning OKRA-REIZEN: A7305.

Page 15: OKRA-magazine maart 2014

15

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Da’s toch handig, dat internet!

Wist je dat…?Wist je dat… uit cijfers van 2013 voor Vlaanderen blijkt dat ongeveer de helft van de ouderen (65-74 jaar) nog nooit het internet heeft geraadpleegd? Dit in te-genstelling tot 1% van de 25-34-jarigen en 3% van de 35-44-jarigen. Ouderen onder-vinden een aantal drempels dat hen ervan weerhoudt online te gaan:

• de perceptie dat het internet niet nuttig is

• angst voor het onbekende en om dingen fout te doen

• weinig of geen vertrouwen in het internet

• fysieke beperkingen om de compu-ter en het internet te gebruiken

Waarom ouderen het internet leren kennen ?Meer dan ooit worden via het internet informatie verdeeld, diverse diensten aangeboden en sociale contacten gelegd. Ouderen die het niet gebruiken, missen de voordelen die het internet kan bieden als venster op de wereld en als een prak-tische gids bij kleine, maar ook bij meer complexe vragen en noden. Internet kan het leven vereenvoudigen. Een aantal voorbeelden:

1. Lees of bekijk het nieuws online ‘heet van de naald’.

2. Zoek via sociale media naar oude kennissen in je buurt.

3. Check het weerbericht online en wees altijd voorbereid op regenweer.

4. Betaal je rekeningen thuis via de beveiligde website van je bank.

5. Bestel zware boodschappen via het internet en laat ze thuis leveren.

Daarom de campagne ‘Da’s toch handig, dat internet!’De Vlaamse minister van Media voert sinds 2009 een beleid omtrent media-wijsheid. Mediawijsheid gaat om het ver-werven van de vaardigheden om media actief en ‘wijs’ te kunnen gebruiken in je persoonlijke leven. “Met deze campagne wil ik ouderen warm maken voor de voor-delen die het internet hen kan bieden. De wereld digitaliseert en het is dan ook belangrijk iederéén de kansen te bieden hierin mee te stappen,” aldus de Vlaamse minister van Media.

“Via een brede communicatiecampagne, wil ik in eerste plaats de ouderen bereiken die vandaag nog niet online zijn. We willen bij hen de interesse opwekken voor het in-ternet en hen overtuigen een eerste stap online te zetten,” vervolgt de minister.

De Vlaamse Ouderenraad, het Kennis-centrum Mediawijs.be, Bibnet en LOCUS zijn actief betrokken als partners bij de uitwerking van de campagne.

“Chatten met vrienden, mijn boodschappen doen en thuis laten bezorgen, weer in contact komen met oude bekenden via sociale media ... Ik zou niet meer zonder internet kunnen.”

Luc Appermont

Bel de Vlaamse Infolijn op 1700 of surf naar www.handiginternet.be voor meer informatie.

Meer weten of klaar om aan de slag te gaan?

Raadpleeg familie, vrienden of buren om je op weg te helpen. Je kan ook terecht bij verschillende instanties zoals de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum, bij een ouderenvereniging, in een club- of buurthuis, bij het OCMW of bij de gemeente.

Vlaamseoverheid

“Ik gebruik het internet voor al-les. De boeken heb ik thuis al-lemaal aan de kant geschoven. Als ik nu iets moet opzoeken, doe ik het via het internet.”

Willy V.

- Publireportage -

Mediawijsheid_publiad_Okramag.indd 1 06/02/14 13:42

Page 16: OKRA-magazine maart 2014

16

okra

mag

azin

e m

aart

2014

PRIKKERTJES

Ouderen worden mediawijs

ICT drukt steeds meer een stempel op onze samen-leving. Computers, tablets, gsm en internet zijn alomtegenwoordig. Toch werden ze lange tijd gezien als media voor jongeren. Ouderen gebruikten deze apparatuur veel minder. Toch halen ze hun achter-stand in. En dat is goed. Meer dan ooit wordt via het internet informatie verdeeld, sociale contacten gelegd, diensten aangeboden. Je vindt oude beken-den terug, beheert makkelijk je rekeningen via inter-netbankieren, leest het nieuws heet van de naald en je kan je boodschappen online bestellen en thuis laten leveren.

Om meer ouderen op internet te krijgen, lanceert de Vlaamse overheid een campagne. Daarmee wil ze de interesse voor het internet opwekken en ouderen die nog niet online zijn overtuigen de eerste stap te zet-ten. Om deze campagne te doen slagen, werkt de overheid samen met onder andere de bibliotheken en de ouderenorganisaties.

Meer info via www.mediawijs.be.

Dienst maatschappelijk werk

Word je plots ziek, heb je langdurige gezondheidspro-blemen en wil je ondersteuning bij thuiszorg? Dan kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van de CM.Deze dienst informeert je over al je rechten, organi-seert thuiszorg en begeleidt je bij langdurige zorgsi-tuaties. Zo staat de dienst voor je klaar met info en advies over thuiszorg, diensten, financiële en sociale voordelen. Ze bespreken je noden op lange termijn, onderzoeken je zorgbehoevendheid en schakelen thuiszorgdiensten en hulpmiddelen in. Ze helpen je ook bij het aanpassen van de woning en bieden oplos-singen als thuiszorg moeilijk of niet meer mogelijk is.

Meer info vind je opwww.cm.be/maatschappelijkwerk. Je kan contact opnemen met het CM-kantoor in je buurt voor info over en een afspraak met de dichtstbijzijnde dienst maatschappelijk werk.

Da’s toch handig, dat internet!

Vraag aan vrienden of familie om je op weg te helpen, ga naar de bibliotheek voor meer info of bel de Vlaamse Infolijn op 1700.

www.handiginternet.be

“Chatten met vrienden, mijn

boodschappen doen en thuis laten

bezorgen, weer in contact komen

met oude bekenden via sociale

media ... Ik zou niet meer zonder

internet kunnen.”

Luc Appermont, presentator

V.U

. : C

hri

stin

e C

lau

s, A

ren

ber

gst

raat

9, 1

000

Bru

ssel

Vlaamseoverheid

Page 17: OKRA-magazine maart 2014

GRATIS* VAATWAS t.w.v. € 1500,-

&GRATIS* INDUCTIEKOOKPLAAT

t.w.v. € 1500,-

Aalst │ Doornik │ Grimbergen │ Hasselt │ Herent │ Ieper │ Maasmechelen │ Maldegem │ Mechelen │ Oostakker │ Roeselare │ Schoten │ Sint-Niklaas │ Sint-Genesius-Rode │ Turnhout │ Waregem │ Zuienkerke

Wij maken úw keuken!

SIRIUS - Premium White**Richtprijs: € 12 800,-

AGENDA

Zondag 9 maartCulinair atelier AEG of MIELE

Zondag 16 maartCulinair atelier AEG of MIELEEnkel in Sint-Genesius-Rode:

Kookdemo David Martin

Altijd open op zondaggesloten op woensdag

www.dovy.be

* Actie geldig van 1/03/2014 tot en met 31/03/2014. Voorwaarden -> vraag er naar in één van onze toonzalen. Actie niet cumuleerbaar met andere acties ** Richtprijs = Inclusief levering & plaatsing, excl. toestellen, excl. BTW en met laminaten werkblad.

OPENDEURDAGEN

Dovy beheert het volledige productieproces en beschikt over een eigen granietafdeling. U kunt uit tal van blokken natuursteen uw eigen werkblad komen kiezen. Zo is uw werkblad uniek en toch blijft het betaalbaar.+

WIN* uw

KEUKEN

Page 18: OKRA-magazine maart 2014

18

okra

mag

azin

e m

aart

2014

OVER WAT TELT

“Dat ik zo gebeten was door tennis, was niet zo verwonderlijk. Mijn ouders en mijn oudere zus speel-den allemaal in de plaatselijke club. Als klein meisje ging ik al snel mee. Mijn vader was huisarts, mijn moe-der werkte als zijn secretaresse. Later ging ze aan de slag in een school en hielp ze ’s middags bij de maaltijden. Met beiden had ik een heel goed contact maar intussen zijn ze alletwee overleden. Mijn familie wordt echt klein. Gelukkig is mijn zus er nog. Zij is tien jaar ouder en geeft plastische opvoe-ding in een school voor kinderen met leermoeilijkheden. Toen ik klein was, zag ik haar minder. Ze had al een vriendje en was vaak weg. Mij kon je vaak vinden in de wachtkamer van mijn vader. Daar speelde ik kaart met zijn patiënten. Jaren later spraken mensen me soms aan en vertelden dat ze nog met mij hadden gekaart. Ik deed dat graag. Vanaf mijn negende verjaardag kreeg ik tennisles. Dat was het begin van mijn carrière al had ik daarvoor al wel wat gespeeld, op de club en tegen de tuinmuur bij ons thuis. Ik deed dat ontzettend graag. Ontelbare keren sloeg ik de bal tegen die muur. Dan speelde ik tegen tegenstander A, daarna tegen tegenstander B en C. En in feite altijd tegen mezelf.Op mijn tiende speelde ik mijn eer-ste tennistornooi. Meteen won ik tegen een van de beste speelsters van de streek. Ik merkte dat ik een echt competitiebeest was. Ik denk

Ze was de eerste Belgische tennisster die de top tien bereikte. Eind 2000 zette ze een punt achter haar tenniscarrière. Dominique Monami (40) zat daarna niet stil. Ze zocht en vond nieuwe uitdagingen, binnen maar ook buiten de tenniswereld.

dat je dat niet kan worden, je wordt zo geboren. En je hebt dat nodig, wil je op hoog niveau sporten. De drang om te winnen zit trouwens nog steeds in mij. Sporten die ik niet goed kan, zoals skiën, doe ik niet graag. Maar misschien is dat ook omdat ik niet van snelheid houd en bang ben om te vallen.”

Een tennisjeugd“Tennis werd al snel mijn leven. Ik deed het heel graag. Zo speelde ik tijdens Wimbledon op het grasveld in onze tuin. Dat was heel hobbelig en absoluut niet ideaal om op te spelen. Maar ik wilde ook het gevoel hebben om op gras te spelen, net als in Wimbledon. Ik keek enorm op naar Chris Evert. Samen met Martina Navratilova was zij op dat moment het uithangbord van het tennis. Ik vond Chris Evert zo mooi en ze had ook altijd leuke rokjes en shirtjes aan. Ik wilde haar zijn én ik wilde ook ooit in Wimbledon spelen. De andere grote tornooien zeiden me toen niet zo veel.Vanaf mijn veertiende deed ik mee in de nationale tenniscompetitie en reisde ik veel meer. Dat ik zo inten-sief kon tennissen, had ik te danken aan mijn ouders. Mijn moeder bracht me overal, ook naar Duitsland en Nederland. Ook hun financiële steun was belangrijk. Vanaf toen had ik nog maar een doel en dat was tennissen. Na school ging ik onmiddellijk naar de training, in het weekend waren er wedstrijden. Ik miste mijn leven buiten het tennis niet, mijn leven

was tennis. Ik voelde wel dat de afstand tot mijn klasgenoten groter werd. Zij waren vaker samen, ze gingen samen uit. Ik ben slechts twee of drie keer naar een fuif geweest. Ik werd niet buitengeslo-ten maar ik had een ander leven. En dat was oké. Tennis was voor mij gewoon het belangrijkst.”

Hoogtepunten“Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik mijn studies afmaakte. Achteraf gezien hadden ze daarin gelijk maar het was geen makkelij-ke periode. Vanaf mijn zestiende deed ik mee in de internationale competitie, toen ik afstudeerde was ik ongeveer 245ste op de wereldranglijst. Ik werd onmiddel-lijk prof nadat ik mijn diploma behaalde in 1991. Dat eerste jaar ging verbazingwekkend goed. Ik haalde de derde ronde in de US Open en de vierde ronde in de Australian Open. In korte tijd belandde ik in de top honderd. Maar daarna werd het moeilijk. Ik kampeerde een hele tijd in die top zonder veel vooruitgang te boeken. De omslag kwam er in 1997. Toen won ik van speelsters die veel hoger stonden en begon ik te stij-gen op de wereldranglijst. Toen ik ook van Martina Hingis won, de toenmalige nummer een, werd ik nummer negen van de wereld. Als eerste Belgische ooit stond ik in de top tien van de wereld. Dat was zeker een hoogtepunt in mijn car-rière. Had je tien jaar eerder beweerd dat ik die ranking zou bereiken, ik zou het weggelachen hebben.Een ander hoogtepunt was onge-twijfeld de bronzen medaille samen met Els Callens in het dubbelspel

‘In moeilijke periodes leer je het meest’

Page 19: OKRA-magazine maart 2014

19

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Page 20: OKRA-magazine maart 2014

20

okra

mag

azin

e m

aart

2014

op de Olympische Spelen van Sydney. Naar de Olympische Spelen kunnen gaan, is de ultieme droom van elke atleet. Er een medaille winnen, betekende heel veel.”

Universiteit van het leven“Toch was mijn carrière niet altijd even makkelijk. Leven op het cir-cuit, was vooral eenzaam. Je hebt geen vrienden, enkel collega’s. Elke week kom je dezelfde meisjes tegen maar je moet altijd afstand houden. Ik ben van nature heel sociaal, het lag niet in mijn aard om afstand te houden. Maar ik moest wel. Het is immers heel moeilijk om te winnen tegen een vriendin. Hoe minder graag je je tegenstander ziet, hoe beter. Maar natuurlijk mag je daarin ook niet te ver gaan. Je moet echt egoïstisch worden, het was een harde wereld. Gelukkig compenseerde het plezier in het tennis dit minder goede gevoel.Ik merkte ook dat je enkel respect krijgt als je goed speelt. Onmiddellijk word je afgerekend op een mindere wedstrijd. Dat was soms hard. Maar als bekende atleet, heb je ook invloed. Ik wist dat jongeren mijn gedrag zouden kopiëren. Ik vind je attitude als speelster heel belangrijk. Daarom zou ik nooit gegooid hebben met mijn raket. Misschien vond ik dat ook zo belangrijk omdat mijn ouders veel belang hechtten aan

beleefdheid en respect. Mijn tenniscarrière was echt de uni-versiteit van het leven. Ik heb zo veel geleerd op korte tijd. Hoe je moet omgaan met winst maar ook met verlies en tegenslagen, hoe je hard moet werken, hoe je snel zelf-standig wordt, hoe andere culturen functioneren. Het was niet elke dag makkelijk maar ik ben het tennis wel heel dankbaar voor deze levenslessen.”

Discreet herkennen“Dankzij mijn tenniscarrière, werd ik ook bekend. Nog altijd word ik vaak herkend op straat. Daar heb ik geen problemen mee, meestal zijn de mensen vriendelijk. Al zijn er wel discrete en minder discrete manieren om mij te herkennen. De bekendheid heeft wel tot gevolg dat ik besef dat ik goed moet afwegen wat ik zeg en doe. Alles kan uitver-groot worden. En al ga ik heel graag naar de sauna, dat doe ik niet in België. Maar mijn bekendheid wordt niet tegen mij gebruikt. Dat heeft waar-schijnlijk met mijn persoonlijkheid en karakter te maken. Ik heb een goed imago en vind dat ook belang-rijk. Zo betekende het veel voor mij om tot sportpersoonlijkheid van

het jaar verkozen te worden. Dat was een mooie erkenning van mijn persoonlijkheid, niet alleen van mijn prestaties. Dat ook een Vlaams publiek zorgde voor deze erken-ning, vond ik extra bijzonder.”

Stoppen met spelen“Eind 2000 zette ik weloverwogen een punt achter mijn tenniscarriè-re. De Olympische Spelen waren mijn doel voor dat jaar, daarna had ik geen grote doelstellingen meer. Ik wist dat de top vijf voor mij onbereikbaar was, wat ik kon berei-ken, had ik bereikt. Ik had nog wel een paar jaar kunnen meespelen voor het geld maar dat wilde ik niet. Ik wilde graag een kind voor mijn dertigste en had er genoeg van. Ook het overlijden van mijn moeder begin 2000 speelde mee. Het deed me heel erg beseffen dat het leven meer is dan enkel tennis. Toen ik enkele weken na haar over-lijden opnieuw op de baan stond, zei niemand iets over haar. Dat was vreemd en deed ook pijn. Ik kreeg het ook zwaar om telkens naar een ander tornooi te vertrekken. Het was dus een bewuste keuze om te stoppen, ik heb er ook nooit spijt van gehad.”

Winnen of leren“Nog voor ik daadwerkelijk gestopt was met tennis, was ik zwanger. We hadden niet gedacht dat ik zo snel een kindje zou verwachten. Maar het maakte de overgang naar het leven na tennis iets makkelij-ker. Ik viel niet onmiddellijk in een zwart gat. Toch was de zoektocht naar een nieuw evenwicht en iets dat zin gaf aan mijn leven niet een-voudig. Gelukkig had ik wel de financiële middelen om mijn tijd te nemen om uit te zoeken wat ik wilde doen en waarin ik goed was. Achteraf gezien denk ik dat ik toch te kampen had met een lichte depressie na mijn carrière. Ook het

moederschap viel me zwaar. Ik had helemaal geen erva-ring met kinderen en

Pak jezelf samen, geniet van het leven en doe je best.

Page 21: OKRA-magazine maart 2014

21

okra

mag

azin

e m

aart

2014

mijn moeder was er niet meer. Mijn referentiekader was verdwenen. Ook in het moederschap wilde ik alles perfect doen. Maar dat lukte natuurlijk niet. Je krijgt geen hand-leiding bij je kind, wat er in de boekjes staat is niet altijd van toe-passing op jouw kind.Mijn zus en vader hebben toen veel voor mij betekend. Ze deden me inzien dat je enkel je best moet doen, dat dat meer dan genoeg is. En ik leerde van mijn fouten. Ik weet nu dat ik geen slechte moe-der ben en me niet schuldig moet voelen. Op zulke moeilijke momen-ten leer je het meest. Ik neem dan wat afstand en ga nadenken welke richting ik uit moet. Dat is ook mijn lijfspreuk: soms win je, soms leer je.Om uit die moeilijke periode te komen, hielp mijn positivisme ook. Pak jezelf samen, geniet van het leven en doe je best. Meer kan je niet doen maar zo kom je een heel eind.”

Helpen bij het menselijke“Al had ik goed verdiend tijdens mijn tenniscarrière, rentenieren kon ik niet. Ik moest dus op zoek naar werk. Om als tenniscoach aan de slag te gaan, daar had ik geen zin in. Maar wat dan wel? De dingen vielen in hun plooi toen ik in 2004 Alain Goudsmet ontmoette. Hij was directeur van Mentally Fit en stelde me voor om bij hem te komen wer-ken. Eerst stond ik daar erg scep-tisch tegenover. Coaching van groepen, in het bedrijfsleven en de sport, het was mijn wereld niet. Maar toen ik de werking beter leerde kennen, wist ik dat ik alles wat hij brengt, heb meegemaakt tijdens mijn tenniscarrière. Die ervaringen wilde ik graag doorge-ven. Ik weet hoe je moet omgaan met druk, hoe je een evenwicht moet zoeken tussen werk en privé, hoe belangrijk zelfvertrouwen is en hoe je in moeilijke omstandigheden toch kan presteren. Deze dingen zijn voor iedereen belangrijk, zowel voor topsporters als voor wie gaat

werken. Een boekhouder kan ik niet helpen bij het technische aspect van zijn werk, wel bij het menselijke. Dat is voor iedereen hetzelfde.Intussen ben ik al tien jaar coach voor Mentally Fit en doe ik het enorm graag. Het geeft veel vol-doening. Ik heb ook nu weer veel bijgeleerd. Hoe ik presentaties moet geven bijvoorbeeld. En ik gebruik nu niet enkel voorbeelden uit mijn tenniscarrière maar ook uit het bedrijfsleven. Als mensen iets meenemen uit mijn presentatie, al is het maar één ding, ben ik tevre-den. Ook dat ene ding kan een groot verschil maken in hun leven. Maar ik ben er om mensen te inspi-reren, niet om ze te overtuigen. Intussen werk ik niet enkel voor het bedrijfsleven maar begeleid ik ook enkele topsporters op mentaal vlak. Ik laat hen nadenken over hun sport, de antwoorden komen van henzelf. Waarom beoefen je je sport? Wat maakt je fier? Wat wil je bereiken? Wat motiveert je? Wat geeft je energie? Door hierop een antwoord te zoeken, geef je zin aan wat je doet.”

Competitiedier“Ik blijf ook actief in de tenniswe-reld. Zo ben ik directrice van de Ethias Trophy, een mannentornooi in Mons. Ik doe dat graag. Ik blijf gebeten door tennis. Ik kijk ook nog vaak naar wedstrijden. Zelf speel ik nog elke week maar tegen iemand met een veel lager tennis-niveau. Dat is voor mij het enige dat haalbaar is. Als ik te intensief sport, heb ik overal last van. Mijn lichaam is op, als topsporter ben ik vaak over mijn fysieke grenzen gegaan. Ik weet dat als ik nu nog aan competitie zou doen - in alle sporten, niet alleen in tennis - ik opnieuw te ver zou gaan. Ik geef

me altijd helemaal. Nu speel ik een keer per week golf, dat gaat. Drie keer zou niet lukken zonder last te krijgen aan mijn rug. Ze hebben me gevraagd om competitie te spe-len. Ik zou dat heel graag doen maar ik weet dat dat niet verstan-dig is. Nu heb ik een bepaald niveau. Als ik beter wil worden – en dat wil ik als ik competitie zou spe-len - moet ik vaker spelen. Dan krijg ik pijn. Het blijft moeilijk om het competitiedier in mij te bedwin-gen.”

Vlaanderen versus Wallonië“Al twintig jaar woon ik intussen in Vlaanderen. Ik ben er gelukkig, samen met mijn fantastische man en dochter. Toch is de keuze om in Vlaanderen te wonen vooral prak-tisch en makkelijk. Maar ik enga-geer mij ook in mijn dorp. Ik ben meter van de plaatselijke Wereldwinkel en ondersteun hun werking. Ik vind wat ze doen heel belangrijk en hun producten zijn kwaliteitsvol. Maar mijn hart klopt voor Wallonië. Elke keer als ik naar mijn familie in Verviers rijd en ik passeer de afrit van Waremme, heb ik het gevoel dat ik thuiskom. Ik mis vooral de warmte van Wallonië. Mensen in Vlaanderen zijn wel vriendelijk maar het is toch anders. Ik droom ervan om ooit een bed and break-fast te openen en dan het liefst in mijn geboortestreek. In de buurt van Spa bijvoorbeeld. Ik houd ervan om mensen te ontvangen en ik kook graag. Maar die droom moet ik nog even opbergen tot mijn dochter ouder is.”

Tekst Nele JoostensFoto’s François De Heel

www.dominiquemonami.be

Ik ben er om mensen te inspireren, niet om ze te overtuigen.

Page 22: OKRA-magazine maart 2014

22

okra

mag

azin

e m

aart

2014

BOEKEN

LimboMazzuco, geboren in 1966 in Rome, raakte bekend in 2003 toen ze met haar roman Vita de Premio Strega ontving. Dat is de hoogste literaire onderscheiding in Italië. Ook haar nieuwe roman is een schot in de roos. Het is een seri-euze brok om te lezen maar dat loont de moeite. Het onderwerp, de aanwezigheid van Europese troepen in Afghanistan, is zeker origineel en actueel. Manuela Paris, 28, komt niet uit het meest bevoorrechte milieu. Ze leeft samen met haar moeder en oudere zus in een eerder verslenst kuststadje nabij Rome.Haar vader, intussen gestorven, ging er vandoor met de verpleeg-ster die hem verzorgde tijdens zijn ziekte. Uit die relatie werd een zoon geboren. Manuela kende een woelige jeugd maar vond haar weg toen ze opteerde voor het leger. Haar droom werd werkelijk-heid toen ze ten slotte met haar eenheid naar Afghanistan mocht vertrekken. Maar een bloedige aanslag maakte een einde aan haar droom. Als enige overleven-de van haar commando keerde ze ernstig gewond naar Italië terug. Ze heeft een lange revalidatie voor de boeg maar ze wil opnieuw haar peloton vervoegen. Haar legerarts geeft haar de opdracht om haar herinneringen op papier te zetten.Daar begint het verhaal. De hoofd-stukken homework wisselen elkaar af met live. Zo krijg je een inkijk in het verleden van Manuela, haar jeugd, haar verlangens, dromen

Afghanistan

en ontgoochelingen en haar fami-lierelaties. Je maakt ook mee hoe die eerste weken terug thuis ver-lopen, haar lusteloosheid, haar gebroken lichaam en hoe ze opnieuw haar weg zoekt binnen die familierelaties. Ondertussen is ze in de ban van de mysterieuze gast in het hotel aan de overkant, de man die steeds roerloos op het balkon staat te roken. Misschien zit er in die ontmoeting een kans op een nieuw leven samen met hem? Twee eenzame, verloren zielen met elk een gebroken leven en hart, die toch proberen zich te ontpoppen tot nieuwe mensen.

Ook de moeite deze maandSteffie van den Oord, Eeuwelingen, Atlas Contact, Amsterdam, 2013, 304 blz., 12,50 euro.Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland. Een prachtig beeld van de twintigste eeuw.

Kristien Hemmerechts, De vrouw die de honden eten gaf, De Geus, Breda, 2014, 256 blz., 19,95 euro.Hemmerechts kruipt in het hoofd van Michelle Martin. Een minder geluk-te poging tot inleving.

Amin Malouf, De ontheemden, De Geus, Breda, 409 blz., 24,95 euro.Een roman uit Libanon over levenskeuzes. Drie jeugdvrienden die anders kiezen: zakenman, moslimactivist en corrupt politicus.

Afghanistan is de laatste jaren niet uit het nieuws te slaan. Het is dan ook niet te verwonderen dat ook de literatuur in de ban raakt van dit land. Natuurlijk is er Khaled Hosseini maar ook de Italiaanse Melania Mazzucco kiest Afghanistan als achtergrond voor haar roman.

Limbo is een geweldige roman waarin de gevoelens niet worden gespaard. Ze gaan tot het diepste punt van de ziel.

Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

Melania Mazzucco, Limbo, Atlas Contact, Amsterdam, 2013, 519 blz., 29,95 euro.

Page 23: OKRA-magazine maart 2014

FILM

Stef is niet bereid zomaar op te krassen en het huis aan Theo te laten. Terwijl de pesterijen tussen beide mannen hand over hand toenemen, ontdekt Stef dat Theo inderdaad de vorige eigenaar van het huis is maar dat hij twee jaar geleden in het huis om het leven kwam.

Geen klassiek spookverhaalWaar de meeste spookgeschiede-nissen zich richten op schok- en griezeleffecten, slaat regisseur Geoffrey Enthoven (bekend van Hasta la vista) een andere weg in. Het ligt nooit in zijn bedoeling een realistisch spookverhaal te bren-gen of te bewijzen dat onaardse ‘entiteiten’ bestaan. Hij wijst het horrorspoor helemaal af en door-spekt zijn verhaal met licht grap-pige situaties. Daarnaast heeft hij, naar eigen zeggen, ook de bedoe-ling sociaal relevante onderwer-pen niet uit de weg te gaan. Daarbij wil hij het hebben over gewone mensen die worstelen met hun eigen problemen rond vriendschap en liefde.

OnderhoudendEnthovens benadering van het spookverhaal is vrij origineel en geslaagd te noemen. Het lijkt een gok om het verhaal zich volledig in het huis te laten afspelen. De kij-ker twee uur lang in een locatie opsluiten en de film toch onder-houdend laten blijven, is niet van-zelfsprekend. Maar Enthoven komt ermee weg. Door de geleidelijke introductie van nieuwe persona-ges krijgt het verhaal een paar

keer een nieuwe wending. En toch slaagt Enthoven er niet in om zijn succesnummer Hasta la vista over te doen. Alle goede bedoelingen ten spijt, blijft Halfweg wat sput-teren. De film wordt nooit echt spannend maar kabbelt gezapig voort en duurt met zijn twee uur wel wat lang. Vooral in het eerste deel kon er best wat geknipt wor-den. Gelukkig komt het beste in het tweede deel en dan krijgt Halfweg het ritme, het elan en de lichtjes grappige sfeer die de hele film door hadden moeten overwe-gen. Halfweg is geschikt als een gezellig verzetje maar zal niet beklijven als grote film.

Tekst Willy Verbestel

Halfweg: nieuwe

Vlaamse filmStef verhuist naar een mooi huis dat hij aan een ongewoon lage prijs kon kopen. Eenmaal hij er woont, wordt hij geconfronteerd met zwerver Theo die te pas en vooral ten onpas in het huis opduikt. Hij is naar eigen zeggen de eige-naar van het huis.

Ook nog interessant in de bioscoop* Nebraska: Een oudere man maakt met zijn zoon die van hem ver-vreemd is een reis om de vermeende winst van een loterij te gaan opei-sen. De zwart-witbeelden creëren een zeer sfeervolle film.

* Only lovers left alive: Zeer cinefiele, hedendaagse vampierfilm van Jim Jarmush.

* Kill your darlings: In 1944 ontmoeten Allen Ginsberg, Jack Kerouac en William Burroughs elkaar aan de Columbia universiteit. Psychologisch portret van een generatie. (vanaf 19/03 in de bioscoop)

23

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Page 24: OKRA-magazine maart 2014

24

okra

mag

azin

e m

aart

2014

TENTOONSTELLING

In 1242 stichtte Alix de Rosoit, weduwe van de grootbaljuw van Vlaanderen, een hospitaal om zie-ken en behoeftigen die niet meer de kracht hadden om te bedelen op te vangen. Met een dubbele bedoeling want doordat de vrijge-vige dame de hele organisatie bekostigde, kon ze de vele mistap-pen van haar familie afkopen. Het liefdadigheidswerk zelf liet ze over aan de zusters augustinessen, die ook de medische zorg op zich namen. Na de Franse Revolutie nam de staat de hulp aan noodlij-denden en zieken over en verdwe-nen de zusters op de achtergrond. Ze hadden dan acht eeuwen met toewijding gezorgd voor het wel-zijn van hun onfortuinlijke tijdge-noten.

Na een grondige restauratie van het klooster en het hospitaal op het einde van vorige eeuw, her-

opende dit architecturaal pareltje van de Vlaamse renaissance al een museum over het kloosterle-ven. Kloosters waren de voorlo-pers van onze sociale en medische zorgstaat. In de barokke kapellen, refters en ziekenzalen, volge-stouwd met een ongeziene kunst-collectie, ruisen er echter geen zusterhabijten meer. Met klooster-attributen en leefregels kan je je nu inleven in de strenge daginde-ling van de zusters. En je ziet hoe zij de dokters assisteerden die met niet mis te verstane instru-menten de zieken probeerden te genezen. Met tientallen werden die in alkoven gelegd, de ziekste aan de rand van het bed zodat hij bij de hand lag voor extra behan-delingen. Wie er echt slecht aan toe was, belandde apart in een twijfelaar en onder permanent toezicht. Intensive care avant-la-lettre.

De non van de HelkiaseOp het einde van de 19de eeuw ging een zuster haar boekje van toewijding te buiten. Priores Marie-Rose ontwikkelde in de apo-theek een ontsmettingsmiddel voor huidziektes en zweren. Helkiase werd een instant-succes en krikte de faam en het fortuin van het hospitaal weer op. Met veel gevoel voor marketing sleet de doortrapte non haar duister mengseltje van bichloride en kwikzilver, tot ver buiten de lands-grenzen. Brieven van artsen en genezen zieken getuigen van de doeltreffendheid van haar brouw-sel. Het medicinale avontuur ein-digde in 1930, toen het roze goed-je uit de handel werd genomen omwille van de gevaarlijke bijwer-kingen. Gelukkig legden de prak-tijken van priores Marie-Rose geen smet op het werk van haar medezusters en de gaafheid waar-mee deze historische site is bewaard.

Tekst Suzanne Antonis

Info Hospitaal Notre-Dame à la Rose, Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines, 068 33 24 03, www.notredamealarose.com.Open op zaterdag- zon- en feestdagen van 14.00 tot 18.30 uur.

In het Waalse stadje Lessines, pal op de taalgrens, ligt een voorbeeld van hoe sociale en medische geschiedenis ver-bonden zijn met historisch erfgoed. Het Hospitaal Notre Dame à la Rose gaat acht eeuwen terug met een knipoog naar de moderne praktijken.

Barmhartigheid, naar lichaam en geest

Page 25: OKRA-magazine maart 2014

Ook de moeite deze maand■ Expo Dino AdventureVijftig levensechte dinosaurussen komen tot leven.InfoTot 21 april 2014 in het Centraal station van Antwerpen. Open op woensdag van 12.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.TicketsVolwassenen 14,90 euro; studenten/senioren 12,90 euro; kinderen van 4-18 jaar: 12,90 euro; kinderen tot drie jaar gratis. Familietickets 44,90 euro.Info & tickets www.expo-dino-adventure.be.OKRA-leden genieten 2 euro korting bij aankoop van een ticket aan de kassa.Mits afgifte van bon, zie blz. 52.

■ KeukenhofHet mooiste lentepark ter wereld! Zeven miljoen tulpen, narcissen en hyacinten zorgen voor ruim 32 ha aan geuren en kleuren.Info en ticketsVan 20 maart tot 18 mei 2014 in Keukenhof, Stationsweg 166 a, Lisse (Nederland).Tickets: 15 eurowww.keukenhof.nl

■ De bibliotheektoren van Leuven nu open voor publiekDe klim van driehonderd treden duurt minder lang wanneer je ondertussen kan genieten van de foto-tentoonstelling over vijf markante tijdsperiodes van Leuven. Je beloning: een uniek panorama over de stad.InfoJe kan de toren bezoeken op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.Een ticket kost 7 euro. Studenten, gidsen, Leuvenaars en houders van een geldig NMBS-ticket betalen 5 euro. Tickets te koop bij toerisme Leuven of M-Leuven.Dienst toerisme: 016 20 30 20, www.bibliotheektoren.be.

Lize MarkeBijzondere voorwaarden voor OKRA-trefpunten

Tel. 02 269 19 19e-mail: [email protected]

DÉ muzikale show speciaal voor senioren

Ook in samenwerking met Podium en BIDO van de Vlaamse Gemeenschap

LIZE MARKE.indd 1 6/01/14 16:31

Page 26: OKRA-magazine maart 2014

26

okra

mag

azin

e m

aart

2014

MUZIEK

Guido Belcanto begon dertig jaar geleden, aarzelend als café-zanger en laat nu de grote theaters vollopen. Hij heeft een warme stem en is toch ook een beetje rock-’n-roll. Zijn liedjes gaan over de grote emoties van het leven en ontroeren zowel jong als oud. Ze komen recht uit het hart en zijn wars van commercie. En hij zingt ze omwille van de schoonheid en de bood-schap die erin zit. Op welke muziekstroom vaart Guido Belcanto dan? “Ik ben mijn eigen stroming”, begint hij, “een zanger die moet zorgen voor vermaak en troost. Dat is ook het doel van onze voorstelling. We geven de mensen een geluksgevoel en tegelijk lijmen we dat gebroken hart een beetje. Ik ben een melancholicus,

We hebben er even op moeten wachten maar ein-delijk is hij er weer mee. Balzaal der Gebroken Harten is begonnen aan de derde editie. Volkszanger Guido Belcanto gaat dit seizoen op tournee in het gezelschap van Tine Embrechts, twee topmuzikanten en het magische Decaporgel.

Liedjes voor het hartiemand die zeer vatbaar is voor de weemoed van het bestaan en daarover dan liedjes schrijft.”

Huilende vrouwenOf hij ooit het idee had dat hij met liedjes maken de kost zou verdienen? “Absoluut niet”, lacht Guido. “Ik heb wel altijd geschreven en in diverse muziekgroep-jes gespeeld maar aan een carrière als zanger dacht ik hoegenaamd niet. Tot ik in de cafés ontdekte dat ik met mijn stem de luisteraars echt wel kon ontroeren. Ik bracht vrouwen letterlijk aan het huilen. Dat heeft mijn leven voorgoed veranderd want ik vond dat ik met dat talent iets moest doen en de mens worden die de natuur voor mij in gedachten had. Dat is niet vanzelf gegaan en ik heb ook de andere kant van de medaille gezien. Laat ons zeggen dat ik al een veelbewogen leven heb gehad. Maar uiteindelijk heb ik mezelf her-uitgevonden, zelfs een andere naam gegeven. Het was nodig om te kunnen worden wie ik nu ben.”

De magie van DecapOpgegroeid in de Kempen, met z’n spiegeltenten en dansorgels, was het een jongensdroom van Guido om ooit te kunnen werken met Tony Decap, de meester van de orgelbouw. Guido: “Het is ook een historisch feit want het is de allereerste keer dat er een cd wordt uitgebracht van een mechanisch orgel gecombineerd met zang. Oorspronkelijk zijn orgels immers gebouwd voor instrumentale muziek waarin de accordeon domi-nant is. Maar nu hoor je in een Decaporgel een strijk-orkest. Dat is het genie van Tony Decap, hij zoekt steeds naar nieuwe klanken. We hebben uit mijn repertoire liedjes gekozen die zich leenden tot het Decapiseren. Op het podium exploreren Martinus Wolf en Lieven Demaesschalk met piano en gitaar alle mogelijkheden van deze muziek. Het is al gebeurd dat mensen in de zaal spontaan gingen dansen. Voor een zanger is dat een ongelooflijke ervaring. Weten dat je voor je publiek een intiem moment creëert waarin ze meer met elkaar bezig zijn dan met wat er op het podium gebeurt.”

Tekst Suzanne Antonis

Info www.culturavof.be, www.guidobelcanto.be, 014 85 37 03.

© D

aria

Roguls

ka

Page 27: OKRA-magazine maart 2014

Speeldata7 maart Geraardsbergen Arjaantheater 054 43 72 618 maart Lebbeke CC De Biekorf 052 25 08 1213 maart Harelbeke CC Het Spoor 056 73 34 2014 maart Scherpenheuvel GC Den Egger 013 46 06 5015 maart Lier CC De Mol 03 488 06 7921 maart Kapellen CC Kapellen 03 660 67 5022 maart Leopoldsburg CC Leopoldsburg 011 34 65 4826 maart Hasselt CC Hasselt 011 22 99 3328 maart Westerlo-Zoerle Parwijs De Zoerla 014 53 92 0029 maart Mechelen Stadsschouwburg 015 29 40 003 april Overpelt CC Palethe 011 64 59 524 april Sint-Lievens-Houtem CC De Fabriek 053 60 72 355 april Bree CC De Breughel 089 84 85 6510 april Berchem CC Berchem 03 286 88 2011 april Menen CC De Steiger 056 51 58 9112 april Koksijde CC Casino 058 53 29 9918 april Tongeren CC De Velinx 012 800 04019 april Aalst CC De Werf 053 73 28 1224 april Sint-Niklaas Stadsschouburg 03 778 33 6625 april Genk C-Mine 089 65 44 9026 april Aarschot CC Het Gasthuis 016 56 48 2430 april Strombeek-Bever CC Strombeek 02 263 03 432 mei Overijse GC De Bosuil 02 657 31 793 mei Merksem CC Merksem 03 641 62 104 mei Oostende CC De Grote Post 059 33 90 009 mei Tienen CC De kruisboog 016 81 28 2010 mei Heusden-Zolder CC Muze 011 80 80 9816 mei Geel CC De Werft 014 56 66 6617 mei Lommel CC De Adelberg 011 55 35 1123 mei Heist-op-den-Berg CC Zwaneberg 015 25 07 7024 mei Brussel Ancienne Belgique 02 548 24 24

Ook de moeite deze maand:Iets dat niet komt van Hannelore Bedert (Baanrecords)Nederlandstalige tijdloze popliedjes, over het diepe leven en met een ingehouden puurheid die veel ver-der gaat dan kleinkunst.www.hannelorebedert.be

Beter als van Rick de Leeuw (PIAS Recordings)De verhalenverteller uit Nederland laat met zijn eer-ste solo-cd zijn diepmenselijke kant zien. Liedjes over liefde en vriendschap, met zowel bravoure als een sombere toets.www.maandacht.be

High van Lady Lynn (Universal Music)Bekend als de queen van de swing, verkent Lady Lynn and Her Magnificent Seven met haar nieuwe cd de sound van housebeats en onvervalste soul.www.gentlemanagement.b

Bel gratis

[email protected]

MET EEN TRAPLIFT VAN THYSSENKRUPP ENCASA!

• Voor elke trap: steil, smal, wenteltrap.

• Veilig, comfortabel en makkelijk.

• Slechts 1, zeer esthetische, rail.

• Stof, vinyl of leder: aan u de keuze.

• Geleverd en geplaatst op 1 dag!

• 24/24u – 7/7d service. In uw buurt.

0800 94 365of surf naar www.tk-traplift.be

Bel gratis

Gratis documentatie&

Gratis offerte op maat

ThyssenKrupp Trapliften

Opnieuw vlot de trap op en af!

ervaring!

Meer dan

jaar

“ Nergens zo goed als thuis!”

1013-0479_OkraMagazine.indd 1 5/11/13 09:58§

Page 28: OKRA-magazine maart 2014

www.thuiszorgwinkel.be

-15 % op badmode en lingerie*

LAAT JE VERLEIDENOnze bandagisten adviseren je graag bij het kiezen van aangepaste lingerie en badmode. Goedzittende badmode of lingerie geven je het nodige zelfvertrouwen.

Je maakt hiervoor best een afspraak in de Thuiszorgwinkel, zo kan onze bandagiste de nodige tijd voor jou vrijmaken.

* De voorwaarden van de acties 2014 zijn regionaal.

In maart en april zijn er in enkele Thuiszorgwinkels koopdagen of modeshows van badmode en lingerie.

Meer informatie of adressen vind je op onze website of via 02 246 49 49.

Voor je beste nachtrust!

Het temperatuurgevoelige Tempur materiaal vormt zich naar de contouren van je lichaam. Bovendien kan je dankzij de drukverdeling genieten van een pijnloze, ontspannen en comfortabele slaap.

De Thuiszorgwinkel heeft een uitgebreid gamma aan Tempur producten.

De Tempur matrassen en kussens vormen zich naar je lichaam, bieden optimaal comfort en geven je een gevoel van gewichtloosheid.

De Tempur-Fit dekbedden houden je lichaamstemperatuur in balans gedurende de hele nacht. Hierdoor heb je het in de winter warm en blijf je in de zomer koel.

Speciaal voor de hoofdkussens en de matrassen bestaan er ook unieke Tempur slopen en hoeslakens.

NIEUWE BADMODE 2014Discrete elegantieOnze collectie bestaat uit badpakken, bikini’s en tankini’s (topje met broekje). Je kan de topjes perfect afzonderlijk dragen.

Alle modellen zijn geschikt voor het dragen van borstprotheses,

maar ook voor vrouwen die het graag een beetje discreter willen. Verschillende modellen geven dubbele stevigheid ter hoogte van de buik en zorgen zo voor een mooi silhouet.

LINGERIEVerleidelijk draagcomfortVoor vrouwen met een borstprothese is het dragen van mooie lingerie belangrijk. Kom kennis maken met onze nieuwste beha’s. Deze hebben een perfecte pasvorm, bieden een uitstekend draagcomfort en worden aagepast voor vrouwen met een prothese.

We hebben ook een ruim aanbod beha’s voor vrouwen met grotere cupmaten. Stevige cups en brede schouderbandjes zorgen voor extra steun en comfort.

** Acties Tempur geldig van 21 maart tot 20 april 2014, details van alle acties vind je op de website of in onze Thuiszorgwinkels. Meer informatie of adressen vind je op onze website of via 02 246 49 49.

Speciale acties**

03 Okra badmode en Tempur ganse pagina.indd 1 10/02/2014 16:48:10

Page 29: OKRA-magazine maart 2014

29

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Verplaats je meubels, niet alleen om eronder te stofzuigen maar ook om je kamer anders in te rich-ten. Zorg voor hulp om te tillen en te schuiven en begin met het ver-plaatsen van de grote stukken. Zij trekken namelijk de meeste aan-dacht in de ruimte. Haal bijvoor-beeld je zetels een keer weg van de muur. Arrangeer ze vervolgens symmetrisch: recht tegenover elkaar of recht naast elkaar. Zo

lijkt je kamer al groter. Heb je een groot vloerkleed? Zet alle zetels en bijzettafeltjes op de rand van dit ‘eiland’ en je kamer is nog ruimer geworden! Bekleed oude zetels met een nieuw stofje: harige koeienhuid en kort- of lang-harige bont zijn hip in 2014 (nep-bont natuurlijk). Wees ook niet bang om een storend meubel uit je kamer te halen. Komen de kin-deren wat minder op bezoek?

Vervang de zware fauteuils dan door klapstoelen die je kan opbergen. Staat die grote koffietafel in de weg? Vervang

die door twee kleinere maar iden-tieke tafeltjes naast de zetel op armlengte.

Verander van kleurMaak een accentmuur maar hou wel deze spelregels in het oog. Een kleine muur kan een felle en opvallende kleur aan, een grote muur blijft beter wat rustiger. Pas ook op met de lichtinval. Een muur in het donkere deel van je kamer licht op met een koele en lichte kleur. Een warme kleur slorpt het licht eerder op. Een glanzende verf weerkaatst het licht nog beter maar dan moet je wel goed kunnen schilderen en een perfecte muur hebben! Foutjes en oneffenheden worden namelijk ook weerkaatst door het gebruik van glanzende lak. Wil je nog meer opvallen? Kies dan voor

INTERIEUR

Kleine ingreep, groot effectAls de voorjaarskriebels toeslaan, kan je meer doen dan je huis een forse poetsbeurt geven. Maak van die extra ener-gie gebruik om ook je interieur aan te pakken. Kleine ingrepen geven vaak al een groot effect.

Twee of drie dozen naast elkaar staat beter dan een hoop rommel die op een rijtje is gezet.

www.thuiszorgwinkel.be

-15 % op badmode en lingerie*

LAAT JE VERLEIDENOnze bandagisten adviseren je graag bij het kiezen van aangepaste lingerie en badmode. Goedzittende badmode of lingerie geven je het nodige zelfvertrouwen.

Je maakt hiervoor best een afspraak in de Thuiszorgwinkel, zo kan onze bandagiste de nodige tijd voor jou vrijmaken.

* De voorwaarden van de acties 2014 zijn regionaal.

In maart en april zijn er in enkele Thuiszorgwinkels koopdagen of modeshows van badmode en lingerie.

Meer informatie of adressen vind je op onze website of via 02 246 49 49.

Voor je beste nachtrust!

Het temperatuurgevoelige Tempur materiaal vormt zich naar de contouren van je lichaam. Bovendien kan je dankzij de drukverdeling genieten van een pijnloze, ontspannen en comfortabele slaap.

De Thuiszorgwinkel heeft een uitgebreid gamma aan Tempur producten.

De Tempur matrassen en kussens vormen zich naar je lichaam, bieden optimaal comfort en geven je een gevoel van gewichtloosheid.

De Tempur-Fit dekbedden houden je lichaamstemperatuur in balans gedurende de hele nacht. Hierdoor heb je het in de winter warm en blijf je in de zomer koel.

Speciaal voor de hoofdkussens en de matrassen bestaan er ook unieke Tempur slopen en hoeslakens.

NIEUWE BADMODE 2014Discrete elegantieOnze collectie bestaat uit badpakken, bikini’s en tankini’s (topje met broekje). Je kan de topjes perfect afzonderlijk dragen.

Alle modellen zijn geschikt voor het dragen van borstprotheses,

maar ook voor vrouwen die het graag een beetje discreter willen. Verschillende modellen geven dubbele stevigheid ter hoogte van de buik en zorgen zo voor een mooi silhouet.

LINGERIEVerleidelijk draagcomfortVoor vrouwen met een borstprothese is het dragen van mooie lingerie belangrijk. Kom kennis maken met onze nieuwste beha’s. Deze hebben een perfecte pasvorm, bieden een uitstekend draagcomfort en worden aagepast voor vrouwen met een prothese.

We hebben ook een ruim aanbod beha’s voor vrouwen met grotere cupmaten. Stevige cups en brede schouderbandjes zorgen voor extra steun en comfort.

** Acties Tempur geldig van 21 maart tot 20 april 2014, details van alle acties vind je op de website of in onze Thuiszorgwinkels. Meer informatie of adressen vind je op onze website of via 02 246 49 49.

Speciale acties**

03 Okra badmode en Tempur ganse pagina.indd 1 10/02/2014 16:48:10

Page 30: OKRA-magazine maart 2014

30

okra

mag

azin

e m

aart

2014

een behang met een uitbundige print. Bloemen en geometrische figuren zijn in dit jaar. Een hori-zontaal patroon maakt je kamer lager en langer. Een verticaal patroon maakt je kamer hoger en smaller. Een klein patroon maakt je kamer groter, een groot patroon maakt je kamer eerder kleiner.

Ruim opRicht je kasten opnieuw in maar kijk eerst kritisch of je alle kasten nog nodig hebt. Is een paar ‘zwe-vende’ planken misschien al vol-doende? Daarmee win je weer wat open ruimte terug. Bekijk vervol-gens wat er in je ‘open’ kasten

staat. Gebruik je deze spullen nog regelmatig? Haal alle planken sowieso een keer leeg voor een schoonmaakbeurt. Zet vervolgens alleen het hoognodige terug maar dan netjes gearrangeerd. Lukt dat niet met jouw spulletjes, steek ze dan in een fraaie doos. Twee of drie van deze dozen naast elkaar staat beter dan een hoop rommel die op een rijtje is gezet. Ook decoratieve objecten staan goed in een kast of op een plank: een mooie vaas, een fotolijstje, een beeldje of metalen doosje. Zet ze het liefst bijeen in dezelfde kleur, thema of vorm. De trend voor het voorjaar? Glanzend rood koper en

goudkleurig. Blijkt je lege kast toch een beetje te lijden onder de tand des tijds: geef het complete meubel een likje verf of bekleed de binnenkant met behangpapier.

Vernieuw je gordijnenVerander je gordijnen, zo geef je vooral kamers met neutrale muren en meubelstukken een opkikker. Kies voor een felle kleur, print of aparte textuur. Hang ze zo hoog mogelijk en laat ze doorlopen tot op de vloer als dat mogelijk is. Zo trekken ze de aandacht en lijkt je kamer hoger en vooral luxueuzer. Als je kiest voor niet gevoerde gordijnen, dan kan de kleur nog een extra effect geven als de zon erdoorheen schijnt. Blauwe gordij-nen maken het extra grijzig koel, rode gordijnen extra rozig warm. Gordijnen hoef je overigens niet altijd voor een raam te hangen. Gebruik ze als baldakijn boven je bed, als ‘deur’ voor je kleerkast, voor het afschermen van een sta-pelbed of voor het verdelen van een grote ruimte in kleinere ruim-tes. De trends voor gordijnen dit jaar zijn: grote bloemen, opval-lende prints, glanzende en metal-lic effecten en eco-vriendelijke materialen.

Plaats een nieuw lijstjeGeef je kamer extra accenten met accessoires. Stop je kussens in een nieuwe hoes om je gekozen kleuren te versterken of te ver-

Page 31: OKRA-magazine maart 2014

MANNEN OF VROUWENVAN 65 JAAR OF OUDER...

...die als proefpersoon aan het klinisch onderzoek CPU375 willen deelnemen. Tijdens dit onderzoek, verblijft u voor een korte periode (2 nachten) binnen ons centrum. Voor uw

engagement, ontvangt u een billijke nanciële vergoeding. Meer info? Bel ons!

GEZOCHT!

CENTRUM VOOR KLINISCH ONDERZOEK maakt deel uit van Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, een divisie van Janssen Pharmaceutica nv

Bij de CPU voeren we klinische onderzoeken uit. Dat doen we om nieuwe geneesmiddelen te evalueren. Tijdens onze onderzoeken werken we volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen. We hechten immers een groot belang aan de regels voor medische ethiek, en de geldende nationale en internationale richtlijnen. Als u zich inschrijft als proefpersoon, dan nemen we uw gegevens op in ons proefpersonenbestand. Daarna kunnen we u uitnodigen om deel te nemen aan onze klinische onderzoeken. Deelnemen is steeds vrijblijvend.

INTERESSE?NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

0800 97 886 of 03 640 32 30

http://cpu.be/contactus?utm_source=OKRA&utm_medium=Magazine&utm_campaign=CPU375

[email protected]

U kan ons uiteraard ook bezoeken. We leren u graag kennen! We zijn gelegen in het ZNA Jan Pal jn: Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem, België

zachten. Breng extra warmte op de vloer met tapijten en kleedjes. Je bent helemaal in als je kiest voor een ‘harig’ kleedje: hoogpolig mag weer dit jaar. Vervang waar nodig een lampenkapje. Zorg voor meer licht met een extra lampje in donkere hoeken. Een frisse plant of een mooi voorjaarsboeket zor-gen voor het broodnodige groene leven in je kamer. Maak je interi-eur helemaal af met je eigen her-inneringen en unieke spullen: zet gekoesterde foto’s in een nieuw lijstje, geef de vaas van oma een nieuwe plek, poets de antieke meubeltjes uit de familie weer op, lijst tekeningen van de kleinkinde-ren in en wees fier op je zelfge-maakte kunstwerkjes: geef ze maar een ereplaats. Het moet niet meer minimalistisch, authentiek is hot!

Tekst Karin SwiersFoto’s Eijffinger & Ikea

De voorjaarstrendsDit voorjaar is er volop keuze uit allerhande decoratietrends. Een klein overzicht, al bepaal je natuurlijk zelf hoe ver je hierin meegaat. De grootste trend is namelijk authenticiteit.✤ grafisch en geometrisch: een bijna mannelijke uitstraling met

sterke kleuren als tealblauw, donkergeel, grijze en naturel tinten. ✤ zacht en bloemig: de vrouwelijke en meer subtiele tegenhanger

met zachte poederpastels, lichtgrijs en diverse tinten roze. ✤ uitbundig en kleurrijk: voor de durvers. Knalkleuren met allerhande

blauwtinten, zoals turkoois en kobaltblauw, knalgeel, paars, oranje en hardgroen.

✤ landelijke folklore: rood, blauw, grijs, beige, okergeel, leef je maar uit in matte kleuren gebaseerd op natuurlijke materialen.

Page 32: OKRA-magazine maart 2014

Een gouden raad: wend je voor je verzekering tot een consulent. Het gaat tenslotte om de bescherming van wat je het dierbaarst is.

Verzekeringen: goed begeleid van in het begin Eens je verzekeringscontract ondertekend is, kijk je er doorgaans niet meer naar om. Vaak gaan er maanden of zelfs jaren voorbij voor je dat document nog eens van onder het stof haalt. Nochtans moet dit contract je beschermen bij tegenslag. Bovendien, kan je situatie in de loop der jaren evolueren waardoor de bijstand waar je op rekent niet meer voldoet. Om ontgoochelingen te vermijden, is het verstandig nu en dan een stand van zaken op te maken bij je DVV-consulent-specialist. Het kost geen moeite, en het kan veel verschil maken wanneer je effectief een beroep moet doen op je verzekering.

Luisteren, adviseren en handelenAls er één domein is waarin het advies van een specialist primeert, is het wel dat van de verzekeringen: van de keuze van de dekking die bij je past, tot de concrete tegemoetkoming bij tegenslag. Kortom, alle stappen zijn belangrijk en verdienen de juiste bemiddelaar.

Bij DVV is elke consulent opgeleid om je persoonlijk te helpen, ongeacht je situatie. Je komt terug van het autosalon met de bestelbon van je droomauto? Je DVV-consulent stelt je niet alleen gunstvoorwaarden voor, maar helpt je ook met de formaliteiten. Je huis staat in brand of een storm heeft het dak afgerukt? Je consulent helpt om noodmaatregelen te nemen en de schade snel te laten vergoeden. Hij neemt zoveel mogelijk de administratieve rompslomp op zich waardoor je heel wat kostbare tijd wint.

Weet je exact waartegen je beschermd bent?Met de jaren is je situatie geëvolueerd: een verhuis, verbouwingen, huwelijk, kinderen, rijbewijs… Passen je verzekeringscontracten nog wel bij wie je vandaag bent en wat je bezit? Laat je verzekeringen af en toe gratis onder de loep nemen door je DVV-consulent.

DVV

is e

en m

erk-

en h

ande

lsna

am v

an B

elin

s n

v, ve

rzek

erin

gson

dern

emin

g to

egel

aten

ond

er n

umm

er 0

037,

RP

R Br

usse

l 040

5.76

4.06

4 –

Galil

eela

an 5

, 121

0 Br

usse

l •

02/2

014

Raad op mensenmaat

13087_adv_konsulent.indd 1 6/02/14 16:25

Page 33: OKRA-magazine maart 2014

Zo hoort het.

U HOORT NIET MEER ZO GOED?

Blijf er niet mee zitten!Kom langs voor een gratis hoortest!

GRATIShoortest

• vrijblijvend advies door gediplomeerde audiologen• uitgebreid gamma hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en gehoorbescherming• hoortoestel vrijblijvend op proef• herstelling en onderhoud• 5 jaar garantie op hoortoestellen

Bel ons voor info of een afspraak: Limburg 011 21 39 78 • Turnhout-Mechelen-Waas&Dender 015 27 77 47 Vlaams-Brabant 016 20 84 84 • West-Vlaanderen 051 23 34 90 • Midden-Vlaanderen 09 242 43 44

Waarom voor AURILIS kiezen?

www.aurilis.be

Page 34: OKRA-magazine maart 2014

34

okra

mag

azin

e m

aart

2014

INFO

“De voorbije twee jaren is het aan-tal gevallen van phishing in België sterk toegenomen. In 2011 regi-streerden we slechts 94 gevallen, in 2013 al 1 772. In totaal werd daarbij 5,17 miljoen euro ont-vreemd. In vergelijking met het totale bedrag dat op Belgische rekeningen staat, is dat misschien weinig maar elk phishinggeval is er een te veel.”

Wat is dat eigenlijk, phishing?Bob De Leersnyder: “Fraudeurs die phishing toepassen, werken meest-al in twee stappen. Eerst sturen ze je een mailbericht dat er vaak uit-ziet alsof het van je bank komt. Daarin vragen ze je om enkele gegevens in te vullen waaronder je telefoonnummer. Nadien telefone-ren ze je en weer geven ze zich uit

als een medewerker van je bank. Ze stellen dat er nog enkele proble-men zijn en vragen om samen met hen op internet te gaan. Ze vragen om de codes die je moet ingeven, luidop voor te lezen. Zo beschikken ze over alle nodige informatie om toegang te krijgen tot je rekening en zo geld naar hun rekening over te schrijven. Fraudeurs kunnen zich ook uitgeven voor een politieman of een medewerker van een ander bekend bedrijf.”

Waarom kunnen deze fraudeurs die gegevens zomaar ontfutselen?Bob De Leersnyder: “Omdat men-sen hun bankcodes doorgeven, dat is de enige reden. Voor vele Belgen zijn hun bankiers nog echte ver-trouwenspersonen. Ze gebruiken ook de techniek van dreiging. Zo spiegelen ze je voor dat er een pro-bleem is en dat de rekening afge-sloten zal worden. Natuurlijk ben je daar gevoelig voor en doe je alles om dit te vermijden.”

Hoe kan je phishing dan voorkomen?Bob De Leersnyder: “Het allerbe-langrijkst is, dat je nooit je per-soonlijke bankcodes geeft. Aan nie-mand. Zelfs niet aan personeel van je bank. Zij zullen daar trouwens

ook nooit naar vragen. Als je je code vergeten bent, zullen ze je nieu-we code ook nooit mon-deling doorgeven. Je mag niemand vertrou-wen die je om je codes

vraagt.”

Hoe komen de fraudeurs aan je mailadres?Bob De Leersnyder: “Ze kopen grote databases met mailadressen. Ze weten absoluut niet naar wie ze hun mails versturen. Ze weten ook niet bij welke bank hun doelwitten klant zijn. Het is alsof ze een heel groot net uitgooien waarmee ze enkele vissen vangen. Maar die enkele vissen kunnen hen veel geld

opleveren. Op zich blijft het aantal gevallen van phishing beperkt maar het aantal pogingen tot phishing, is wel enorm. Er worden echt miljoe-nen mails per jaar verstuurd. Gelukkig voelen de meeste ontvan-gers zich niet aangesproken. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van deze mailtjes. Het allerbelangrijkst is echt dat je je bankcodes aan niemand door-geeft.”

Stel dat je zulke phishingmail hebt ontvangen of dat je denkt het slachtoffer te zijn van phishing. Wat dan?Bob De Leersnyder: “Als je een phishingmail hebt ontvangen, stuur je die het best door naar je bank. Elke bank heeft daarvoor een spe-ciaal mailadres: [email protected]. Naam van de bank vervang je dan door de naam van je bank. Zo blijven de banken op de hoogte van de aard van de phishing-mails die verspreid worden.Als je denkt ook echt slachtoffer te zijn van phishing, neem je best zo snel mogelijk contact op met je bank. Zij gaan na of er iets ver-dachts aan de hand is en grijpen onmiddellijk in als dat nodig is.”

Is internetbankieren nog wel veilig?Bob De Leersnyder: “Ja, internet-bankieren is en blijft een van de veiligste manieren om te bankie-ren. De Belgische banken investe-ren veel tijd en middelen om hun systemen zo veilig mogelijk te maken. Je kan het vergelijken met een huis dat helemaal beveiligd is. Indringers krijgen geen kans maar als jij hen de sleutel geeft, kan die natuurlijk makkelijk naar binnen. Dat is ook zo voor internetbankie-

Het is de nachtmerrie van velen: dat iemand ongehinderd je bankrekening plundert. Het gebeurt ook echt. Vorig jaar stelden de Belgische banken maar liefst 1 772 gevallen van phishing vast. “Je moet altijd waakzaam zijn”, zegt Bob De Leersnyder van Febelfin, de organisatie die de financiële sector overkoepelt.

Je bankcode is jegrootste geheim

Internetbankieren is een van de veiligste manieren om te bankieren.

Page 35: OKRA-magazine maart 2014

TELEVISIEGEZIENOP

OKRA_105x297_DP06BE-NL.indd 2 04/02/14 14:21

ren. De bank heeft er geen zicht op wie de sleutel hanteert. Daarom is het zo belangrijk dat je je codes - je huissleutel als het ware - aan niemand door-geeft.”

Wanneer moet je ongerust zijn?Bob De Leersnyder: “Eerst en vooral, als je je codes hebt doorgegeven. En verder ook als je ongewone zaken opmerkt. Stel, je bent bezig met internetban-kieren en je merkt dat de sessie niet loopt zoals gewoonlijk. Er springt een venster extra open, je ziet vreemde boodschappen. Dan is er waarschijnlijk iets niet pluis. Je doet er dan goed aan de sessie af te sluiten en de bank te verwittigen.”

Ben ik mijn geld onherroepelijk kwijt als ik slachtoffer werd van phishing?Bob De Leersnyder: “Als je je bank zo snel mogelijk contacteert, zal die er alles aan doen om het ver-dwenen geld nog te recupereren. Soms zit het geld echter al in het buitenland en wordt het moeilijk om dat te recupereren. De bank onderzoekt elk geval van fraude. Indien uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van grove nalatigheid of van kwaadwillig opzet, dan zal de bank de klant vergoeden. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen: als je je codes doorgeeft, bespaar je jezelf heel wat leed.”

Tekst Nele Joostens

Page 36: OKRA-magazine maart 2014

36

okra

mag

azin

e m

aart

2014

DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS

Fracken is het splijten van onder-grondse schalielagen om naar gas te boren. Dat gebeurt door er onder hoge druk grote hoeveelhe-den water, zand en scheikundige producten in te pompen. Hierdoor wordt het mogelijk om heel diep horizontaal te boren. Daarna wordt het water weer opgepompt en gezuiverd. Die techniek opent nieuwe mogelijkheden voor de energiebevoorrading in de wereld. Velen zien het als de wonder-oplossing om onze afhankelijkheid van traditionele fossiele brand-stof, zoals kolen en olie, te breken. Een afhankelijkheid die steeds meer als problematisch wordt

ervaren. Niet alleen omdat die vormen van energie vervuilend zijn, ook omdat het besef nu toch wel algemeen is dat de huidige energiebronnen ooit uitgeput zul-len raken.

Nieuwe evenwichtenDe Verenigde Staten zijn koploper voor de ontginning van schaliegas. De lage exploitatieprijs heeft geleid tot een ware explosie van de investeringen in de sector en een spectaculaire toename van de werkgelegenheid. Vooral de che-mische industrie vaart er wel bij, met duizenden nieuwe banen. Als het zo doorgaat, zijn de Verenigde

Fracken Sinds kort heeft het Nederlands er een nieuw woord bij: fracken (ook wel frakken), van het Engelse to frack, splij-ten. Het staat nog niet in het woordenboek maar het is er duidelijk een om te blijven.

Staten goed op weg om de groot-ste energieproducent ter wereld te worden en laten ze zo Saoedi-Arabië en Rusland achter zich. Wie energetische onafhankelijkheid zegt, zegt politieke onafhankelijk-heid. Op termijn kan dat leiden tot aanzienlijke omwente-lingen in de internationale bond-genootschappen. Vooral in het Midden-Oosten zou de toestand ernstig door elkaar geschud kunnen worden. Momenteel is de relatie tussen Washington en Saoedi-Arabië er immers haast allesbepalend. En als Europa op termijn het Amerikaanse voor-beeld gaat volgen, zou ook de verhouding tussen Rusland en Europa er anders kunnen gaan uitzien. Het Russische aardgasbe-drijf Gazprom, dat momenteel goed is voor veertig procent van

Page 37: OKRA-magazine maart 2014

37

okra

mag

azin

e m

aart

2014

het Europese gasverbruik, krijgt er dan geduchte concurrentie bij.Alleen is het helemaal niet zo zeker dat het zo’n vaart gaat lopen. Er gaan steeds meer stemmen op die er op wijzen dat de schaliegas-reserves in de Verenigde Staten veel sneller opgebruikt raken dan verwacht. Ze waarschuwen voor een schaliegasbubbel, met andere woorden een overschatting van de mogelijkheden.

Het milieuWat de toekomst ook brengt, inza-ke milieuvriendelijkheid is scha-liegasontginning allesbehalve onbesproken. Fracking mag dan al worden voorgesteld als een schoon alternatief, het vervuilt de lucht en het water. Er zijn talloze voorbeelden van in de Verenigde Staten. Vervuild grondwater, lek-

kende boorputten, chemicaliën die in de grond blijven zitten. Het is schadelijker voor het klimaat dan conventionele aardgaswinning. Bij de ontginning komt methaan vrij, wat volgens sommigen een vijfen-twintig maal sterker broeikasef-fect veroorzaakt dan CO2-uitstoot. De jongste tijd is een ander gevaar in de kijker gekomen. Een vrees die vooral in Nederland leeft. Daar hebben zich het afgelopen jaar een aantal kleine aardbevingen voorgedaan die rechtstreeks in verband zijn gebracht met de boringen naar aardgas. De inwo-ners van het getroffen gebied in de streek van Groningen zijn nu

beducht voor welke soort van boringen ook, dus ook schaliegas.

Europa Niet alleen De Verenigde Staten hebben grote voorraden. Landen als Canada, Mexico, Argentinië, Australië en China maar ook heel wat Europese landen, zoals Engeland, Polen en Oekraïne, zit-ten op een - weliswaar meer bescheiden - schaliegasbel. Het geologisch onderzoek staat in de meeste landen nog in de kinder-schoenen. Maar naar het voor-beeld van de Amerikanen hebben de Europese milieuactivisten niet gewacht om zowat overal in actie te schieten. In Roemenië zijn betogers er zelfs in geslaagd de start van de proefboringen tegen te houden. Frankrijk is een test: de tegenstanders hebben na een

gesprek met president François Hollande een uitdrukkelijk verbod afgedwongen. Nederland heeft, als aardo l ieproducent, extra ervaring. De voorstanders hebben hun antwoord klaar:

“De milieuschandalen in de Verenigde Staten zijn hoofdzake-lijk te wijten aan gebrekkige regu-lering, toezicht en ervaring. De kans is klein dat Amerikaanse toestanden in Nederland herhaald worden.” Er zijn al heel wat ver-gunningen uitgereikt. De politiek (VVD en PvdA) is, met voorbe-houd, voorstander van proefbo-ringen. Maar de protestbeweging staat er al verder dan ooit. Meer dan zestig gemeenten en vier pro-vincies hebben zichzelf uitgeroe-pen als ‘schaliegasvrij’. Als gevolg hiervan zijn de proefboringen, die eerder door de regering waren beslist, uitgesteld tot nader onder-

zoek is verricht, wellicht tot mid-den 2015.Wat ook de uitslag moge zijn van het onderzoek, op lange termijn dreigt de hype rond deze nieuwe energiebron er voor te zorgen dat er minder motivatie zal zijn om te investeren in hernieuwbare ener-gieën, zoals wind en zon. Terwijl schaliegas, hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk even uitput-telijk is als kolen, olie en aardgas. Verre van duurzaam dus.

België En hoe staat het in België? Officieel is hier geen sprake van proefbo-ringen. Maar de universiteit van Leuven heeft wel het plan aange-vat om, met financiering van de Vlaamse overheid, te gaan uitzoe-ken wat de mogelijkheden zijn in de oude Limburgse steenkoolbek-kens. Dat gebeurt (voorlopig?) zonder boringen maar aan de hand van het archief van de Geologische Dienst. Die zocht destijds vooral naar steenkool. In dit archief staan de oude boor-kernen van de provincie Limburg. Als er steenkoolgas aanwezig is, zo is de redenering, kan er best ook schaliegas zitten. Helemaal uitgesloten is het ophalen ervan dus blijkbaar niet. Al is het in een verre toekomst.

Tekst Liesbet Walckiers

Hoe je het ook draait of keert, schaliegas is uiteindelijk even uitputtelijk als kolen, olie en aardgas.

Page 38: OKRA-magazine maart 2014

EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING

Speciaal voor onze lezers hebben wij Wijnvoordeel gevraagd om

voor ons de lekkerste wijn uit hun assortiment te selecteren. De

Spaanse wijnen van Casa Safra zijn al jaren immens populair onder

de klanten van Wijnvoordeel en u kunt nu exclusief profi teren van een

introductieaanbieding op het vlaggenschip van Casa Safra.

Casa Safra Terra Alta DO Gran Reserva 2006

Deze acht jaar oude Gran Reserva is maar liefst 24 maanden gerijpt op

Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. De wijn zet zijn rijping voort in

de fl es, tot de tannines zachter worden en het zijn karakteristieke bouquet

bereikt. Hierdoor beleeft u de smaak van pure passie. De wijn is diep

donkerrood van kleur en heeft een uitbundige geur van rijp zwart fruit en

mooi hout. Volle en fl uweelzachte smaak met hinten van rijp rood fruit,

bessen, kersen, karamel en chocolade. Deze wijn kan uitstekend nog een

aantal jaren worden bewaard. De volle en lange afdronk is fruitig met

een kruidige tint.

Profi teer nu van een ongekende introductieaanbiedingen en betaal

slechts de onwaarschijnlijk lage prijs van € 4,99. En als klap op de

vuurpijl hoeft u geen verzendkosten te betalen!

BESTEL HET SNELSTE VIA www.wijnvoordeel.be/okraOF VIA DE BON.

Imponerende 8 jaar oude Gran Reserva

BESTELBON OKRA WIJNAANBIEDINGJa, Ik bestel: .............. x 6 fl essen Casa Safra Terra Alta DO Gran Reserva 2006

voor € 4,99 per fl es.

Naam:

Straat: Nr: Bus:

Postcode: Gemeente:

E-mailadres:

Tel.: Geboortedatum:

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:Wijnvoordeel, Ekkelgaarden 6a, 3500 HasseltBetaling per factuur na levering. Gemakkelijk en zonder risico.

078 480 121 (ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur)

EXTRA LEZERSVOORDEEL:

GRATIS THUISBEZORGD

Van 9,98 voor slechts

€ 4,99GRATIS THUISBEZORGD

Page 39: OKRA-magazine maart 2014

En ook voor karEls factuur wordt goEd gEzorgdNIEUW. Nu kun je ook nà je 65ste aansluiten bij het CM-HospitaalplanKarel is blij, want hij mag naar huis. Daar moet hij alleen denken aan herstellen,

niet aan zijn ziekenhuisfactuur. Dit jaar laat CM de leeftijdsgrens voor haar

hospitalisatieverzekering vallen. Bovendien zijn de waarborgen voor iedereen

uitgebreid. Want op gezondheid staat geen leeftijd.

Het CM-Hospitaalplan is er ook voor jou.

Kijk op www.cm.be/hospitalisatieverzekering

cm22759_adv ledenbl_leeftijdsgrens2.indd 1 11/12/13 09:29

EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING

Speciaal voor onze lezers hebben wij Wijnvoordeel gevraagd om

voor ons de lekkerste wijn uit hun assortiment te selecteren. De

Spaanse wijnen van Casa Safra zijn al jaren immens populair onder

de klanten van Wijnvoordeel en u kunt nu exclusief profi teren van een

introductieaanbieding op het vlaggenschip van Casa Safra.

Casa Safra Terra Alta DO Gran Reserva 2006

Deze acht jaar oude Gran Reserva is maar liefst 24 maanden gerijpt op

Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. De wijn zet zijn rijping voort in

de fl es, tot de tannines zachter worden en het zijn karakteristieke bouquet

bereikt. Hierdoor beleeft u de smaak van pure passie. De wijn is diep

donkerrood van kleur en heeft een uitbundige geur van rijp zwart fruit en

mooi hout. Volle en fl uweelzachte smaak met hinten van rijp rood fruit,

bessen, kersen, karamel en chocolade. Deze wijn kan uitstekend nog een

aantal jaren worden bewaard. De volle en lange afdronk is fruitig met

een kruidige tint.

Profi teer nu van een ongekende introductieaanbiedingen en betaal

slechts de onwaarschijnlijk lage prijs van € 4,99. En als klap op de

vuurpijl hoeft u geen verzendkosten te betalen!

BESTEL HET SNELSTE VIA www.wijnvoordeel.be/okraOF VIA DE BON.

Imponerende 8 jaar oude Gran Reserva

BESTELBON OKRA WIJNAANBIEDINGJa, Ik bestel: .............. x 6 fl essen Casa Safra Terra Alta DO Gran Reserva 2006

voor € 4,99 per fl es.

Naam:

Straat: Nr: Bus:

Postcode: Gemeente:

E-mailadres:

Tel.: Geboortedatum:

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:Wijnvoordeel, Ekkelgaarden 6a, 3500 HasseltBetaling per factuur na levering. Gemakkelijk en zonder risico.

078 480 121 (ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur)

EXTRA LEZERSVOORDEEL:

GRATIS THUISBEZORGD

Van 9,98 voor slechts

€ 4,99GRATIS THUISBEZORGD

Page 40: OKRA-magazine maart 2014

40

okra

mag

azin

e m

aart

2014

IK WEET NOG HOE HET WAS

Monique Jagers: “Ik ben 85 jaar geleden geboren in Heverlee als nakomertje in een gezin van vijf. Moeder zong voortdurend, vader was eerder zwijgzaam en ongeloof-lijk stipt. Een minuut te laat was een klein drama. Het was zo en niet anders. Van rebelleren was geen sprake. Wij deden wat van ons ver-wacht werd.Vader was accountant bij de Boerenbond, zo verhuisden we vaak voor we uiteindelijk in Leuven belandden. Onze ouders waren diep gelovige mensen en voedden hun kinderen ook zo op. Tijdens de afwas ’s avonds baden we samen het rozenhoedje. Die vroomheid leidde twee zussen naar het kloos-ter en mijn enige broer naar de jezuïeten. Mijn andere zus trouwde. Ik stapte niet in het huwelijksboot-je.Weer of geen weer, papa ging elke dag naar de vroegmis. Om zeven uur was hij weer thuis. Ondertussen had mama de kachel aangestoken en vertrok zij op haar beurt naar de kerk. De oudsten vertrokken naar school of naar het werk. Dan haalde papa zijn kleinste uit bed en bracht me naar school. Dat deed hij tot ik in het vierde leerjaar zat. Ik voelde me te lang als klein kind behandeld maar ik denk dat papa mij als jong-ste extra wou beschermen. Later vernam ik dat mama tussen mijn oudere zus Hélène en mij een mis-kraam had gehad. Maar daarover werd natuurlijk niet gesproken.” Aardappelen rapen“Ik hing als jongste altijd wat alleen te bengelen. Ik moest stil zijn als de groten studeerden. Alleen piano-spelen mocht maar niet van papa want die werd daar zenuwachtig van. Ik had geen speelkameraden en vriendinnetjes thuis uitnodigen, dat bestond niet. Gelukkig was er nonkel Ernest in Bornem, de broer van mama en mijn peter. In de grote vakantie mocht ik er een aan-tal weken naartoe en vond er een pak speelkameraden. Ik was daar zo gelukkig. Ernest was tuinder en

‘Wij werden als Jezuskinderen in de wieg gelegd’Dat ze een nakomertje was, tekende haar jeugd. Monique Jagers werd heel lang klein gehouden maar ze stond haar mannetje. Na een strenge opleiding gaf ze les aan kinderen met een zware rugzak.

Page 41: OKRA-magazine maart 2014

41

okra

mag

azin

e m

aart

2014

wij mochten aardappelen rapen, appels plukken en meehelpen in de tuin. Dat heeft me handig gemaakt want thuis had ik niets te doen. Wij hadden geen meid maar wel een poetsdame. Ik heb nooit moeten kuisen, enkel bij de grote kuis moest ik de poetsdame helpen. Ik hield van glanzend koper en zilver en dat mocht ik opblinken.’”

Een nieuwe jurk“Mee boodschappen doen op zater-dagnamiddag naar de grote winkel van koloniale waren, zeg maar de kruidenier van vandaag, dat mocht ik wel. Meel, suiker, rijst, alles werd daar afgewogen en in grote stevige papieren zakken geschud. Dat was natuurlijk voor de oorlog, toen er nog niets op den bon stond. Maar nieuwe kleren kopen, gebeurde niet gauw. Wij waren geen arme men-sen maar ik kreeg pas mijn eerste nieuwe jurk voor mijn plechtige communie. Al de rest was vermaakt uit de kledij van de groteren.Bij mijn eerste communie kwam grootmoeder uit Bornem langs. Zij was toen diep in de tachtig en in mijn ogen een stokoud mens. Maar ze was wel heel vriendelijk. Bij mama thuis waren ze met negen, zeven meisjes en twee jongens. Ik had dus een hele resem tantes. Die dachten dat ze van het kasteel waren omdat hun broer in het kas-teel van Bornem rentmeester werd. Wij lachten daar een beetje mee maar het waren charmante men-sen. We noemden hen plagend Ces dames aux chapeaux verts. Dat was een satirische streekroman en film uit die tijd.”

Marialegioen“Mama had gestudeerd aan de nor-maalschool van Sint-Niklaas en had daarna les gegeven aan een jon-gensschool in Boom, toen nog een uitgesproken arbeidersgemeente. Dat vonden haar oudere zussen te min voor mijn moeder. Zo kwam mama in een adellijke Gentse fami-lie terecht waar ze de kinderen pri-véles gaf tot ze trouwde.

Mama was een warm, begrijpend mens maar bleef toch wat op afstand. We mochten onze mening zeggen maar als die geen steek hield, werden we op onze plaats gezet. Mama schreef heel vlot en veel. Vanaf het moment dat de eer-ste zus in het klooster was, reser-veerde mama de zondagavond om haar dochter lange brieven te schrijven.Toen we in de Sint-Kwintensparochie in Leuven woonden, vroeg de pas-toor aan mama om aan te sluiten bij het Marialegioen. Kardinaal Suenens was daarvan indertijd de bezieler. De leden werden verzocht twee uur per week op bezoek te gaan bij zieke en nieuwe parochia-nen. Elke week werd er in een huis-kring een lievevrouwbeeldje en twee kaarsen op de schouw gezet en een gebeds- en bezinningsmo-ment gehouden. Dan vertelden de deelnemers over de nieuwelingen of over buren die het niet breed hadden en bij wie men een oogje in het zeil diende te houden. Alles in naam van de parochie, gedragen door gebed. Zo verlichtten de paro-chianen het werk van de priesters. Mama zette zich daar, vooral na de vroege dood van vader, formidabel voor in.”

Met drie wandelen“Ik ben niet in dat spoor van mama gestapt maar wel in dat van onder-wijs. Ik kreeg een opleiding tijdens de oorlogsjaren in de strenge nor-maalschool van Herentals. ‘Gaat ge

weer naar uw kazerne?’ zei mijn vader als ik na een schoolvakantie terug vertrok. Ik had zin om te ant-woorden: ‘Wie heeft mij daar gezet?’ Maar dat zei je niet tegen je vader. De oefenschool was aan de overkant van de straat. Die moch-ten wij zelfs als derde- of vierde-jaars niet alleen oversteken, een leerkracht moest ons begeleiden. Ijzeren tucht heerste daar. Om 6.15 uur opstaan, bed opdekken, naar de mis, eten, studeren, les, ont-spanning. Nooit met twee wande-len, altijd met drie, een kinderach-tig balspel, ook als je al zeventien was. Toch had ik daar een mooie tijd. Ik heb er veel dingen geleerd die ik goed kon gebruiken toen ik als negentienjarige werd aange-steld bij de kinderen van de kinder-rechter. Die waren soms ouder dan ik. ‘Schrik niet’, zei ma mère, ‘als er iemand zegt: ‘uffra, ik mut morge na de juge!’ En als ze tegenspreken, zorg dat je altijd het laatste woord hebt.’ Het lukte. Ik heb het vijf jaar gedaan en heb het overleefd. En dan kwam ik bij de kinderen van de procureur in ’t Groenveld terecht, ook in Leuven. Dat waren kinderen wiens ouders geen recht meer op hen hadden. Tenslotte belandde ik in twee ‘gewone’ scholen, een bui-tenschool in Zaventem en de oefen-school van Paridaens in Leuven. Ik ben daar lang jong gebleven.”

Tekst Hilde MasuiFoto's KADOC

Page 42: OKRA-magazine maart 2014

42

okra

mag

azin

e m

aart

2014

MENU

Culinair genotin één pot

Eenpansgerechten hebben iets speciaals, iets gemoede-lijks. Iedereen kan ze maken, je hebt weinig afwas, je hoeft er meestal niet bij te blijven en iedereen lust het. Zo’n grote pot op tafel doet je op een of andere manier denken aan vroeger, toen alles eenvoudiger was. En er met nog meer smaak gegeten werd.

Visstoofpotsoep olijfolie • 1 kilo vis (verschillende soorten witte vis, rode poon, mosselen, zeevruch-ten…) • 1 grote ui • 3 teentjes look + 1 voor het brood • 2 blikken tomaten in blokjes (400 gr) • 1 klein bosje platte peterselie • 1 mespunt cayennepeper • ½ tl venkel-zaadjes (optioneel) • 125 ml rode wijn • 150 ml visbouillon • 8 sneetjes stokbrood • peper en zout

Hak de ui en look fijn. Doe olijfolie in een hoge pot en fruit er de ui en look in. Hak de takjes van de peterselie fijn en hou de blaadjes opzij. Doe de takjes bij de ui. Doe de cayennepeper en venkelzaadjes bij de ui. Roer goed. Giet er de tomatenblokjes bij, de visbouillon en rode wijn. Breng lang-zaam aan de kook. Snijd de vis in hapklare brokken en maak de mosselen schoon. Voeg eerst de meest vaste vis toe aan de stoofpot. Daarna de poon, de zeevruchten en mosselen. Laat rustig pruttelen tot de mosselen open zijn. Kruid eventueel bij met peper en zout. Wrijf het brood in met het overgebleven knoflookteentje. Bak het brood in een pan met wat olijfolie. Schep de visstoofpotsoep in de borden, werk af met wat platte peterselie en geef er het krokant gebakken brood bij.

Page 43: OKRA-magazine maart 2014

43

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Marokkaanse citroenkip4 el olijfolie • 1 hele kip (in 4 of 6 stukken) • 1 grote ui • 4 teentjes look • 1 tl ras-el-hanout (of sterke paprika) • 1 el gemberpoeder • 1 tl kurkuma • 1 gekonfijte citroen (zoute variant) • 1 kopje groene olij-ven • 1 klein bosje platte peterselie • 1 klein bosje koriander • ½ citroen (het sap) • 200 ml water • peper en zout

Doe de olijfolie in een pan met dikke bodem. Bak er de kip in aan tot alles mooi bruin ziet. Haal uit de pan. Zet het vuur de helft lager. Pel de ui en de look en hak alles vrij grof. Doe in de olijfolie en fruit tot alles glazig is. Doe er de kip terug bij, samen met de ras-el-hanout, het gemberpoeder en de kurkuma. Hak de steeltjes van de koriander en de peterselie fijn en doe bij de kip. Giet er het water bij (tot de kip ongeveer half onder staat). Zet het deksel op de pan en laat 45 min. rustig sudderen. Snijd de gekonfijte citroen in stukjes en doe samen met de olijven bij de kip. Laat nog 2 min. doorwarmen (niet langer!). Werk af met grofgehakte peterselie en koriander. Heerlijk met een stuk brood of couscous.

Gnocchi uit de oven met mozzarella1 el olijfolie • 500 gr aardappelgnoc-chi (uit het versvak, niet de gedroog-de variant) • 1 ui • 3 teentjes look • 1 rode paprika • 1 blik tomatenblok-jes (400 gr) • 2 tl oregano • 150 gr mozzarella mini-balletjes • verse basilicum • peper en zout

Maak de ui, look en paprika schoon en hak in blokjes. Doe de olijfolie in een pan en fruit er de groenten in tot ze glazig zien. Doe er de gnocchi, tomatenblokjes en oregano bij. Roer goed en kruid met peper en zout. Laat 10 min. stoven. Doe alles in een ovenschotel, ver-deel er de mozzarellaballetjes onder en scheur er een tiental basilicum-blaadjes over. Zet 10 min. onder de gril. Serveer meteen.

Berry Mess400 gr bosvruchten (diepvries) • 500 gr Griekse yoghurt • 250 gr mascarpone • 1 meringue van 150 gr • 2 zakjes vanillesuiker • 1 citroen (enkel de rasp)

Laat de bosvruchten ontdooien. Meng de mascarpone met de yog-hurt, citroenrasp en de vanillesui-ker. Breek de meringue in stukjes. Leg een laagje bosvruchten in een glas, schep er wat mascarpone-mengeling over, enkele stukken meringue, opnieuw wat bosvruch-ten, mascarpone en meringue. Serveer meteen.

Tekst en foto’s Ann Vertriest

Page 44: OKRA-magazine maart 2014

44

okra

mag

azin

e m

aart

2014

MET DE KLEINKINDEREN

Page 45: OKRA-magazine maart 2014

45

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Vijf meisjes en een oma, twee jon-gens en een opa. In een keuken is dat niet echt goed verdeeld. Maar als Els die de workshop begeleidt, hen allemaal een schort voorbindt, is iedereen weer gelijk. “Ook voor de snoepjesschalen”, lacht Els als ze ziet dat opa de colaflesjes uit zijn jeugdjaren al heeft ontdekt. De taartbodems en Stryphorvormen worden uitgedeeld en vastgezet met lange prikkers. Marie (10) is de oudste van de bende en helpt Lisa en Amélie die net vijf gewor-

den zijn. “Je moet met de punt naar beneden prikken”, zegt ze wijs. Maurice (8) en Emile (5) bestuderen de soorten snoepjes

en weten niet goed waarmee te beginnen. “Is koeien voederen niet gemakkelijker?” vraagt opa. De familie heeft een boerderij en op vakantiedagen steken de jongens graag een handje toe bij het ver-zorgen van de dieren.

Intussen rept oma zich naar de andere kant van de tafel. Daar heeft de kleine Elodie (3) karton en piepschuim resoluut opzij geduwd zodat ze beter bij het snoepgoed kan. “Die moeten we in

de gaten houden”, lacht Els terwijl ze de potjes lijm uit-deelt. “Lijm? Bah, dat smaakt toch vies”, roept Emma (8). “Deze niet”, legt

Els uit. “Ik heb hem gemaakt van suiker, water en eiwit.” Oma is bij de pinken en schrijft snel het receptje op.

Kiezen en kleven maarHet echte snoepfeest kan nu begin-nen. Op de randen van de taart verschijnen suikerhartjes, staafjes in alle kleuren, knalrode zoentjes, glibberige beertjes… Het wordt stil rond de tafel, iedereen kiest en kleeft en stilaan verdwijnt het witte piepschuim onder een bont en zoet reliëf. “Niet te hard duwen, anders komen de snoepjes weer los”, waarschuwt oma als ze Amélie ziet knoeien. Emma houdt mooi reke-ning met de kleuren en kleeft tus-sen de spiegeleitjes enkele gele staafjes. Naast haar proeft de onverbeterlijke Elodie van de lijm. “Je moet niet altijd snoepen, je moet ook werken”, geeft neefje Maurice haar een standje. Hij werkt voorbeeldig samen met Emile. “Ik zag twee beren, broodjes sme-ren…” neuriet opa achter hun rug.

“Eén snoepje per keer!” Hoe vaak hebben opa Erik en oma Regina dat tegen hun twaalf kleinkinderen al niet gezegd. Bij zeven van hen die present tekenden voor de workshop, was de verbazing dan ook groot, toen op oma’s keukentafel plots grote schalen boordevol snoepjes kwamen. En daar zouden ze nu taarten van maken. Eentje voor elk nog wel.

Van snoep tot taart

Je moet niet altijd snoepen, je moet ook werken.

Page 46: OKRA-magazine maart 2014

boekenmarkt

KNALPRIJZEN!!!1000 boeken aan

meer informatie op www.lannoo.be

kom langs op één van onze boekenmarkten en ontvang als lezer van okra magazine gratis één boek bovenop uw aankoop.Naam @

Ja, ik wil in de toekomst op de hoogte worden gebracht van de uitgaven en evenementen van Uitgeverij Lannoo.

bongratis boek

gratis toegang

KoRtRIJK

IEPER

hEIst-o/d-bERg

gENK

woe 26, do 27 & vrij 28 februari van 13u tot 19uzat 1 & zon 2 maart van 10u tot 17u

woe 12, do 13 & vrij 14 maart van 13u tot 19uzat 15 & zon 16 maart van 10u tot 17u

woe 19, do 20 & vrij 21 maart van 13u tot 19uzat 22 & zon 23 maart van 10u tot 17u

woe 26, do 27 & vrij 28 maart van 13u tot 19uzat 29 & zon 30 maart van 10u tot 17u

zolang de voorraad strekt - actie niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen - 1 bon per persoon - 1 bon per kasticket - slechts originele bonnen zijn geldig - gratis boek is afhankelijk van aanbod

Lisa is als eerste klaar. “De hartjes zijn groter, dat gaat sneller”, zegt ze gedecideerd. Voor de volgende laag graait ze in de schaal met dol-fijntjes. “Deze nog niet”, legt Els uit. “Omdat visjes een grillige vorm hebben, gebruiken we ze beter om de laatste witte gaatjes op te vul-len.”

Een kleurige etalageEen uur later pronken op de keu-kentafel zeven kleurige snoepjes-taarten van elk twee verdiepingen. “We zijn precies in een patisserie”, keurt oma het resultaat. De leer-ling-bakkers glimmen van trots en poseren wat graag met hun zelfge-maakte taart.

Hoeveel zouden ze wegen? Oma diept een weegschaal op: “890 gram”, schrikt ze als ze bedenkt dat straks elk kind met bijna een kilogram snoep naar huis gaat. Els pakt de taarten één voor één voorzichtig in. En opa mag de naamkaartjes schrijven, terwijl oma aan de afwas begint. “De taarten zijn echt wel mooi,” fluis-teren ze tegen elkaar. “Gek, dat niet één van de kleinkinderen zegt dat het zonde is om ze op te eten!”

Tekst Suzanne AntonisFoto’s Lieven Van Assche

Info De workshop werd begeleid door Els Degrave van De Feestplaneet in Veurne, www.feestplaneet.be, 058 62 34 90.

Page 47: OKRA-magazine maart 2014

UIT

Voorbij de poort sta je even verlo-ren op het immense plein dat dienst doet bij allerlei evenemen-ten. Het is omringd door de vroe-gere stallingen van het koetshuis. Hierin bevindt zich het belevings-centrum van de abdij. Je krijgt er het verhaal te horen van de eerste en vooral ook de rijkste vrouwen-abdijen in de Nederlanden. Het verhaal volgt een chronologisch parcours door de boeiende geschiedenis van zeshonderd jaar vrouwen op Herkenrode, in voor- en tegenspoed.De eenhoorn, van oudsher Herkenrode’s symbool, is je bij het binnenkomen vast niet ontgaan. Volgens de legende is een een-hoorn zo sterk dat geen jager hem kan vangen. In familiewapens staat hij voor kracht en dapper-

heid maar in de abdij van Herkenrode verwijst hij naar de christelijke symboliek, de kuisheid en de maagdelijkheid. Vandaag staat de opspringende eenhoorn ook in het logo van de abdijsite. Hij verwijst naar het herrijzen van de site in zijn tot de verbeelding sprekende glorie.

De abdis verteltMet de audiogids De abdis vertelt komt het verhaal van de cister-ciënzerinnen van Herkenrode helemaal tot leven. De abdis die op dat ogenblik aan de macht is, vertelt je over de moeilijke beslis-singen die ze moet nemen, over het belang van Herkenrode als pelgrimsoord en over de aanwe-zigheid van een invloedrijke mece-nas die veel mogelijk maakte voor

de abdij. Een verhaal vol emo-ties dat je mee-sleept in de fas-cinerende leef-wereld van een

vrouwenabdij. In de filmzaal krijg je duiding met figuren die overal in het parcours terugkomen. De schatkistjes die je her en der ziet staan, maken deel uit van een gezinsparcours. Ze bevatten bijko-mende opdrachten voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Het par-cours is opgehangen aan Hendrik van Veldeke, de oudste bij naam bekende Nederlandse schrijver, afkomstig uit Hasselt. Hij vertelt wat hier gebeurd is. De kinderen moeten hem helpen. Het belevingscentrum is tevens een uitnodiging om de vele plek-ken in Limburg te bezoeken waar Herkenrode haar sporen achter-liet.

Geen dieren op vier potenGinny Haesevoets (coördinator): “De abdij was een stad op zich. Het poortgebouw, waar we ons nu bevinden, was de toegang tot de site. Hier werd bepaald wie binnen mocht.Graaf Gerard I van Loon liet voor hij op kruistocht vertrok de abdij oprichten om zeker te zijn van zijn begraafplaats. Hij koos voor een vrouwenabdij omdat de bidkwali-teit van vrouwen hoger aange-schreven stond. Zo kon hij erop rekenen dat er iedere dag voor zijn zielenheil zou gebeden worden en hij minder tijd in het vagevuur zou moeten doorbrengen. Maar de graaf sneuvelde voor hij in Jeruzalem aankwam. Zijn lichaam ligt nu in de abdijkerk begraven. Op een bepaald moment streefden

Aan het eind van een indrukwekkende dreef verschijnt een mysterieus gebouw dat het midden houdt tussen een reusachtige vierkantshoeve en een klooster. De abdij van Herkenrode is echter veel meer dan een van beide. Het is een boeiend verhaal uit het verleden met een prachtig natuurgebied in de omgeving.

de abdijschatOp zoek naar

47

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Graaf Gerard I van Loon koos voor een vrouwenabdij omdat de bidkwaliteit van vrouwen hoger aangeschreven stond.

Page 48: OKRA-magazine maart 2014

48

okra

mag

azin

e m

aart

2014

de bewoners ernaar een paradij-selijk eiland te creëren. Dat deden ze door een dubbele afsluiting te maken. Er kwam zowel een gracht als een muur rond de abdij. Doel was het wereldlijke echt van het religieuze te scheiden. Door het Sacrament van Mirakel, de bloe-dende hostie, groeide Herkenrode ook uit tot een bedevaartoord. De bedevaarders moesten een par-cours volgen om niet met de abdijbewoners in contact te komen.De vrouwen kregen visitaties, dus er werd wel op toegekeken dat ze zich aan de regels hielden. Toch namen de abdijbewoners kledij- en eetvoorschriften niet zo nauw. De vrouwen mochten geen dieren op vier poten eten, tenzij de vrou-wen ziek waren, om aan te ster-ken. Uit opgravingen blijkt dat hier nochtans verdacht veel konijn op tafel kwam. Ook van een stukje wild waren de meesten niet vies.”

Inboedel verspreidHerkenrode was zeker geen arme abdij. De tiendschuur is daarvan een bewijs. Op een bepaald ogen-blik had de abdij drieduizend hec-tare in eigendom. Ook domein Bokrijk behoorde hiertoe. Ginny Haesevoets: “Vroeger moet de abdijkerk de volle aandacht getrokken hebben. Daar blijft nu niets meer van over. Bij de arche-ologische opgravingen werd ze volledig blootgelegd. De bedoeling

is een scenografie te bouwen om de bezoeker een idee te geven van de hoogte en breedte van de voormalige abdijkerk.Tijdens de Franse Revolutie moes-ten de zusters vertrekken en kreeg de site andere bestemmin-gen. Na de Revolutie verschenen twee nieuwe eigenaars op het toneel, o.a. een textielfabriek. Na een brand in de kerk werd ze vol-ledig afgebroken. De glasramen van de abdijkerk waren van onschatbare waarde. Jammer genoeg werden ze in 1803 ver-kocht aan een Engelsman. Op dit ogenblik worden ze volop geres-taureerd en enkele bevinden zich

© Herita vzw – Stefan Dewickere

© Herita vzw – Stefan Dewickere

Page 49: OKRA-magazine maart 2014

49

okra

mag

azin

e m

aart

2014

in de kathedraal van Oxford. Vorig jaar kwam de BBC hier filmen om de herkomst in beeld te brengen. Ook de rest van de abdij-inboedel is verkocht en over de hele wereld verspreid. De abdij van Gethsemani in de Verenigde Staten bezit een gezangenboek van Herkenrode, een topstuk van de abdij. Af en toe komen we iets te weten over wat zich waar bevindt. Onze droom is om ooit een volledige lijst van de inboedel te bezitten. Maar we weten op dit ogenblik niet waar de meeste stukken zich bevinden.”

Verboden te zonnenDe inspiratietuinen zijn geen oubollige bedoening maar je ont-dekt hier een moderne architec-tuur in een hedendaags kruiden-park. Centraal staat het verhaal van de kruiden en hoe mensen van alle tijden en culturen die tot van-daag gebruikt hebben en gebrui-ken. De kruidentuin bestaat uit twee grote delen. De twaalf tuin-kamers van de Hortus officinalis, de leertuin, zijn opgesplitst vol-gens hun familie. Via met haag-beuk overwelfde wandelgangen wandel je van kamer tot kamer. Hier vind je ook inspiratie voor een tuinpaadje of buxusvorm. In de Campus officinalis of gebruikstuin

staan de kruiden gegroepeerd volgens het gebruik, zoals de keu-ken-, verf- en groentekruiden.Informatiekiosken belichten de historische achtergrond en leggen de link tussen kruiden en het reli-gieus gedachtegoed. De loofgang van tweehonderd meter lang verwijst naar het feit dat de huid van de abdissen zeker geen kleurtje mocht krijgen wan-neer ze dan toch eens buiten kwa-men. Vandaag bezorgt hij de bezoekers verkoeling tijdens hete zomerdagen.

De tuin is omgeven door grachten, aan de binnenzijde afgeboord met een berm van graskussens. Van hieruit kan je de indrukwekkende groene omgeving bewonderen. Vier uitgestippelde natuurwande-lingen brengen je naar hoogstam-boomgaarden, vochtige graslan-den, hagen, poelen en een histori-sche houtwal. De abdijsite ligt tevens langs het befaamde Limburgse fietsroutenetwerk. Geen enkel excuus om de abdis-sen te negeren!

Tekst Chris Van RietFoto's Filip Claessens

InfoAbdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt, 011 23 96 70, www.abdijsiteherkenrode.be. De toegang tot de abdijsite is gratis.Het Belevingscentrum (incl. audiogids) en inspiratietuinen: volwasse-nen 7 euro. 65+ en andersvaliden: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.Het belevingscentrum en de shop zijn open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur.De inspiratietuinen zijn open van 1 april tot 31 oktober van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur.Je kan het belevingscentrum en de inspiratietuinen ook bezoeken met gids.Bereikbaarheid:•methetopenbaarvervoer:metdetreintotHasselt. Op het stationsplein neem je bus 23 tot aan de halte Herkenrode.•metdewagen:vlakbijafrit27opdeE313.

Page 50: OKRA-magazine maart 2014

KRUISWOORDRAADSEL

SUDOKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

HORIZONTAAL

1 Europese vrouw 6 puistje 11 voetbalterm 12 sprookjesfiguur 14 gepieker 16 Bijbelse fi-guur 17 groot bankroet 19 huivering 20 keurig 21 militair 23 jaartelling 24 gram 25 nage-recht 26 windrichting 28 voegwoord 29 uitblinker 31 rustbank 33 drank 35 behaard 37 wes-terse verdragsorganisatie 39 witte vlek 40 kloosterzuster 41 afbeelding 42 bederf in hout 43 uitvinder van het dynamiet 45 oevergewas 47 muziektempel 49 wielerwedstrijd 51 ka-raat 53 enzovoort 55 herkauwer 56 slee 57 wereldperiode 59 magisch kunststukje 62 wees gegroet 63 salaris 65 Frans schilder 66 gelige kleur 67 geologisch tijdperk 69 deel van het oor 70 inleidend gedeelte 71 kleine eend 72 rivier in India.VERTICAAL

1 iemand die omlaag gaat 2 eenheid 3 berg op Kreta 4 toets alleen (muziek) 5 Engelse adellijke titel 6 plaats in Italië 7 kilogram 8 wig 9 schepsel 10 rivier in Frankrijk 11 manne-lijk dier 13 schuifbak in een kast 15 oningevuld 17 begeleider van een ploeg 18 fel, vinnig 21 groente 22 ten name van (afk.) 25 onbekende 27 chaos 29 strijkinstrument 30 wapen 31 maaltijd 32 land 34 zeker type onderwijs 36 zeehond 38 dicht 42 bouw 43 baldadige jon-geman 44 raampje in een deur 46 stierenvechter 48 nauw 50 gevangenis 52 heildronk 54 interval 56 beeldzijde van een munt 58 rekening 60 dierlijk hard vet 61 deel van een wiel 62 bedrijf van een toneelstuk 64 rivier in Egypte 66 ongeveer 68 dat is 70 modern.

Kruiswoord

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

D U I T S E P U K K E LH A N D S A L I G E T O BE L I A C R A S H G R I LN E T S O L D A A T E R AG R V L A E N N W E NS C R A C K D I V A N CT H E E H A R I G N A T OB L E S N O N F O T O

M O L M N O B E L R I E TA O D E O N R O N D E OK T E N Z N K O E A RE O N G E T O V E R A V EL O O N M A N E T O K E RIJ S T IJ D L E L I N T R OT A L I N G G A N G E S

bommenkrater

15 47 42 65 16 64 7 49 62 71 28 36

3

HORIZONTAAL1 Europese vrouw 6 puistje 11 voetbal-term 12 sprookjesfiguur 14 gepieker 16 Bijbelse figuur 17 groot bankroet 19 huivering 20 keurig 21 militair 23 jaar-telling 24 gram 25 nagerecht 26 wind-richting 28 voegwoord 29 uitblinker 31 rustbank 33 drank 35 behaard 37 wes-terse verdragsorganisatie 39 witte vlek 40 kloosterzuster 41 afbeelding 42 bederf in hout 43 uitvinder van het dyna-miet 45 oevergewas 47 muziektempel 49 wielerwedstrijd 51 karaat 53 enzo-voort 55 herkauwer 56 slee 57 wereld-periode 59 magisch kunststukje 62 wees gegroet 63 salaris 65 Frans schilder 66 gelige kleur 67 geologisch tijdperk 69 deel van het oor 70 inleidend gedeelte 71 kleine eend 72 rivier in India.

VERTICAAL1 iemand die omlaag gaat 2 eenheid 3 berg op Kreta 4 toets alleen (muziek) 5 Engelse adellijke titel 6 plaats in Italië 7 kilogram 8 wig 9 schepsel 10 rivier in Frankrijk 11 mannelijk dier 13 schuifbak in een kast 15 oningevuld 17 begeleider van een ploeg 18 fel, vinnig 21 groente 22 ten name van (afk.) 25 onbekende 27 chaos 29 strijkinstrument 30 wapen 31 maaltijd 32 land 34 zeker type onderwijs 36 zeehond 38 dicht 42 bouw 43 balda-dige jongeman 44 raampje in een deur 46 stierenvechter 48 nauw 50 gevange-nis 52 heildronk 54 interval 56 beeldzij-de van een munt 58 rekening 60 dierlijk hard vet 61 deel van een wiel 62 bedrijf van een toneelstuk 64 rivier in Egypte 66 ongeveer 68 dat is 70 modern.

Stuur je oplossing naar: OKRA-magazine, Kruiswoord maart 2014, PB 40, 1031 Brussel, voor 31 maart 2014. De winnaars verschijnen in het meinummer 2014. Voeg één postzegel van 0,77 euro toe (niet vastkleven). Winnaars janu-ari 2014 zie hiernaast.

Naam:

Straat: Nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Tel.: E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer:

Schiftingsvraag: Hoe heette het duistere middeltje dat priores Marie-Rose in het

hospitaal Notre Dame à la Rose ontwikkelde?

Vergeet niet een postzegel van 0,77 euro toe te voegen!

Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolom-men, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

Oplossing kruiswoordraadsel maart 2014

50

3

2 1 5 8

7 9 2 6

9

4 5

2 1 7 3

5

5 4 3 7

6 3 1 9 4

SudokuVul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van

3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

489 632 571362 175 489175 498 236726 953 814913 784 652548 216 793297 841 365854 369 127631 527 948

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

HORIZONTAAL

1 Europese vrouw 6 puistje 11 voetbalterm 12 sprookjesfiguur 14 gepieker 16 Bijbelse fi-guur 17 groot bankroet 19 huivering 20 keurig 21 militair 23 jaartelling 24 gram 25 nage-recht 26 windrichting 28 voegwoord 29 uitblinker 31 rustbank 33 drank 35 behaard 37 wes-terse verdragsorganisatie 39 witte vlek 40 kloosterzuster 41 afbeelding 42 bederf in hout 43 uitvinder van het dynamiet 45 oevergewas 47 muziektempel 49 wielerwedstrijd 51 ka-raat 53 enzovoort 55 herkauwer 56 slee 57 wereldperiode 59 magisch kunststukje 62 wees gegroet 63 salaris 65 Frans schilder 66 gelige kleur 67 geologisch tijdperk 69 deel van het oor 70 inleidend gedeelte 71 kleine eend 72 rivier in India.VERTICAAL

1 iemand die omlaag gaat 2 eenheid 3 berg op Kreta 4 toets alleen (muziek) 5 Engelse adellijke titel 6 plaats in Italië 7 kilogram 8 wig 9 schepsel 10 rivier in Frankrijk 11 manne-lijk dier 13 schuifbak in een kast 15 oningevuld 17 begeleider van een ploeg 18 fel, vinnig 21 groente 22 ten name van (afk.) 25 onbekende 27 chaos 29 strijkinstrument 30 wapen 31 maaltijd 32 land 34 zeker type onderwijs 36 zeehond 38 dicht 42 bouw 43 baldadige jon-geman 44 raampje in een deur 46 stierenvechter 48 nauw 50 gevangenis 52 heildronk 54 interval 56 beeldzijde van een munt 58 rekening 60 dierlijk hard vet 61 deel van een wiel 62 bedrijf van een toneelstuk 64 rivier in Egypte 66 ongeveer 68 dat is 70 modern.

Kruiswoord

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

D U I T S E P U K K E LH A N D S A L I G E T O BE L I A C R A S H G R I LN E T S O L D A A T E R AG R V L A E N N W E NS C R A C K D I V A N CT H E E H A R I G N A T OB L E S N O N F O T O

M O L M N O B E L R I E TA O D E O N R O N D E OK T E N Z N K O E A RE O N G E T O V E R A V EL O O N M A N E T O K E RIJ S T IJ D L E L I N T R OT A L I N G G A N G E S

bommenkrater

15 47 42 65 16 64 7 49 62 71 28 36

3

Page 51: OKRA-magazine maart 2014

SPEEL EN WIN

■Wie kan naar Freiburg, de duurzame stad?Lutgarde Van den Bogaert uit Puurs.

■Wie krijgt De andere groenten?Walter Oliviers uit Hove, Frans Van Craeynest uit Berchem, Frans Van de Heyning uit Poppel, Jos Geleyns uit Rotselaar, Robert Dekleermaeker uit Dilbeek.

■Wie kan gaan genieten van Natuur om de hoek?Annie Parmentier uit Elverdinge, Joannes Vandenhoven uit Mariakerke, Marie-Thérèse Vermeeren uit Deinze, Marc Van Horenbeeck uit Mortsel, Simonne Pauwels uit Merelbeke.

■Wie kan zich herbronnen met Elke dag meer mindfulness?Miriam Asaert uit Brugge.

■Wie gaat experimenteren met Zoetwatervis. De culinaire gids?Rafael Anthierens uit Baardegem.

■Wie mag wegdromen met Groeten uit Transitië?Maria Maes uit Roosdaal, Marie-Louise Peeters uit Londerzeel, Irène Deckx uit Turnhout.

21 winnaars■Wie kan aan de slag met Low Impact Man?Godelieve Vandecasteele uit De Klijte, Simonne Amsters uit Wezembeek-Oppem, Mariette Vanderschueren uit Zaventem, Marie Cusse uit Sint-Laureins, Mit Huysmans uit Dessel.

Oplossing kruiswoord januari: duurzaamheid.Antwoord op de extra vraag: de Bächle.

Winnaars kruiswoord januari 2014.Deze maand telden we 1 400 deelnemers.

51

okra

mag

azin

e m

aart

2014

KRUISWOORDRAADSEL

Speel en win een van deze prijzenprijzen35 Maak kans op een van onderstaande prijzen en stuur je oplossing van het kruiswoordraadsel naar OKRA-magazine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78 79

HORIZONTAAL

1 lawaaiige slaper 6 onweersverschijnsel 12 spoorstaaf 14 vrouwelijk dier 15 in orde 17 mij 18 zeer vloeibaar 20 milligram 21 Verenigde Staten 22 gevangenis 24 afwisselende thea-tervoorstelling 27 verhoogde toon 28 aangenaam warm 30 rommel 31 gestold vleesnat 32 ingenieur 33 bloeiwijze 35 onaangepast persoon 37 bevel 38 Israëlitisch 39 duw 41 vat 43 Spaanse aanspreektitel 44 honer 46 krachteloos 47 uitroep om een dier weg te jagen 49 ampère (afk.) 51 waarnemend 53 in werking 55 ongeïdentificeerd vliegend voorwerp 56 daar 57 zwemvogel 59 kleur 62 eerste hulp bij ongelukken 64 steen 65 het geheel der liefdegevoelens 67 aarden vaas 68 voegwoord 69 senior 70 cijfer 71 maanstand 73 of der-gelijke 74 deel van de Verenigde Staten 76 niveau 78 lekkernij 79 plaatsmaking.VERTICAAL

1 slordig 2 Bijbelse plaats 3 sterrenbeeld 4 plaats in Oekraïne 5 oude maat 7 luitenant 8 honingbij 9 wig 10 sciencefiction 11 verkeerde slag 13 beschikbare plaats 16 zanggroep 18 spoedig 19 landtong 21 grappig 23 muzieknoot 25 arrondissement 26 uitroep van aarze-ling 27 graad 29 verbindingsnaad 31 totaal uitgeput 34 fijne geur 36 stang 38 schraal 39 bergplaats 40 toestel (afk.) 42 bedrog 45 tuinbouwbedrijf 48 spuwsel 50 diepgaand 52 in-woner van Denemarken 54 clown 55 tijdstip 56 rivier in Spanje 58 nikkel 60 hemellichaam 61 nachtroofvogel 63 voermansroep 65 bijwoord 66 grondsoort 69 bevel 72 gezichtseinder 74 bezittelijk voornaamwoord 75 uitroep 76 per uur 77 Chinese lengtemaat.

Kruiswoord

S N U R K E R B L I K S E ML R A I L R T E E F IO K M E D U N M G U SN O R V A R I E T E G I SZ O E L R A M S J D R I LI R A A R T A S O G AG I S R Z E T T O N GS E N O R A S M A D E R

K L A M K S T A M P GW D A A N P U F O E RE E N D A Z U U R E H B OK E I E R O T I E K U R NE N S R N U L L K O DR U T A H M P E I L IIJ S W A F E L R U I M I N G

duurzaamheid

31 74 21 79 39 49 25 11 63 65 32 52

1

6 5 9 7

9 6 2

7 4 5

8

8 2 4 3

3 1 2 7

1

7 9 3 8 6

6 3

SudokuVul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van

3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

265 193 478948 567 231713 284 659697 358 142824 716 395531 429 786356 841 927172 935 864489 672 513

Oplossing kruiswoordraadseljanuari 2014.

Oplossing sudokufebruari 2014.

Een verblijf in de B&B Amuse-Couche in Hasselt (waarde 145 euro)

Een overnachting voor twee personen, inclusief uitgebreid ontbijt met bub-bels, een persoonlijke ontvangst met welkomdrankje en uitleg over Hasselt, flesje wijn op de kamer.De B&B Amuse-Couche ligt op 5 min. van het centrum van Hasselt en van de E313. Laat je verrassen door dit prachtige historisch pand en de wonder-lijke omgeving.

InfoB&B Amuse-Couche, Herkenrodebosstraat 86,3511 Kuringen (Hasselt), 011 75 05 75, www.amuse-couche.be.

34 boekenVijf exemplaren van Limbo van Melania Mazzucco (waarde 29,95 euro).

Vijf exemplaren van Eeuwelingen van Steffie Van den Oord (waarde 12,50 euro).

Vijf exemplaren van De vrouw die de honden eten gaf van Kristien Hemmerechts (waarde 19,95 euro).

Vijf exemplaren van De ontheemden van Amin Malouf (waarde 24,95 euro).

Vijf exemplaren van Geef depressie geen kans van Frank De Fever (waarde 19,99 euro).

Vijf exemplaren van Koninklijke juwelen (waarde 12,95 euro).

Vier exemplaren van Moeder is weg. Als Alzheimer het leven verandert van Dirk Musschoot (waarde 14,95 euro).

Page 52: OKRA-magazine maart 2014

2 EURO KORTING VOOR DINO ADVENTUREOKRA-leden ontvangen bij afgifte van deze bon 2 euro korting bij aankoop van een individueel ticket aan de kassa voor de Expo Dino Adventure in het Centraal Station van Antwerpen. Deze bon is niet geldig voor een familieticket.

Tip: op woensdag is het minder druk.

De tentoonstelling loopt nog tot 21 april 2014.

Info zie blz. 25.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats: Telefoon:

WIN GRATIS DUOTICKET Zit je ook te popelen om het mooiste lentepark ter wereld te bezoeken? Maak kans op een van de tien gratis duotickets (waarde 30 euro) voor het Keukenhof in het Nederlandse Lisse.Stuur deze bon vóór 31 maart 2014 naar OKRA-magazine, Keukenhof, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Keukenhof.

Info zie blz. 25.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats: Telefoon:

WIN GRATIS DUOTICKET Eens genieten van een prachtig uitzicht over Leuven en ondertussen een tentoonstelling meepikken? Maak kans op een van de vijf gratis duotickets (waarde 14 euro) voor de Bibliotheektoren in Leuven.Stuur deze bon vóór 31 maart 2014 naar OKRA-magazine, Bibliotheektoren, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Bibliotheektoren.

Info zie blz. 47.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats: Telefoon:

WIN GRATIS DUOTICKET Uit gelezen blz. 47? Benieuwd naar wat de abdissen uitspookten achter hun hoge muren? Maak kans op een van de tien gratis duotickets (waarde 14 euro) voor het Belevingscentrum in de Abdij van Herkenrode, Hasselt.Stuur deze bon vóór 31 maart 2014 naar OKRA-magazine, Herkenrode, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Herkenrode.

Info zie blz. 24.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats: Telefoon:

WIN GRATIS DUOTICKET Tentoonstelling gelezen blz. 24? Meer weten over de duistere praktijken van priores Marie-Rose? Maak kans op een van de vijf gratis duotickets (waarde 17 euro) voor Hospitaal Notre Dame à la Rose in Lessines.Stuur deze bon vóór 31 maart 2014 naar OKRA-magazine, Notre Dame à la Rose, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Notre Dame à la Rose.

52

OKRA-LIDKAART = GELD WAARD

Page 53: OKRA-magazine maart 2014

53

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Antwerpen

■ Academie-debat: Welke toekomst voor Europa?17 maart 2014 om 14.00 uur.Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

■ Academievoordracht: Constructief ouder worden door Alfons Marcoen20 maart 2014 om 14.00 uurVerlorenkost 22 (WZC OCMW Westerlo), 2260 Westerlo

■ Academievoordracht: Euthanasie door Wim Distelmans27 maart 2014 om 14.00 uurKerkhofstraat 37 (GC Den Dries), 2470 Retie

■ Academievoordracht: Erven, schenken en successierechten door Luc De Koning3 april 2014 om 14.00 uurSint-Corneliusstraat 10, 2440 Geel

■ OKRA-klimaatshow door Steven Vromman met aansluitend duurzame infomarkt met gratis proevertje.9 april 2014 om 14.00 uurCC Deurne, Fr. Messingstraat 36, 2100 Deurne

Limburg

■ Korentrefdag: Ouder worden: een lange mooie toekomst10 april 2014 om 13.30 uurKuipershof, HeusdenInschrijven voor 24 maart 2014 via 011 26 59 30 of [email protected].

■ Operette De lustige weduwe 14 april 2014 om 19.00 uurCC HasseltInschrijven voor 4 april 2014 via 011 26 59 30 of [email protected].

■ Bloesemfiets- en wandeltocht. Vrij starten of met gids ‘wandelen met een plus’ in teken van verbondenheid en inspiratie.17 april 2014. Vrij starten tussen 9.30 uur en 15.00 uur. Wandelen met een plus om 14.00 uur. Kasteel Mariagaarden, Hoepertingen

Oost-Vlaanderen

■ Voordracht: Ouder worden: een lange mooie toekomst21 maart 2014 om 14.00 uurCC ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren

■ Audiovisuele reportage Turkije21 maart 2014 om 14.30 uurZaal Het Volk, Poststraat, 9160 Lokeren

■ Voodracht: Hoogdagen van het Franse chanson24 maart 2014 om 14.30 uurZaal Roxy, Stationsstraat 29, Temse

■ Cursus: De kaartlezer en zijn toepassingen25 maart 2014 om 13.30 uurDe Castrodreef 2, 9100 Sint-Niklaas

Een greep uit het regionale aanbod■ Voordracht: De vele gezichten van Tijl Uylenspiegel28 maart 2014 om 14.30 uurPapiermolenstraat 3, 9200 Dendermonde

■ OKRA-ACADEMIE voordracht Het Lam Gods, restauratie van een meesterwerk door Anne Van Grevenstein25 maart 2014 om 14.30 uurCC N9, Molenstraat 31, Eeklo

■ Initiatie Indoorgolf27 maart 2014 om 9.00 uurBrielstraat 81 A, MaldegemInschrijven via 09 269 32 14

■ Excursie naar Lessen, processie van de boetelingen op Goede vrijdag18 april om 11.00 uurDiverse busopstapplaatsen voorzienInschrijven via 09 269 32 17 of [email protected]

West-Vlaanderen

■ OKRA-ACADEMIE Luisterliedjes, fijne humor en verhalen in één slag door Ensemble TRI-O17 maart 2014 om 14.15 uurZaal PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 in 8800 Rumbeke

■ Curve-bowl: Initiatie bollenspel in sporthal De Vlasschaert18 maart 2014 om 14.30 uurMenenstraat 122/1, 8560 Wevelgem

■ Instuif disco-lijndans. Twee uur dansplezier op swingende muziek. 20 maart 2014 om 14 uur Zaal Ter Beke, Gitsestraat in 8800 Roeselare (bij de H. Godelievekerk)

■ OKRA–kubbtornooi in een prima organisatie 25 maart 2014, 13.30 uur initiatie, 14.30 uur kubbtornooiPC Den Ommegang, Ridder Janlaan, 8890 DadizeleInfo bij Henriette Vanryckeghem, 056 50 13 08

■ Film Het Vonnis25 maart 2014 om 14.30 uurSint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge

■ OKRA-Zorg: Waardige zorg tot het einde toe door Alexander Verstaen2 april 2014 om 14.00 uurRuiterstraat 5, 8370 Uitkerke

■ Colloquium: Senioren en media. Beeldvorming en communicatie over ouder worden3 april 2014 om 14.00 uurCC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

■ Lentewandeling vanuit Hooglede10 april 2014, start tussen 13.30 en 14.30 uurStart CC De Gulden Zonne, Marktplaats 4 in 8830 HoogledeInfo bij Michel Caen, 051 20 85 46

Page 54: OKRA-magazine maart 2014

54

okra

mag

azin

e m

aart

2014

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzwPB 40, 1031 Brussel02 246 44 37, fax 02 246 44 42,www.okra.be, [email protected]

RedactieNele Joostens, Chris Van Riet, Katrien Vandeveegaete

RedactieraadHerman De Leeuw, Niek De Meester, Nic Fruru, Piet Hendrickx, Jos Lacroix, Hilde Masui, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Hugo Verhenne

Verantw. uitgeverJan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

VormgevingGevaert graphics nv

Coverbeeld François De Heel

DrukCorelio Printing, Erpe-Mere

ReclameregiePublicartoSylvain Van Der Guchtlaan 24,9300 Aalst053 82 60 80fax 053 82 60 [email protected]

Oplage: 165 541 exemplaren

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereprodu-ceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

Het aprilnummer verschijnt uiterlijk op 26 maart 2014.

colofon

OKRA-regio’sAntwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, 03 220 12 80, fax 03 220 17 68 [email protected]•www.okra.be/antwerpen

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge, 050 44 03 81, fax 050 44 03 90 [email protected]•www.okra.be/brugge

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel, 02 555 08 30, fax 02 555 08 39 [email protected]•www.okra.be/brussel

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper, 056 26 63 40, fax 056 26 63 06 [email protected]•www.okra.be/ieper

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, 014 40 33 50, fax 014 40 33 52 [email protected]•www.okra.be/kempen

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk, 056 26 63 53, fax 056 26 63 10 [email protected]•www.okra.be/kortrijk

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt, 011 26 59 30, fax 011 22 59 50 [email protected]•www.okra.be/limburg

Mechelen Antwerpsesteenweg 259, 2800 Mechelen, 015 40 57 45 [email protected]•www.okra.be/mechelen

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 092693215•092693216,[email protected] ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst, 053 76 16 53, fax 053 76 15 16, [email protected] ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo, 09 376 13 40, fax 09 376 12 99, [email protected] ■ Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 09 269 32 15, [email protected] ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde, 055 33 47 33, fax 055 33 47 94, [email protected]

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven, 016 35 96 94, fax 016 35 95 55 [email protected]•www.okra.be/oostbrabant

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende, 059 55 26 90, fax 059 55 26 12 [email protected]•www.okra.be/oostende

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare, 051 26 53 07, fax 051 22 59 80 [email protected]•www.okra.be/roeselare

Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt, 051 42 38 08, fax 051 40 89 79 [email protected]•www.okra.be/tielt

Waas en Dender ■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde, 052 25 97 90, fax 052 22 97 75, [email protected] ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, 03 760 38 66, fax 03 766 38 17 [email protected]•www.okra.be/waasendender

Algemeen secretariaat | www.okra.be | [email protected] | www.okrazorgrecht.be | 02 246 44 41OKRA-ZORGRECHT | Postbus 40 | 1031 Brussel | [email protected] | 02 246 57 72 (van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur, vrijdag van 8 tot 12 uur) | www.okrazorgrecht.be. Ook op Facebook.

Wil jij je ook abonneren op OKRA-magazine, bezorg je naam en adres aan Chris Van Riet, Postbus 40, 1031 Brussel of [email protected] jaarabonnement kost 20 euro.

Page 55: OKRA-magazine maart 2014

55

okra

mag

azin

e m

aart

2014

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, 03 220 12 80, fax 03 220 17 68 [email protected]•www.okra.be/antwerpen

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge, 050 44 03 81, fax 050 44 03 90 [email protected]•www.okra.be/brugge

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel, 02 555 08 30, fax 02 555 08 39 [email protected]•www.okra.be/brussel

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper, 056 26 63 40, fax 056 26 63 06 [email protected]•www.okra.be/ieper

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, 014 40 33 50, fax 014 40 33 52 [email protected]•www.okra.be/kempen

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk, 056 26 63 53, fax 056 26 63 10 [email protected]•www.okra.be/kortrijk

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt, 011 26 59 30, fax 011 22 59 50 [email protected]•www.okra.be/limburg

Mechelen Antwerpsesteenweg 259, 2800 Mechelen, 015 40 57 45 [email protected]•www.okra.be/mechelen

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 092693215•092693216,[email protected] ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst, 053 76 16 53, fax 053 76 15 16, [email protected] ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo, 09 376 13 40, fax 09 376 12 99, [email protected] ■ Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 09 269 32 15, [email protected] ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde, 055 33 47 33, fax 055 33 47 94, [email protected]

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven, 016 35 96 94, fax 016 35 95 55 [email protected]•www.okra.be/oostbrabant

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende, 059 55 26 90, fax 059 55 26 12 [email protected]•www.okra.be/oostende

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare, 051 26 53 07, fax 051 22 59 80 [email protected]•www.okra.be/roeselare

Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt, 051 42 38 08, fax 051 40 89 79 [email protected]•www.okra.be/tielt

Waas en Dender ■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde, 052 25 97 90, fax 052 22 97 75, [email protected] ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, 03 760 38 66, fax 03 766 38 17 [email protected]•www.okra.be/waasendender

GRATIS ADVIES ?Bel ons:

0800 20 950Ga je ook dit jaar nog 730 keer moeizaam de trap op ?Elk jaar wordt het moeilijker: de trap nemen naar de bovenverdieping, de kelder, de zolder… Jaarlijks gaat het toch om minstens 730 keer. Eén keer per dag omhoog en één keer per dag naar beneden. Voor wie niet langer goed te been is, is dit een hele opgave. De oplossing? Een snelle en gemakkelijke installatie van een traplift. Dan heb je meteen je vrijheid en onafhankelijkheid terug.

Vijf redenen om voor een traplift van Comfortlift te kiezen

1. Een traplift installeren wij sneller dan je denkt: slechts een halve werkdag! Onze expert technieker komt ter plaatse om de trap professioneel op te meten. Je trap wordt tot op de millimeter precies in 3D weergegeven zodat de rail van de lift exact op maat van je trap kan worden gemaakt.

2. Wij verbouwen je huis niet ingrijpend voor het plaatsen van een traplift. De installatie komt neer op het boren van kleine gaatjes om de rail te bevestigen. Dit kan in de trap zelf of in de muur. De schroeven worden netjes afgedekt.

3. Je hoeft niet lang te wachten na je bestelling. We hebben zelfs trapliften die binnen 5 dagen gereed zijn voor installatie. Alles hangt natuurlijk af van de keuze die je maakt en het soort trap dat je hebt.

4. Onze trapliften passen in elk interieur. Comfortlift biedt een ruime keuze aan stijlen, modellen en kleuren. Er zit zeker iets voor je bij.

5. Onze trapliften passen op bijna elke trap: ook op een steile trap, een bochtige trap en een smalle trap. Binnen en buiten, op één of meerdere verdiepingen. Comfortlift biedt altijd maatwerk.

www.comfortlift.be

0800 20 950

0800 20 950

www.comfortlift.be

Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem | [email protected] | www.comfortlift.be

VRIJBLIJVENDE OFFERTE / BEZOEKBel gratis : 0800 20 950

www.comfortlift.be

Wijverhogenuwcomfort !

SERVICE24/24 - 7/7

Wenst u een vrijblijvend gesprek over de vele mogelijkheden ?

Wilt u meer weten over eventuele subsidies ?>>> Bel gratis naar Comfortlift op 0800 20 950

>>> Surf naar onze website : www.comfortlift.be >>> Kom alles zelf bekijken in onze toonzalen in

Waregem, Wemmel of Battice.

OKRA_NL_v2.indd 1 3/02/14 12:02

Page 56: OKRA-magazine maart 2014

Voor de rijpere levensgenieter

Vayamundo De Kinkhoorn - Ravelingen en Ol Fosse d’Outh

We hebben voor elk wat happiness!

INBEGREPEN• 5 dagen/4 nachten op een studio of

appartement• Volpension vanaf het avondmaal op maandag

tot en met het middagmaal op vrijdag, drankje inbegrepen

• Lakens inbegrepen• Dansavond, busuitstap• Onbeperkte toegang tot het zwembad en

fi tnesscenter

BESCHIKBAARHEID

Maandag 10 tot vrijdag 14 maart 2014.

* Prijs per persoon indien 2 pers per logement, elke extra volwassene: € 166Supplement single: € 15/nacht

Prijs per persoon Volwassene

Volpension € 254,00

RESERVERENVayamundo De Kinkhoorn-RavelingenZeedijk 290-330, 8400 Oostende, 059 70 16 97 of 059 55 27 [email protected]

INBEGREPEN• 5 dagen/4 nachten of 8 dagen/7 nachten• Ontbijt, middagmaal in zelfbediening

(enkel in volpension), avondmaal in zelfbediening• Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd • Welkomstdrink op maandagavond• Daguitstap naar Maastricht op donderdag

(busvervoer & lunch **inbegrepen)• Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua l’O*

en het fi tnesscenter (*badmuts verplicht)• Elke dag animatie inbegrepen waaronder Nordic Walking, gezondheids-

workshop, ochtendgym, natuurwandelingen en biodanza (nieuw in 2014)**lunch inbegrepen enkel in formule volpension (hoofdgerecht en 1 drankje)

BESCHIKBAARHEIDMidweek (4 nachten): 31/03-4/04, 21-25/04, 28/04-2/05, 12-16/05,19-23/05, 2-6/06, 9-13/06*, 16-20/06, 23-27/06*, 1-5/09, 8-12/09*, 15-19/09, 22-26/09*, 29/09-3/10, 20-24/10, 3-7/11 en 10-14/11 2014

Week (7 nachten): 31/03-7/04, 21-28/04, 12-19/05, 19-26/05, 2-9/06*, 9-16/06, 16-23/06*, 23-30/06, 1-8/09*, 8-15/09, 15-22/09, 22-29 /09*, 29/09-6/10, 20-27/10, 3-10/11 et 10-17/11 2014

AKTIVA MIDWEEK OF WEEK in Vayamundo Ol Fosse d’Outh

AKTIVA MIDWEEK in Vayamundo De Kinkhoorn - Ravelingen

BUSVERVOER NAAR Ol Fosse d’Outh

Alleen of met uw vereniging, geniet van een verblijf vol met leuke animaties

Busvervoer mogelijk met professionele begeleiding in periodes met een sterretje:* HOUFFA EXPRESS: Oostende Ravelingen - Oostkamp Van der Valk - Gent Ikea - Groot Bijgaerden parking E40 - Leuven kruising terbankstraat/parking ziekenhuis - Lummen café afrit 26 - Hasselt zuid benzine station Oeral - Luik Station Guillem-ins (kiss & ride). • Min. 15 deelnemers per traject • Heen en terug € 50Opstapplaatsen en uren worden tijdig meegedeeld • Vertrek vanuit Oostende om 8u00, aankomst in Houffalize rond 13u00. Vertrek vanuit Houffalize om14 uur. • Vraag naar onze groepsvoorwaarden.

* Supplement single: € 15/nacht - geen single supplement voor 25 kamers

Prijs per persoon Volwassene

Midweek- Halfpension € 244,00

Midweek - Volpension € 296,00

Week- Halfpension € 369,00

Week - Volpension € 462,50

RESERVEREN Vayamundo Ol Fosse d’Outh, Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01 [email protected], www.vayamundoclubs.be

Vayamundo is het nieuwe platform met interessante aanbiedingen van reizen in binnen- en buitenland, daguitstappen, evenementen en koopvoordelen.

Bezoek ons en schrijf je in op

www.vayamundo.be

Nieuw uurrooster in 2014

S1401051-VAYAMUNDO-Okra-A4-q.indd 1 6/02/14 10:58