Nr. 180 Apeldoorn, Begraafboek 1742-1811

of 519/519
Apeldoorn Begraafboek 1742 – 1811 C. Binsma en H.J. Hoornenborg sr. 1992 Publikatie nr. 180 ------------------------------------------------ Vereniging Veluwse Geslachten -------------------------------------------------
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  306
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Nr. 180 Apeldoorn, Begraafboek 1742-1811

 • Apeldoorn

  Begraafboek 1742 1811

  C. Binsma en H.J. Hoornenborg sr.

  1992

  Publikatie nr. 180 ------------------------------------------------ Vereniging Veluwse Geslachten

  -------------------------------------------------

 • Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten is niet verant-

  woordelijk voor de inhoud en of de volledigheid van deze publicatie. Copyright 1992 Vereniging Veluwse Geslachten Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar ge- maakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, daarbij inbegrepen de automatische informatiesystemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Gebruik van losse gegevens ten behoeve van opname in genealogische publicaties is toegestaan, mits met vermelding van deze bron.

 • Vereniging Veluwse Geslachten Bibliotheek en publicaties Postbus 519 3770 AM Barneveld Het nummer wat voor de inschrijvingen staat is die van de index. Ieder begraafboek heeft zijn eigen index "klapper", op familie- namen of zogenaamde pseudonieme achternamen, welke achter in ieder boek is bijgevoegd. Het deel (A, B, C of D) staat voor het nummer. Alles wat tussen rechte haken "[ ]" staat is eigen commentaar en stond er dus niet. Vreemde woorden die veel voorkomen zijn: Prodeo [dus kosteloos begraven, dit sloeg meestal op arme mensen], ibidim [zelfde dag, datum en jaar], Beente [Beemte = buurtschap]. De overledene woonde voor zijn of haar overlijden op, bij of in: 't Dorp [in de kom van Apeldoorn], of in de omliggende buurtschap- pen of buurten, op of bij een Herenhuis, boerderij, beke [=beek] [sprengenbeek van het oude Badhuis], gragt [= grift] enz. A0001 Op den 07-06-1742 heeft de huijsvrouw van Gijsbert BOSWEERD aangegeven als dat op maandag den 4 dito tegens den avond overleden is Wouter CORNELIS in 't Broekland Begraven zaturdag den 9 dito A0002 Op den 07-06-1742 heeft Dirk HENDRIX aangegeven als dat op donderdag den selfden dito 's morgens om 5 uur overleden is Jurrien COERS aan den Brink Begraven maandag den 11 dito A0003 Op den 09-06-1742 heeft Jan PUTT aangegeven als dat op maan- dag den 4 dito 's agtermiddags om 2 uurs overleden is zijn moeder Hendercie WILTSCHUT op het Loo Begraven zaturdag den 9 dito A0004 Op den 13-06-1742 heeft Johanna HOMOET aangegeven als dat op woensdag den selfen dito 's voormiddags om 11 uur overleden is de weduwe van wijlen Herder Thijs JANS te Noord Apeldoorn

 • Begraven zaturdag den 9 dito A0005 Op 18-06-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op vrij- dag den 15 dito tegens den middag overleden is Daniel SLIJK- HUIJS op het Loo Begraven dingsdag den 19 dito A0006 Op 20 Junij 1742 heeft Theunis THEUNISSEN aangegeven als dat op woensdag den selfden dito 's morgens vroeg overleden is de huijsvrouw van Harmen WARNERS op den Diesburg op de Beente Begraven maandag den 25 dito A0007 Op den 26-06-1742 heeft den administrateur Corneliss LUBBERTS aangegeven als dat op maandag den 25 dito dood gevonden is Christina JANSS, huijsvrouw van Dirk JANS DEDDEMERS te Wor- mingen Begraven woensdag den 27 dito A0008 Op den 01-07-1742 heeft den administrateur Corneliss LUBBERTS aangegeven als dat op vrijdag den 29 Juni 's avonds om 10 uur overleden is de Huijsvrouw van Hijmerik CLASEN KRIJT op het Loo Begraven woensdag den 4 dito A0009 Op den 02-07-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op vrijdag den 29 junij 's avonds ruijm 10 uur overleden is Dirk de HAAS op het Loo Begraven vrijdag den 13 dito A0010 Op den 09-07-1742 heeft Theunis JACOBS aangegeven als dat op zondag den 8 dito 's avonds om 7 uur overleden is zijn moeder Petertje THEUNIS aan de Sevenhuijsen Begraven vrijdag den 13 dito A0011 Op den 09-07-1742 heeft Jan BERENDS aangegeven als dat op zondag den 8 dito tegens den avond overleden is zijn kind in het Broekland Begraven dingsdag den 10 dito A0012 Op den 09-07-1742 heeft Gerrit MULLER aangegeven als dat op vrijdag den 6 dito 's avonds om 10 uur overleden is zijn moe- der Aaltjen THIJSSEN aan den Kortenbrink Begraven woensdag den 11 dito A0013 Op den 13-07-1742 heeft Jan DIRX WITTEVEEN aangegeven als dat op vrijdag den selfden dito 's morgens om 11 uur overleden is

 • Jan NIKKELS Mr. timmerman aan den Brink Begraven dingsdag den 17 dito A0014 Op den 14-07-1742 heeft Grietje HARMS aangegeven als dat op zaturdag den selfden dito 's morgens ruijm 3 uur overleden is een kind van Egbert JACOBS te Wijssel Begraven dingsdag den 31 dito A0015 Op den 29-07-1742 heeft den administrateur Cornelis LUBBERTS aangegeven als dat op zondag den selfden dito 's morgens vroeg overleden is de wed. van Jan KORRIJ Begraven dingsdag den 31 dito A0016 Op den 29-07-1742 heeft Jacobus HARMSSEN aangegeven als dat op zaturdag den 28 dito 's avonds om 12 uur overleden is de wed. van wijlen Jan EVERTS op het Ritbroek Begraven donderdag den 2 augustus A0017 Op den 30-07-1742 heeft Jurrien GERRITS aangegeven als dat op maandag den selfden dito 's morgens met het doorbreken des dageraads dood op deze wereld gekomen is een kind van Hendrik BARTHOLS in het Broekland. Begraven donderdag den 2 augustus A0018 Op den 02-08-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op dingsdag den 31 juli 's morgens om 6 uur overleden is JANSSEN de HAAS op het Loo Begraven zaturdag den 4 augustus A0019 Op den 02-08-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op woensdag den 1 dito 's voormiddags ruijm 11 uur overleden is de wed. van wijlen Lambert MULLER op 't Loo Begraven maandag den 13 dito A0020 Op den 08-08-1742 heeft Gerarda EGBERTS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's namiddags om 3 uur overleden is Jan MENTSINK den JONGE over de Beke Begraven maandag den 13 dito A0021 Op den 1008-1742 heeft Jan Egberts aangegeven als dat op dingsdag den 7 dito 's morgens om 10 uur overleden is de vrouw van Dirk DIRX op Westeningen Begraven zaturdag den 11 dito

 • A0022 Op den 10-08-1742 heeft Jan GERRITS aangegeven als dat op donderdag den 9 dito 's namiddags om 2 uur overleden is Ger- rit Janssen op 't Hull in 't Broekland Begraven maandag den 13 dito A0023 Op den 10-08-1742 heeft Rhijnder JANSS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's namiddags om 2 uur overleden is zijn kind te Wormingen Begraven dingsdag den 14 dito A0024 Op den 15-08-1742 heeft Geurt WILLEMS aangegeven als dat op Woensdag den selvden dito 's morgens om 8 uur overleden is Gerrit LAMBERTS HAVERKAMP te Wijssel Begraven maandag den 20 dito A0025 Op den 19-08-1742 heeft Peter JANS aangegeven als dat op zaturdag den 18 dito 's morgens om 5 uur overleden is zijn huijsvrouw aan de Sevenhuijsen Begraven woensdag den 22 dito A0026 Op den 24-08-1742 heeft Luijtje JANS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's namiddags om 4 uur overleden is Warner HARMS op 't Hoff Begraven dingsdag den 28 dito A0027 Op den 25-08-1742 heeft den administrateur Cornels LUBBERTS aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om 10 uur overleden is een kind van de wed. van wijlen Jan BOS aan den Brink Begraven donderdag den 30 dito A0028 Op den 27-08-1742 heeft Berend JANSSEN aangegeven als dat op zondag den 26 dito 's namiddags om 3 uur overleden is Gerrit GERRITS van OOIJ te Wijssel Begraven donderdag den 30 dito A0029 Op den 30-08-1742 heeft Gerrit Jan BERENDS aangegeven als dat op zondag den 26 dito 's morgens om 10 uur overleden is Harmen RIX op 't Erve Ritbroek Begraven donderdag den 30 dito A0030 Op den 31-08-1742 heeft Dirk DANIELS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om 4 uur overleden is een

 • dogter van de wed. van wijlen Jan KUIJSER te Orden Begraven maandag den 3 september A0031 Op den 03-09-1742 heeft Jan GERRITS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om 8 uur overleden is Jan GERRITS zoon van Gerrit JANS op 't Hull bij HUIJSKAMP Begraven vrijdag den 7 dito Op den 03-09-1742 heb ik deze vorenstaande lijken den heer Scholtis overgegeven A0032 Op den 07-09-1742 heeft Hendrik JANSS aangegeven als dat op vrijdag den selfden dito 's namiddags om 2 uur overleden is Maria GERRITS op Driehuijsen Begraven dingsdag den 11 dito A0033 Op den 10-09-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op zondag den 9 dito 's morgens om 11 uur overleden is Gerarda MULLER dogter van wijlen Lambert MULLER op het Loo Begraven woensdag den 12 dito A0034 Op den 13-09-1742 heeft Theunis GEERLIX op den Vogelzang aan- gegeven als dat op woensdag den 12 dito 's avonds om 7 uur ten zijnen huijse overleden is Jan NIJK in leven kleermaker Begraven zaturdag den 15 dito A0035 Op den 18-09-1742 heeft Knelisje JANSSEN aangegeven als dat op maandag den 17 dito 's namiddags om 4 uur dood op deze we- reld gekomen is een kind van Dirk JANS in het Eenhoorn Begraven dingsdag den 18 dito A0036 Op den 24-09-1742 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op zondag den 23 dito 's morgens om 2 uur overleden is Aalbert DIRX te Noord Apeldoorn Begraven donderdag den 27 dito A0037 Op den 06-10-1742 heeft Hendrik WILLEMS aangegeven als dat op vrijdag den 5 dito 's namiddags om 3 uur overleden is een kind van Aalbert JANS te Noord Apeldoorn Begraven dingsdag den 9 dito A0038 Op den 07-10-1742 heeft Jan GERRITS aangegeven als dat op zondag den selfen dito 's morgens om 5 uur overleden is Arend

 • RUTGERS op het erve BOSGOED in 't Broekland Begraven donderdag den 11 dito A0039 Op den 10-10-1742 heeft heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op woensdag den 10 dito 's avonds om 7 uur overleden is een kind van Lambert WOUTERS te Noord Apeldoorn Begraven Zaturdag den 13 dito A0040 Op den 18-10-1742 heeft Arend van der STEEG aangegeven als dat op donderdag den selfden dito 's morgens om agt uur over- leden is zijn kind in het dorp Apeldoorn Begraven zaturdag den 20 dito A0041 Op den 20-10-1742 heeft Driesje JANSSEN aangegeven als dat op zaturdag den selfden dito 's morgens om seven uur overleden is de wed. van Dirk JANS aan den Brink Begraven woensdag den 24 dito A0042 Op den 15-11-1742 heeft Gerrit JANS BERGHUIJS aangegeven als dat op donderdag den selfden dito 's morgens om zes uur over- leden is de vrouw van Jan JANS OKKENBROEK op den Ankeler Begraven woensdag den 21 november A0043 Op den 21-11-1742 heeft Jan BRINK aangegeven als dat op dingsdag den 20 dito 's morgens om 5 uur overleden is zijn moeder de wed. van Jan BRINK in de Nagtegaal Begraven maandag den 26 dito A0044 Op den 22-11-1742 heeft Jan van KLEEFF aangegeven als dat op dingsdag den 20 dito 's namiddags om twe[e] uur overleden is Egbert DRIESS aan de Beek Begraven maandag den 26 dito A0045 Op den 25-11-1742 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op dingsdag den 20 dito 's morgens om twe[e] uur overleden is Rhijnder HIJMERIX aan de Sevenhuijzen Begraven maandag den 3 december A0046 Op den 26-11-1742 heeft Gerbrich JANS aangegeven als dat op maandag den selvder dito 's middags om twaalf uur overleden is Margrita Anna BUIJTEWEG op de Copermolen

 • Begraven maandag den 3 december A0047 Op den 27-11-1742 heeft Jan GRESHOFF aangegeven als dat op dingsdag den selfder dito 's morgens om vier uur overleden is Seeltje HEIMENS in 't Broekland Begraven zaturdag den 1 december A0048 Op den 29-11-1742 heeft ..... ELBURGEN aangegeven als dat op donderdag den 29 dito 's avonds om half twaalf uur overleden is Maria Geertruij van HAMEL dogter van Docter Huijbert van HAMEL Scholtis te Apeldoorn Begraven dingsdag den 4 dito [den 4 dito zal moeten zijn: 4 december] NB: op den 3 december heb ik deze vorenstaande lijken den Heer Scholtis overgegeven. A0049 Op den 05-12-1742 heeft Lucas GERRITS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om vier uur overleden is Jan ABRAHAMS KUIJPER aan den Brink Begraven dingsdag den 11 dito A0050 Op den 07-12-1742 heeft Berend JANS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's avonds om twaalf uur overleden is Teunis EVERTS tot Hoog Zoeren Begraven dingsdag den 11 dito A0051 Op den 08-12-1742 heeft Gosen JANSS aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om seven uur overleden is Jan EVERTS tot Hoog Zoeren Begraven vrijdag den 14 dito A0052 Op den 17-12-1742 heeft Bartje SCHETS aangegeven als dat op maandag den selvder dito 's namiddags om half twe[e] uur overleden is Luijtje ARENDS naast den herberg den Arend Begraven zaturdag den 22 dito A0053 Op den 17-12-1742 heeft Dirk OOSTERWIJK aangegeven als dat op zaturdag den 15 dito 's morgens om tien uur dood op deze wereld gekomen is zijn kind Begraven donderdag den 20 dito A0054 Op den 18-12-1742 heeft Nicolaas HENDRIX aangegeven als dat op maandag den 17 dito 's namiddags om drie uur overleden is

 • een kind van Gerrit JANS tot Hoog Zoeren Begraven vrijdag den 21 dito A0055 Op den 19-12-1742 heeft Hendrik JANS aangegeven als dat op dingsdag den selfden dito 's namiddags om een uur overleden is Hendrik BAAK zoon van Jochem BAAK in den Krommenhoek Begraven vrijdag den 24 dito A0056 Op den 19-12-1742 heeft Hendrik JANS aangegeven als dat op wo woensdag den selvden dito 's morgens om ses uur dood op de wereld gekomen is een kind van Jacob JACOBS op de Logt op den Ankeler Begraven vrijdag den 21 dito A0057 Op den 19-12-1742 heeft den administrateur Cornelis LUBBERTS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om negen uur overleden is Hendrik DANIELS tot Hoog Zoeren Begraven vrijdag den 21 dito A0058 Op den 22-12-1742 is alhier begraven Driesje JACOBS huijs- vrouw van Jacob MIJERINK in de Winkewijer onder Beekbergen [verder stond er niets] A0059 Op den 23-12-1742 heeft Maria HOLTMANS aangegeven als dat op zaturdag den 22 dito 's namiddags om vier uur dood op deze wereld gekomen is een kind van Peter EVERTS op den Ankeler Begraven maandag den 24 dito A0060 Op den 26-12-1742 heeft Arend GERRITS aangegeven als dat op zaturdag den 22 dito 's avonds om elf uur overleden is Jan WILLEMS WILLBRINK op de Copermolen Begraven zaturdag den 29 dito A0061 Op den 31-12-1742 heeft Helmig HENDRIX aangegeven als dat op zondag den 30 dito 's avonds om tien uur overleden is een kind van Jan GOSENS tot Hoog Zoeren Begraven vrijdag den 4 januarij 1743 A0062 Op den 31-12-1742 heeft Harmen AALBERTS aangegeven als dat op maandag den selvder dito 's morgens om tien uur overleden is de huijsvrouw van Roelof JANS aan de Schutt Begraven zaturdag den 5 januarij 1743

 • A0063 Op den 06-01-1743 heeft Rhijnder JANS aangegeven als dat op zaturdag den 5 dito 's morgens om tien uur overleden is zijn kind te Wormingen Begraven maandag den 7 dito A0064 Op den 12-01-1743 heeft Gerrit JANSSEN aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om 7 uur overleden is een kind van Andries HARMSS tot Hoog Zoeren Begraven donderdag den 17 dito A0065 Op den 13-01-1743 heeft Bartje SCHETS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om half vier uur overleden is haar oom Harmannus van der HEEGE Churigijn in 't dorp Begraven donderdag den 17 dito A0066 Op den 16-01-1743 heeft Hendrik THOMAS aangegeven als dat op zondag den 13 dito 's morgens om 6 uur overleden is een kind van Jacob JANS tot Hoog Zoeren Begraven donderdag den 17 dito A0067 Op den 20-01-1743 heeft Hendrik JANS aangegeven als dat op zaturdag den 19 dito 's morgens om 6 uur overleden is een kind Jan GOSENS tot Hoog Zoeren Begraven donderdag den 24 dito A0068 Op den 22-01-1743 heeft Harmen ROELOFS aangegeven als dat op maandag den 21 dito 's avonds om 8 uur overleden is zijn kind bij den Nieuwen Moriaan Begraven donderdag den 24 dito A0069 Op den 27-01-1743 heeft Andries HARMSSEN aangegeven als dat op zaturdag den 26 dito 's namiddags om 2 uur overleden is een kind van Jan GOSENS tot Hoog Zoeren Begraven donderdag den 31 dito A0070 Op den 31-01-1743 heeft Gerrit BEEKMAN aangegeven als dat op donderdag den selfden dito 's morgens om 8 uur overleden is de huijsvrouw van JACOB BONET op 't Loo Begraven woensdag den 6 februarij A0071 Op den 31-01-1743 heeft Theunis THEUNIS aangegeven als dat op

 • woensdag den 30 dito 's morgens om 11 uur overleden is een kind van Gerritje JANSSEN in de Papegaaij Begraven dingsdag den 5 februarij A0072 Op den 06-02-1743 is alhier begraven een kind van Jacob MEIJERINK in de Winkewijer onder Beekbergen [verder stond hier niets] A0073 Op de 06-02-1743 heeft Jan GERRITS CROESE aangegeven als dat op woensdag den selfden dito 's morgens om 8 uur overleden is Hendrik HARMS in 't land in 't Broekland, prodeo [= gratis] Begraven maandag den 11 dito A0074 Op den 07-02-1743 heeft Berend WILLEMS aangegeven als dat op woensdag den 6 dito 's avonds om 10 uur overleden is Jacob ZEBUS aan de Sevenhuijsen Begraven dingsdag de 12 dito A0075 Op den 11-02-1743 heeft Harmen HOGEVONDER aangegeven als dat op maandag den selfden dito 's morgens om 8 uur overleden is de vrouw van Berend GERRITS op ['t] Lege Berghuijs Begraven maandag den 18 dito A0076 Op den 14-02-1743 heeft Harmen WILLEMS aangegeven als dat op woensdag den 13 dito 's avonds om 8 uur overleden is de vrouw van Harmen BERENDS te Wijssel Begraven donderdag den 21 dito A0077 Op den 16-02-1743 heeft Jan van KLEEF aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om 6 uur dood op deze wereld gekomen is een kind van de wed. van wijlen Jan MENTSINK Begraven zaturdag den 16 dito A0078 Op den 25-02-1743 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op zaturdag den 23 dito 's morgens om twe[e] uur overleden is Jan GERRITS POSTMAN in leven posteljon bij de Hr. Overste HAMELSTIJN op 't Loo Begraven woensdag den 27 dito NB: Op den 03-03-1743 heb ik deze vorenstaande lijken den heer Scholtis overgegeven A0079 Op den 13-03-1743 heeft Meuwis JANS aangegeven als dat op

 • woensdag den selvden dito 's morgens om drie uur overleden is Willem LAMBERTS zoon van Lambert EGBERTS te Wijssel Begraven dingsdag den 19 dito A0080 Op den 17-03-1743 heeft Harmen THEUNIS aangegeven als dat op zaturdag den 16 dito 's avonds om agt uur overleden is Aaltje wed. van wijlen Nuij BOSWEERD op het Loo Begraven zaturdag den 23 dito A0081 Op den 18-03-1743 heeft Jan BRINK aangegeven als dat op vrij- dag den 15 dito 's namiddags om vier uur overleden is zijn kind in het dorp Begraven dingsdag den 19 dito A0082 Op den 22-03-1743 heeft Grietje GERRITS aangegeven als dat op vrijdag den selvder 's morgens om vijff uur overleden is Ger- rit MULLER papiermaker op Holthuijsen Begraven donderdag 28 dito A0083 Op den 23-03-1743 heeft Harmen HARMSSEN aangegeven als dat op zondag 24 dito 's avonds om vijff uur overleden is de huijs- vrouw van Jacob JANS op den Kluijtenberg Begraven zaturdag den 30 dito A0084 Op den 26-03-1743 heeft Cornelis LUBBERTS van den BERG aange- geven als dat op dingsdag den selvden dito 's morgens om twe[e] uur overleden is Harmen WILLEMS te Wijssel Begraven maandag den 1 april A0085 Op den 01-04-1743 heeft Janna GOSENS aangegeven als dat op zaturdag den 30 maart 's namiddags om 2 uur overleden is Ger- rit JANSS tot Hoog Zoeren Begraven vrijdag den 5 april A0086 Op den 02-04-1743 heeft Jan GERRITS CROESE aangegeven als dat op maandag den 1 april 's morgens om vijf uur overleden is een kind van Hendrik HENDRIX in het Broekland Begraven vrijdag den 5 dito A0087 Op den 03-04-1743 heeft Hendrik KRUL aangegeven als dat op woensdagden selvden dito 's morgens om vijff uur overleden is Maria EGBERTS wed. van [verder niets] op de Coornmolen te WenumBegraven dingsdag den 9 dito

 • A0088 Op den 04-04-1743 heeft Aaltje ARENDS aangegeven als dat op woensdag den 3 dito 's namiddags om 4 uur overleden is de huijsvrouw van Jan ARENDS bij het dorp Begraven dingsdag den 9 dito A0089 Op den 04-04-1743 heeft Jan GERRITS aangegeven als dat op woensdag den 3 dito 's namiddags om 2 uur overleden is de huijsvrouw van Harmen GOORMAN op den Ankeler Begraven dingsdag den 9 dito A0090 Op den 07-04-1743 heeft Willem JONKER aangegeven als dat op zaturdag den 6 dito 's avonds ten 12 uur overleden is de huijsvrouw van Jan MENTSINK BROUWER Begraven zaturdag den 13 dito A0091 Op den 08-04-1743 heeft Hendrik HENDRIX aangegeven als dat op zondag den 7 dito 's avonds om 9 uur overleden is Willem RHIJNDERS te OrdenBegraven zaturdag den 13 dito A0092 Op den 09-04-1743 heeft Hendrik KRUL aangegeven als dat op dingsdag den selvden dit 's morgens om 4 uur overleden is Hendrik HESSELS BUIJTENHUIJS te Wenum Begraven zaturdag de 13 dito A0093 Op den 09-04-1743 heeft Harmen HOGEVONDER aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's morgens om 5 uur overleden is zijn kind op den Ankeler Begraven vrijdag den 12 dito A0094 Op den 11-04-1743 heeft Giel HENDRIX aangegeven als dat op donderdag den selfden dito 's morgens om 4 uur overleden is de huijsvrouw van Dirk JANS in 't Broekland Begraven woensdag den 17 dito A0095 Op den 12-04-1743 heeft Rijk PANNEKOEK aangegeven als dat op dingsdag den 9 dito 's morgens om vijff uur overleden is zijn kind aan de Sevenhuijzen Begraven vrijdag den 12 dito A0096 Op den 16-04-1743 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op zaturdag den 13 dito 's morgens om een uur overleden is Lam- bert KLUPPEL op het Loo Begraven donderdag den 18 dito

 • A0097 Op den 16-04-1743 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op maandag den 15 dito 's morgens om een uur overleden is Hen- drik BERENDS op 't Loo Begraven zaturdag den 20 dito A0098 Op den 16-04-1743 heeft Anna AALBERTS aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's namiddags om 2 uur overleden is Jan WILLEMS MEIJERINK op Brouwers Molen Begraven maandag den 22 dito A0099 Op den 17-04-1743 heeft Evertje GERRITS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om 4 uur overleden is Egbert HENDRIX in de Mate Begraven maandag den 22 dito A0100 Op den 17-04-1743 heeft Anna AALBERTS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om half 5 uur overleden is Hendrik HENDRIX in de Mate Begraven maandag den 22 dito A0101 Op den 24-04-1743 heeft Aaltje GERRITS aangegeven als dat op dingsdag den 23 dito 's avonds om 9 uur overleden is een kind van Hendrik HENDRIX te Orden Begraven donderdag den 25 dito A0102 Op den 24-04-1743 heeft Janna CORNELISSEN aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om een uur overleden is Evert BOSWEERD Mr. kleermaker Begraven maandag den 29 dito A0103 Op den 24-04-1743 heeft de huijsvrouw van Jan OOSTERMAN aan- gegeven als dat op dingsdag den 23 dito 's namiddags om 5 uur overleden is haar kind te Wormingen Begraven donderdag 25 dito A0104 Op den 25-04-1743 heeft Zeger ZEGERS aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om 8 uur overleden is Daniel KLUPPEL Hospes in de Vergulde Leeuw in 't dorp Begraven maandag den 29 dito A0105 Op den 25-04-1743 heeft Jan ANKERSMIT aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's avonds om half agt uur overle- den is Jan DIRX ANKERSMIT ten huijze van de wed. van wijlen Daniel KLUPPEL in 't dorp Begraven maandag den 29 dito

 • A0106 Op den 15-05-1743 heeft Dirk HENDRIX aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om 7 uur overleden is Gerritje THEUNIS dogter van de wed. Teunis JANS aan den Brink Begraven maandag den 20 dito A0107 Op den 18-05-1743 heeft Willem Hendrik BRASKAMP aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om 10 uur overleden is zijn kind aan den Kortenbrink Begraven dingsdag den 21 dito A0108 Op den 23-05-1743 heeft Lucas EGBERTS aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om 7 uur overleden is een kind van Aard THEUNIS te Wijssel Begraven maandag den 27 dito A0109 Op den 29-05-1743 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op zondag den 26 dito 's morgens om 4 uur overleden is Willem KRIJT Hospes in de Nagtegaal Begraven donderdag den 30 dito NB: Op den 3 juni heb ik deze vorenstaande lijken den heer Scholtis overgegeven A0110 Op den 05-06-1743 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's avonds om 6 uur overleden is de wed. van Isak PETERS COLLERT bij het dorp Begraven maandag den 10 dito A0111 Op den 10-06-1743 heeft Gerrit Harms aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om 10 uur overleden is Gijsbert BOSWEERD in 't Broekland Begraven vrijdag den 14 dito A0112 Op den 11-06-1743 heeft Teunis TEUNIS aangegeven als dat op maandag den 10 dito 's namiddags om 3 uur overleden is de wed. van Jacob EGBERTS te Wenum Begraven vrijdag den 14 dito A0113 Op den 15-06-1743 heeft Aard KLUPPEL aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om 3 uur overleden is een kind van Rhijnder KAMPHORST te Wenum Begraven dingsdag den 18 dito

 • A0114 Op den 24-06-1743 heeft Janna CORNELISSEN aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's avonds om 6 uur overleden is Beatrix BOSWEERD dogter van de wed. Evert BOSWEERD bij 't dorp Begraven vrijdag den 28 dito A0115 Op den 29-06-1743 heeft Berend WILLEMS aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's namiddags om 2 uur overleden is zijn moeder in leven huijsvrouw van Willem ROELOFS aan den BrinkBegraven woensdag den 3 juli A0116 Op den 08-07-1743 heeft Gerrit GERRITS aangegeven als dat op zondag den 7 dito 's avonds om 7 uur overleden is de huijs- vrouw van Dirk LAMBERTS te Wenum Begraven donderdag den 11 dito A0117 Op den 24-07-1743 heeft Hendrik JANS aangegeven alsdat op woensdag den selvden dito 's morgens om 8 uur overleden is een kind van Evert GERRITS in 't Wolthuijs Begraven vrijdag den 26 dito A0118 Op den 02-08-1743 heeft Harmen HOGEVONDER aangegeven als dat op vrijdag den den selvden dito 's morgens om 3 uur overleden is Berend GERRITS op ['t] Lege Berghuijs Begraven dingsdag den 6 augustus A0119 Op den 05-08-1743 heeft Evert GERRITS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om 4 uur overleden is een kind van Jan JACOBS in 't Wolthuijs Begraven donderdag den 8 dito A0120 Op den 12-08-1743 heeft de huijsvrouw van Arend van der STEEG aangegeven als dat op zondag den 11 dito 's avonds om half tien overleden is een kind van Jan TERBORG Begraven dingsdag den 13 dito A0121 Op den 26-08-1743 heeft Dirk WILLEMS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's middags om 12 uur overleden is Jan DIRX zoon van Dirk JANS in 't Broekland Begraven vrijdag den 30 dito

 • A0122 Op den 26-08-1743 heeft Aard JOCHEMS aangegeven als dat op zaturdag den 24 dito 's namiddags om 1 uur overleden is zijn kind op de Heese Begraven dingsdag den 27 dito A0123 Op den 02-09-1743 heeft Jacob JANS op den Kluitenberg aange- geven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om 3 uur overleden is Hendrik WICHERTS op den Ankeler Begraven vrijdag den 6 september NB: Den 3 september heb ik den hr. Scholten de lijken voren- staande overgegeven A0124 Op den 08-09-1743 heeft Gerrit JACOBS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om 2 uur overleden is Je- remias de KOK op 't Loo Begraven donderdag den 12 dito A0125 Op de 10-09-1743 heeft Bartholomeus VENENDAAL aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's avonds om half zes uur overledne is zijn schoonvader Marten BOSGOED hospes in de Dom Begraven zaturdag den 14 dito A0126 Op den 28-09-1743 heeft Arend HUNTELER aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's morgens om ses uur overleden is zijn kind op het Loo Begraven dingsdag den 1 october A0127 Op den 03-10-1743 heeft Jan BERENDS aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om drie uur overleden is zijn kind in 't Broekland Begraven zaturdag den 5 dito A0128 Op den 16-10-1743 heeft Jannes JANSEN aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om 2 uur overleden is Philip HARMS in 't Wolthuijs Begraven maandag den 21 dito A0129 Op den 08-11-1743 heeft Jan WILLEMS aangegeven als dat op donderdag den 7 dito 's namiddags om 4 uur overleden is een kind van Jan DIRX in de Gansevles Begraven woensdag den 13 dito A0130 Op den 17-11-1743 heeft Dirk HENDRIX aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om 1 uur in den Nieuwen

 • Moriaan is overleden Jan MENTSINK BROUWER Begraven zaterdag den 23 dito A0131 Op den 23-11-1743 heeft Peter DIRKS aangegeven als dat op vrijdag den 22 dito 's avonds om twaalf uur overleden is Peter GOSENS op het Loo Begraven vrijdag den 29 dito A0132 Op den 26-11-1743 heeft Gerrit HENDRIX aangegeven als dat op zaturdag den 23 dito 's morgens om twe[e] uur overleden is de huijsvrouw van Ariaan LINDEMANS in de Pas Begraven donderdag den 28 dito Op den 3 december heb ik deze vorenstaande lijken den hr. Scholtis overgegeven A0133 Op den 08-12 1743 heeft Gerrit JANS aangegeven als dat op saturdag den 7 dito 's avonds om 12 uur overleden is een kind van Gerrit WILLEMS op den Vogelensang Begraven woensdag den 11 december A0134 Op den 14-12-1743 heeft Hendercie van STEEG aangegeven als dat op saturdag den selvden dito 's morgens om agt uur over- leden is de wed. van Theunis JANS aan den Brink Begraven zaturdag den 21 dito A0135 Op den 18-12-1743 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op maandag den 16 dito overleden is zijn dogter op het Loo Begraven zaturdag den 21 dito A0136 Op den 30-12-1743 heeft Jan GERRITS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om zes uur overleden is een kind van Gerrit WILLEMS op den Vogelenzang Begraven vrijdag den 3 januari 1744 A0137 Op den 19-01-1744 heeft Dirk JANS in het Eenhoorn aangegeven als dat op vrijdag den 17 dito 's namiddags om twe uur dood op deze wereld gekomen is zijn kind Begraven dingsdag den 21 dito A0138 Op den 05-02-1744 heeft Jan GOSENS aangegeven als dat op woensdag den selfden dito 's morgens om 11 uur overleden is

 • een kind van Andries HARMS tot Hoog Zoeren Begraven maandag den 10 dito A0139 Op den 07-02-1744 heeft Anna JANS aangegeven als dat op don- derdag den 6 dito 's morgens om 7 uur overleden is haar moe- der Calotta in leven huijsvrouw van Jan WILLEMS WILTBRINK aan de 7 huijsen Begraven woensdag den 12 dito A0140 Op den 10-02-1744 heeft Arien JANS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om seven uur overleden is zijn kind aan de Gragt Begraven maandag den 10 dito A0141 Op den 11-02-1744 heeft Giel HENDRIX aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's morgens om vier [uur] overleden is een kind van Jan BOSWEERD in 't Broekland Begraven maandag den 17 dito A0142 Op den 15-02-1744 heeft Derk HENDRIX aangegeven als dat op vrijdag den 14 dito 's avonds [='s middags] om vier uur over- leden is Janna THEUNIS aan den Brink Begraven donderdag den 20 dito A0143 Op den 24-02-1744 heeft Evert VISSER aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's middags om twaalf uur overleden is een kind van Ariaan LINDEMANS ten huijse van Jan LINDEMANS Begraven zaterdag den 29 dito A0144 Op den 26-02-1744 heeft Hendrina RHIJNDERS aangegeven als dat op dingsdag den 25 dito 's avonds om tien uur overleden is haar moeder Luijtje WILLEMS wed. van wijlen Rhijnder HIJMERIX aan de Sevenhuijsen Begraven maandag den 2 maart A0145 Op den 26-02-1744 heeft Janna HENDRIX aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om seven uur overleden is Janna ROELOFS wed. van wijlen Jacob GERRITS den ENGELSMAN op het Loo Begraven dingsdag den 3 maart A0146 Op den 29-02-1744 heeft Abraham DIJKGRAAF aangegeven als dat op donderdag den 27 dito 's middags om twaalf uur dood op deze wereld gekomen is een kind van Harmen HARMS bij Sprenke-

 • ler onder den Ankeler, pro deo. Begraven maandag den 2 maart A0147 Op den 01-03-1744 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op sa- turdag den 29 februari 's avonds om twaalf uur dood op deze wereld gekomen is een kind van Theunis MOLDERINK kort bij het Hert, aan de weg die na het dorp loopt Begraven maandag den 2 dito NB: Op den 3 maart heb ik deze vorenstaande lijken den heer Scholtis overgegeven. A0148 Op den 03-03-1744 heeft Jan DOORNKAMP aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's morgens tussen twe a drie uur o- verleden is Anna Willemina MIJER jongste dogter van wijlen Dirk MIJER hospes in 't Rode hert Begraven zaturdag den 7 dito A0149 Op den 06-03-1744 heeft Gerrit BREGONJE aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om tien uur overleden is de huijsvrouw van Jan JANSSEN op de Heze Begraven donderdag den 12 dito A0150 Op den 06-03-1744 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op woensdag den 4 dito 's middags om twaalf uur dood op deze wereld gekomen is een kind van Jan BARTHOLS op de Bonne [of] Bouwevelderij te Wijsel Begraven vrijdag den 6 dito A0151 Op den 19-03-1744 heeft Cornelis GERRITS op Hattum aangegeven als dat op donderdag den 18 dito 's namiddags om twe uur dood op deze wereld gekomen is zijn kind Begraven saturdag den 21 dito A0152 Op den 27-03-1744 heeft .....? aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om vijf uur overleden is Gerrit HARMS scheper bij Harmannis van WERVEN te Wenum Begraven dingsdag den 31 dito A0153 Op den 02-04-1744 heeft Jochem JACOBS aangegeven als dat op woensdag den 1 dito 's avonds om seven uur overleden is een kind van Jan LAMARCQ [Lamark] hospes tot Hoog Zoeren Begraven zaturdag den 4 dito l

 • A0154 Op den 04-04-1744 heeft Gerritje van DAM aangegeven als dat op saturdag den selvden dito 's namiddags om vier uur over- leden is Gerrit SCHRAAT in leven kerkmeester aan den Brink Begraven vrijdag den 10 dito A0155 Op den 06-04-1744 heeft Gerbregt JANSEN aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om half twe uur overleden is Gijsbert PANNEKOEK aan den Brink Begraven maandag den 13 dito A0156 Op den 07-04-1744 heeft Jan DIRX aangegeven als dat op maan- dag den 6 dito 's avonds om tien uur overleden is zijn kind te WormingenBegraven vrijdag den 10 dito A0157 Op den 07-04-1744 heeft TEUNIS [meer niet] aangegeven als dat op dingsdag den selvden dito 's middags om twaalf uur overle- den is de huijsvrouw van Jan HENDRIX op de Beente Begraven maandag den 13 dito A0158 Op den 10-04-1744 heeft Barbert JANS aangegeven als dat op donderdag den 9 dito 's avonds om seven uur overleden is haar kind ten huijse van Wouter JANS op den Ankeler Begraven zaterdag den 11 dito A0159 Op den 10-04-1744 heeft Teunis HENDRIX aangegeven als dat op donderdag den 9 dito 's morgens om elf uur overleden is Abra- ham CLASEN in 't Broekland Begraven woensdag den 15 dito A0160 Op den 13-04-1744 heeft Berend DIRX aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om vier uur overleden is Lijbeth OLOFS ten huijse van Gerrit JANS in het Broekland Begraven vrijdag den 17 dito A0161 Op den 16-04-1744 heeft Antje van HOUTEN aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om half vijf uur o- verleden is een kind van Jannes HENDRIX aan de Seven Huijsen Begraven vrijdag den 17 dito A0162 Op den 17-04-1744 heeft Berend DIRX aangegeven als dat op

 • vrijdag den selvden dito 's morgens om vijf uur overleden is de huijsvrouw van Gerrit JANS in het Broekland Begraven dingsdag den 21 dito A0163 Op den 22-04-1744 heeft Abraham DIJKGRAAF aangegeven door or- der van Bernardus PROPER als dat 's nagts tussen dingsdag en woensdag den 21 en 22 dito overleden is de huijsvrouw van gem[elde] Bernardus PROPER in het dorp [hierachter staat een verwijsteken, een z.g.n. vlaggetje met drie streepjes en ver- der niets, ook in de marge staat geen verwijzing/verbetering] Begraven maandag den 27 dito A0164 Op den 06-05-1744 heeft Janna CORNELIS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's avonds om seven uur overleden is Jan van DIEPENVEEN aan de beeke Begraven maandag den 11 dito A0165 Op den 10-05-1744 heeft Giel JANS aangegeven als dat op zon- dag den selvden dito 's morgens om vier uur overleden is een kind van Hendrik MOSSINK in de Dalhoeve Begraven woensdag den 13 dito A0166 Op den 17-05-1744 heeft Jannes JANSEN aangegeven als dat op saturdag den 16 dito 's avonds om tien uur overleden is een kind van Hendrik Krul te Wenum Begraven maandag den 18 dito A0167 Op den 30-05-1744 heeft Aard KALF aangegeven als dat op sa- turdag den selvden dito 's morgens om half ses uur overleden is Egbert JANS ten HOVE op 't Loo Begraven woensdag den 3 junij A0168 Op den 06-06-1744 heeft Janna DIRX aangegeven als dat op za- turdag den selvden dito 's namiddags om vier uur overleden is Aaltje MULLER op Holthuijsen Begraven woensdag den 10 dito A0169 Op den 26-06-1744 heeft Harmen HARMS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om 4 uur overleden is Janna BERENDS op den Veller Begraven dingsdag den 30 dito A0170 Op den 02-07-1744 heeft Hendrik ARENDS aangegeven als dat op

 • woensdag den 1 dito 's avonds om 12 uur overleden is Willem JACOBS in het Broekland Begraven maandag den 6 dito A0171 Op den 08-07-1744 heeft Esse JANS aangegeven als dat op dingsdag den 7 dto 's avonds om tien uur dood op deze wereld gekomen is zijn kind onder het Wolthuijs Begraven vrijdag den 10 dito A0172 Op den 12-07-1744 heeft Theunis JANS aangegeven als dat op zaturdag den 11 dito 's avonds om agt uur overleden is de huijsvrouw van Jan ROELOFS te Wenum Begraven woensdag de 15 dito A0173 Op den 12-07-1744 heeft Janna JANS aangegeven als dat op zon- dag den den selvden dito 's morgens om vier uur overleden is Jenneken GERRITS wed. van Arien KRAMER in de Tente Begraven donderdag den 16 dito A0174 Op den 20 julij begraven zonder aangevinge een kind van Har- mannus PROPER hospes in het Hert A0175 Op den 30-07-1744 heeft Gerrit JANSSEN aangegeven als dat op woensdag den 29 dito 's namiddags om vier uur overleden is Francina wed. van Jan de RIGTER op den Ankeler Begraven zaturdag den 1 augustus A0176 Op den 05-08-1744 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op woensdag den selvden dito 's morgens om twee uur overleden is Aaltje ARENDS dogter van Arend GERRITS in de Rijsende man Begraven zaturdag den 8 dito A0177 Op den 08-08-1744 heeft Jan MENTINK aangegeven als dat op za- turdag den selvden dito 's morgens om twe uur overleden is zijn kind in het dorp Begraven woensdag den 12 dito A0178 Op den 18-08-1744 heeft Jan DIRX aangegeven als dat op maan- dag den 17 dito 's middags om vijf uur overleden is een kind van Hendrik BERENDS op den Veller Begraven donderdag den 20 dito A0179 Op den 21-08-1744 heeft Hendrik JANSEN aangegeven als dat op

 • vrijdag den selvden dito 's avonds om half seven uur overle- den is een kind van Jacob WAGENAAR op de Stinkmolen Begraven dingsdag den 25 dito A0180 Op den 23-08-1744 heeft Jacobus HARMSEN aangegeven als dat op saturdag den 22 dito 's namiddags om ses uur verdronken is een kind van Rhijnder JURRIENS onder Westenengen Begraven woensdag den 26 dito A0181 Op den 23-08-1744 heeft Dirk WILLEMS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om een uur overleden is Berend JANSEN zoon van Jan DIRX uit Broekland Begraven donderdag den 27 dito A0182 Op den 24-08-1744 heeft Hendrik HARING aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om half tien uur overle- den is zijn schoonvader Jacob GERRITS aan den Brink Begraven vrijdag den 28 dito A0183 Op den 04-09-1744 heeft Bartheld HENDRIX aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 'smorgens om een uur overleden is een kind van Jan GERRITS op Bosgoed in 't Broekland Begraven dingsdag den 8 dito A0184 Op den 05-09-1744 heeft Jacobus HARMSEN aangegeven als dat op zaturdag den selfden dito 's morgens om half een uur overle- den is een kind van Warner RITBROEK op het Liertje Begraven dingsdag den 8 dito A0185 Op den 06-09-1744 heeft Andries HARMSEN aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om twe uur overleden is de huijsvrouw van Berend JANSEN op Hoog Zoeren Begraven donderdag den 10 dito A0186 Op den 29-09-1744 heeft Harmen HARMSEN aangegeven als dat op dingsdag den selfden dito 's morgens om negen uur overleden is een kind van Steven HENDRIX op den Ankeler Begraven vrijdag den 2 october NB: dusverre den heer Scholtis de namen der lijken Overgegeven

 • A0187 Op den 03-10-1744 heeft Jan ARENDS aangegeven als dat op sa- turdag den selvden dito 's morgens om half agt uur overleden is een kind van Jan JANSENBegraven dingsdag den 6 dito A0188 Op den 20-10-1744 heeft Hendercie JANS aangegeven als dat op maandag de 19 dito 's avonds om half ses uur overleden is Brand de GRAAF hospes in de Roskam Begraven maandag den 26 dito A0189 Op den 23-10-1744 heeft Jan HENDRIX aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om vier uur overleden is een kind van Jan GERRITS op Bosgoed in 't Broekland Begraven woensdag den 28 dito A0190 Op den 02-11-1744 heeft Harmen EVERTS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om ses uur overleden is een kind van Jan CORNELIS te Wijsel Begraven donderdag den 5 dito A0191 Op den 06-11-1744 heeft Meuwis JANS aangegeven als dat op donderdag den 5 dito 's avonds om negen uur overleden is Geertje STEVENS dogter van wijlen Steven JANS te Wijsel Begraven dingsdag den 10 dito A0192 Op den 06-11-1744 heeft Roelof JANSEN aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om half twaalf uur over- leden is de huijsvrouw van Harmen AALBERTS aan de Schut Begraven donderdag den 12 dito A0193 Op den 29-11-1744 heeft Claas HENDRIX aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om ses uur overleden is de huijsvrouw van Gosen JANSEN op Hoog Zoeren Begraven saturdag den 5 december NB: Dusverre den heer Scholtis de namen der lijken overgegeven op den 3 december A0194 Op den 03-12-1744 heeft Jan JANSEN aangegeven als dat op woensdag den 2 dito 's avonds [dit zal 's middags zijn] om half vijf uur overleden is Helmig HENDRIX op Hoog Zoeren

 • Begraven dingsdag den 8 dito A0195 Op den 10-12-1744 heeft Aalbert JANS aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om twe uur overleden is een kind van Lambert WOUTERS te Noord Apeldoorn Begraven maandag den 14 dito A0196 Op den 14-12-1744 heeft Harmen EVERTS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om vijf uur overleden is een kind van Berend HARMS te Wijsel Begraven vrijdag den 18 dito A0197 Op den 18-12-1744 heeft Dirk WILLEMS aangegeven als dat op vrijdag den selvden dito 's morgens om negen uur overleden is Dirxjen JANS dogter van Jan DIRX in het Broekland Begraven woensdag den 23 dito A0198 Op den 28-12-1744 heeft Hendrik JANSEN aangegeven als dat op zondag den 27 dito 's avonds om negen uur overleden is een kind van Berend BOEVE op Huijskamp Begraven donderdag den 31 dito A0199 Op den 09-01-1745 heeft Lambert JANSEN aangegeven als dat op vrijdag den 8 dito 's namiddags om drie uur overleden is Ger- rit HARMS op den Belt in 't Broekland Begraven donderdag den 14 dito A0200 Op den 12-01-1745 heeft Berendt JANSEN aangegeven als dat op dingsdag den selfden dito 's morgens om seven uur overleden is Geurt WILLEMS te Wijssel Begraven maandag den 18 dito A0201 Op den 01-02-1745 heeft Harmen HARMS aangegeven als dat op zondag den 31 januarij 's avonds [dit zal 's middags zijn] om 5 uur overleden is Wijntje PETERS op den Ankeler Begraven vrijdag den 5 februarij Op den 3 maart heb ik deze vorenstaande lijken den heer Scholtis overgegeven A0202 Op den 09-03-1745 heeft Willem de knecht per missive aangege- ven als dat op zondag den 7 dito 's morgens om 9 uur dood op deze wereld gekomen is, [hier staat boven:] niet ten volle

 • uijtgedragen, een kind van de heer Johan Hendrik ROCHET op het Loo, Castelijn.Begraven dingsdag den 9 dito A0203 Op den 14-03-1745 heeft Melis GERRITS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om half ses uur overleden is een kind van Hendrik JANSEN op Drie Huijsen Begraven donderdag den 18 dito A0204 Op den 29-03-1745 heeft Huemen JACOBS KLAPHUIJS aangegeven als dat op zaturdag den selvden dito 's namiddags om vier uur overleden is een kind van zijn broeder Gerrit JACOBS KLAPHUIJS op het Loo Begraven woensdag den 31 dito A0205 Op den 31-03-1745 heeft Aard van WIJK aangegeven als dat op dingsdag den 30 dito 's namiddags om half vier uur overleden is Hendrik HARMS op Kostverloren op het Loo Begraven maandag den 5 april A0206 Op den 04-04-1745 heeft Meeuwis JANSEN aangegeven als dat op woensdag den 31 maart 's namiddags om een uur tot Harderwijk overleden is Hendrik LAMBERTS zoon van Lambert EGBERTS te WijselBegraven maandag den 5 dito A0207 Op den 04-04-1745 heeft Elbert EGBERTS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's morgens om negen uur overleden is de huijsvrouw van Thiemen BARTTS te Wijssel Begraven zaturdag den 10 dito A0208 Op den 11-04-1745 heeft Berend WILLEMS aangegeven als dat op zondag den selvden dito 's middags om half twaalf uur overle- den is Peter JANS aan de Sevenhuijsen Begraven donderdag den 15 dito A0209 Op den 12-04-1745 heeft Driesje THEUNIS aangegeven als dat op maandag den selvden dito 's morgens om half ses uur overleden is een kind van Hendrik LOGE aan den Brink Begraven donderdag den 15 dito A0210 Op den 20-04-1745 heeft Dries STRIJKER aangegeven als dat op maandag den 19 dito 's avonds om tien uur overleden is zijn kind aan de Beeke Begraven vrijdag den 23 dito

 • A0211 Op den 25-04-1745 heeft Theunis JANSEN aangegeven als dat op zaturdag den 24 dito 's avonds [dit zal 's middags zijn] om vijf uur overleden is een kind van Dirk AALBERTS te Wenum Begraven woensdag den 28 dito A0212 Op den 25-04-1745 heeft Gijbert MASEN DIJKGRAAF aangegeven als dat op sondag den selfden dito 's morgens om vier uur o- verleden is de wed. van wijlen Hendrik de WILDE aan den Brink Begraven donderdag den 29 dito A0213 Op den 03-05-1745 heeft Theuwis CORNELIS aangegeven als dat op zondag den 2 dito