NXT_SLEEP presentation

download NXT_SLEEP presentation

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Steven Vandeput & An Jacobs (sept 14) (Dutch)

Transcript of NXT_SLEEP presentation

  • 1. Steven Vandeput & An Jacobs / iMinds ICON project NXT_SLEEPNXT_SLEEP: slaapmonitoringvan de toekomst

2. Outline Inleidend filmpje Overzicht van technologie Business modellering en differentiatie 3. NXT_SLEEP: Jan 2013 Dec 2014Slaapmonitoring van de toekomst Gebruiksvriendelijk (off-body, draadloos) Snelle en betrouwbare beschikbaarheid vandata voor onderzoeker, arts en ziekenhuis Mogelijkheid tot lange termijn screening offollow-up in de vertrouwde thuisomgeving 4. imec Bone Electrocardiography (ECG) 5. imec Bone Electrocardiography (ECG)Bluetooth LE draadloze verzendingStabiliteit van data captatie en ontvangstOplossingen om signaal integriteit te behouden 6. RH/T/CO2 Ademhaling en capnography 7. RH/T/CO2 Ademhaling en capnographyOn-chip registratie, draadloze verzendingHoge sample frequentieGevoeligheid van CO2 sensor aan meerdereademhalingsparameters (RH/T/flow)Snelle responstijd, multi-sensor integratie 8. Sensotiss Lichaamsbewegingen 9. Sensotiss Lichaamsbewegingen 10. Sensotiss LichaamsbewegingenOff-body registratieKlinische validatie van ademhaling en hartslagMeerdere hardware en software aanpassingenvoor een stabiel en betrouwbaar signaal 11. Climat Temperatuur en vochtigheid 12. Climat Temperatuur en vochtigheidOff-body metingCombinatie met Sensotiss bewegingssensorGecombineerde matras topper met zowelSensotiss als Climat sensor 13. VitalCare Data opslag in de cloud 14. VitalCare Data opslag in de cloudAutomatische online opslag van medische dataGrote hoeveelheid data per nachtNieuwe protocollen toegevoegd aan fifthplaygateway en VitalCare online platform 15. Data verwerking en visualisatie 16. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 17. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 18. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 19. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 20. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 21. Data verwerking en visualisatieSemi-automatische data analyseBetrouwbaarheid sensor signalen en diagnoseGeavanceerde algoritmen voor een robuustefiltering en klinische interpretatie, gecombineerd meteen overzichtelijke gebruikersinterface 22. Integratie en synchronisatie van meerderedigitale sensoren niet vanzelfsprekend Technische en klinische validatie vansensoren is tijdrovend Welke sensoren primeren? Welke sensorenontbreken? 23. Slaapcentra 24. Communicatie intern: context met patint: compliance 25. Slaaponderzoek 26. Evolutie in slaaponderzoek 27. Evolutie in slaaponderzoek201520202025: ZiekenhuisService providerClint 28. Evolutie in slaaponderzoek201520202025: Ziekenhuis: Service providerClint 29. Evolutie in slaaponderzoek201520202025: Ziekenhuis: Service provider: Clint 30. Interface 31. Interface 32. Interface 33. Valorisation potential: Business ModellingresearchStap 1: Socio-economische analyse van slaap gerelateerdademhalingsstoornissen #potentile klanten + groeivoet 2012-2050-> Belgi, Europa, VS en groeimarktenFig.2 Schatting van de groei van OSA Fig.1 Potentile OSA patienten (wetende dat 80% nog steeds ongedentificeerd is) patienten tussen 2012-2050) 34. Overzicht van bestaande diagnostische apparaten(zowel klinisch goedgekeurd als consumer health electronics)Wearable Smart textileOther diagnosticdevices 35. Hoe positioneert NXT_SLEEP zich ten opzichte van bestaande slaapdiagnostischeapparaten?NXT_SLEEP vs Consumer HealthElectronics Gestart vanuit medische vraag Klinisch gevalideerd Unmet need om diagnose bijongedentificeerde patienten op te sporenen op te volgen Rapporteert enkel naar de arts toe, enniet naar de gebruikerNXT_SLEEP vs medische diagnostischeapparaten Minder obstructief Draadloze sensoren voor diagnostiek bijde patient thuis of in het hospitaal Data wordt via bluetooth naar eenbeveiligde gateway verstuurd Een algoritme verwerkt en analyseert dedata en levert een afgewerkt rapport afvoor medisch personeel 36. Stap 2: NXT_SLEEP Technologies - Analyse van het waardenetwerk Wat? Het waardenetwerk beschrijft het samenspel tussen alle betrokkenactoren, rollen en relaties in het creeren, leveren en consumeren van debeoogde NXT_SLEEP technologie Hoe? Door alle stakeholders te betrekken. Een co-creatie workshop wasde beste methode om het waardenetwerk te ontwerpen 37. Resultaat! Een compleet waardenetwerk, waar sterktesen zwaktes al snel gedetecteerd kunnen worden (bijv.de nood aan een integrator)Voordelen:Het begrijpen van elke taak die nodig is om het product/de dienst teontwikkelen/leveren/consumerenHet toewijzen van elke rol aan een actorNadenken over partnerschappen die gevormd moeten wordenOverzicht van de waardestromen (ook financieel) 38. Het waardenetwerk voor 2 cases - ConclusiesNXT SLEEP voor ziekenhuizen garantie van publieketerugbetaling Lobbyen om in conventieerkenning te krijgen service provider & integratorvinden word cruciaalNXT SLEEP thuis Voorbij zorgorganisaties als klant Verzekeraars Patinten service provider & integrator vindenwordt cruciaal vereist een uitgebreid en goedgeorganiseerd service netwerk (voortaken zoals: patienteducatie,schoonmaak en recalibratie van hetproduct bij uitlenen etc. As the patient becomes owner of itsown data, other players will enter thevalue networke.g.: data management systems etc. 39. Stap 3: Case Study analyse (huidige fase)-> Workshop duidde op een belangenverdeeldheid:Medische/academische partners vs IndustriepartnersVivonoetics Vivosensor BedditBasis case studies: value & control parameters ( Ballon, 2007) met 4 peilers:1. Business architectuur2. Functionele architectuur3. Financile parameters4. Waardepropositie parameters 40. NEXT STEPS Toevoeging & herevaluatie van sensoren, bv.Geluidsensor, sensor die zuurstofsaturatie meet, enz. Masker met innovatieve CO2 sensor verderontwikkelen en valideren Extra validatie met meer data om algoritmes oppunt te stellen Aanstellen van systeemintegrator die eerstestappen onderneemt voor marktingang Werkgroep i.v.m. valorisatiepiste. [email protected]