OK Operationeel 2014 nummer 2

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of OK Operationeel 2014 nummer 2

 • 9E JAARGANG, NR. 2, APRIL 2014

  L eerling en begeleiderL eerling en begeleiderJacko de Kroon en Nanon van Raalte:Jacko de Kroon en Nanon van Raalte:

  Ruimte om te groeienRuimte om te groeien

  Kiezen of delenLastige keuzesop het 28ste LVO-congres

  Veilig werkenIoniserendestraling op deoperatiekamer

  TRM Van pilot tot routine in Westfriesgasthuis

  Ng minder foutenMet een briefi ng houdt iedereenelkaar scherp

  OKO0214.indd 1OKO0214.indd 1 4/26/14 11:41 AM4/26/14 11:41 AM

 • PALAMIXOptimaal mengen van botcement:Eenvoudig veilig ef cint*

  www.heraeus-medical.com Tel.: 020 452 5777 Fax: 020 452 5780

  PALAMIX eenvoudig gebruik voor alle toepassingen

  * eenvoudig in slechts een paar stappen naar een homogeen en gebruiksklaar botcement

  * veilig betrouwbare vacumcontrole door vacumindicator aan het luchtslangetje

  * ef cint een systeem voor alle toepassingen in de gecemen-teerde prothesiologie door een keur aan kokers met verschillende afmetingen en speciale accessoireses

  Leer meer over cement en cementeer

  technieken op ons educatief platform

  www.heraeus-palacademy.com

  48926_AZ_PALAMIX_OK_Operationeel_215x285_NL.indd 1 28.01.14 09:50OKO0214.indd 2OKO0214.indd 2 4/26/14 11:42 AM4/26/14 11:42 AM

 • 48926_AZ_PALAMIX_OK_Operationeel_215x285_NL.indd 1 28.01.14 09:50

  Thema: Herstellen na de ingreep

  Nieuwsgierig naar het eerder bereiken van functionele ontslagcriteria van uw heup- of kniepatinten, waardoor u een kortere opnameduur in combinatie met een hoge patint-tevredenheid realiseert?

  Kom dan op 12 juni naar het 2e Rapid Recovery symposium in Delft. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, daarnaast worden praktische handvatten en tips gegeven en kunt u kennismaken met collegas van andere locaties die dit, in samenwerking met Biomet, hebben bereikt. Wederom zal Prof. H. Kehlet, de grondlegger van fast-track chirurgie, zijn visie op de betere behandeling van uw patinten toelichten. Het belooft opnieuw een inspirerende dag te worden: mogen we u 12 juni begroeten?!

  2e editie Rapid Recovery SymposiumDonderdag 12 juni 2014, Lijm & Cultuur Delft

  Meer informatie: www.rapidrecovery.nlAanmelden: www.biometacademy.nl/openinschrijving

  Copyright 2014 Biomet, Inc. All rights reserved.

  OKO0214.indd 3OKO0214.indd 3 4/26/14 11:42 AM4/26/14 11:42 AM

 • Blijf in balans

  Ik kan hier de gehele inhoud van deze OK Operationeel

  beschrijven, maar die kunnen jullie ook zelf wel lezen.

  Natuurlijk hebben we weer veel interessante artikelen

  weten te bemachtigen om jullie inhoudelijk te informeren.

  Dat ga ik deze keer dus niet doen.

  Nu eens wat anders. Wat ik eigenlijk eens wil zeggen: wees

  trots op jezelf en jouw beroep. Hoeveel mensen zijn ons niet

  dankbaar dat we dit beroep hebben en dat we veel patinten

  kunnen helpen? Zorg dat je een professional bent,

  onderhoud je vak en zorg goed voor jouw eigen lijf en leden

  en sociaal leven. Zorg dat je in balans bent en blijft. Dat is de

  boodschap voor deze OK Operationeel.

  Veel leesplezier,

  Hennie Mulder

  Bestuurslid Media LVO en

  penningmeester LVO

  [email protected]

  Portret OK-manager

  Het was eind zomer 2013 toen Corn Blom

  zich inscheepte op het grootste particuliere

  ziekenhuisschip ter wereld, de Africa Mercy.

  Leerling & begeleider

  Ruimte voor groei

  Praktijkopleider Nanon van Raalte wil

  zelfredzame professionals kweken.

  1212

  3030

  LVO-informatie

  Charmaine Betzema, voorzitter,

  [email protected]

  Hennie Mulder, penning meester

  en bestuurslid Media

  [email protected]

  [email protected]

  Jeanine Stuart, secretaris en

  bestuurslid Onderwijs a.i.

  [email protected] en

  [email protected]

  Nicole Dreessen, bestuurslid

  Beroepsbelangen

  [email protected]

  Monique de Kort, bestuurslid

  Congres, [email protected]

  Femke Wienen, bestuurslid

  PR&V, [email protected]

  Lid worden van de LVO?

  Surf naar www.lvo.nl.

  Opzegging van lidmaatschap

  dient voor 1 oktober schriftelijk

  te gebeuren het lidmaatschap

  wordt dan per 1 januari van het

  jaar daarop beindigd.

  Internet:

  www.lvo.nl

  Lidmaatschap opzeggen:

  Secretariaat LVO

  Postbus 9058

  1006 AB Amsterdam

  Ledenadministratie

  [email protected]

  www.lvo.nl

  4 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 4OKO0214.indd 4 4/26/14 11:42 AM4/26/14 11:42 AM

 • Verder in dit nummer:

  4 Redactioneel

  6 Nieuws

  10 LVO-nieuws

  28 Column Paul Meijsen

  29 OK Management-katern

  39 Colofon

  OK Operationeel wordt mede mogelijk gemaakt door:

  Invoering team-

  resourcemanagement

  Hoe introduceer je TRM op de OK? Het

  Westfriesgasthuis deelt zijn ervaringen.

  Van checklists

  naar team effort

  Een briefi ng versterkt de teamperformance en

  de time-outprocedure.

  3434 3737

  28ste LVO-congres:

  kiezen of delen?

  De sprekers op het LVO-congres vertelden over

  keuzes in hun vakgebied.

  Veilig werken met

  ioniserende straling

  Risicos en maatregelen bij ioniserende

  straling op de operatiekamer.

  1414 2222

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 5

  OKO0214.indd 5OKO0214.indd 5 4/26/14 11:42 AM4/26/14 11:42 AM

 • Tekst: Esther Dado

  Voor het eerst ter wereld werd

  een totale schedel van een patint

  vervangen. Met behulp van

  3D-technologie werd een op maat

  gemaakte schedel van kunststof

  gemplanteerd bij een 22-jarige

  vrouw. Een wereldprimeur voor

  het UMC Utrecht, waar de 23 uur

  durende operatie werd uitgevoerd

  onder leiding van hersenchirurg dr.

  Bon Verweij samen met kaakchirurg

  dr. Marvick Muradin. Bij de patinte,

  die lijdt aan een aandoening waarbij

  het schedelbot steeds dikker wordt,

  kwamen de hersenen onder druk

  te staan. De vrouw raakte haar

  gezichtsvermogen kwijt en had

  last van cordinatiestoornissen.

  Bij het uitblijven van een

  effectieve behandeling zou de

  patinte overlijden. Dr. Verweij

  had reeds ervaring opgedaan

  met 3D-reconstructies van delen

  van schedels. Nu heeft hij deze

  3D-techniek ingezet voor het

  vervaardigen en implanteren van

  een volledige kunststof schedel.

  De patinte, die begin dit jaar

  werd geopereerd, heeft haar

  gezichtsvermogen volledig terug en

  heeft geen klachten meer. Ze is zelfs

  weer aan het werk.

  Complete kunststof schedel gemplanteerd met 3D-technologie

  HEEFT U NIEUWS?

  Mail naar oko pera tioneel

  @y-publicaties.nl

  OK NIEUWS

  Het actueelste

  OK-nieuws vindt u op

  www.oknieuws.nl

  Ziekenhuiscomplicaties na hartoperatie zijn vaak te voorkomen Complicaties na een hartoperatie bij oudere patinten

  kunnen met een eenvoudig programma worden voor-

  komen. Dit concludeert Roelof Ettema, onderzoeker aan

  Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht, in zijn proef-

  schrift. Door betere operatie- en anesthesietechnieken

  komen steeds meer oudere en ziekere patinten in aan-

  merking voor een openhartoperatie. Ruim een derde

  van de patinten krijgt na een openhartoperatie com-

  plicaties. Om dit tegen te gaan ontwikkelde Ettema het

  PREDOCS-programma, waarmee de patint in de periode

  vr de ziekenhuisopname de fysieke en psychosociale

  omstandigheden kan verbeteren. De kans op complicaties

  na de operatie wordt hierdoor verkleind. In het PREDOCS-

  programma geeft een verpleegkundige gerichte voor-

  lichting aan oudere patinten over de ziekenhuisopname

  en identificeert hij of zij patinten met een verhoogd

  risico op acute verwardheid (delirium), depressie, een

  doorligwond of een infectie na de operatie. Ook infor-

  meert de verpleegkundige waar nodig patinten met een

  verhoogd risico over manieren om voorafgaand aan de

  ziekenhuisopname hun eigen complicatierisico te ver-

  kleinen. Volgens Ettema is het PREDOCS-programma al

  rendabel als het bij zes tot zestien van duizend patinten

  een complicatie na de operatie voorkomt.

  6 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 6OKO0214.indd 6 4/26/14 11:44 AM4/26/14 11:44 AM

 • De invoering van een extra veiligheids-

  check vlak voor een openhartoperatie

  lijkt bij te dragen aan de afname van zie-

  kenhuissterfte en ernstige complicaties

  op de verpleegafdeling. Bovendien stimu-

  leert zon veiligheidscheck de commu-

  nicatie tussen de leden van het operatie-

  team, wat leidt tot meer risicobewustzijn,

  gestructureerder overleg en een cultuur

  waarin men elkaar durft aan te spreken.

  Dit blijkt uit onderzoek van het Isala

  Hartlongcentrum in Zwolle. Het centrum

  heeft de extra veiligheidscheck inmiddels

  ingevoerd bij alle hartoperaties in Zwolle.

  Andere hartcentra in Nederland hebben

  interesse getoond in deze werkwijze.

  Anesthesioloog-intensivist Arno Nierich

  en cardio-thoracaal chirurg George Bran-

  don Bravo Bruinsma ontwikkelden, in

  samenwerking met het Isala Centrum

  Patintveiligheid, een checklist waarmee

  vlak voor de incisie het persoonlijk risico-

  profiel van de patint inzichtelijk wordt

  gemaakt. Met

  behulp van een

  transoesofageaal

  echocardiogram

  (TEE) wordt de

  structuur van de

  aorta in beeld ge-

  bracht, wat extra

  informatie oplevert

  over het risicopro-

  fiel van de patint.

  Verder worden de

  risicos benoemd

  ten aanzien van

  een bloeding door stollingsstoornissen,

  infectie of eventuele schade aan nieren,

  hersenen, longen of het hart zelf. Aan

  de hand van de checklist bespreekt het

  operatieteam of de geplande operatie

  moet worden aangepast aan de medische

  status van de patint. De voornaamste

  reden voor het invoeren van de extra

  veiligheids check was dat de bestaande

  procedures onvoldoende waren toege-

  spitst op een openhartoperatie. De extra

  veiligheidscheck is verder geperfectio-

  neerd op basis van regelmatige feedback,

  observaties en het inventariseren van

  ervaringen. Daarnaast ontwikkelden de

  perfusionisten een eigen controleronde

  voor de hart-longmachine en zijn ook zij

  aanwezig bij de extra veiligheidscheck.

  Extra veiligheidscheck bij openhartoperaties levert bijdrage aan afname complicaties

  3D-fotos zijn een betrouwbare manier

  om veranderingen van het aangezicht

  voor en na een operatie te meten. Een

  operatie aan het gezicht, met name aan

  de neus, kan iemands aangezicht ver-

  anderen. De neus staat immers midden

  in het gezicht, waardoor elke aanpassing

  of reconstructie direct zichtbaar is. Met

  stereofotogrammetrie kunnen chirurgen

  voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien

  na een operatie. Dit concludeert Bram

  van Loon in zijn promotieonderzoek

  bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aange-

  zichtschirurgie van het Radboudumc.

  Hij vergeleek verschillende operaties die

  invloed hebben op de buitenkant van

  de neus, zoals schisis- en kaakoperaties.

  Voor deze operaties werd nooit eerder

  gebruikgemaakt van 3D-fotografie.

  Stereofotogrammetrie is een manier

  om 3D-gegevens van het gezicht te ver-

  krijgen, in dit proefschrift met name van

  de neus, legt Van Loon uit. Bij deze me-

  thode maken we fotos met zes digitale

  cameras vanuit verschillende hoeken.

  De beelden worden vervolgens over

  elkaar heen gelegd en samengevoegd tot

  n beeld, waardoor een 3D-beeld ont-

  staat. Van Loon maakte 3D-fotos van

  vrijwilligers op verschillende momenten.

  Deze bleken vergelijkbaar en nauwkeu-

  rig genoeg voor klinisch gebruik; vooral

  de gebieden van het voorhoofd en de

  neus waren betrouwbaar te vergelijken.

  Vervolgens onderzocht Van Loon de kli-

  nische mogelijkheden van 3D-fotografie

  bij onder meer schisispatinten voor en

  na een neuscorrectie. De 3D-fotos gaven

  een objectieve weergave van de postope-

  ratieve resultaten.

  3D-fotos geven betrouwbaar beeld van aangezichtsveranderingen

  Fran

  s Pa

  alm

  an F

  otog

  rafi

  e

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 7

  OKO0214.indd 7OKO0214.indd 7 4/26/14 11:44 AM4/26/14 11:44 AM

 • Een eileidersparende operatie bij een

  buitenbaarmoederlijke zwangerschap

  heeft geen voordeel ten opzichte van

  een operatie waarbij de eileider wordt

  verwijderd. De eileidersparende operatie

  vergroot de kans op een toekomstige

  zwangerschap niet. Dit blijkt uit een

  artikel in The Lancet over onderzoek dat

  is uitgevoerd door het AMC. Een buiten-

  baarmoederlijke zwangerschap, waarbij

  de bevruchte eicel blijft steken in de

  eileider, moet in de meeste gevallen

  met een chirurgische ingreep worden

  beindigd. Sinds de jaren twintig van

  de vorige eeuw raakte de eileiderspa-

  rende operatie in zwang, waarbij al-

  leen de vrucht werd weggehaald en de

  eileider dus werd gespaard. Men dacht

  dat dit gunstig was voor

  de vruchtbaarheid van de

  vrouw. Volgens gynaecoloog

  en onderzoeksleider Femke

  Mol van het AMC is deze aanname niet

  getoetst in wetenschappelijk onderzoek.

  Ze verzamelde gegevens van 446 vrou-

  wen ouder dan achttien jaar met een

  buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

  De vrouwen werden over twee groepen

  verdeeld: bij een deel bleef de eileider

  na de operatie zitten en bij de andere

  groep werd hij weggehaald. De eileider

  werd alleen weggehaald als de andere in

  goede conditie verkeerde. Daarna heeft

  Mol de vrouwen drie jaar gevolgd om te

  kijken of ze opnieuw zwanger werden.

  In de groep vrouwen bij wie de eileider

  was wegge-

  haald werd

  56 procent van de

  vrouwen zwanger;

  in de andere groep

  61. Statistisch gezien is dit verschil nihil.

  Uit deze resultaten blijkt dat bij vrou-

  wen met een buitenbaarmoederlijke

  zwangerschap en een normale gezonde

  tweede eileider, het sparen van de eilei-

  der geen toegevoegde waarde heeft.

  Sparen eileider bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap onnodig

  Tekst: Esther Dado

  Nieuwe robotchirurg vijf keer preciezer dan mensenhand Werktuigbouwkundige Raimondo Cau ontwikkelde een

  nieuwe robot speciaal voor microchirurgie. Met deze

  robot kunnen chirurgen trillingvrij en vijf keer zo precies

  opereren als met de hand. Cau promoveerde aan de Tech-

  nische Universiteit Eindhoven op zijn proefschrift Design

  and Realization of a Master-Slave System for Reconstructive

  Microsurgery. Bij reconstructieve chirurgie wordt weefsel

  ergens in het lichaam weggehaald om op een andere plek

  een reconstructie te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij

  een borstreconstructie of bij slachtoffers van ernstige on-

  gelukken. De operaties die nodig zijn om bloedvaten en

  zenuwbanen te hechten aan nieuw weefsel zijn zo precies

  dat slechts een klein deel van de chirurgen zulke operaties

  kan uitvoeren. De wachttijden zijn dan ook lang.

  De robot heeft twee joysticks die de chirurg met zijn handen

  kan bedienen. De bewegingen van de joystick worden ge-

  schaald naar de armen van de robot die gereedschappen

  bevatten voor de operatie: een grote uitslag wordt vertaald

  naar een kleine beweging van de

  robotarmen. Met een voetpedaal

  kan de chirurg bepalen in welke

  mate dit gebeurt. Daarnaast

  filtert de robot trillingen van de

  handen en geven de robotarmen

  een extra sterke reactie als ze

  iets aanraken.

  Met deze robot hebben meer chirurgen de mogelijkheid

  zeer precieze microchirurgische handelingen te verrichten

  en kunnen de wachtlijsten hiervoor worden verkort. Nog

  een voordeel is dat met deze robot nieuwe, nauwkeurigere

  ingrepen mogelijk zijn, zoals lastige reconstructies in de

  hand of het gezicht.

  In samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch

  Centrum zal het prototype verder worden ontwikkeld.

  Resultaten van de eerste klinische testen worden binnen

  een jaar verwacht.

  8 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 8OKO0214.indd 8 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • Promotieonderzoek geeft nieuw inzicht in liesbreuken Liesbreuken worden steeds vaker laparoscopisch behan-

  deld. Dit leidt tot nieuwe dilemmas en vragen. Chirurg in

  opleiding Baukje van den Heuvel van het VUmc behandelt

  ze in haar haar proefschrift over liesbreukchirurgie, waarop

  ze onlangs promoveerde. Door de laparoscopie kan nu ook

  de achterkant van de lies worden bekeken. Van den Heuvel

  beschrijft in haar proefschrift de anatomie van de lies en

  kijkt daarbij in het bijzonder naar lipomen. Deze vetbulten

  in de lies geven dezelfde klachten als een liesbreuk, maar

  zouden anders behandeld moeten worden. Ook kan met

  een laparoscopie direct worden achterhaald of er sprake is

  van een tweede liesbreuk, die (nog) geen klachten geeft en

  daarom onbekend is. De vraag

  wel of niet direct opereren?

  kan beter worden beantwoord

  met wel, blijkt uit het proef-

  schrift van Van den Heuvel.

  Vaak krijgt de patint later

  namelijk alsnog last van de lies-

  breuk. Baukje van den Heuvel baseert haar onderzoek op

  retrospectief, prospectief en literatuuronderzoek en con-

  sensusbijeenkomsten. Verder maakte zij een toegankelijke

  website voor de leek die meer wil weten over liesbreuken:

  www.baukjevandenheuvel.com.

  Voor het eerst in Nederland is bij een

  kind met een ernstige aangeboren ver-

  groeiing van de ruggengraat een magne-

  tisch uitschuifbare correctiestaaf inge-

  bracht. Deze staaf kan met behulp van

  een afstandsbediening langer worden

  gemaakt wanneer het kind groeit. Hier-

  door zijn vervolgoperaties waarbij tel-

  kens een langere staaf wordt ingebracht

  tot voor kort vaak onvermijdelijk in

  de meeste gevallen niet meer nodig. De

  operatie, waarbij tevens een misvormde

  wervel werd verwijderd, werd uitgevoerd

  door prof. Ren Castelein en dr. Moyo

  Kruyt, beiden als orthopedisch chirurg

  verbonden aan het UMC Utrecht. Bij jon-

  ge kinderen met een ernstige vorm van

  scoliose wordt al langer gebruikgemaakt

  van staven voor correctie en ondersteu-

  ning van de ruggengraat. Tijdens de

  groei ondergaan deze kinderen momen-

  teel meerdere malen een operatie met

  een lange herstelperiode waarbij telkens

  de ingebrachte staaf verlengd wordt.

  Met de nieuwe technologie kan de arts

  de correctiestaven tijdens een periodiek

  polikliniekbezoek met behulp van een

  externe, magnetisch gecontroleerde

  afstandsbediening verlengen. Hierdoor

  wordt op een niet-invasieve manier

  verkromming van de ruggengraat te-

  gengegaan zonder dat het kind telkens

  opnieuw moet worden geopereerd.

  Elektronisch strottenhoofd laat patint aan beademing weer praten Met een elektronisch apparaatje om de

  hals is het voor patinten die langdurig

  aan de beademing liggen tch mogelijk

  om te praten. Dit blijkt uit onderzoek

  van arts-onderzoekers Armand Girbes en

  Paul Elbers van het VUmc dat onlangs is

  gepubliceerd in The New England Journal

  of Medicine. Het elektronisch strotten-

  hoofd is een apparaatje dat voorheen

  gebruikt werd bij patinten bij wie het

  strottenhoofd operatief was verwijderd.

  Zij misten daarna ook de stembanden en

  konden dus niet meer praten. De arts-

  onderzoekers hebben het elektronisch

  strottenhoofd nu voor het eerst bij een

  gentubeerde patint gebruikt. Omdat de

  patint lucht krijgt via een plastic buis

  in de luchtpijp, kan hij zijn stembanden

  niet laten trillen. Na plaatsing van het

  apparaatje om de hals was de patint

  direct in staat om te praten.

  Door een druk op een knopje produ-

  ceert de bovenkant van het apparaat

  trillingen, die worden omgezet in

  geluid. Wanneer het elektronisch strot-

  tenhoofd tegen de hals wordt gehou-

  den kan de patint door tong, lippen

  en tanden te bewegen (en als het ware

  dus playbackt) de frequentie van de

  geluidstrillingen aanpassen. Hierdoor

  ontstaat een geluid waarmee de patint

  zich weer verstaanbaar kan maken. De

  onderzoekers vermoeden dat het ver-

  mogen tot spreken bij de patint stress

  wegneemt en mogelijk zelfs delirium

  (acute verwardheid) kan voorkomen.

  Revolutionaire scoliose-operatie

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 9

  OKO0214.indd 9OKO0214.indd 9 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • Presentatie boekje Werken op de OK

  11e NVEC-congres: Hollandsche Meesters

  Tijdens het het 28ste LVO-congres, afgelopen 14 en 15 maart (zie pagina 14 en verder) overhandigde LVO-bestuurslid Media

  Hennie Mulder het boekje Urologie. Een handreiking voor operatieassistenten aan Cora Ziegenhardt, vakcordinator Urologie in het

  Mxima Medisch Centrum. Het boekje is het zevende in de serie Werken op de OK van de LVO en Uitgeverij Y-Publicaties.

  Congresbezoekers die LVO-lid zijn konden het boekje gratis ophalen bij de LVO-stand.

  Op 25 maart 2014 vond het 11de congres

  plaats van de Nederlandse Vereniging voor

  Endoscopische Chirurgie (NVEC), in de Beurs

  van Berlage. Het thema was Hollandsche

  MeesterS. Na het openingswoord door de

  voorzitter van de NVEC, Frank Willem Jansen,

  volgde een programma met de nieuwste tech-

  nologische ontwikkelingen. Driedimensionale

  beeldvorming kreeg een prominente rol. Bij

  minimaal invasieve operaties waan je jezelf

  hiermee bijna in de patint. Zittend in de zaal

  met een speciaal 3D-brilletje ging een nieuwe

  wereld voor ons open. Toepasbaar voor alle

  specialismen, bleek uit presentaties over de

  laparoscopische hysterectomie, de endoscopische prostatecto-

  mie en de thoracoscopische lobectomie. Maar ook de robotchi-

  rurgie is niet meer weg te denken binnen de chirurgie. Op het

  congres werd de robotische pelviene lymfklierdissectie behan-

  deld. De robot maakt eenvoudiger en nauwkeuriger opereren

  mogelijk. Enerzijds door de 3D-beelden, an-

  derzijds door de instrumenten, die gewricht-

  jes aan de uiteinden hebben en in alle rich-

  tingen manipuleerbaar zijn. Daarbij verbetert

  de ergonomie voor de operateur aanzienlijk.

  Ook Google Glass stond in de spotlights. Deze

  techniek is nog niet geheel uitontwikkeld,

  maar biedt veel perspectief voor de toekomst.

  Mooi zou zijn als dit voor de operatieassistent

  ook inzetbaar wordt, bijvoorbeeld als een

  hulpmiddel bij het tellen van gazen en instru-

  menten. Al met al een zeer geslaagd congres.

  In 2015 vindt het NVEC-congres plaats op 26

  maart in Amsterdam. De organisatie is dan in

  handen van een delegatie uit het Mxima Medisch Centrum

  te Veldhoven, het Laurentius Ziekenhuis te Roermond en het

  Medisch Centrum Leeuwarden.

  Hennie Mulder

  10 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 10OKO0214.indd 10 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • Kwaliteitsregister voor alle operatieassistenten per 1 januari 2014

  We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er met

  ingang van 1 januari 2014 een kwaliteitsregister is voor

  alle operatieassistenten. Vanaf deze datum biedt de OVO

  (Orthopedische Vereniging van Operatieassistenten)

  haar leden de mogelijkheid zich in te schrijven in

  het kwaliteitsregister dat door de LVO is opgezet.

  Door deze samenwerking wordt het mogelijk dat alle

  operatieassistenten hun digitale portfolio kunnen

  beheren ongeacht van welke vereniging ze lid zijn of naar

  welke scholing ze gaan. Alle aanvragen voor accreditatie

  zullen beoordeeld worden door een accreditatieraad.

  De OVO zal hierin met twee leden zitting nemen. Deze

  samenwerking op het gebied van registratie en accreditatie

  betekent een meerwaarde voor beide verenigingen.

  Goed geschoold personeel is een wezenlijk onderdeel

  van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS), waarover

  Nederlandse ziekenhuizen sinds eind 2012 dienen te

  beschikken. Daarnaast speelt scholing een belangrijke rol in

  het Convenant medische apparatuur, op de implementatie

  waarvan de inspectie momenteel toezicht houdt. Het

  VMS vereist dat ziekenhuizen medewerkers faciliteren

  op het gebied van opleidingen en trainingen die nodig

  zijn om hun individuele aandeel in de (zorg)processen op

  professioneel niveau te brengen en te houden. Ook moeten

  ze medewerkers gestructureerd en systematisch scholen en

  bijscholen op het gebied van veiligheid, dit nadrukkelijk

  opnemen in opleidingsplannen en dit systematisch

  bewaken en borgen. Registratie in het Kwaliteitsregister

  Operatieassistenten laat zien in hoeverre een

  operatieassistent voldoet aan de eisen uit het beroepsprofiel

  (2012). In het register kunnen operatieassistenten online

  vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Dit

  stimuleert hen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen

  voor het bijhouden van hun vak. Alleen bij voldoende

  accreditatiepunten vindt na vijf jaar herregistratie plaats.

  Een organisatie die haar medewerkers de mogelijkheid

  biedt zich in te schrijven in het Kwaliteitsregister laat zien

  een betrokken zorgverlener n een betrokken werkgever te

  zijn. Die organisatie toont aan belang te hechten aan hoge

  kwaliteit van zorg en voortdurende ontwikkeling van haar

  medewerkers.

  De LVO en OVO zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

  In Memoriam: Alieda Slijngard Op 6 Maart is na een kortstondig ziekbed ons zeer gewaardeerd LVO-lid

  Alieda Slijngard, werkzaam in het Rode kruis Ziekenhuis te Beverwijk,

  overleden. Alieda was een gepassioneerd operatieassistent in hart en nieren.

  We wensen haar collegas en familie veel sterkte met het verwerken van

  dit verlies.

  Namens het LVO Bestuur,

  Hennie Mulder

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 11

  OKO0214.indd 11OKO0214.indd 11 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • 12 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 12OKO0214.indd 12 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • Is er een recept voor studiebegeleiding?

  Nanon: Ieder legt zijn eigen accenten.

  De mijne liggen vooral bij het stimule-

  ren van zelfstandigheid. Bewust leg ik de

  verantwoordelijkheid voor de studie en

  alle stappen die daarbij een rol spelen

  bij de student. Alle twintig operatieassis-

  tenten in opleiding onder mijn coaching

  kunnen uiteraard bij me aankloppen

  voor hulp, maar ik neem hun niet alles

  uit handen. Op die manier kweek je

  geen zelfredzame professionals.

  Jacko: Ik ervaar de voordelen van Na-

  nons aanpak. Zij geeft mij de ruimte om

  te groeien, persoonlijk n in de werk-

  praktijk. Een goede aanzet voor discipli-

  ne en doorzettingsvermogen.

  Vragen twintig studenten niet een te

  grote span of control?

  Nanon: Toen ik drie jaar terug in deze

  functie begon was de groep ng groter.

  Er heeft een natuurlijke krimp plaats-

  gevonden doordat we minder studenten

  kunnen toelaten. Verder heeft het VUmc

  praktijkbegeleiders die, per specialisme,

  de studenten op de werkvloer bege-

  leiden. Zelf heb ik meer een overkoepe-

  lende, cordinerende taak. En keer per

  maand zit ik met de praktijkbegeleiders

  om de tafel om de actuele stand van za-

  ken en ieders vorderingen te bespreken.

  Minder studenten kunnen toelaten, stelt dat

  scherpere eisen aan de screening?

  Nanon: Onvermijdelijk. In de sollicita-

  tiebrieven selecteer ik al op vooroplei-

  ding en motivatie. Daarna volgt een ge-

  zamenlijke selectieronde voor chirurgie

  en anesthesie, waarbij wordt gekeken

  hoe kandidaten in groepsverband func-

  tioneren. De derde stap is een dag mee-

  draaien op de OK. Het is daarbij een be-

  langrijke eis dat ze in het team passen.

  Jacko is aangenomen door een collega

  van mij. Hij doorloopt zijn opleiding

  prima. Daarnaast is hij een belangrijke

  sociale schakel op de OK. Bij instroom

  van nieuwe studenten is hij degene die

  etentjes regelt om hen zich welkom te

  laten voelen. Jacko is ook actief in de

  feestcommissie en organiseerde vorig

  voorjaar een nieuw initiatief: een open

  dag voor vrienden en familie van OK-

  medewerkers.

  Verandert de opleiding tot operatieassistent

  je als mens?

  Jacko: Het VUmc heeft een grote af-

  deling Oncologie. Door confrontatie met

  relatief veel mensen met kanker krijg

  je wel eens de indruk dat zon beetje

  iedereen met die ziekte geconfronteerd

  wordt. Door een gevoelsmatige afstand

  lukt het me, denk ik, hiermee om te

  gaan; als operatieassistent heb je te kort

  persoonlijk contact om een persoonlijke

  band met een patint op te bouwen.

  Voor het sociale aspect van mijn karak-

  ter iets wat ik van huis uit heb mee-

  gekregen heb ik een goede uitlaatklep

  gevonden richting mijn collegas. Het

  organiseren van die open dag in het

  kader van mijn vakwerk sluit daar goed

  bij aan. Bovendien begrijpt onze achter-

  ban nu beter wat hier allemaal gebeurt.

  Dingen die voor ons vanzelfsprekend

  zijn, zoals het aanbrengen van een buis-

  je in iemands keel tijdens de anesthesie

  omdat de ademhaling kan uitvallen,

  bleek voor buitenstaanders vaak een

  eyeopener.

  Krijgt de open dag een vervolg?

  Jacko: Ja, met ruim vierhonderd be-

  zoekers voorzag deze duidelijk in een

  behoefte. Dit wordt een tweejaarlijks

  terugkerende activiteit. Nanon stimu-

  leerde me zelf een onderwerp te kiezen

  voor mijn vakwerk. Fijn, want nu focus

  ik op een thema dat me na aan het hart

  ligt: de open dag. Naast een gedetailleerd

  draaiboek geef ik ook een uitgebreide

  onderbouwing van de gemaakte keuzes.

  Die kan dienen als houvast voor een

  volgende organisator, maar ik hoop voor-

  al dat ik er zelf mee aan de slag kan.

  In september 2014 zwaaien er vijf

  studenten af. Of wij hier kunnen blijven,

  weten we nu nog niet. Voor de zekerheid

  orinteer ik me al buiten het ziekenhuis,

  zelfs over de grens. Aruba is een optie.

  Daar is ons diploma erkend, en spreken

  ze bovendien redelijk Nederlands. Maar

  het VUmc heeft mijn voorkeur.

  Geen dagelijks patintencontact, maar wel het hart verpand aan de zorgsector. Dat verbindt Nanon van

  Raalte (39) en Jacko de Kroon (23), respectievelijk praktijkopleider en laatstejaars leerling-operatieassistent.

  De wens tot loopbaanontwikkeling is een tweede link. Of dat voor Jacko binnen het VUmc mogelijk is, is

  nog even afwachten.

  TEKST: LINDA VAN PELT | FOTOS (INCLUSIEF COVER): JOHANNES ABELING

  LEERLING & BEGELEIDER

  Nanon van Raalte en Jacko de Kroon:

  Ruimte om te groeien

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 13

  OKO0214.indd 13OKO0214.indd 13 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • Operatieassistent of olympir: voor een topprestatie moet je keuzes maken. Voorzitter van de congrescommissie Monique de Kort

  vertelt dit op het 28ste LVO-congres, 14

  en 15 maart in De Reehorst in Ede. Het

  vertrouwde Veldhoven is verruild voor

  deze centraler gelegen locatie. Dit jaar

  gaat het over kiezen of delen. De Kort

  bespreekt de diepere laag van dit thema:

  welke keuzes worden gemaakt bij de

  vele medische, sociale en ethische vraag-

  stukken die op zorgverleners afkomen?

  En wordt degene om wie het gaat daarin

  nog wel gehoord? De politiek beslist

  hierover, maar moet kunnen terugvallen

  op deskundigheid vanuit de medische

  wereld, vindt De Kort. Die deskundig-

  heid moet ook in onze beroepsgroep

  gewaarborgd zijn. Continu dienen we

  ons bij te scholen, te leren van hoe in

  het verleden over ethische en medische

  vraagstukken werd gedacht en kennis te

  nemen van nieuwe inzichten.

  Niveau-erkenningDe heren Klaus Boonstra en Janwillem

  van den Berg hebben de dankbare taak

  het publiek erkenning van de inservice-

  opleiding tot operatieassistent in het

  vooruitzicht te stellen. Ze zijn respectie-

  velijk directeur en beleidsadviseur van

  het College Zorg Opleidingen (CZO), dat

  toeziet op de inserviceopleidingen Boon-

  stra: Ik hoor overal dat operatieassisten-

  ten een hoog startbekwaamheidsniveau

  hebben. Maar doordat de opleiding niet

  onder het ministerie van Onderwijs Cul-

  tuur en Wetenschap valt, heeft die nog

  geen erkend kwalificatieniveau. In de

  jaren tachtig zijn de meeste zorgoplei-

  dingen naar dit ministerie overgeheveld,

  en daarmee naar het reguliere systeem

  van rocs en hogescholen. De opleiding

  tot operatieassistent is echter samen

  met bijvoorbeeld de opleiding tot an-

  esthesiemedewerker achtergebleven

  bij de zorginstellingen, en daarmee bij

  het ministerie van Volksgezondheid

  Welzijn en Sport.

  Het CZO heeft vorig jaar alle erkennings-

  mogelijkheden onderzocht, vertelt

  Boonstra. Een nieuwe opleiding vestigen

  blijkt een traject van vier tot zeven jaar

  te vergen. Makkelijker en sneller is ni-

  veau-erkenning door het Nationaal Cor-

  dinatiepunt NLQF, een mogelijkheid die

  sinds 2010 bestaat. Boonstra oogst ap-

  plaus met zijn uitspraak dat erkenning

  naar verwachting nog dit jaar een feit

  zal zijn. Eerst moet nog wel een aan-

  tal stappen worden genomen. Van den

  Berg licht ze toe, en illustreert ook het

  kwalificatieraamwerk van het NLQF. Het

  CZO zal de erkenningsaanvraag indienen

  op bachelorniveau (NLQF 6), wat natuur-

  lijk niet garandeert dat het NLQF bij het

  erkennen ook op dit niveau uitkomt.

  Jeu-de-boulenOver de toekomst van lle zorgberoepen

  spreekt dr. Marian Kaljouw, voorzitter

  van de commissie Innovatie Zorgberoe-

  pen en Opleidingen. Als het aan haar

  ligt gaan de huidige zorgopleidingen

  helemaal op de schop. Er zijn 2400 zorg-

  beroepen in Nederland, weet ze, en 1700

  verschillende opleidingen. Elke week

  komt er n bij. Hier lossen we proble-

  men op door opleidingen te maken en

  dan pas te kijken of er vraag naar is. Dit

  wil ze omdraaien, door eerst te kijken

  wat nu precies de zorgbehoefte is. Ook

  wil ze kijken naar functioneren in plaats

  van naar aandoeningen en kwalen, en

  wil ze dat de patint centraal komt te

  staan. Geen van de congresbezoekers

  blijkt te vinden dat dit nu gebeurt.

  Kaljouw is haar inventarisatie van de

  zorgbehoefte begonnen in Friesland. In

  2030 zullen hier 1,8 keer zo veel mensen

  met functionerings- en mobiliteits-

  problemen zijn als nu. Hierop wil Fries-

  land inspringen met preventie van wieg

  tot graf. Er moeten regionale multidis-

  ciplinaire centra komen met een breed

  28ste LVO-congres: kOnderzoek afwachten of meteen opereren? Weefsel weghalen of laten zitten? En welke

  erkenningsoptie voor de inserviceopleiding is de beste? Op het 28ste LVO-congres, afgelopen

  14 en 15 maart, kwamen veel keuzes voorbij. De bezoekers hadden ook volop de keus, met

  parallelsessies, workshops en een volle beursvloer. Een selectie uit de lezingen van de eerste dag.

  TEKST: MARLOES VAN HOORN | FOTOS: IVONNE ZIJP

  14 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 14OKO0214.indd 14 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • kiezen of delen

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 15

  OKO0214.indd 15OKO0214.indd 15 4/26/14 11:45 AM4/26/14 11:45 AM

 • zorgaanbod geen straatjes meer die

  ook een sociale functie hebben. Dan

  kun je na je werk nog even een potje

  jeu-de-boulen als je dat leuk vindt. Daar

  zullen de operatieassistenten in Fries-

  land dan komen te werken, evenals in

  enkele centra waar hoogcomplexe zorg

  geconcentreerd wordt. Dat wordt heel

  erg technisch.

  Mammasparende chirurgie Inmiddels krijgt al n op de acht vrou-

  wen borstkanker, vertelt oncologisch

  chirurg dr. Charlotte Blanken-Peeters

  (Rijnstate). En n op de twintig zal hier-

  aan overlijden. 80 procent van de tumo-

  ren groeit in knobbels, de rest verspreidt

  zich via melkgangetjes. Het knobbeltype

  is goed borstsparend te behandelen.

  Doordat een borst uit zon twintig seg-

  menten bestaat die een eigen circulatie

  hebben, is een lumpectomie mogelijk

  zonder necrose in de andere segmenten.

  Een borstsparende operatie gaat vaak als

  volgt: incisie over de tumor, tumor met

  wat gezond weefsel eruit, sluiten. Uit-

  eindelijk houd je een holte over die mooi

  is opgevuld met vocht, vertelt Blanken-

  Peeters. Je ziet alleen een litteken. Maar:

  deze mensen worden allemaal bestraald,

  en dan kan de huid aan de borstspier

  gaan vastplakken. Door deze postradia-

  tiedeformatie kan ook de tepel schuin

  gaan staan.

  Oncoplastische chirurgie een nieuwe

  term beoogt dit soort deformaties te

  voorkomen. Blanken-Peeters: Met onco-

  plastische technieken kan een ruimere

  resectie worden verricht, met een goed

  cosmetisch resultaat. Hiervoor werken

  oncologisch chirurgen intensief samen

  met plastisch chirurgen, radiotherapeu-

  ten (die precies moeten weten waar de

  tumor gexcideerd is) en radiologen (die

  goed moeten aangeven welk gedeelte

  eruit moet).

  Een oncoplastische techniek is bij-

  voorbeeld het plaatsen van een vleer-

  muisvormige incisie bij een centraal

  gelokaliseerde tumor (bat wing-techniek).

  Het hele gedeelte waar de tumor heeft

  gezeten wordt eruit gehaald en de tepel

  wordt naar boven verplaatst. Kiezen of

  delen: vaak is het nodig dat na de bestra-

  ling ook de andere borst wordt gelift.

  Na deze lezing overhandigt LVO-

  bestuurslid media Hennie Mulder het

  boekje Urologie. Een handreiking voor ope-

  ratieassistenten aan Cora Ziegenhardt,

  vakcordinator Urologie in het Mxima

  Medisch Centrum. Het boekje is het

  zevende in de serie Werken op de OK

  van de LVO en uitgeverij Y-Publicaties.

  Congresbezoekers die LVO-lid zijn

  kunnen het boekje gratis ophalen bij de

  LVO-stand.

  Hoofd-halstumorenValt er wel wat te kiezen?, vraagt kaak-

  chirurg en hoofd-halsoncoloog dr. Jan de

  Visscher (Medisch Centrum Leeuwarden)

  zich af, daarmee aansluitend bij het

  thema van het congres. Hij vertelt over

  hoofd-halstumoren, die door roken

  met name de combinatie van roken en

  alcohol aan een opmars bezig zijn. Er

  zijn nu ongeveer drieduizend diagnoses

  per jaar.

  OKO0214.indd 16OKO0214.indd 16 4/26/14 11:46 AM4/26/14 11:46 AM

 • Soms is chirurgische behandeling met de

  grootste kans op genezing eigenlijk geen

  optie. Met de hele tong eruit kun je niet

  functioneren, geeft De Visscher als voor-

  beeld. Je kunt niet praten, niet slikken.

  Door aspiratie krijg je een longont-

  steking. Vervolgens is de kans groot dat

  de larynx moet worden verwijderd om

  dat te voorkomen. Dergelijke patinten

  krijgen wel een behandeling met chemo-

  radiatie, maar worden niet geopereerd.

  Ook bij een recidief na een in opzet cu-

  ratieve behandeling valt er dikwijls niets

  te kiezen. Bij hoofd-halstumoren betreft

  het meestal een loco-regionaal recidief.

  Dan hebben we helaas geen genezing

  meer te bieden en moeten we er met zn

  allen zijn voor de palliatie. De Visscher

  toont fotos met de mutilerende effecten

  van hoofd-halstumorrecidieven die niet

  meer kunnen worden behandeld. Ze

  maken duidelijk waarom er ook een

  maatschappelijk werker in het multidis-

  ciplinaire behandelteam zit.

  Wat als je de keus hebt tussen niets doen

  en overlijden binnen acht tien maan-

  den, en een zware behandeling met 30

  procent kans op overleving? Nu zeg je

  misschien: laat maar zitten. Maar wie er-

  voor staat denkt er vaak anders over.

  Het gaat meestal om uitgebreide ope-

  raties van tien tot zestien uur. De

  Visscher benadrukt dat er een toegewijd

  team nodig is, met een belangrijke rol

  voor de operatieassistent. Anders komt

  het gewoon niet goed. U houdt de dokter

  scherp en andersom. Samen sta je sterk.

  Schouderluxaties Een fascinerend onderwerp als hoofd-

  halstumoren weet het publiek als van-

  zelfsprekend te boeien. Orthopedisch

  chirurg dr. Edwin Jansen (Orbis Medisch

  Centrum) heeft een minder spectaculair

  onderwerp, vindt hij zelf: schouderluxa-

  ties. Maar wie halverwege zijn lezing

  zou zijn ingedut, wordt zeker wakker

  bij Jansens vraag hoeveel wenkbrauwen

  Bert en Ernie samen hebben (het ant-

  woord: n, en nee: dit heeft niets met

  schouderluxaties te maken).

  De meest voorkomende schouderluxatie

  is een voorste luxatie, vertelt Jansen. Na

  zon luxatie is de Bankart-laesie (afscheu-

  ring labrum en kapsel voorzijde van het

  glenod) het bekendste letsel, maar ook

  ossale schade aan de humeruskop of het

  glenod komt regelmatig voor.

  Na repositie is kortdurende immobi-

  lisatie tegen de pijn gewenst. Langer

  immobiliseren heeft geen effect op de

  recidiefkans. Operatief ingrijpen, ar-

  throscopisch of open, is daarom vaak

  gendiceerd.

  Mensen jonger dan twintig jaar hebben

  een recidiefkans van maar liefst 64 tot

  68 procent. Is er ook nog sprake van

  benige schade, dan is deze extra hoog

  en kan arthroscopisch labrumherstel

  een recidief meestal niet voorkomen.

  Een open stabilisatie is dan aange-

  wezen, bijvoorbeeld met de Latarjet-

  procedure. Hierbij wordt de processus

  coracoideus verplaatst naar de voorzijde

  van het glenod, waardoor het opper-

  vlak van het glenod wordt vergroot en

  de conjoined tendon (korte kop van de

  biceps en coracobrachialis) als een sta-

  biliserende sling fungeert bij abductie

  en exorotatie.

  De Latarjet-procedure is technisch

  las tiger dan een arthroscopisch her-

  stel; het zicht is beperkt en de kans

  op complicaties is groter. En voor

  operatieassistenten is deze procedure

  wellicht een beetje saai, want alleen

  de operateur kan iets zien. De recidief-

  kans is echter veel lager, waardoor de

  Latarjet-procedure in veel gevallen toch

  de voorkeur heeft.

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 17

  OKO0214.indd 17OKO0214.indd 17 4/26/14 11:47 AM4/26/14 11:47 AM

 • 18 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 18OKO0214.indd 18 4/26/14 11:48 AM4/26/14 11:48 AM

 • Fasciitis necroticansNa de lunch gelukkig maar spreekt

  prof. dr. Roelf Breederveld (Rode Kruis

  Ziekenhuis) in de eerste parallelsessie

  over fasciitis necroticans. Snelle her-

  kenning is van levensbelang bij deze

  vleesetende bacterie met een mortali-

  teit van 25 tot 70 procent. Een enorme

  discrepantie tussen pijn en bevindingen

  vormt een sterke aanwijzing. Toch

  wordt in 35 tot 86 procent van de

  gevallen de verkeerde diagnose gesteld,

  omdat de symptomen aspecifiek zijn

  en de ziekte zeldzaam is; een zieken-

  huis ziet per jaar drie of vier patinten.

  Bovendien worden onderzoekers nogal

  eens op het verkeerde been gezet

  misschien toch een compartimentsyn-

  droom? doordat patinten zich een

  trauma menen te herinneren dat er in

  werkelijkheid niet was. Nader onder-

  zoek is verspilling van kostbare tijd.

  Dit is een van de weinige operaties die

  midden in de nacht moeten gebeuren.

  Ik ben gekant tegen s nachts opereren,

  maar hier moet het echt.

  De behandeling in het acute stadium

  is chirurgisch (incisie, debridement en

  eventueel amputatie) en antibiotisch,

  met vitale ondersteuning op de intensive

  care. Soms is extreme mutilatie noodza-

  kelijk om tot goede drainage te komen.

  Ook kunnen herhaalde necrotectomien

  nodig zijn. Verder is voeding heel be-

  langrijk. Patinten hebben de neiging

  hun spieren af te breken om de wond te

  genezen, illustreert de professor.

  Als de patint voldoende is gestabiliseerd

  kunnen de wekedelendefecten worden

  hersteld. Dit kan gedaan worden met

  negatievedruksystemen (VAC). Verder

  kunnen lappen worden gebruikt, bij-

  voorbeeld lappen die eerder zijn weg-

  gehaald. Dit moet dus niet rcksichts-

  los gebeuren: de vascularisatie van de

  perforerende vaten moet intact blijven.

  Andere opties zijn een mesh graft (met

  de spaghettimachine) of meek wall (huid-

  eilanden van 1 bij 1 millimeter). Vaak

  is intensieve revalidatie en hulp bij re-

  integratie noodzakelijk.

  OmkeerplastiekOrthopeed dr. Sander Dijkstra (LUMC)

  vindt het duidelijk jammer dat vrouwen

  bij een hooggradig botsarcoom rond-

  om de knie tegenwoordig liever voor

  een tumorprothese kiezen dan voor

  een omkeerplastiek. Hij noemt het

  functionele resultaat van de laatste optie

  oppermachtig. Bij een omkeerplastiek

  worden onderbeen en voet losgemaakt,

  180 graden gedraaid en vastgemaakt aan

  het femur, waarvan het kniegewricht is

  verwijderd. De kniefunctie wordt dan

  overgenomen door de enkel. De voet kan

  vervolgens makkelijk in een onderbeen-

  prothese worden geschoven, maar kan

  ook zonder prothese volledig worden

  belast.

  Vrouwen hebben kennelijk toch bezwaar

  tegen een lichaam met zon omgekeerde

  voet, ook al geldt dat met name voor

  de ons omringende landen, waar de

  omkeerplastiek nauwelijks wordt

  uitgevoerd. Toch is deze speciale recon-

  structie biologisch, vergt zij minder reva-

  lidatie, geeft zij geen fantoompijn en is

  zij intensiever belastbaar dan een tumor-

  prothese, aldus de orthopeed. Patinten

  beoefenen allerlei sporten, ook sporten

  waarvan ik zeg: dat moet je niet doen,

  zoals voetbal.

  Omkeerplastieken worden vijf tien

  keer per jaar in Nederland toegepast. In

  aanmerking komen vooral kinderen met

  botsarcomen of ernstige groeistoornis-

  sen van het femur en mensen met een

  gefaalde tumorprothese, mits de zenuw

  intact is en de enkel soepel.

  Bij deze operaties gaat het erom de

  nervus ischiadicus tibialis te behouden.

  Vaten kun je vaak nog wel aan elkaar

  vastmaken, maar zenuwen niet. Lastig

  kan het zijn als het onderbeen veel

  smaller is dan het bovenbeen. Maar,

  weet Dijkstra, daar wordt altijd wel een

  chirurgische oplossing voor gevonden.

  Diabetes en overgewicht: EndobarrierIn Rijnstate werken ze sinds 2007 met

  de Endobarrier, een hulpmiddel om

  overgewicht en diabetes type 2 tegen

  te gaan. Arts en epidemioloog dr. Bark

  Betzel vertelt over deze sleeve, die 60

  centimeter van de dunne darm bedekt.

  De Endobarrier wordt endoscopisch in-

  gebracht door een MDL-arts en chirurg

  en zet zichzelf met een anker vast in de

  bulbus duodeni.

  Het precieze werkingsmechanisme

  van de Endobarrier is tot op heden

  nog onduidelijk, vertelt Betzel, maar

  is afgekeken van de Roux-en-Y gastric

  bypass. Bij die effectieve bariatrische

  ingreep wordt 2,25 meter dunne darm

  gebypassed. Waarschijnlijk spelen

  hormonale veranderingen (zoals ver-

  minderd hongerhormoon) een rol bij

  de werking.

  Deze Endobarrier-methode is, anders

  dan de gastric bypass, reversibel. Na een

  jaar wordt het device endoscopisch weer

  verwijderd. De patint is dan gemiddeld

  37,5 procent van zijn overgewicht kwijt

  en heeft een verbeterde glucoseregulatie.

  De ingreep is geschikt voor patinten

  met diabetes en te weinig overgewicht

  om voor een gastric bypass in aanmer-

  king te komen en voor mensen die geen

  bariatrische chirurgie willen ondergaan.

  Rijnstate is momenteel het enige zieken-

  huis in Nederland dat deze ingreep

  toepast.

  Nieuwe inzichtenKiezen of delen was het thema van

  dit LVO-congres. Door hiernaartoe te

  komen kozen de operatieassistenten

  voor bijleren en het opdoen van nieuwe

  inzichten. En voor de gezelligheid

  tussendoor natuurlijk, waarbij ongetwij-

  feld ook veel ervaringen zijn gedeeld.

  Wie weet aan welke topprestaties dit

  allemaal zal bijdragen. Voorzitter van de

  congrescommissie Monique de Kort kan

  tevreden zijn.

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 19

  OKO0214.indd 19OKO0214.indd 19 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • !!"#$%

  &'()*$+ %#%,##$

  +% (-#.$)% %$

  / *% #.$ $&% !&

  - $)%

  &$

  #

  0 $. #$1

  -2$ !$ #.$3 $3!2 /

  4

  5

  0$6 27 ! %68-$ 3

  3

  ) $3$8

  7

  ,6 2 9 9 9 * 9'*$:+

  #.);;"=?39/)#3);;"

 • ACHIEVE A NEW PERSPECTIVEThe only HD 3D system with a fully flexible direction of view.

  Laparoscopic systems are now better than the human eye with a large depth of fi eld allowing you to view from 0 up to 100 in any direction. A fusion of advanced 3D technology overcomes the limitations of conventional 3D systems. And now, the true value of three dimensions can be proven in advanced surgery.

  Reduced procedure times Improved accuracy Shorter learning curve

  For more information please visit www.olympus.nl

  3D

  Postbus 18, 2380 AA Zoeterwoude | Telefoon: 071 5450 850 | [email protected] | www.olympus.nl

  3D 215x285mm EN NL indd 1 14 03 14 17:21OKO0214.indd 21OKO0214.indd 21 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • Veilig werken met istraling op de OK

  Foto

  : Sh

  utt

  erst

  ock

  22 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 22OKO0214.indd 22 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • Op een OK-complex wordt regel-matig gewerkt met ioniserende straling. Het gaat dan om rnt-genstraling of radioactieve stoffen. In

  beide gevallen betreft het energie die

  zich door de ruimte verplaatst en die

  behoort tot het elektromagnetisch spec-

  trum, net als licht- en radiogolven. De

  straling wordt ioniserend genoemd

  omdat de energie ervan hoog genoeg is

  om een elektron uit de schil van een

  atoom te stoten (= te ioniseren). Dat vrije

  elektron kan vervolgens een interactie

  aangaan met atomen in het lichaam en

  daar schade aanbrengen. Met name scha-

  de aan het DNA veroorzaakt schadelijke

  effecten in het weefsel. Waar zit het risi-

  co voor OK-medewerkers bij toepassing

  van ioniserende straling op de OK, en

  hoe is dit te verkleinen?

  Toepassingen op de OKIoniserende straling op de OK betreft

  zoals gezegd rntgenstraling of radio-

  actieve stoffen. Rntgenstraling wordt

  opgewekt in een machine, het rntgen-

  toestel, zoals de C-boog. Als het toestel

  uitstaat is er geen straling. Alleen als het

  toestel aanstaat en er op de knop wordt

  gedrukt, wordt ioniserende straling

  opgewekt en richting de patint gepro-

  jecteerd. De ioniserende straling wordt

  vervolgens deels in het lichaam van de

  patint geabsorbeerd en deels verstrooid.

  Deels komt de straling er (verzwakt)

  weer uit. Die wordt gedetecteerd met

  een detector en verwerkt tot een beeld.

  Figuur 1 geeft dit schematisch weer. Het

  contrast in het beeld ontstaat doordat de

  verschillende gebieden een verschillende

  mate van verzwakking kennen, bijvoor-

  Bij een operatie met C-boog of gamma probe krijg je ermee

  te maken: ioniserende straling. Wat zijn de risicos daarvan

  voor jou als OK-medewerker? Welke maatregelen moet het

  ziekenhuis hiertegen nemen? En hoe kun je jezelf

  beschermen?

  TEKST: CAROLA VAN PUL, AFDELING KLINISCHE FYSICA & KLINISCHE INFORMATICA, MXIMA CENTRUM

  VELDHOVEN; CCILE JEUKENS, AFDELING RADIOLOGIE EN NUCLEAIRE GENEESKUNDE, MAASTRICHT

  UMC+; ANOUK DE JONG, AFDELING KLINISCHE FYSICA, AMPHIA ZIEKENHUIS BREDA; ARJEN BECHT,

  AFDELING MEDISCHE TECHNOLOGIE, GELRE ZIEKENHUIZEN APELDOORN; ESTHER RAAIJMAKERS,

  AFDELING KLINISCHE FYSICA EN INSTRUMENTATIE, INSTITUUT VERBEETEN; WILLY HUMMEL, AFDELING

  MEDISCHE INFORMATIETECHNOLOGIE, MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN. NAMENS DE NVKF-COM-

  MISSIE STRALINGSHYGINE.

  ioniserende

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 23

  OKO0214.indd 23OKO0214.indd 23 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • beeld veel verzwakking in de botten en

  weinig in de longen.

  De tweede toepassing betreft het gebruik

  van radioactieve stoffen (radio-isotopen).

  Deze worden, meestal op de afdeling

  Nucleaire Geneeskunde, in de patint

  ingebracht. Radioactieve stoffen zenden

  altijd ioniserende straling uit, maar die

  wordt na verloop van tijd steeds zwakker

  (iedere halfwaardetijd later is de straling

  de helft geworden). De hoeveelheid

  straling wordt bepaald door de activiteit

  van de toegediende radioactieve stof en

  de energie die hij uitzendt. Dit laatste

  verschilt per soort radioactieve stof.

  Op de OK worden radioactieve stof-

  fen vooral toegepast bij de sentinel

  node-procedure. Hierbij verzamelt zich

  radioactieve vloeistof in de schildwacht-

  klier, die vervolgens opgespoord wordt

  met een gamma probe. Een andere

  toepassing is de procedure voor niet

  palpabele tumoren waarbij met de gam-

  ma probe een jodiumzaadje wordt opge-

  spoord dat een tumor markeert.

  Als de patint van de OK is en het uit-

  genomen weefsel is weggebracht naar

  de PA, is de straling in de OK ook weg;

  er blijft geen straling achter. Indien een

  stukje weefsel uitgenomen wordt voor

  nader onderzoek in een pathologisch

  laboratorium kan daar natuurlijk wel

  een radioactieve stof in zitten. Daarom

  wordt dergelijk weefsel vaak in een

  speciale loodpot getransporteerd.

  Risicos van stralingDe energie van ioniserende straling wordt

  in het weefsel geabsorbeerd. Verschil-

  lende soorten straling hebben op verschil-

  lende manieren interactie met het weef-

  sel. De mate waarin weefsels gevoelig zijn

  voor straling varieert ook, onder meer

  doordat het aantal snel-delende cellen

  uiteenloopt. Het risico van verschillende

  toepassingen van straling kan vergeleken

  worden door de in het weefsel geabsor-

  beerde energie om te rekenen naar een

  zogenaamde effectieve dosis. Hierbij

  worden de soort straling en de weefselge-

  voeligheid meegenomen. Deze effectieve

  dosis heeft als eenheid de Sievert (Sv).

  De schadelijk effecten van elektronen die

  vrijkomen bij de interactie tussen ionise-

  rende straling en atomen in het lichaam

  kunnen deterministisch en stochastisch

  zijn. Deterministische effecten zijn direct

  te relateren aan de ioniserende straling.

  Het betreft zichtbare effecten waarvan de

  ernst (bijvoorbeeld het aantal cellen die

  doodgaan) en het tijdstip afhangen van

  de opgelopen dosis. Deze effecten treden

  alleen op bij (zeer) hoge doses. Bijvoor-

  beeld bij stralingstherapie, waarbij ge-

  richt kankercellen doodgemaakt worden.

  Onder een bepaalde dosis de drempel-

  dosis treedt het effect niet op. Een de-

  terministisch effect dat bij doorlichtpro-

  cedures kan voorkomen is beschadiging

  van de huid door langdurige blootstelling

  aan rntgenstraling. Bij de moderne C-

  bogen is de kans op huidbeschadiging

  bij de patint echter erg klein doordat de

  rntgenbundel wordt gefilterd.

  Bij stochastische effecten is de kans van

  optreden afhankelijk van de totaal ont-

  vangen stralingsdosis, terwijl de ernst (bij-

  voorbeeld kanker) onafhankelijk is van de

  stralingsdosis (je krijgt het of je krijgt het

  niet). Met stochastisch wordt bedoeld dat

  er een kans is dus geen zekerheid dat

  iemand kanker krijgt. De wetenschap-

  pelijke literatuur neemt aan dat er geen

  drempeldosis is, dus dat iedere stralings-

  dosis een extra kans op kanker geeft.

  Hoe de relatie tussen dosis en deze kans

  is, weten wetenschappers eigenlijk niet

  precies; de gegevens die gebruikt worden

  om dit soort kansen uit te rekenen ko-

  men vooral van studies bij mensen die de

  kernbommen in Japan hebben overleefd.1

  De dosis die zij hebben opgelopen is uiter-

  aard veel hoger dan de dosis die mensen

  normaal gesproken oplopen.

  Bij een jaarlijkse extra dosis (boven op

  de achtergrondstraling, zie de paragraaf

  hierna) van minder dan 1 mSv is de

  geschatte extra kans op kanker ongeveer

  0,005 procent. Daarmee blijft de totale

  kans op kanker eigenlijk gelijk, want

  die is zonder deze extra dosis ook circa

  30 procent.

  detector

  patintverstrooide straling

  rntgenbron

  beeld

  Figuur 1 Een C-boog schematisch weergegeven. De straling uit de rntgenbuis wordt deels door de patint geabsorbeerd; deels gaat de straling door de patint heen, om vervolgens op de detector te komen. Deze straling wordt verwerkt tot een beeld en weergegeven op een monitor. Een deel van de straling wordt door de patint verstrooid (de oranje pijltjes), het meest weer terug richting de rntgenbuis.

  24 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 24OKO0214.indd 24 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • Blootstelling aan stralingIedereen in Nederland wordt blootge-

  steld aan ioniserende straling, simpelweg

  doordat deze straling naar ons toe komt

  vanuit de aarde en de ruimte en vanuit

  sommige bouwmaterialen in gebouwen.

  Deze achtergrondstraling is in Nederland

  jaarlijks circa 1,6 mSv.1,2 Aanvullend ont-

  vangen mensen straling door medische

  stralingstoepassingen. Gemiddeld per

  persoon is dit circa 0,8 mSv. De stralings-

  belasting staat geschetst in figuur 2.

  Een OK-medewerker kan naast de achter-

  grondstraling tijdens zijn werk te maken

  krijgen met de patint als stralingsbron.

  Bij gebruik van radioactieve stoffen is de

  patint natuurlijk de stralingsbron, aange-

  zien de stoffen zich in de patint bevin-

  den. Bij de C-boog is het niet de directe

  stralingsbundel uit de rntgenbuis, maar

  de verstrooide rntgenstraling uit de

  patint die zorgt voor de blootstelling van

  OK-medewerkers. De directe bundel uit de

  buis is natuurlijk ook een stralingsbron,

  maar daar sta je als het goed is niet in.

  De meeste strooistraling bij een C-boog is

  aanwezig aan de kant waar de buis zit (zie

  figuur 1). Als je bij laterale doorlichting

  de keuze hebt, zorg dan dus dat je aan de

  kant van de detector gaat staan.

  Voor de meeste medewerkers op de OK,

  die regelmatig op afstand assisteren bij

  procedures met een C-boog of bijvoor-

  beeld een sentinel node-procedure, blijft

  de jaardosis ruim onder de 1 mSv. Alleen

  voor medewerkers die hl veel bij lang-

  durige C-boogprocedures assisteren dicht

  bij de bron van straling (dus de patint)

  kan de dosis hierboven komen. Dit kan

  de anesthesioloog-pijnbestrijder zijn,

  soms ook de assisterende, of bijvoor-

  beeld de vaatchirurg.

  In ieder ziekenhuis wordt voor alle

  werknemers een risicoanalyse gemaakt.

  Aan de hand daarvan wordt bepaald wie

  moet worden aangemerkt als bloot-

  gestelde werknemer.3 Deze categorie

  mensen wordt extra gemonitord door

  een stralingsbadge die de straling meet.

  Zo wordt in de gaten gehouden of de

  stralingsbelasting wel onder de wettelij-

  ke grenzen blijft. Als dat niet zo is, wor-

  den aanvullende maatregelen genomen.

  Per ziekenhuis kunnen die verschillen.

  In een rapport van de Gezondheidsraad

  staat samengevat welke doses de aan

  straling blootgestelde beroepsbevolking

  jaarlijks oploopt tijdens het werk.1 Voor

  alle badgedragers in het ziekenhuis ligt

  die stralingsdosis op gemiddeld 0,18 mSv

  per jaar. Dit is weinig in vergelijking

  met de jaarlijkse dosis van 1,6 mSv door

  achtergrondstraling. Voor patinten die

  een diagnostisch onderzoek ondergaan

  kan de effectieve dosis wel oplopen, tot

  zelfs 10 15 mSv bij CT- of interventie-

  radiologieonderzoeken.

  Wetgeving rond stralingHet gebruik van ioniserende straling is

  bij wet geregeld. In de Kernenergiewet

  en het Besluit Stralingsbescherming4

  staat waaraan ieder ziekenhuis moet

  voldoen. Relevant voor gebruikers in

  ziekenhuizen zijn een paar belangrijke

  elementen die gaan over het toepassen

  van straling op mensen:

  Het toepassen van straling bij patinten

  moet gerechtvaardigd zijn; er moet een

  medische noodzaak zijn en de risicos

  van het onderzoek moeten minder

  zwaar wegen dan de voordelen van het

  onderzoek voor de patint.

  Het stralingsgebruik moet geoptimali-

  seerd zijn; de instellingen moeten zo

  zijn gekozen dat de verhouding tussen

  dosis en diagnostiek optimaal is.

  De jaardosislimieten mogen niet

  worden overschreden. Als dat dreigt te

  gebeuren moeten aanvullende maat-

  regelen genomen worden. De dosis van

  medewerkers die niet als blootgestelde

  werknemer ingedeeld zijn moet

  beneden de 1 mSv per jaar blijven. Voor

  blootgestelde werknemers geldt een

  limiet van 6 of 20 mSv per jaar, afhan-

  kelijk van de indeling van deze werkne-

  mer in categorie B of A. Voor patinten

  zijn er geen limieten. Voor hen moet de

  stralingsdosis gerechtvaardigd worden

  door de medische noodzaak van het

  onderzoek. Wel zijn er landelijke richt-

  lijnen5 waarin per soort onderzoek staat

  welke stralingsniveaus redelijk zijn.

  Voor het toepassen van straling moet

  een vergunning toegekend zijn, zowel

  randon en thoron0,55 mSv (23%)

  ingestie 0,37 mSv(16%)

  externe straling uitbouwmaterialen0,35 mSv (15%)

  overig0,03 mSv

  (1%)

  kosmischestraling

  0,22 mSv(9%)

  terrestrischestraling

  0,04 mSv(2%)

  medische straling0,81 mSv

  (34%)

  Stralingsbelasting in Nederlandvoor het jaar 2008

  totaal: 2,4 mSv

  Figuur 2 De totale effectieve jaardosis per inwoner van Nederland wordt voor 2008 geschat op 2,4 mSv. In deze figuur zie je hoe deze jaardosis is opgebouwd. Bron: RIVM.2

  OK OPERATIONEEL APRIL 2014 25

  OKO0214.indd 25OKO0214.indd 25 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • voor het gebruik van een rntgentoestel

  als voor radioactieve stoffen. In die ver-

  gunning staat ook of op de OK aanvul-

  lende maatregelen nodig zijn rondom

  het gebruik van radioactieve stoffen.

  Straling mag alleen toegepast worden

  door mensen die daarin geschoold

  zijn en periodieke bij- en nascholing

  volgen. De cordinerend deskundige

  van het ziekenhuis bepaalt wie dat

  zijn en hoe de stralingshyginische

  organisatie geborgd moet zijn.

  Straling en zwangerschapVoor zwangere vrouwen geldt dat de

  equivalente dosis ten gevolge van het

  werk voor het ongeboren kind zo laag is

  als redelijkerwijs mogelijk is en dat het

  onwaarschijnlijk is dat deze dosis vanaf

  het moment van melding van de zwan-

  gerschap aan de leidinggevende tot aan

  het einde van de zwangerschap 1 mSv

  zal overschrijden. In de praktijk worden

  hier per ziekenhuis verschillende af-

  spraken over gemaakt. Vaak zijn extra

  maatregelen niet nodig, zeker niet voor

  medewerkers op de OK, omdat de jaar-

  dosis die zij kunnen ontvangen sowieso

  ruim onder de 1 mSv blijft. Meestal hoe-

  ven zwangeren niet meer te assisteren

  bij langdurige stralingsprocedures tenzij

  ze achter een vaste afscherming kunnen

  plaatsnemen. Meerdere studies laten

  zien dat er geen detecteerbaar risico

  voor de foetus bestaat als vrouwen ge-

  durende hun zwangerschap onder de 1

  mSv blijven.6

  Bij een kinderwens hoeven bij reguliere

  stralingswerkzaamheden geen extra

  maatregelen genomen te worden. Vol-

  gens recente wetenschappelijke inzich-

  ten zijn geslachtscellen minder gevoelig

  voor kanker dan men vroeger dacht en

  is de kans op afwijkingen doordat de

  geslachtscellen blootgesteld zijn aan

  straling klein.7

  De werkgever (het ziekenhuis) kan pas

  rekening houden met de zwangerschap

  als de werknemer dit bekend heeft ge-

  maakt bij de werkgever/leidinggevende.

  Wat je zelf kunt doen De stralingsdosis die je als medewerker

  oploopt hangt af van de soort procedure

  en van de soort straling die daarbij

  gebruikt wordt. Toch kun je invloed

  hebben op de dosis die je ontvangt.

  Met de volgende maatregelen kun je het

  stralingsrisico reduceren:

  1. Bescherm jezelf. Dit kan in het geval

  van rntgenstraling door een loodjas

  te dragen of achter een loodscherm te

  gaan staan. Van belang bij een loodjas

  is dat deze goed past en vooral bij de

  armen goed aansluit. OK-medewerkers

  die assisteren bij procedures met

  langdurige doorlichting wordt sterk

  aangeraden ook een schildklierkraag

  te dragen. In sommige ziekenhuizen

  worden strooistralingsbeschermende

  matjes gebruikt bij langdurige pro-

  cedures.8 Het nut hiervan is sterk

  afhankelijk van de procedure en

  moet per ziekenhuis bepaald worden.

  Een loodjas dragen bij ingrepen met

  radioactieve stoffen is niet nodig. De

  effectieve dosis bij deze ingrepen is

  laag. Bovendien is het beschermings-

  effect van loodjassen hierbij niet zo

  groot omdat de straling afkomstig van

  radioactieve stoffen vaak een hogere

  energie heeft dan rntgenstraling.

  2. Houd afstand. De stralingsdosis neemt

  kwadratisch af met de afstand. Sta je

  op 2 meter afstand in plaats van 1 me-

  ter, dan is je dosis al vier keer zo laag.

  Dit geldt zowel voor rntgenstraling als

  voor straling van radioactieve stoffen.

  3. Houd de tijdsduur dat je blootgesteld

  wordt kort of ga de OK uit. De arts

  en de rntgenlaborant zijn er verant-

  woordelijk voor dat de blootstelling

  van de patint aan rntgenstraling

  zo kort mogelijk is met behoud van

  goede diagnostiek.

  De klinisch fysicus of een (lokaal) stra-

  lingsdeskundige van je ziekenhuis kan je

  advies geven als je hier nog vragen over

  hebt. Deze persoon kan ook periodieke

  bij- en nascholing over stralingsveilig-

  heid verzorgen.

  ConclusieDe mate van gebruik van ioniserende

  straling op de OK is in ieder ziekenhuis

  anders. Daarmee is de stralingsbelasting

  van de OK-medewerkers ook verschillend.

  Wel hebben alle ziekenhuizen maat-

  regelen genomen om OK-medewerkers

  te beschermen die werken in een ruimte

  waar ioniserende straling toepast wordt.

  Door deze maatregelen zullen de meeste

  OK-medewerkers ruim onder 1 mSv per

  jaar blijven. In dit artikel is toegelicht,

  gebaseerd op wetenschappelijke litera-

  tuur, dat voor deze jaardosis de risicos

  op stochastische effecten (zoals kanker)

  heel klein zijn. Als medewerker op de OK

  kun je het risico reduceren door de juiste

  maatregelen te nemen bij stralingstoepas-

  singen. De klinisch fysicus kan je vertellen

  welke maatregelen dat precies zijn. Hij of

  zij kan ook periodieke bij- en nascholing

  over stralingsveiligheid verzorgen, zodat

  de toepassing van ioniserende straling op

  de OK zo veilig mogelijk is en blijft.

  Referenties1. Gezondheidsraad. Risicos van blootstelling

  aan ioniserende straling. Januari 2007.

  2. RIVM-website. www.rivm.nl/Onderwer-

  pen/S/Stralingsbelasting_in_Nederland/

  Aandeel_per_stralingsbron.

  3. Gezondheidsraad. Persoonsdosimetrie bij

  beroepsmatige blootstelling aan ioniseren-

  de straling. Maart 2008.

  4. wetten.overheid.nl/BWBR0012702/Hoofd-

  stuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_01-01-2015.

  5. Nederlandse Commissie voor Stralingsdosi-

  metrie. Diagnostische referentieniveaus in

  Nederland. 2012.

  6. ICRP. Pregnancy and Medical Radiation;

  ICRP publication 84. Ann. ICRP 30 (1), 2000.

  7. ICRP. The 2007 Recommendations of the

  International Commission on Radiological

  protection. ICRP publication 103. Ann. ICRP

  37 (2-4), 2007.

  8. Gutteling J, Hoeben R, Kloeze C en Janssen

  M. Disposable strooistralingsbeschermend

  afdekmateriaal Toepassingen en limita-

  ties. www.mtintegraal.nl/?p=80&editie=21&

  articleId=151

  26 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  OKO0214.indd 26OKO0214.indd 26 4/26/14 11:49 AM4/26/14 11:49 AM

 • ERBE Nederland b.v. | Werkendam | Nederland | Telefoon 0183-509755 | www.erbe-nederland.com

  Sealen met ERBE

  Veilig en betrouwbaar Door minimale laterale schade wordt omringend weefsel gespaard Naar keuze herbruikbare en disposable instrumenten AUTO-STOP meldt: seal is klaar

  ERBE VIO 300 D met BiCision en BiClamp

  Meer informatie over het hele productassortiment vindt u op onze homepage.

  Disposable: ERBE BiCision

  met n instrument

  Herbruikbaar: ERBE BiClamp

  14 instrumenten voor laparoscopische en open chirurgie

  SEALING BIJ ERBE HEB IK ALLE KEUS.

  HET ECO

  NOMISCH

  ALTERNAT

  IEF

  OKO0214.indd 27OKO0214.indd 27 4/26/14 11:50 AM4/26/14 11:50 AM

 • 28 OK OPERATIONEEL APRIL 2014

  Moeten we in onze handen wrijven of niet, na het bekendmaken

  van het LVO-NVMBR-standpunt? Dit adviseert operatieassisten-

  ten om niet meer op de knop van de beeldversterker te drukken.

  Echter, vaatchirurgen, orthopeden en traumatologen hebben stra-

  lingsdiplomas waarmee ze zelfstandig doorlichtingsapparatuur

  mogen bedienen, bijvoorbeeld met een voetpedaal. Als ze ons

  vragen om op de knop te drukken, is er geen sprake van bediening

  door ons, vind ik. Ik noem het de verlengde-groteteenconstructie,

  omdat we de functie van de grote teen van de operateur overne-

  men. Meer niet. Er zijn genoeg mazen in de wet om de huidige

  praktijk gewoon voort te zetten.

  Over MBRTers niets dan lof overigens, maar ik kan met even groot

  gemak een stukje schrijven waarin we steriel staan door MBRTers

  bij interventies afkeuren. Net zoals zij hun tenen krommen als wij

  stralen, krommen wij onze tenen misschien wel eens over de steri-

  liteit op de rntgenafdeling.

  Beeldvormende technieken zullen een enorme vlucht gaan nemen

  op de OK, want na minimaal invasief volgt micro-invasief en ten

  slotte non-invasief. Er ligt een flinke uitdaging voor operatieas-

  sistenten om bekwaam te worden in het bedienen van beeldvor-

  mende apparatuur. Roep dus niet meteen ik ben onbekwaam dus

  onbevoegd maar ga het ook leren, net zoals de MBRTers steriel

  staan hebben geleerd! En dan bedoel ik niet een stralingscursusje

  van twee dagdeeltjes, maar een erkende cursus met voldoende

  diepgang voor verantwoorde bediening van de beeldversterker

  op de OK. Laat je inspireren door de anesthesiemedewerkers, die

  scholingen volgen tot Sedatie Praktijk Specialist, een verantwoor-

  delijke functie met een stevig scholingsprogramma.

  Operatieassistenten blijf waakzaam: ons vak is drastisch aan het

  veranderen. Er volgen in de komende jaren nog tientallen taken

  waarvoor we niet zijn opgeleid en waarin we toch bekwaam moe-

  ten worden.

  We zijn niet bekwaam is dus geen excuus. Daarmee laten we

  anderen taken voor onze neus wegkapen en kunnen we ons zelfs

  uit de markt prijzen. We moeten ons gaan bekwamen om ons te

  bekwamen in nieuwe dingen. In de toekomst worden we meer en

  meer hybride-operatieassistenten. Dus niet handenwrijvend toe-

  kijken, maar handen uit de mouwen.

  Paul Meijsen is operatieassistent en docent operatieve

  zorg en technieken.

  et bekwaam s gee excuusgeen excuus

  De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nier-patinten zoals Willem in leven blijven en ook cht kunnen blijven leven. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatinten te verbeteren. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

  Levengaat voor.

  OKO0214.indd 28OKO0214.indd 28 4/26/14 11:50 AM4/26/14 11:50 AM

 • OK OPERATIONEEL APRIL 2014 29

  KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN

  Hoe teamresourcemanagement routine werdHoe teamresourcemanagement routine werdVan checklists naar teamperformanceVan checklists naar teamperformance

  Corn Blom (hoofd OK op het schip Africa Mercy):Corn Blom (hoofd OK op het schip Africa Mercy):

  De dankbaarheid van de mensen De dankbaarheid van de mensen houdt ons gemotiveerd.houdt ons gemotiveerd.

  OKO0214.indd 29OKO0214.indd 29 4/26/14 11:50 AM4/26/14 11:50 AM

 • 30 OK MANAGEMENT APRIL 201430 OK MANAGEMENT APRIL 2014

  OKO0214.indd 30OKO0214.indd 30 4/26/14 11:51 AM4/26/14 11:51 AM

 • OK MANAGEMENT APRIL 2014 31

  Het was eind zomer 2013 toen Corn Blom (37) zich in-scheepte op het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld, de Africa Mercy. Niet voor een glanscarri-re met bijbehorende salariring, maar onbezoldigd. Aan boord

  van dit schip zetten chirurgen, artsen en verpleegkundigen

  zich belangeloos in voor het geven van medische zorg in de

  armste ontwikkelingslanden. Als hoofd OK geeft Blom hier

  leiding aan het personeel van de operatiekamers, de sterili-

  satieafdeling, de verkoeverkamer en de afdeling Medische

  Techniek.

  Een lang gekoesterde wens die werkelijkheid werd? Van

  jongs af aan heb ik al een hang naar werken in het buiten-

  land, vertelt Blom. Maar hoe dat er in de praktijk uit zou

  zien bleef lang onduidelijk. Na zijn opleiding tot anesthesie-

  verpleegkundige in het Gorinchemse Beatrixziekenhuis

  studeerde hij van 2006 tot 2008 aan de Militaire Academie

  in Breda. Dit was bedoeld als opstapje tot leidinggeven, wat

  hij na zijn afzwaaien meteen in de praktijk kon brengen;

  van juli 2008 tot september 2010 was Blom hoofd anesthesie/

  recovery in ziekenhuis Bernhoven in Veghel en Oss. Avon-

  turenbloed kruipt waar het niet gaan kan; de volgende twee-

  enhalf jaar was hij in een veelheid aan ziekenhuizen actief

  als interim-manager via HighCare Management (destijds nog

  HighCare Interim&Advies).

  DE KNOOP DOORHAKKENVan Mercy Ships had Corn Blom nog nooit gehoord. Totdat

  een collega hem erover vertelde. Die was zelf actief voor deze

  internationale medische hulporganisatie en moedigde Blom

  aan in het najaar van 2011 een paar weken mee te draaien op

  de Africa Mercy, destijds voor de kust van Sierra Leone.

  In die compleet andere wereld gebeurde er iets met Blom. Het

  roer ging om. Een ziekenhuisdirecteur die ik daar ontmoette

  deed me een aanbod dat ik gevoelsmatig nauwelijks kon

  weigeren, namelijk om me twee jaar te verbinden aan Mercy

  Ships.

  Blom was razendenthousiast toen hij thuiskwam. Zijn

  vrouw vond het een beduidend minder goed plan om het

  complete gezinsleven te verschepen naar Afrika. Begrijpe-

  lijk, vindt Blom. We hadden twee jonge dochtertjes en ons

  derde kind was nog niet eens geboren. Toen nummer drie,

  een jongetje, ook nog eens zeven weken te vroeg ter wereld

  kwam, had het jonge gezin hoofd en handen vol. In 2012

  overleed bovendien Bloms vader. De rigoureuze plannen ver-

  Is het een vorm van schepen achter je verbranden? Corn Blom keerde zijn luxeleven in Nederland de

  rug toe voor een onbezoldigde werktoekomst op ziekenhuisschip Africa Mercy. Hier bivakkeert hoofd OK

  en ex-interim-manager Blom nu met zijn gezin in een ruimte die veel weg heeft van een stacaravan.

  Tekst: Linda van Pelt | Fotos uit privcollectie Corn Blom

  Corn Blom (hoofd OK op het schip Africa Mercy):

  Teambuilding is hier niet nodig

  OKO0214.indd 31OKO0214.indd 31 4/26/14 11:51 AM4/26/14 11:51 AM

 • 32 OK MANAGEMENT APRIL 2014

  huisden wat naar de achtergrond, maar verdwijnen? Nee.

  Blom zette zijn echtgenote niet onder druk. Je zin doordrij-

  ven, dat is niet mijn stijl. Samen hebben we anderhalf jaar

  nodig gehad om de knoop door te hakken. In de formule

  van Mercy Ships medische hulp aan de allerarmsten ge-

  loofden we allebei. Zo zijn we er samen naartoe gegroeid.

  SLAPEN IN DE WOONKAMERVr het vertrek in juni 2013 moesten er veel prak-

  tische zaken worden geregeld: huis leegmaken, school

  opzeggen, verzekering aanpassen, tickets boeken, spullen

  inpakken. En sponsors vinden. Mercy Ships werkt namelijk

  op basis van giften en fundraising.

  Het grote nautische avontuur begon uiteindelijk met een

  reis naar het Amerikaanse Lindale, waar het Internatio-

  nal Operations Center van Mercy Ships is gevestigd. Alle

  nieuwkomers krijgen hier een opleiding van vijf weken.

  Daarna vloog het complete gezin even terug naar Amster-

  dam. Corn Blom: Om onze nanny thuis te brengen en nog

  even de schoonfamilie gedag te zeggen. Een paar uur later

  vlogen we door naar Tenerife, waar het schip jaarlijks in de

  zomermaanden ligt voor groot onderhoud. Vervolgens zijn

  we naar de huidige ligplek van de Africa Mercy gevaren,

  Congo-Brazzaville.

  Het gezin woont nu in een ruimte ter grootte van een

  gemiddelde stacaravan. Blom: Het lijkt een beetje op

  kamperen. We hebben twee slaapkamers: eentje voor onze

  dochters, eentje met een campingbedje voor onze zoon.

  Zelf liggen we op een slaapbank van 1,20 meter breed in de

  woonkamer. Nog ingrijpender is dat frisse lucht alleen bin-

  nenkomt via het centrale ventilatiesysteem. De kinderen

  klagen niet over wat ze hebben moeten inleveren. Zij zijn

  nog zo flexibel. Waar papa en mama zijn, daar is je thuis.

  JOODSE WIJSHEIDBloms nieuwe medische leven beslaat vijf werkdagen per

  week van kwart voor acht tot halfzes. Ook s avonds is hij

  regelmatig actief, want op een schip zijn de grenzen tussen

  werk en priv vaag. Maar ik sta nooit in de file; met een

  halve minuut ben ik thuis, klinkt het optimistisch.

  Honderden gespletenlip- en verhemeltecorrecties, aange-

  zichtsoperaties, tumoren, oogkwalen, fistels, liesbreuken,

  ernstig vergroeide benen: voel je je niet machteloos te

  midden van zo veel leed? Bloms nee klinkt resoluut. In

  Nederland heb ik heel wat jaren op de OK gewerkt, dus

  van daaruit ben ik al wat gewend. Maar de verschillen met

  Afrika zijn inderdaad groot. Dat besef je pas cht als je er

  met je neus bovenop staat. Het is tot me doorgedrongen

  welk klein percentage van de gigantische bedragen die we-

  reldwijd in gezondheidszorg worden genvesteerd in Afrika

  terechtkomt: minder dan 1 procent, terwijl het 24 procent

  van de totale ziektelast draagt. Die cijfers motiveren me

  extra om me voor 100 procent in te zetten. Dat doe je niet

  met in je achterhoofd het gevoel een druppel op een gloei-

  ende plaat te zijn. Ik heb vaak een joodse wijsheid in ge-

  dachten: Als je n persoon helpt, dan help je in wezen de

  hele wereld, in het leven van die persoon. De blijdschap

  en dankbaarheid van de mensen die wij kunnen helpen

  houdt ons gemotiveerd. En allemaal hopen we dat onze

  patinten op hun beurt weer anderen de helpende hand

  zullen bieden. Zo maak je met zn allen toch het verschil.

  TOEKOMST NA VERMINKINGHoe eenvoudig zon verschil tot stand kan komen, illu-

  streert Corn Blom met het voorbeeld van tandheelkun-

  dige hulp, ook aanwezig aan boord. In Nederland worden

  problemen en afwijkingen direct door de tandarts verhol-

  pen. Hier in Afrika blijven mensen er vaak zo lang mee

  rondlopen dat er gigantische gezwellen ontstaan. In veel

  gevallen goedaardig, maar evengoed soms fataal. En zeker

  verminkend. In onze periode in Congo hebben al duizen-

  den mensen tandheelkundige behandelingen gekregen.

  Verminkte kinderen met een operatie een nieuwe toe-

  komst geven, ng zon voorbeeld. En niet te vergeten de

  zorg voor Afrikaanse vrouwen met een afwijking. Vrou-

  wen met een hazenlip krijgen hier zelden een man. In de

  Afrikaanse cultuur is dat nog erger dan in een westers

  georinteerd land. Hier zijn de vrouwen namelijk veel

  afhankelijker van een man. Zonder te trouwen loopt hun

  hele leven vast.

  IMPROVISEREN EN PIONIERENWat in Nederland zo logisch is even snel bevoorraden,

  patinten bellen of e-mailen wanneer ze aan de beurt zijn

  voor hun ingreep loopt in Afrika heel anders. De logis-

  tiek is inderdaad uniek. Materialen en middelen komen in

  containers vanuit Amerika en Nederland hiernaartoe. Ook

  het plannen van patinten is een uitdaging. De zakelijke

  benadering van Nederland probeer ik hier wel te introdu-

  ceren, maar dat heeft tijd nodig. Onze database staat nog

  in de kinderschoenen. Dat betekent veel improviseren en

  pionieren. Om met patinten in contact te komen houden

  we screeningsdagen in het land, belicht Corn Blom de

  systematiek. Op locatie doen onze verpleegkundigen een

  preselectie van patinten. Zo ontstaat een planning, geba-

  seerd op het aantal ingrepen per specialisatie. Vervolgens

  OKO0214.indd 32OKO0214.indd 32 4/26/14 11:51 AM4/26/14 11:51 AM

 • OK MANAGEMENT APRIL 2014 33

  worden de mensen uitgenodigd voor een aanvullende

  screening aan boord. Aan de behandelingen kleven vaak

  meer risicos dan in Nederland, doordat veel patinten een

  ziekte onder de leden hebben: malaria, hiv, bloedarmoede.

  Na de tweede screeningsronde wordt de operatiedatum

  vastgesteld.

  HARD WERKENAls hoofd OK is Corn Blom verantwoordelijk voor het

  actuele werkrooster. Ook blikt hij alweer vooruit met de

  recruitment voor de volgende locatie; na de jaarlijkse onder-

  houdsperiode in juni/juli in Tenerife gaat de Africa Mercy

  naar Guinee. Het formeren van teams voor de vijf OKs aan

  boord is gecompliceerder dan in een ziekenhuis, want we

  hebben hier veel met wisselingen te maken. Sommige spe-

  cialisten, anesthesisten en operatieassistenten verbinden

  zich net als wij voor minimaal twee jaar. Anderen draaien

  een paar weken mee en gaan dan terug naar huis. De turn-

  over van het personeel ligt rond de 250 mensen per missie

  van tien maanden. Met een gestructureerde aanpak ver-

  loopt alles als de welbekende geoliede machine.

  Na de weekendwisseling is er een orintatie op de maan-

  dagmorgen. s Middags volgt de patintenscreening. De

  specialisten bepalen welke mensen ze kunnen behandelen.

  Direct de volgende dag beginnen we met het echte werk:

  opereren. Er is geen tijd te verliezen, we werken hard. Om

  veel patinten te kunnen helpen is er weinig variatie bin-

  nen ieder specialisme. De ingrepen zijn bijna standaard,

  vanuit het oogpunt van snelheid, veiligheid en kwaliteit.

  Naast de genoemde speerpunten het planningssysteem

  verbeteren en het bieden van medische zorg van goede

  kwaliteit is er ook het streven om professionals met een

  goed gevoel naar huis te laten terugkeren. Daar zit ook

  wat eigenbelang bij, erkent Corn Blom. Namelijk de

  hoop dat zij, ervaren, nog eens terugkeren. Gelukkig doet

  zon 50 procent dat ook. Een mooi resultaat, zeker nu er in

  China een tweede hospitaalschip gebouwd wordt. Het is de

  planning om dat over vier jaar operationeel te hebben. Dan

  zijn er dus nog meer OKs te vullen.

  TREDMOLEN VAN LUXEEr zijn niet alleen chirurgen en verpleegkundigen aan

  boord van de Africa Mercy. Ook zijn er koks, boekhouders,

  techneuten, machinisten, leraren (kinderen gaan op het

  schip naar school) en zelfs een kapper. Een kleurrijke

  samenleving van mensen uit zon veertig verschillende

  landen en met allerhande culturele en religieuze achter-

  gronden. Blom: We zijn verbonden door onze intrinsieke

  motivatie om iets voor anderen te betekenen. In Nederland

  kostte het soms moeite om het personeel gemotiveerd te

  houden en werd er veel genvesteerd in teambuilding. Dat

  is hier aan boord niet nodig. We hebben dezelfde passie,

  wat zorgt voor een bijzondere dynamiek.

  In de religieuze grondslag van Mercy Ships kunnen Corn

  Blom en zijn vrouw zich goed vinden. Wij geloven in de

  Bijbel. Maar vooral ook in het doel om iets te betekenen

  voor anderen. De tredmolen van luxe in Nederland ging

  ons opbreken. Gaandeweg groeide het verlangen om ons op

  een andere manier in te zetten.

  Vooral de prijs die zijn vrouw voor dit nieuwe leven h