O2 plan-presentatie

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Environment

 • view

  7.943
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of O2 plan-presentatie

 • 1. Uittredende regeringen schoten tekort op sociaal en milieuvlak WACHTEN VAN WIEG TOT RUSTHUIS VRIENDELIJK VOOR GROTE VISSEN STRENG VOOR KLEINE Regeringen bespaarden op sociaal en milieu en investeerden te weinig, vroegen sterkste schouders niet om correcte bijdrage.

2. OVERHEDEN BURGERS ONDERNEMERS MIDDENVELD 2014KANS OM HET BETER TE DOEN samenwerking moeten we op alle niveaus tegelijk in gang zetten 3. 2014KANS OM HET BETER TE DOEN SOCIAALMEER WELVAART MILIEUMINDER VERVUILING 4. 2014KANS OM HET BETER TE DOEN GEZINNEN die het heel druk hebben zij die moeilijk rondkomen en KINDEREN in armoede JONGEREN in het onderwijs en aan het begin van hun loopbaan ONDERNEMINGEN die sociaal en duurzaam willen werken toekomstige GENERATIES mensen op een WACHTLIJST 5. 2014KANS OM HET BETER TE DOEN JOBS FISCALITEIT WACHTLIJSTEN ENERGIE vier prioritaire beleidsterreinen waarop we de volgende jaren echte verandering willen brengen 6. 2014KANS OM HET BETER TE DOEN rechtvaardig besparen, slim investeren en eerlijke nieuwe inkomsten door te vereenvoudigen en te verschuiven binnen het kader van gezonde overheidsfinancin: geen schulden doorschuiven naar de volgende generaties 7. Zuurstof voor de burgers, die de gevolgen van de crisis voelen Zuurstof voor een gezondere leefomgeving Zuurstof om het belegen, vastgeroeste beleid te veranderen 8. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE JOBS creren GEZONDE leefomgeving SOCIALE investeringen 3 KRACHTLIJNEN 9. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE JOBS creren SOCIALE investeringen We doen heel ambitieuze sociale investeringen in pensioenen, wachtlijsten en uitkeringen. We creren jobs door een modernisering en verduurzaming van de economie. We verminderen de uitstoot door efficintere en duurzamere energie en mobiliteit. MINDER ONGELIJKHEID, MEER JOBS, MINDER UITSTOOT EN EEN GEZONDE OVERHEID GEZONDE leefomgeving 10. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Bij dit alles is een grondige fiscale verschuiving de rode draad: minder lasten voor werknemers en werkgevers, meer lasten op de grootste vermogens en op vervuiling RODE DRAAD 11. ZUURSTOF VOOR M 12. HERVORMINGEN PENSIOENEN WAARDIGE UITKERINGEN GEZINSBELEID AANPAKKEN WACHTLIJSTEN KWALITATIEF ONDERWIJS VERMOGENS- RENDEMENTSHEFFING SOCIALE investeringen NIEUW GEZONDHEIDSZORGBELEID 13. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Basispensioen + bovenbouw in functie van gewerkte jaren Wettelijk pensioen versterken, tweede en derde pijler hervormen HERVORMINGEN PENSIOENEN SOCIALE investeringen 14. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE HERVORMINGEN PENSIOENEN SOCIALE investeringen Hoogte gemiddeld wettelijk pensioen voor werknemers volgens deciel 0 500 1000 1500 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Huidig model Groen model 15. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Kinderbijslag: voor 70% gezinnen mr, mokerslag tegen kinderarmoede Elk kind in het gezin krijgt evenveel, ook voor de belastingvrije som SOCIALE investeringen GEZINSBELEID 16. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Impact op maandelijks inkomen van het Groen gezinsbeleid, volgens inkomensdeciel -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 1.638 2.184 2.610 2.842 3.444 3.644 4.076 4.633 5.175 6.716 SOCIALE investeringen GEZINSBELEID Huidig beleid 17. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Leeflonen Werkloosheidsuitkeringen Ziekte-uitkeringen Uitkeringen mensen met een beperking WAARDIGE UITKERINGEN SOCIALE investeringen 18. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE SOCIALE investeringen AANPAKKEN WACHTLIJSTEN Aantal wachtenden 2008 Aantal wachtenden 2013 Wachtrijen kinderopvang Nood aan 44.000plaatsen extra tegen 2020 Scholenbouw 1.537dossiers voor een geraamd bedrag aan subsidies van 1,6 miljard 1.453dossiers, 1.976aanvragen bij AGIOn 3,2 miljard nodig. Wie in 2001 een aanvraag indiende, kon pas in 2012 beginnen bouwen. Wie nu een dossier indient, moet zon 20 jaar wachten. Wachtlijsten Woonzorgcentra (rusthuizen) aantal ouderen 80.000 tot 100.000 109.150 tot 162.629 Sociale Woningen (unieke kandidaat huurders) 78.000 (eind 2007) 107.351 Zorgvragen mensen met een handicap 15.897 22.000 Bijzondere jeugdzorg (alle werkvormen) aantal opvangmogelijkheden voor jongeren 4.428 NT 2 (Nederlands tweede taal) 1.103opleidingsvragen bij Centra voor Basis- educatie + Centra voor Volwassenenonderwijs 19. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Kinderopvang Mensen met een beperking Ouderenzorg Geestelijke gezondheidszorg Meer betaalbare woningen SOCIALE investeringen AANPAKKEN WACHTLIJSTEN 20. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE NIEUW GEZONDHEIDSZORGBELEID SOCIALE investeringen Extra impuls voor preventief gezondheidsbeleid Versterking ziekteverzekering: Wegwerken gezondheidskloof Nieuw beleid geestelijke gezondheid (terugbetaling psychotherapie) 21. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE KWALITATIEF ONDERWIJS SOCIALE investeringen Budget onderwijs optrekken tot 4,8% BRP We zetten dit in voor Scholenbouw Basisonderwijs Betere ondersteuning van leerkrachten Inclusief onderwijs We investeren recurrent 729 miljoen euro Bovenop voorziene meerjarenbegroting van 1,3 miljard euro 22. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE SOCIALE investeringen VERMOGENS- RENDEMENTSHEFFING We schaffen alle bestaande vermogensbelastingen af (successierechten, registratierechten, onroerende voorheffing,) Alle vermogen in kaart via vermogenskadaster Onderste 50% bevolking betaalt geen vermogensbelastingen meer 75% betaalt minder dan vandaag, 10% evenveel, enkel 15% hoogste vermogens (meer dan 1 miljoen euro) betalen meer dan vandaag 23. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE SOCIALE investeringen VERMOGENS- RENDEMENTSHEFFING Decielen van de netto gezinsvermogens en verdeling bijdragen Miljardeuro -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 836 325 221 190 131 103 503821 -9-2-1-1 Totale bijdrage Totale vermogen 24. VERLAGING LOONLASTEN BETER WERK FISCALE VEREENVOUDIGING ARBEIDSMARKT BELEID O&O JOBS creren VERDUURZAMING ECONOMIE GERICHTE ONDERSTEUNING KMOS 25. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE JOBS creren VERLAGING LOONLASTEN Loonlastenverlaging van 1,2% BBP 2,5 miljard loonbonus voor onderste 50% lonen (2 miljoen werknemers) 26. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE JOBS creren VERLAGING LOONLASTEN Loonlastenverlaging van 1,2% BBP 2,5 miljard progressieve verminderingen werkgeversbijdragen Korting voor laagste lonen: 240 euro per maand (RSZ-bijdrage valt op 0) 27. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Werkgeversbijdragevermindering in Groen model 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1.100 1.210 1.430 1.650 1.870 2.090 2.310 2.563 3.003 3.850 4.950 Structurele vermindering nu Lage Lonen Nu Extra vermindering Groen Wgbijdrage netto Werkgeversbijdrage nu Werkgeversbijdrage Groen JOBS creren VERLAGING LOONLASTEN 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 28. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Strijd tegen burn-out, verminderen van het werkverzuim Verhoging budgetten zorgverloven en tijdskrediet JOBS creren BETER WERK Evolutie ziekteverzuim tussen 2001 en 2013 (Securex) 0 1 2 3 4 5 6 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,321,81,81,71,61,61,71,71,61,41,11,1 1,91,81,81,71,71,61,51,41,41,51,41,51,4 2,12,12,22,22,32,22,1221,921,91,9 0-1 maand 1 maand - 1 jaar Meer dan 1 jaar 29. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Meer begeleiding op maat door VDAB Begeleiding van werkgevers bij invullen vacatures JOBS creren ARBEIDSMARKT BELEID Werklozen Vacatures > 4 maand 2010 199.834 7.761 2011 191.987 12.352 2012 210.027 12.806 2013 221.901 11.292 30. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Vennootschapsbelasting: tarief verminderen door wirwar aan fiscale aftrekken te beperken = budgetneutraal Speculatie afremmen. Speculanten dragen 768 miljoen euro bij JOBS creren FISCALE VEREENVOUDIGING 31. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Via ondernemingsgroeperingen kunnen KMOs werknemers delen Loonlastenverlaging voor de eerste drie aangeworven werknemers Opveringsvergoeding voor zelfstandigen in moeilijkheden JOBS creren GERICHTE ONDERSTEUNING KMOS 32. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE JOBS creren O&O Naar 3% investeringen in O&O Versterken duurzame innovatie 33. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Ondersteuning van sectoren om te verduurzamen Ontwikkelen van duurzame routepaden via sociaal-ecologisch overleg JOBS creren VERDUURZAMING ECONOMIE 34. DUURZAME ENERGIE DUURZAME MOBILITEIT NATUUR & WATER GEZONDE leefomgeving 35. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE GEZONDE leefomgeving DUURZAME ENERGIE 0 10 20 30 40 50 60 70 Malta* LuxembourgUnitedKingdom Netherlands Belgium Cyprus Ireland Hungary* Slovakia PolandCzechRepublic Germany France ItalyEU(28countries) Spain Greece* Bulgaria Croatia Slovenia Lithuania Romania Portugal Estonia Denmark Austria Finland Latvia* Sweden Norway 2012 TARGET 36. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Schoon, stabiel, betaalbaar Investeringen in energie-efficintie fors opdrijven Doorbraak hernieuwbare energie deels financieren via algemene middelen Correcte nucleaire heffing GEZONDE leefomgeving DUURZAME ENERGIE 37. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Investeringen in openbaar vervoer en fietspaden en verhogen recurrente middelen Afschaffen milieuonvriendelijke fiscale voordelen Afschaffen vaste belastingen op auto en vervangen door slimme kilometerheffing, in functie van groei alternatieven Vervangen bedrijfswagens door mobiliteitsbudget GEZONDE leefomgeving DUURZAME MOBILITEIT 38. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Ruimte voor water om overstromingen te voorkomen Investeren in natuur: recht op natuur in de buurt voor iedereen Investeren in lokaal klimaatbeleid GEZONDE leefomgeving NATUUR & WATER 39. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE internationale SOLIDARITEIT Halen 0,7% ontwikkelingssamenwerking (800 miljoen euro) Klimaatfinanciering (gefinancierd met Tobintax) 40. ADEMRUIMTE VOOR MENSEN, ZUURSTOF VOOR ECONOMIE Efficintie overheid ijken op %BBP bij gelijkblijvende bevoegdheden Respecteren van begrotingstraject naar structureel overschot Opdrijven fraudebestrijding (schrappen afkoopwet) Rentewinsten door schuldafbouw Beperken groeivoet gezondheidszorg en bestrijding overconsumptie en inefficintie GEZONDE overheid 41. SAMENGEVAT 42. Ademruimte voor mensen, zuurstof voor economie. 43. 12 MILJARD BESPARINGEN 7,5 MILJARD RECHTVAARDIGE INKOMSTEN VAN DE GROOTSTE VERMOGENS EN 1,6 MILJARD UIT VERVUILENDE ACTIVITEITEN DAARTEGENOVER STAAN MEER DAN 5 MILJARD LASTENVERLAGINGEN EN RUIM 6 MILJARD AAN SOCIALE INVESTERINGEN EN VERSTERKING VAN DE KOOPKRACHT 3,3 MILJARD OPBRENGSTEN DOOR EXTRA JOBCREATIE 44. WAT LEVERT DIT OP? 45. ZUURSTOF VOOR M JOBS 55.000door progressieve werkgeversbijdrage 29.000door loonbonus 8.000energiezuinig maken privwoningen 5.000begeleiding werkgevers openstaande vacatures 5.000uitbouw duurzame energie Totaal: 102.000 jobs WAT LEVERT DIT OP AAN 46. ZUURSTOF VOOR M werkende gezinnen met kinderen WAT LEVERT DIT OP VOOR Voor 70% van hen een hogere kinderbijslag (gemiddeld 200 euro per kind) Loonbonus voor 2 miljoen werknemers Lagere vermogensbelastingen voor 75% van de belastingbetalers Vlottere toegang tot de crche en de school van keuze Kwalitatievere jobs waarin het stressniveau bewaakt wordt en meer tijd voor het gezin Een mobiliteitsbudget waarmee ze zelf kunnen bepalen hoe ze zich naar het werk verplaatsen Veiliger en vlotter verkeer met meer plaats voor voetgangers en fietsers Een gezondere, aangenamere leefomgeving met meer groen om in te spelen en minder luchtvervuiling 47. ZUURSTOF VOOR M jongeren WAT LEVERT DIT OP VOOR Meer jobkansen door loonlastenverlaging en in de innovatieve duurzame sectoren van de toekomst Betere begeleiding door VDAB Beter onderwijs 48. ZUURSTOF VOOR M mensen die het moeilijk hebben WAT LEVERT DIT OP VOOR Meer jobs aan de onderkant van de arbeidsmarkt Meer begeleiding op maat door VDAB Hogere kinderbijslagen, tot 300 euro per kind 0 euro vermogensbelastingen Alle uitkeringen en pensioenen boven de armoedegrens Vlottere toegang tot ouderenzorg, hulp voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg, Veiliger verkeer met meer openbaar vervoer en meer plaats voor voetgangers en fietsers Een gezondere, aangenamere leefomgeving met meer groen dichtbij en minder luchtvervuiling 49. ZUURSTOF VOOR M kmos en ondernemingen WAT LEVERT DIT OP VOOR Loonlastenverlaging van 2,1 miljard Lager tarief vennootschapsbelasting en vereenvoudiging door vermindering wirwar fiscale aftrekken Fiscaliteit meer op maat van KMOs en minder van multinationals (bv notionele interestaftrek) Minder concurrentievervalsing van milieuonvriendelijke fiscale voordelen Makkelijker personeel delen in ondernemingsgroeperingen Begeleiding door VDAB bij invullen lang openstaande vacatures Minder burn-outs Meer steun voor verduurzaming en energie-efficintie Vlotter verkeer en mobiliteitsbudget voor hun werknemers 50. ZUURSTOF VOOR M gezonde leefomgeving WAT LEVERT DIT OP AAN Minder luchtvervuiling (fijn stof,) Minder CO2 uitstoot: 30-40% tov 1990 Minder energieverbruik -20% tov 2010 Meer zuiver water 10% minder autos in de spits, 40% minder file-verliesuren Daling gezondheidskosten door milieuvervuiling Minder overstromingen Meer bossen (inclusief stadsbossen en waardevolle bossen), meer natuurgebieden (3000 ha per jaar, dus 15000 ha) Aandeel groene stroom in elektriciteitsgebruik: 35% 51. overheidsmiddelen NIET ALLEEN MET Green New Deal fonds bij overheidsbank Belfius Ambitie is 0,5% van slapend spaargeld te mobiliseren (1,25 mld) bovenop bestaande volkslening Financieren van energiezuinige investeringen met belangrijk terugverdieneffect (bv isolatie overheidsgebouwen, Vlaamse Alliantie Werk&Milieu, duurzame ondernemingen,) 52. ZUURSTOF VOOR M andere partijen HET VERSCHIL MET CD&V, sp.a en OpenVLD maakten een beperkte oefening, die veel te weinig rekening houdt met de sociale en milieu uitdagingen waar we voor staan. Onderschatting van de middelen nodig om de grote noden aan te pakken (bv sp.a, onderwijs: geen extra middelen; OpenVLD, armoede/uitkeringen: geen extra middelen; CD&V: geen klimaatinvesteringen) Geen fiscale shift van lasten op arbeid naar vermogen en vervuiling. Bescheiden (sp.a) tot geen lasten op vermogen (OpenVLD, CD&V). Geen milieufiscaliteit (sp.a, OpenVLD) of onduidelijk (CD&V). 53. Ademruimte voor mensen, zuurstof voor economie.