Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

57
OCRN Schaaksport 114 9728 PG Groningen www.ocrn.nl [email protected] Tel (050) 750 13 49 Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Transcript of Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Page 1: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

OCRNSchaaksport 1149728 PG Groningen

[email protected] (050) 750 13 49

Psychische en somatische klachten:gescheiden of gezamenlijk

aanpakken?

Page 2: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Psychisch verklaardSomatisch verklaard of

Onverklaard?

3-11-2015Nynke Kuindersma, kinderarts OCRN

Een lichamelijke klacht binnen de GGZ

Page 3: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Cliënten: geanonimiseerd

Disclosures:

Page 4: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Nut lichamelijk onderzoek

● Breed denken, onafhankelijk van de setting

● Stressmodel

● Gevolgmodel, rol van cognities.

Doelen

Page 5: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Lage rugpijn, eenzijdig

Een ouder...

Page 6: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Cognities….

Is het een hernia?

Hoe moet het met mijn werk?

En de kinderen?

Was ik maar niet zo lang

doorgegaan...

Nu kan ik niet meer sporten...

Page 7: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Screeningsgesprek met ouders

● Hulpvraag: oorzaak leerprobleem/ gedragsprobleem/ (lichamelijke klacht)

● Diagnostiek GGZ

● Lichamelijk onderzoek op indicatie

Werkwijze

Page 8: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Visie

psychiatrie

somatieksysteem

Page 9: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Visie 2.0

psychiatrie

somatieksysteem

Page 10: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Ouders, broers/ zusjes

● Anders: grootouders, oom/ tante, stiefouders, pleegouders etc

● School

Systeem

Page 11: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Samenwerken

● Kost tijd

● Als je elkaar kent, gaat het makkelijker...

Wat is daarvoor nodig?

Page 12: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● SOLK

● Lichamelijke ziekte

● Psychiatrische diagnose (somatisch-symptoomstoornis)

● Psychiatrische diagnose met bijkomende lichamelijke klachten

4 categorieën

Page 13: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten:

lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren

adequaat medisch onderzoek

geen somatische aandoening gevonden die de klacht voldoende verklaart

http://www.ggzrichtlijnen.nl/richtlijn/doc/index.php?type=print&richtlijn_id=98

SOLK

Page 14: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Lijdensdruk

Verstoord dagelijks

functioneren

Excessieve gedachtes gevoelens

gedragingen

Minstens 6 maanden

Kan samengaan met ziekte

Symptomatisch-symptoom stoornis DSM V

Page 15: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Moeite met concentreren, bewegelijk, jaren

● Ouders: somberheidsklachten

● Life events

● Boosheid

● Stagneert op school

1. Merel, 10 jaar oud

Page 16: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 17: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Diagnose ADHD

o start ouderbegeleiding

o iCGT

o medicatie

1. Merel

Page 18: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Toename boosheid, zowel met als zonder medicatie

● iCGT, moeizaam

● Lichamelijk onderzoek

1. Merel

Page 19: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Groeicurve

Page 20: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Vergrote schildklier?

● Bloedonderzoek

● Hyperthyreoidie

● Rustiger, school gaat goed

● Behandelingen OCRN gestaakt

Uitkomst

Page 21: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Somberheidsklachten

● Problemen op school

● Verbeeldingen

2. Erica, 14 jaar oud

Page 22: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 23: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Beoordeling psychiater: depressie, start citalopram

● iCGT

● Ouderbegeleding

● Lichamelijk onderzoek

2. Erica, 14 jaar oud

Page 24: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Vermoeid

● Hoofdpijn

● Licht overgewicht

2. Erica, 14 jaar oud

Page 25: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Epilepsie in de familie

● Klachten nemen toe

● Vader drager van tubereuze sclerose complex

oMRI

2. Erica, 14 jaar

Page 26: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Erica 14 jaar oud

Tubereuze sclerose

Page 27: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Zeldzaam, 1:10.000

● 1.500-2.500 patiënten in NL

● Ziekte van Bourneville-Pringle, o autosomaal dominant (neurocutane aandoeningen).

● Epilepsie, verstandelijke beperking, gedragsproblemen

● Huid en/ of mondholte, nier-, long-, hart- en/of oogproblemen, hypomelanotische macula

Tubereuze sclerose

Page 28: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Tubereuze sclerose

Page 29: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Braken sinds 3 jaar

● Gepest

● Veel schoolverzuim

● Scheiding ouders

3. Jos, 13 jaar oud

Page 30: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 31: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Aanvullend onderzoek ziekenhuis A: gb

● Aanvullend onderzoek ziekenhuis B: gb

3. Jos, 13 jaar oud

Page 32: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Somatisch-symptoomstoornis

● Stressmodel

3. Jos, 13 jaar oud

Page 33: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

StressmodelStressprikkel

CRH

Hypothalamus

Hypofyse

ACTH

Bijnier

CortisolAdrenaline

Page 34: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Stil leggen maag, aanjagen darm

● Moeheid, misselijkheid, braken, hartkloppingen

● Verhogen spiertonus

Als het systeem niet uit gaat...

Page 35: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Dyslexie

● Hyperventilatie

● ADHD

4. Iris, 13 jaar

Page 36: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 37: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Dyslexiebehandeling

● iCGT angst/ zelfbeeld

● Familielid jong overleden

4. Iris, 13 jaar

Page 38: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Betekenis van de klacht.

Iris:”Het komt nooit meer goed”’. Moeder: “Ik schiet tekort”.

Ideeën over de klacht. Iris “Ze hebben iets over het hoofd gezien”.

Moeder: “Het is vast een ziekte”.

Slikklachten

4. Iris, 13 jaar

Page 39: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Gevolg model

• Minder eten• Monitoren

lichaam• Stress eten/

gewicht

• Afvallen• Toename spierspanning• Moe, minder sporten

• Angstig• Ouders

verdrietig/ onzeker

• Ongezellig aan tafel• Minder uit eten• Niet op vakantie

Sociale gevolgen

Cognitieve gevolgen

Gevolgen voor gedrag

Somatische gevolgen

Page 40: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Uitleg

Artikel: rol ouders

Page 41: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Uitleg eten, anatomie

● Helpende cognities- minder angst

● Afleiding door ouders

● Minder vermijden

● Aktief, spierontspanning

Slikklachten

Page 42: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Boos

● Kwetsbaar, graag weerbaarder worden

● Regelmatig oorontsteking gehad, gehoor?

● Komt vertraagd over

5. Bram, 8 jaar

Page 43: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 44: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Ongrijpbaar beeld

● Onvoldoende aanwijzingen voor een psychiatrische stoornis

5. Bram, 8 jaar

Page 45: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Hij spreekt wisselend traag

● Oogt bleek en vermoeid.

● Lengte: 124 cm (SDS-1,2), gewicht 24 kg (SDS+0,2 gew-lengte).

● Enkele dysmorfe kenmerken

5. Bram, 8 jaar

Page 46: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Verwijzing naar regionaal ziekenhuis

● Coeliakie

● Deletie

● Staan open voor passende hulp

5. Bram, 8 jaar

Page 47: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● ADD

● vit D en vit B12 tekort (huisarts)

● Op hoofd gevallen

● Hoofdpijn

● Moe

● Life events

6. Mark, 17 jaar

Page 48: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Psychisch verklaard?

● Somatisch verklaard?

● Onverklaard?

Verklaring?

Page 49: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Verwijzing regionaal ziekenhuis

● Geen tekenen van commotio meer, geen reden voor beeldvorming

● Lab DD moeheid, gda

6. Mark, 17 jaar

Page 50: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Verwijzing regionaal ziekenhuis

● Geen tekenen van commotio meer, geen reden tot beeldvorming

● Lab DD moeheid, gda

6. Mark, beloop

Page 51: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Uitleg hoofdpijn en in stand houdende factoren

● Bewegen mbv fysiotherapie

● Helpende gedachtes (iCGT)

● Ouderbegeleiding

Gevolgmodel Mark

Page 52: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Continuüm

kortdurende lichamelijke klacht SOLK somatisch-symptoomstoornis

DSM 5

kortdurende lichamelijke klacht

lichamelijke ziekte

Page 53: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Uitleg

Artikel: SOLK GGZ

Page 54: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● 1:5 kinderen SOLK

● Introvert, vaker depressieve klachten, angsten

● Kwaliteit van leven lager dan gemiddeld

● Volwassenen: behandeling stemming/ angst vermindering van klachten

SOLK binnen de GGZ

Page 55: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

● Breed denken, onafhankelijk van setting

● Kijk het kind na…(alarmsymptomen)

● Gevolgmodel: rol van cognities en gevolgen

● Stressmodel in elke setting inzetbaar

Take home message

Page 56: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Een ouder…

Page 57: Nynke Kuindersma - Psychische en somatische klachten: gescheiden of gezamenlijk aanpakken?

Bronnen:1. M.e.j. Kouijzer, F . Loman, C.M. van der Feltz-Cornelis. Kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde klachten. Tijdschrift voor psychiatrie 55 (2013) 82. Informatie voor de huisarts over Tubereuze Sclerose Complex3. Lynn S. Walker, Sara E. Williams et al. Parent attention versus distraction: Impact on symptom complaints by children with and without chronic functional abdominal pain. Pain 2006 May; 122 (1-2): 43-524. Http://www.ggzrichtlijnen.nl/richtlijn/doc/index.php?type=print&richtlijn_id=98Psy-Med Unit. (AMC) A. Knottnerus, E. Kohnhorst, cursus RINO

Hoe zien jullie de samenwerking?