Od uponor meerlagenleidinginstallatie nl 04 2014

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

http://www.uponor.nl/~/media/countryspecific/central-europe/downloadcenter-ce/od_other-documents/nl-nl-be-nl/od_uponor-meerlagenleidinginstallatie_nl_04_2014.pdf?version=1

Transcript of Od uponor meerlagenleidinginstallatie nl 04 2014

 • 04/2014 BENELUX

  Meerlagenleiding-installatie

  D r i N k w at E r - / V E r w a r m i N g - / ko E L i N g - / g a s - / P E r s LU c h t- i N s ta L L at i E m E t U P o N o r m E E r L a g E N L E i D i N g E N

 • Aanwijzingen bij de actuele prijslijst

  alle prijzen zijn bruto in (Euro) exclusief Btw, tenzij anders vermeld.

  op alle producten zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

  met deze prijslijst vervallen alle voorgaande uitgaven. De prijzen zijn af-fabriek, exclusief transportverpakking. technische en inhoudelijke wijzigingen voorbehouden. meer informatie kunt u vinden op www.uponor.nl / www.nathan.nl of www.uponor.be / www.nathan.be

 • Press fittingtechnologiePrEss Fit tiNgEN mEta aL EN kUNststoF 14 - 50 mm | schroEFFit tiNgEN

  Uponor meerlagenleidingenUPoNor mEErL agENLEiDiNgEN 14 110 mm | UPoNor mEErL agENLEiDiNgEN VoorgEsoLEErD EN iN maNtELBUis

  Drinkwaterinstallatie DriNk watEr a aNsLUitiNgEN | -BEVEstigiNgEN | moNtagE-UNits | DriNk watErVErDELEr

  RTM fittingtechnologiertm Fit tiNgEN 16 32 mm

  Verwarmingsinstallatier aDiator a aNsLUitiNg | PLiNta aNsLUitiNg | BEVEstigiNgEN | VErwarmiNgsVErDELEr

  PersluchtinstallatieUPoNor mEErL agENLEiDiNgEN | PrEss Fit tiNgEN 16 50 mm EN moDUL air Fit tiNgsYstEEm PErsLUcht 63 110 mm

  GasinstallatieUPoNor gas mEErL agENLEiDiNgEN | gas PrEss Fit tiNgEN 20 32 mm | gasVEiLighEiDstEchNiEk

  Gereedschap en toebehorenPrEssmachiNEs | hasPELs | sNiJ-, BUig- EN oNtBr a amgErEEDschaP

  BijlageaLgEmENE LEVEriNgs- EN BEtaLiNgsVoorwa arDENartikELoVErzicht | trEFwoorDENoVErzicht | iNDEX

  Verdeel- en stijgleidingenmoDUL air Fit tiNgsYstEEm 63 110 mm

  6

  15

  34

  42

  47

  64

  75

  87

  95

  109

  Inh

  ou

  dso

  pg

  av

  e

 • F

  oxy_

  a -

  Foto

  lia.c

  om

  Meerlagenleiding-installatie

 • Uponor meerlagenleidingsysteem

  Basiscomponenten

  Uponor meerlagenleidingen 6

  Uponor leidingbevestigingen 14

  Press fittingtechnologie

  Uponor Press fittingen 14-50 mm 15

  Uponor Press composietfittingen 16-50 mm 28

  Uponor schroeffittingen 14-25 mm 32

  RTM fittingtechnologie

  Uponor rtm fittingen 16-32 mm 34

  Uponor verdeel- en stijgleidingen

  Uponor Press fittingsysteem 63-110 voor verdeel- en stijgleidingen(modulair systeem) 42

  Uponor drinkwatercomponenten 47

  Uponor verwarmingscomponenten 64

  Uponor gereedschap 95

  Mee

  rlag

  en-

  leid

  inge

  nPr

  ess

  fitt

  inge

  nRT

  M

  fitt

  inge

  nVe

  rdee

  l- e

  n st

  ijgle

  idin

  gen

  Dri

  nkw

  ater

  - in

  stal

  lati

  eVe

  rwar

  min

  gs-

  inst

  alla

  tie

  Pers

  luch

  t-

  inst

  alla

  tie

  Gas

  - in

  stal

  lati

  eG

  eree

  dsch

  ap

  en

  toeb

  ehor

  enB

  ijlag

  e

 • UPONOR PRIJSLIJST meeRLageNLeIdINgINSTaLLaTIe 20146

  Uponor meerlagenleidinginstallatie > Uponor mLc basiscomponenten

  Uponor drinkwater / verwarming - overzicht leidingen en fittingen

  optimiert1

  optimiert2

  14 32 mm 40 50 mm 16 32 mm 63 110 mm16 32 mm 40 50 mm

  MLC Press fitting RTM fitting

  Press composietfitting Modulairfitting-systeem

  Schroef-fitting

  Uponor type fitting versus Uponor MLC meerlagenleidingen voor drinkwater en verwarming.

  14 25 mm

  Uponor mLc leiding wit

  Uponor mLc leiding wit in mantel

  art.nr. d [mm] s [mm]

  L [m]

  1013366 14 2,0 200 101355514 2,0 100 1013358 16 2,0 100 101355916 2,0 120 1013356 16 2,0 200 1013560 16 2,0 500 101354118 2,0 100 1013383 18 2,0 200 101356420 2,25 100 1013565 20 2,25 500 1013566 25 2,5 50 1013567 32 3,0 50

  art.nr. d [mm] s [mm]

  d1 [mm] kleur

  L [m]

  1013678 14 2,0 20 rood 75 1013679 16 2,0 20 rood 75 101368018 2,0 23 rood 75 1013681 20 2,25 23 rood 75 101367414 2,0 20 blauw 75 1013675 16 2,0 20 blauw 75 101367618 2,0 23 blauw 75 1013677 20 2,25 23 blauw 75

  Uponor mLc leiding wit s

  art.nr. d [mm] s [mm]

  L [m]

  1013432 16 2,0 5 1013438 20 2,25 5 1013442 25 2,5 5 1013444 32 3,0 5 1013446 40 4,0 5 1013449 50 4,5 5 1013451 63 6,0 5 1013453 75 7,5 5 1013455 90 8,5 5 1013457 110 10,0 5

 • UPONOR PRIJSLIJST meeRLageNLeIdINgINSTaLLaTIe 2014 7

  Uponor meerlagenleidinginstallatie > Uponor mLc basiscomponenten

  Uponor drinkwater / verwarming - overzicht leidingen en fittingen

  Uponor type fitting versus Uponor MLC meerlagenleidingen voor drinkwater en verwarming (vervolg).

  art.nr. d [mm] s [mm]

  s1 [mm] kleur

  L [m]

  104888416 2,0 9 blauw75 104888520 2,25 9 blauw75

  art.nr. d [mm] s [mm]

  s1 [mm] kleur

  L [m]

  104888616 2,25 26 blauw25 104888720 2,25 26 blauw25

  Uponor mLc leiding wit excentrisch gesoleerd Dhs9

  Uponor mLc leiding wit excentrisch gesoleerd Dhs26

  Uponor mLc leiding wit voorgesoleerd s13

  art.nr. d [mm] s [mm]

  s1 [mm] kleur

  L [m]

  101362816 2,0 13 blauw75 101362920 2,25 13 blauw75 101363025 2,5 13 blauw50

  optimiert1

  optimiert2

  14 32 mm 40 50 mm 16 32 mm 63 110 mm16 32 mm 40 50 mm

  MLC Press fitting RTM fitting

  Press composietfitting Modulairfitting-systeem

  Schroef-fitting

  14 25 mm

  Uponor mLc leiding wit voorgesoleerd s4

  art.nr. d [mm]

  s [mm]

  s1 [mm]

  kleur L [m]

  101363916 2,0 4,0 rood 100 101362316 2,0 4,0 blauw100 101364020 2,25 4,0 rood 100 101362420 2,25 4,0 blauw100 101394725 2,5 4,0 blauw 50

  Uponor mLc leiding wit voorgesoleerd s9

  art.nr. d [mm] s [mm]

  s1 [mm] kleur

  L [m]

  101362516 2,0 9,0 blauw75 101362620 2,25 9,0 blauw75 101362725 2,5 9,0 blauw50

  Mee

  rlag

  en-

  leid

  inge

  nPr

  ess

  fitt

  inge

  nRT

  M

  fitt

  inge

  nVe

  rdee

  l- e

  n st

  ijgle

  idin

  gen

  Dri

  nkw

  ater

  - in

  stal

  lati

  eVe

  rwar

  min

  gs-

  inst

  alla

  tie

  Pers

  luch

  t-

  inst

  alla

  tie

  Gas

  - in

  stal

  lati

  eG

  eree

  dsch

  ap

  en

  toeb

  ehor

  enB

  ijlag

  e

 • UPONOR PRIJSLIJST meeRLageNLeIdINgINSTaLLaTIe 20148

  Uponor meerlagenleidingen

  Uponor MLC leiding witabsoluut zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-rt - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumleiding - hechtfilm - PE-rt) toepasbaar voor verdeel-, stijg-, en aansluitleidingen op het gebied van sanitair-, verwarmings-, koel- en vloerverwarmingsinstallatie. Brandklasse E volgens DiN EN 13501-1. De leidinguiteinden zijn, volgens DiN EN 806, met een afsluitplug voorzien.temperatuur bestendigheid:sanitaire installaties (drinkwater):maximale toelaatbare continue bedrijfstemperatuur 70 c bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar;kortstondige storingstemperatuur van 95 c gedurende maximaal 100 uur.Verwarmingsinstallaties (cV):maximale toelaatbare continue bedrijfstemperatuur 80 c bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar;kortstondige storingstemperatuur van 100 c gedurende maximaal 100 uur per jaar.Perslucht: maximale bedrijfspiektemperatuur 60 c bij een toegelaten bedrijfsdruk van 12 bar.

  omschrijving LE VPE eenheidUponor mLc leiding wit14x2,0 100m

  2000 100 mUponor mLc leiding wit14x2,0 200m

  2600 200 mUponor mLc leiding witBENELUX 16x2,0 100m

  2000 100 mUponor mLc leiding wit16x2,0 120m

  2400 120 mUponor mLc leiding wit16x2,0 200m

  2600 200 mUponor mLc leiding wit16x2,0 500m

  3000 500 mUponor mLc leiding wit18x2,0 100m

  2000 100 mUponor mLc leiding wit18x2,0 200m

  2600 200 mUponor mLc leiding witBENELUX 20x2,25 100m

  1300 100 mUponor mLc leiding wit20x2,25 500m

  2000 500 mUponor mLc leiding witBENELUX 25x2,5 50m

  700 50 mUponor mLc leiding witBENELUX 32x3,0 50m

  500 50 m

  Uponor meerlagenleidinginstallatie > Uponor basiscomponenten

  2 3 8 4

  s

  d

  di

  art.nr.dmm

  smm

  Lm

  dimm

  1013555 14 2,0 100 10

  1013366 14 2,0 200 10

  1013558 16 2,0 1