NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014 · NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014 1814 1850 1900...

of 14/14
25/03/2015 1 Prof. Dr. Rik Leemans S1 Naar een volgende fase in het milieubeleid: Urgentie vanuit de wetenschap Prof. Dr. Rik Leemans Environmental Systems Analysis Group Earth System Science group 16 September 2014 Wageningen University Let wel: Wetenschap gaat over het verleden en heden (begrijpen van processen), terwijl beleid de toekomst omvat (beïnvloeden van processen). Prof. Dr. Rik Leemans S2 NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014 1814 1850 1900 1950 2000
 • date post

  08-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014 · NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014 1814 1850 1900...

 • 25/03/2015

  1

  Prof. Dr. Rik Leemans S1

  Naar een volgende fase in het milieubeleid: Urgentie vanuit de wetenschap

  Prof. Dr. Rik Leemans Environmental Systems Analysis Group

  Earth System Science group

  16 September 2014 Wageningen University

  Let wel: Wetenschap gaat over het verleden en heden (begrijpen van processen), terwijl beleid de toekomst omvat (benvloeden van processen).

  Prof. Dr. Rik Leemans S2

  NRC Infographic, Prinsjesdag 16-9-2014

  1814 1850 1900 1950 2000

 • 25/03/2015

  2

  Prof. Dr. Rik Leemans S3

  Invloedrijke publicaties

  Callander, 1937 Thomas, 1955

  1968

  1963

  Vernadsky, 1926

  Broecker, 1987 Crutzen, 2003 Daily, 1997

  Rockstrm et al., 2009 TEEB, 2012

  Prof. Dr. Rik Leemans S4

  Invloedrijke publicaties

  1972

  2014

 • 25/03/2015

  3

  Prof. Dr. Rik Leemans S5

  Is het huidig milieubeleid voldoende?

  London 1955 London 2014 Beijing 2014

  Er is veel verbeterd, maar niet alles(biodiversiteit, eutroficiering, klimaat,

  fijn stof, plastic, oceaanverzuring)

  Prof. Dr. Rik Leemans S6

  http://ww

  w.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm

  Is het huidig milieubeleid voldoende? CO2-uitstoot

  Global fossil fuel and cement emissions: 36.1 1.8 GtCO2 in 2013, 61% over 1990

  Projection for 2014: 37.0 1.9 GtCO2, 65% over 1990

  Uncertainty is 5% for one standard deviation (IPCC likely range)

 • 25/03/2015

  4

  Prof. Dr. Rik Leemans S7

  Geobserveerde uitstoot en scenarios Emissions are on track for 3.25.4C likely increase in

  temperature above pre-industrial Large and sustained mitigation is required to keep below 2C

  Over 1000 scenarios from the IPCC Fifth Assessment Report are shown

  Source: Fuss et al 2014; CDIAC; Global Carbon Budget 2014

  Dat

  a: C

  DIA

  C/G

  CP/

  IPCC/F

  uss

  et a

  l 20

  14

  Prof. Dr. Rik Leemans S8

  De vervuiler betaaldHet economische beginsel dat de vervuiler betaalt, gaat ervan uit dat iedere vervuiler financieel verantwoordelijk is voor het verwijderen of ongedaan maken van de door hem veroorzaakte verontreiniging. Dit is n van de algemene uitgangspunten van het huidig milieubeleid.Het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' is voor het eerst in 1972 geformuleerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Later is het in Nederland overgenomen in algemene bepalingen op het gebied van milieubeleid.

  Klimaatverandering: mitigatie (los het probleem op bij de bron: de vervuiler betaald) en adaptatie (pas je aan de effecten aan; de vervuiler betaalt waarschijnlijk niet, maar profiteert)

 • 25/03/2015

  5

  Prof. Dr. Rik Leemans S9

  Bij een pro-actief milieubeleid zijnmonitoring en onderzoek belangrijk

  Met

  enis

  wet

  enW

  eten

  is b

  egri

  jpen

  Beg

  rijp

  enis

  voo

  rspe

  llen

  Prof. Dr. Rik Leemans S10

  IPCCs Reason for concern (2001)

 • 25/03/2015

  6

  Prof. Dr. Rik Leemans S11

  Effecten van klimaatverandering

  Stirling,I.andA.E.Derocher.2012.Effectsofclimatewarmingonpolarbears:areviewoftheevidence.GlobalChangeBiology18:26942706.

  Prof. Dr. Rik Leemans S12

  Klimaatrisicos verbonden aan Reasons for concern (IPCC 2014)

 • 25/03/2015

  7

  Prof. Dr. Rik Leemans S13

  Milieugebruiksruimte: planetary boundaries

  Prof. Dr. Rik Leemans S14

  Een veilig en eerlijke ruimte voor mens en maatschappij

 • 25/03/2015

  8

  Prof. Dr. Rik Leemans S15

  Groeiendeantropogenedruk[20/80dilemma]

  Klimaatverandering[560/450/400dilemma]

  Verrassingen[999/1dilemma]

  Verminderingbiodiversiteit[60%verliesdilemma]

  Prof. Dr. Rik Leemans S16

  Het internationale interdisciplinaire ICSU/ISSC onderzoeksprogramma

  adresseert duurzaamheidIntegreert vakgebieden, problemen, data en modellen, in samenspraak met gebruikers en belanghebbenden

 • 25/03/2015

  9

  Prof. Dr. Rik Leemans S17

  Sherwood,S.(2011).Sciencecontroversiespastandpresent.PhysicsToday,64,3944.

  Er gaat veel tijd verloren tussen wetenschappelijke consensus en maatschappelijke acceptatie

  Prof. Dr. Rik Leemans S18

  Afsluitende opmerkingen

  o Wetenschap werkt vanuit disciplines, beschrijft, leert en begrijpt; beleid werkt vanuit sectoren en problemen en wil die oplossen, vaak vanuit een specifiek wereldbeeld.

  o Future Earth poogt een innovatief en effectief transdisciplinair programma op te zetten.

  o Veel integrale kennis is beschikbaar, maar wordt niet gebruikt (Wetenschap is ook maar een mening)

  o Integraal proactief milieubeleid is meer dan ooit noodzakelijk om de water-energie-voedsel-biodiversiteit nexus op te lossen.

  o Een duurzame wereld is mogelijk!

 • 25/03/2015

  10

  Prof. Dr. Rik Leemans S19

  Een duurzame wereld is mogelijk!Een groene economie beschrijven is

  makkelijk, zon economie implementeren of de transitie naar

  duurzaamheid initiren veel moeilijker.

  Prof. Dr. Rik Leemans S20

  Werkelijke uitstoot en scenarios Scenarios

  Cro

  sses

  (X) :

  His

  toric

  al e

  mis

  sion

  s gr

  owth

  ove

  r the

  per

  iod

  in h

  oriz

  onta

  l axi

  sC

  ircle

  s (

  ) : S

  cena

  rio e

  mis

  sion

  s gr

  owth

  ove

  r the

  per

  iod

  in h

  oriz

  onta

  l axi

  s

  Brysse,Oreskes,OReilly&Oppenheimer,2013.Climatechangeprediction:Erringonthesideofleast

  drama?GlobalEnvironmentalChange(inpress).

  Werkelijke uitstoot (X) volgen de bovenkant van alle IPCC scenarios ()

 • 25/03/2015

  11

  Prof. Dr. Rik Leemans S21

  Grootste vervuilers door fossiele brandstoffen (per persoon)

  Chinas per capita uitstoot is de EU28 gepasseerd en nu 45% boven het mondiale gemiddelde.

  Source: CDIAC; Le Qur et al 2014; Global Carbon Budget 2014

  Per capita uitstoot in 2013

  Prof. Dr. Rik Leemans S22

  VoorzorgsbeginselHet voorzorgsbeginsel is afkomstig het milieurecht: Een overheid hoeft niet te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat eenonomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd.De huidige toelatingsregels voor chemicalin (REACH) zijn bijv. mede gestoeld op dit principe.

 • 25/03/2015

  12

  Prof. Dr. Rik Leemans S23

  Could you kindly rephrase that in equivocal, inaccurate, vague, self-serving and roundabout

  terms that we all can understand

  Prof. Dr. Rik Leemans S24

  Het internationale interdisciplinaireICSU/ISSC onderzoeksprogramma

  adresseert duurzaamheidIntegreert vakgebieden, problemen, data en modellen, in samenspraak met gebruikers en belanghebbenden

 • 25/03/2015

  13

  Prof. Dr. Rik Leemans S25

  Future Earth: co-design & co-productie

  Prof. Dr. Rik Leemans S26

  Mondiale effecten in de afgelopen decennia veroorzaakt door klimaatverandering

 • 25/03/2015

  14

  Prof. Dr. Rik Leemans S27

  Effecten van klimaatverandering

  Stirling,I.andA.E.Derocher.2012.Effectsofclimatewarmingonpolarbears:areviewoftheevidence.GlobalChangeBiology18:26942706.