Oisterwijk, 13 maart 2013 BIG is beautiful?. 2 Nederlandse gemeenten 1990:673 gemeenten 2000:537...

Click here to load reader

download Oisterwijk, 13 maart 2013 BIG is beautiful?. 2 Nederlandse gemeenten 1990:673 gemeenten 2000:537 gemeenten 2012:415 gemeenten 2017:340 gemeenten 2025:100-150

of 23

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Oisterwijk, 13 maart 2013 BIG is beautiful?. 2 Nederlandse gemeenten 1990:673 gemeenten 2000:537...

 • Dia 1
 • Oisterwijk, 13 maart 2013 BIG is beautiful?
 • Dia 2
 • 2 Nederlandse gemeenten 1990:673 gemeenten 2000:537 gemeenten 2012:415 gemeenten 2017:340 gemeenten 2025:100-150 gemeenten Gemiddelde omvang 40.000 inwoners (in EU: 5.400) 27 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (7%)
 • Dia 3
 • 3 Rutte II Opschalen van gemeenten tot bestuurlijke eenheden van minstens 100.000 inwoners Opschalen van provincies tot landsdelen Bezuinigingen: 1.050.000.000,-
 • Dia 4
 • 4 Rutte II De verpakking voor schaalvergroting: Decentralisatie vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd Maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers
 • Dia 5
 • 5 De theorie achter decentraliseren Slagvaardigheid Integrale beleidsvoering Maatwerk Politieke en beleidsparticipatie Toegankelijkheid politieke organen Betrokkenheid politieke organen Zorgvuldige afweging belangen en prioriteiten Goedkoper en beter
 • Dia 6
 • 6 Welk probleem lossen we eigenlijk op? Financin? Rijksbegroting? Kwetsbaarheid? Kwaliteit?
 • Dia 7
 • 7 Financin? Onderzoek COELO onder alle Nederlandse gemeenten (2002-2012) Gekeken naar totale uitgaven (excl. Grondexploitatie) en naar uitgaven van de functie bestuur per hoofd van de bevolking (gecorrigeerd voor inflatie) Controlegroepen: - alle niet-heringedeelde gemeenten - 135 niet-heringedeelde gemeenten (20.000-100.000 inwoners) - heringedeelde gemeenten uit andere jaren
 • Dia 8
 • Dia 9
 • Dia 10
 • 10 Financin? Kort voor herindeling Kort na herindeling Na meer dan 4 jaar Totale lastenHoger Hoger (1) Lasten gemeentebestuur Geen significant effect Geen significant effect (2) BelastingLager (3)Geen significant effect Bron: M.A. Allers, J.B.Geertsema, Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling, Me Judice, 9 november 2012Me Judice Noot: 1] Lange termijn : kosten 10% hoger 2] Zou goedkoper moeten worden 3] Tijdelijk lagere lasten om de burger te lijmen?
 • Dia 11
 • 11 Financin? Mogelijke oorzaken: overmaat aan cordinatie en bureaucratie grotere bestuurskracht, waardoor meer taken opgepakt kunnen worden die eerder bleven liggen nieuwe gemeenten nog steeds te klein? oorspronkelijke gemeenten groot genoeg? Is het reel om bezuinigingen in te boeken?
 • Dia 12
 • 12 Big is beautiful? Geen empirisch bewijs voor een goedkopere uitvoering Geen goed fundament onder de door het Kabinet ingeboekte bezuinigingen Hoe zit het dan met continuteit en kwaliteit?
 • Dia 13
 • 13 Herindelingen gewogen Onderzoek naar herindelingen in Zuid-Holland 12 herindelingen: 38 gemeenten Gekeken naar: - gevolgen voor burgers - doelrealisatie - proces. Bron: Herindelingen gewogen, Rijksuniversiteit en Berenschot, 2008
 • Dia 14
 • 14 Effecten herindelingen Vertrouwen van burgers is afgenomen, evenals de belangstelling van burgers voor de politiek lagere opkomst verkiezingen Gemeenten zijn beter benaderbaar, maar staat tegelijkertijd op grotere afstand van haar inwoners Herindelingen hebben niet geleid tot een verhoging van de tarieven Op korte en middellange termijn zijn er geen gevolgen voor het publiek voorzieningenniveau
 • Dia 15
 • 15 Effecten herindelingen Professionaliteit neemt toe door specialisatie Minder kwetsbaar Strategische denkkracht neemt toe Sterkere positie t.o.v. de regio en mede-overheden Concurrentiepositie op de arbeidsmarkt verbetert niet of nauwelijks Forse financile tegenvallers in de eerste jaren na de herindeling inkomsten Gemeentefonds dalen
 • Dia 16
 • 16 Big is beautiful? Continuteit: minder kwetsbaar Kwaliteit: professionaliteit neemt toe Verbeteringen in de gemeentelijke organisatie, maar de burger ervaart geen verbetering
 • Dia 17
 • 17 De mythe van de schaal Decentralisatie bijstand: WWB (2004) Is er een optimale schaal voor de uitvoering van de WWB? Idee vooraf: 50.000-70.000 inwoners / 1.200-1.500 WWB-ers
 • Dia 18
 • 18 Case: sociale diensten Bron: De mythe van de schaal, CAB i.o.v. Divosa, nov. 2007
 • Dia 19
 • 19 Case: sociale diensten Op het eerste gezicht: groter is beter, maar . grote spreiding in antwoorden. Schaal is niet de juiste start van de discussie Wat voor soort gemeente willen we zijn? Lokale optimale schaal
 • Dia 20
 • 20 Aandachtspunten sociale diensten Goede lokale probleemanalyse Verschillende functies op verschillende schaal Integraal beleid en integrale uitvoering (maatwerk) Natuurlijke grenzen Kwetsbaarheid in personele stabiliteit en specialistische taken Fusie is niet altijd de oplossing
 • Dia 21
 • 21 Optimale schaal voor gemeenten? Klein genoeg voor Maatwerk Efficiency Innovatie Concurrentie Gevoel van empowerment Groot genoeg om Schaalvoordelen te behalen Externe effecten te internaliseren Taken aan te kunnen
 • Dia 22
 • 22 Resum BIG is niet altijd beautiful
 • Dia 23
 • 23 Colofon Marcel Moes moes@cabgroningen.nl Mob. 06-46222899 CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen Tel. 050-3115113 www.cabgroningen.nl