Nummer Mei 2015 - Stichting Trésor ... Informatieblad over de Trésor Natuurreservaat...

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nummer Mei 2015 - Stichting Trésor ... Informatieblad over de Trésor Natuurreservaat...

 • Informatieblad over de Trésor Natuurreservaten in Frans-Guyana

  Nummer 42 Mei 2015

  De ondertekening van de pag. 3 overdracht van het gebied rond de Bagne des Annamites aan Trésor.

  Witpluimmiervogels en de pag. 6 Kroontirannen.

  Céline Genton, de nieuwe pag.12 conservator van Trésor.

  Koolstofroute geopend pag.14

 • Informatieblad over de Trésor Natuurreservaat in Frans-Guyana

  Nummer 42 Mei 2015

  De ondertekening van de pag. 3 overdracht van het gebied rond de Bagne des Annamites aan Trésor.

  Witpluimmiervogels en de pag. 6 Kroontirannen.

  Céline Genton, de nieuwe pag.12 conservator van Trésor.

  Koolstofroute geopend pag.15

  2

  Trésor Nieuws verschijnt 3 x per jaar en wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de Stichting Trésor.

  Redactie Vijko Lukkien, Eric Augusteijn en Jeffrey Brand

  Redactie-adres Universiteit Utrecht, dep. biologie Postbus 80084, 3508 TB Utrecht Tel. (030) 253 74 36 Fax (030) 251 83 66 E-mail: [email protected]

  Op dit adres kunt u ook adoptie- vierkante meters en cadeau- certificaten aanvragen. Gaat u verhuizen? Geef uw adres- wijziging door aan ditzelfde adres.

  Bank IBAN NL44 TRIO 0784 7366 18 t.n.v. Stichting Trésor, Utrecht. BIC: TRIO NL 2U – Triodos Bank Zeist

  Website www.tresorrainforest.org www.reserve-tresor.fr

  Van de redactie Beste lezer! Mijn naam is Jeffrey Brand en ik krijg hier de ruimte om mij kort voor te stellen. Ik ben momenteel bijna bachelorstudent Biologie af. Gedurende mijn afgelopen jaren als bachelorstudent ben ik voorzien van een groeiende fascinatie voor de natuur en de bedreigingen waaraan die onderhevig is. Het afgelopen jaar heb ik mij ingezet als ambassadeur van Stichting Trésor, maar na mijn ambtstermijn mocht ik mijn bijdrage voor de stichting omzetten naar een plekje in de redactie van dit blad. Het is een drukke bezigheid, maar ik ben zeer enthousiast over mijn nieuwe rol als redactielid!

  Om in uw agenda te noteren: Het bestuur van de Stichting Trésor nodigt u van harte uit voor de komende Donateursdag van onze Stichting, die zal worden gehouden in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht op 26 september a.s. Tijdens het programma wordt u geïnformeerd over de vele nieuwe ontwikkelingen rond het Trésor initiatief en natuurlijk over de nieuwe reservaten (Trésor-2, het gebied van de Bagne des Annamites en Trésor-3, de savannes van Wayabo) die hieraan worden toegevoegd.

  Inhoudsopgave

  Trésor schrijft geschiedenis 3

  De Witpluimmiervogel en de Kroontiran 8

  Céline Genton: de nieuwe conservator van Trésor 12

  Bericht uit het regenwoud 14

  Ambassadeurs van Trésor 18

  Samen staan we nog sterker in internationale 20 natuurbescherming!

  Hoe breng je de boodschap van natuurbehoud 21 over?

  Trésor profiteert van Peter's afscheid als student 22

  Dank u wel! 23

  Hoe kunt u Trésor steunen? 24

  Colofon

  Vormgeving Conny Groenendijk ConvormC Afdeling Communicatie Universiteit Utrecht

  Omslag Habenaria leuprieurii, een uiterst zeldzame orchidee uit de Wayabo savanne. Foto: Olivier Tostain

  Druk Zuidam Uithof

  Oplage 1.200 exemplaren

  Dit blad is gedrukt op Evolve.

  K.v.K. Utrecht 41187239

  Jeffrey Brand, nieuwe redacteur

  Vijko Lukkien, Eric Augusteijn en Jeffrey Brand

 • 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting

  Trésor (Nederland), het Conservatoire du Littoral

  (Frankrijk) en het Conseil Régional (Frans-Guyana).

  De ondertekening van deze overeenkomst vond plaats op het Conseil Régional (de Volksvertegenwoordiging van Frans-Guyana), in aanwezigheid van de vicepresident mevrouw Sirder en van de pers. De overeenkomst voorziet in een belangrijk

  partnerschap voor de Stichting Trésor op de lange termijn. Het bestuur van onze Stichting heeft namelijk eerder dit jaar besloten om de eigendom van het Trésor Reservaat onder te brengen in het Conservatoire du Littoral (CdL). Deze overheidsorganisatie voor de bescherming van de kustgebieden van Frankrijk (inclusief de overzeese gebieden) biedt namelijk bij wet een niet vervreemdbare extra beschermde status voor ons reservaat waarbij (eveneens bij

  3

  Vijko Lukkien

  Trésor schrijft geschiedenis

  Werkbezoek aan Frans-Guyana en het Trésor Reservaat van 15 t/m 24 maart 2015 Ieder voorjaar bezoeken we onze medewerkers van de Association Trésor om de jaarplannen en de begroting van de Stichting en de Association nader op elkaar af te stemmen. Maar daarnaast kende dit bezoek in 2015 een veel uitgebreidere agenda. En daaraan zijn tijdens onze aanwezigheid ook nog eens een aantal verrassende momenten toegevoegd. Samen met collega’s Marijke van Kuijk van de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming en Erik Persoon (als nieuw bestuurslid van de Stichting) hebben Pipasi Jeurissen en ondergetekende gedurende dit tiendaagse bezoek op vele manieren kennis kunnen nemen van de nieuwe ontwikkelingen rond ons natuurbeschermingsproject in Frans-Guyana. Vooruitlopende op het verdere verslag hieronder, vermeld ik met enige trots dat dit werkbezoek wel een heel bijzonder karakter heeft gekregen. Immers, naar aanleiding van de diverse gebeurtenissen die in deze week hebben plaatsgevonden, heeft Trésor vier keer op zeer positieve wijze de plaatselijke pers en TV gehaald. De gebeurtenissen die daarvoor de aanleiding vormden wil ik hieronder kort toelichten.

  Jeffrey Brand, nieuwe redacteur

  Ondertekening van de

  samenwerkingsovereen-

  komst door de heer Alain

  Brondeau (CdL), mevrouw

  Hélène Sirder (Conseil

  régional) en Vijko Lukkien

  (Trésor). Foto: PiPasi Jeurissen

 • wet vastgesteld) goudwinning uitgesloten is. Dit betekent voor het Trésor Reservaat ook dat de status Regionaal Natuurreservaat, toegekend door de Frans- Guyanese overheid en die elke vijf jaar opnieuw wordt aangevraagd (op basis van een nieuw beheerplan) minder politiek gevoelig is geworden. Het CdL heeft in het kader van deze overeenkomst twee nieuwe gebieden, ook genoemd in het vorige nummer van Trésor Nieuws, aan het beheergebied van de Association Trésor toegevoegd! Door dit partnerschap met het CdL zal de natuurbeschermingsdoelstelling van onze Stichting, in de vorm van uitbreiding van het beschermde gebieden in Frans-Guyana, ook in de toekomst vorm krijgen. Daarnaast heeft het CdL een jaarbudget aan de Stichting toegekend voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten behoeve van natuurbescherming. Hierdoor kunnen jonge mensen worden opgeleid om onze taak in de toekomst over te nemen en draagt onze Stichting tevens bij aan het noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek voor beter (tropisch) bosbeheer en de bescherming van het bos. Het terugdringen van de nadelige invloeden van jacht, (illegale) goudwinning en kap (al dan niet selectief) spelen daarbij een belangrijke rol.

  2. De officiële ondertekening door Trésor, het CdL

  en de burgemeester van de gemeente Tonnégrande

  van de overeenkomst inzake de bescherming en de

  overdracht van het beheer van het 202 hectare grote

  bosgebied rond de vroegere ‘Bagne des Annamites’:

  Trésor-2.

  In Tonnégrande (hierin ligt dit nieuwe reservaat van Trésor) had zich, op woensdag 18 maart, voor deze bijzondere gebeurtenis een gezelschap van

  vijftig genodigden verzameld in de plaatselijke gemeenschapsruimte onder leiding van het gemeentebestuur en de burgemeester. Dit alles in aanwezigheid van de pers.

  De historische en ecologische achtergronden van Trésor-2. In 1931 zijn gevangenen uit Frankrijk begonnen met de bouw van een gevangenis (bagne) te midden van een ongerept grotendeels moerasbos in het kustgebied van Frans-Guyana. De gebouwen dienden vervolgens als gevangenis voor vrijheidsstrijders uit de toenmalige Franse koloniën en protectoraten (1887-1954) in Indochina, te weten Tonkin, Annam, Cochinchina, Cambodja en later ook Laos. In 1954, na de Eerste Indochina-Oorlog, verlieten de Fransen Indochina en droegen zij het gezag over aan de regering van Noord- en Zuid-Vietnam. Al daarvoor, in 1946, werd de gevangenis in Frans-Guyana gesloten en werd het gehele gebied privé eigendom om daarna in 2012 overgenomen te worden door het Conservatoire du Littoral.

  In ecologisch opzicht kan het gebied, 202 hectare groot, getypeerd worden als deels bestaand uit hellingbos en moerasbos en plaatselijk, vanwege de historische achtergronden in het verleden, door menselijke activiteiten beïnvloed. Het gebied herbergt een bijzondere en deels unieke biologische rijkdom waaronder een aantal beschermde soorten.

  Een voorbeeld daarvan is de zeldzame Amazone kroontiran (Onychorhynchus coronatus) die in de ondergroei van het gebied leeft naast waterstromen. Zie over deze bijzondere vogel het artikel van Johan Ingels in deze Trésor Nieuws.

  4

  In het gemeentehuis van Tonnégrande, de ondertekening van

  de overdracht van het gebied rond de Bagne des Annamites

  aan Trésor. Foto: PiPasi Jeurissen

  Thomas introduceert Erik Persoon in Trésor. Foto: olivier tostain

 • 1

  In Trésor-2 groeit een endemische palmsoort, die alleen voorkomt op het zogenaamde Guyana Schild van noordelijk Zuid-Amerika, de Bactris nancibaensis. Deze zeldzame palmsoort wordt op nog slechts op enkele andere plaatsen gevonden. Zij is zelfs onderwerp van een Frans-Guyanees Regionaal actieplan