ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

of 24 /24
Samen ontwerpen aan slimme steden Hans ten Hoeve Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Embed Size (px)

description

Open Data Estafette Smart Cities 6 november 2014, Hans ten Hoeve (ministerie I&M) over: Samen ontwerpen aan slimme steden

Transcript of ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Page 1: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Samen ontwerpen aan slimme steden

Hans ten HoeveMinisterie van Infrastructuur en Milieu

Page 2: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

De wereld verstedelijkt

Het digitale tijdperk

+

Page 3: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M
Page 4: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Masdar

Page 5: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M
Page 6: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M
Page 7: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M
Page 8: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Klimaatstraat

Page 10: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Doelen / Rol IenM

• Randvoorwaarden– Open Data, Big Data– Connectiviteit fysieke en digitale infrastructuren– Wet- en Regelgeving

• Mobiliseren – Partijen verbinden, – COP’s– Living Labs

• Inzicht– Ruimtelijke effecten (gewenst/ongewenst)– Visie op slimme verstedelijking

Page 11: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Atelier Stad = Ontwerpend onderzoek

• ondersteunt beleidsverkenningen• maakt ‘ontwerpkracht’ zichtbaar

1. ‘Kompas‘

2. Praktijkonderzoek met gemeenten gebiedsgericht (door schaalniveaus ) interdisciplinair, cross-sectoraal

2. Kompas3. ‘What If’ scenario’s

Page 12: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Innovative

ComponentsSmart GridsOpen Data

Energetic Society

Alliances, Governance, credit cooperations etc.

Flow managementwaste, energy, water, people, goods, etc.

Goals ambitionssustainable, social / economically vital, livable, healthy, etc.

Integrated planning

Page 13: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Illustration by H+N+S Landscape Architects

Page 14: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M
Page 15: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Delft

Assen

Amsterdam

Page 16: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Gateway Amsterdam Zuidoost

Energiek Zuidoost:Stakeholders werken samen aan reductie ecologische footprint

Grote stromen doorkruisen Amsterdam Zuidoost maar er blijft weinig waarde hangen

Amsterdam

Page 17: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

VERBETEREN CONNECTIVITEITRobuuste netwerken (alternatieve routes en modaliteiten) voor mobiliteit, energie, etc.

Verbinden grootschalige en kleinschalige netwerken

Ontwikkelen multimodale corridors

Faciliteren duurzaam transport

Page 18: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Trias mobilica1. Verminderen mobiliteitsvraag door netwerkbuffer (peak shave)

2. Veranderen mobiliteitsvraag door apps en aantrekkelijke fijnmazige netwerken

3. Verduurzamen mobiliteit (electrische auto delen)

Page 19: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Local value chain | Home&living district

Lokaal metabolismeCirculaire economie

Page 20: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

SMART CITY

Page 21: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Knooppunt op de Kennisas

Delft

Slechte multimodale bereikbaarheid knooppunt Delft (lange reistijden per ov)

Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Regionale economie 2012-2015

MAAR:

Page 22: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

Green Hub

Uitwisseling van kennis, energie, faciliteiten, ruimte, reststoffen, mobiliteit, personeel etc.

(virtuele) organisatie rond bestaande knooppunten

Page 23: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

TIC Labspace Health city lab

Bioprocessor Delft Noord Google glass boulevard

(virtuele) organisatie rond nieuwe marktplaatsen

Page 24: ODSC 6/11/2014 Hans ten Hoeve I&M

MICRO CITY LIVING LAB

22@ district, Barcelona