Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock.

of 16/16
Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011 Maria de Cock
 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock.

 • Dia 1
 • Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock
 • Dia 2
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Inleiding Wat is KWIZ? Er komt een clint bij het SRW en dan? Wat wil je weten van het SRW? Voor je eigen organisatie Voor de hele sector?
 • Dia 3
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Cijfers 2006 op www.sociaalraadslieden.nl 500.000 contacten per jaar Top drie onderwerpen: belastingen, uitkeringen en consumentenzaken 50% van de clinten is van allochtone herkomst 140 gemeenten met 80 SRW instellingen 80 miljoen Nederlanders
 • Dia 4
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Cijfers 2008 Bijna 405.000 contacten Top drie onderwerpen: uitkeringen, werk, belasting 59% van de clinten is van allochtone herkomst
 • Dia 5
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Aanleiding en Doel landelijke registratie De Madimonitor Het AMW registreert al sinds de jaren 60 Sinds de jaren 80 met een informatiemodel Sinds 2008 is het Informatiemodel Madi breed Doel van het informatiemodel Bijdragen aan kwaliteit en uniformiteit Gegevens generen op lokaal, regionaal en landelijk niveau Gegevens komen uit clintregistratie en Madi- enqute
 • Dia 6
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Recente wijzigingen Informatiemodel Informatiemodel 2010: Toevoeging SHV en SRW Aanvulling Trajectentabel met Modules van Movisie Urenregistratie Informatiemodel 2011: Toevoeging OuderenAdvieswerk Kleinere wijzigingen in de codetabellen
 • Dia 7
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Globale Inhoud Informatiemodel -Clintgegevens (of anoniem) -Initiatief en wijze van aanmelding -Werksoort (voor als je in een groter verband werkt) -Soort probleem -Netwerkpartner (indien van toepassing) -Casus / Traject / Activiteit -Reden beindiging -Tijdschrijven
 • Dia 8
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Inhoud rapportages Casussen naar werksoort Werkvoorraad Gestarte casussen Afgesloten casussen Aantal Doorlooptijd Bestede tijd
 • Dia 9
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Trajecten naar werksoort Werkvoorraad Gestarte trajecten Aantal Clintkenmerken Afgesloten trajecten Aantal Doorlooptijden Gemiddeld bestede tijd Clintkenmerken
 • Dia 10
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Problematieken naar Werksoort Casussen naar problematiek: naar gestarte casussen naar gemiddelde doorlooptijd naar gemiddelde bestede tijd Trajecten naar problematiek: naar gestarte trajecten naar gemiddelde doorlooptijd Naar gemiddelde bestede tijd
 • Dia 11
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Verwijzingen naar werksoort Aantal verwijzingen door netwerkpartner bij aanmelding naar netwerkpartner Aantal verwezen naar type netwerkpartner bij afsluiting
 • Dia 12
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Clintkenmerken (naar werksoort) Geslacht Samenlevingsverband Bron van inkomsten Etnische achtergrond Geboorteland Leeftijd
 • Dia 13
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Activiteiten naar Trajecten en Werksoort Contact met Clint Netwerkpartner Wijze van contact Wijze van afhandeling
 • Dia 14
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Kengetallen (naar werksoort) Per FTE uitvoerend het gemiddeld aantal gestarte casussen aantal beindigde casussen aantal gestarte trajecten naar type traject aantal beindigde trajecten naar type traject aantal behandelde clinten aantal behandelde casussen caseload van casussen in de periode
 • Dia 15
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Kengetallen (naar werksoort) Overige Gemiddelde kosten per casus Gemiddelde kosten per clint Gemiddelde opbrengsten per casus Gemiddelde opbrengsten per clint Aantal aanmeldingen per 1000 inwoners Aantal gestarte casussen per 1000 inwoners Clinten per 1000 inwoners
 • Dia 16
 • zondag 29 juni 2014KWIZ Vragen??