#NVDM11 Alexander Singewald

46
Pagina: 1 AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Te paard, te paard, wij zijn verraden! De dreiging van wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens mr Alexander J.J.T. Singewald www.privacy.nl

description

 

Transcript of #NVDM11 Alexander Singewald

Page 1: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 1

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Te paard, te paard, wij zijn verraden!

De dreiging van wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens

mr Alexander J.J.T. Singewald

www.privacy.nl

Page 2: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 2

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Nevenfuncties:

voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele

Producten;

secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek;

voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy;

Board member FEDMA;

Member Legal Affairs Committee FEDMA en ESOMAR;

DM Man van het Jaar 2004

Curriculum vitae:

Nederlands recht specialisatie strafrecht (1984-

1989)

Beleidsmedewerker/onderzoeker

Registratiekamer (1989-1992)

Adjunct directeur DMSA (1992-1998)

CEO Singewald Consultants Group BV (1998-)

Alexander J.J.T. Singewald

CEO Singewald Consultants Group BV

Website: www.privacy.nl

Adres:

Weteringstraat 5

1431 BB Aalsmeer

Postadres:

Postbus 295

1430 AG Aalsmeer

Telefoon:0297 369 767

Telefax: 0297 369 545

E-mail: [email protected]

KvK: 34117959

Twitter: twitter.com\scglaw

Page 3: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 3

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Inhoud

� Ontwikkelingen kanalen

o Handhaving OPTA

• E-mail

• Bel-me-niet register

o Telecommunicatiewet: cookies

o Nieuwe e-mailcode

� Europa

o Ontwikkelingen komende wet- en regelgeving

Page 4: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 4

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Ontwikkeling kanalen

� E-mail� Boetebesluiten

o Toestemming

• Hoe duidelijk moet toestemming zijn?

• Co-registratie?

Page 5: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 5

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

E-mail

Bron: OPTA

Publicatiedatum: 7 december 2009

Bron: OPTA

Publicatiedatum: 12 januari 2011

Page 6: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 6

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Toestemming

� Discussie over toestemming door de branche met OPTA, samenhang Telecommunicatiewet en Burgerlijk wetboek in relatie tot co-registratie

� Toestemming uit Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 1 i):o toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op

informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardtdat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

� Wilsuiting Burgerlijke Wetboeko Artikel 3:33

• Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

o Artikel 3:35• Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin

die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichteverklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

Page 7: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 7

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Online Annex code e-mail

� Goedgekeurd door Europese Colleges bescherming persoonsgegevens.

Page 8: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 8

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Online Annex code e-mail

� Article 2.3.2 Information in the case of disclosure of Data Subjects’ Personal Data to Third PartiesThis point does not apply where the Personal Data is passed on to Data Processors whoonly act under the instructions and on behalf of the Controller.A Controller that lawfully obtains electronic mail contact details from another Controller or Third Party needs to ensure that the originating Controller has lawfully collected the data before using that data to direct market by electronic mail.Where Personal Data are collected with the intention to be communicated to ThirdParties for Direct Marketing via electronic mail, Controllers must ensure that Data Subjects are informed of:a) any recipients or categories of recipients of the data and the purposes forwhich the data will be disclosed prior to the Data Subject giving his/her consent;b) their right to withdraw their consent to disclosure of the data for Direct Marketing purposes at any time, free of charge and in an easy manner;c) the commercial communication is clearly identifiable as such at the beginning of the message (see point 2.5 of this code).This information must be made known to the Data Subject in a clear, visible and accessible manner before or during the data collection process. In cases where it is difficult or impossible to provide this information to the Data Subject due to technological constraints of the channel the Data Subject is using to communicate withthe Controller, for example in mobile marketing where text messages are limited to 160 characters, the Data Subject may be provided with a short notice and a website addressor another source where he/she may access this information.

� Where permitted by national legislation, this essential information can be given after the data collection. This information must be given before any such communication to ThirdParties takes place.

Page 9: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 9

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Online Annex code e-mail:best practice

� 2. Transfer to specified categories of third Partiesa) Best PracticeThis would be a good way of finding out whether a subscriberconsented to you passing details to other companies:

We would like to pass your details to companies that offer travel-related goods or services who may be interested in telling youabout travel insurance which will cover you on any holiday youbook with us. Please tick the box if you agree to us doing this 0.

Here, the company can only pass on the details of subscribers whohave taken some action (ticking in the box) to let the companyknow that they consent to the disclosure. Subscribers who choosenot to tick in the box will not have their details disclosed.

Page 10: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 10

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Page 11: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 11

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Page 12: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 12

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Page 13: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 13

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Ontwikkelingen kanalen

� Outbound telemarketing� Boetebesluiten

o Niet ontdubbelen BMNR

o Niet ontdubbelen BMNR in relatie tot gevraagde oproepen

o Overgangszinnetje naar IVR en aanbieden recht van verzet en bel-me-

niet register

Page 14: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 14

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Telemarketing: gevraagde/ongevraagde oproepen

Bron: OPTA

Publicatiedatum: 12 januari 2011

Page 15: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 15

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Telemarketing: recht van verzet

Bron: OPTA, 28 april 2011

Page 16: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 16

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Ontdubbelen outbound telemarketing (commercieel, charitatief en ideëel)

Ontdubbelen outbound telemarketing

Artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens

(absolute recht van verzet verwerking persoonsgegevens

voor commerciële of charitatieve doeleinden)

Blokkering artikel 11.7 lid 5

Telecommunicatiewet(recht van verzet kanaal

tegen gebruik voor commerciële, charitatieve

of ideële doeleinden)

Bel-me-niet register(let op deelblokkades)

Klant/donateur, gegevens verkregen in

het kader van een verkoop/schenking

(ook natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn

beroep of bedrijf)

Ontdubbelen Ontdubbelen Niet ontdubbelen, artikel 11.7 lid 11, indien voor

eigen gelijksoortige producten of diensten /

schenkingWel ontdubbelen indien

niet voor eigen gelijksoortige producten

of diensten

Prospect (ook natuurlijke

persoon die handelt in de uitoefening van zijn

beroep of bedrijf)

Ontdubbelen Ontdubbelen Ontdubbelen(ook ontdubbelen

natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening

van zijn beroep of bedrijf)

ALTIJD RECHT VAN VERZET EN

BEL-ME-NIET REGISTER

Page 17: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 17

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Aantallen Bel-me-niet register

Page 18: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 18

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Visie Telemarketing 2011

� OPTA interpretatie

o Verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst• Wanneer is iemand klant? Op het moment dat de contactgegevens zijn verkregen

bij de verkoop van zijn product of dienst. Volgens de interpretatie van het college (=OPTA) is daarvoor onvoldoende dat iemand slechts een offerte of informatie opvraagt. Er moet daadwerkelijk een product of dienst zijn verkocht. Onder de term ‘verkoop’ moet worden verstaan ‘koop’. Uit de omschrijving van koop in artikel 7:1 BW vloeit voort dat zonder tegenprestatie in geld geen sprake kan zijn van een koopovereenkomst.

� Toelichting op de richtlijn• Overweging 41 van de Richtlijn geeft juist aan dat de uitzondering ziet op

gegevens die zijn verkregen in het kader van een “bestaande klantrelatie”. Van een bestaande klantrelatie kan ook sprake zijn als diensten/producten gratis worden aangeboden of indien er anders dan met geld wordt betaald.

� Scope artikel 7.1 BW?• 7:1 BW de koop van roerende en onroerende zaken (en vermogensrechten 7:47

BW). Artikel 11.7 lid 11 Tw bepaalt echter nadrukkelijk dat de uitzondering ook ziet op de verkoop van diensten. Maar diensten vallen niet onder 7:1 BW.

Page 19: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 19

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Kanalenmanagement

� Ieder kanaal een eigen regel

o B-to-c

o B-to-b

Page 20: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 20

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Kanaal: B-to-C

Algehele blokkering op basis artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens, natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf

� Geadresseerde mail: opt-out | zelfregulering

� Spraak telefoon: opt-out | wettelijke regeling

� Fax: opt-in | wettelijke regeling

� Automatisch belautomatenzonder menselijketussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in | wettelijke regeling

� E-mail: opt-in/soft opt-in | wettelijke regeling

� Ongeadresseerde mail: opt-out | zelfregulering

Page 21: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 21

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Kanaal: B-to-B

Algehele blokkering op basis artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens, natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf

� Geadresseerde mail: geen regeling

� Spraak telefoon: deels natuurlijke persoon uitoefening beroep of bedrijf

� Fax: opt-in | wettelijke regeling

� Automatisch belautomatenzonder menselijketussenkomst, opgenomen boodschap: opt-in | wettelijke regeling

� E-mail: opt-in/soft opt-in/uitzondering| wettelijke regeling

� Ongeadresseerde mail: opt-out | zelfregulering

Page 22: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 22

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Cookies

Page 23: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 23

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Nieuw cookie artikel Telecommunicatiewet

� Artikel 11.7a 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

o a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

o b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.

Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

� 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens.

� 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:

o a. de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of

o b. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is.

� 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur.

Page 24: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 24

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

http://www.ico.gov.uk/

Page 25: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 25

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Page 26: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 26

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Page 27: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 27

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Cookies

� Eerste Kamer:

o Inhoudelijke behandeling

• Voor 4 oktober 2011 inhoudelijke reactie Eerste Kamer en vragen aan Minister ELENI

� Wat moet u zelf doen:

o Inventariseer de cookies die via uw website/platform worden

geplaatst:

• Noodzakelijk voor communicatie, noodzakelijk voor gevraagde dienst:– Geen secundair gebruik -> geen probleem

– Wel secundair gebruik -> informeren en toestemming vragen

• Niet noodzakelijk voor communicatie, niet- noodzakelijk voor gevraagde dienst:

– Informeren en toestemming vragen

• Cookies om over meerdere website te volgen– Informeren en toestemming vragen

– Omdat wordt vermoed verwerking persoonsgegevens te zijn dient er een grondslag te zijn: ondubbelzinnige toestemming (gerechtvaardigd belang?)

Page 28: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 28

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Nieuwe Code e-mail, per 1 januari 2012

� Lees de code volledig� Enkele voorbeelden in deze presentatie

Page 29: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 29

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Achtergrond

� Code verspreiding reclame via e-mail (CODE E-MAIL)• 15 juni 2004

� Code verspreiding reclame via e- mail aan zakelijke ontvangers (CODE E-MAIL ZAKELIJKE ONTVANGERS)

• 1 oktober 2007

� 1 oktober 2009 aanpassing Telecommunicatiewet

o Geen onderscheid wetgeving elektronische berichten

� Herziening onder leiding van VNO-NCW/MKB Nederland

Page 30: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 30

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Achtergrond

� Toepassing:

o Toezenden van ongevraagde reclame via e-mail

� Code Reclame via e-mail

o Inwerkingtreding: 1 januari 2012

o Aanvulling/nadere uitleg Telecommunicatiewet

• Best business practices

Page 31: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 31

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Grootste wijzigingen, niet limitatief

� Geen aparte codes B-to-C en B-to-B

� Introductie labelo Merk en/of bedrijfsnaam waar toestemming is verkregen

� Eisen aan toestemmingo Actieve handelingo Niet wegstoppen in algemene voorwaarden of privacystatement

� Aanvullende voorschriften op rechtsoordeel Tell-a-friend

� Bestandseigenaar bereikbaar en daarbij kunnen afmeldeno Adverteerder en bestandseigenaar kunnen dezelfde zijn

� Eisen aan informatie over doel verzamelen e-mailadreso Niet uitsluitend door bepaling in algemene voorwaarden of

privacystatement

� Recht van verzet (=intrekken van opt-in / soft opt-in)o Bestandseigenaaro Afmelding voor label, product of dienst

Page 32: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 32

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Algemene bepalingen (1.3a)

� Reclame via e-mail is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via e-mail daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handelingvooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het e-mailadres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code (Recht van Verzet).

� Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend

door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement

Page 33: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 33

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Let op

� Indien in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde het e-mailadres wordt verkregen verplicht de Telecomunicatiewet in artikel 11.7 lid 3, aanvullend:

o ‘mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.

Page 34: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 34

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Algemene bepalingen (1.4 – 1.6) (1.5 ontbreekt in de Code)

� De inhoud van de reclame via e-mail dient te voldoen aan de algemene regels van de Nederlandse Reclame Code.

� 1. Indien reclame via e-mail via een platform waar de adverteerder voor verantwoordelijk is (tell a friend) wordt gestuurd op initiatief van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf naar een persoonlijke relatie van die natuurlijke persoon, dient de adverteerder de naam van die natuurlijke persoon op te nemen in het “Van”-veld.

� 2. Indien reclame via e-mail wordt gestuurd conform artikel 1.6. eerste lid dient het “Reply To” veld het e-mailadres van de natuurlijke persoon op wiens initiatief de e-mail is verstuurd, te bevatten.

Let op: deze bepaling heeft betrekking op tell a friend

Page 35: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 35

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Toelichting Tell-a-friend

� Rechtsoordeel Cbp en OPTA 3 december 2008

� Verzenden via het platform van de adverteerder, niet via het eigen mailprogramma

� Vier voorwaarden voor rechtmatige tell-a-friend actie:

o de tell-a-friend actie dient volledig op eigen initiatief te zijn van de vriend (de initiatiefnemer). Daarbij mag er geen kans meer op een beloning zoals een prijs of extra kans op een prijs worden voorgesteld, niet voor de ene vriend, ook niet voor de andere vriend;

o voor de ontvangende vriend moet duidelijk zijn welke vriend de e-mail heeft toegestuurd, zodat de ontvangende vriend de andere vriend (de initiatiefnemer) daarop kan aanspreken;

o de vriend (de initiatiefnemer) moet, voor verzending van de e-mail, inzicht hebben in het volledige bericht dat uit zijn of haar naam wordt verzonden naar de ontvangende vriend, zodat de verzendende vriend (de initiatiefnemer) hiervoor de verantwoordelijkheid kan nemen; en

o de e-mail adressen en andere persoonsgegevens mogen slecht worden gebruikt voor éénmalige verzending en niet verder worden verwerkt of bewaard.

Page 36: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 36

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Identiteit en herkenbaarheid (2.1-2.3)

� Reclame via e-mail moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins.

� De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar zichin iedere e-mail zodanig identificeert dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar is voor de geadresseerde vande e-mail door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens tevermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link.

� De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Tevens dient de bestandseigenaar een werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To–veld, waarop response kan worden ontvangen

Kan dus ook de adverteerder zelf zijn

Einde gebruiknoreply@??.??

Page 37: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 37

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Verzamelen van e-mailadressen (4.1a-4.1b)

� De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van e-mailadressen degene wiens e-mailadres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de navolgende punten:

o a) dat het e-mailadres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt;

o b) de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren; en

o c) de bestandseigenaar het e-mailadres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het e-mailadres.

� Aan de verplichting van artikel 4.1a kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

Page 38: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 38

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Recht van verzet (5.1-5.2)

� De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar af kan melden voor het gebruik van zijn emailadres voor reclame via e-mail. Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd.

� De geadresseerde dient de mogelijkheid te hebben om de in artikel 5.1 genoemde afmelding in ieder geval te doen voor het label, product of dienst ten behoeve waarvan het e-mailadres verzameld is. Een afmelding mag betrekking hebben op meerdere of alle labels, product of dienst.

Page 39: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 39

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Nadere toelichting 5.1

� Afmelden bij bestandseigenaar

o Als adverteerder tevens bestandseigenaar is dan is het

een afmelding bij de adverteerder

• Immers adverteerder en bestandseigenaar zijn dezelfde

o Als de adverteerder geen bestandseigenaar is dan

afmelden bij bestandseigenaar, immers afmelden bij de

adverteerder heeft geen zin want de adverteerder heeft

het e-mailadres niet

� Afmelden op niveau van aanmelden maar labels mogen apart worden aangeboden

Page 40: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 40

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Europese Unie

Page 41: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 41

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Toekomst

� Toekomst

� Europese Unie gaat door met herziening huidige regulering bescherming persoonsgegevens:

o Right to be forgotten

o Databreach

o Dataportabiliteit

• Getagged in een foto bij een ander, hoe?

o Profiling

Page 42: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 42

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

42

Recommendation CM/Rec (2010)13on the protection of individuals with regard to automaticprocessing of personal data in the context of profiling

� Overwegingen:

� Considering that profiling may be in the legitimate interests of both the person who uses it and the person to whom it is applied, such as byleading to better market segmentation, permitting an analysis of risks and fraud, or adapting offers to meet demand by the provision of betterservices; and considering that profiling may thus provide benefits forusers, the economy and society at large;

� Considering, however, that profiling an individual may result in unjustifiably depriving her or him from accessing certain goods or services and thereby violate the principle of non-discrimination;

Page 43: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 43

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

43

� Onder profiling wordt verstaan het toereken van profielen aan individuele personen, bijvoorbeeld klantwaarde (aanbeveling Raad van Europa)

� “Profile” refers to a set of data characterising a category of individuals that is intended to be applied to an individual.

� “Profiling” means an automatic data processing techniquethat consists of applying a “profile” to an individual, particularly in order to take decisions concerning her or himor for analysing or predicting her or his personalpreferences, behaviours and attitudes.

� Alleen toegestaan met toestemming van de betrokkene of een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, maar wel een uitgebreide informatieplicht

Recommendation CM/Rec (2010)13on the protection of individuals with regard to automaticprocessing of personal data in the context of profiling

Page 44: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 44

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

44

� 4. Information4.1. Where personal data are collected in the context of profiling, the controller should provide the

data subjects with the following information:a. that their data will be used in the context of profiling;b. the purposes for which the profiling is carried out;c. the categories of personal data used;d. the identity of the controller and, if necessary, her or his representative;e. the existence of appropriate safeguards;f. all information that is necessary for guaranteeing the fairness of recourse to profiling, such as:

- the categories of persons or bodies to whom or to which the personal data may becommunicated,and the purposes for doing so;- the possibility, where appropriate, for the data subjects to refuse or withdrawconsent and theconsequences of withdrawal;- the conditions of exercise of the right of access, objection or correction, as well as the right to bring a complaint before the competent authorities;- the persons from whom or bodies from which the personal data are or will becollected;- the compulsory or optional nature of the reply to the questions used for personaldata collection and the consequences for the data subjects of not replying;- the duration of storage;- the envisaged effects of the attribution of the profile to the data subject.

4.2. Where the personal data are collected from the data subject, the controller should provide the data subject with the information listed in Principle 4.1 at the latest at the time of collection.

4.3. Where personal data are not collected from data subjects, the controller should provide the data subjects with the information listed in Principle 4.1 as soon as the personal data are recorded or, if it is planned to communicate the personal data to a third party, at the latest when the personal data are first communicated.

Recommendation CM/Rec (2010)13on the protection of individuals with regard to automaticprocessing of personal data in the context of profiling

Page 45: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 45

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

45

Profiling

� Kamerbrief voornemens voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens, dd. 29 april 2011

Page 46: #NVDM11 Alexander Singewald

Pagina: 46

AA

N D

EZ

E P

RE

SE

NT

AT

IE K

UN

NE

N G

EE

N R

EC

HT

EN

WO

RD

EN

ON

TLE

EN

D

Vragen?