OHMvani 1e kwartaal 2003

of 60 /60
I NFOBLAD OHM • P ROGRAMMA S 9e jaargang • januari/maart 2003 • nr 1 • prijs 10,00 per jaar Holi Mahabharata Ayurveda OHM

Embed Size (px)

description

9e jaargang • januari/maart 2003 • nr 1 • prijs • Ayurveda • Mahabharata • Holi

Transcript of OHMvani 1e kwartaal 2003

Page 1: OHMvani 1e kwartaal 2003

I N F O B L A D O H M • P R O G R A M M A ’ S9e jaargang • januari/maart 2003 • nr 1 • prijs € 10,00 per jaar

Holi

Mahabharata

Ayurveda

OHM

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 1

Page 2: OHMvani 1e kwartaal 2003

2 - januari/maart

OHM-Vani is een uitgave van de StichtingOrganisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeftachtergrondinformatie over de programma’s vanOHM en maakt melding van relevante ontwikke-lingen in de Hindoe-gemeenschap. Wij nodigenu uit opmerkingen of commentaar op onze pro-gramma’s of op dit blad te zenden aan StichtingOHM.

De redactie behoudt zich het recht voor omingezonden stukken in te korten, te redigeren ofniet te plaatsen. Geplaatste stukken geven nietaltijd de visie van de OHM weer.

Een jaarabonnement kost €10,- Opzegging dientuiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaarschriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-men zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van Stichting OHM

Eindredacteur:Perdiep Ramesar

Aan dit nummer werkten mee:Auteurs:

Aashna LalbahadoersingDhiren Gangaram PandaySuryaprasad BiereSharda BallaRik Verbeek N. Gangaram PandayEtienne PremdaniChan MakhanRobert Swami Persaud

Met dank aan:R. Chander, D. Gangaram Panday, C. Mathura, B. Lalbahadoersing, G. Sloot, M. Stam,A. Bierdja, S. Biere.

Grafische verzorging:

Adri Segaar

Stg. OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920

Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

Colofon

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 2

Page 3: OHMvani 1e kwartaal 2003

3 - januari/maart

pagina 5

pagina 6

pagina 12

pagina 16

pagina 20

pagina 22

Pagina 27

pagina 31

pagina 33

pagina 35

Pagina 38

Pagina 41

Pagona 43

Pagina 52

Pagina 54

Pagina 58

Redactioneel

OHM Televisie zondag

OHM Radio zaterdag

OHM Radio maandagde Lotusvijver

OHM Televisie en Radioin hindi

Mahábhárata

Holi, een nieuw begin

Gurukuls

God Shiva en zijn toegewijden

Geven zuivert de ziel

Pijn en Yoga

Vishwa Ayurved Sangh

Ayurveda versus reguliere geneeskunde

Ayurveda en het constitutionele bewustzijn

Ayurvedische massage

Het spirituele web

Inhoud

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 3

Page 4: OHMvani 1e kwartaal 2003

4 - januari/maart

Advertenties

Ayurvedische behandelingen:pancha karma, masage, kruidentherapie, Acupuntuur, Prana-therapie en levende Analyse

Lessen:Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qirobics,QiGong/Yoga/Meditatie

Ayurvedische leef- en voedingsadviezen

Workshops/Opleidingen: Ayurvedische massage, Oosterse masage

Prana-Therapie, Qigong en meditatie

Import en distributie van Arjuna Ayurvedische kruiden

Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uurGratis diagnose en Prana-behandelingen

Chan Makhan: Chinese Ayurvedisch Doctor Frieda de Putter: Acupuncturiste en

Ayurvedic Practitioner

Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht.Tel.: 030 - 2734171

www.jade-health.com

DORDTSELAAN 144-D • 3073 GL ROTTERDAM • TELEFOON 010-484 91 77 • FAX 010-4846534REGENTESSEPLEIN 12A • 2562 EV DEN HAAG • TELEFOON 070-363 95 36 • E-mail:[email protected]

ERCO REIZEN B.V. IS LID

VAN enIATA

DUS..,DUS..,

U REIST OPU REIST OP ZEKERZEKER

vrvraag aag

onze bro

onze broch

ure chure

rondreizen

rondreizen

Çheck onze websites:

www.ercoreizen.nl

www.ercotravels.com

www.mauritiustours.com

DE IN D I A S P E C I A L I S T M E T E I G E N K A N T O O R I N INDIA

Voor Erco Reizen is er veel veranderd en veel vernieuwd en ...... vooral naar de eerste resultaten zijn wij benieuwd.

Mr Drs T. BissessurADVOCAAT & PROCUREUR

• Strafzaken• Echtscheidingen• Kort Gedingen• WAO-zaken• Verblijfsvergunningen• Letselschade• Ontslagzaken• Schadeprocedures

Grotewaard 1 • 2716 XPGrotewaard 1 • 2716 XP ZoetermeerZoetermeerTTel: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82el: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82

HOLI PHAGWA TOUR 2003

INDIA 14 DAGEN vertrek 7 maart € 795,--15 DAGEN vertrek 7 maart € 950,--22 DAGEN vertrek 7 maart € 1.095,--

MAURITIUS 15 dagen Vertrek 8 maart of 14 maart € 850,--22 dagen Mahasivratri & Holi tour vertrek 27 feb. € 995,--

VERZORGDE RONDREIZEN:

SINGAPORE , MALEISIE-MALAKKA , KUALA LUMPUR, PENANG, THAILAND-PHUKET, BANGKOKVertrek: elke maand - vraag naar brochure of zie websiteDUBAI 8 dagen rondreis INDIA 15 dagen rondreis voor € 950,--INDIA 21 dagen rondreis voor € 1095,--

VLIEGTICKETS

MAURITIUS Air France / Air Mauritius v.a. € 685,--INDIA Air India v.a. € 525,--BANGKOK Thai Airways v.a. € 590,--GOA / BANGALORE Air India v.a. € 625,--PARAMARIBO KLM/SLM v.a. € 730,--

MAURITIUS

LUXE APPARTEMENTEN (met zwembad) voor € 20,-- per persoon per nachtHOTEL inclusief Ontbijt en Diner voor € 20,-- per persoon per nacht

WIJ KUNNEN IEDER GEWENST HOTEL VOOR U BOEKEN ERCO REIZEN bepaal t a l leen de zeer betaalbare pr i j s ! ! ! !

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 4

Page 5: OHMvani 1e kwartaal 2003

5 - januari/maart

Vanuit OHM zullen wij zeker ons bestblijven doen om u op een prettige wijzekennis te laten maken met deHindoecultuur en –filosofie. Dit temeer,omdat wij in het jaar 2003 het heuge-lijke feit herdenken, tien jaar tebestaan! Laten wij dit jaar ook hier ennu beginnen u van harte te bedankenvoor uw vertrouwen in OHM. En blijftu vooral met plezier ons kwartaalbladOHM-Vani lezen, waarin wij proberenook dit jaar u telkens weer verrassendeartikelen voor te schotelen.

Zo zullen we vanaf dit nummer meeraandacht besteden aan de steeds popu-lairder wordendeAyurvedische geneeswijze en haardiverse aspecten. Daarnaast proberenwij u up-to-date op de hoogte te houdenvan de radio en televisieprogramma’svan de komende periode. Met wat korteachtergrondartikelen over de aan bodkomende onderwerpen in de program-ma’s hopen wij u enige verdieping teverschaffen.

Namens OHM,

Perdiep Ramesar, eindredacteur OHM-Vani

Beste lezer,

We hebben samen een heel enerverendjaar achter de rug. Een jaar met grotegebeurtenissen, zowel nationaal alsinternationaal. We ondervinden hieraan den lijve de afnemende tolerantiejegens elkaar. Laten we de wens uit-spreken dat het nieuwe jaar voor onsallen een nieuw begin mag zijn. Dat wijelkaar meer met respect zullen bejege-nen. Dat we meer begrip kunnenopbrengen voor elkaars standpunten en

dat weonszelfvredelie-vend kun-nenopstellennaarelkander.Geenenkelgeloof ofreligie

predikt haat, nijd en oorlog. Laten wijons best doen, dit nieuwe jaar, meer vanelkaars geloof te begrijpen. Dit zal hetrespect voor elkaar alleen doen toene-men. Volgens ons is dat het begin vande betere wereld.

Redactioneel

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 5

Page 6: OHMvani 1e kwartaal 2003

ZONDAG 5 JANUARI 2003 13.00-13.30 UURMahabharata deel 1

Mahabharata is een tweedelige serie waarin elementen uithet grootste epos ter wereld namelijk de Mahabharata wor-den besproken.Het programma gaat onder andere in op de historische con-text van dit grootse werk.Waarvan westerse wetenschappers beweren dat het zo’n1000 v. Chr. werd geschreven.Indiase geleerden daarentegen beweren dat dit vele duizen-den jaren daarvoor werd geschreven. Volgens prof. MichaelJansen, historisch onderzoeker zijn er de laatste jaren nieu-we historische en archeologische feiten aan het licht geko-men, die pleiten voor de Indiase visie. En zou hetMahabharataverhaal inderdaad acht tot tienduizend jaar eer-der hebben afgespeeld. Welke zijn die nieuwe gegevens?Hoe zag de samenleving waarin dit verhaal zich afspeelde ereigenlijk uit? Komt dit grote epos zoals Indiërs dat bewereninderdaad uit de geest van een hoogstaand geciviliseerdesamenleving die acht tot tienduizend jaar geleden de Indiasevalleien bevolkte, of is het een product van een uitheemsebeschaving die bekend staan onder de naam Ariërs Indiaomstreeks 1000 v. Chr. binnenviel.Allemaal vragen waarop er in het programma naar antwoor-den wordt gezocht.

ZONDAG 12 JANUARI 2003 13.00-13.30 UURMahabharata deel 2

In deel 2 is er ook aandacht voor de filosofie en de velesymbolieken die dit werk een tijdloos, universeel en vooraleen voor het leven gidsend karakter geven.

Televisie

HERHALING

ZATERDAG 11 JANUARI

1 e K WA RTA A L 2003

O P NE D E R L A N D 113.00 - 13.30 uur

6 - januari/maart

HERHALING

ZATERDAG 18

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 6

Page 7: OHMvani 1e kwartaal 2003

ZONDAG 19 JANUARI 2003 13.00-13.30 [email protected]

Een programma waarin we met jongeren praten over hunproces van zelfwording: identiteitsvorming, besef van nor-men en waarden en de sociaal maatschappelijke ontwikke-ling met name hun interactie met de omgeving. Dit programma staat in het teken van de TweedeKamerverkiezingen.We hebben het onder andere over de betrokkenheid vanHindoestaanse jongeren met de politiek. Hoe groot is dieeigenlijk?

ZONDAG 26 JANUARI 2003 13.00-13.30 UUROHM-MagazineMet hierin aandacht voor sociaal maatschappelijke en religi-eus culturele ontwikkelingen binnen de Hindoestaansegemeenschap in Nederland.Vaste onderdelen in het magazine: uitlichting van eenHindoestaanse jongere die op een bijzondere manier eenplek heeft weten te vinden in de Nederlandse samenleving.In het onderdeel typisch Hindoestaans belichten wij de ach-tergronden van een cultureel of religieus gebruik uit deHindoetraditie.In dit magazine ook aandacht voor een groot congres inNew Delhi, India welke in januari wordt gehouden. Aan ditcongres nemen vertegenwoordigers van alle landen waarnakomelingen vaan Indiase contractarbeiders wonen deel.Het congres welke in het vervolg jaarlijks zal worden gehou-den heeft als doel:de banden met nakomelingen van Indiase contractarbeidersbuiten India, te verstevigen.

ZONDAG 2 FEBRUARI 2003 13.00-13.30 UURHindoes aan de onderkant van de samenleving.

Hindoes doen het gewoon goed in Nederland. Dat is hetbeeld wat wij van elkaar hebben. En dat is wat wij graaggeloven. Zij, die het minder goed doen, zien we liever niet.Toch zijn er genoeg Hindoes, met name jongeren, die aan de

HERHALING

ZATERDAG 26 JANUARI

7 - januari/maart

HERHALING

ZATERDAG 1 FEBRUARI

HERHALING

ZATERDAG 8 FEBRUARI

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 7

Page 8: OHMvani 1e kwartaal 2003

zelfkant van de samenleving terechtkomen. Conflicten alseen generatiekloof of problemen in de relatiesfeer zijn vaakde oorzaak ervan. Is het bovengenoemd overdreven besefvan succesvol zijn niet een bron van erosie van ons gevoelvoor solidariteit en beschaving ten aanzien van deze zoge-naamde probleemjongeren. In dit programma het verhaalvan twee Hindoestaanse jongeren over hun “val” naar deonderkant van de samenleving, de oorzaken ervan en hunstrijd om er weer bovenop te komen. Maar ook over dereactie en houding van hun omgeving.

ZONDAG 9 FEBRUARI 2003 13.00-13.30 UURGeen uizending i.v.m. de Davis Cup

ZONDAG 16 FEBRUARI 2003 13.00-13.30 UURVeda

Dit programma staat in het teken van de geboortedag van deSwami Dayanand, een van de grote hervormers uit deIndiase traditie.Volgens Swami Dayanand Saraswati is kennis een voorwaar-de voor zelfverheffing.Hij vond dat kennis voor een ieder toegankelijk moet wor-den gemaakt.Geheel in de geest van deze hervormer gaan we op zoek

naar een ashram in India waar jonge kinderen onderrichtkrijgen in zowel spirituele als in materiele kennis.We volgen een groep kinderen die al op zeer jonge leeftijd,sommige op driejarige leeftijd, huis en ouders verlieten omin een ashram te wonen en te studeren.Waarom kozen ze voor een sober en volgzaam bestaan, diebestaat uit dagelijks urenlang studeren in heilige boeken,Sanskriet en het leren reciteren van mantra’s.Mantra’s die dienen om je geest in contact te brengen methet grote universele kosmische bewustzijn. Is het goed reci-teren van mantra’s alleen mogelijk als je zo jong begint?Is de intonatie, ritme, klankkleur, emotie, uitspraak enandere recitatievaardigheden alleen te leren als je heel jongbegint? Welke zijn de noodzakelijke recitatiekenmerkenzonder welke effectief reciteren nauwelijks mogelijk is?

Televisie

8 - januari/maart

HERHALING

ZATERDAG 22 FEBRUARI

10.30 UUR

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 8

Page 9: OHMvani 1e kwartaal 2003

ZONDAG 23 FEBRUARI 2003 13.00-13.30 [email protected]

Ons maandelijks jongerenprogramma waarin thema’s uit debelevingswereld van jongeren die met hun zelfwording eninteractie met hun omgeving verband houden aan de ordekomen.

ZONDAG 2 MAART 13.00-13.30 UURHet Maha Shiva Ratri-feest.

Maha Shiva Ratri betekent: de grote nacht van Shiva.Het is de vereringsavond en nacht van Shiva, het regenere-rend aspect van de Goddelijke drie-eenheid Brahma, Vishnuen Shiva. Shiva herschept het leven als het is afgestorven.Daarmee garandeert hij de continuïteit van de schepping.Tijdens deze vereringsavond volgen wij enkele volgelingen,thuis en in de tempel. Waarom zijn zij aan dit regenerendaspect van God toegewijd? Welke betekenis heeft Shiva voorhen en hoe geven zij daar uiting aan in hun dagelijks leven.Hoe staan zij tegenover de schepping, het milieu en dergelij-ke welke Shiva middels herschepping heel en continue pro-beert te houden?

ZONDAG 9 MAART 13.00-13.30 UURBollywood deel 1

Bollywood achter de schermen is een tweedelig programmaover Bollywoodfilms (Bollywoodindustrie). De Indiase film-wereld kenmerkt zich net als de westerse filmwereld steedsmeer door glamour en glitter; en niet zelden ook decadentie.Het succes van de films wordt vaak eenzijdig toegeschrevenaan jonge knappe acteurs en actrices die niet alleen als eenverpersoonlijking van al het pracht en praal in de film wor-den gezien, maar vaak ook tot idolen worden verheven.Personen die op de achtergrond minstens even belangrijkebijdrage leveren aan het succes van de film, zoals muziek endanschoreografen, worden vergeten.In deze tweedelige serie gaan we op zoek naar juist dezebovengenoemde personen.We praten onder andere met muziekchoreografen en diri-genten.De muziek en de liedjes die zij maken is vaak lang voor de

HERHALING

ZATERDAG 1 MAART

10.30 UUR

HERHALING

ZATERDAG 8 MAART

10.30 UUR

HERHALING

ZATERDAG 15 MAART

10.30 UUR

9 -januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 9

Page 10: OHMvani 1e kwartaal 2003

film uitkomt een hit; zowel in als buiten India. Wie zijn diemensen die er telkens weer in slagen oorstrelende en aanonze diepere emoties appellerende muziek te componeren.Hoe komen ze tot invoeling met het beeldmateriaal om ver-volgens daarmee zodanig harmoniërend muziek te compo-neren dat de beleving van de film zo intens wordt dat we ergeheel in opgaan?

ZONDAG 16 MAART 2003 13.00-13.30 UURBollywood deel 2

Extra uitzending ivm het HolifeestDinsdag 18 maart 2003; 18.00-18.30u.Herhalingstijd nog nader vast te stellen,zie www.ohmnet.nl

Het massaal publiekelijk vieren van het Holifeest op bijvoor-beeld de Dam in Amsterdam en het Hofplein in Rotterdam,maakt dit feest steeds meer tot een ontmoetingsfeest.De ontmoetingen tussen Hindoes en andersdenkenden bijdeze vieringsmomenten gaan verder dan elkaar met abir ofpoeder bestrooien of van exotische hapjes genieten.Zo zijn er bijvoorbeeld persoonlijke en (lokale) radio entelevisiegesprekken en discussies over de achtergrond, bete-kenis en de bijdrage van Holi aan de totstandkoming vaneen verdraagzame samenleving. Kernvraag in ditHoliprogramma 2003: moet Holi uiteindelijk tot een natio-naal feest worden verheven?

ZONDAG 23 MAART 2003 13.00-13.30 UUROHM-Magazine

Met hierin aandacht voor sociaal maatschappelijke en religi-eus culturele ontwikkelingen binnen de Hindoestaansegemeenschap in Nederland.Vaste onderdelen in het magazine: uitlichting van eenHindoestaanse jongere die op een bijzondere manier eenplek heeft weten te vinden in de Nederlandse samenleving.In het onderdeel typisch Hindoestaans belichten wij de ach-tergronden van een cultureel of religieus gebruik uit deHindoetraditie.

HERHALING

ZATERDAG 22 MAART

10.30 UUR

10 -januari/maart

Televisie

HERHALING

ZATERDAG 29 MAART

10.30 UUR

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 10

Page 11: OHMvani 1e kwartaal 2003

ZONDAG 30 MAART 2003 13.00-13.30 [email protected]

Ons maandelijks jongerenprogramma waarin thema’s uit debelevingswereld van jongeren die met hun zelfwording eninteractie met hun omgeving verband houden aan de ordekomen

HERHALING

ZATERDAG 5 APRIL

10.30 UUR

11 - januari/maart

(iedere werkdag van 9.00-17.00u.)

www.hindoe-hulplijn.nl.

Advertentie

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 11

Page 12: OHMvani 1e kwartaal 2003

12 - januari/maart

ZATERDAG 4 JANUARI 2003 12.00-13.00 UURYoga en (ont)spanning

“De dokter heeft mij aangeraden op yoga te gaan, zodat ikwat minder spanning in mijn rug opbouw.” Gezien de grotepopulariteit van yoga zou deze uitspraak zowel van u alsvan mij kunnen zijn. Waarom werkt yoga ontspannend?

ZATERDAG 11 JANUARI 2003 12.00-13.00 UUROntspanning en spiritualiteit

Pieter Langedijk, bekend van het boek over faalangst, heeftjarenlange ervaring met begeleiding van mensen die meneniets niet te kunnen of te mislukken. In zijn therapie is erveel ruimte voor ontspanningsoefeningen. Vanuit zijn erva-ring meent hij dat deze oefeningen niet alleen de blokkadesopheffen maar ook de weg vrijmaken tot spirituele groei. Indeze uitzending zal Pieter Langedijk zijn visie uitleggen.

ZATERDAG 18 JANUARI 2003 12.00-13.00 UURMogen we twijfelen?

Heeft u ook wel eens gedacht of de weg die u volgt de juisteweg is om tot zelfrealisatie te komen? Bestaan de zakenwaarin ik geloof ook echt? Weet mijn geestelijke leider hetwel zo zeker? Deze zijn soms heimelijke gedachten waaroverer weinig wordt gesproken. Daarom praten we in deLotusvijver met een aantal gelovigen uit verschillende reli-gies over hun twijfels. Hoe twijfelen zij en waarover?

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

1 e K WA RTA A L 2003

Zaterdag12.00 - 13.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio de

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 12

Page 13: OHMvani 1e kwartaal 2003

13 - januari/maart

ZATERDAG 25 JANUARI 2003 12.00-13.00 UURStilte

Stilte is in alle religies belangrijk. Er zijn zelfs stiltecentraom mensen de kans te geven om de stilte te ervaren, los tekomen van het dagelijkse lawaai. Maar wat zoeken mensenin de stilte? Is het een manier om met het innerlijke in con-tact te komen of spreekt God door de stilte? En wat is stilte?Is het wel de geluiden van de natuur, maar niet de geluidenvan de stad? Is het wel het geluid van de sitar, maar niet vanMTV? De Lotusvijver zocht de stilte op.

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2003 12.00-13.00 UURZingeving en dementie

Wanneer we ouder worden gaat ons geheugen ook achter-uit. Het kan soms zelfs zover komen dat er sprake is vandementie. De ervaringen die jou persoon hebben gevormdraak je kwijt. Ook de feiten rondom dierbaren zijn verlorengegaan. Zijn er nog mogelijkheden om zin aan het leven tegeven? Hoe is het met groei op spiritueel gebied. Is dat nogmogelijk?

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2003 12.00-13.00 UURYoga en pijn

Yogadocent Rik Verbeek heeft zich in pijnbehandelinggespecialiseerd. Om zich te bevrijden van jarenlange aan-houdende pijn volgde hij yogacursussen. Ook verdiepte hijzich in pijn en pijnbestrijding. Met de kennis over dezegebieden heeft hij een eigen benadering van pijnbestrijdingdoor middel van yoga ontwikkeld. In deze uitzending ver-telt Rik Verbeek over yoga en pijnbehandeling.

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2003 12.00-13.00 UURWat is liefde?

Op Valentijnsdag hebben velen de liefde verklaard aan zijnof haar geliefde. Maar heeft u wel eens stil gestaan bij devraag wat liefde eigenlijk is? Wat is het dat die ene persoonzo speciaal wordt voor jou? En hoe zit het met de andere

lotusvijver

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 13

Page 14: OHMvani 1e kwartaal 2003

14 - januari/maart

vormen van liefde? Zijn het uitingsvormen van hetzelfdegevoel?

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2003 12.00-13.00 UURHet Zelf in therapie

De Advaita Vedanta-filosofie heeft de laatste jaren steedsmeer aanhang gekregen. Deze filosofie gaat ervan uit dat HetWare Zelf, de Atman, niet verschillend is van het Brahman,van het Allerhoogste. Vrijdag 14 februari organiseerde OHMin samenwerking met de Erasmus Universiteit een congresmet als thema: Advaita Vedanta en psychotherapie. Kan HetZelf in therapie? In deze uitzending gaan we uitgebreid inop deze vraag.

ZATERDAG 1 MAART 2003 12.00-13.00 UURNala en Damayanti

In een eeuwenoud verhaal uit de Mahabharata, kiest deschone Damayanti voor de knappe en dappere Nala alsechtgenoot. De godin Kali was het niet eens met haar keuze.Met een reeks van listen zorgt zij ervoor dat Nala zijnkoninkrijk verliest en zijn geliefde Damayanti alleen in hetwoud achterlaat. Uiteraard gaat Damayanti op zoek naarhaar echtgenoot. In deze zoektocht moet haar liefde hetopnemen tegen de krachtige godin Kali. In deze uitzendingeen hoorspel van dit verhaal uit de Mahabharata.

ZATERDAG 8 MAART 2003 12.00-13.00 UURKoning Harischandra, de vrijgevige

Harischandra stond bekend om zijn vrijgevigheid. Wanneerhij door de goden wordt getest, is hij bereid om alles, zijnkoninkrijk, zijn gezin en zijn vrijheid, op te geven. Hijwordt op een lijkverbrandingsplaats te werk gesteld. Op eendag komt een arme vrouw met een dood kind. Zij heeftgeen geld, en zonder betaling mag hij de crematie niet ver-richten. De vrouw legt het lichaam voor zijn voeten en danziet Harischandra het gelaat van zijn eigen overleden zoon.De ultieme test is begonnen. De Lotusvijver maakte hierovereen hoorspel.

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio de

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 14

Page 15: OHMvani 1e kwartaal 2003

15 - januari/maart

ZATERDAG 15 MAART 2003 12.00-13.00 UURHet Maha Shiva Ratri-feest

Maha Shiva Ratri is letterlijk de nacht van Shiva. Overal terwereld waar Hindoes wonen wordt deze avond op verschil-lende manieren gevierd. In Varanasi, in India, ook wel destad van Shiva genoemd, is deze avond natuurlijk wel heelspeciaal. We laten u horen op welke manieren de nacht vanShiva in Varanasi wordt gevierd.

ZATERDAG 22 MAART 2003 12.00-13.00 UURWat is goed en wat is kwaad?Op het Hindoefeest Holi wordt de overwinning van hetgoede op het kwade herdacht en gevierd. Rondom dezehoogtijdag zijn er talloze religieuze en mythologische verha-len waarin het goede en het kwade eenduidig zijn. Maar inde dagelijkse praktijk is het onderscheid niet altijd evenscherp te zien of te maken. De omstandigheden wegen somszwaarder dan de principes. En toch praten we in termen vangoed en kwaad. Waarop baseren wij ons dan?

ZATERDAG 29 MAART 2003 12.00-13.00 UURDhrupadzang voor een Nederlandsevrouw?Weinig mensen in Nederland zijn in staat om de klassiekeIndiase zangstijl dhrupad te zingen. We kennen eigenlijkalleen, en voor mannelijke, Indiase grootmeesters. Tochzingt de Nederlandse Marianne Svasec al jaren in de dhru-padstijl. Vanwaar de liefde voor deze moeilijke en doormannen gedomineerde zangstijl? Marianne vertelt haar ver-haal in de Lotusvijver.

lotusvijver

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 15

Page 16: OHMvani 1e kwartaal 2003

16 - januari/maart

MAANDAG 6 &13 JANUARI 2003 21.00-22.00 UURWas is er met Nickerie gebeurd?

Het district Nickerie was al sinds de periode van de slavernijhet rijkste gebied van Suriname. De suikerrietplantages daarbrachten meer op dan de soortgelijke bedrijven elders in hetland. Later werden daar vanuit Nederland grote projectenvoor rijstbouw gestart. En met de komst van het projectWageningen, in die tijd het modernste rijstbouwbedrijf terwereld, zag de toekomst van Nickerie er veelbelovend uit.Maar nu kampt het district met grote economische en socia-le problemen. Het faillissement lijkt nabij. Hoe kon hetzover komen?

MAANDAG 20 JANUARI 2003 21.00-22.00 UURHoe multicultureel zijn wijHindoestanen?

De multiculturele samenleving staat meer dan ooit centraaltijdens de komende parlementsverkiezingen op 22 januari2003. Enerzijds wordt er dus ook over de Hindoestanen indit land gesproken en besloten. Maar anderzijds zouden ookwij onze visie en mening op de multiculturele samenlevingmoeten laten horen. In deze uitzending hoort u een debattussen een aantal Hindoestanen die verschillende opvattin-gen over de multiculturele samenleving hebben.

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

1 e K WA RTA A L 2003

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

RadioOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 16

Page 17: OHMvani 1e kwartaal 2003

17 - januari/maart

MAANDAG 27 JANUARI & MAANDAG 3 FEBRUARI 2003 21.00-22.00 UURDe Birha

Het is bekend dat binnen de huidige Hindoestaanse cultuurin Nederland nog steeds elementen bewaard zijn geblevendie de Indiase contractarbeiders 130 jaar geleden naarSuriname hadden meegenomen. Het waren vooral zang endans uit hun dorpse cultuur. De meest van deze cultuurui-tingen zijn nauwelijks populair onder de jongeHindoestanen en dreigen mede daardoor verloren te gaan.Hoe kan er belangstelling worden gekweekt voor de eigencultuurtradities en op welke manier kunnen we de traditio-nele cultuur bewaren? OHM-Radio probeert op deze vragenantwoorden te vinden door te kijken hoe de traditionelezang, de birha bewaard is gebleven.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 17

Page 18: OHMvani 1e kwartaal 2003

18 - januari/maart

MAANDAG 10 FEBRUARI 21.00-22.00 UURAlleen door het leven

Door de toename van het aantal echtscheidingen en het nietvinden van een geschikte partner neemt het aantalHindoestanen dat ervoor kiest om alleen door het leven tegaan groter. Hoe past dit verschijnsel binnen het socialeleven van de Hindoestanen waar, net als in vele andere cul-turen, het gezinsleven het ideaal is.

MAANDAG 17 FEBRUARI & MAANDAG 24 FEBRUARI 21.00-22.00 UURBidaai

Binnen afzienbare tijd begint het huwelijksseizoen weer.Naast alle pracht en praal zal bij elk huwelijk de bidaai hethoogtepunt zijn. Hierbij neemt de bruid afscheid van haarfamilieleden en vrienden. Dit gaat soms met heel veel emo-ties gepaard, terwijl de dochter drie straten verderop komtte wonen. Sommigen beweren dan ook dat dit onderdeeltegenwoordig nep is. Het is afkomstig uit een oud verledenwaar de dochter een aantal dorpen verderop werd uitgehu-welijkt. Neem daarbij de toenmalige slechte wegen ingedachten en je hebt dan alle redenen om afscheid te nemenvan je dierbaren. En toch ervaren de huidige bruiden debidaai als een emotioneel maar ook een mooi moment. Intwee uitzendingen behandelt OHM-Radio het meest emotio-nele moment van het Hindoehuwelijk.

MAANDAG 3 MAART 2003 21.00-22.00 UURMag ik nu eens zelf beslissen?

Wanneer een kind trouwt of op zichzelf gaat wonen, danneemt het verantwoordelijkheden op zich. De verantwoor-delijkheid van een huishouden, een relatie, en van eengezin. Het is een nieuwe stap in volwassenheid. Maar ziende ouders de kinderen ook in het daglicht van volwassen-heid. Zullen zij met hun kinderen communiceren als warehet volwassen of is er in de communicatie tussen ouder enkind nog niets veranderd? OHM-Radio zocht naar de ant-woorden.

Radio1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 18

Page 19: OHMvani 1e kwartaal 2003

19 - januari/maart

MAANDAG 10 MAART 2003 21.00-22.00 UURMaha Shiva Ratri

Maha Shiva Ratri is de avond die geheel gewijd is aan degod Shiva. Overal ter wereld waar Hindoes wonen, wordtop deze avond op verschillende manieren gevierd. Zo ook inVaranasi (Benares), de stad die ook wel bekend is als de stadvan Shiva. OHM-Radio ging na op welke manierenShivaratri in Varanasi gevierd wordt.

MAANDAG 17 MAART 2003 21.00-22.00 UURHolika Dahan

Vanavond is de traditionele Holika Dahan of wel deHolikaverbranding. U krijgt een liveverslag te horen van degebeurtenissen op deze avond.

MAANDAG 24 MAART 2003 21.00-22.00 UURPoeder of Piano?

Holi en poeder zijn elkaars synoniemen. Elk jaar weer uit-kijken, naar het feest waarbij men elkaar kan besmeurenmet poeder in alle kleuren van de regenboog. Althans, datzou men denken. Er zijn echter ook Hindoestanen, die deze‘platte’ manier van Holi vieren afwijzen. Zij zijn van mening,dat Holi ook op andere manieren gevierd kan worden bij-voorbeeld door het bijwonen van een klassiek concert.OHM-Radio zal in een studiogesprek voorstanders van beidezienswijzen aan het woord laten.

MAANDAG 31 MAART 2003 21.00-22.00 UURVedische astrologie

Sinds mensenheugenis worden er voorspellingen over detoekomst gedaan. Niet alleen voorspellingen voor de toe-komst van de hele wereld, zoals Nostradamus, maar ookindividuele voorspellingen. De Vedische astrologie is éénvan de manieren om toekomstvoorspellingen te doen. Hoegaan we om met deze voorspellingen? In hoeverre laten weons in ons handelen beïnvloeden door deze voorspellingen?

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 19

Page 20: OHMvani 1e kwartaal 2003

Televisie hindi

20 - januari/maart

VERT

ALIN

GA.

BIE

RDJA

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 20

Page 21: OHMvani 1e kwartaal 2003

21 - januari/maart

Radio hindi

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 21

Page 22: OHMvani 1e kwartaal 2003

22 - januari/maart

Mahábhárata is de grootste schatkamer van kennis.

In de wereldliteratuur is het historische epos Mahábhárata onvergelijkbaar.

Maharshi Vyása zegt:

Dharme cárthe ca káme ca mokshe ca purusharshabha.

Yadihásti tadayatra yannehaste na tatkvacit.

Maha. Adi. 62.53

“O beste onder de bevolking van Bhárata! Hetgeen in relatie tot de dharma

(religie), artha (welvaart), káma (verlangen) en moksha (bevrijding) in dit

boek is gezegd, dat komt ook elders voor. Wat hierin niet is beschreven,

komt nergens voor.”

Overeenkomstig de context van de Mahábhárata zijn er verschillende niti’s,

beleidslijnen (of: principes; politieke visies) in gecompileerd. De meest

bekende daarvan zijn de politieke visies van Nárada, Kánik en Vidura.

Onder deze principes is de boodschap van Vidura aan Drishtaráshtra vol

gevoel (vol emoties) en verbazingwekkend.

Mahábhárata is door Maharshi Vyása aan de wereld geschonken. Het is de

encyclopedie van de dharma (gerechtigheid of rechtschapenheid). Behalve

de verheven boodschap omtrent Kánikniti, Náradaniti en Viduraniti zijn

hierin ook de plichten van alle varna’s, de klassen in de maatschappij en

áshrama’s, alle levensfasen van de mens beschreven.

Vanuit de culturele, historische, religieuze, spirituele, politieke en andere

oogpunten is de Mahábhárata een schitterend werk. Vanwege deze eigen-

schappen wordt dit werk ook de vijfde Veda genoemd.

Mahábhárata

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 22

Page 23: OHMvani 1e kwartaal 2003

23 - juli/september23 - januari/maart

De schrijverDe oorspronkelijke schrijver van deMahábhárata wordtMaharshi DvaipáyanVyása beschouwd. (Zijnmoeder heetteSatyavati). Hij heetteDvaipáyan, omdat hij opéén van de eilanden vande Yamuna-rivier wasgeboren. Dvípa betekenteen eiland. De kleur vanzijn lichaam was donker(zwart), vandaar dat hijde roepnaam kreeg vanKrishnamuni. Hetwoord krishna betekentnaast aantrekkingskrachtook donker of zwart. Hijwerd meest bekend metde naam Veda Vyása,omdat hij zich inzette om de Veda teverspreiden. Vyása betekent verspreidenof verkondigen. Na een inspanning vandrie jaar heeft hij het epos Mahábháratavoltooid.

Uitbreiding en toevoegingenMaharshi Vyása heeft het verhaal van deMahábhárata aan zijn leerlingVaishampáyan verteld. Vaishampáyanheeft het aan Janmejaya, de achterklein-zoon van Arjuna, verteld. Daarna heeftSauti de zoon van Lomaharshana ditverhaal aan Shaunika en andere Rishi’svoor de derde keer verteld. Zo zijn erdrie vertellers en drie groepen van toe-hoorders van de Mahábhárata geweest.

Over de toevoegingen in deMahábhárata schrijft V. K. Rajvade M. A.het volgende: “De huidige Mahabharatais een corrupte en uitgebreide editie van

de oorspronkelijke Mahábhárata. Ditoude werk is van tijd tot tijd door toe-

voegingen steeds uit-gebreid.

Jaya, Bhárata enMahábhárataMahábhárata heeft driekeren naamsverande-ringen ondergaan. Inhet begin gaf Vyása ditboek de naam “Jaya”(overwinning).

Jayo namotihaso’ yam(Maha. Adi. 2.13)

Vaishampáyan heeftdit uitgebreid ennoemde het werk“Bhárata” en Sauti

heeft het volledig herzien en gaf toen denaam Mahábhárata. In de huidigeMahábhárata zijn er ongeveer 100.000shloka’s, verzen.

De periode van MahábhárataWanneer de Mahábhárata (= de groteoorlog) zich precies heeft afgespeeld,verschillen de geleerden van meninghieromtrent. Westerse analistenbeschouwen de leeftijd van de schep-ping 5000 jaar. Er begint nu bij henenige verandering over de tijdsaandui-ding op te treden. Zij willen de helegeschiedenis van de mens niet later dan5000 jaar terug voeren. Volgens hunberekening is de periode van deMahábhárata ongeveer 300 – 400 jaarvoor Christus.

Maar volgens de Indiase geleerden heeftde Mahábhárata 5000 jaar geleden

Draupadi

SURY

APRA

SAD

BIER

E

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 23

Page 24: OHMvani 1e kwartaal 2003

24 -januari/maart

plaats gehad. Het staat vast dat de date-ring van de Mahábhárata terug gaat tot5000 jaar. Toen Bhimasena met zijnknots het dijbeen van Duryodhana hadverbrijzeld, werd Balaráma erg boos.Shri Krishna zei hieromtrent tijdens dedialoog met Arjuna het volgende:Práptam kaliyugam viddhi“Vanaf nu is de Kaliyuga begonnen.”Volgens de meeste astrologen van Indiais de Kaliyuga 3101 jaar geleden begon-nen. Dat wil zeggen dat de oorlog vanMahábhárata 3101 + 2002 = 5103 jaargeleden plaatsvond.

Mahábhárata: historie of fictieOm de Indiase cultuur te vervormen ente bezoedelen zeggen westerse geschied-schrijvers dat de Mahábhárata geen his-torisch boek is. Zij zeggen dat ShriKrishna, de Kaurava’s en de Pandava’sniet hebben bestaan. De Mahábhárata iseen fictie.

In zijn boek genaamd “Gita Mata” zegtGandhi in het voorwoord het volgende:“Dit boek is niet historisch, maar onderhet voorwendsel van een materiële oor-log is erin een onophoudelijke en inner-lijke strijd van ieder mens beschreven.”

Laten we nu op het historische feit vande Mahábhárata een kijkje nemen. Watis historie? Gaat het bij de geschiedenisalleen om de verzameling van degebeurtenissen?

Volgens de Indiase traditie is de definitievan de geschiedenis als volgt:“Geschiedenis is datgene waarin behalvede feitelijke gebeurtenissen ook de lerin-gen van de elementen en aspecten vanbijvoorbeeld Dharma, Artha, Káma enMoksha zijn beschreven.”

Vanuit dit uitgangspunt zijn zowelRámáyana als Mahábhárata historischegeschriften. Behalve de vervalste passa-ges in de Mahábhárata, is de rest vanhet verhaal op moreel-ethische principesgebaseerd.

Mahábhárata en RámáyanaDe Rámáyana en de Mahábhárata zijntwee glorierijke geschriften. Als u beidewerken met elkaar vergelijkt, komt ugauw tot de ontdekking dat deRámáyana als de ziel en de Mahábhárataals het lichaam wordt beschouwd.Behalve overeenkomsten tonen de tweegeschriften ook verschillen. De persona-ges van Rámáyana vertolken het ideaal-beeld. De partij van de held is altijdonschuldig. Terwijl de karakters van detegenpartij veel vergissingen begaan.Maar de personages van de Mahábháratatonen zulke karaktereigenschappen niet.De personages van Mahábhárata hebbenzowel bij de Pandava’s als Kaurava’sgoede en slechte eigenschappen. Ook dehoofd personages zoals Yuddhishsthiramaakt fouten. Terwijl in de allerslechtstepersonages als Duryodhana en Karnakomen ook goede eigenschappen aanhet licht.

In de Rámáyana is er een beschrijvingvan broederliefde. Terwijl deMahábhárata juist op broederverraad isgebaseerd.

De Mahábhárata beschrijft de oorlog vande Pandava’s en Kaurava’s, twee onder-ling verwante geslachten die beideafstammen van Bhárata, de legendari-sche stamvader van de bewoners vanIndia.De Bhagavad Gita is een onderdeel van

MahábhárataOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 24

Page 25: OHMvani 1e kwartaal 2003

25 - januari/maart

de Mahábhárata, daarin wordt het pro-bleem van de mens in deze wereldbehandeld. Moet hij handelen of zichvan de problemen afwenden? Debeschrijving geschiedt aan de hand vanhet conflict waarvoor een der Pandava’s,Arjuna genaamd, zich voor het uitbre-ken van de beslissende strijd gesteldvoelt. Arjuna deinst voor deze strijdterug omdat hij bang is om deKaurava’s, die zijn verwanten zijn enmet wie hij daarom medelijden heeft, tedoden. Shri Krishna die als Arjuna’swagenmenner en vriend optreedt, zethem dan uiteen dat hij moet handelenom de boosdoeners uit te schakelen ende goede mensen te beschermen. Zo legtShri Krishna aan Arjuna uit dat hij zichdoor zijn persoonlijke gevoelens er niettoe mag laten leiden om de plicht (dhar-ma) op te geven die hij als ridder(kshatriya) heeft om voor het goede testrijden.

Shri Krishna heeft aan de onderzoekerArjuna het werkelijke doel des levensuitgelegd en verteld wat de gevolgenzijn als de mens dit doel uit het oog ver-liest.

Door de studie van de Rámáyana ver-krijgt u innerlijke verlichting en rust.Maar als u de Mahábhárata bestudeert,wordt u aangemoedigd tot heldendaden.

De cultuur van Mahábhárata geeft wei-nig eigentijdse cultuur weer, terwijl decultuur van Rámáyana heel helder isontwikkeld.Aan de ene kant personifieert Ráma eenideaal beeld en aan de andere kant isYuddhishsthira verslaafd aan gokken enheeft nog andere slechte gewoonten.Bharat en Lakshmana zijn het boegbeeld

van broederliefde. Terwijl Bhima enArjuna tegenover Yuddhishsthira zeer felen onaangenaam zijn.Rama en Bharat hebben geen enkelehartstocht jegens het koninkrijk, terwijlDuryodhana uit is op macht en valsevoorwendsel. Zo te zien zijn in beidegeschriften diverse verschillen.Het volk van Rámáyana heeft interessein het staatsbestuur en is niet terughou-dend wat betreft zich heftig verzettentegen onrecht. Als Kaikeyi aan Sitavraagt haar koninklijke klederdrachtenaf te staan en gewone kleren aan te trek-ken, verzet de bevolking zich hier feltegen. Maar wanneer Draupadi in hetpaleis van Dhritrashtra wordt ontkleed,zwijgt niet alleen het volk in alle talen,maar ook de persoonlijkheden alsBhisma en Drona. Rechtschapen als zezijn houden ze toch hun mond.

Ook in de strijd tussen Ráma en Rávanaen tussen de Pandava’s en Kaurava’sworden verschillen waargenomen.Wanneer Rávana op het strijdveldgewond raakt en zonder voertuig is, laatRáma hem met rust door te zeggen:“Het is tegen de moraal (dharma) eengewonde te doden.”

In Mahábhárata zien we het tegenover-gestelde gebeuren. Bhisma en Drona dieongewapend zijn, worden gedood.Karna die van zijn strijdwagen uitstapt,wordt juist op dat moment gedood.Dhritadyumna, Shikandi en de vijfzonen van Draupadi worden in hunslaap vermoord. In de oorlog tussenRáma en Rávana, of Lakshmana enMeghanáda is er geen woede of haat.Terwijl tussen Bhima en Duryodhana en tussen Karna en Arjuna een grote vijandschap heerst.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 25

Page 26: OHMvani 1e kwartaal 2003

26 - januari/maart

Rámáyana beschrijft een ideaal beeldvan het leven. Mahábhárata echter laateen beschaving van onrust en chaosdoorschemeren.

Vyása zegt in zeer heldere taal dat mendharma, gerechtigheid (of: rechtscha-penheid) in geen enkele omstandigheidmoet verlaten. Ook niet vanwege verlan-gens, angst, hebzucht en wanneer zelfsje leven ermee gemoeid is. Dharma iseen fenomeen dat eeuwig is.Om een menselijk bestaan volwaardig tekunnen doorbrengen, doet de schrijvervan de Mahábhárata de volgende oproepaan de wereld:“O mensen van de wereld! Ik wil u eengeheim vertellen. In deze wereld is ergeen betere levensvorm dan die van demens. Verspil deze kans niet. Denkeraan, alleen met dit menselijk lichaamis goddelijke realisatie mogelijk.”Vyása heeft ook een advies gegeven

namelijk dat een leider die niet zelfbetrokken is met het reilen en zeilenvan het volk, geen aanspraak maakt omals bestuurder op te treden.

Een misverstand

Het misverstand is, zo wordt er gezegd,dat wanneer in huiselijke kring passagesuit de Mahábhárata worden voorgele-zen, er onherroepelijk in dat huis eencrisis zal uitbreken. Daarom vermijdtmen de Mahábhárata te bestuderen.Maar deze denkwijze is helemaal ver-keerd en berust op een misvatting.Ons volste vertrouwen is dat waar ooker leringen van Mahábhárata wordenvoorgedragen, helpen deze passages alsvoedingsbodem voor het verbeteren vanhet eigen gedrag en karakter. Twijfelt ugeen seconde hieraan, bestudeert u deMahábhárata en past de leringen er vanin uw dagelijks leven toe.

Mahábhárata

De legers op Kurukshetra

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 26

Page 27: OHMvani 1e kwartaal 2003

opdracht de jongen om het leven tebrengen, maar Prahlad werd steeds doorzijn devotie gered. Holika, een zustervan de koning, koos de zijde van haarbroer. Omdat zij een wondermiddeltegen vuur bezat, kwam ze met een engvoorstel: Prahlad moest met haar op eenbrandstapel. Een groot wonder gebeur-de; Prahlad werd gered, omdat hij GodVishnu met toewijding vereerde. Zijnslechte tante daarentegen kwam in devlammenzee om. De koning raakte inrazernij en probeerde zijn zoon eigen-handig te doden. Op dat moment ver-scheen God Vishnu in de gedaante van

De naam Holi vindt zijn oorsprong inhet volgend mythologisch verhaal.Koning Hiranyakashipu was eenvrome en rechtvaardige koning. Naeen strenge en langdurige aanbiddingkreeg hij de gave van God, dat mensnoch dier hem zou kunnen doden. Nuvoelde koning Hiranyakashipu zichenorm machtig en waande zich eengodheid op aarde. Zijn zoon Prahladechter, bleef zijn geliefde God Vishnuvurig aanbidden. Vergeefs probeerdekoning Hiranyakashipu zijn zoon opandere gedachten te brengen.Uiteindelijk gaf hij zijn dienaren de

DHIR

ENGA

NGAR

AMPA

NDAY

Op dinsdag 18 maart 2003 vieren Hindoes over de hele wereld het Holifeest.

Het is een feest met vele betekenissen; het is een lente-, nieuwjaars-,oogst-,

maar vooral een overwinningsfeest.

27 - januari/maart

Holi, een nieuw begin

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:02 Pagina 27

Page 28: OHMvani 1e kwartaal 2003

Narsingh (halfmens-halfleeuw) en dood-de de wrede koning. Het Holifeest sym-boliseert zo dus de overwinning van hetgoede op het kwade, van recht en waar-heid op onrecht en onwaarheid.

VieringHoli wordt ingeluid methet planten van een stekvan de ricinus-castero-lieplant door een pandit,een priester, tijdens eenspeciale ceremonie.Rondom de geplante‘Holika’ wordt geduren-de de volgende veertigdagen een brandstapelgevormd van hout,droge takken, stro enzo-voorts. Deze brandstapelsymboliseert het kwadeen wordt tijdens de vooravond van Holi,in brand gestoken. Dit is op de avondvan volle maan in maart. In deHindoejaartelling is dit de maandPhagun. Naar deze maand wordt ditfeest ook Phagua genoemd.

Holika Dahan Het verbranden, de Holika Dahan(maandag 17 maart 2003), vindt veertigdagen na het planten ‘s avonds plaats.Vooraf verricht de pandit een offerandeen het plantje, dat het goede symboli-seert (Prahlad), wordt verwijderd. Nukan de brandstapel, die het kwaad sym-boliseert (Holika) aangestoken worden.Speciale muziekgroepen zingen danstichtelijke en Holiliederen. HetGoddelijke wordt bezongen en al zin-gend maakt men een rondgang om debrandende stapel als teken van overwin-ning van de goede macht en vernieti-

ging van de kwade. Het zingen gaatdoor totdat de Holika helemaal ver-brand is.

De volgende dag barst het Holifeest los.Ongeacht op welke dag het Holi feestvalt, het feest duurt tot de eerstvolgendedinsdag. De muziekgroepen gaan bij

mensen langs omHoliliederen;cautals en kabirs,te zingen. Er iseen uitbundigestemming, erwordt gegeten,gedronken, engezongen doorjong en oud,familieleden,kennissen envrienden. Men

besprenkelt elkaar met parfum en reuk-water, bepoedert elkaar flink en begietelkaar met allerlei vloeistof; abir. Ditsymboliseert de verschillende kleurenen geuren van de in bloei staandenatuur. De mens is immers een deel vande schepping en dus van de natuur.De gebeurtenissen in de natuur hebbeninvloed op het gedrag van de mens. Aande ene kant brengt de winter met koudeen donkere dagen veel narigheid metzich mee. Aan de andere kant is de lentede tijd van opleving, bloei en verlich-ting, het symbool van nieuw leven ennieuwe hoop. Zodoende stelt de brand-stapel ook de duistere winter en deslechte daden van de mens voor. Methet verbranden wordt dus afgerekendmet al het negatieve. In een uitgelatenfeeststemming begint men opnieuw meteen schone lei en iedereen wenst elkaareen gezegend Holifeest; een Subh Holi!

De ware betekenis van Holi

28 - januari/maart

Prins Prahlad

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 28

Page 29: OHMvani 1e kwartaal 2003

29 - januari/maart

Traditionele gezondheidsleer

AyurvedaLezingen, opleidingen en behandelingen

Ayurveda Health Center- centra in heel Nederland -

o.l.v. vaidya R.H. Swami Persaud Postbus 463, 6600 AL Wijchen,

tel.: 024 - 641 83 98, fax: 024 - 645 03 16

● zeer nauwkeurige constitutiebepaling● Ayurvedische behandelingen● beroepsopleiding● lezingen in het hele land● www.ayurveda-center.com

Advertenties

Tewarie & Partners Accountants en Belastingadviseurs

Parmessar & Tjon A TenAccountants en Belastingadviseurs

T&H Groep Accountants & Belastingadviseurs bestaat uit:• Tewarie Accountants en Belastingadviseurs• Parmessar & Tjon A Ten Accountants & Belastingadviseurs• Admi Services, administratieve dienstverlening voor het midden & kleinbedrijf.

T&H Groep is uitgegroeid tot een organisatie met een gevarieerd samengesteldepraktijk voor controle, beoordeling en samenstellingsopdrachten.Naast adviespraktijk en de financiële-administratieve begeleiding biedt de organisatie tevens fiscale dienstverlening.

Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid bij de cliënt, waarbij kortecommunicatielijnen zowel binnen als in de relatie met de cliënt een belangrijke rol spelen.

Naast de specialisten in eigen huis beschikt T&H Groep over een met zorgontwikkeld contactennetwerk van externe onafhankelijke adviseurs uit diverse disciplines.

Nederland: Oranje Nassaulaan 55 • 1075 AK Amsterdam.Tel: 020-6711256 • Fax: 020-6737272

Suriname: Mr. F.H.R. Lim A Poststraat 19 • Postbus 1700, Paramaribo.Tel: 474452 • Fax: 474643 enOranje Nassaustraat 53 • Nieuw Nickerie. Tel: 0231979

K.B. Tewarie RA

P. Parmessar FB

M.L.J. Braspenning AA

Mr. L. Krokke-Toffoli

Drs. Ing. W.N.B. Tewarie RE

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 29

Page 30: OHMvani 1e kwartaal 2003

30 - januari/maart

"DAT JE VERLEDENJE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREGRESSIEREÏNCARNAREÏNCARNATIETHERAPIETIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapiedat geschikt is voor werken met een breedscala aan klachten, problemen en levens-thema's, waarvoor inzicht, verandering of

meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

*Totale gezichts- en lichaamsverzorging

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405’s-Gravenlandseweg 152 a1217 GA Hilversum

Andre’s CaribbeanTravel

PARAMARIBO!KLM/SLM/AIRFRANCE

Singel 240(hoek Raadhuisstraat

tegenover het postkantoor)1016 AB AMSTERDAM-Centrum

Tel: 020-6833840Robin PremdhaniDirecteur

Advertenties

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 30

Page 31: OHMvani 1e kwartaal 2003

31 - januari/maart

Men zou zich af kunnen vragen waaromouders kiezen voor onderwijs in eengurukul. De reden die daar onder ande-re voor wordt aangegeven is dat in eengurukul naast wetenschap ook veel aan-dacht wordt besteed aan geloof en cul-tuur. De nadruk op de religie wordt nietalleen door de ouders zeer waardevol

Gurukuls

gevonden. Soms nemen de studentenuit zichzelf de beslissing om in eengurukul te gaan studeren. Tegenwoordig krijgt men in India na hetafronden van een bepaalde opleidingeen alom erkend diploma. De afgestu-deerde studenten kunnen met eendiploma op zak makkelijk hun weg vin-

Een gurukul is een soort ashram waar kinderen vaak jaren dag en nacht

verblijven. In deze ashram wordt hen discipline bijgebracht en wordt hen

van alles geleerd zodat ze later goed in de maatschappij kunnen fungeren.

In India zijn gurukuls vaak ver van de stad gesitueerd. Ook zijn er ver-

schillende gurukuls voor jongens en meisjes. Het doel hiervan is voor stu-

denten een omgeving te creëren waarin hun concentratie onverstoord

gericht kan blijven op hetgeen in de ashram onderwezen wordt.

AASH

NALA

LBAH

ADOE

RSIN

G

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 31

Page 32: OHMvani 1e kwartaal 2003

32 - januari/maart

dag begint rond 4 uur in de ochtendmet yoga, gebeden, offerdiensten en ookdaarna zijn er gestructureerde program-ma’s met lessen en allerlei werkzaamhe-den.

Er zit een wereld van verschil tussensommige studenten die met een mobiel-tje, een stereo-installatie en soms een TVop de kamer hun schoolperiode door-brengen en het leven van gurukulstu-denten voor wie het soms ten strengsteverboden is cosmetica te gebruiken,zonder te vragen ergens naar toe te gaanof bijvoorbeeld zout te eten.

Gurukulsden. Niet iedereen kiest voor een asce-tisch leven na de opleiding. Sommigenwillen bijvoorbeeld doceren of in eenbepaald bedrijf gaan werken. Het voor-deel van het leven in de gurukul is weldat in een vroeg stadium van het leveneen kennismaking plaats vindt met despiritualiteit. In het westen komt hetvaker voor dat men laat in het leven stilstaat bij de existentiële vragen van hetleven. Studenten van de gurukul groeienop met deze vragen. Men moet er wel wat voor over hebben,want het is niet makkelijk. Veel guru-kuls hebben strakke dagindelingen. De

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 32

Page 33: OHMvani 1e kwartaal 2003

Voor dansers is hij deGod van de dans. Voorgehuwden is zijn gezinhet toonbeeld van eenideale familie. Gelovigenzien hem als de godheiddie het snelst tevredenis. Voor yogi’s is hij dehoogste yogi. Hij is degodheid die voor hetwelzijn van de wereldgif heeft gedronken ensindsdien de naamNeelkanth heeft gekre-gen. En zo kan ik weleen tijd doorgaan. DeShiva Mahapuran staatvol van zijn verhalen.Enkele jaren geledenzag ik voor het eerst degelijknamige bhaktise-

rie. Ook de serie ‘AumNamah Shivaay’ is eenaanrader voor allen diegeïnteresseerd zijn inzijn vele lila’s en de ach-tergronden van de 12jyotir lingams.Zo veelzijdig als GodShiva is zo veelzijdig zijnzijn toegewijden. En datmaakt hun toewijdingnu zo speciaal.Er bestaat geen verplich-te voorgeschreven een-duidige manier voorShivaverering.Dit is voor een nieuwe-ling misschien verwar-rend, maar het geeft detoegewijde de ruimte omvanuit zijn hart een per-

AASH

NALA

LBAH

ADOE

RSIN

G

Aum namah shivaay.

Eerst maar eens een groet aan deze bijzondere God. Er

valt zoveel over hem te vertellen dat een kort artikel

schrijven een moeilijke opgave is. Shiva, die onder

meerdere namen bekend staat zoals Shankar,

Aashutosh, Mahadev, Pashupati en Bholenath, wordt

om veel verschillende redenen vereerd.

God Shiva en zijn toegewijden

33 - januari/maart

Shiva drinkt gif om het universum te redden.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 33

Page 34: OHMvani 1e kwartaal 2003

soonlijke relatie op te bouwen met god.Hij kan daardoor kiezen waar hij zichprettig bij voelt. Vereert hij God doorzijn naam te chanten, zijn verhalen telezen of voelt hij zich meer met god ver-bonden tijdens offerdiensten, de keusligt bij de bhakt (toegewijde).Toewijding komt niet uit het verstand,maar uit het gevoel. Een oordeel valt erdus niet over te vellen. De vraag wienstoewijding groter of beter is is dusgeheel niet van toepassing.Bij toewijding gaat het slechts om tweepersonen, de toegewijde en zijn ideaal.Alleen de toegewijde kan bepalen of hijzijn toewijding dient te veranderen. EnGod is op zijn beurt de enige die kanaangeven in welke mate hij tevreden isover zijn toegewijde.Ter gelegenheid van Mahashivratri zendt

OHM een programma uit waarin Shiva-devoten aan het woord komen over derol van Shiva in hun leven. In dit pro-gramma zult u een verscheidenheid vanredenen voor en vormen vanShivaverering zien. Veel toegewijdenhouden hun toewijding verborgen voorde buitenwereld. Deze aflevering biedteen mooie gelegenheid om een beetjevan die persoonlijke belevingswereld teaanschouwen.Inzicht in de relatie tussen bhakt enBhagwaan verklaart waarom heiligenbeiden vereren. Het verklaart ook waar-om Shiva zijn toegewijden hoger danzichzelf acht. En het verduidelijkt waar-om een toegewijde rust vindt in bijvoor-beeld de naam van god, Aum namahshivaay.

34 - januari/maart

Advertenties

Lees 'India Nu'Het enige Nederlandstalige tijdschrift over

India!

• Cultuur en Religie• Politiek en Economie• Samenleving en Milieu

Recent verschenen specials over o.m. vrouwen,gezondheidszorg, Religie en maatschappij, sport enmilieu India. India Nu is een tweemaandelijks blad.

Een jaarabonnement kost €17,50, losse nummers € 3,50

India Nu wordt uitgegeven door de Landelijke IndiaWerkgroep, een organisatie die vanuit Nederland wil

bijdragen aan een menswaardig bestaan van(kans)armen in India.

Voor meer informatie:Tel: 030-2321340, www.indianet.nl

Noord, Oost, Zuid, WestSurinam Air Travel The Best!!

De laagste tarieven en groepskortingen naar o.a.Azië, Mauritius, Suriname,

Dubai, Zuid Afrika,Turkye enz.

voor meer informatie:Telefoon: 030-2321516

Fax: 030-2322500Amsterdamsestraatweg 91

3513 AC Utrecht

Elke maand groepsreizen naar Mauritius!

Lid SGR nr 2319 - K.v.K. 072319

Surinam Air TravelV O O R A L U W R E I Z E N

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 34

Page 35: OHMvani 1e kwartaal 2003

35 - januari/maart

Uit de Hindoefilosofie komt naar voren dat het najagen van kleine wensen ten

behoeve van materieel comfort niet de juiste weg is om de ziel vrij te maken

van alle aardse banden. Introspectie, het kijken naar jezelf, kan zorgen voor

een hoger bewustzijn en een zuiver ziel. Raja (koning) Harischandra die ver

voor koning Dasrath, de vader van Shri Rama, regeerde over Ayodhia, deed

zonder twijfelen afstand zijn hele koninkrijk. Voor hem was eerlijkheid een

groot goed dat zijn ziel zuiver hield. Hij was een man van zijn woord. Het ver-

haal van koning Harischandra gaat als volgt.

Geven zuivert de ziel

Harischandra was een wijze, vrijgevige,eerlijke, rechtschapen en nobele man.Toen de goden op een dag zijn eerlijk-heid en standvastigheid wilden testenstuurden zij de wijze rishi Vishwamitranaar hem toe. In een droom vanHarischandra verscheen rishiVishwamitra en vroeg aan hem om zijnhele koninkrijk en duizend gouden

munten als dakshina (gift). De volgendedag wist Harischandra dat hij een belof-te had gedaan en al was dit niet bijbewustzijn geweest toch hield hijwoord. Zonder te aarzelen gaf de koningaan Vishwamitra, toen die hem aan zijngegeven woord kwam houden, wat hijvan hem verlangde. Harischandra wasimmers een man van zijn woord. Ook al

SHAR

DABA

LLA

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 35

Page 36: OHMvani 1e kwartaal 2003

36 - januari/maart

betekende dit dat hijzelf met zijn vrouwen zoon letterlijk op straat kwam testaan. Ook wilde Vishwamitra toen deduizend gouden munten dakshina (gift)van hem hebben. Harischandra vroeg om een maand tijd,want hij bezat immers niets meer. Metniets dan de kleren die zij aanhaddenvertrokken zij naar Benares. KoningHarischandra heeft zowel zichzelf alszijn vrouw en zoon moeten verkopenom zijn schuld van duizend munten afte kunnen betalen. De dakshina, de gift,was voor hem van zo groot belang. Zijnvrouw en zoon werden verkocht alshulp in de huishouding. En hijzelf ver-kocht zich aan een man die lijkenver-brander was op een van de vele ghats,oevers, van de Ganges. Van koning wasHarischandra verworden tot de slaaf vaneen man die lijken verbranddeOp een kwade dag beet een slang dekleine prins Rohit en de jongen stierf terplekke. Toen de koningin haar zoonkwam brengen bij de lijkenverbranderwas daar koning Harischandra aan hetwerk. Maar door het schemerdonkerkonden zij elkaar niet zien, dus herken-den zij elkaar niet. Harischandra vroegwat de vrouw kwam doen. Toen zijaangaf het lichaam van haar dode zoonbij zich te hebben, zei hij dat hij hetniet kon verbranden. Hij mocht hethout dat daar lag alleen geven aan men-sen die betalen. Zonder betaling kon hijgeen crematie verrichten. Maar helaashad de koningin geen geld of anderemiddelen om te kunnen betalen voor decrematie. Ondanks het feit datHarischandra met de vrouw meevoeldekon hij niet van zijn principes afstap-pen. Er diende eerst betaald te worden.Toen hem op een triest moment duide-

lijk werd dat het om zijn eigen zoonging, en hij als koning zijn eigen zoonniet eens een laatste dienst kon bewij-zen, deed hem dat diep pijn. Maar tochwankelde zijn standvastigheid geenmoment. Ook voor de zielerust van zijneigen zoon kon hij niet van zijn princi-pes wijken. De koningin wees hem zelfsop zijn plichten als vader. MaarHarischandra bleef bij zijn standpunt.Hij vroeg de koningin: De waarheidwaar ik zo voor gevochten heb, waar wezo voor geleden hebben. Moet ik die nuoverboord gooien? Ik ben nu geenkoning. Ik ben de dienaar van mijnmeester. Ik kan niet tegen zijn wensenin gaan, omdat het nu toevallig mijnzoon betreft. Men is bereid veel over tehebben voor het lichaam maar niet voorde zuiverheid van de ziel. Waarheid ishet allerhoogste en de waarheid moetals eerste worden beschermd.De koningin antwoordde daarop dat zijwel een manier wist om te betalen. Zijzou de helft van haar sari geven als bet-aling. Er bestond geen grotere vernede-ring voor een koningin. MaarHarischandra stemde toe. Zij scheurdehaar sari in tweeën en Harischandravoelde een diepe indringende pijn. Maartoch was hij gelukkig omdat hij dewaarheid en eerlijkheid geen geweldhad aangedaan. Zelfs de eer van zijnvrouw woog niet hoger voor hem danzijn gegeven woord en zijn standvastig-heid om eerlijk te blijven. Op dat moment verschenen de godenen zij waren tevreden over Harischandraom zijn eerlijkheid en zijn bereidheidom alles op te geven ten behoeve van dewaarheid. Ze brachten de kleine prinsweer tot leven en gaven hem zijnkoninkrijk weer terug. En nog altijd is

Geven OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 36

Page 37: OHMvani 1e kwartaal 2003

37 - januari/maart

Harischandra het voorbeeld van eenrechtschapen, eerlijk en nobel mens dieniet van zijn principes week. Zelfs nietin de meest moeilijke tijden. Want ookvoor de zijn eigen vlees en bloed was hijniet bereid zijn eerlijkheid op te geven.Zijn ziel bleef zuiver ondanks hetonmenselijke dilemma waar hij voorstond. We kunnen makkelijk principeshebben die voor anderen gelden maarwanneer het onszelf betreft: hoe stand-vastig kunnen we zijn?Harischandra kon makkelijk anderen decrematie weigeren. Maar die van zijneigen zoon? Daar wordt je standvastig-heid en toewijding pas goed op de proefgesteld.U merkt dat er veel gemoeid is metgeven en krijgen. Dan of dakshina is let-terlijk gift. En bij het woord gift denktmen aan een onbaatzuchtige handeling.

Dat geef je zonder iets terug ervoor tewillen hebben. Dat is echt dan of daks-hina. Je zou je zelfs niet goed moetenvoelen omdat je iets hebt gegeven ofgedoneerd. Er wordt wel eens gezegddat grote zielen grote idealen hebben enkleine zielen slechts wensen. KoningHarischandra gaf zonder ooit iets terugte verwachten. Voor hem was een zuive-re ziel het hoogste ideaal. Misschienmoeten wij ook nadenken voordat weiets geven aan of vragen van een ander.

zuivert de zielOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 37

Page 38: OHMvani 1e kwartaal 2003

38 - januari/maart

Aspecten van pijnPijn is een dwingende gewaarwording,om allerlei goede redenen. Zonder pijnals waarschuwingssignaal en motivatorzou ik niet overleven. Pijn bemoeilijktde waarneming (zelfs die van de pijnzelf) en beïnvloedt het gedrag. De licha-melijke en geestelijke conditie gaat ach-teruit: er is verlies van concentratie,coördinatie en subtiliteit, het bewegenwordt behoedzaam.

Ik kan mijn pijn etaleren door me moei-zaam te bewegen, met een droevige,angstige blik, of een gezicht zonder uit-drukking. Langdurige pijn kan ertoe lei-den dat ik te weinig beweeg, en dat leidttot meer pijn.

Langdurige pijn ontwikkelt zich totemotie. Een pijnemotie zal de oorspron-kelijke pijngewaarwording meer en

meer ontgroeien. Emoties vormen mijngedrag en gewoontes, en op den duurzelfs mijn karakter. Op mijn gewaarwor-dingen heb ik vrijwel geen rechtstreekseinvloed, maar aan mijn emoties, gedragen karakter kan ik heel wat doen doorspontaniteit te cultiveren en vastegedragspatronen te wijzigen of ze doorandere te vervangen. Emoties kan ikveranderen door ze te observeren inhun ontstaan, en ze te bevestigen of niette bevestigen. Het yogarepertoire heeft in dit verbandveel te bieden.

AdemtechniekenEr zijn een paar eenvoudige ademtech-nieken die een verbluffende uitwerkingkunnen hebben. • Kreunen is onze ingebouwde adem-

techniek bij pijn. Er is niets mis met kreunen: het helpt.

RIK

VERB

EEK

Pijn en yoga

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 38

Page 39: OHMvani 1e kwartaal 2003

• Verbeeld je, dat je inademt door de voorkant van de pijn, uitademt door de achterkant ervan.

• Een belangrijk aspect van het ade-men is het gevoel van koelte. De inadem is koel, de uitadem warm. Inje verbeelding stuur je de koelte van de inadem naar het pijngebied en laat je de gewaarwording van koelte de gewaarwording van pijn oplossen.

Andere aspecten van het oefenenOefenen wanneer ik pijn heb, veronder-stelt dat ik de moed en discipline hebom de pijn te confronteren. Zo gezienondermijnt elke yogaoefening pijnge-drag. Houdings- en ademoefeningenherinneren me eraan hoe ik me gedroegzonder pijn.

Ik stel me de vraag of ik wérkelijk ommijn lichaam geef. Vaak heeft hetlichaam alle reden om mij als bewoneren beheerder te wantrouwen. Het moetzichzelf verdedigen, zich schrap zettenen voor de zekerheid alvast alarmsigna-len geven vóór het beschadigd wordt.Het ontwikkelt een gedragspatroon vanvrees en vermijding. Als ik het lichaamrespecteer, ook in zijn pijn en stijfheid,en het met zorg behandel, geef ik het dekans mij te vertrouwen en te respecte-ren. Dan heeft het meer reden los telaten en zich anders te gedragen.

Pijn kost veel energie. Door mentale,houdings- en ademtechnieken kan ikleren zuiniger met mijn energie om tegaan. Door op een filosofischer maniernaar mezelf en de wereld te kijken wordik laconieker en maak ik me niet meerdruk over zaken waar ik vroeger wakkervan lag.

Het oefenen kan een ritueel aspect heb-ben. Rituelen geven tijd voor bespiege-ling, ze helpen goede en kwade ervarin-gen te verwerken. Wanneer ik pijn benoem - in termen alskoud-warm, stomp-scherp, licht-zwaar -schept dat een zekere distantie en maakthet de waarnemer in me wakker. Ikonderzoek de woorden die in me opko-men, vergelijk de associaties die zeoproepen met mijn gewaarwordingen envraag me af welke aspecten nog niétverhelderd zijn of intussen al weer ver-anderd zijn.

Door yogaoefeningen, filosofie en medi-tatie kan ik leren lichamelijke en geeste-lijke gewoontes te onderzoeken, ze tevervangen of te veranderen, en de terug-weg af te leggen van gewoontes naar deoorspronkelijke gewaarwordingen.

Meditatie, psychologie and filosofieDe meest rechtstreekse benadering vanpijn is meditatie. Meditatie, niet-gedrag,is het gewaar worden van attitudes enneigingen vóór ze zich tonen in gedrag.

Als pijn er lange tijd is, als pappen ennathouden niet meer helpt en ik al mijnzelfmedelijden verbruikt heb, dan móetik heroverwegen. Langdurige pijn zetme met mijn rug tegen de muur endwingt me na te denken over mijn toe-komst. Wil ik hier blijven staan, dekomende dertig of meer jaren, of wil ikin beweging komen? De steun van dezemuur op te geven kan de pijn vergroten,maar ook andere perspectieven mogelijkmaken. Het kan mijn inzicht vergrotenin de rol van gehechtheid, zelfhaat, hetvasthouden aan geconditioneerdheid enhet afzien van vrijheid.

39 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 39

Page 40: OHMvani 1e kwartaal 2003

Werkelijke concentratie op pijn is moei-lijk maar niet onmogelijk. Me concen-treren op pijn maakt me bewust vanwat pijn eigenlijk is: een gewaarwor-ding, en niet een emotie. Ik zie datmijn ervaring ervan gewoonlijk meereen product is van mijn geheugen enverbeelding dan van de oorspronkelijkegewaarwording. Zo kan ik me ontdoenvan wat ik aan de pijn heb toegevoegd,met ervan losmaken en me bewustmaken van niet-pijn.

Wanneer ik mediteer heb ik geen voor-keur voor de ene gewaarwording bovende andere. Als ik mediteer wanneer ikpijn heb, dan is de kans groot dat depijn het podium van mijn aandachtvult, maar waarschijnlijk niet helemaal,en niet voortdurend. Pijn kan me wij-zen op niet-pijn. Door onbevooroor-

deeld observeren van pijn kan ik lerenhet bewustzijnsvernauwende ervan omte vormen tot iets dat het bewustzijnverruimt. Ik word sensitief en ga hou-den van het lichaam dat ik zo veraf-schuwde. Van tegenstander wordt hetlichaam handlanger of voertuig op wegnaar zelfkennis. Ik beoefen zuivere aan-dacht, die leidt tot het loslaten van pijn.Ik leer de pijngewaarwording niet temanipuleren, er niet over te denken, erniet op te reageren en de pijn waar tenemen zoals hij is.

Tot slotEen belangrijk aspect van leven metpijn is de rol van de ander. De anderkan helpen de waarnemer in me tewekken en wakker te houden. Hij kanme helpen besluiten iets te dóen en bijdit besluit te blijven.

Pijn en yoga

40 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 40

Page 41: OHMvani 1e kwartaal 2003

41 - januari/maart

eeuw. Waarom is het nodig ziek te wor-den als de mens de Wetten van deNatuur in het dagelijks leven kan (leren)integreren?De WAHO is voornemens in de komen-de jaren takken op te zetten in verschil-lende delen van de wereld teneinde degestelde doelen in praktijk te brengen.

Ayurveda is ‘s werelds oudste weten-schap en geneeswijze. Tevens is staat zijbekend als de meest betrouwbare bron,tevens meest authentieke, tijdloze engeweldloze der geneeswijzen.

Het hoofddoel van de organisatie is omAyurveda over de gehele wereld bekend-heid te doen geven en als wetenschap tedoen herrijzen. Belangrijk hierbij is datde mens meer leert preventief dan cura-tief te werk te gaan. ´´Prevention is bet-ter than cure´´ is al eeuwen bij uitstekhet motto voor deze wetenschappelijkediscipline geweest. De samenhang vansterk stijgende kosten in de hedendaag-se reguliere gezondheidszorg en daar-door de verminderde bereikbaarheidvoor vele mensen, dient als motief omdeze geneeswijze als goedkoop alterna-tief te presenteren voor de komende

(WO R L D AY U R V E D A HE A LT H OR G A N I Z AT I O N)

Vishwa Ayurved Sangh

N. G

ANGA

RAM

PAND

AY

De World Ayurveda Health Organization kortweg

WAHO is een jonge organisatie, die 7 jaren geleden

werd opgericht in New Delhi, India.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 41

Page 42: OHMvani 1e kwartaal 2003

bereidingsapotheken en -firma´s hunproducten naar het westen en deze heb-ben zodoende hun weg gevonden naarde medisch consumenten alhier.

Zij begon 5000 jaar geleden in de oud-heid door Lord Dhanvantari, welke eenvan de 24 incarnaties was van LordVishnu. Hij werd geboren met amrit, dat is eenonsterfelijkheidsnectar, in de hand. Hijwerd geboren met een bijzondere gave.Toen hij in de wouden liep begon elkeplant en elk kruid met hem te commu-niceren over diens belangrijkheid voorde mensheid en diens geneeskracht.Hieruit kon hij afleiden welke ziektenelke plant en elk kruid kon genezen.

Ayurveda staat bekend als een van deUpveda´s en kent geen gelijke. Zijgeneest de ziekten bij de bron, daarwaar andere `pathieën` zich toch alleenof merendeels richten op symptomenen daardoor de ´genezing´ vaak eenminder permanent karakter heeft.

Initiatiefnemer en chairman is sinds1995 Pragyapathidhishvar JagadguruDharmasamrat Sri Swami Pragyanand jiMaharaj, PhD, LLB. Hij is zelf jarenlanghoogleraar geweest aan de JabalpurUniversity in Gujarat, India totdat hijmonnik werd om zich te dienste te stel-len van de wereldgemeenschap. De organisatie heeft sinds haar oprich-ting een bestuur dat uit 7 leden bestaat:vooraanstaande wetenschappelijkexperts, bekend geworden door hunwaarde voor de Ayurvedische weten-schap na jarenlange behandelingen,onderzoeken en publicaties op dit ter-rein.

De westerse wereld heeft maar kortgeleden met de kracht van de Ayurvedakennis gemaakt. De laatste jaren expor-teren tientallen Indiaas-Ayurvedische

Vishwa Ayurved Sangh

42 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 42

Page 43: OHMvani 1e kwartaal 2003

43 -januari/maart

5000 jaar Ik wil u graag op wijzen dat Ayurvedaeen 5000 jaar oude, zo niet de oudstegeneeskunst ter wereld is. De huidigewesterse geneeskunst is maar een paar100 jaar oud. Met dit tijdsverschil is hetmoeilijk te accepteren dat Ayurvedaonder de alternatieve geneeswijzen moetworden onderverdeeld. Je zou kunnenstellen dat de reguliere geneeskundejuist alternatief is, gezien het tijdsver-schil. Ayurveda heeft alle moeilijke tij-den overleefd. Gezien de enorme popu-lariteit buiten India mag je gerust stellendat Ayurveda bezig is de wereld weder-om te veroveren. 17 % van de helewereldbevolking maakt gebruik vanAyurveda. Ayurveda ziet de patiënt alseen geheel, dit in tegenstelling tot demoderne geneeskunde. De allopathiekijkt vaak alleen naar symptomen enzoekt naar enkelvoudige moleculen om

de ziekte te bestrijden en heeft een arse-naal aan synthetische medicijnen metheel veel bijwerkingen. Allopathiebehandelt vaak symptomen of alleen‘laboratorium waarden’.Ayurvedische medicijnen kennen totaalgeen bijwerkingen. Toch zijn heel watreguliere medicijnen afgeleid vanAyurvedische kruiden:

• Modern Ayurveda• Atropine Hyascamus niger• Codeine Paperver somnifera• Colchicine Colchinum actmnale• Digitoxine Digitalis purpurea• Digoxine Digitalis lanata• Pilocarpine Pilocarpus jaborandi• Quinidine Chinchona spp.• Reserpine Rauwolfia serpentina• Vinblastine Vinca rosea• Vincristine Vinca rosea• Taxol Taxus brevifolia

Over de verschillen en overeenkomsten tussen

Ayurveda en de Westerse of allopathische

geneeskunde is er veel te vertellen. Ik zal mij in

dit artikel beperken tot enkele kernpunten.

Ayurveda versusreguliere geneeskunde

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 43

Page 44: OHMvani 1e kwartaal 2003

44 - januari/maart

BijwerkingenDe bijwerkingen van de Allopathischemedicamenten en symptoombestrijdingmaakt de mensen heel sceptisch. Meeren meer mensen vinden daardoor deweg naar Ayurveda

De praktijk deel 1In mijn praktijk zie ik steeds meerpatiënten die op zoek zijn naar eenAyurvedische behandeling. De populari-teit van de moderne geneeskunde neemtzienderogen af. Hoe zou dit nu komen?De meest gehoorde argumenten van depatiënten zijn: de huisarts heeft geentijd om naar mij te luisteren, de regulie-re medicamenten hebben heel veelbezwaarlijke bijwerkingen, de specialis-ten zijn arrogant, mijn dokter zegt datik het tussen mijn oren heb, of: u zult ermee moeten leven, wij zijn met u uitge-dokterd, u moet maar verder zoeken.

Dit zijn maar een paar voorbeeldenwaardoor de patiënten hun weg zoekennaar andere geneeswijzen, waaronderAyurveda. Nu is het niet de bedoelingom tegen de reguliere geneeskunde aante schoppen, want als je je been breektof acuut iets overkomt, zul je eerst naareen reguliere arts moeten gaan. Ik benin de gelukkige omstandigheid geweestna een medisch analistenopleiding opHBO-A niveau, ook de reguliere genees-kunde te studeren, voordat ik de over-stap heb gemaakt naar de Ayurveda tePoona. Beide opleidingen hebbendezelfde tijdsduur van plusminus 6 jaar.India kent ruim 100 authentiekeAyurvedische medische faculteiten,waarvan 7 in Poona. De meeste univer-siteiten worden gesubsidieerd door deCentral Government of India.

Ayurveda versus OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 44

Page 45: OHMvani 1e kwartaal 2003

45 - januari/maart

(chirurgie), KNO (keel, neus en oor),Pediatrie (kindergeneeskunde),Gynaecologie en verloskunde, Fertiliteit,Viriliteit,Psychiatrie, Toxicologie,Behandelingsmethode en Medicatie.Wat je helaas mist bij de reguliere oplei-ding zijn de meest belangrijke aspectenvan de gezondheid namelijk, nutritie(voedingsleer), detoxificatie (ontgiftenvan het lichaam), levensstijl, verjongingen vitalisering.Zowel de Ayurvedische als de allopathi-sche geneeskunde beschrijven ziekte-beelden exact eender, zoals definitie vanziekten, etiologie (oorzaak), prodromen(vroege symptomen), klinische sympto-men en de pathosfysiologie (ziektepro-ces) en prognose.

MedicatieEen prettig gegeven is dat Ayurvedageen resistentie kent tegen medicijnen.Ayurveda gebruikt kruiden, mineralen,en edelstenen als medicijn zonder bij-werkingen. Een Ayurvedisch arts geeftadviezen voor je hele leven. InNederland zijn deze middelen als voe-dingssupplement toegelaten. Er wordtgewerkt aan een even strenge kwaliteits-bewaking als bij Westerse middelengebruikelijk is.

De Praktijk deel 2Graag zou ik kort de verschillen die ikdagelijks meemaak in mijn praktijk tus-sen Ayurveda en de reguliere genees-kunde de revue willen passeren, zonderde allopathie in diskrediet te willenbrengen.Tijdens het Ayurvedisch consultbespreekt een Vaidya niet alleen deklachten van de patiënt, maar naast de

Definitie van gezondheidWat verstaat Ayurveda nu ondergezondheid? Volgens Ayurveda isgezondheid een volmaakte staat vanevenwicht tussen de drie fundamenteleenergieën van het lichaam, de drieDosha’s, Vata ( lucht/ether), Pitta (vuur)en Kapha (water/aarde), de zevenDhatu’s ( weefsels), de drie afvalproduc-ten (mala’s: urine, zweet en ontlasting)en het maagvuur (Agni) en een evenlevensbelangrijk evenwicht tussenlichaam, geest en ziel of bewustzijn.

Welke definitie handhaaft de modernegeneeskunde volgens WHO?Gezondheid is een toestand van opti-maal welzijn in geestelijke, lichamelijkeen maatschappelijk opzicht.

WHO Let wel: De WHO (Wereld GezondheidsOrganisatie) erkent Ayurveda sedert1978 volledig als een officiële geneeswij-ze, met de opmerking dat ze vaakoplossingen biedt waar de Westersegeneeskunst ophoudt. Dit is iets waarwij erg trots op mogen zijn.

StudiemateriaalAyurveda wordt bestudeerd uit enkelevan de volgende Sanskrietboeken, dieduizenden jaren oud zijn: CharakSamhita, Sushruta Samhita, AshtangaHridaya, Samgraha, Madhava Nidana,Sharangdhar Samhita en Rasashastra,enz.

Disciplines Ayurveda kent net zoals de gewonegeneeskunde ook enkele disciplineszoals: Interne geneeskunde, Heelkunde

reguliere geneeskundeOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 45

Page 46: OHMvani 1e kwartaal 2003

46 - januari/maart

polsdiagnostiek en kruidenreceptuurgaat hij ook verder in op voeding(Ahar), dagelijkse routine (Dinacharya)en omgevingsfactoren.Bij omgevingsfactoren moet je denkenaan reinheid van je huis, vooral deslaapkamer met de nadruk op de standvan het bed, etc.Wat voeding betreft adviseert deAyurvedisch arts de patiënt te eten vol-gens zijn prakruti (geboorteconstitutie).Dat kan een Vata-, Pitta- of Kapha con-stitutie of een combinatie van deze driezijn. Een Vata persoon is een luchttype,een Pitta persoon een vuurtype enKapha persoon een aardetype. Zoalsiedere auto zijn eigen brandstof heeft,zo heeft ieder menselijke constitutie zijneigen voeding. Eet je anders dan ont-staat er uiteindelijk ziekte.

Tong poetsenWat dagelijkse routine betreft stuit ikpraktisch elke dag op problemen als hetop het onderwerp reiniging aankomt.Als ik bij de tongdiagnostiek aan depatiënt vraag: ‘Poetst u ook uw tong?’ isde vaste verbazende wedervraag: ‘Tongpoetsen! Daar heb ik nooit vangehoord’, of: ‘Dat heeft nooit iemandmij verteld’, of: ‘Tongpoetsen! Hoe doeje dat?’ of; “ meent U dat nou? Of;”daarben ik niet mee grootgebracht”. Er gaatineens een wereld voor de patiënt openals ik het nut van reiniging nader uitleg.

OntlastingEen vaak voorkomend misverstand is defrequentie van de ontlasting. Ayurvedazegt dat je minimaal eens per dag ont-lasting moet hebben, maar idealer is hetdat elke maaltijd weer ruimte moetmaken voor de volgende. Als je dus driekeer per dag eet, dan moet je ook driekeer ontlasting hebben. Regulier hoor jevaak, en dat heb ik ook tijdens mijnstudie geneeskunde gehoord, dat alsmen maar regelmatig ontlasting heefthet al goed is, al is het maar eenmaalper week. U begrijpt dat dit niet strooktmet de principes van de natuurgenees-kunde.

GriepprikWat je ook veel ziet in de praktijk tij-dens de wintermaanden, zijn patiëntendie de griepprik krijgen voorgeschrevenen dan hondsmoe en lusteloos wordenen allerlei soorten allergieën ontwikke-len.Door regelmatig Ayurvedische preven-tieve therapieën te ondergaan bouw jeeen goede immuniteit op, zodat je niet

Ayurveda versus reguliere OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 46

Page 47: OHMvani 1e kwartaal 2003

een griepprik hoeft te hebben. Nu zal ikde griepprik niet afraden, de keus is aande patiënt.

Pancha Karma Ayurveda kent de populaire PanchaKarma kuur, dat is een vijfvoudigebehandeling ter verjonging (Rasayana)en vitalisering (Vajeekaran). Deze thera-pie is bedoeld als preventie, dus vooralgezonde mensen moeten deze ookondergaan en niet wachten totdat zeziek worden. Heel vroeger in India wasdeze therapie alleen aan rijke hoge ede-len besteed. Tegenwoordig kan iedereende Pancha Karma ondergaan.

SlapenEen ander discussie punt tijdens hetconsult is slapen. Dereguliere geneeskundezegt dat ongeveer achturen slaap voldoendeis, ongeacht wanneer jedat doet. Nu staat dithaaks op wat Ayurvedazegt. Ayurveda zegt datde beste tijd dat je inieder geval moet slapenvan 22.00 uur tot02.00 uur, en dat eengemiddelde slaap vanzes tot acht uur duurt,per Prakruti (constitu-tietype) kan het aantaluren wat verschillen.Zo heeft een Vata per-soon meer slaap nodigdan een Pitta persoon.Waarom het tijdstip22.00 uur tot 02.00uur zal ik in een anderartikel verder op

ingaan. Als u nu maar onthoudt dat hetniet gaat om hoeveel, maar juist omwanneer u slaapt.

De Pil Een ander knelpunt voor Ayurveda is dePil. Ayurveda is niet blij met onnatuur-lijke synthetische stoffen. Jammergenoeg zijn er heel wat meisjes die alheel jong aan de pil gaan, vaak al op 13-15 jarige leeftijd met alle gevolgen vandien. Sterker nog, de Pil wordt voorge-schreven om tijdens de vakantie niet temenstrueren, alsof de menstruatie eenziekte is.

Braken Hetzelfde geldt voor braken. WaarAyurveda braken ziet als een therapie,

geneeskunde

47 -januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 47

Page 48: OHMvani 1e kwartaal 2003

Advertenties

48 - januari/maart

Zoekt u een Ayurvedische behandeling?De Ayurveda is de oudste en meest effectieve natuurgeneeskunde. Zij heeft haar wortels in het klassieke India enwordt daarom ook wel een ‘Hindoe-geneeskunde’ genoemd. In Nederland zijn de beste genezers aangesloten bij deNVAG. Deze vereniging garandeert een goede opleiding van de Ayurvedisch genezer. Zij hanteert de volgende regels:

1. alle medicinale kruiden worden geleverd op recept en kunt u bij iedere apotheek in Nederland verkrijgen;

het zelf verkopen van geneesmiddelen is wettelijk niet toegestaan. Overigens past een goed voedingsadvies

en goede levenswijze meer in de Ayurveda dan kruiden.

2. wij streven naar een vlot resultaat zonder u afhankelijk te maken van de geneesheer/vrouw.

3. ons consult duurt gemiddeld een tot anderhalf uur; de kosten bedragen nooit meer dan € 70,= á € 80,=.

De meeste consulten zijn eenmalig.

4. 24 zorgverzekeraars in Nederland vergoeden onze consulten.

5. centraal binnen het consult staat de analyse van uw persoonlijke constitutie waarna via een uitgekiend

voedingssysteem vele klachten te verhelpen zijn.

6. na ons medisch intake-consult in Nijmegen verwijzen wij u graag naar een onzer ervaren

Ayurveda-therapeuten in uw eigen regio (er zijn meer dan 60).

7. door onze persoonlijke aandacht gaan onze patiënten altijd naar huis met degelijke informatie en een concreet

behandelings- c.q. voedingsplan.

Uw Ayurvedisch geneesheer is vaidya R.H. Swami Persaud, professor Molkenboerstraat 30 A te Nijmegen. Tel. 024-641 83 98. www. ayurveda-center.com.

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 48

Page 49: OHMvani 1e kwartaal 2003

49 - januari/maart

ziet de reguliere geneeskunde braken alseen ziekte en er wordt al gauw een pille-tje voorgeschreven. Hoe vaak heeft uniet meegemaakt dat als u gebraakt heeftu snel weer de oude bent en wat vooropluchting dat teweeg heeft gebracht?

Normaliseren Graag wil ik u verder er op wijzen datde medicamenten in Ayurveda vaaknormaliserend werken. Drie voorbeel-den: bij hoge bloeddruk wordt hetzelf-de middel gebruikt als bij lage bloed-druk. Nu klinkt dat paradoxaal, maardat is niet zo. Bij hyperglycaemie (eente hoog suikerspiegel) wordt hetzelfdemiddel gebruikt als voor een hypogly-caemie (een laag suikerspiegel). Ditgeldt ook voor Hyperthyreoïdie (eensnel werkende schildklier) enHypothyreoïdie (een traag werkendeschildklier). Nu begrijpt u onmiddellijkwaarom Ayurvedische medicijnen geenbijwerkingen hebben en nauwelijks risi-co’s met zich meebrengen.De formules zijn duizenden jaren opschrift gesteld door onder andere

Charak in zijn beroemde werk CharakSamhita. Daar wordt met uiterste preci-sie weergegeven hoe gevaarlijke kruideneerst moeten worden ontgift en daar-door ongevaarlijk voor de gezondheidworden.

Levend-Bloed-Analyse Ik zelf combineer hetAyurvedisch consultmet de Levend-Bloed-Analyse test. Dit is eenbloedtest waarbij tweepreparaten bloed dooreen hoogwaardigemicroscoop wordenbekeken. Het ene pre-paraat is gestold bloeden het andere is levendbloed. De patiënt kijktmee op een monitor,waardoor ik makkelijkkan aanwijzen waar de

problemen liggen, en hoe de situatieten opzichte van het vorige onderzoekveranderd is. Via de Levend-Bloed-Analyse worden er heel veel afwijkin-gen makkelijk verklaard vanuit deAyurveda. Deze test wordt door deAyurvedische professoren in India zeergewaardeerd. Charak zegt in zijn werkCharak Samhita dat elke Vaidya naastde polsdiagnostiek, ieder instrumentdat een bijdrage kan leveren tot hetgenezen van de patiënt te baat moetnemen.

Waarom heb ik voor Ayurveda geko-zen? Een levend voorbeeld in mijnleven waarom?

Tijdens mijn doctoraal fase geneeskun-de kwam wijlen mijn vader naar mij toe

Ayurveda / geneeskundeOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 49

Page 50: OHMvani 1e kwartaal 2003

50 - januari/maart

met de mededeling dat hij erg teleurge-steld was in de westerse geneeskunde.Na drie jaar dokteren bij een van demeest bekende huidspecialisten vanNederland kreeg hij te horen dat hij ver-der in een rolstoel zou moeten leven endat er niets meer gedaan kon worden.Mijn vader adoreerde deze specialist enhad tijdens de drie jaren alle hoop ophem gevestigd. Hij had een ernstigevorm van Psoriasis arthropatica (eenonbesmettelijke huidaandoening), waar-bij deze vorm ook de gewrichten aan-tast.Mijn vader was een fervent bezoekervan India en had in de loop der jarenheel veel vrienden opgebouwd. Hijboekte onmiddellijk een ticket naarZuid India (Trivandrum), waar goedevrienden hem lieten behandelen in eenAyurvedische kliniek. De enige vraag diede Vaidya aan hem stelde na het lezen

van de pols was: “ hoe-veel tijd heeft u ombehandeld te worden”.Mijn vader dacht dathet een jaar zou durenen zei bereid te zijn teblijven. Hij wilde zijnfamilie meteen bellen.Waardoor de Vaidyavriendelijk lachte envroeg: “zijn drie wekengenoeg?”. Mijn vadersmond viel open vanverbazing. Na drieweken kuren was mijnvader totaal symp-toomvrij. Hij wist niethoe hij deze oude enwijze Vaidya moestbedanken, maar diezei: “ stuur je zoon,

dan maak ik hem tot een echte Vaidya.Mijn vader mocht na twee jaren weerterugkomen om een onderhoudsbehan-deling. Ik heb hem na die behandelingnooit meer met symptomen gezien. Hijwas een gelukkig mens.

Toeval Terug uit India ging hij onmiddellijknaar die bewuste specialist met de trotsemededeling dat hij genezen was, waaropde specialist antwoordde: ‘ mijnheerPremdani, U gelooft het toch zelf niet?”allemaal toeval mijnheer Premdani, als uniet naar India was geweest was U ookbeter geworden”. Mijn vader die dezeprofessor aanbad, was diep gekwetst enzei tegen hem dat hij nog nooit zo’narrogante kwast had gezien en smeet dedeur hard achter zich dicht. Een specia-list die kort daarvoor zei dat hij niet tehelpen was en in een rolstoel terecht

Ayurveda versuOHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 50

Page 51: OHMvani 1e kwartaal 2003

51 - januari/maart

zou komen zegt nu toeval. Mijn vaderbezocht mij daarop meteen en zei:Etienne zorg dat je zo snel mogelijknaar India gaat om echte geneeskunst testuderen, daar waar je echt iets voor demensheid kan betekenen. Ik was toenarrogant, want ik studeerde geneeskun-de nietwaar! Mijn vader werd boos ensloeg zijn hand tegen de muur en zei; ikwil dat je de Ayurvedische geneeskunstgaat uitoefenen.

Mijn vader stierf jaren later al lachendaan een natuurlijke dood met zijn ogennaar de zon gericht. Zijn woorden (lees:zijn wensen) zijn waarheid geworden. Ikoefen nu met veel succes deAyurvedische geneeskunst uit en benbezig met het openen van mijn tweedegrote kliniek te Olst. Wat zou hij trotsgeweest zijn. Dank U wel Pa!

us reguliere geneeskunde

Advertenties

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 51

Page 52: OHMvani 1e kwartaal 2003

Deze traditionele weten-schap van het leven, datal 5000 jaren in werkingis en zijn oorsprongheeft in de natuur, isopgebouwd uit vijf ele-menten namelijk Ether,Wind, Vuur, Water enAarde. Hieruit zijn dedrie constitutionele(dosha's) begrippen Vata-Pitta-Kaphaontstaan.Om de begrippen Vata-Pitta-Kapha dos-ha's beter te kunnen begrijpen is hetgoed om je in de kenmerken van dezeelementen te verdiepen.

Iemand met een Vata-constitutie isopgebouwd uit de elementen

Ether/Wind. Daarbij zijn de overi-ge twee constituties ook aanwezig,alleen de Vata (elementEther/Wind) overheerst en is gere-lateerd aan het zenuwstelsel datalle bewegingen in het lichaamregelt.De Vata-mens is bewegelijk, praatveel, doet dingen snel en is gevoe-lig voor kou. Als de Vata uit balans

is, zijn de klachten onrust, slapeloos-heid, constipatie, lage rugpijn, onzeker-heid, darmrommelingen enzovoorts.Om in balans te komen zijn massagesen voeding volgens de constitutie heelbelangrijk. Verder zijn de Yoga-asanas(houdingen) Cobra-Kameel en hoofd-stand heel belangrijk.

Om een goede gezondheid te bereiken is het van belang om tevreden te zijn en

spiritualiteit te ontwikkelen. De traditionele Ayurveda, samengevat wetenschap

van het leven (ayu =leven - veda = wetenschap), leert hoe je een leven lang je

gezondheid in stand kan houden door goede eet- en leefgewoonten, juist hande-

len en een goed karakter.

CHAN

MAK

HAN

Ayurveda en het constitutionele

Bewustzijn

52 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:03 Pagina 52

Page 53: OHMvani 1e kwartaal 2003

De Pitta-constitutie-mens is opgebouwd uitde elementenVuur/Water dat zeteltin de dunne darm, enis verantwoordelijkvoor de spijsvertering,visuele waarneming enintelligentie.Pitta is gerelateerd aanhormonen en bloed enhet proces van reinigen.Een Pitta-mens heefteen gemiddeldelichaamsbouw, heefthet meestal warm entranspireert veel. Bijverstoring ontstaanbranderige ogen, geleverkleuring van deurine en prikkelbaar-heid. Om in balans tekomen zijn voeding volgens de constitu-tie goed; lange wandelingen en Yoga-oefeningen in de kaarshouding, adem-

halingsoefeningen (pranayam)in lotushouding zijn heelbelangrijk. Verder is een har-moniserende Ayurvedischemassage heilzaam.De Kapha-mens is opge-bouwd uit de elementenWater/Aarde en is gerelateerdaan vloeistoffen, slijmen enweefsels. Het zetelt in demaag, borst en is het principevan stabiliteit en smering vande gewrichten en zorgt voorde vochtvoorziening van dehuid.Kapha-mensen hebben eenstevige lichaamsbouw, zijnrustig, ontspannen en lang-zaam.Bij stoornissen raken desinussen verstopt, heeft menlast van stijfheid van de rug,

gevoelige gewrichten, opgezette borstenen behoefte aan slaap en rust. Ook hieris voeding volgens de constitutie goedom in balans te komen en vaker stoom-baden nemen, aan Yoga doen: deZonnegroet en groeten aan de Aarde ineen snelle tempo zijn heel heilzaam.Verder zijn Pancha-Karma (de vijfvoudi-ge manier van reinigen) goed.

Reeds op zevenjarige leeftijd heb ik ken-nis gemaakt met de Ayurveda. Mijnervaring heeft geleerd, dat door ‘s och-tends aan lichaamsbewegingen(Zonnegroet-Yoga-Meditatie) te doen,het nuttigen van vegetarisch voedsel enreciteren van specifieke mantras mijnpad van Tevredenheid naar Spiritualiteitin Harmonie heeft ontwikkeld.

53 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 53

Page 54: OHMvani 1e kwartaal 2003

54 - januari/maart

In de eerste plaats worden de massages‘abyhanga’ genoemd. Zij worden toege-past met grote hoeveelheden zuiverekruidenoliën die op een warme tempe-ratuur over het hele lichaam wordenuitgespreid. Een Ayurvedische massageduurt in de regel ruim anderhalf uur.Een opvallend verschil met westersemassages is dat de Ayurvedische massa-ge van het hart af masseert. Dit in tegen-stelling tot de westerse massages diejuist naar het hart toe masseren. Dezelaatste techniek rechtvaardigt zich doorte beweren dat zoiets goed zou zijn voorde bloedstroom. Maar in de visie van deAyurveda zijn er krachten die de impor-tantie van de bloedstroom overtreffen.Een van die krachten is de prana, dievolgens de oude traditie bij de geboortede openstaande fontanellen binnen-stroomt en vervolgens een noodzakelijkbestanddeel voor de energiehuishoudingen dus voor een gezond leven. DeAyurvedische massage is er op gerichtdeze prana steeds in de juiste stromingte houden, dus vanaf het hart naarbeneden. Met andere woorden: strijk depatiënt nooit tegen de haren in.

Wie regelmatig onze rubriek leest dieweet inmiddels dat het grondprincipevan de Ayurveda is gebaseerd op hetmaken van een onderscheid tussen deverschillende menstypen vata, pitta enkapha. Bij de massages is dat onder-scheid ook belangrijk. Je hebt immersoliën die speciaal een vata-, pitta- ofkaphakalmerende invloed hebben. Latenwe eens gaan kijken wat zo eenAyurvedische massage nu kan betekenenbij verschillende klachten en aandoenin-gen. In de eerste plaats werkt eenAyurvedische massage bijzonder rustge-vend. Dat kan men echter van anderemassages ook zeggen. Het verschil metde Ayurvedische massages is dat dekruidenoliën een speciaal geneeskrach-tig effect sorteren bij de patiënt. Bij wiebijvoorbeeld pijnen heeft als gevolg vanreuma, wordt in de eerste plaats geke-ken naar zijn type, in de meeste geval-len zal dat bij reumatische aandoenin-gen het vata-type zijn. Dat betekent datde massage vata-kalmerend moet zijn.Dat wordt gedaan door vooral mahâ-narâyana oliën te gebruiken, die speciaalop de aangedane gewrichten worden

Nu de Ayurveda steeds bekender wordt in de westerse

landen, horen we ook steeds meer over het begrip

‘Ayurvedische massage’. Het is echter niet altijd zo dat

de vlag de lading dekt. Het is daarom goed dat we nu

eens een helder licht laten schijnen op deze bijzondere

therapie, die al duizenden jaren in India wordt toege-

past als remedie tegen tal van ziekten en aandoeningen.

ROBE

RTSW

AMIPE

RSAU

D

DE H E L E N D E E F F E C T E N VA N D E

Ayurvedische Massage

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 54

Page 55: OHMvani 1e kwartaal 2003

55 - januari/maart

toegepast. Vervolgens wordt het gehelelichaam met pindali-oliën gemasseerden wel zodanig dat de vata in die menskalmeert. Lichaamspijnen die al of niethet gevolg zijn van ontstekingen wordenveelal behandeld met karporadi ofgewoon kokosolie.

Heel bekend bij de Ayurvedische massa-ges zijn ook de hoofdbehandelingen.Met circa 100 milliliter olie, vaak brin-garaj of gewoon sesamolie, wordt hethoofd heftig en stevig gemasseerd, veleminuten lang. Wie dat ooit bij eenexpert heeft meegemaakt vergeet dieheerlijke ervaring nooit meer. Nietalleen zorgt die behandeling voor eendiepe ontspanning, ook voor het haar ishet bijzonder goed; vroegtijdige vergrij-zing en haaruitval worden hierdoor ver-meden. Niet alleen bij pijnklachten heb-ben de Ayurvedische massages veel nut,maar ook en vooral bij spanningsklach-ten. Veel mensen lopenrond met een veel tegrote hoeveelheid stress.Steeds meer mensenzien in dat enkele een-voudige Ayurvedischemassages zeer heilzaamkunnen werken bij dezeklachten. Heel vaakworden dan de dhan-vantari-oliën toegepast; kenners wetendat dit tevens de naam is voor deHindoegod der Geneeskunde. Het isdan ook niet voor niets dat deze oliëndie naam dragen, ze geven een groterust en ontspanning van de geest. DeAyurvedische massagetherapeut is ervoor verantwoordelijk dat elke olie opde juiste manier wordt toegepast bij demassage. In de volgende OHM-Vani zullen wekennis nemen van de marma’s, dieonlosmakelijk met de Ayurvedische

massages verbonden zijn. De Ayurve-dische therapeut heeft een goede scho-ling gehad in deze marma’s omdat debehandeling daarvan voor een grootdeel bepalend zijn voor het effect van demassage. Enkele andere aandoeningendie veel baat hebben bij de massageszijn huidaandoeningen. De huid wordtbehandeld met oliën waarin niem ver-werkt zit, een plant die bij vrijwel iedereSurinaamse-Hindostaan bekend is (jekunt met een beetje handigheid zelf ookgeneeskrachtige niem-olie maken).Andere aandoeningen zijn slapeloos-heid, een slechte doorbloeding van deledematen en klachten ten gevolge vanhet verminderen van het libido. Ookchronische vermoeidheid, verhoogdebloeddruk en fibromyalgie zijn goedbehandelbaar.

In Nederland bestaat er een uitgebreidnetwerk van erkende Ayurvedische mas-

sagetherapeuten(NVAG Netwerk)wier behande-lingen in deregel door demeeste zorgver-zekeraars ver-goed worden.Ayurvedischemassages moet

je niet alleen ondergaan als je klachtenhebt. Als iedereen elke maand zich éénkeer Ayurvedisch zou laten masseren,zou het ziekteverzuim in Nederland eengroot stuk dalen!

(De namen van de oliën die in dit arti-kel gebruikt worden zijn geen merkna-men, maar soortnamen van traditioneleIndiase oliën die bij ieder erkendAyurvedisch gezondheidscentrum inNederland verkrijgbaar zijn)

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 55

Page 56: OHMvani 1e kwartaal 2003

56 - januari/maart

Advertenties

• Doku / Drama• Doku / Drama

• Producent van film en video producties• Producent van film en video producties

• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit

FILMS INTERNAFILMS INTERNATIONALTIONAL

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ c a s e m a . n e t

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ w a n a d o o . n l

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 56

Page 57: OHMvani 1e kwartaal 2003

57 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 57

Page 58: OHMvani 1e kwartaal 2003

Ayurvedic Foundations www.ayur.com

Interessante Engelstalige website, waar-in de essentie van de Ayurvedischegeneeswijze op laagdrempelige manierwordt uitgelegd. Een aanrader voor deleek die geïnteresseerd in Ayurveda.Ook in OHM-Vani besteden we extraaandacht aan de vanuit het oude Indiaafkomstige geneeskunst.

Tulsidaswww.tulsidas.nl

De afgelopen periode is er bij OHMveel gezegd, geschreven en te ziengeweest over de bekende Indiase dich-ter/schrijver Tulsidas. Is het u te snelgegaan of heeft u het gemist of wilt unu achteraf rustig teruglezen wieTulsidas was? Of wilt u meer wetenover deze man die de Ramcharitmanasheeft geschreven? Bezoek dan de spe-ciale Nederlandstalige Tulsidassite.

The Hindu Universewww.hindunet.org

Een echte portal met het laatste nieuwsover het Hindoeïsme. Ook heeft dezeEngelstalige website leuke gadgets,zoals e-cards, een Hindu Shop en eendiscussieforum. Ook zijn er vele linksnaar andere Hindoegerelateerde the-ma’s, zoals jongeren, huwelijk en fami-lie, filosofie en dharma, kunst en cul-tuur, wetenschap, Ayurveda, Yoga ennog veel meer. Het bezoeken waard!

Als u op het World Wide Web surft enu heeft onze OHM-site al bezocht(www.ohmnet.nl), bezoek dan ook dehiergenoemde aanraders!

Het Spirituele Web

58 - januari/maart

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 58

Page 59: OHMvani 1e kwartaal 2003

Advertentie

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 59

Page 60: OHMvani 1e kwartaal 2003

OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:04 Pagina 60