OHMvani 1e kwartaal 2003

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  5

Embed Size (px)

description

9e jaargang • januari/maart 2003 • nr 1 • prijs • Ayurveda • Mahabharata • Holi

Transcript of OHMvani 1e kwartaal 2003

 • I N F O B L A D O H M P R O G R A M M A S9e jaargang januari/maart 2003 nr 1 prijs 10,00 per jaar

  Holi

  Mahabharata

  Ayurveda

  OHM

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 1

 • 2 - januari/maart

  OHM-Vani is een uitgave van de StichtingOrganisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeftachtergrondinformatie over de programmas vanOHM en maakt melding van relevante ontwikke-lingen in de Hindoe-gemeenschap. Wij nodigenu uit opmerkingen of commentaar op onze pro-grammas of op dit blad te zenden aan StichtingOHM.

  De redactie behoudt zich het recht voor omingezonden stukken in te korten, te redigeren ofniet te plaatsen. Geplaatste stukken geven nietaltijd de visie van de OHM weer.Een jaarabonnement kost 10,- Opzegging dientuiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaarschriftelijk plaats te vinden.Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-men zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van Stichting OHM

  Eindredacteur:Perdiep Ramesar

  Aan dit nummer werkten mee:Auteurs:

  Aashna LalbahadoersingDhiren Gangaram PandaySuryaprasad BiereSharda BallaRik Verbeek N. Gangaram PandayEtienne PremdaniChan MakhanRobert Swami Persaud

  Met dank aan:R. Chander, D. Gangaram Panday, C. Mathura, B. Lalbahadoersing, G. Sloot, M. Stam,A. Bierdja, S. Biere.

  Grafische verzorging:

  Adri Segaar

  Stg. OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920

  Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

  Colofon

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 2

 • 3 - januari/maart

  pagina 5

  pagina 6

  pagina 12

  pagina 16

  pagina 20

  pagina 22

  Pagina 27

  pagina 31

  pagina 33

  pagina 35

  Pagina 38

  Pagina 41

  Pagona 43

  Pagina 52

  Pagina 54

  Pagina 58

  Redactioneel

  OHM Televisie zondag

  OHM Radio zaterdag

  OHM Radio maandagde Lotusvijver

  OHM Televisie en Radioin hindi

  Mahbhrata

  Holi, een nieuw begin

  Gurukuls

  God Shiva en zijn toegewijden

  Geven zuivert de ziel

  Pijn en Yoga

  Vishwa Ayurved Sangh

  Ayurveda versus reguliere geneeskunde

  Ayurveda en het constitutionele bewustzijn

  Ayurvedische massage

  Het spirituele web

  Inhoud

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 3

 • 4 - januari/maart

  Advertenties

  Ayurvedische behandelingen:pancha karma, masage, kruidentherapie, Acupuntuur, Prana-therapie en levende Analyse

  Lessen:Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qirobics,QiGong/Yoga/Meditatie

  Ayurvedische leef- en voedingsadviezen

  Workshops/Opleidingen: Ayurvedische massage, Oosterse masage

  Prana-Therapie, Qigong en meditatie

  Import en distributie van Arjuna Ayurvedische kruiden

  Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uurGratis diagnose en Prana-behandelingen

  Chan Makhan: Chinese Ayurvedisch Doctor Frieda de Putter: Acupuncturiste en

  Ayurvedic Practitioner

  Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht.Tel.: 030 - 2734171

  www.jade-health.com

  DORDTSELAAN 144-D 3073 GL ROTTERDAM TELEFOON 010-484 91 77 FAX 010-4846534REGENTESSEPLEIN 12A 2562 EV DEN HAAG TELEFOON 070-363 95 36 E-mail:[email protected]

  ERCO REIZEN B.V. I

  S LID

  VAN en

  IATA

  DUS..,DUS..,

  U REIST OPU REIST OP ZEKERZEKER

  vrvraag aag

  onze bro

  onze brochur

  e chure

  rondreizen rondreizen

  heck onze websites

  :

  www.ercoreizen.nl

  www.ercotravels.com

  www.mauritiustours

  .com

  DE IN D I A S P E C I A L I S T M E T E I G E N K A N T O O R I N INDIA

  Voor Erco Reizen is er veel veranderd en veel vernieuwd en ...... vooral naar de eerste resultaten zijn wij benieuwd.

  Mr Drs T. BissessurADVOCAAT & PROCUREUR

  Strafzaken Echtscheidingen Kort Gedingen WAO-zaken Verblijfsvergunningen Letselschade Ontslagzaken Schadeprocedures

  Grotewaard 1 2716 XPGrotewaard 1 2716 XP ZoetermeerZoetermeerTTel: 079 - 352 15 16 Fax 079 - 352 19 82el: 079 - 352 15 16 Fax 079 - 352 19 82

  HOLI PHAGWA TOUR 2003

  INDIA 14 DAGEN vertrek 7 maart 795,--15 DAGEN vertrek 7 maart 950,--22 DAGEN vertrek 7 maart 1.095,--

  MAURITIUS 15 dagen Vertrek 8 maart of 14 maart 850,--22 dagen Mahasivratri & Holi tour vertrek 27 feb. 995,--

  VERZORGDE RONDREIZEN:

  SINGAPORE , MALEISIE-MALAKKA , KUALA LUMPUR, PENANG, THAILAND-PHUKET, BANGKOKVertrek: elke maand - vraag naar brochure of zie websiteDUBAI 8 dagen rondreis INDIA 15 dagen rondreis voor 950,--INDIA 21 dagen rondreis voor 1095,--

  VLIEGTICKETS

  MAURITIUS Air France / Air Mauritius v.a. 685,--INDIA Air India v.a. 525,--BANGKOK Thai Airways v.a. 590,--GOA / BANGALORE Air India v.a. 625,--PARAMARIBO KLM/SLM v.a. 730,--

  MAURITIUS

  LUXE APPARTEMENTEN (met zwembad) voor 20,-- per persoon per nachtHOTEL inclusief Ontbijt en Diner voor 20,-- per persoon per nacht

  WIJ KUNNEN IEDER GEWENST HOTEL VOOR U BOEKEN ERCO REIZEN bepaal t a l leen de zeer betaalbare pr i j s ! ! ! !

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 4

 • 5 - januari/maart

  Vanuit OHM zullen wij zeker ons bestblijven doen om u op een prettige wijzekennis te laten maken met deHindoecultuur en filosofie. Dit temeer,omdat wij in het jaar 2003 het heuge-lijke feit herdenken, tien jaar tebestaan! Laten wij dit jaar ook hier ennu beginnen u van harte te bedankenvoor uw vertrouwen in OHM. En blijftu vooral met plezier ons kwartaalbladOHM-Vani lezen, waarin wij proberenook dit jaar u telkens weer verrassendeartikelen voor te schotelen.

  Zo zullen we vanaf dit nummer meeraandacht besteden aan de steeds popu-lairder wordendeAyurvedische geneeswijze en haardiverse aspecten. Daarnaast proberenwij u up-to-date op de hoogte te houdenvan de radio en televisieprogrammasvan de komende periode. Met wat korteachtergrondartikelen over de aan bodkomende onderwerpen in de program-mas hopen wij u enige verdieping teverschaffen.

  Namens OHM,

  Perdiep Ramesar, eindredacteur OHM-Vani

  Beste lezer,

  We hebben samen een heel enerverendjaar achter de rug. Een jaar met grotegebeurtenissen, zowel nationaal alsinternationaal. We ondervinden hieraan den lijve de afnemende tolerantiejegens elkaar. Laten we de wens uit-spreken dat het nieuwe jaar voor onsallen een nieuw begin mag zijn. Dat wijelkaar meer met respect zullen bejege-nen. Dat we meer begrip kunnenopbrengen voor elkaars standpunten en

  dat weonszelfvredelie-vend kun-nenopstellennaarelkander.Geenenkelgeloof ofreligie

  predikt haat, nijd en oorlog. Laten wijons best doen, dit nieuwe jaar, meer vanelkaars geloof te begrijpen. Dit zal hetrespect voor elkaar alleen doen toene-men. Volgens ons is dat het begin vande betere wereld.

  Redactioneel

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 5

 • ZONDAG 5 JANUARI 2003 13.00-13.30 UURMahabharata deel 1

  Mahabharata is een tweedelige serie waarin elementen uithet grootste epos ter wereld namelijk de Mahabharata wor-den besproken.Het programma gaat onder andere in op de historische con-text van dit grootse werk.Waarvan westerse wetenschappers beweren dat het zon1000 v. Chr. werd geschreven.Indiase geleerden daarentegen beweren dat dit vele duizen-den jaren daarvoor werd geschreven. Volgens prof. MichaelJansen, historisch onderzoeker zijn er de laatste jaren nieu-we historische en archeologische feiten aan het licht geko-men, die pleiten voor de Indiase visie. En zou hetMahabharataverhaal inderdaad acht tot tienduizend jaar eer-der hebben afgespeeld. Welke zijn die nieuwe gegevens?Hoe zag de samenleving waarin dit verhaal zich afspeelde ereigenlijk uit? Komt dit grote epos zoals Indirs dat bewereninderdaad uit de geest van een hoogstaand geciviliseerdesamenleving die acht tot tienduizend jaar geleden de Indiasevalleien bevolkte, of is het een product van een uitheemsebeschaving die bekend staan onder de naam Arirs Indiaomstreeks 1000 v. Chr. binnenviel.Allemaal vragen waarop er in het programma naar antwoor-den wordt gezocht.

  ZONDAG 12 JANUARI 2003 13.00-13.30 UURMahabharata deel 2

  In deel 2 is er ook aandacht voor de filosofie en de velesymbolieken die dit werk een tijdloos, universeel en vooraleen voor het leven gidsend karakter geven.

  Televisie

  HERHALINGZATERDAG 11 JANUARI

  1 e K WA RTA A L 2003

  O P NE D E R L A N D 113.00 - 13.30 uur

  6 - januari/maart

  HERHALINGZATERDAG 18

  OHMvani1e Kwart2003 FC 08-08-2005 17:01 Pagina 6

 • ZONDAG 19 JANUARI 2003 13.00-13.30 [email protected]

  Een programma waarin we met jongeren praten over hunproces van zelfwording: identiteitsvorming, besef van nor-men en waarden en de sociaal maatschappelijke ontwikke-ling met name hun interactie met de omgeving. Dit programma staat in het teken van de TweedeKamerverkiezingen.We hebben het onder andere over de betrokkenheid vanHindoestaanse jongeren met de politiek. Hoe groot is dieeigenlijk?

  ZONDAG 26 JANUARI 2003 13.00-13.30 UUROHM-MagazineMet hierin aandacht voor sociaal maatschappelijke en religi-eus culturele ontwikkelingen binnen de Hindoestaansegemeenschap in Nederland.Vaste onderdelen in het magazine: uitlichting van eenHindoestaanse jongere die op een bijzondere manier eenplek heeft weten te vinden in de Nederlandse samenleving.In het onderdeel typisch Hindoestaans belichten wij de ach-tergronden van een cultureel of religieus gebruik uit deHindoetraditie.In dit magazine ook aandacht voor een groot congres inNew Delhi, India welke in januari wordt gehouden. Aan ditcongres nemen vertegenwoordigers van alle landen waarnakomelingen