OHM Vani 2e kwartaal 2009

52
NR 2 15 e JAARGANG APRIL T/M JULI 2009 PRIJS E 12,00 PER JAAR n Lijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeïsme n Dromen, een wondervolle Werkelijkheid n Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani n Lijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeïsme n Dromen, een wondervolle Werkelijkheid n Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

description

nr 2 • 15e jaargang april t/m juli 2009 • Lijden en het omgaan met de medemens; gezien vanuit het hindoeïsme • Dromen, een wondervolle Werkelijkheid • Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

Transcript of OHM Vani 2e kwartaal 2009

Page 1: OHM Vani 2e kwartaal 2009

nr 2 15e jaargang april tm juli 2009 prijs E 1200 per jaar

n Lijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme

n Dromen een wondervolle Werkelijkheid

n Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

n Lijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme

n Dromen een wondervolle Werkelijkheid

n Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

De materie werd gecreeeumlrd niet om God te onderdrukken maar om God uit te drukken

Paramahansa Yogananda

2 - April juni 2009 3 - April juni 2009

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programmarsquos van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programmarsquos of op dit blad te zenden aan Stichting OHM

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten te redigeren of niet te plaatsen Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer

Een jaarabonnement kost e 12- opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM

EindredactieSavitrie Marhe-BenieAat Lambert de Quant

AuteursHari RambaranWim van VledderMehdi JiwaJan CoppensWierish RamsoekhTanja JadnanansingRishi ChammanMet dank aanJeffrey ArmstrongBikram LalbahadoersingChander Mathura Sharda

Met dank aanJeffrey Armstrong ( Kavindra Rishi)Bikram LalbahadoersingChander MathuraSharda Balla

Coverfotocopy Dick Dietrich

Grafische verzorgingExLibras Adri Segaar

Druk Practicum Grafimedia Groep bv

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920Fax 035 - 6280843E-mail OHM infoohmnetnlWebsite OHM wwwohmnetnl ABN-Amro 440938694

COLOFON

2 - April juni 2009 3 - April juni 2009

INHOUDPagina 5 PaginaRedactioneel De ander en ik

Pagina 6 Lijdenrsquo en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme

Pagina 9 Maakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving

Pagina 12 Boekbespreking Advaita lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheidrsquo

Pagina 15 Wijze Woorden

Pagina 16 Dromen een wondervolle Werkelijkheid

Pagina 19 Dromen van mijn nanie

Pagina 20 Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke

Pagina 23 Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

Pagina 25 Boekrecencie Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

Pagina 30 Ayurveda en allergie

Pagina 36 OHM Televisie

Pagina 40 OHM TV Hindi

Pagina 42 OHM radio de Lotusvijver

Pagina 46 OHM radio De Zevende Hemel

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail exlibrasplanetnl

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

laat uw blanco papier tot leven komen

Uitgeverij Ankh-Hermes T (0570) 678900 I wwwankh-hermesnl

Geluk voor iedereenAnneacute Linden

JEZELF EN DE ANDER

Grenzen in menselijke relaties

2e dr 224 blz pbISBN 97890 202 01772

Prijs euro 1950

Eddie van der WereldLATEN WE WEL-ZIJNVijf vragen die geluk brengen144 blz pbISBN 97890 202 03004Prijs euro 1250

Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander

Jij hebt de sleutel tot je persoonlijke geluk in je eigen hand

advert ohmindd 1 2-3-2009 152914

uhuisstijlen ubrochures ufolders uposters uflyersleafletsuvisitekaartjes uadvertentiesuDVD inlays uillustraties ulogorsquos etc

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL De ander en ik

Deze OHM-Vani staat in het teken van onze relatie tot onze medemens De ander en ik Afgezien van de verschillende meningen is het volgens Hari Rambaran belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed zo blijkt uit zijn artikel rdquolijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme Medhi Jiwa schreef het artikel ldquoMaakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving Zijn conclusie is dat ldquoMoksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving

Boeiend is ook te lezen wat Jan Coppens schrijft in zijn artikel ldquoAdvaita en de medemensrdquo waarin hij het boek ldquoNon-dualiteitrdquo van Douwe Tiemersma bespreekt

In de rubriek Wijze woorden citatentekst volgt van Savitrie

De moderne wetenschap weet in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft zegt Wim van Vledder in zijn artikel ldquoDromen een wondervolle werkelijkheid

Tantra wordt doorgaans in de erotische sfeer getrokken Rishi Chamman laat in zijn artikel Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijkerdquo zien dat tantra een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op spiritualiteit is

Tanja Jadnanansing maakt ons in haar artikel Persoonlijke bespiegelingen rondom identiteit deelgenoot van haar mijmeringen over meervoudige identiteit als zij over de Amsterdamse Dappermarkt loopt

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun achtergrond Erg veel op schrift is er echter niet Wierish Ramsoekh schreef een recensie over het boek ldquoDe zee van papaver van Amitav Ghos Centraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh

Hekkensluiter in deze OHM-Vani is Robert Swami Persaud die in zijn in zijn vaste rubriek deze keer schrijf over over ayurveda en allergie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 2: OHM Vani 2e kwartaal 2009

De materie werd gecreeeumlrd niet om God te onderdrukken maar om God uit te drukken

Paramahansa Yogananda

2 - April juni 2009 3 - April juni 2009

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programmarsquos van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programmarsquos of op dit blad te zenden aan Stichting OHM

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten te redigeren of niet te plaatsen Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer

Een jaarabonnement kost e 12- opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM

EindredactieSavitrie Marhe-BenieAat Lambert de Quant

AuteursHari RambaranWim van VledderMehdi JiwaJan CoppensWierish RamsoekhTanja JadnanansingRishi ChammanMet dank aanJeffrey ArmstrongBikram LalbahadoersingChander Mathura Sharda

Met dank aanJeffrey Armstrong ( Kavindra Rishi)Bikram LalbahadoersingChander MathuraSharda Balla

Coverfotocopy Dick Dietrich

Grafische verzorgingExLibras Adri Segaar

Druk Practicum Grafimedia Groep bv

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920Fax 035 - 6280843E-mail OHM infoohmnetnlWebsite OHM wwwohmnetnl ABN-Amro 440938694

COLOFON

2 - April juni 2009 3 - April juni 2009

INHOUDPagina 5 PaginaRedactioneel De ander en ik

Pagina 6 Lijdenrsquo en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme

Pagina 9 Maakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving

Pagina 12 Boekbespreking Advaita lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheidrsquo

Pagina 15 Wijze Woorden

Pagina 16 Dromen een wondervolle Werkelijkheid

Pagina 19 Dromen van mijn nanie

Pagina 20 Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke

Pagina 23 Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

Pagina 25 Boekrecencie Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

Pagina 30 Ayurveda en allergie

Pagina 36 OHM Televisie

Pagina 40 OHM TV Hindi

Pagina 42 OHM radio de Lotusvijver

Pagina 46 OHM radio De Zevende Hemel

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail exlibrasplanetnl

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

laat uw blanco papier tot leven komen

Uitgeverij Ankh-Hermes T (0570) 678900 I wwwankh-hermesnl

Geluk voor iedereenAnneacute Linden

JEZELF EN DE ANDER

Grenzen in menselijke relaties

2e dr 224 blz pbISBN 97890 202 01772

Prijs euro 1950

Eddie van der WereldLATEN WE WEL-ZIJNVijf vragen die geluk brengen144 blz pbISBN 97890 202 03004Prijs euro 1250

Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander

Jij hebt de sleutel tot je persoonlijke geluk in je eigen hand

advert ohmindd 1 2-3-2009 152914

uhuisstijlen ubrochures ufolders uposters uflyersleafletsuvisitekaartjes uadvertentiesuDVD inlays uillustraties ulogorsquos etc

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL De ander en ik

Deze OHM-Vani staat in het teken van onze relatie tot onze medemens De ander en ik Afgezien van de verschillende meningen is het volgens Hari Rambaran belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed zo blijkt uit zijn artikel rdquolijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme Medhi Jiwa schreef het artikel ldquoMaakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving Zijn conclusie is dat ldquoMoksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving

Boeiend is ook te lezen wat Jan Coppens schrijft in zijn artikel ldquoAdvaita en de medemensrdquo waarin hij het boek ldquoNon-dualiteitrdquo van Douwe Tiemersma bespreekt

In de rubriek Wijze woorden citatentekst volgt van Savitrie

De moderne wetenschap weet in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft zegt Wim van Vledder in zijn artikel ldquoDromen een wondervolle werkelijkheid

Tantra wordt doorgaans in de erotische sfeer getrokken Rishi Chamman laat in zijn artikel Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijkerdquo zien dat tantra een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op spiritualiteit is

Tanja Jadnanansing maakt ons in haar artikel Persoonlijke bespiegelingen rondom identiteit deelgenoot van haar mijmeringen over meervoudige identiteit als zij over de Amsterdamse Dappermarkt loopt

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun achtergrond Erg veel op schrift is er echter niet Wierish Ramsoekh schreef een recensie over het boek ldquoDe zee van papaver van Amitav Ghos Centraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh

Hekkensluiter in deze OHM-Vani is Robert Swami Persaud die in zijn in zijn vaste rubriek deze keer schrijf over over ayurveda en allergie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 3: OHM Vani 2e kwartaal 2009

2 - April juni 2009 3 - April juni 2009

INHOUDPagina 5 PaginaRedactioneel De ander en ik

Pagina 6 Lijdenrsquo en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme

Pagina 9 Maakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving

Pagina 12 Boekbespreking Advaita lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheidrsquo

Pagina 15 Wijze Woorden

Pagina 16 Dromen een wondervolle Werkelijkheid

Pagina 19 Dromen van mijn nanie

Pagina 20 Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke

Pagina 23 Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

Pagina 25 Boekrecencie Amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

Pagina 30 Ayurveda en allergie

Pagina 36 OHM Televisie

Pagina 40 OHM TV Hindi

Pagina 42 OHM radio de Lotusvijver

Pagina 46 OHM radio De Zevende Hemel

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail exlibrasplanetnl

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

laat uw blanco papier tot leven komen

Uitgeverij Ankh-Hermes T (0570) 678900 I wwwankh-hermesnl

Geluk voor iedereenAnneacute Linden

JEZELF EN DE ANDER

Grenzen in menselijke relaties

2e dr 224 blz pbISBN 97890 202 01772

Prijs euro 1950

Eddie van der WereldLATEN WE WEL-ZIJNVijf vragen die geluk brengen144 blz pbISBN 97890 202 03004Prijs euro 1250

Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander

Jij hebt de sleutel tot je persoonlijke geluk in je eigen hand

advert ohmindd 1 2-3-2009 152914

uhuisstijlen ubrochures ufolders uposters uflyersleafletsuvisitekaartjes uadvertentiesuDVD inlays uillustraties ulogorsquos etc

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL De ander en ik

Deze OHM-Vani staat in het teken van onze relatie tot onze medemens De ander en ik Afgezien van de verschillende meningen is het volgens Hari Rambaran belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed zo blijkt uit zijn artikel rdquolijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme Medhi Jiwa schreef het artikel ldquoMaakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving Zijn conclusie is dat ldquoMoksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving

Boeiend is ook te lezen wat Jan Coppens schrijft in zijn artikel ldquoAdvaita en de medemensrdquo waarin hij het boek ldquoNon-dualiteitrdquo van Douwe Tiemersma bespreekt

In de rubriek Wijze woorden citatentekst volgt van Savitrie

De moderne wetenschap weet in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft zegt Wim van Vledder in zijn artikel ldquoDromen een wondervolle werkelijkheid

Tantra wordt doorgaans in de erotische sfeer getrokken Rishi Chamman laat in zijn artikel Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijkerdquo zien dat tantra een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op spiritualiteit is

Tanja Jadnanansing maakt ons in haar artikel Persoonlijke bespiegelingen rondom identiteit deelgenoot van haar mijmeringen over meervoudige identiteit als zij over de Amsterdamse Dappermarkt loopt

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun achtergrond Erg veel op schrift is er echter niet Wierish Ramsoekh schreef een recensie over het boek ldquoDe zee van papaver van Amitav Ghos Centraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh

Hekkensluiter in deze OHM-Vani is Robert Swami Persaud die in zijn in zijn vaste rubriek deze keer schrijf over over ayurveda en allergie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 4: OHM Vani 2e kwartaal 2009

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail exlibrasplanetnl

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

laat uw blanco papier tot leven komen

Uitgeverij Ankh-Hermes T (0570) 678900 I wwwankh-hermesnl

Geluk voor iedereenAnneacute Linden

JEZELF EN DE ANDER

Grenzen in menselijke relaties

2e dr 224 blz pbISBN 97890 202 01772

Prijs euro 1950

Eddie van der WereldLATEN WE WEL-ZIJNVijf vragen die geluk brengen144 blz pbISBN 97890 202 03004Prijs euro 1250

Hoe je jezelf kunt blijven in relatie met de ander

Jij hebt de sleutel tot je persoonlijke geluk in je eigen hand

advert ohmindd 1 2-3-2009 152914

uhuisstijlen ubrochures ufolders uposters uflyersleafletsuvisitekaartjes uadvertentiesuDVD inlays uillustraties ulogorsquos etc

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL De ander en ik

Deze OHM-Vani staat in het teken van onze relatie tot onze medemens De ander en ik Afgezien van de verschillende meningen is het volgens Hari Rambaran belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed zo blijkt uit zijn artikel rdquolijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme Medhi Jiwa schreef het artikel ldquoMaakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving Zijn conclusie is dat ldquoMoksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving

Boeiend is ook te lezen wat Jan Coppens schrijft in zijn artikel ldquoAdvaita en de medemensrdquo waarin hij het boek ldquoNon-dualiteitrdquo van Douwe Tiemersma bespreekt

In de rubriek Wijze woorden citatentekst volgt van Savitrie

De moderne wetenschap weet in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft zegt Wim van Vledder in zijn artikel ldquoDromen een wondervolle werkelijkheid

Tantra wordt doorgaans in de erotische sfeer getrokken Rishi Chamman laat in zijn artikel Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijkerdquo zien dat tantra een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op spiritualiteit is

Tanja Jadnanansing maakt ons in haar artikel Persoonlijke bespiegelingen rondom identiteit deelgenoot van haar mijmeringen over meervoudige identiteit als zij over de Amsterdamse Dappermarkt loopt

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun achtergrond Erg veel op schrift is er echter niet Wierish Ramsoekh schreef een recensie over het boek ldquoDe zee van papaver van Amitav Ghos Centraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh

Hekkensluiter in deze OHM-Vani is Robert Swami Persaud die in zijn in zijn vaste rubriek deze keer schrijf over over ayurveda en allergie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 5: OHM Vani 2e kwartaal 2009

4 - April juni 2009 5 - April juni 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL De ander en ik

Deze OHM-Vani staat in het teken van onze relatie tot onze medemens De ander en ik Afgezien van de verschillende meningen is het volgens Hari Rambaran belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed zo blijkt uit zijn artikel rdquolijden en het omgaan met de medemens gezien vanuit het hindoeiumlsme Medhi Jiwa schreef het artikel ldquoMaakt spiritualiteit ons blind voor onze omgeving Zijn conclusie is dat ldquoMoksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving

Boeiend is ook te lezen wat Jan Coppens schrijft in zijn artikel ldquoAdvaita en de medemensrdquo waarin hij het boek ldquoNon-dualiteitrdquo van Douwe Tiemersma bespreekt

In de rubriek Wijze woorden citatentekst volgt van Savitrie

De moderne wetenschap weet in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft zegt Wim van Vledder in zijn artikel ldquoDromen een wondervolle werkelijkheid

Tantra wordt doorgaans in de erotische sfeer getrokken Rishi Chamman laat in zijn artikel Tantra de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijkerdquo zien dat tantra een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op spiritualiteit is

Tanja Jadnanansing maakt ons in haar artikel Persoonlijke bespiegelingen rondom identiteit deelgenoot van haar mijmeringen over meervoudige identiteit als zij over de Amsterdamse Dappermarkt loopt

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun achtergrond Erg veel op schrift is er echter niet Wierish Ramsoekh schreef een recensie over het boek ldquoDe zee van papaver van Amitav Ghos Centraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh

Hekkensluiter in deze OHM-Vani is Robert Swami Persaud die in zijn in zijn vaste rubriek deze keer schrijf over over ayurveda en allergie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 6: OHM Vani 2e kwartaal 2009

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

Het thema lsquolijdenrsquo komt zelden aan de orde in het hindoeiumlsme

het is meer een gegeven uit de Christelijke levensbeschouwing

in de gedachte van de lijdende Christus of de lijdende Kerk

In het Boeddhisme wordt het leven al gezien als een vorm

van lijden Daar worden dan ook oorzaken van het lijden

genoemd en wegen aangegeven om zich van het lijden te

verlossen Hindoeiumlstisch gezien zijn dukha (lijden ellende

ondergaan van smart) in het leven van de mens onlosmakelijk

verbonden met sukha (plezierig leven genot beleven het gevoel

van welbehagen hebben) Beide gemoedstoestanden vormen

een eenheid zoals dag en nacht leven en dood met elkaar

verbonden zijn Zonder de ene is het bestaan van de andere niet

voor te stellen

Lijdenrsquo en het omgaan met de

medemens gezien vanuit het

hindoeiumlsme

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 7: OHM Vani 2e kwartaal 2009

Do

or D

e r

eDac

tie

6 - April juni 2009 7 - April juni 2009

De titel van dit stuk zou de indruk kunnen wekken dat er ten aanzien van het thema lsquolijden in de wereldrsquo alle Hindoes dezelfde mening zouden zijn toegedaan Maar dat zou een onjuiste conclusie zijn Ook ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen onder Hindoes verdeeld

De ene Hindoe vindt dat sukha (genot) en dukha (lijden) ons geven wordt de Grote Gever (Ishvara God) ndash sukha aur dukha dacirctacirc ke deen hai ndash en een andere is van mening dat voor- en tegenspoed in het leven het resultaat is van het karma van de mens zelf

Afgezien van dit meningsverschil is het belangrijker na te gaan hoe de mens zich dient te gedragen in tijden van voor- of tegenspoed Kijken wij wat het

Bhagad Gitacirc op dit thema te vertellen heeft dan komen we terecht in de tweede helft van hoofdstuk 12 van het boek

Wie vriend noch vijand lof en blaam lief en leed hitte en kou gelijk beschouwd zich aan niets hecht waardering en verwijt als gelijk aanvaardt niet klaagt en tevreden blijft wat er ook gebeurt heb ik lief (BgXII1819) sprak Sri Krishna tot Arjuna

Standvastigheid evenwichtigheid gelijkmoedigheid en niet klagen worden in het hindoeiumlsme Dus als goede deugden gezien Zouden deze deugden er ook toe hebben bijgedragen dat in het hindoeiumlsme het thema lsquolijdenrsquo weinig ter sprake komt

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 8: OHM Vani 2e kwartaal 2009

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Soms wordt in gezinnen zelfs het bestaan van een gehandicapt kind stil gehouden onder het mom van karma de eigen schuld Maar deze gedachte en houding gaan in tegen de gedachte in het hindoeiumlsme dat alles en allen dezelfde oorsprong heeft en dat de gehele mensheid tot dezelfde familie behoort De Mahacirc Upanishad zegt hierover het volgende

ayam nija paro vetti gannacirc laghucetasacircudacircracaritacircnacircm tu vasudhaivakutumbhkam

Zij die beperkt blijven tot hun eigen groep en in termen van ik en jij denken zien niet ver degenen die deze beperkingen zijn overstegen zijn groot van ziel en beschouwen de mensheid als eacuteeacuten grote familie (Mahacirc Upanishad IV 7)

Het anders omgaanndash minder liefdevol - met iemand die behoeftig is komt ook in gedrang met de vedische gedachte

dhrite dhriyaham macirc mitrsya macirc cakshushacirc sarvacircni bhutacircni samacirckshantacircm mitrasyacirchamcakshushacirc sarvacircni bhutacircmi samacirckshe mitrasya cakshushacirc samacirckshacircmahe (Yajurveda VI18)Laat ik alle schepselen beschouwen als vriend en dat allen mij als zodanig moge zien Laat het zijn dat wij allen elkaar als vriend benaderen (Yajurveda VI18)

Deze gedacht spoort de mens juist aan dat men met de medemens niet alleen maar ook met alle wezens (schepselen) vriendelijk en op dezelfde manier

omgaat en dat men elkaar waar nodig helpt Hindoes hebben trouwens ook een zorgplicht sewacirc maar in de praktijk beperkt de uitwerking van deze plicht zich tot de eigen kring of de guru Dit gedrag stemt niet overeen met wat Srimad Bhagavad Gitacirc zegt hoe men zich tegenover de wereld dus ook medemens dient op te stellen

Zich zelf in alle wezens ziend en alle wezens in zich zelf ziet hij het zelfde in Het Zelf van overal (VI29) Hij die door de gelijkenis met allen overal zich zelf in vreugde of smart terugvindt wordt als een ware toegewijde (bhakta) van Het Hoogste geacht (VI32)

De bronnen vermelden het wel hoe men met elkaar zou moeten omgaan maar in de praktijk is soms nog een lange weg af te leggen n

Illustratiecopy wwwexoticindiaartcom

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 9: OHM Vani 2e kwartaal 2009

8 - April juni 2009 9 - April juni 2009

Er klinkt nog wel eens het verwijt dat spiritualiteit voornamelijk gericht is op het eigen welzijn en weinig oog heeft voor het welzijn van de samenleving De Christelijke en Islamitische tradities benadrukken het belang van de hemel als uiteindelijke beloning terwijl de Hindoeiumlstische en Boeddhistische traditie meer de nadruk leggen op het belang van de uiteindelijke bevrijding Ogenschijnlijk lijkt dit erg individualistisch lsquoik ga naar de hemelrsquo of lsquoik bereik uiteindelijk de hoogste bevrijdingrsquo maar wat heeft de wereld hier nu aan

Nadere beschouwing leert ons echter dat deze begrippen veel genuanceerder zijn en dat de tweedeling individu versus schepping kunstmatig isDrie begrippen uit de Indiase Vedanta filosofie zijn een groot hulpmiddel om de relatie tussen het individu en de schepping beter te begrijpen namelijk dharma (plicht) karma (handeling) en moksha (bevrijding)

Dharma wordt vaak vertaald met lsquoplichtrsquo maar de betekenis gaat veel verder Een poeumltische omschrijving luidt lsquodat wat alle wezens ondersteuntrsquo

Maakt spiritualiteit ons blind voor onze

omgeving

Do

or M

eDh

i Jiw

a

Spiritualiteit is momenteel een modern en belangrijk begrip

in het leven van vele mensen Vroeger was spiritualiteit

voornamelijk het domein van de religie De verschillende

religies geven ogenschijnlijk een verschillende invulling aan

dit begrip sommigen lijken de mens meer lsquovan buiten afrsquo te

sturen waarbij richtingaanwijzers ten aanzien van lsquogoed

en foutrsquo van buitenaf opgelegd lijken te worden terwijl

andere systemen meer de nadruk leggen op de reeds in de

mens aanwezige kennis en hem aanmoedigen lsquode weg naar

binnenrsquo te gaan en te ontdekken wie hij werkelijk is

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 10: OHM Vani 2e kwartaal 2009

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

De mens moet zijn plicht eerst leren kennen en vervolgens hiernaar te leven Dit wordt juist gedrag genoemd Juist gedrag kent vier aspecten die prachtig beschreven worden in de Santi parva het boek van de vrede dat een onderdeel vormt van de Macirchacircbharata het oude Indiase epos waar ook de Bhagavad Gicircta onderdeel vanuit maakt Hier worden de verschillende aspecten van gedrag benadrukt

(1) het denken spreken en handelen op eacuteeacuten lijn te brengen dwz lsquospreek wat je denkt en doe wat je zegtrsquo (2) respecteer alle levende wezens (3) toon mededogen voor alle wezens en (4) beschouw vrijgevigheid als hoogste vorm van handelen

Zonder te veel uit te wijden over deze omschrijving herkent men in deze woorden de onlosmakelijke verbinding

tussen individu en samenleving of de gehele schepping De mens is niet weg te denken van de schepping hij is er geheel mee verbondenKarma handeling kent vele aspecten maar offervaardigheid en vrijgevigheid worden als de hoogste en belangrijkste vormen van handeling gezien Dit is niet een soort lsquoafkopenrsquo maar een verantwoordelijkheid nemen tegenover onze omgeving voor de mensen de dieren en het milieu Het is respect tonen voor de wereld en zorg leren hebben voor elkaar als uiting van werkelijk menselijk gedrag Helaas is de mens vaak zo individualistisch georieumlnteerd dat hij gemakkelijk alleen het eigenbelang laat prevaleren maar dit is niet wat bedoeld wordt met spirituele handelingen De mens heeft een taak die gericht is op het welzijn van de schepping Spirituele ontwikkeling gaat stap voor stap de kring waar men zorg voor heeft wordt steeds groter Van gericht zijn

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 11: OHM Vani 2e kwartaal 2009

10 - April juni 2009 11 - April juni 2009

op zijn eigen ontwikkeling naar het welzijn van zijn omgeving en gezin en verbreidt zich steeds verder tot hij uiteindelijk gericht is op het welzijn van de gehele schepping Deze omschrijving past goed in het moderne denken waarbij het belang van het milieu en de verdeling van lsquoarm en rijkrsquo in de wereld steeds belangrijker wordenMosha bevrijding is een begrip dat vaak heel individualistisch wordt opgevat Nadere beschouwing leert opnieuw dat dit een beperkte kijk is op dit begrip Zoals dharma en juist gedrag gericht zijn op de gehele schepping zo is ook moksha gericht op het welzijn van de schepping Het individuele aspect kunnen we zien als de rijpe vrucht die ons in de schoot valt na een leven gewijd aan dharma waarbij wij al onze talenten en kunde ingezet hebben voor het welzijn van allen In de Boeddhistische leer is dit aspect verder uitgewerkt Boeddha richtte zich op de bevrijding van alle

wezens en niet alleen op de bevrijding van de mens Moksha is niet alleen van toepassing op het individu maar ook op de gehele samenleving Elkaar te helpen om los te komen van zelfzuchtige motieven en te leren te delen en zorg te hebben voor elkaar en voor onze omgeving en zodoende ook te werken aan een vreedzame wereld voor de generaties die na ons komen is werken aan een wereld die gericht is op bevrijding Hoewel dit slechts enkele overwegingen zijn en er nog zo veel meer over te zeggen is is het niet zo moeilijk om te zien hoe dharma karma en moksha onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bovendien is de tweedeling individu versus samenleving of schepping kunstmatig en is het welzijn van de eacuteeacuten onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de ander n

Stichting Filosofie en Meditatiewwwcynhamnl

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM Lufthansa Swiss Air Air India Jet Airways l15 daagse promotiereis India euro 1280- l15 daagse Kennismakingsreis India euro 1095- l10 daagse Shoppingtour Delhi euro 840- l22 daagse Bihar tour euro 1750- l17 daagse Goa amp Noord-India euro 1735- l12 daagse Shopping tour IndiaDubai euro 1190- l21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore Maleisie en Thailand voor euro 1850- l8 daagse reis Dubai voor euro 780- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi Bombay en Goa

KLMSLM tickets naar Suriname voor euro 750-- per persoon ( all-in )

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail infoercoreizennl of rabinercoreizennl

Huurhuizen Hotels in Suriname vanaf euro10- per persoon per nacht (wwwsurinametournl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A d u s u r e i s t o p z e k e r

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

Bij een allergie reageert je lichaam op een stof omdat ze ervan uitgaat dat die stof vreemd is het lichaam neemt maatregelen om die stof er als het ware uit te werken Nu is het gebied der allergische aandoeningen heel veelomvattend de Ayurvedische geneeskunde wil echter toch zeggen dat bepaalde menstypen vaak ook bepaalde allergieeumln kunnen ontwikkelen In het Ayurvedisch denken kent de allergische aandoening zowel een stoffelijk als een geestelijk aanzicht Het stoffelijk aanzicht is redelijk te behandelen ik zal daar straks enkele voorbeelden van geven het geestelijk aanzicht kan echter overigens wat confronterend lijken Je huid vormt als het ware je laatste grens Zij weerspiegelt je kwetsbaarheid en je afweer Als je bepaalde mensen in je eigen sfeer toelaat terwijl je onderhuids () een hekel aan ze hebt is de kans bijzonder groot dat je een

allergie gaat ontwikkelen Allergieeumln op je handen en op je armen wijzen op je wens om af te weren allergieeumln op je benen en voeten staan voor je wens om te vluchten om je van bepaalde omstandigheden of personen te verwijderen Alleen je doet het niet Onderhuids ontwikkelt zich een steeds grotere afweer waar je niet naar luistert en uiteindelijk kiest je huid bepaalde stoffen om haar woede op uit te leven Je loopt dan naar de dokter en die geeft je een geneesmiddel maar genezen doet het niet Daarom zeggen we in de Ayurveda dat zelfkennis altijd de eerste stap is naar genezing wie zichzelf kent zal steeds de juiste weg kiezen om tot genezing te komen

De Ayurvedische benadering van allergie gaat natuurlijk ook met behulp van stoffelijke middelen In de eerste plaats dient de voeding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden met het eigen

ayurveda en allergieD

oo

r r

obe

rt h

sw

aMi p

ersa

uD

Allergische reacties kunnen varieumlren van matig tot

ernstig Binnen de reguliere geneeskunde worden er

allerhande middelen voorgeschreven om de allergische

reacties de kop in te drukken van antihistaminica tot

verzachtende cregravemes genezen doen ze echter niet Wat

heeft de Ayurveda in huis voor mensen met allergieeumln

30 - April juni 2009 31 - April juni 2009

type Daarnaast bestaan er enkele goede middelen zoals de bladeren van de sirisboom die hoog in het Himalayagebergte voorkomen Deze bladeren hebben bloedreinigende en anti-allergische eigenschappen en worden in de westerse landen ook in Nederland in capsulevorm aangeboden Heel bekend is ook de geelwortel die al eeuwenlang als het beste anti-allergiemiddel dienst doet Geelwortel is eenvoudig te verkrijgen en je kunt het zowel in- als uitwendig gebruiken Natuurlijk mogen we de sopropo of kareila niet vergeten Haar bloedzuiverende eigenschappen helpen bij allergie Als je deze groente uitwendig gebruikt kun je er altijd met een beetje water een papje van maken en dit op de aangedane huid uitsmeren en een tijdje laten zitten Wanneer de allergie echt heel hevig en

chronisch is dient men alle gebruik van vlees en vis eerst helemaal te staken Het lichaam moet als het ware eerst een soort schoonmaakkuur ondergaan wij zeggen in de Ayurveda dat bij ernstige allergie de agni het spijsverterings- en levensvuur behoorlijk verstoord is Het gebruik van allerhande middeltjes zonder innerlijke orde aan te brengen is op termijn geheel zinloos Het geestelijke aspect moet zoals al zeiden dan goed behandeld worden samen met de juiste Ayurvedische middelen Het leven moet zodanig ingericht worden dat ook het agni weer normaal haar werk kan doen Kortom allergie is zeker te genezen maar het vraagt enkele maatregelen waar de reguliere geneeskunde nog niet veel van gehoord heeft n

33 - April juni 2009

32 - April juni 2009

33 - April juni 200932 - April juni 2009

DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN

REGRESSIEREIumlNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psychobewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten problemen en levens- themas waarvoor inzicht verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht

Totale gezichts- en lichaamsverzorging Vergoeding zorgverzekeraar Lid VNT

Voor inlichtingenSavita D HarpalTel 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversumsavitaharpalgmailcom

Afstemming tussen lichaam geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyarsquos) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven afgestemd op de westerse mens Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur ayurveda levend bloed analyse en ooracupunctuur Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling in een zo kort mogelijke tijd helpen Massage shirodhara kruidentherapie voedings- en leefstijl training yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandelingWe behandelen oa reuma migraine fybromyalgie hoge bloeddruk prostaatklachten huidklachten RSI maag endarmklachten diabetes menstruatie en menopauze klachten

Het centrum biedt speciale programmarsquos aan1 Burn-out programma2 Obesitas (overgewicht) programma3 Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen Wij zijn blij dat we het volgende in eacuteeacuten sessie kunnen genezenAllerlei soorten allergieeumln neiging tot te veel alcohol drinken roken eten van chocolade excessieve eetbuien fobieeumln enpost traumatische pijnen

Gratis diagnose elke dinsdag van 1000-1200 uur en elke vrijdag van 0900-1100 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen Mississippidreef 81 3565 CE Utrecht tel 030 2734171wwwjade-healthnl e infojade-healthnl

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen)MassageAcupunctuurOntspanningHoge AyurvedischedarmspoelingenLevend bloed analyseAyurvedisch coachenVoeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

34 - April juni 2009 35 - April juni 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programmarsquos op radio en televisie

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen

nieuwsbrief

verdiepend amp spiritueel

wwwlotusvijvernl

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Zondag 5 april 2009OHM magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de Hindoegemeenschap ontwikkeld om tot meer burgerschap te komen

Zondag 12 april 2009 Religie en medemens

Elk mens is anders uniek en onderscheidend We willen dit anders zijn zoveel mogelijk benadrukken en profileren Want dat maakt ons bijzonder en geeft kansen De Hindoefilosofie zegt dat we ondanks die verschillen toch nog een grote familie zijn Verbonden met elkaar Hoe gaan we in de praktijk van alle dag om met de spanning die ontstaat als gevolg van enerzijds de eigenheidcultuur en de anderzijds de verbondenheidsgedachte

Zondag 19 april 2009Lijden vanuit het Hindoeiumlsme

Mevrouw Chaman echtgenote en moeder van twee kinderen heeft al enkele jaren een beschadigd hart

2e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

1530 uur

Herhaling iedere zaterdag1125 uur

herhaling zaterDag 11 april

herhaling

zaterDag 18 april

herhaling

zaterDag 25 april

televisie

36 - April juni 2009 37 - April juni 2009

Haar hart functioneert maar voor 50 De vele plannen die het gezin had zoals samen naar India hun land van oorsprong maar ook remigreren naar Suriname gaan niet meer door Maar gewoon een dagje gezellig uit bij familie en vrienden winkelen een etentje verjaardag of trouwerij gaan kan niet meer Mevrouw Chaman heeft haar hele leven hart gewerkt om bijvoorbeeld de studie van haar kinderen te kunnen betalen Als ze afgestudeerd en zelfstandig zouden zijn dan zou er voor mevrouw Chaman ruimte vrijkomen voor haar eigen verlangens De beperkingen waarmee het gezin zich nu geconfronteerd weet brengt stil verdriet met zich mee vooral bij de kinderen die nog zoveel voor hun ouders hadden willen terugdoen Waarom dit lijden vragen zij zich af

Zondag 26 april 2009Chatneynl

Hierin deze keer onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe - onderwerpen komen hierin aan de orde

Zondag 3 mei 2009OHM Magazine

Hierin brengt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de HIndoegemeenschap in Nederland voordoen Welke initiatieven en activiteiten worden er binnen de HIndoegemeenschap ontwikkeld om tot meer inworteling en burgerschap te komen

Zondag 10 mei 2009Mantra en yantra

Mantrarsquos zijn religieuze klanken die gebruikt worden om in contact te komen met het Goddelijke Yantrarsquos zijn geometrische figuren die worden gebruikt bij religieuze ceremonies en die de devoot als het ware voorbereiden op dit contact Hoe is die rol van mantra en yantra in het proces van in contact komen met het Goddelijke

herhaling zaterDag 2 Maart

herhaling zaterDag 9 Maart

herhaling zaterDag 16 Maart

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 17 mei 2009Tantra filosofie Tantra als bron van kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot vooral seksueel genot kan optimaliseren Maar Tantra in zrsquon originele context is een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen ldquo leef in heelheid accepteer alles wat er is op deze wereld als een vanzelfsprekend deel van het leven Gebruik dit inzicht om je zelf te definieumlren en zelfrespect en zelfwaardering te ontwikkelen Dan word je leven vollerrdquo Dat is wat de tantrafilosofie ons voorschrijft Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag

Zondag 24 mei 2009Betekenis van dromen

Mevrouw Jhakari droomt elke avond Ze schrijft haar dromen op In de meeste van haar dromen komen Goddelijke symbolen of figuren voor die haar iets proberen te vertellen Volgens haar zijn de dromen die ze krijgt boodschappen uit het kosmisch bewustzijn Ze geven signalen door over welke keuzes te maken ze gidsen haar door het leven Maar volgens westerse wetenschappers zijn dromen bedrog Als ze een betekenis hebben dan is dat alleen in de zin dat ze onverwerkte ervaringen naar boven halen Kunnen dromen inderdaad spirituele boodschappen bevatten

Zondag 31 mei 2009Chatneynl

Hierin onderwerpen die binnen families een bron van spanning zijn als gevolg van verschil in visie en interpretatie tussen de oudere en jongere generatie Maar ook taboe-onderwerpen komen hierin aan de orde

televisieherhaling zaterDag 23 Maart

herhaling zaterDag 30 Mei

herhaling zaterDag 6 Juni

televisie

38 - April juni 2009 39 - April juni 2009

Zondag 7 juni 2009Bewustwording van Hindoes in Suriname deel 1

Zelforganisaties hebben als het ging om bewustwording en emancipatie van Hindoes in Suriname een belangrijke rol gespeeld In een tweedelig programma staan we stil bij die organisaties die in dit proces een sleutel speelden Vanaf de stichting vereniging van Hindoestaanse immigranten die werd opgericht direct na beeumlindiging van de contractperiode tot de jongerenvereniging Navyuga die in 1967 werd opgericht

Zondag 14 juni 2009bewustwording van Hindoes in Suriname deel 2

Zondag 21 juni 2009Jong zijn in Suriname deel 1 Tot voor kort wilde haast elke jongere Suriname zo snel mogelijk verlaten Want zelfs al was je goed geschoold het vinden van een baan was een groot probleem Ze vonden dat het leven onvoldoende kwaliteit en ontplooiingskansen had Maar de laatste tijd is dat heel erg veranderd Nu zien jongeren in Suriname voldoende kansen Want er is voldoende zelfherkenning in het publieke en religieus en cultureel leven Steeds meer jongeren leven vanuit een overtuiging dat Suriname hun land is waarin ze niet alleen een eigen plek moeten creeumlren maar ook helpen inrichten Kunnen deze jongeren voor jongeren in Nederland die de weg kwijt zijn en zich gemarginaliseerd voelen een spiegel vormen en bijdragen aan een sterkere verankering hier

Zondag 28 juni 2009jong zijn in Suriname deel 2

herhaling zaterDag 13 Juni

herhaling zaterDag 20 Juni

herhaling zaterDag 27 Juni

herhaling zaterDag 4 Juli

televisie Hindive

rtal

ing D

oo

r D

ick

plu

kker ओ३भ दयदरशन दसया सतर २००९ सभम १५३० स १६०० फज तक

यवििाय ५ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ११ अपरर ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १२ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १८ अपरर धभश औय साथी भनषम हय भनषम अरग होता ह फजोड़ औय लबनन हभ अऩनी लबननता ऩय अऩनी विलरता ऩय जहाॉ तक हो सक ज़ोय दना चाहत ह इस तयह हभ अननम हो जात ह हभ भौा लभरता ह हहॊद-धभश का कहना ह करक हभ सफ भनषम उन लबननताओॊ क फिाजद एक फड़ा ऩरयिाय ह एक दसय स सॊफॊधधत जो तनाि एक तयफ़ लबननता की बािना औय दसयी तयफ़ सॊफॊधधत होन क विचाय स ऩदा हो जाता ह हभ परनत हदन क जीिन भ उसका साभना कस कय सकत ह यवििाय १९ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २५ अपरर हहॊद-धभश औय िदना कई सारो स शरीभती चाभन ndash ऩतनी औय दो फचचो की भाॉ ndash को हदम-योग ह उसका हदर लसफ़श आधा काभ ही कयता ह ऩरयिाय की जो मोजनाएॉ थीॊ ndash जस बायत का सफ़य कयना सयीनाभ भ िाऩस जाकय फसना ndash ि अफ नहीॊ चराई जा सकती ह रकरकन मह बी नाभभकरकन हो गमा ह करक चाभन ऩरयिाय िस ही कहीॊ सय कय दोसतो औय रयशतदायो स लभर कहीॊ फाहय खाना खाए मा करकसी रादी भ रालभर हो जाए अऩन फचचो की ऩढ़ाई क ऽचश क लरए शरीभती चाभन न ज़ज़ॊदगी-बय सख़त भहनत की ह जफ फचच ऩढ़ चक होग औय सितॊतर फन गए होग तफ शरीभती चाभन की अऩनी इचछाओॊ क लरए अिसय ऩड़गा अफ ऩरयिाय ऩय जो ऩाफॊहदमाॉ ह ि अनकही िदना र आती ह ऽास तौय ऩय फचचो क लरए ि अऩन भाॉ-फाऩ को उनक तमाग क फदर भ उतना ही रौटाना चाहत मह िदना कमो अऩन आऩ स ऩछत यहत ह यवििाय २६ अपरर २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २ भई चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ३ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ९ भई ओ३भ सभाचाय इसभ ओ३भ आज क हहॊद-सभदाम भ हो यह विकास को ऩर कयता ह ज़मादा फदध-भरता औय नागरयकता परापत कयन क लरम हहॊद-सभदाम भ कौन-स ऩहर औय करिमा-कराऩ हो यह ह यवििाय १० भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १६ भई भॊतर औय मॊतर भॊतर ि धालभशक धिननमाॉ ह ज़जनक दवाया हभ ऩयभातभा तक ऩहॉच सकत हो मॊतर ि जमालभतीम यखाधचतर ह ज़जनका परमोग धालभशक अनषटानो भ हो ि ऩयभातभा क सॊऩकश क लरए बकतो को तमाय कयत ह यवििाय १७ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २३ भई तॊतर-दरशन रकतकत-सरोत क रऩ भ

हारड भ अधधक रोग तॊतर को एक ऐसी ऩदधनत सभझत ह जो बोग को - विषरकय मौनबोग को - सिोिभ फना दती हो करपय बी अऩन भर सॊदबश भ तॊतर एक ऐसा

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

televisie Hindi

दरशन ह जो आतभलसवदध परापत कयन की जानकायी दता हो ldquoअऩना जीिन ऩणशता स ज़जओ इस सॊसाय भ जो कछ ह उस जीिन क एक सिमॊ-लसदध बाग क रऩ भ सिीकाय कयो अऩन आऩ को ऩरयबावषत कयन औय आतभसमभान को फढ़ान क लरए इस जानकायी का परमोग कयो तबी तमहाया जीिन अधधक ऩणश फन जाएगा rdquo तॊतर-दरशन हभ मही आदर दता ह म आदर करकस गहयी जानकायी ऩय आधारयत ह यवििाय २४ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ३० भई

सऩनो का अथश

शरीभती झकयी हय यात सऩना दखती ह िह अऩन सऩन लरख दती ह अधधक सऩनो भ दिी परतीक औय रऩ हदखाई दत ह जो उस कछ फतान की कोलरर कयत ह शरीभती झकयी क कहन स म सऩन बरहम-चतना क सॊदर ह जीिन भ जो चनाि कयन ह उनक फाय भ इराय दत ह जीिन भ भागश हदखात ह रकरकन ऩज़िभी विऻाननमो क अनसाय सऩन हभ धोका दत ह अगय उनभ कोई अथश हो तो उसका भतरफ लसफ़श मह ह करक ि वमथश भानलसक अनबि साभन रात ह कमा िासति भ सऩनो भ आधमाज़तभक सॊदर हो सकत ह यवििाय ३१ भई २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ६ जन चटनी एन एर इस फाय ि विषम जो ऩरयिायो भ फड़-फढ़ो औय मिा ऩीढ़ी की दव औय ननिशचन क अॊतय क कायण तनाि ऩदा कयत ह ज़जन विषमो ऩय िजशन होता ह उनऩय बी धमान हदमा जाएगा यवििाय ७ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय १३ जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता ऩहरा बाग सयीनाभ क हहॊदओॊ की जागरकता औय सरकतकतकयण भ सिािरमफन सॊगठनो न अहभ बलभका ननबाई ह इस दो बागो क परोगराभ भ हभ ऐस सॊगठनो ऩय धमान दग ठक की अिधध ऽतभ होन क एकदभ फाद सथावऩत हए हहॊदसतानी परिासी सॊगठन स रकय सन १९६७ भ सथावऩत हए मिा सॊगठन निमग तक यवििाय १४ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २० जन सयीनाभ भ हहॊदसताननमो की जागरकता दसया बाग यवििाय २१ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय २७ जन सयीनाभ भ जिान होना ऩहरा बाग अबी हार तक हय जिान न जलदी स जलदी सयीनाभ छोड़ दना चाहा अचछी तयह लरकषत होन ऩय बी नौकयी परापत कयना एक फड़ी सभसमा थी उनका कहना था करक उनक जीिन भ कभ ही ऽबफमाॉ औय विकास की सॊबािनाएॉ ह हार ही भ मह फहत फदर गमा अफ जिान सयीनाभ भ काफ़ी अिसय दखत ह कमोकरक सािशजननक धालभशक औय साॊसकनतक जीिन भ ि अऩन आऩ की काफ़ी हद तक ऩहचान कयत ह अधधकाधधक जिान इस भानमता स जीत ह करक सयीनाभ उनका अऩना दर ह उसभ उनको न ही अऩनी जगह फनानी ह ऩय दर को बी सदढ़ कयन भ सहामता दनी ह कमा म जिान हारड क उन जिानो क लरए जो यासत बर गम ह औय मह भहसस कयत ह करक हालरम ऩय बफठाए जात ह आईना फन सकत ह औय महाॉ की औय भज़फत फदध-भरता भ मोगदान कय सकत ह यवििाय २८ जन २००९ ऩनयािवि ndash रननिाय ४ जराई सयीनाभ भ जिान होना दसया बाग

40 - April juni 2009 41 - April juni 2009

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Radio

Zondag 5 aprilDe harde kant van liefde

Volgens Liz la Force zijn wij heel erg verwend met de zachte warme kant van de liefde Maar liefde heeft ook een harde kant zoals een liefdevolle ouder streng kan zijn voor een kind In gesprek met Liz la Force onderzoekt de Lotusvijver de harde kant van liefde

Zondag 12 aprilGod in de mens

Velen van ons zijn enkele decennia geleden afgestapt van een god buiten ons en zijn in een goddelijke kern binnen onszelf gaan geloven Spirituele oefeningen zorgen ervoor dat deze kern zich kan manifesteren Hebben we inmiddels ook opvattingen over het goddelijke in ons zoals men van oudsher ideeeumln had van de god buiten ons

2e kwartaal 2009

Zondag1415 - 1500 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Meer weten over de

geiumlnterviewden en

hun achtergrond

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op wwwohmnetnl

42 - April juni 2009 43 - April juni 2009

Zondag 19 aprilNa lang zoeken een goeroe gevonden

Regi Brand is al jaren spiritueel actief Zij heeft vele grote spirituele leiders ontmoet en uiteindelijk vond ze in dr Vijai Shankar haar leraar In de Lotusvijver vertelt zij over haar lange zoektocht en de opluchting van het vinden van een goeroe

Zondag 26 aprilYoga voor gezondheid

Yoga is in principe bedoeld om de individuele ziel met het Allerhoogste te verbinden Dit is voor velen van ons een abstract doel Ondertussen wordt yoga wel ingezet als een manier om gezonder te leven Is dit ook de bedoeling van yoga of is het een vervlakking ervan

Zondag 3 meiDe kunst van niet-doen

In het Hindoe geschrift de Bhagawad Gita wordt de lezer aangemoedigd zich in het niet-doen te oefenen Want alleen door niet-doen kan de mens werkelijk vrij worden Maar hoe moet je niet-doen doen

Zondag 10 mei amp Zondag 17 meiHet mysterie van de Himalaya

Al duizenden jaren lang trekken hindoes naar de Himalaya gebergte op zoek naar verlichting en velen zijn met bijzondere ervaringen ervandaan gekomen Er gaan verhalen rond over yogirsquos die zich alleen aan de serieuze zoekers tonen en inwijdingen geven in geheime yoga- en meditatietechnieken In een tweedelige serie gaat de Lotusvijver op zoek naar het mysterie van de Himalaya

Radio

Zondag 24 meiDe natuur als genezer

Helen Poolman kreeg te maken met het chronische vermoeidheidssyndroom en een whiplash door een auto ongeluk Ze zocht heling voor haar lichaam en geest De heling vond ze in de totale afzondering van de natuur met haar dagelijkse yoga en meditatie In de Lotusvijver vertelt Helen Poolman hoe de natuur haar genas

Zondag 31 meiAyurvedische massage

Massages zijn heel erg in En samen met de opkomst van de Ayurveda de oude Indiase geneeskunst is er ook veel belangstelling voor de ayurvedische massage In de Lotusvijver hoort u de weldaden van deze massage voor lichaam en geest

Zondag 7 juniAan de oevers van de Ganges

Mevrouw Ramlal is sinds jaren een regelmatige bezoeker van Indiase heilige plaatsen Maar het liefst zit ze aan de oevers van de Ganges en laat zich door de natuur inspireren In de Lotusvijver vertelt ze over haar spirituele reizen naar India

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

Zondag 14 juni amp Zondag 21 juni Spiritueel leiderschap

Hoe dragen we een leefbare aarde over aan onze kleinkinderen De antwoorden worden steeds vaker in de spirituele hoek gezocht Men gelooft erin dat spiritueel leiderschap voor een betere toekomst van de mensheid zal zorgen Is dit geloof terecht

Zondag 28 juniYoga ontstrest kinderen

Kinderen zijn tegenwoordig erg druk en moe Daarom begon Helen Purperhart 10 jaar geleden met haar yogacentrum Jip en Jan Vanuit dit centrum verzorgt zij professionele kinderyoga en andere aanverwante opleidingen en trainingen Zij vertelt in de Lotusvijver over de effecten van yoga op vooral drukke kinderen

44 - April juni 2009 45 - April juni 2009

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 4 april Creoolse dominantie over Hindoestanen

Professor Gowricharn besprak in het maartnummer van het blad Hindulife de creoolse dominantie op Hindoestanen in Suriname Zijn column begint met de constatering dat het onderwerp niet bespreekbaar is Zijn de opmerkingen van Gowricharn het begin van een rassentegenstelling

Zaterdag 11 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

2e kwartaal 2009

Zaterdag1600 - 1700 uurop radio 5via de ether 747 aMen via de kabelden haag 881 FMaMsterdaM 966 FMrotterdaM 900 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio

Sinds september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS) Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma lsquoDe Zevende hemelrsquo Deze is te

beluisteren op zaterdag van 1500 - 1900 uur met van 1600 tot 1700 uur de OHM

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen

46 - April juni 2009 47 - April juni 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 18 aprilOverlijden in Suriname

Hindoestanen hebben vaak een deel van de familie in Suriname wonen Om huwelijken en jubilea bij te wonen worden reizen maanden van te voren gepland Maar bij ernstige ziekte en overlijden moet de getroffen familie in alle haast ontzettend veel regelen om nog afscheid te kunnen nemen OHM volgende een familie bij een overlijden

Zaterdag 25 aprilSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 2 meiAfscheid nemen van Suriname

De meeste Hindoestanen zijn rondom 1975 (de onafhankelijkheid) naar Nederland gekomen Nu bijna na 35 jaar komen steeds meer ouderen in de fase dat ze nog een keer naar Suriname willen om afscheid te nemen van hun verleden OHM volgde enkele Hindoestanen

Zaterdag 9 meiZorg van Hindoestaanse ouderen is beneden peil

Ouderen hebben een voorname plaats binnen de Hindoestaanse cultuur Op de oude dag verdienen ze nog alle respect men dient voor hen te zorgen Maar volgens de heer Pahladsingh is het niveau van zorg van Hindoestaanse ouderen beneden peil Hoe komt dat

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 16 mei Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 23 mei Schriftlezing bij overlijden wie doet het nog vrijwillig

De traditie is dat er na het overlijden twaalf dagen lang in het huis van de familie uit Hindoe geschriften wordt (voor)gelezen Maar de meeste pandits hebben het erg druk Wie moet het dan doen Is deze traditie nog vol te houden

Zaterdag 30 meiSchuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 6 juni 20 jaar SLM ramp

Na drie mislukte landingspogingen stortte op 7 juni 1989 de Douglas DC8 bij de vierde poging neer Er vielen 176 slachtoffers en waren slechts elf overlevenden 20 jaar na het voorval staat OHM stil bij deze SLM ramp

Radio De Zevende Hemel

48 - April juni 2009 49 - April juni 2009

Zaterdag 13 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Zaterdag 20 juniArmoede onder ouderen

Hindoestaanse ouderen schamen zich ervoor om toe te geven dat ze met moeite rond kunnen komen En toch staan ze weer klaar met de cadeautjes voor de (klein)kinderen Is er sprake van een probleem

Zaterdag 27 juni Schuif aan in De Zevende Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

Radio De Zevende Hemel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Ook dit voorjaar maken we graag anderen blij Schenk uw relatie uw goede vriend of

uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani Zo blijven ze een heel jaar op

de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie religie cultuur en

spiritualiteit egraven van alle programmarsquos die OHM op radio en televisie uitzendt

Voor e12- maakt u iemand een heel jaar lang blij

Voor meer informatie neem contact op met

n Yoga en kanker

n Karma of gewoon ziek

n Geweldloosheid

in de Mahacircbhacircrata

nr 2 14

a 2008 1200

n Alleen en gelukkig

n In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

n Vivekananda

Universele religie bestaat al

nr 3 14 2008 1200

nr 4 14 2008 1200

n 15 jaar OHM

15 jaar hindoeiumlsme in Nederland

n Ronald Plasterk Mansukh Patel

feliciteren OHM

n Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest

n Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920E-mail OHM infoohmnetnl

nr 1 15 2009 1200

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen

(hoe) kan dat

n lsquoAmmarsquos knuffels gaan dieprsquo

Interview met de knuffelmoeder

n Holi

symboliek en spektakel

50 - April juni 2009 51 - April juni 2009

Saraswati Art publishers amp DistributeursBezoek onze Literatuurdagen amp boekenmarkt

Voor meer informatie infosaraswatiartcom of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek

of een CD cadeau

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst amp CultuurVerkrijgbaar boeken over Hindoeiumlsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek amp dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel wwwsaraswatiartcomen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse Indiase boeken en CDrsquos

nieuw

Saraswati Art Publishers

52 - April juni 2009

Ayurveda Massagetherapeut een boeiend vak

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland Belgieuml en Duitsland hebben hun waardevolle diplomarsquos bij ons gehaald Onze lessen zijn boeiend zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H Swami Persaud die ook diverse boeken schreef welke allemaal door ServireKosmos ZampK (Utrecht) worden uitgegeven

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar

De Ayurveda Praktijk

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H Swami Persaud is van maandag tm vrijdag te bezoeken volgens afspraak U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca 2 uren waarbij u zonder rompslomp dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen Zelfbewustzijn inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult Langdurige chronische klachten overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie Indien gewenst kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden

Het tarief voor het eenmalig ca twee uur durende consult bedraagt niet meer dan euro 135- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed Op de site wwwayurveda-centercom staat de meest aktuele informatie die moet u zeker even bezoeken

Even bellen

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 0800 tot 1700 uur vriendelijk te woord

Alle info tel 024-641 83 98 (buiten kantoortijden 024-645 03 16)

Page 12: OHM Vani 2e kwartaal 2009

Do

or J

an c

opp

ens

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

Uit iedere bladzijde spreekt de overtuiging dat deze problemen oplosbaar zijn als men de moed heeft alle ideeeumln en vooronderstelligen omtrent zichzelf en de wereld onder ogen te zien De overtuiging waar we het meest aan gehecht zijn is de zekerheid dat we menen te weten wie we zijn We menen zeker te weten dat we een op zichzelf staand individu zijn dat hoogstens door middel van al dan niet toevallige en tijdelijke relaties met andere individuen en de wereld verbonden is Dit boek ondermijnt deze zekerheid en wil ons tot het inzicht voeren dat alles in feite lsquoa-dvaitarsquo lsquonon-duaalrsquo lsquoniet-tweersquo is In dit boek wordt een zeer divers boeket van stimulansen en

Een nieuw boek van Douwe Tiemersma

Niet alleen voor een goed begrip van de kern van de Indiase

religie en voor het eigen spirituele pad is dit een belangrijk

boek Ook voor degenen die een beter inzicht willen krijgen in

de dieperliggende oorzaken van de problemen in de relaties

tussen mensen is dit een waardevol en nuttig boek

BoekBespreking

advaitalsquoNon-dualiteit de

grondeloze openheidrsquo

hulpmiddelen aangereikt om deze eenheid te ervaren Het is geen filosofische verhandeling maar een voortdurende uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan Deze uitnodigingen zijn vervat in teksten van zeer verschillende aard verslagen van inleidingen en gesprekken korte poeumltische stukjes autobiografisch materiaal het door Douwe Tiemersma geschreven voorwoord van Nisagardattarsquos lsquoI am Thatrsquo artikelen en interviews een bespreking van verzen uit de Drig-drishya-viveka en geleide meditaties Voor deze losse opzet van het boek met een verscheidenheid aan teksten is gekozen om op meerdere manieren en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te

12 - April juni 2009 13 - April juni 2009

belichten Ondanks deze diversiteit aan teksten kent dit boek toch een heldere en duidelijke structuurIn het eerste hoofdstuk wordt een eerste aanduiding van non-duale openheid gegeven De woorden non-dualiteit en openheid worden hierbij afwisselend gebruikt om naar Dat te verwijzen wat je ten diepste zelf bent Gedeeltelijk is er een argumentatie op mentaal niveau om te laten zien dat non-dualiteit de ultieme werkelijkheid is maar het zelf ervaren van het wegvallen van alle scheidingen is het uiteindelijke doel en het jezelf vastklampen aan kennis op mentaal niveau kan hierbij een obstakel vormen Wat zowel jij als je medemensen werkelijk zijn manifesteert zich als je al je ideeeumln en identificaties loslaat In een kort poeumltisch stukje wordt het als volgt onder woorden gebracht

lsquoJij bent ik ben dat lichtlicht dat overal zijn centrum heeftuniverseel stralen wij van binnenuitonbeperkt de rijkdomvan het kleurenspelzolang het doorgaatrsquo

In het Advaita onderricht is het doorgeven van eigen ervaringen van de leraar altijd een belangrijk onderdeel geweest Niet dat aan

dit autobiografische materiaal een blauwdruk ontleend kan worden hoe men verlichting kan bereiken maar in de hoop dat de leerling in diepere lagen van zichzelf nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken Daartoe doet

Douwe Tiemersma verslag van diverse jeugdervaringen zijn ontdekking van hatha yoga en zijn ervaringen met bhakti yoga en jnana yoga Via Wolter Keers krijgt hij het boek lsquoI am Thatrsquo van Sri Nisargadatta Maharaj in handen en hij wist meteen naar hem moet ik toe Gedurende zijn contacten met Nisargadatta vindt er een doorbraak plaats naar een lsquostaatrsquo waarvan gezegd wordt dat er weinig over valt te zeggen omdat de dualiteit van kenner en

gekende is weggevallen Toch is er een weten van deze lsquostaatrsquoElke willekeurige gebeurtenis kan de alledaagse wereld openbreken en laten zien dat de wereld eigenlijk een oneindige diepte heeft Een diepte waarin alle scheidingen en tegenstellingen wegvallen In de Vedarsquos werd dit oorspronkelijke dat de grondslag van alles is Brahman genoemd In de Advaita traditie wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Saguna Brahman Brahman met eigenschappen en Nirguna Brahman Brahman zonder eigenschappen Ondanks dat Nirguna Brahman onkenbaar is hebben we er toch een besef van Elke invulling met beelden en begrippen zou dualiteit aanbrengen in iets dat wezenlijk non-dualiteit is

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Op dezelfde wijze als de buitenwereld onderzocht kan worden kan men ook de blik naar binnen richten voor een radicaal zelfonderzoek Zelfkennis ontstaat wanneer je je bewust bent van je acties en reacties in verschillende situaties maar bij een radicaal zelfonderzoek wordt dit onderzoek voortgezet tot de wortels van je bestaan zijn blootgelegd De openingsregels van de Kena Upanishad brengen richting en onderwerp van dit zelfonderzoek nauwkeurig onder woorden

lsquoDoor wie gedreven en gericht vliegt de geest naar zijn objectenDoor wie samengevoegd gaat de oorspronkelijke levenskracht aan het werkDoor wie gewild spreken mensen woorden uitWelke godheid richt ogen en orenrsquo

Dit zelfonderzoek kan zover worden doorgevoerd dat zelfs het laatste standpunt van het ik losgelaten moet worden Pas dan kan het inzicht doorbreken dat je identificatie met dit beperkte ik een illusie was en dat de innerlijk ervaren non-dualiteit en de uitwendig aangetroffen non-dualiteit identiek zijn Atman = BrahmanDit boek wil een hulpmiddel zijn

bij de bewuste herkenning van non-dualiteit en bij de uiteindelijke realisatie dat deze non-dualiteit de dragende grond van zowel mens als kosmos is Wie de behoefte en de moed heeft om te onderzoeken of zijn huidige meningen omtrent zichzelf en de wereld wel correct zijn vindt in dit boek een overvloed aan welkome handreikingen In alle regels van dit boek is de uitnodiging vervat om langere tijd op meer meditatieve wijze bij een kort stukje tekst stil te blijven staan Misschien is het volgende stukje tekst uit dit boek al voldoende voor het doorbreken van het inzicht dat het zelf-zijn van jezelf samen blijkt te vallen met het zelf-zijn van al je medemensen

lsquoBrahman is niet dit en niet datBrahman is het zelf van allesHet is het zelf van mijZelf ben ik het zelf van allesZelf ben ik niet dit en niet datrsquo n

Het boek lsquoNon-dualiteit de grondeloze openheid ISBN-10 9077194061ISBN-13 9789077194065 is te verkrijgen via uitgeverijadvaitacentrumnl tel 0186-600031 of bij de boekhandel

Als je twijfelt of je lsquozelfrsquo je teveel wordt probeer het dan eens met het volgende middel breng je in herinnering het gezicht van de armste en meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag jezelf of de stap die je van plan bent te doen op een of andere manier nuttig voor hem kan zijn Zal hij er daardoor iets op vooruitgaan Geeft het hem de controle over zijn eigen leven en lot terug Met andere woorden leidt het tot zelfbeschikking voor de hongerenden en ook geestelijk verhongerde miljoenen onder onze landgenoten Dan zul je je twijfel en je lsquozelfrsquo zien verdwijnen als sneeuw voor de zon

Mahatma Gandhi

Koester geen haat jegens je medemens Want haat die uit jou komt keert uiteindelijk terug naar jou Maar als je eenieder lief hebt keert diezelfde liefde uiteindelijk naar jou terug en wordt de cirkel gesloten

Swami Vivekanand

Zolang egoiumlsme voortduurt is noch zelfkennis noch verlossing mogelijk dood en geboorte zullen daardoor nimmer worden opgeheven

Ramakrishna

14 - April juni 2009 15 - April juni 2009

Wijze woorden

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Die onkenbare machtige Werkelijkheid kan men aanduiden met vele namen Men spreekt van de Onkenbare de Allerhoogste de Almachtige Brahman Dat goddelijk Bewustzijn dat Brahman dat eacuteeacuten en ondeelbaar is verblijft in ieder mens individueel() Ieder mens overal ter wereld leeft en bestaat dankzij die innerlijke goddelijke Kern dankzij die inwonende Godheid Dit individuele Brahman wordt Atman genoemd Het Atman in de mens is de levenskracht die in ieder wezen woont Atman is de goddelijke Vonk de Vonk die leven en bewustzijn geeft aan ieder mensOok de moderne wetenschap weet

in onze tijd dat elk levend wezen hoe klein en onbeduidend ook onlosmakelijk deel uitmaakt van het grote geheel en daar zijn invloed op heeft Het universum is niet samengesteld uit losse of individuele deeltjes weten we het universum is eacuteeacuten groots en machtig geheel eacuteeacuten ondeelbare eenheid die bezield wordt door goddelijk Bewustzijn goddelijk Leven en Licht Dat betekent dan ook dat de mens in zijn ware aard dat goddelijk in alle werelden van bestaan Bewustzijn vertegenwoordigt hoezeer dat Bewustzijn ook in lsquosluiers van stof lsquogehuld mag zijn

Do

or w

iM v

an v

leD

Der

Dromen een wondervolle

WerkelijkheidWat zijn dromen Wat gebeurt er wanneer wij dromen

Om daar iets van te begrijpen moeten wij eerst heel goed

beseffen dat wij eacuteeacuten zijn met de totale kosmos Wij zijn geen

wezens die los staan van de natuur los van onze medemens

Integendeel wij zijn onlosmakelijk verbonden met al wat

bestaat met de gehele goddelijke Werkelijkheid die zich

openbaart in vele vele vormen In die grootse en goddelijke

Werkelijkheid leeft dan toch ieder wezen individueel

16 - April juni 2009 17 - April juni 2009

Ook al kan de mens dit mysterie dat alle denken te boven gaat niet onder woorden brengen en uitleggen toch leeft in ieder mens het innerlijk weten dat er een machtig wonder bestaat onzichtbaar ondenkbaar en niet te begrijpen Om dit alles te kunnen volgen moeten we eerst weten dat Oude Wijsheid en moderne wetenschap leren dat geest en stof altijd samengaan Geest bindt zich aan stof en drukt zich uit in de stof Geest is leven stof is vorm Voor de geest is het moeilijker om zich uit te drukken in grove stof dan in ijlere stof Hoe grover de stof hoe moeilijker de geest het Atman kan functioneren Dit betekent dus wel dat het Atman als het gebonden is aan onze wereld van zintuiglijk ervaren zich minder vrij kan bewegen dan in werelden die opgebouwd zijn uit ijlere stofDe wereld van het niet in sluiers gehulde bewustzijnNu is het belangrijk om in te zien dat er drie of eigenlijk vier werelden van bewustzijn bestaan de wereld van grofstoffelijkheid de wereld van fijnstoffelijkheid en de wereld waarvoor eigenlijk geen woorden zijn wereld van de ijlste stof Door die drie werelden beweegt zich het Atman het goddelijk Leven en Bewustzijn De grofstoffelijke wereld wordt de vergankelijke wereld genoemd Dit is de wereld van het waakbewustzijn van de mens De wereld van fijnstoffelijkheid is de wereld van de droom de tussenwereld tussen waken en die derde wereld die de wereld van de diepe droomloze slaap genoemd wordt Dit is de wereld van het niet in sluiers gehulde Bewustzijn het

goddelijk Atman In deze wereld is alles tot Eeacuten geworden Alle zintuiglijk ervaren is verdwenen de zintuigen zijn noch naar buiten noch naar binnen gekeerd Boven deze derde bewustzijnstoestand tenslotte is de wereld van het Ene de wereld van Brahman het goddelijk ongedeelde Bewustzijn

De mens in zijn waakbewustzijn met zijn aandacht gericht op de omringende wereld wordt het lager zelf genoemd Het bewustzijn is naar buiten gericht naar de wereld van de natuur van planten dieren en mensen In de wereld van de droom is het bewustzijn naar binnen gekeerd dat is de wereld van abstractie en intuiumltie Dat is de wereld van het hoger Zelf Daarboven bevindt zich de wereld van de ware staat van het Atman de wereld van het goddelijk Zelf Hoger nog ligt de wereld van het ongemanifesteerde Absolute Voor die wereld bestaan geen woorden daar bestaat geen Zelf daar kunnen wij zelfs niet spreken van lsquobestaanrsquo Het stralend Atman gaat vrij waarheen het wil

Wat wij nu mogen begrijpen is dat het Atman zich beweegt tussen de drie werelden van bewustzijn Het Atman neemt indrukken op van de werelden waarin het zich beweegt en brengt dan die indrukken over naar de werelden die in staat zijn om op eigen wijze de invloed van het Atman op te vangen Zo laat de grofstoffelijke wereld veel indrukken achter op het in sluiers gehulde Atman maar neemt ook vaag de invloed van het goddelijk Atman waar Als het Atman dan in de

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

wereld van de droom verblijft worden de indrukken van de wereld van de grofstoffelijkheid zoals vreugde en tevredenheid maar ook angst en zorgen gedeeltelijk overgebracht naar het bewustzijn van de wereld van de droom Daar wordt alles als het ware vertekend en op eigen wijze gezien Want hoe kan het naar buiten gekeerde bewustzijn alles op een zuivere wijze overbrengen op het naar binnen gekeerde bewustzijn Het Atman gaat van lager zelf naar hoger Zelf en tenslotte naar goddelijk Zelf en keert dan weer terug naar vanwaar het gekomen is De Upanishad zegt ldquoHet stralend Atman gaat vrij waarheen het wilrdquo Zo kunnen wij ons voorstellen dat het Atman de goddelijke Vonk zich beweegt van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn en naar goddelijk Bewustzijn En in alle bewustzijnswerelden laat het Atman zijn indrukken achter De wereld van de droom en de wereld van het waakbewustzijn voelen de impulsen van het Atman Als de wereld van de droom die impressies weergeeft zegt men lsquoDe mens droomtrsquo Als de wereld van het grofstoffelijk bewustzijn de invloed van het Atman voelt spreekt men niet van dromen dan spreekt men liever van innerlijk en onverklaarbaar weten In beide gevallen is er sprake van een contact hoe vaag ook met de werelden waarmee de mens onlosmakelijk verbonden is En zo weet de mens ook tijdens zijn momenten van inkeer en stilte van dat onbeschrijfelijk goddelijk Bewustzijn de wereld van het goddelijk Bewustzijn

Zo zegt de Upanishad Nadat het Atman rondgezworven heeft in de wereld van de droom en de gevolgen heeft gezien van goed en kwaad trekt Het zich terug in de wereld van de diepe droomloze slaap het goddelijk Bewustzijn Daarna keert het Atman weer terug naar de wereld vanwaar Het gekomen is namelijk de wereld van de droom Nadat het Atman dan de vreugde gekend heeft van de droomwereld nadat het daar als het ware rondgezworven heeft keert het Atman weer terug naar de plaats vanwaar Het gekomen is namelijk de waaktoestand Wat Het daar ook ziet daar wordt Het niet door gebonden want het Atman hecht zich aan niets

De wereld van de droom vertolkt als het ware onbewust de indrukken van wat de mens in zijn lager zelf en zijn goddelijk Zelf heeft beleefd en ervaren bewust of onbewust Dus is het goed om positief te staan in de wereld van de ons omringende natuur om ontvankelijk te zijn voor de wereld van de droom en vooral om vol liefde en respect open te staan voor de wereld van het goddelijk Zelf de wereld van de goddelijke Geest Die zich toont in onze dromen Want wij zijn deel van het ondeelbare Ene wij zijn onlosmakelijk verbonden met het Al wij zijn DAT Onze dromen hebben ons veel te leren n

DocumentatieWH van Vledder Het Mysterie van het Zelf UpanishadenIdem Mens schakel tussen hemel en aarde

18 - April juni 2009 19 - April juni 2009

Do

or r

ish

i Daar ligt ze dan Op de bank Ogen dicht Een vredige uitdrukking Mijn moeder gooit zichzelf naast haar lichaam en omhelst haar huilend Ik ben verdoofd Net als een paar andere familieleden ldquoHoe kan dit op Divali gebeuren Hoe kan mayahook nog terwijl ze diyarsquos aan het aansteken was Wat een verschrikkelijke Divali rdquoDie nacht val ik met moeite in slaap Ik denk altijd dat ik nooit droom omdat ik niets onthoud Maar die nacht droom ik Ik zie India Een lange rouwstoet van Indieumlrs in witte gewaden Ze tillen een plank op waar normaalgesproken een lijk op ligt Maar nu ligt daar een diya op met een rustig brandende vlam De diya wordt naar wit licht in de verte gebracht

Ik word wakker doe mijn ogen open en ervaar een soort weten nanie gaat naar het licht Ik ren naar beneden en vertel het aan mijn moeder ldquoDus eigenlijk is het bijzonder dat nanie op de dag van het licht een lichtje is gewordenrdquo zegt ze hardop nadenkend

Het was op de dag van Divali om zes uur tijdens het aansteken van een lichtje dat ze naar het licht is gegaan En ik kreeg deze boodschap via de enige droom die ik tot nu toe heb onthouden Een droom die ons hielp het verlies van nanie een plek te geven

Dromen van mijn nanie

Het is Divali het Hindoeiumlstisch lichtjesfeest Vijf over zes

in de avond Mijn moeder zit klaar in onze huistempel om

de diyarsquos de lichtjesrsquo aan te steken We worden gebeld door

mijn tante ldquoMayah (moeder) is doodrdquo Mijn moeder begint

hysterisch te huilen en we haasten ons naar de auto om van

Lelystad naar haar huis in Amsterdam te rijden

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

vastgehouden en gevoed Overal om je heen zijn die twee verweven omarmd En wij zijn dan de kinderen gemaakt naar hun gelijkenis Diezelfde mannelijke en vrouwelijke energiezit in een individu en dus ook in een koppel De spanning tussen deze mannelijke en vrouwelijke energie is tantra Als de spanning in evenwicht en balans is heb je goede tantra Wanneer die spanning slecht is heb je slechte tantra Het is die spanning in de kosmos die alles bij elkaar houdt Net als een stuk kleding van katoen Het zijn de draden en een bepaalde druk de spanning die ze bij elkaar houdt Zo zijn de mannelijke en vrouwelijke energie ook met elkaar verweven

Wat is tantraLaat ik eerst vertellen wat tantra niet is seks In het westen is een aspect van tantra verdraaid en vercommercialiseerd waardoor de essentie verloren is gegaan Tantra betekent ldquodat wat zich uitbreidtrdquo Het is in essentie kosmisch Laat ik beginnen met vertellen dat de kosmos bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie Shiva en Shakti Een goddelijke vader en moeder Ook in de natuur zie je deze mannelijke en vrouwelijke energie gemanifesteerd De boom is mannelijk de rivier is vrouwelijk De berg is mannelijk de rivier is vrouwelijk Het mannelijke heeft een extensie en het vrouwelijke is dat waar iets wordt

Do

or r

ish

i ch

aMM

an

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijkeTantra is een brede en diepzinnige wetenschappelijke kijk op

spiritualiteit Vedisch leraar Jeffrey Armstong ook wel Kavindra

Rishi genoemd probeert het seksuele aspect van tantra dat in

het westen vaak wordt uitvergroot in een filosofisch kader te

plaatsen

20 - April juni 2009 21 - April juni 2009

In hoeverre heeft tantra met relaties te makenTantra draait inderdaad om relaties zoals de hele wereld om relaties draait Maar het gaat niet alleen om relaties tussen mannen en vrouwen maar een relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare We zijn eeuwige zielen die een bezoek brengen aan de materieumlle wereld Dus denk niet dat we menselijk zijn die een spirituele ervaring hebben maar spirituele wezens die een menselijke ervaring te hebben De yoga - filosofie toepassen is begrijpen dat je een ziel bent en dan je van een transcendente plek komt En de tantra - kant hiervan is begrijpen hoe dat zich in de materieumlle wereld belichaamt Je hebt een lichaam een brein Je leeft hier Dus zielen die zich belichamen in de materieumlle wereld is vormen tantra Levend in deze wereld maar niet van de wereld zijn En dit moet zich uiten in je relaties

Hoe zit dat in een relatie tussen mannen en vrouwenMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat zij zich willen voeden met de energie die de ander heeft Want ze hebben meestal teveel van een bepaalde soort energie

Dus tegenpolen trekken elkaar aan maar hier moet ik een kanttekening bij plaatsen Want je kunt elkaar ook afstoten als je niet weet wat je doet en tantra vertelt je hoe je dus eerst in jezelf en dan in een relatie de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke in balans kunt krijgen

Wat voor verschillende kwaliteiten hebben die mannelijke en vrouwelijke energie

De mannelijke en vrouwelijke energie

zijn verschillend op psychologisch

emotioneel en mentaal gebied Mannen zijn goed in doelgericht denken en handelen

Vrouwen zijn goed in

breed denken en veel dingen

tegelijkertijd doen Als een man

een probleem heeft wil hij een oplossing horen Als

een vrouw een probleem heeft wil ze dat je een luisterend oor biedt De aanwezigheid van verschillende mate (hoeveelheden) van testosteron en oestrogeen in het lichaam zorgen ervoor dat de het brein zich anders ontwikkelt

Hoe pas je het toeTantra is eigenlijk altijd op maat gesneden Bij elk individu kan een

tantra de spanning tussen het mannelijke en

vrouwelijke

ander aspect benadrukt worden Het reciteren van mantrarsquos voor de goddelijke vader en moeder yoga oefeningen enz Er wordt vaak over tantra in seksuele zin gesproken maar bij tantra ben je eerder je partners massagetherapeut dan iets anders De mannen hebben niet genoeg vrouwelijke energie in zich en daarom willen ze zich voeden met de energie van de vrouw en vice versa Als je voornamelijk bestaat uit een soort energie ben je uit balans En om dat evenwicht te vinden de tantra te vinden (is het goed tantra te beoefenen) Uitgangspunt van tantra is dat het universum intelligent is en een

perfect systeem heeft En achter die intelligentie zijn goddelijke wezens en door middel van tantra kun je met hen in contact komen

Wat voor positieve invloeden kan dit hebbenMensen kunnen door traumarsquos in hun jeugd of andere oorzaken blokkades in hun lichaam krijgen Die energie stroomt dan niet meer door het hele lichaam en kan dan kan psychische en lichamelijke ziektes veroorzaken Dus tantra kan je helpen om je gezondheid te verbeteren Maar ook de relaties met jezelf je partner en de kosmos n

23 - April juni 200922 - April juni 2009

23 - April juni 200922 - April juni 2009

Dit is mijn overpeinzing terwijl ik over de Dappermarkt in Amsterdam Oost loop en een blonde man in een pizza punt zie bijten en een hindoestaanse vrouw hoor vragen om een vegetarische versie van diezelfde pizza Twee mensen dezelfde pizza alleen een andere uitvoering Ik moet lachen daar gaat het toch om om hetzelfde doel na te streven maar dan wel met een eigen invulling

Ik ben zelf opgegroeid in Suriname en daar is het vanzelfsprekend dat er een heleboel culturen naast elkaar en in de gunstige gevallen ook met elkaar leeft en ik vind dat een enorme rijkdom

omdat ik geleerd heb om met allerlei denkwijzen om te gaan met andere culturele uitingen die ik niet altijd begreep maar wel altijd respecteerde Ik weet bijvoorbeeld dat mensen die er uitzien als een Hindoestaan niet per definitie ook een hindoestaanse religieuze achtergrond hebben dat zij net zo goed moslim of christen kunnen zijn Dankzij deze setting ben ik in staat om een persoon vooral te zien als mens als een individu met eigen wensen en een eigen invulling van het leven Dit botst niet met de andere levenslessen die ik heb gehad namelijk over het Hindoe zijn waar ik zeer bewust voor

Persoonlijke bespiegelingen rond identiteit

tan

Ja J

aDn

anan

sin

g

Nog niet zo lang geleden werd de multiculturele samenleving als een

hoog goed beschouwd Bedrijven huurden dure consultants in om het

te hebben over de kracht van diversiteit en het was fijn om multiculti

te zijnMaar het lijkt wel alsof het de laatste tijd minder zegen is om

een niet-westerse achtergrond te hebben Diversiteit is niet meer een

trend nee het moet allemaal strenger Grote politieke partijen vechten

om het hardst wie de strengste integratienota kan schrijven Zelfs de

meer sociale partijen hebben het althans zo lijkt het gehad met de

multiculturele samenleving

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

heb gekozen toen ik in Nederland studeerde Vaak wordt gezegd dat het binnen de niet-westerse traditie gaat om het collectief en veel minder om het individu en dat het ene onverenigbaar is met het andere maar daar ben ik het niet mee eens Het uiteindelijke doel is volgens mij om een goed mens te zijn om dat wat je bent in te zetten voor het grote geheel maar wel vanuit de juiste grondhouding

Terwijl ik de fruitstal nader denk ik terug aan de eerste borrel die ik meemaakte bij de grote nieuwsorganisatie waar ik thans werk Er stonden bitterballen en flessen wijn klaar en iedereen had er enorm veel zin in en ik ook want ik weet als geen ander dat juist bij deze borrels alle belangrijke zaken worden besproken Klein probleem is dat ik vanuit mijn religieuze overwegingen geen alcohol wens te drinken en geen vlees wil etenEen dilemma was geboren weggaan omdat ik niet drink en dan al die gezellige gesprekken missen was geen optie Ik besloot het anders aan te pakken en liep naar het bedrijfsrestaurant en haalde daar wat sapjes en ging terug naar de borrelEen aantal collegarsquos viel het op dat ik een lekker sapje aan het drinken was en ik vertelde dat ik heel graag met hen praat en bij hen ben maar dat ik niet meteen alles van hun wil overnemen dat ik ook mijn eigen principes heb Tot mijn grote blijdschap vond geen enkele collega het raar Integendeel wij raakten in een heel mooi gesprek over hoever je als mens moet gaan met je aanpassen aan de grote groep Gesterkt door deze ervaring besloot ik

toen het Divali was en ik toch moest werken ook mijn collegarsquos erbij te betrekken Ik stuurde mijn directe collegarsquos een mailtje met uitleg over het feest en nodigde hen uit om rond 1800 uur naar mijn bureau te komen om samen een dia aan te makenGeheel vrijblijvend geen verplichting alleen als je wil ik hou nog steeds veel van je ook al kom je niet Met opzet koos ik deze toon omdat ik geloof dat je niemand moet dwingen om aan jouw rituelen mee te doen Bijna alle collegarsquos kwamen even langs en diegenen die niet kwamen stuurden een mailtje om te bedanken voor de uitleg Al in mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en ook later in de besturen waarin ik heb gezeten merkte ik dat het veel makkelijker is dan in eerste instantie gedacht wordt om midden in een westerse samenleving je eigen identiteit te houden Natuurlijk is er vaak ook onbegrip maar ik ben zo geiumlnspireerd door de wijsheid van mijn eigen religieuze en culturele achtergrond dat ik ook daar overheen kom Ik denk dat het gaat om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen ik wil leven op een manier die past bij mijn achtergrond en uiteraard moet ik af en toe water bij de wijn doen en dat doe ik zolang het niet botst met mijn basishouding te weten het juiste handelen nastreven Het is en blijft een boeiende opdracht waarin ik soms faal maar ik weet dat uiteindelijk diegene die standvastig is in zijn geloof op eacuteeacuten of andere manier in positieve zin beloond word n

Boekrecensie

amitav Ghosh en de reis tot Kala Pani

24 - April juni 2009 25 - April juni 2009

De fascinatie met migratieDe 53-jarige Ghosh nu wonend in New York brak wereldwijd door met zijn bestseller The glass palace die verhaalde over Indieumlrs in Birma Hij raakte steeds meer gefascineerd door de Indiase migranten die het haast heilige moederland verlieten om het Kala Pani (Zwarte Water) over te steken Zijn geboortestad Calcutta was de haven van waaruit menig schip met contractarbeiders vertrok naar uiteenlopende bestemmingen als Mauritius Guyana Suriname en Fiji ldquoZee van papaverrdquo voert een groot aantal personages op de weduwe Deeti klaar voor de brandstapel Kalua die vanwege zijn lage kaste

De vondst en publicatie enige jaren geleden van het dagboek van Munshi Rahman Khan een in India geboren Surinaamse contractarbeider was een bijzondere verrassing Toch bleven de beelden van het Indiase deel van het verhaal van de contractarbeiders vaag De historische roman ldquoZee van papaverrdquo van Amitav Ghosh zojuist verschenen in Nederlandse vertaling treedt in deze leemte met de verhalen van verschillende mensen die in 1838 in Calcutta samenkomen op een schip met contractarbeiders voor Mauritius Hoewel de emigratie naar Suriname 35 jaar later plaats vond is veel van het beschrevene van toepassing op die geschiedenis

Do

or w

ier

ish r

aMso

ekh

Bij veertigers en jonger onder de Nederlandse Hindoestanen

groeit de belangstelling voor de dramatiek van hun

achtergrond Voor eerdere generaties stond het verleden

vaak te veel in de schaduw van bestaansonzekerheid om

brandpunt van nieuwsgierigheid te zijn Erg veel op schrift

is er echter niet Lange tijd gold het werk van pater de

Klerk over de Hindostaanse immigratie in Suriname als

houvast bij het klauteren terug in de tijd

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

Deeti zelfs nooit in de ogen durfde te kijken Neel Rattan de rijke maar naiumleve radja van Rashkali die de hoogste reinheidswetten volgde om uiteindelijk de poep van zijn celgenoot te moeten opruimen Jodu die na het verlies van zijn moeder matroos wordt Baboo Nob Kissin verandert in zijn devotie voor Krishna langzamerhand tot vrouwelijke sewak Er zijn ook niet-Indiase hoofdrolspelers Toch lijken de Indiase karakters de belangrijkste alsof Ghosh in tegenstelling tot Britse koloniale schrijvers nu eens het gevoelsleven van gewone Indieumlrs op de voorgrond wil plaatsen

Contractarbeid uit Bihar en Uttar PradeshCentraal in het boek staat het verhaal van contractarbeiders uit Bihar en Uttar Pradesh Ghosh neemt tijd en papier (605 blz) om beeldend het dagelijkse leven te beschrijven Over de reis van plaatselijk depot naar een rivier waar een schip wacht om hen naar Calcutta te brengen schrijft hijldquoDe weg was gevuld met mensen honderd of nog meer omsingeld door een kring van bewakers met stokken sjokte de menigte moeizaam in de richting van de rivier Bundels met bezittingen balanceerden op hun hoofd en schouders en koperen potten hingen aan hun ellebogen Het was duidelijk dat ze al een lange mars achter de rug hadden want hun dhotirsquos lungirsquos en

kabaaien waren vuil van het stof van de weg De aanblik van de colonne wekte tegelijk medelijden en angst bij de plaatselijke bevolking sommige toeschouwers klakten medelevend

met hun tong maar een paar jonge rakkers

en oude vrouwen gooiden kiezels naar de menigte alsof ze een onfrisse invloed wilden afwendenrdquo

Hoewel Bihar en Uttar Pradesh de armste delen van India waren (en

26 - April juni 2009 27 - April juni 2009

heen en hij vroeg fluisterend Malik- wat heb ik jou aangedaan De vraag- minstens zozeer als de verbijsterde toon waarop hij werd gesteld- wakkerde Bhyro Singhs razernij alleen maar aan lsquoGedaan Is het niet genoeg dat je bent wat je bentrsquordquo

Anderzijds wordt ook duidelijk dat de migranten vaak gedwongen werden door moeilijke omstandigheden dat de arkatirsquos (ronselaars lett zij die de levenslijn doorsnijden) vaak een veel te rooskleurig beeld schetsten en dat de weg terug naar het dorp moeilijk was ldquoGa naar de geldschieter Verkoop je zoons Stuur ze naar Mareech (Mauritius)hellipZe (girmityarsquos) werden zo genoemd omdat hun namen in ruil voor geld werden ingevuld op lsquogirmits- lsquoagreementsrsquo geschreven contracten Het geld dat voor hen werd betaald ging naar hun gezin en zij werden meegenomen en nooit meer teruggezien ze verdwenen als het ware in het schimmenrijkrdquo De beschrijving van het verblijf op het voormalige slavenschip is verre van rooskleurigldquoMet alle vlammetjes gedoofd en het luik vergrendeld kwam het schaarse licht alleen door kieren in de planken en de pisspijgaten De loden donkerte gekoppeld aan de hitte midden op de dag en de kwalijke stank van honderden opgesloten lichamen maakte de roerloze lucht zo zwaar als in een riool het kostte zelfs inspanning om adem te halenrdquo En dan te bedenken dat een reis naar Suriname aanvankelijk drie maanden duurde

zijn) blijft het opmerkelijk dat deze gebieden zo ver van de kust het wervingsgebied voor ronselaars vormdenldquoHoe was het gekomen dat toen de mannen en vrouwen werden uitgekozen die weggerukt moesten worden van de onderworpen Ganges-vlakte de hand van het noodlot zo ver landinwaarts en van de overvolle kustlijn was afgedwaald om neer te dalen op de mensen die van allemaal het diepst geworteld waren in het slib van de Ganges in een bodem die bezaaid moest zijn met leed om deze oogst van verhalen en liederen op te leveren Het was of het noodlot zijn vuist door het levende vlees van het land had gestoken om er een stuk van zijn beproefde hart uit te rukkenrdquo

Het boek biedt munitie voor beide kampen in het (sluimerende) debat tussen hen die de migratie vooral zien als vrije keuze en een stap richting een beter leven en hen die dwang ontvoering en semi - slavernij benadrukkenEnerzijds maken de verschillende personages toch een bewuste keus om de Ibis op te gaan Ze hebben gemeen dat ze hun achtergrond willen ontvluchten Het schip wordt een medium van transformatie van wedergeboorte dat als het ware nieuwe mensen baart ldquoAlle oude banden deden er immers niet meer toe nu de zee hun verleden had weggewassenrdquo Dat wat ze achterlaten toont zich als politie - officier Bhyro Singh van een hogere kaste Kalua zweepslagen toedient ldquoKalua verstond hem duidelijk door het gegons in zijn hoofd

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Andere themarsquosHet antikoloniale sentiment is dominant aanwezig De essentie is de westerse hang om eigenbelang te omkleden met morele superioriteit ldquoJezus Christus is Vrijhandel en Vrijhandel is Jezus Christus Als het Gods wil is dat opium wordt gebruikt als instrument om China te ontsluiten voor zijn Woord het zij zordquo

De boeren in Oost India worden gedwongen opium te telen met voedselschaarste als gevolg die vervolgens opgedrongen wordt aan China vanwege de hoge winsten ldquoDe waarheid is sir dat de mens doet wat zijn macht hem toestaat Wij zijn niet anders dan de faraorsquos of de Mongolen het verschil is alleen dat als wij mensen doden we ons gedwongen voelen te doen alsof dat een hoger doel dientrdquo

Een bijzondere rol is weggelegd voor de taal Het Bhojpuri de basis van het Surinaamse Sarnami komt veel

terug in dialogen en wordt geroemd ldquohellip omdat van alle talen die werden gesproken tussen de Ganges en de Indus ze haar gelijke niet kende in de uitdrukking van alle nuances van liefde verlangen en scheiding de hopeloosheid van hen die vertrekken en van hen die thuisblijvenrdquo Ook het vele gebruik van laskari een Aziatische mengelmoestaal van zeelieden is zowel lastig als bijzonder Vooral de vieze woorden zijn heel inventief

Deel van een trilogieldquoZee van papaverrdquo eindigt vrij abrupt op zee omdat het boek nog twee vervolgdelen krijgt Niettemin is er sprake van een nieuwe parel in de kroon van imposante boeken van Indiase schrijvers Niet voor niets stond het boek vorig jaar op de shortlist van de Booker Prize Spannend is waar Ghosh die nu schrijft aan het tweede boek ons naar toe brengt Als nazaat van Indiase contractarbeiders hoop ik vurig dat de reis van de Ibis echt naar Mauritius gaat om ook volgende generaties te beschrijven Sommige lezers menen echter signalen te zien dat de Ibis de andere kant op gaat varen om in de Opiumoorlogen in China terecht te komen We zullen moeten afwachten n

Amitav GhoshDe zee van papaverDe Bezige Bij 2009ISBN 978-90-234-3075-9

28 - April juni 2009 29 - April juni 2009

Kantoren in ROTTERDAM DEN HAAG ALMERE

Online WWWERCOREIZENNL

WWWERCOTRAVELSCOM

Online boeken WWWTICKETBANKNL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail infoercoreizennl

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken 1x wijzigen